Προσθήκη, κατάργηση ή τροποποίηση στηλών βιβλιοθήκης εγγράφων ή στηλών τοποθεσίας

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Όταν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας του Microsoft Office InfoPath, μπορείτε να επιλέξετε εάν θέλετε να εμφανίσετε τα δεδομένα που οι χρήστες καταχωρούν στη συγκεκριμένη πεδία στη φόρμα ως στήλες στην προεπιλεγμένη προβολή μιας βιβλιοθήκης εγγράφων σε μια τοποθεσία του Microsoft Windows SharePoint. Μπορείτε να επιλέξετε τα πεδία που θα χρησιμοποιηθούν ως στήλες κατά τη σχεδίαση του προτύπου φόρμας ή μπορείτε να περιμένετε για να καθορίσετε τις στήλες κατά τη δημοσίευση του προτύπου φόρμας στη βιβλιοθήκη εγγράφων.

Σε αυτό το άρθρο

Πριν ξεκινήσετε

Καθορισμός στηλών βιβλιοθήκης εγγράφων κατά τη σχεδίαση ενός προτύπου φόρμας

Καθορισμός στηλών βιβλιοθήκης εγγράφων κατά τη δημοσίευση προτύπου φόρμας σε μια νέα βιβλιοθήκη εγγράφων

Καθορισμός στηλών βιβλιοθήκης εγγράφων κατά τη δημοσίευση προτύπου φόρμας σε μια υπάρχουσα βιβλιοθήκη εγγράφων

Πριν ξεκινήσετε

Όταν δημοσιεύετε ένα πρότυπο φόρμας σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων, κάθε φόρμα που δημιουργείται στη βιβλιοθήκη εγγράφων θα βασίζεται σε αυτό το πρότυπο φόρμας. Δημοσίευση προτύπου φόρμας σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων σάς επιτρέπει να αναπτύξετε γρήγορα μια φόρμα αποκλειστικής χρήσης, όπως μια ανεπίσημη έρευνα για να καταγράψετε εστιατόριο προτιμήσεων για φαγητό μιας ομάδας.

Εάν δημοσιεύετε ένα πρότυπο φόρμας σε ένα διακομιστή που εκτελεί Windows SharePoint Services 3.0, μπορείτε επίσης να κάνετε τα εξής:

Δημοσίευση προτύπου φόρμας ως τύπου περιεχομένου τοποθεσίας     Κατά τη δημοσίευση προτύπου φόρμας ως τύπου περιεχομένου τοποθεσίας, μπορείτε να επιτρέψετε στους χρήστες για να αντιστοιχίσετε πολλά πρότυπα φόρμας σε μια βιβλιοθήκη μεμονωμένο έγγραφο ή για να αντιστοιχίσετε το πρότυπο φόρμας σε πολλές βιβλιοθήκες σε μια συλλογή τοποθεσιών. Μια συλλογή τοποθεσιών είναι ένα σύνολο από τοποθεσίες Web σε εικονικού διακομιστή που έχουν τον ίδιο κάτοχο και την κοινή χρήση των ρυθμίσεων διαχείρισης. Κάθε συλλογή τοποθεσιών περιλαμβάνει μια τοποθεσία Web ανώτατου επιπέδου και μπορεί να περιέχει μία ή περισσότερες δευτερεύουσες τοποθεσίες. Μπορεί να υπάρχουν πολλές συλλογές τοποθεσιών σε κάθε εικονικού διακομιστή. Χρησιμοποιήστε έναν τύπο περιεχομένου τοποθεσίας, όταν θέλετε να επαναχρησιμοποιήσετε ευρέως πληροφορίες ή για να ενεργοποιήσετε τη συλλογή δεδομένων από πολλές φόρμες σε ένα μόνο σημείο.

Να επιτρέπεται στους χρήστες για να επεξεργαστείτε πεδία, χρησιμοποιώντας μια προβολή φύλλου δεδομένων    Μπορείτε να επιτρέψετε στους χρήστες να προσθέσετε ή να επεξεργαστείτε τα δεδομένα για ένα πεδίο, χρησιμοποιώντας μια προβολή φύλλου δεδομένων ή με την επεξεργασία των ιδιοτήτων για μια φόρμα στη βιβλιοθήκη εγγράφων. Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει στους χρήστες να προσθέσετε ή να ενημερώσετε δεδομένα για μία ή περισσότερες φόρμες χωρίς να την ανοίξετε τις φόρμες.

Σημείωση: Προβολές φύλλου δεδομένων είναι ενεργοποιημένες στο πρόγραμμα περιήγησης Web μόνο για τους χρήστες που έχουν εγκατασταθεί Microsoft Office Access 2007.

Σημείωση: Υποστήριξη για τους τύπους περιεχομένου τοποθεσίας και βιβλιοθήκες ποικίλλει, ανάλογα με το εάν ο διακομιστής σας εκτελεί Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 ή Windows SharePoint Services 3.0. Γι ' αυτό, θα πρέπει να ζητήσετε από το διαχειριστή του διακομιστή εάν δεν είστε βέβαιοι ποια έκδοση των υπηρεσιών Windows SharePoint Services εκτελείται στο διακομιστή.

Αρχή της σελίδας

Καθορισμός στηλών βιβλιοθήκης εγγράφων κατά τη σχεδίαση ενός προτύπου φόρμας

 1. Ανοίξτε το πρότυπο φόρμας.

 2. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στο κουμπί "Επιλογές φόρμας".

 3. Κάντε κλικ στην ιδιότητα προώθησης.

 4. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε μια στήλη, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη, κάντε κλικ στο πεδίο ή επαναλαμβανόμενη ομάδα για την οποία θέλετε να δημιουργήσετε μια στήλη και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη στήλη στο πλαίσιο όνομα στήλης.

   Σημείωση: Εάν επιλέξετε ένα επαναλαμβανόμενο πεδίο για να εμφανίσετε δεδομένα στη βιβλιοθήκη εγγράφων, μπορείτε να ορίσετε τον τρόπο που θέλετε να εμφανίζεται το πεδίο στη βιβλιοθήκη εγγράφων, κάνοντας κλικ σε μια τιμή από τη λίστα συνάρτηση. Μπορείτε να επιλέξετε εάν θέλετε να εμφανίσετε την πρώτη τιμή στο πεδίο, η τελευταία τιμή στο πεδίο ή μια καταμέτρηση του όλες τις εμφανίσεις του πεδίου ή εάν θέλετε να συγχωνεύσετε όλες τις τιμές.

  • Για να καταργήσετε μια στήλη, κάντε κλικ στη στήλη στη λίστα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση.

  • Για να τροποποιήσετε μια στήλη, κάντε κλικ στη στήλη στη λίστα, κάντε κλικ στην επιλογή Τροποποίηση και, στη συνέχεια, κάντε τις απαραίτητες αλλαγές.

   Σημείωση: Ορισμένες επιλογές για την προσθήκη, κατάργηση ή τροποποίηση στηλών είναι διαθέσιμες μόνο κατά τη δημοσίευση σε μια τοποθεσία του SharePoint.

Αρχή της σελίδας

Καθορισμός στηλών βιβλιοθήκης εγγράφων κατά τη δημοσίευση προτύπου φόρμας σε μια νέα βιβλιοθήκη εγγράφων

 1. Αποθήκευση προτύπου φόρμας.

 2. Στο μενού αρχείο, κάντε κλικ στο κουμπί Δημοσίευση.

 3. Στον Οδηγό δημοσίευσης, κάντε κλικ σε ένα διακομιστή του SharePoint με ή χωρίς υπηρεσίες InfoPath Forms Services και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 4. Στο πλαίσιο Πληκτρολογήστε τη θέση της τοποθεσίας του SharePoint ή υπηρεσίες InfoPath Forms Services, πληκτρολογήστε τη θέση της τοποθεσίας του SharePoint και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 5. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, κάντε κλικ στην επιλογή Βιβλιοθήκη εγγράφων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

  Σημείωση: Εάν δημοσιεύετε ένα πρότυπο φόρμας που είναι συμβατό με το πρόγραμμα περιήγησης σε μια τοποθεσία του SharePoint, το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση αυτής της φόρμας να συμπληρωθούν με τη χρήση ενός προγράμματος περιήγησης δεν είναι διαθέσιμη. Για να δημιουργήσετε ένα πρότυπο φόρμας με δυνατότητα χρήσης από πρόγραμμα περιήγησης, πρέπει να δημοσιεύσετε το πρότυπο φόρμας σε ένα διακομιστή που εκτελεί InfoPath Forms Services. Βρείτε συνδέσεις για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με InfoPath Forms Services στην ενότητα Δείτε επίσης.

 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία νέας βιβλιοθήκης εγγράφων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 7. Πληκτρολογήστε το όνομα και μια περιγραφή για τη βιβλιοθήκη εγγράφων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

  Το όνομα και μια περιγραφή του προτύπου φόρμας θα εμφανίζονται στην προεπιλεγμένη προβολή της βιβλιοθήκης εγγράφων.

 8. Κάντε ένα από τα εξής:

  Προσθήκη στήλης

  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

  2. Κάντε ένα από τα εξής:

   • Για να προσθέσετε μια νέα στήλη στη βιβλιοθήκη εγγράφων, επιλέξτε το πεδίο του οποίου τα δεδομένα που θέλετε να εμφανίζεται στη στήλη, επιλέξτε (καμία: Δημιουργία νέας στήλης σε αυτήν τη βιβλιοθήκη) στο λίστα ομάδα στηλών τοποθεσίας και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη στήλη στο πλαίσιο όνομα στήλης.

   • Για να χρησιμοποιήσετε μια υπάρχουσα στήλη τοποθεσίας, επιλέξτε την κατηγορία στη λίστα ομάδα στηλών τοποθεσίας και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα όνομα στη λίστα όνομα στήλης.

    Σημείωση: Εάν επιλέξετε ένα επαναλαμβανόμενο πεδίο για να εμφανίσετε δεδομένα στη βιβλιοθήκη εγγράφων, μπορείτε να ορίσετε τον τρόπο που θέλετε να εμφανίζεται το πεδίο στη βιβλιοθήκη εγγράφων, κάνοντας κλικ σε μια τιμή από τη λίστα συνάρτηση. Μπορείτε να επιλέξετε εάν θέλετε να εμφανίσετε την πρώτη τιμή στο πεδίο, η τελευταία τιμή στο πεδίο ή μια καταμέτρηση του όλες τις εμφανίσεις του πεδίου ή εάν θέλετε να συγχωνεύσετε όλες τις τιμές.

    1. Για να επιτρέψετε στους χρήστες για να προσθέσετε ή να επεξεργαστείτε τα δεδομένα για αυτό το πεδίο, χρησιμοποιώντας μια προβολή φύλλου δεδομένων ή με την επεξεργασία των ιδιοτήτων για μια φόρμα στη βιβλιοθήκη εγγράφων, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου να επιτρέπεται η επεξεργασία δεδομένων σε αυτό το πεδίο, χρησιμοποιώντας μια σελίδα του φύλλου δεδομένων ή ιδιότητες.

     Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε μια προβολή φύλλου δεδομένων, οι χρήστες πρέπει να έχουν Microsoft Office Access 2007 εγκατεστημένο στους υπολογιστές τους.

  Κατάργηση μιας στήλης

  1. Στην περιοχή Όνομα στήλης, κάντε κλικ στο όνομα του πεδίου των οποίων η αντίστοιχη στήλη που θέλετε να καταργήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση.

  Τροποποίηση μιας στήλης

  1. Στην περιοχή Όνομα στήλης, κάντε κλικ στο όνομα του πεδίου των οποίων η αντίστοιχη στήλη που θέλετε να τροποποιήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Τροποποίηση.

  2. Κάντε ένα από τα εξής:

   • Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα για τη στήλη στο πλαίσιο όνομα στήλης.

   • Επιλέξτε την κατηγορία στη λίστα ομάδα στηλών τοποθεσίας και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα όνομα στη λίστα όνομα στήλης.

    Σημείωση: Εάν επιλέξετε ένα επαναλαμβανόμενο πεδίο για να εμφανίσετε δεδομένα στη βιβλιοθήκη εγγράφων, μπορείτε να ορίσετε τον τρόπο που θέλετε να εμφανίζεται το πεδίο στη βιβλιοθήκη εγγράφων, κάνοντας κλικ σε μια τιμή από τη λίστα συνάρτηση. Μπορείτε να επιλέξετε εάν θέλετε να εμφανίσετε την πρώτη τιμή στο πεδίο, η τελευταία τιμή στο πεδίο ή μια καταμέτρηση του όλες τις εμφανίσεις του πεδίου ή εάν θέλετε να συγχωνεύσετε όλες τις τιμές.

    1. Για να επιτρέψετε στους χρήστες για να προσθέσετε ή να επεξεργαστείτε τα δεδομένα για αυτό το πεδίο, χρησιμοποιώντας μια προβολή φύλλου δεδομένων ή με την επεξεργασία των ιδιοτήτων για μια φόρμα στη βιβλιοθήκη εγγράφων, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου να επιτρέπεται η επεξεργασία δεδομένων σε αυτό το πεδίο, χρησιμοποιώντας μια σελίδα του φύλλου δεδομένων ή ιδιότητες.

     Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε μια προβολή φύλλου δεδομένων, οι χρήστες πρέπει να έχουν Microsoft Office Access 2007 εγκατεστημένο στους υπολογιστές τους.

 9. Όταν ολοκληρώσετε τον ορισμό των στηλών για τη βιβλιοθήκη σας, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 10. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες είναι σωστά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Δημοσίευση.

Αρχή της σελίδας

Καθορισμός στηλών βιβλιοθήκης εγγράφων κατά τη δημοσίευση προτύπου φόρμας σε μια υπάρχουσα βιβλιοθήκη εγγράφων

 1. Αποθήκευση προτύπου φόρμας.

 2. Στο μενού αρχείο, κάντε κλικ στο κουμπί Δημοσίευση.

 3. Στον Οδηγό δημοσίευσης, κάντε κλικ σε ένα διακομιστή του SharePoint με ή χωρίς υπηρεσίες InfoPath Forms Services και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 4. Στο πλαίσιο Πληκτρολογήστε τη θέση της τοποθεσίας του SharePoint ή υπηρεσίες InfoPath Forms Services, πληκτρολογήστε τη θέση της τοποθεσίας του SharePoint και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 5. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, κάντε κλικ στην επιλογή Βιβλιοθήκη εγγράφων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

  Σημείωση: Εάν δημοσιεύετε ένα πρότυπο φόρμας που είναι συμβατό με το πρόγραμμα περιήγησης σε μια τοποθεσία του SharePoint, το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση αυτής της φόρμας να συμπληρωθούν με τη χρήση ενός προγράμματος περιήγησης δεν είναι διαθέσιμη. Για να δημιουργήσετε ένα πρότυπο φόρμας με δυνατότητα χρήσης από πρόγραμμα περιήγησης, πρέπει να δημοσιεύσετε το πρότυπο φόρμας σε ένα διακομιστή που εκτελεί InfoPath Forms Services. Βρείτε συνδέσεις για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με InfoPath Forms Services στην ενότητα Δείτε επίσης.

 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση του προτύπου φόρμας σε μια υπάρχουσα βιβλιοθήκη εγγράφων, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη βιβλιοθήκη εγγράφων που θέλετε να ενημερώσετε.

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 8. Κάντε ένα από τα εξής:

  Προσθήκη στήλης

  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

  2. Κάντε ένα από τα εξής:

   • Για να προσθέσετε μια νέα στήλη στη βιβλιοθήκη εγγράφων, επιλέξτε το πεδίο του οποίου τα δεδομένα που θέλετε να εμφανίζεται στη στήλη, επιλέξτε (καμία: Δημιουργία νέας στήλης σε αυτήν τη βιβλιοθήκη) στο λίστα ομάδα στηλών τοποθεσίας και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη στήλη στο πλαίσιο όνομα στήλης.

   • Για να χρησιμοποιήσετε μια υπάρχουσα στήλη βιβλιοθήκης εγγράφων ή στήλη τοποθεσίας, επιλέξτε την κατηγορία στη λίστα ομάδα στηλών τοποθεσίας και, στη συνέχεια, επιλέξτε το όνομα στη λίστα όνομα στήλης.

    Σημείωση: Εάν επιλέξετε ένα επαναλαμβανόμενο πεδίο για να εμφανίσετε δεδομένα στη βιβλιοθήκη εγγράφων, μπορείτε να ορίσετε τον τρόπο που θέλετε να εμφανίζεται το πεδίο στη βιβλιοθήκη εγγράφων, κάνοντας κλικ σε μια τιμή από τη λίστα συνάρτηση. Μπορείτε να επιλέξετε εάν θέλετε να εμφανίσετε την πρώτη τιμή στο πεδίο, η τελευταία τιμή στο πεδίο ή μια καταμέτρηση του όλες τις εμφανίσεις του πεδίου ή εάν θέλετε να συγχωνεύσετε όλες τις τιμές.

    1. Για να επιτρέψετε στους χρήστες για να προσθέσετε ή να επεξεργαστείτε τα δεδομένα για αυτό το πεδίο, χρησιμοποιώντας μια προβολή φύλλου δεδομένων ή με την επεξεργασία των ιδιοτήτων για μια φόρμα στη βιβλιοθήκη εγγράφων, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου να επιτρέπεται η επεξεργασία δεδομένων σε αυτό το πεδίο, χρησιμοποιώντας μια σελίδα του φύλλου δεδομένων ή ιδιότητες.

     Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε μια προβολή φύλλου δεδομένων, οι χρήστες πρέπει να έχουν Microsoft Office Access 2007 εγκατεστημένο στους υπολογιστές τους.

  Κατάργηση μιας στήλης

  1. Στην περιοχή Όνομα στήλης, κάντε κλικ στο όνομα του πεδίου των οποίων η αντίστοιχη στήλη που θέλετε να καταργήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση.

  Τροποποίηση μιας στήλης

  1. Στην περιοχή Όνομα στήλης, κάντε κλικ στο όνομα του πεδίου των οποίων η αντίστοιχη στήλη που θέλετε να τροποποιήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Τροποποίηση.

  2. Κάντε ένα από τα εξής:

   • Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα για τη στήλη στο πλαίσιο όνομα στήλης.

   • Επιλέξτε την κατηγορία στη λίστα ομάδα στηλών τοποθεσίας και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα όνομα στη λίστα όνομα στήλης.

    Σημείωση: Εάν επιλέξετε ένα επαναλαμβανόμενο πεδίο για να εμφανίσετε δεδομένα στη βιβλιοθήκη εγγράφων, μπορείτε να ορίσετε τον τρόπο που θέλετε να εμφανίζεται το πεδίο στη βιβλιοθήκη εγγράφων, κάνοντας κλικ σε μια τιμή από τη λίστα συνάρτηση. Μπορείτε να επιλέξετε εάν θέλετε να εμφανίσετε την πρώτη τιμή στο πεδίο, η τελευταία τιμή στο πεδίο ή μια καταμέτρηση του όλες τις εμφανίσεις του πεδίου ή εάν θέλετε να συγχωνεύσετε όλες τις τιμές.

    1. Για να επιτρέψετε στους χρήστες για να προσθέσετε ή να επεξεργαστείτε τα δεδομένα για αυτό το πεδίο, χρησιμοποιώντας μια προβολή φύλλου δεδομένων ή με την επεξεργασία των ιδιοτήτων για μια φόρμα στη βιβλιοθήκη εγγράφων, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου να επιτρέπεται η επεξεργασία δεδομένων σε αυτό το πεδίο, χρησιμοποιώντας μια σελίδα του φύλλου δεδομένων ή ιδιότητες.

     Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε μια προβολή φύλλου δεδομένων, οι χρήστες πρέπει να έχουν Microsoft Office Access 2007 εγκατεστημένο στους υπολογιστές τους.

 9. Όταν ολοκληρώσετε τον ορισμό των στηλών για τη βιβλιοθήκη σας, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 10. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες είναι σωστά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Δημοσίευση.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×