Προσθήκη λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Outlook

Προσθήκη λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Outlook

Για την αποστολή και τη λήψη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Outlook, θα πρέπει πρώτα να προσθέσετε τον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στο Outlook. Μπορείτε να προσθέσετε έναν ή περισσότερους λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συμπεριλαμβανομένων των λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Office 365, του Exchange, του Outlook.com, του Gmail, του Yahoo, του iCloud ή λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου άλλου κατασκευαστή.

Σημείωση: Οι πελάτες της AOL και της Verizon που χρειάζεται να ενημερώσουν τις ρυθμίσεις λογαριασμού τους μετά την τελευταία αλλαγή της AOL στις ρυθμίσεις διακομιστή τους, πρέπει να ανατρέξουν στην ενότητα Ενημέρωση ρυθμίσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Outlook για PC. Κατά τον έλεγχο των ρυθμίσεων κρυπτογράφησης, βεβαιωθείτε ότι είναι ρυθμισμένες σε SSL, SSL/TLS ή "Αυτόματα" και όχι μόνο TLS.

Γρήγορη προσθήκη ενός λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Πολλοί λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως οι λογαριασμοί Microsoft Exchange, Outlook.com, Hotmail.com και Live.com, οι λογαριασμοί του Office 365 και άλλοι λογαριασμοί POP και IMAP μπορούν να προστεθούν χρησιμοποιώντας την επιλογή αυτόματης ρύθμισης του Outlook.  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις οδηγίες για να προσθέσετε τον πρώτο λογαριασμό σας ή άλλους επιπλέον λογαριασμούς.

Ορισμένες υπηρεσίες παροχής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως το Gmail, το Yahoo και το iCloud, απαιτούν να ενεργοποιήσετε τον έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων και να ρυθμίσετε έναν κωδικό πρόσβασης εφαρμογής. Ο κωδικός πρόσβασης εφαρμογής είναι ένας κωδικός πρόσβασης μιας χρήσης που μπορείτε να εισαγάγετε αντί για τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η χρήση κωδικού πρόσβασης εφαρμογής επιτρέπει στο Gmail, το Yahoo και το iCloud να επιβεβαιώσουν ότι είστε εσείς το άτομο που αποκτά πρόσβαση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας ενός κωδικού πρόσβασης εφαρμογής, ανατρέξτε στις ενότητες Ρύθμιση ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων για το Gmail,Ρύθμιση ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων για το Yahoo ή Ρύθμιση ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων για το iCloud. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον κωδικό πρόσβασης εφαρμογής στα βήματα 2 και 3 παρακάτω.

Σημείωση: Για όλους τους λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το όνομα χρήστη που χρησιμοποιείτε είναι η πλήρης διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

 1. Ανοίξτε το Outlook και επιλέξτε Αρχείο > Προσθήκη λογαριασμού.

  Επιλέξτε Αρχείο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προσθήκη λογαριασμού.

  Σημείωση: Οι χρήστες του Outlook 2007 πρέπει να επιλέξουν Εργαλεία > Ρυθμίσεις λογαριασμού. Στην καρτέλα Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επιλέξτε Δημιουργία.

 2. Για το Outlook 2016, εισαγάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Σύνδεση.
  Για το Outlook 2013 και το Outlook 2010, επιλέξτε "Λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου" και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον κωδικό πρόσβασης. Στη συνέχεια, επιλέξτε "Επόμενο".

 3. Εάν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε ξανά τον κωδικό πρόσβασής σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK και Τέλος για να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το Outlook.

Σημείωση: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα βήματα για να προσθέσετε τον πρώτο λογαριασμό σας στο Outlook ή άλλους επιπλέον λογαριασμούς.

Πρόχειρο

Μερικές φορές πρέπει να κάνετε μια αλλαγή στις ρυθμίσεις του λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν έχετε έναν νέο κωδικό πρόσβασης, εάν η υπηρεσία παροχής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σάς έχει ζητήσει να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ή εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την αποστολή και τη λήψη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας με λίγα βήματα.

 1. Ανοίξτε το Outlook και επιλέξτε Αρχείο > Ρυθμίσεις λογαριασμού > Ρυθμίσεις λογαριασμού.

 2. Επιλέξτε τον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αλλαγή.

 3. Στη σελίδα ρυθμίσεων, μπορείτε να ενημερώσετε τα ονόματα των διακομιστών εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, το όνομά σας, το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας. Εάν θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις SSL ή τις ρυθμίσεις της θύρας σας, επιλέξτε Περισσότερες ρυθμίσεις.

 4. Οι πιο συνηθισμένες ρυθμίσεις για την ενημέρωση είναι στην καρτέλα Διακομιστής εξερχομένων και στην καρτέλα Για προχωρημένους.

  • Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά την αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή λαμβάνετε μηνύματα σχετικά με τον διακομιστή εξερχόμενης αλληλογραφίας, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο Ο διακομιστής εξερχομένων (SMTP) απαιτεί έλεγχο ταυτότητας είναι επιλεγμένο.

  • Εάν θέλετε να ενημερώσετε τις θύρες διακομιστή εισερχομένων ή εξερχομένων ή τις ρυθμίσεις SSL, χρησιμοποιήστε την καρτέλα Για προχωρημένους.

   Σημείωση: Για τους πελάτες της AOL και της Verizon: η επιλογή SSL/TLS από τα πλαίσια αναπτυσσόμενης λίστας κάτω από τις κρυπτογραφημένες συνδέσεις διακομιστή εισερχομένων και εξερχομένων θα εξασφαλίσει ότι εξακολουθείτε να μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μετά τις 7 Νοεμβρίου 2017.

 5. Όταν είστε έτοιμοι να ενημερώσετε τις ρυθμίσεις σας, επιλέξτε OK > Επόμενο > Τέλος.

Πρόχειρο

Εάν θέλετε να εισαγάγετε συγκεκριμένες τιμές για τα ονόματα των διακομιστών εισερχομένων και εξερχομένων, τους αριθμούς θύρας ή τις ρυθμίσεις SSL, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή ρυθμίσεων για προχωρημένους του Outlook. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις οδηγίες για να προσθέσετε έναν λογαριασμό POP ή IMAP στο Outlook.

 1. Ανοίξτε το Outlook και επιλέξτε Αρχείο > Προσθήκη λογαριασμού.

 2. Στην επόμενη οθόνη, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, επιλέξτε Επιλογές για προχωρημένους, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Να έχω δυνατότητα μη αυτόματης ρύθμισης του λογαριασμού μου και τέλος, επιλέξτε Σύνδεση.

 3. Επιλέξτε τον τύπο λογαριασμού που θέλετε: Τις περισσότερες φορές, όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτή την επιλογή, θα πρέπει να επιλέξετε IMAP.

 4. Η οθόνη Ρυθμίσεις λογαριασμού θα πρέπει να είναι ήδη συμπληρωμένη με τις περισσότερες από τις ρυθμίσεις του λογαριασμού που χρειάζεστε. Ωστόσο, εάν θέλετε να αναζητήσετε τις ρυθμίσεις σας, ανατρέξτε στο θέμα Ρυθμίσεις λογαριασμού POP και IMAP. Εισαγάγετε τις ρυθμίσεις διακομιστή εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επόμενο.

 5. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Σύνδεση.

Ρύθμιση ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων για το Gmail

 1. Μεταβείτε στο Gmail από το πρόγραμμα περιήγησης και, στη συνέχεια, επιλέξτε το εικονίδιο των εφαρμογών Google στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.

  Επιλογή ρυθμίσεων εφαρμογών Google
 2. Επιλέξτε Ο λογαριασμός μου. Στην περιοχή Είσοδος και ασφάλεια, επιλέξτε Είσοδος στο Google.

  Είσοδος στο Google
 3. Στην περιοχή Κωδικός πρόσβασης και μέθοδος εισόδου, εάν για τη ρύθμιση Επαλήθευση σε 2 βήματα έχει οριστεί η επιλογή Ενεργό, προχωρήστε στο επόμενο βήμα. Διαφορετικά, επιλέξτε Επαλήθευση σε 2 βήματα και ακολουθήστε τις οδηγίες. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, επιλέξτε το πίσω βέλος στο επάνω μέρος της οθόνης.

  Επιλέξτε το πίσω βέλος για να συνεχίσετε
 4. Στην περιοχή Κωδικός πρόσβασης & μέθοδος εισόδου, επιλέξτε Κωδικοί πρόσβασης εφαρμογών.

  Επιλογή εφαρμογών
 5. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας για το Google και, στη συνέχεια, επιλέξτε Είσοδος. Στο κάτω μέρος της επόμενης οθόνης, επιλέξτε Αλληλογραφία και Υπολογιστής με Windows από τις αναπτυσσόμενες λίστες και, στη συνέχεια, επιλέξτε Δημιουργία.

  Επιλογή της εφαρμογής και της συσκευής για τον κωδικό πρόσβασης εφαρμογής
 6. Το Google θα εμφανίσει τον κωδικό πρόσβασης μιας εφαρμογής για εσάς. Σημειώστε αυτόν τον κωδικό πρόσβασης (χωρίς κενά) και χρησιμοποιήστε τον ως κωδικό πρόσβασης κατά την προσθήκη ενός νέου λογαριασμού στο Outlook.

  Αντιγραφή του κωδικού πρόσβασης εφαρμογής χωρίς κενά διαστήματα

Ρύθμιση ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων για το Yahoo

 1. Μεταβείτε στην τοποθεσία web του Yahoo από το πρόγραμμα περιήγησης και επιλέξτε το εικονίδιο ρυθμίσεων στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.

  Επιλογή εικονιδίου ρυθμίσεων
 2. Επιλέξτε Πληροφορίες λογαριασμού > Ασφάλεια λογαριασμού. Ίσως χρειαστεί να συνδεθείτε ξανά.

  Αλλαγή ρυθμίσεων ασφαλείας λογαριασμού Yahoo
 3. Εάν δεν είναι ενεργοποιημένος ο έλεγχος ταυτότητας σε δύο βήματα, θα πρέπει να τον ενεργοποιήσετε προτού συνεχίσετε. Διαφορετικά, επιλέξτε Διαχείριση κωδικών πρόσβασης εφαρμογής.

  Μπορείτε να επαληθεύσετε το λογαριασμό του Yahoo
 4. Επιλέξτε Outlook για υπολογιστή στην αναπτυσσόμενη λίστα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Δημιουργία.

  Επιλέξτε "Εφαρμογή υπολογιστή του Outlook" και, στη συνέχεια, επιλέξτε "Δημιουργία".
 5. Το Yahoo θα εμφανίσει έναν κωδικό πρόσβασης εφαρμογής για εσάς. Σημειώστε αυτόν τον κωδικό πρόσβασης (χωρίς κενά) και χρησιμοποιήστε τον ως κωδικό πρόσβασης κατά την προσθήκη ενός νέου λογαριασμού στο Outlook.

  Σημείωση του κωδικού πρόσβασης της εφαρμογής σας

Ρύθμιση ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων για το iCloud

 1. Μεταβείτε στην τοποθεσία web Apple ID από το πρόγραμμα περιήγησης και εισαγάγετε το Apple ID και τον κωδικό πρόσβασής σας.

  Συνδεθείτε με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας στο iCloud
 2. Εάν έχετε ενεργοποιήσει ήδη τον έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων, θα λάβετε έναν κωδικό σε μία από τις συσκευές σας. Εισαγάγετε αυτόν τον κωδικό για να συνεχίσετε. Διαφορετικά, ενεργοποιήστε τον έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων.

  Εισαγάγετε τον κωδικό επαλήθευσης του ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων
 3. Στην ενότητα Ασφάλεια, στην περιοχή ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, επιλέξτε Δημιουργία κωδικού πρόσβασης...

 4. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τον κωδικό πρόσβασής σας, όπως Outlook και επιλέξτε Δημιουργία.

  Εισαγάγετε ένα όνομα για τον κωδικό πρόσβασης της εφαρμογής σας
 5. Η Apple θα εμφανίσει έναν κωδικό πρόσβασης εφαρμογής για εσάς. Σημειώστε αυτόν τον κωδικό πρόσβασης (χωρίς κενά) και χρησιμοποιήστε τον ως κωδικό πρόσβασης κατά την προσθήκη ενός νέου λογαριασμού στο Outlook.

  Αντιγράψτε τον κωδικό πρόσβασης εφαρμογής

Σημείωση: Οι πελάτες της AOL και της Verizon που χρειάζεται να ενημερώσουν τις ρυθμίσεις λογαριασμού τους μετά την τελευταία αλλαγή της AOL στις ρυθμίσεις διακομιστή τους, πρέπει να ανατρέξουν στην ενότητα Ενημέρωση ρυθμίσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Outlook για Mac. Κατά τον έλεγχο των ρυθμίσεων κρυπτογράφησης, βεβαιωθείτε ότι είναι ρυθμισμένες σε SSL, SSL/TLS ή "Αυτόματα" και όχι μόνο TLS.

Γρήγορη προσθήκη νέου λογαριασμού

Οι περισσότεροι λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως οι λογαριασμοί Office 365, Exchange Server, Outlook.com, Hotmail.com και Live.com μπορούν να ρυθμιστούν με λίγα γρήγορα βήματα.

 1. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και επιλέξτε Συνέχεια.

  Η πρώτη οθόνη που βλέπετε σας ζητά να εισαγάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας

 2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας και επιλέξτε Προσθήκη λογαριασμού. (Η οθόνη σας μπορεί να έχει διαφορετική εμφάνιση από αυτή εδώ, ανάλογα με τον λογαριασμό που προσθέτετε.)

  Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης για τον λογαριασμό σας outlook.com.

 3. Εάν προσθέτετε λογαριασμό Gmail, Yahoo ή άλλο λογαριασμό IMAP ή POP, ενδέχεται να μεταφερθείτε σε αυτές τις τοποθεσίες και να σας ζητηθεί να επιτρέψετε στο Outlook την πρόσβαση στην αλληλογραφία, τις επαφές και τα ημερολόγιά σας. Κάντε κλικ στην επιλογή Επιτρέπεται για να συνεχίσετε.

 4. Επιλέξτε Τέλος για να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το Outlook 2016 για Mac.

  Επιβεβαίωση όταν ένας λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει προστεθεί με επιτυχία

 1. Επιλέξτε Εργαλεία > Λογαριασμοί.

 2. Επιλέξτε τον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τον οποίο θέλετε να αλλάξετε.

 3. Ενημερώστε την περιγραφή του λογαριασμού σας, τα προσωπικά σας στοιχεία, το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης ή άλλες ρυθμίσεις, ανάλογα με τον τύπο του λογαριασμού που επεξεργάζεστε.

 4. Όταν τελειώσετε με τις ενημερώσεις σας, επιλέξτε OK.

Μετά τη ρύθμιση του πρώτου λογαριασμού, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να προσθέσετε όλους τους επιπλέον λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 1. Επιλέξτε Εργαλεία > Λογαριασμοί.

 2. Κάντε κλικ στο σύμβολο συν (+) > Νέος λογαριασμός.

 3. Εισαγάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τον λογαριασμό.

 4. Ακολουθήστε τις ερωτήσεις για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του λογαριασμού.

Ο έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων είναι ένα πρόσθετο επίπεδο ασφάλειας για τον λογαριασμό σας. Κάθε φορά που εισέρχεστε στον λογαριασμό σας Gmail από μια νέα συσκευή, θα λαμβάνετε έναν κωδικό μίας χρήσης στο τηλέφωνό σας. Καταχωρήστε αυτόν τον κωδικό για να ολοκληρωθεί η είσοδος.

 1. Μεταβείτε στο Gmail από το πρόγραμμα περιήγησης και, στη συνέχεια, επιλέξτε το εικονίδιο των εφαρμογών Google στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.

  Επιλογή ρυθμίσεων εφαρμογών Google
 2. Επιλέξτε Ο λογαριασμός μου. Στην περιοχή Είσοδος και ασφάλεια, επιλέξτε Είσοδος στο Google.

  Είσοδος στο Google
 3. Επιλέξτε Επαλήθευση σε 2 βήματα και ακολουθήστε τις οδηγίες.

 1. Μεταβείτε στην τοποθεσία web του Yahoo από το πρόγραμμα περιήγησης και επιλέξτε το εικονίδιο ρυθμίσεων στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.

  Επιλογή εικονιδίου ρυθμίσεων
 2. Επιλέξτε Πληροφορίες λογαριασμού > Ασφάλεια λογαριασμού. Ίσως χρειαστεί να συνδεθείτε ξανά.

  Αλλαγή ρυθμίσεων ασφαλείας λογαριασμού Yahoo
 3. Εάν δεν είναι ενεργοποιημένος ο έλεγχος ταυτότητας σε δύο βήματα, θα πρέπει να τον ενεργοποιήσετε προτού συνεχίσετε. Διαφορετικά, επιλέξτε Διαχείριση κωδικών πρόσβασης εφαρμογής.

  Μπορείτε να επαληθεύσετε το λογαριασμό του Yahoo
 4. Επιλέξτε Outlook για υπολογιστή στην αναπτυσσόμενη λίστα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Δημιουργία.

  Επιλέξτε "Εφαρμογή υπολογιστή του Outlook" και, στη συνέχεια, επιλέξτε "Δημιουργία".
 5. Το Yahoo θα εμφανίσει έναν κωδικό πρόσβασης εφαρμογής για εσάς. Σημειώστε αυτόν τον κωδικό πρόσβασης (χωρίς κενά) και χρησιμοποιήστε τον ως κωδικό πρόσβασης κατά την προσθήκη ενός νέου λογαριασμού στο Outlook.

  Σημείωση του κωδικού πρόσβασης της εφαρμογής σας

 1. Μεταβείτε στην τοποθεσία web Apple ID από το πρόγραμμα περιήγησης και εισαγάγετε το Apple ID και τον κωδικό πρόσβασής σας.

  Συνδεθείτε με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας στο iCloud
 2. Εάν έχετε ενεργοποιήσει ήδη τον έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων, θα λάβετε έναν κωδικό σε μία από τις συσκευές σας. Εισαγάγετε αυτόν τον κωδικό για να συνεχίσετε. Διαφορετικά, ενεργοποιήστε τον έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων.

  Εισαγάγετε τον κωδικό επαλήθευσης του ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων
 3. Στην ενότητα Ασφάλεια, στην περιοχή ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, επιλέξτε Δημιουργία κωδικού πρόσβασης...

 4. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τον κωδικό πρόσβασής σας, όπως Outlook και επιλέξτε Δημιουργία.

  Εισαγάγετε ένα όνομα για τον κωδικό πρόσβασης της εφαρμογής σας
 5. Η Apple θα εμφανίσει έναν κωδικό πρόσβασης εφαρμογής για εσάς. Σημειώστε αυτόν τον κωδικό πρόσβασης (χωρίς κενά) και χρησιμοποιήστε τον ως κωδικό πρόσβασης κατά την προσθήκη ενός νέου λογαριασμού στο Outlook.

  Αντιγράψτε τον κωδικό πρόσβασης εφαρμογής
Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×