Προσθήκη, κατάργηση ή προβολή αξιόπιστου εκδότη

Αυτό το άρθρο περιγράφει τι είναι ένας αξιόπιστος εκδότης, τον τρόπο ενεργοποίησης περιεχομένου από έναν εκδότη, γιατί είναι πιο ασφαλής η χρήση έργων κώδικα που έχουν δημιουργηθεί από αξιόπιστους εκδότες. Μπορείτε επίσης να μάθετε πώς να προσθέτετε, να προβάλλετε ή να καταργείτε αξιόπιστους εκδότες από τη λίστα "Αξιόπιστοι εκδότες" του Κέντρου αξιοπιστίας.

Τι θέλετε να κάνετε;

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους αξιόπιστους εκδότες

Εκδότης είναι κάποιο άτομο ή εταιρεία, που συνήθως ασχολείται με τον προγραμματισμό λογισμικού, ο οποίος έχει δημοσιεύσει κώδικα, όπως για παράδειγμα, μια μακροεντολή, ένα στοιχείο ελέγχου ActiveX ή ένα πρόσθετο. Προτού θεωρήσετε έναν εκδότη αξιόπιστο, θα πρέπει να γνωρίζετε την ταυτότητά του και εάν τα διαπιστευτήριά του είναι έγκυρα. Οι αξιόπιστοι εκδότες είναι ευυπόληπτοι και πληρούν όλα τα παρακάτω κριτήρια:

 • Ο κώδικάς τους είναι υπογεγραμμένος με την ψηφιακή υπογραφή τους.

 • Η ψηφιακή υπογραφή τους είναι έγκυρο στοιχείο.

 • Η ψηφιακή υπογραφή τους είναι ενημερωμένη (δεν έχει λήξει).

 • Το πιστοποιητικό που σχετίζεται με την ψηφιακή υπογραφή έχει εκδοθεί από φερέγγυα αρχή έκδοσης πιστοποιητικών (CA).

Εάν επιχειρήσετε να εκτελέσετε κώδικα που δεν πληροί όλα αυτά τα κριτήρια, το Office απενεργοποιεί τον κώδικα και εμφανίζει τη Γραμμή μηνυμάτων προκειμένου να σας ειδοποιήσει για ενδεχομένως μη ασφαλή κώδικα.

Σημαντικό: Εάν ανοίξετε ένα αρχείο που προέρχεται από έναν εκδότη και λάβετε ένα προειδοποιητικό μήνυμα ότι δεν υπάρχει υπογραφή ή ότι η υπογραφή δεν είναι έγκυρη, δεν θα πρέπει να ενεργοποιήσετε το περιεχόμενο ούτε να ορίσετε τον εκδότη ως αξιόπιστο, εκτός αν είστε βέβαιοι ότι ο κώδικας προέρχεται από αξιόπιστη προέλευση. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις ψηφιακές υπογραφές και τα πιστοποιητικά τους στο θέμα Πώς να καταλάβετε εάν μια υπογραφή είναι αξιόπιστη.

Αρχή της σελίδας

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με μια προειδοποίηση ασφαλείας και τον εκδότη

Όταν το Office εμφανίζει τη Γραμμή μηνυμάτων για να σας ειδοποιήσει για ενδεχομένως μη ασφαλή κώδικα σε ένα αρχείο, μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον κώδικα και τον εκδότη, πριν αποφασίσετε αν θα θεωρήσετε αξιόπιστο τον κώδικα ή τον εκδότη.

Σημαντικό: Εάν λάβετε ένα προειδοποιητικό μήνυμα ότι δεν υπάρχει υπογραφή ή ότι η υπογραφή δεν είναι έγκυρη, δεν θα πρέπει να ενεργοποιήσετε το περιεχόμενο ούτε να ορίσετε τον εκδότη ως αξιόπιστο, εκτός αν είστε βέβαιοι ότι ο κώδικας προέρχεται από αξιόπιστη προέλευση. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις ψηφιακές υπογραφές και τα πιστοποιητικά τους στο θέμα Πώς να καταλάβετε εάν μια υπογραφή είναι αξιόπιστη.

Για να δείτε λεπτομέρειες σχετικά με τον κώδικα και τον εκδότη μετά από μια προειδοποίηση ασφαλείας

 1. κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Στην περιοχή Προειδοποίηση ασφαλείας, επιλέξτε Ενεργοποίηση περιεχομένου > Επιλογές για προχωρημένους.

  Στο παράθυρο "Επιλογές ασφαλείας του Microsoft Office", το Office εμφανίζει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την αιτία της προειδοποίησης ασφαλείας, όπως πληροφορίες σχετικά με τον εκδότη που παρέχονται μαζί με τον κώδικα του εκδότη.

  Παράθυρο διαλόγου "Επιλογές ασφαλείας", ορισμός εκδότη ως αξιόπιστου

Αρχή της σελίδας

Ενεργοποίηση ενεργού περιεχομένου από εκδότη κατά την εμφάνιση της Γραμμής μηνυμάτων

Όταν υπάρχει νέο ενεργό περιεχόμενο (όπως μια υπογεγραμμένη μακροεντολή ή ένα πρόσθετο) σε ένα αρχείο από έναν εκδότη, η Γραμμή μηνυμάτων εμφανίζει ένα εικονίδιο ασπίδας, κείμενο προειδοποίησης και το κουμπί Ενεργοποίηση περιεχομένου. Εάν γνωρίζετε ότι ο εκδότης είναι αξιόπιστος, μπορείτε να ενεργοποιήσετε το ενεργό περιεχόμενο. Εάν το κάνετε αυτό, το αρχείο γίνεται αξιόπιστο έγγραφο, αλλά ο εκδότης δεν θεωρείται αξιόπιστος. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον ορισμό ενός εκδότη ως αξιόπιστου, ανατρέξτε στην ενότητα Προσθήκη αξιόπιστου εκδότη, όταν εμφανίζεται η Προειδοποίηση ασφαλείας, παρακάτω σε αυτό το θέμα.

Γραμμή μηνυμάτων με μήνυμα "Ένα μέρος του ενεργού περιεχομένου έχει απενεργοποιηθεί"

Για να ενεργοποιήσετε το ενεργό περιεχόμενο σε ένα αρχείο

 • Στη Γραμμή μηνυμάτων, κάντε κλικ στο κουμπί Ενεργοποίηση περιεχομένου.

  Το αρχείο ανοίγει και είναι αξιόπιστο έγγραφο.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη αξιόπιστου εκδότη, όταν εμφανίζεται η Προειδοποίηση ασφαλείας

Εάν ο κώδικας που έχει αποκλείσει το Office προσδιορίζει τον εκδότη και είστε βέβαιοι ότι εμπιστεύεστε τον εκδότη, μπορείτε να προσθέσετε τον εκδότη στη λίστα των αξιόπιστων εκδοτών, κατά την προβολή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την προειδοποίηση ασφαλείας.

Για να προσθέσετε έναν εκδότη στη λίστα των αξιόπιστων εκδοτών μετά από μια προειδοποίηση ασφαλείας

 1. Ανοίξτε το αρχείο από τον νέο εκδότη.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αρχείο.

 3. Στην περιοχή Προειδοποίηση ασφαλείας, επιλέξτε Ενεργοποίηση περιεχομένου > Επιλογές για προχωρημένους.

 4. Στο παράθυρο Επιλογές ασφαλείας του Microsoft Office, κάντε κλικ στην επιλογή Να θεωρούνται αξιόπιστα όλα τα έγγραφα από αυτόν τον εκδότη.

Ενεργοποίηση ενεργού περιεχομένου ενός εκδότη για μία φορά, όταν εμφανίζεται η Προειδοποίηση ασφαλείας

Για να ενεργοποιήσετε το ενεργό περιεχόμενο ενός εκδότη για μία φορά, όταν εμφανιστεί η Προειδοποίηση ασφαλείας, χρησιμοποιήστε τις προηγούμενες οδηγίες για να αποκτήσετε πρόσβαση στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές ασφαλείας του Microsoft Office. Στο παράθυρο διαλόγου, επιλέξτε Ενεργοποίηση του περιεχομένου για αυτή την περίοδο λειτουργίας για κάθε στοιχείο ενεργού περιεχομένου στη λίστα.

Παράθυρο διαλόγου 'Επιλογές ασφαλείας' για ορισμό ενεργού περιεχομένου ως αξιόπιστου

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη αξιόπιστου εκδότη μέσω του Κέντρου αξιοπιστίας

Εάν γνωρίζετε ότι το ενεργό περιεχόμενο (μακροεντολές, στοιχεία ελέγχου ActiveX, συνδέσεις δεδομένων κ.ο.κ.) που προέρχεται από έναν εκδότη είναι αξιόπιστο, μπορείτε να προσθέσετε τον εκδότη στη λίστα αξιόπιστων εκδοτών του Κέντρου αξιοπιστίας.

Για να προσθέσετε έναν εκδότη στη λίστα των αξιόπιστων εκδοτών στο Κέντρο αξιοπιστίας

 1. Άνοιγμα του αρχείου από το νέο εκδότη.

 2. Κάντε κλικ στα στοιχεία Αρχείο > Επιλογές.

 3. Κάντε κλικ στις επιλογές Κέντρο αξιοπιστίας > Ρυθμίσεις Κέντρου αξιοπιστίας > Αξιόπιστοι εκδότες.

 4. Από τη λίστα, επιλέξτε το πιστοποιητικό εκδότη και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

  Περιοχή "Αξιόπιστοι εκδότες" του Κέντρου αξιοπιστίας

Αρχή της σελίδας

Προβολή ή κατάργηση αξιόπιστου εκδότη

Μπορείτε να ελέγξετε τους εκδότες που βρίσκονται στη λίστα των αξιόπιστων εκδοτών του Office και, προαιρετικά, να καταργήσετε έναν εκδότη, ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία.

Για να δείτε τη λίστα των αξιόπιστων εκδοτών και να καταργήσετε προαιρετικά έναν εκδότη

 1. Ανοίξτε ένα αρχείο που έχει δημιουργηθεί από εκδότη.

 2. Κάντε κλικ στα στοιχεία Αρχείο > Επιλογές.

 3. Κάντε κλικ στις επιλογές Κέντρο αξιοπιστίας > Ρυθμίσεις Κέντρου αξιοπιστίας > Αξιόπιστοι εκδότες.

 4. Στη λίστα Αξιόπιστοι εκδότες, επιλέξτε τον εκδότη που θέλετε να καταργήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση.

Σημείωση: Εάν δεν εμφανίζεται το κουμπί Κατάργηση στη λίστα Αξιόπιστοι εκδότες, το πρόγραμμα του Office δεν εκτελείται με δικαιώματα διαχειριστή.

Εάν το Office δεν σας παρέχει την επιλογή να καταργήσετε έναν εκδότη, το πρόγραμμα του Office δεν εκτελείται με δικαιώματα διαχειριστή. Για να καταργήσετε έναν εκδότη, πρέπει να επανεκκινήσετε το πρόγραμμα του Office και να δώσετε διαπιστευτήρια διαχειριστή. Εάν ο υπολογιστής σας εκτελεί Windows 7, χρησιμοποιήστε τη διαδικασία για τα Windows 7, παρακάτω σε αυτή την ενότητα.

Για να εκτελέσετε ένα πρόγραμμα του Office με διαπιστευτήρια διαχείρισης

 1. Κάντε μια κίνηση σάρωσης από το δεξιό άκρο της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε Αναζήτηση ή, εάν χρησιμοποιείτε ποντίκι, τοποθετήστε το δείκτη στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης, περιμένετε να εμφανιστεί η γραμμή συμβόλων και κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση.

 2. Πληκτρολογήστε το όνομα ενός προγράμματος του Office, όπως το Word. Στα αποτελέσματα, εντοπίστε το πρόγραμμα του Office και, στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για λίγο ή κάντε δεξί κλικ με το ποντίκι. Αφήστε το για να εμφανιστεί ένα μενού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση ως διαχειριστής.

  Εάν δεν έχετε συνδεθεί στον υπολογιστή με έναν λογαριασμό που έχει δικαιώματα διαχειριστή, τα Windows θα σας ζητήσουν να δώσετε το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης ενός λογαριασμού που έχει τα εν λόγω δικαιώματα στο παράθυρο Έλεγχος λογαριασμού χρήστη.

 3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην ενότητα Για να δείτε τη λίστα των αξιόπιστων εκδοτών και να καταργήσετε προαιρετικά έναν εκδότη

 4. Όταν ολοκληρώσετε τις τροποποιήσεις στη λίστα των αξιόπιστων εκδοτών, πραγματοποιήστε έξοδο από το πρόγραμμα του Office.

  Η εκτέλεση των προγραμμάτων του Office με δικαιώματα διαχειριστή είναι λιγότερο ασφαλής από την εκτέλεσή τους ως κανονικός χρήστης.

Εάν ο υπολογιστής σας εκτελεί Windows 7, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία.

Για να εκτελέσετε ένα πρόγραμμα του Office με διαπιστευτήρια διαχείρισης στα Wondows 7

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη > Όλα τα προγράμματα > Microsoft Office.

 2. Κάντε δεξί κλικ σε ένα πρόγραμμα του Office, όπως το Word.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση ως διαχειριστής.

  Εάν δεν έχετε συνδεθεί στον υπολογιστή με έναν λογαριασμό που έχει δικαιώματα διαχειριστή, τα Windows θα σας ζητήσουν να δώσετε το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης ενός λογαριασμού που έχει τα εν λόγω δικαιώματα στο παράθυρο Έλεγχος λογαριασμού χρήστη.

 4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην ενότητα Για να δείτε τη λίστα των αξιόπιστων εκδοτών και να καταργήσετε προαιρετικά έναν εκδότη.

 5. Όταν ολοκληρώσετε τις τροποποιήσεις στη λίστα των αξιόπιστων εκδοτών, πραγματοποιήστε έξοδο από το πρόγραμμα του Office.

  Η εκτέλεση των προγραμμάτων του Office με δικαιώματα διαχειριστή είναι λιγότερο ασφαλής από την εκτέλεσή τους ως κανονικός χρήστης.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×