Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Προσθήκη και σύνδεση σχημάτων στο Visio για το Web

Το Visio για το Web διαθέτει πολλά σχήματα που είναι οργανωμένα σε σύνολα σχημάτων. Κάθε διάγραμμα διαθέτει σύνολα σχημάτων εκκίνησης. Ωστόσο, μπορείτε επίσης να προσθέσετε σύνολα σχημάτων στην παλέτα "Σχήματα", για να έχετε γρήγορη πρόσβαση σε άλλα σχήματα που θέλετε. Για παράδειγμα, για να δημιουργήσετε ένα πρόχειρο διάγραμμα διεργασιών, μπορείτε να προσθέσετε το σύνολο "Σχήματα βασικού διαγράμματος ροής". Όταν χρησιμοποιείτε Γρήγορα σχήματα για να δημιουργήσετε ένα διάγραμμα, μπορείτε να προσθέσετε και να συνδέσετε σχήματα μεταξύ τους όσο πιο γρήγορα και ομαλά γίνεται, χωρίς πολλές περιττές μετακινήσεις μεταξύ της παλέτας "Σχήματα" και του καμβά διαγράμματος. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε δύο τύπους συνδέσεων: από σημείο σε σημείο και από σχήμα σε σχήμα. Επίσης, όταν οι γραμμές σύνδεσης διασταυρώνονται, μπορείτε να προσθέσετε ή να καταργήσετε σημεία μεταπήδησης γραμμής. Μπορείτε ακόμη να αλλάξετε τον τύπο της γραμμής σε ευθεία, γωνία ή καμπύλη.

Εδώ θα βρείτε μερικούς βασικούς τρόπους για να δημιουργήσετε αμέσως ένα σωστό διάγραμμα.

Τι θέλετε να κάνετε;   

Διαχείριση σχημάτων από την παλέτα "Σχήματα"

Προσθήκη και σύνδεση σχημάτων με Γρήγορα σχήματα

Σύνδεση σχημάτων με χρήση σημείων σύνδεσης

Αλλαγή της γραμμής σύνδεσης σε διαφορετικό τύπο

Εμφάνιση ή απόκρυψη των σημείων μεταπήδησης μιας γραμμής σύνδεσης

Δείτε επίσης

Διαχείριση σχημάτων από την παλέτα σχημάτων

Χρησιμοποιήστε την παλέτα σχημάτων για να προσθέσετε, να προβάλετε και να καταργήσετε σύνολα σχημάτων.

Παλέτα σχημάτων

Προσθήκη συνόλου σχημάτων

 1. Ανοίξτε το διάγραμμα για επεξεργασία.

 2. Στην περιοχή καρτελών, επιλέξτε Προσθήκη σχημάτων Εικονίδιο "Προσθήκη" .

 3. Για να δείτε τι είναι διαθέσιμο, κάντε κύλιση στη λίστα των συνόλων σχημάτων.

  Λίστα με σύνολα σχημάτων
 4. Για να εμφανίσετε τα διαθέσιμα σχήματα σε ένα σύνολο σχημάτων, επιλέξτε Προεπισκόπηση Εικονίδιο "Προεπισκόπηση" .

 5. Για να προσθέσετε ένα σύνολο σχημάτων, επιλέξτε Προσθήκη.

Προβολή ενός συνόλου σχημάτων που έχει ήδη προστεθεί

Έχετε ήδη προσθέσει ένα σύνολο σχημάτων, αλλά μπορεί να μην είναι ορατό αυτή τη στιγμή.

 1. Ανοίξτε το διάγραμμα για επεξεργασία.

 2. Στην περιοχή καρτελών, επιλέξτε το εικονίδιο συνόλου σχημάτων. Μπορείτε να καταδείξετε το εικονίδιο με το δείκτη για να δείτε το όνομα του συνόλου σχημάτων.

  Εικονίδια συνόλων σχημάτων

Κατάργηση ενός συνόλου σχημάτων

Εάν θέλετε, μπορείτε να καταργήσετε ένα σύνολο σχημάτων για να ξεκαθαρίσετε την παλέτα σχημάτων. Μπορείτε αργότερα να προσθέσετε ξανά ένα σύνολο σχημάτων.

 1. Ανοίξτε το διάγραμμα για επεξεργασία.

 2. Στην περιοχή καρτελών "Σχήματα", κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του συνόλου σχημάτων και, στη συνέχεια, επιλέξτε Κατάργηση.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη και σύνδεση σχημάτων με Γρήγορα σχήματα

Χρησιμοποιήστε Γρήγορα σχήματα για να δημιουργήσετε διαγράμματα εύκολα. Κάθε σύνολο σχημάτων διαθέτει Γρήγορα σχήματα που έχουν σχεδιαστεί για να επιταχύνουν τη ροή της εργασίας σας με κατάλληλες υποδείξεις.

Σημείωση    Από προεπιλογή, τα γρήγορα σχήματα είναι ενεργοποιημένα. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα γρήγορα σχήματα, καταργώντας την προβολή > γρήγορα σχήματα.

 1. Ανοίξτε το διάγραμμα για επεξεργασία.

 2. Σύρετε ένα σχήμα από το παράθυρο "Σχήματα" στη σελίδα και, στη συνέχεια, αφήστε το κουμπί του ποντικιού.

  Μεταφορά σχήματος από το παράθυρο "Σχήμα" στη σελίδα
 3. Κρατήστε το δείκτη επάνω από το σχήμα για να εμφανιστούν τα μπλε βέλη.

  Δρομέας επάνω σε σχήμα, εμφανίζονται μπλε βέλη
 4. Μετακινήστε το δείκτη επάνω από το μπλε βέλος που δείχνει προς το σημείο που θέλετε να τοποθετήσετε το νέο σχήμα.

  Μετακίνηση του δείκτη στο επιθυμητό βέλος
 5. Στη μικρή γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ σε ένα από τα τέσσερα σχήματα.

  Εάν τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού επάνω σε ένα βέλος Αυτόματης σύνδεσης, εμφανίζεται μια γραμμή εργαλείων των σχημάτων που μπορείτε να προσθέσετε.

  Το νέο σχήμα προστίθεται στο διάγραμμα και συνδέεται αυτόματα στο αρχικό σχήμα.

 6. Συνεχίστε να προσθέτετε σχήματα, τοποθετώντας το δείκτη του ποντικιού επάνω στο νέο σχήμα μέχρι να εμφανιστεί η μίνι γραμμή εργαλείων.

  Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω από σχήμα που προστέθηκε πρόσφατα, για να εμφανίσετε βέλη της Αυτόματης σύνδεσης και να προσθέσετε ένα άλλο σχήμα.

Συμβουλή    Εάν το σχήμα που θέλετε να προσθέσετε δεν υπάρχει στη μικρή γραμμή εργαλείων, σύρετε το σχήμα που θέλετε από το τμήμα παραθύρου "Σχήματα" και αποθέστε το επάνω σε ένα μπλε βέλος. Το νέο σχήμα συνδέεται στο αρχικό σχήμα, σαν να είχατε κάνει κλικ σε αυτό στη μικρή γραμμή εργαλείων.

Αρχή της σελίδας

Σύνδεση σχημάτων με χρήση σημείων σύνδεσης

Χρησιμοποιήστε σημεία σύνδεσης μεταξύ σχημάτων για να κολλήσετε σχήματα μεταξύ τους και να τα διατηρήσετε μαζί, ακόμη και όταν ένα σχήμα μετακινείται ή περιστρέφεται. Τα σημεία σύνδεσης γίνονται ορατά όταν μετακινήσετε το δείκτη του ποντικιού επάνω σε ένα σχήμα.

Εμφάνιση των σημείων σύνδεσης

Συμβουλή: Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα "Ζουμ" για να δείτε καλύτερα τις λεπτομέρειες και να έχετε μεγαλύτερη ακρίβεια: "Μεγέθυνση" (ή πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων CTRL++) και "Σμίκρυνση" (ή πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων CTRL+-).

Επισκόπηση των τύπων σύνδεσης

Υπάρχουν δύο τύποι συνδέσεων:

 • Σύνδεση σημείων    Γνωστή και ως στατική επικόλληση, συνδέει σημείο με σημείο. Χρησιμοποιήστε σύνδεση σημείων όταν η θέση του σημείου σύνδεσης πρέπει να παραμείνει η ίδια, όπως σε μια λεπτομερή κάτοψη όπου η θέση των πριζών ρεύματος, τηλεφώνου και δικτύου είναι σημαντική.

 • Δυναμική σύνδεση    Γνωστή και ως δυναμική επικόλληση, συνδέει σχήμα με σχήμα. Όταν ένα σχήμα μετακινείται ή περιστρέφεται, η σύνδεση επανασχεδιάζεται και χρησιμοποιείται η πιο σύντομη διαδρομή. Αυτό διευκολύνει την ενημέρωση των σχημάτων και διαγραμμάτων.

Μπορείτε να έχετε τόσο δυναμικές συνδέσεις όσο και συνδέσεις σημείου μεταξύ δύο σχημάτων. Για παράδειγμα, σε ένα διάγραμμα υπολογιστή/δρομολογητή, το συγκεκριμένο σημείο σύνδεσης στο σχήμα του δρομολογητή έχει σημασία και είναι μια σύνδεση σημείων, αλλά το συγκεκριμένο σημείο σύνδεσης στο σχήμα υπολογιστή δεν έχει σημασία και είναι μια δυναμική σύνδεση.

Στο παρακάτω διάγραμμα, το σχήμα A έχει μια σύνδεση σημείων με το σχήμα Γ και η γραμμή σύνδεσης από το Α παραμένει συνδεδεμένη στο ίδιο σημείο στο Γ, κάθε φορά που μετακινείται το Γ. Αντίθετα, το σχήμα Β έχει μια δυναμική σύνδεση με το Γ και η γραμμή σύνδεσης από το B μετακινείται σε όποιο σημείο σύνδεσης στο Γ είναι πιο κοντά.

Το A έχει μια σύνδεση σημείων με το Γ, αλλά το B έχει μια δυναμική σύνδεση με το Γ.

Δημιουργία σύνδεσης σημείων

 1. Ανοίξτε το διάγραμμα για επεξεργασία.

 2. Μετακινήστε τον δείκτη του ποντικιού επάνω σε ένα σχήμα μέχρι να εμφανιστούν τα σημεία σύνδεσης.

  Εμφάνιση των σημείων σύνδεσης
 3. Μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού σε ένα σημείο σύνδεσης σε αυτό το σχήμα μέχρι να περικλείεται με ένα πράσινο ορθογώνιο και ο δείκτης να μετατραπεί σε διαγώνιο Το σταυρόνημα (ή επιλογή με ακρίβεια) .

  Σημείο σύνδεσης μέσα σε πράσινο ορθογώνιο και δείκτης που έχει αλλάξει σε σταυρόνημα
 4. Σύρετε τον δείκτη του ποντικιού σε ένα σχήμα προορισμού μέχρι να εμφανιστούν όλα τα σημεία σύνδεσης και, στη συνέχεια, μετακινήστε τον δείκτη σε ένα συγκεκριμένο σημείο σύνδεσης μέχρι να περικλείεται από ένα πράσινο πλαίσιο και να εμφανιστεί η συμβουλή εργαλείου Επικόλληση σε σημείο σύνδεσης.

  Σχήμα προορισμού που εμφανίζει τη συμβουλή εργαλείου: Επικόλληση σε σημείο σύνδεσης
 5. Αφήστε τον δείκτη για να ολοκληρώσετε τη σύνδεση σημείων.

Δημιουργία δυναμικής σύνδεσης

 1. Ανοίξτε το διάγραμμα για επεξεργασία.

 2. Μετακινήστε τον δείκτη του ποντικιού επάνω σε ένα σχήμα μέχρι να εμφανιστούν τα σημεία αυτόματης σύνδεσης (τέσσερα τρίγωνα).

  Εμφάνιση των αυτόματων συνδέσεων ενός σχήματος
 3. Μετακινήστε τον δείκτη του ποντικιού σε ένα σημείο αυτόματης σύνδεσης μέχρι να μετατραπεί σε εικονίδιο σταυρού Το σταυρόνημα (ή επιλογή με ακρίβεια) .

  Απομόνωση του σημείου αυτόματης σύνδεσης στο σχήμα
 4. Σύρετε τον δείκτη του ποντικιού στο σχήμα προορισμού έως ότου εμφανιστούν όλα τα σημεία σύνδεσης.

  Σύρετε τη γραμμή σύνδεσης στο σχήμα προορισμού
 5. Προσαρμόστε τη θέση του δείκτη του ποντικιού μέχρι το σχήμα προορισμού να περικλείεται από ένα πράσινο περίγραμμα και να εμφανιστεί η συμβουλή εργαλείου Επικόλληση σε σχήμα.

  Σύνδεση με το σχήμα προορισμού με δυναμική σύνδεση
 6. Αφήστε τον δείκτη του ποντικιού για να δημιουργήσετε τη δυναμική σύνδεση.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή της γραμμής σύνδεσης με διαφορετικό τύπο

Από προεπιλογή, μια γραμμή σύνδεσης είναι συμπαγής και έχει ένα βέλος που δείχνει προς το συνδεδεμένο σχήμα, παρόλο που μπορεί να διαφέρει εάν έχετε εφαρμόσει ένα θέμα. Εάν θέλετε, μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο της γραμμής σύνδεσης.

 1. Ανοίξτε το διάγραμμα για επεξεργασία.

 2. Επιλέξτε τη γραμμή σύνδεσης.

 3. Στην κορδέλα, επιλέξτε Κεντρική, επιλέξτε το κουμπί Τύπος γραμμής σύνδεσης και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ευθεία, Γωνιακή ή Καμπύλη.

  Τύποι συνδέσεων

Αρχή της σελίδας

Εμφάνιση ή απόκρυψη των σημείων μεταπήδησης μιας γραμμής σύνδεσης

Καθώς επεξεργάζεστε ένα διάγραμμα και προσθέτετε περισσότερα σχήματα, το Visio για το Web μπορεί να χρειαστεί να δημιουργήσει σημεία μεταπήδησης γραμμής όταν οι γραμμές σύνδεσης διασταυρώνονται μεταξύ τους. Μπορείτε να εμφανίσετε ή να καταργήσετε αυτά τα σημεία μεταπήδησης γραμμής.

 1. Ανοίξτε το διάγραμμα για επεξεργασία.

 2. Στην κορδέλα, επιλέξτε Κεντρική και, στη συνέχεια, επιλέξτε Τύπος γραμμής σύνδεσης Εικονίδιο τύπου σύνδεσης .

 3. Για να εμφανίσετε τις μεταπηδήσεις σε διασταυρούμενες γραμμές, επιλέξτε Εμφάνιση μεταπηδήσεων γραμμής.

  Εμφάνιση μεταπηδήσεων γραμμών
 4. Για να καταργήσετε τις μεταπηδήσεις σε διασταυρούμενες γραμμές, επιλέξτε Κατάργηση μεταπηδήσεων γραμμής.

  Κατάργηση μεταπηδήσεων γραμμών

Αρχή της σελίδας

Δείτε επίσης

Βοήθεια του Visio για το Web

Προβολή, δημιουργία και επεξεργασία διαγράμματος στο Visio για το Web.

Επιλογή, αντιγραφή και μετακίνηση σχημάτων στο Visio για το Web

Αλλαγή του μεγέθους, της περιστροφής και της σειράς ενός σχήματος στο Visio για το Web

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×