Προσθήκη μιας δέσμης ενεργειών του διακομιστή ως προέλευση δεδομένων

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Στο Microsoft SharePoint Designer 2010, μπορείτε να προσθέσετε μια δέσμη ενεργειών του διακομιστή, όπως τα ΥΠΌΛΟΙΠΑ ή RSS ως προέλευση δεδομένων, να δοκιμάσετε τη σύνδεση προέλευσης δεδομένων, και, στη συνέχεια, να εμφανίσετε τις πληροφορίες που επιστρέφονται από τη δέσμη ενεργειών του διακομιστή με τη δημιουργία μιας προβολής δεδομένων στην τοποθεσία σας. Αυτό το θέμα παρουσιάζει μέσω παράδειγμα πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια δέσμη ενεργειών του διακομιστή σε μια σύνδεση δεδομένων για τη δημιουργία προβολών δεδομένων εμπλουτισμένου.

Σημαντικό: Εάν η τοποθεσία σας βρίσκεται σε έναν διακομιστή όπου εκτελείται SharePoint Foundation 2010, τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του διακομιστή απαιτούν ότι το διαχειριστή του διακομιστή επεξεργαστείτε πρώτα το αρχείο Web.config στο διακομιστή πριν μπορείτε να συνδεθείτε με μια δέσμη ενεργειών του διακομιστή, όπως περιγράφεται στην ενότητα Δοκιμή του σύνδεση αρχείου προέλευσης δεδομένων. Εάν η τοποθεσία σας βρίσκεται σε έναν διακομιστή όπου εκτελείται Microsoft SharePoint Server 2010, μπορείτε να συνδεθείτε σε μια δέσμη ενεργειών του διακομιστή χωρίς να κάνετε αλλαγές στο διακομιστή.

Σε αυτό το θέμα, θα δημιουργήσετε μια σύνδεση χρησιμοποιώντας μια τροφοδοσία RSS από MSN καιρός ως προέλευση δεδομένων. Επίσης θα ελέγξετε τη σύνδεση και θα δημιουργήσετε μια προβολή δεδομένων από τη σύνδεση για να εμφανίσετε μια σύντομη καιρού στην ιστοσελίδα σας.

Σε αυτό το άρθρο

Τι είναι μια δέσμη ενεργειών του διακομιστή;

Βήμα 1: Προσθήκη μιας δέσμης ενεργειών του διακομιστή στη βιβλιοθήκη προέλευσης δεδομένων

Βήμα 2: Δημιουργία μιας προβολής δεδομένων τη δέσμη ενεργειών του διακομιστή

Αντιμετώπιση προβλημάτων σύνδεσης με προέλευση δεδομένων

Τι είναι μια δέσμη ενεργειών του διακομιστή;

Μια δέσμη ενεργειών του διακομιστή είναι ένα μικρό πρόγραμμα που βρίσκεται στο διακομιστή και εκτελείται σε απόκριση ορισμένων ενεργειών στο πρόγραμμα περιήγησης. Οι συμβολοσειρές διακομιστή μπορούν να συνταχτούν σε πολλές γλώσσες, συμπεριλαμβανομένων των Perl, PHP και Microsoft ASP.NET. Σε αντίθεση με τις συμβολοσειρές χρήστη όπως την JavaScript, οι συμβολοσειρές διακομιστή εκτελούνται στο διακομιστή πριν εμφανιστεί η σελίδα του Web στο πρόγραμμα περιήγησης. Μερικά παραδείγματα των εφαρμογών συμβολοσειράς διακομιστή περιλαμβάνουν τα καλάθια αγορών, τα δυναμικά μενού και τις έρευνες.

Για να δημιουργήσετε μια προβολή δεδομένων που εμφανίζει τα δεδομένα που παρέχονται από μια δέσμη ενεργειών του διακομιστή, η δέσμη ενεργειών πρέπει να ανακτήσετε δεδομένα σε μορφή XML. Μπορείτε να συνδεθείτε σε δέσμες ενεργειών του διακομιστή που είναι γραμμένες σε διάφορες γλώσσες και χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους, συμπεριλαμβανομένων των ASP.NET, PHP και AJAX. Ωστόσο, η δέσμη ενεργειών πρέπει να στείλετε τα δεδομένα που προκύπτουν σε μορφή XML. Ένα κοινό δέσμης ενεργειών του διακομιστή που επιστρέφει XML είναι μια τροφοδοσία RSS.

Εάν θέλετε να προσθέσετε μια σύνδεση σε μια τροφοδοσία RSS που είναι μια δέσμη ενεργειών του διακομιστή και όχι ένα αρχείο XML (για παράδειγμα, μια τροφοδοσία RSS που έχει μια διεύθυνση URL που τελειώνει σε .aspx ή .php), η σύνδεση πρέπει να περιλαμβάνονται στην κατηγορία δέσμες ενεργειών του διακομιστή στη βιβλιοθήκη αρχείων προέλευσης δεδομένων. Μια τροφοδοσία RSS που είναι ένα αρχείο XML (για παράδειγμα, μια τροφοδοσία RSS που έχει μια διεύθυνση URL που τελειώνει σε .xml) μπορούν να προστεθούν για την κατηγορία δέσμης ενεργειών του διακομιστή ή στην κατηγορία αρχεία XML.

Για να προσθέσετε μια δέσμη ενεργειών του διακομιστή ως προέλευση δεδομένων, πρέπει να γνωρίζετε τη διεύθυνση URL της δέσμης ενεργειών και τις λεπτομέρειες της οποιεσδήποτε απαραίτητες παραμέτρους διεύθυνσης URL.

Αρχή της σελίδας

Βήμα 1: Προσθήκη μιας δέσμης ενεργειών του διακομιστή στη βιβλιοθήκη προέλευσης δεδομένων

Δεδομένο κάτω από το στοιχείο είναι τα βήματα για να δημιουργήσετε μια δέσμη ενεργειών του διακομιστή για την RSS MSN καιρός τροφοδοσίας.

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή προελεύσεις δεδομένων στο παράθυρο περιήγησης.

 2. Στην καρτέλα Συνδέσεις δεδομένων, στην ομάδα Δημιουργία, κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση υπηρεσίας ΥΠΌΛΟΙΠΟ.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες αρχείου προέλευσης δεδομένων, στην καρτέλα προέλευση, βεβαιωθείτε ότι η μέθοδος HTTP είναι HTTP Get.

  • Η μέθοδος HTTP Get προσαρτά οποιαδήποτε ονόματα παραμέτρων και τιμές στη διεύθυνση URL.

  • Η μέθοδος HTTP Post αποστέλλει οποιαδήποτε ονόματα παραμέτρων και τιμές στη διεύθυνση URL στο κύριο μέρος του αιτήματος.

 4. Στη λίστα Επιλογή της εντολής δεδομένων στην οποία θα γίνει ρύθμιση παραμέτρων, υπάρχουν τέσσερεις επιλογές:

  • Η εντολή Select ανακτά πληροφορίες χρησιμοποιώντας τη δέσμη ενεργειών του διακομιστή. Στη συνέχεια, μπορείτε να εμφανίσετε τις πληροφορίες στην τοποθεσία σας, δημιουργώντας μια προβολή δεδομένων.

  • Οι εντολές Εισαγωγή, Ενημέρωση και Διαγραφή ανακτήσετε επίσης πληροφορίες χρησιμοποιώντας τη δέσμη ενεργειών του διακομιστή. Ωστόσο, δεν μπορείτε να δημιουργήσετε μια προβολή δεδομένων που εμφανίζει ή τροποποιεί τις πληροφορίες που έχει ανακτηθεί με τη χρήση αυτών των εντολών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια προβολή δεδομένων μόνο για να εμφανίσετε πληροφορίες που έχει ανακτηθεί, χρησιμοποιώντας την εντολή Select.

   Για αυτό το παράδειγμα, κάντε κλικ στην εντολή επιλογή επειδή θέλουμε να ανακτήσετε συγκεκριμένες πληροφορίες από την τοποθεσία MSN καιρός.

 5. Στην περιοχή Επιλογή πληροφοριών σύνδεσης, στο πλαίσιο Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL για μια δέσμη ενεργειών του διακομιστή, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL για τη δέσμη ενεργειών ή την τροφοδοσία RSS στην οποία θέλετε να συνδεθείτε.

  Για αυτό το παράδειγμα, χρησιμοποιήστε την παρακάτω διεύθυνση URL:

  http://Weather.MSN.com/RSS.aspx?wealocations=98052&weadegreetype=F

  Το δέσμη ενεργειών RSS στην καρτέλα "Προέλευση"

  Ορισμένες δέσμες ενεργειών του διακομιστή απαιτούν πρόσθετες πληροφορίες που περνούν από το πρόγραμμα περιήγησης στο διακομιστή με τη μορφή των παραμέτρων. Η διεύθυνση URL που χρησιμοποιήσατε παραπάνω μεταβιβάζει δύο παραμέτρους — στη θέση στη φόρμα Ταχυδρομικός κώδικας και τις μονάδες για τη θερμοκρασία (F = Φαρενάιτ και C = Κελσίου). Είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε έναν έγκυρο ταχυδρομικό κώδικα, ώστε να σε αυτό το παράδειγμα, χρησιμοποιήσαμε 98052, ο ταχυδρομικός κώδικας για Redmond, Αττικη. Η διεύθυνση URL υποδεικνύει F στο τέλος της συμβολοσειράς για να εμφανίσετε τη θερμοκρασία σε Φαρενάιτ.

  Τη διεύθυνση URL σε αυτό το παράδειγμα χρησιμοποιεί παραμέτρους αυτόματα, επομένως δεν χρειάζεται να προσθέσετε ή να τροποποιήσετε όλα τα στοιχεία. Αλλά εάν σας δέσμης ενεργειών του διακομιστή απαιτεί παραμέτρους, κάντε οποιοδήποτε από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε μια παράμετρο, κάντε κλικ στην εντολή Προσθήκη και στη συνέχεια, στο παράθυρο διαλόγου Παράμετρος, πληκτρολογήστε ένα όνομα και την προεπιλεγμένη τιμή για την παράμετρο.

   Σημείωση: Εάν η παράμετρος έχει οριστεί κατά το χρόνο εκτέλεσης, χρησιμοποιώντας μια σύνδεση Τμημάτων Web, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου την τιμή αυτής της παραμέτρου μπορεί να οριστεί μέσω σύνδεσης Τμήματος Web.

  • Για να τροποποιήσετε μια υπάρχουσα παράμετρο, κάντε κλικ στην παράμετρο στη λίστα, κάντε κλικ στην εντολή Τροποποίηση και στη συνέχεια, στο παράθυρο διαλόγου Παράμετρος, τροποποιήστε το όνομα ή την προεπιλεγμένη τιμή για την παράμετρο.

  • Για να καταργήσετε μια υπάρχουσα παράμετρο, κάντε κλικ στην παράμετρο στη λίστα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή κατάργηση.

 6. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες αρχείου προέλευσης δεδομένων, κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικά και πληκτρολογήστε ένα χαρακτηριστικό όνομα, όπως MSN καιρός για τη σύνδεση.

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Η δέσμη ενεργειών του διακομιστή εμφανίζεται πλέον στη λίστα προελεύσεων δεδομένων.

Αρχή της σελίδας

Βήμα 2: Δημιουργία μιας προβολής δεδομένων τη δέσμη ενεργειών του διακομιστή

Τώρα που έχετε προσθέσει μια δέσμη ενεργειών του διακομιστή στη λίστα προελεύσεων δεδομένων, μπορείτε να δημιουργήσετε μια προβολή δεδομένων που εμφανίζει τα αποτελέσματα της τη δέσμη ενεργειών του διακομιστή.

Συμβουλές: 

 • Μπορείτε να δημιουργήσετε γρήγορα μια προβολή δεδομένων, κάνοντας κλικ στο εικονίδιο πινέζας δίπλα στο στοιχείο Προελεύσεις δεδομένων στο παράθυρο περιήγησης, θα εμφανιστεί η λίστα προελεύσεις δεδομένων κάτω από το παράθυρο περιήγησης. Στη συνέχεια, σύρετε ένα αρχείο προέλευσης δεδομένων από τη λίστα και αποθέστε το στη σελίδα σας ASPX και την προβολή δεδομένων που εμφανίζεται.

 • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία προβολών δεδομένων, ανατρέξτε στην ενότητα Δείτε επίσης .

Όταν δημιουργείτε μια προβολή δεδομένων, το αποτέλεσμα είναι η προεπιλεγμένη προβολή των δεδομένων με την οποία εμφανίζονται τα πρώτα πέντε πεδία στην προέλευση δεδομένων σας σε κάθε γραμμή του βασικού πίνακα. Εάν τα πρώτα πέντε πεδία εμφανίζονται με τα αντίστοιχα δεδομένα, το αρχείο προέλευσης δεδομένων έχει ρυθμιστεί σωστά.

Προβολές δεδομένων βασίζονται στην τεχνολογία ASP.NET της Microsoft. Για να δημιουργήσετε μια προβολή δεδομένων, πρέπει να ξεκινήσετε με μια σελίδα ASP.NET (αρχείο .aspx).

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα αρχείο και κάντε κλικ στην επιλογή Νέο στοιχείο, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες σελίδες, κάντε κλικ στην επιλογή ASPX και τέλος κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου ASPX νέα σελίδα, πληκτρολογήστε ένα μοναδικό όνομα για τη σελίδα και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι για να επιβεβαιώσετε για να ανοίξετε τη σελίδα σε λειτουργία για προχωρημένους.

  Ανοίγει Προσθήκη ετικετών σε μια νέα σελίδα με μια ΦΌΡΜΑ.

  Ετικέτα μορφής ASP.NET

 4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Εισαγωγή, και στην ομάδα προβολές δεδομένων και φόρμες, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή δεδομένων και στην αναπτυσσόμενη λίστα που εμφανίζεται, επιλέξτε τη σύνδεση δεδομένων δέσμη ενεργειών RSS που δημιουργήσατε στο προηγούμενο βήμα.

  Η προβολή δεδομένων εμφανίζει στη σελίδα.

  Σημείωση: Εάν το παράθυρο εργασιών Λεπτομέρειες αρχείου προέλευσης δεδομένων εμφανίζει δεδομένα από την προέλευση δεδομένων, η σύνδεση προέλευσης δεδομένων λειτουργεί κανονικά. Εάν δεν εμφανίζει την προβολή δεδομένων, στη συνέχεια, μεταβείτε στο Αντιμετώπιση προβλημάτων στα δεδομένα προέλευσης σύνδεσης.

  Για αυτό το παράδειγμα, θα διατηρήσετε το πεδίο Περιγραφή και, καταργήστε όλα τα άλλα πεδία στην προβολή δεδομένων.

 5. Κάντε κλικ μέσα στην προβολή δεδομένων.

  Εμφανίζεται η κορδέλα Εργαλεία προβολής δεδομένων με βάση τα συμφραζόμενα.

 6. Στην καρτέλα Επιλογές, στην ομάδα πεδία, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη/κατάργηση στηλών.

 7. Στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία στηλών, στη λίστα Εμφάνιση στηλών, καταργήστε όλα τα πεδία εκτός από την Περιγραφή και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 8. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο στην προβολή δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο βέλος του επάνω δεξιά γωνία Εικόνα κουμπιού για να εμφανίσετε το κοινών xsl:value-εργασιών λίστας.

 9. Στην αναπτυσσόμενη λίστα μορφή ως, κάντε κλικ στην επιλογή Εμπλουτισμένο κείμενο.

 10. Εάν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Επιβεβαίωση, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι.

  Προβολή δεδομένων μοιάζει με την ακόλουθη εικόνα:

  Προβολή "Δεδομένα" του "MSN Καιρός"
  Προβολή δεδομένων 1 εικόνα που δημιουργήθηκε από τη σύνδεση δεδομένων MSN καιρός

  Τώρα, μπορείτε να προσαρμόσετε τη σελίδα όπως απαιτείται.

Αντιμετώπιση προβλημάτων σύνδεσης με προέλευση δεδομένων

Εάν το παράθυρο εργασιών Λεπτομέρειες αρχείου προέλευσης δεδομένων δεν εμφανίζει δεδομένα από την προέλευση δεδομένων, αλλά αντί για αυτό το παράθυρο εργασιών είτε είναι κενό ή εμφανίζει ένα μήνυμα σφάλματος, τη σύνδεση προέλευσης δεδομένων δεν λειτουργεί σωστά. Αυτό το ζήτημα μπορεί να προκύψει εάν ο διακομιστής σας εκτελεί Windows SharePoint Services, ο διακομιστής δεν είναι διακομιστής μεσολάβησης ή τείχος προστασίας και τις ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης δεν καθορίζονται στο αρχείο Web.config για τον εικονικό διακομιστή.

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του διακομιστή και ζητήστε του να εκτελέσετε την ακόλουθη διαδικασία. Ο διαχειριστής του διακομιστή πρέπει να επεξεργαστείτε το αρχείο Web.config για να συμπεριλάβετε τις ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης για το εικονικό διακομιστή όπου βρίσκεται η τοποθεσία σας. Σε ένα περιβάλλον συμπλέγματος διακομιστών, ο διαχειριστής του διακομιστή πρέπει να επεξεργαστείτε το αρχείο Web.config για κάθε εικονικό διακομιστή σε κάθε διακομιστή Web προσκηνίου στη συστοιχία διακομιστών.

Σημείωση: Αλλαγή της προεπιλεγμένης ρύθμισης διακομιστή μεσολάβησης επιτρέπει την επικοινωνία διακομιστή προς διακομιστή, αλλά δεν με οποιονδήποτε τρόπο επηρεάζουν εισερχόμενες συνδέσεις ή access δικαιώματα στο διακομιστή σας.

Ρύθμιση παραμέτρων του αρχείου Web.config στο διακομιστή

Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του αρχείου Web.config, ακολουθήστε αυτά τα βήματα στο διακομιστή που εκτελεί SharePoint Foundation 2010:

 1. Ξεκινήστε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου, όπως το Σημειωματάριο.

 2. Εντοπίστε και ανοίξτε το αρχείο Web.config για τον εικονικό διακομιστή στον οποίο θέλετε να επιτρέψετε στους χρήστες να δημιουργήσουν συνδέσεις υπηρεσίας XML Web και προελεύσεις δεδομένων δέσμης ενεργειών του διακομιστή.

  Ο φάκελος Web.config βρίσκεται στην περιοχή του περιεχομένου του διακομιστή σας — για παράδειγμα, η προεπιλεγμένη διαδρομή είναι \Inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories\80.

 3. Αντιγράψτε και επικολλήστε τις παρακάτω γραμμές στο αρχείο Web.config σε οποιοδήποτε σημείο στο επίπεδο ακριβώς κάτω από τον κόμβο < ρύθμισης παραμέτρων >.

  < system.net >

  < defaultProxy >

  < Αυτόματος εντοπισμός διακομιστή μεσολάβησης = "true" / >

  < / defaultProxy >

  < /system.net >

 4. Αποθηκεύστε το αρχείο Web.config και, στη συνέχεια, κλείστε το πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου.

 5. Επαναφορά Microsoft Internet Information Services (IIS) για να εφαρμόσετε τις αλλαγές σας. Εναλλακτικά, μπορείτε να επαναφέρετε μετά το επόμενο βήμα για να εφαρμόσετε τις αλλαγές σας σε πολλούς διακομιστές εικονικού κάθε φορά. Για να επαναφέρετε των υπηρεσιών IIS, ανοίξτε ένα παράθυρο γραμμής εντολών και πληκτρολογήστε iisreset στη γραμμή εντολών.

  Σημείωση: Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 5 για κάθε εικονικό ο διακομιστής στον οποίο θέλετε να επιτρέψετε στους χρήστες να δημιουργούν συνδέσεις στην υπηρεσία XML Web και δέσμης ενεργειών του διακομιστή προελεύσεις δεδομένων.

 6. Δημιουργήστε ξανά την προβολή δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην προηγούμενη ενότητα βήμα 2: δημιουργία μιας προβολής δεδομένων τη δέσμη ενεργειών του διακομιστή.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×