Προσθήκη και προσαρμογή μορφών ημερομηνίας και ώρας

Αυτό το άρθρο περιγράφει πώς η Microsoft Office Access αποθηκεύει πληροφορίες ημερομηνίας και ώρας, πώς μπορείτε να προσθέσετε πεδία ημερομηνίας και ώρας σε πίνακες, φόρμες και εκθέσεις και πώς μπορείτε να προσαρμόσετε τη μορφή ημερομηνίας και ώρας ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Τι θέλετε να κάνετε;

Κατανόηση των μορφών ημερομηνίας και ώρας

Προσθήκη ενός πεδίου "Ημερομηνία/Ώρα"

Μορφοποίηση ενός πεδίου "Ημερομηνία/Ώρα"

Προσθήκη ημερομηνίας με χρήση του στοιχείου ελέγχου επιλογής ημερομηνίας

Καθορισμός μιας μορφής για την εισαγωγή δεδομένων ημερομηνίας και ώρας με μάσκα εισαγωγής

Αλλαγή των τοπικών ρυθμίσεων των Windows για αλλαγή του τρόπου εμφάνισης των ημερομηνιών και ωρών

Κατανόηση των μορφών ημερομηνίας και ώρας

Είναι δυνατή η εισαγωγή μιας ημερομηνίας και ώρας σε μια βάση δεδομένων και, στη συνέχεια, η εμφάνισή τους σε διάφορες μορφές. Η Access εμφανίζει αυτόματα την ημερομηνία και ώρα στις μορφές "Γενική ημερομηνία" και "Πλήρης ώρα". Οι ημερομηνίες εμφανίζονται ως μμ/ηη/εεεε στις ΗΠΑ και ως ηη/μμ/εεεε εκτός ΗΠΑ, όπου μμ είναι ο μήνας, ηη είναι η ημέρα και εεεε είναι το έτος. Η ώρα εμφανίζεται ως ωω: λλ: δδ πμ/μμ, όπου ωω είναι η ώρα, λλ είναι τα λεπτά και δδ είναι τα δευτερόλεπτα.

Αυτές οι αυτόματες μορφές για ημερομηνίες και ώρες ποικίλλουν ανάλογα με τη γεωγραφική θέση που καθορίζεται στη ρύθμιση "Τοπικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις γλώσσας" των Microsoft Windows στον υπολογιστή σας. Για παράδειγμα, στην Ευρώπη και σε πολλά μέρη της Ασίας, ανάλογα με τη θέση σας, μπορεί να βλέπετε την ημερομηνία και την ώρα ως 28.11.2006 12:07:12 μμ ή 28/11/2006 12:07:12 μμ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα βλέπετε 11/28/2006 12:07:12 μμ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αλλαγής της ρύθμισης "Τοπικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις γλώσσας", ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή των τοπικών ρυθμίσεων των Windows για αλλαγή του τρόπου εμφάνισης των ημερομηνιών και ωρών παρακάτω σε αυτό το άρθρο.

Μπορείτε να αλλάξετε αυτές τις αυτόματες μορφές χρησιμοποιώντας προσαρμοσμένες μορφές εμφάνισης. Ωστόσο, η μορφή εμφάνισης που επιλέγετε δεν θα επηρεάσει τον τρόπο εισαγωγής των δεδομένων ή το πώς η Access αποθηκεύει τα δεδομένα αυτά. Για παράδειγμα, μπορείτε να εισαγάγετε μια ημερομηνία σε Ευρωπαϊκή μορφή, όπως 28.11.2006, αλλά στον πίνακα, τη φόρμα ή την έκθεση η τιμή να εμφανίζεται ως 11/28/2006.

Η Access παρέχει αυτόματα ένα ορισμένο επίπεδο επικύρωσης δεδομένων όσον αφορά τη μορφοποίηση ημερομηνίας και ώρας. Για παράδειγμα, εάν εισαγάγετε μια μη έγκυρη ημερομηνία, όπως 32.11.2006, εμφανίζεται ένα μήνυμα και έχετε την επιλογή να εισαγάγετε μια νέα τιμή ή να μετατρέψετε το πεδίο από τον τύπο δεδομένων "Ημερομηνία/Ώρα" στον τύπο δεδομένων "Κείμενο". Οι έγκυρες τιμές ημερομηνίας κυμαίνονται από -657.434 (1η Ιανουαρίου 100 μ.Χ.) έως 2.958.465 (31 Δεκεμβρίου 9999 μ.Χ.). Οι έγκυρες τιμές ώρας κυμαίνονται από 0,0 έως 0,9999 ή 23:59:59.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη ενός πεδίου "Ημερομηνία/Ώρα"

Για να χρησιμοποιήσετε ημερομηνίες και ώρες σε μια βάση δεδομένων, ξεκινάτε με τη δημιουργία ενός πεδίου "Ημερομηνία/Ώρα" σε έναν ή περισσότερους από τους πίνακες της βάσης δεδομένων. Οι ρυθμίσεις για τα πεδία ημερομηνίας ή ώρας βρίσκονται πάντα σε έναν πίνακα, αλλά η τιμή ημερομηνίας ή ώρας μπορεί να εμφανιστεί σε έναν πίνακα, μια φόρμα ή μια έκθεση.

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξί κλικ στον πίνακα στον οποίο θέλετε να εργαστείτε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην Προβολή σχεδίασης.

 2. Στην επάνω ενότητα της Σχεδίασης πίνακα, επιλέξτε μια κενή γραμμή.

 3. Στη στήλη Όνομα πεδίου, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το νέο πεδίο.

 4. Στη στήλη Τύπος δεδομένων, επιλέξτε Ημερομηνία/Ώρα από τη λίστα και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε τον πίνακα.

  Το νέο πεδίο θα πρέπει να έχει την εξής μορφή, αν και το όνομα του πεδίου μπορεί να διαφέρει:

  Το Εργαλείο σχεδίασης ερωτημάτων με ένα νέο πεδίο "Ημερομηνία/Ώρα"

Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε τις τιμές ημερομηνίας και ώρας ως αριθμούς όταν σκοπεύετε να εκτελέσετε υπολογισμούς με τα δεδομένα ημερομηνίας και ώρας. Για παράδειγμα, μπορείτε να υπολογίσετε τον συνολικό αριθμό ωρών εργασίας κάποιου ατόμου (κάρτας ωραρίου) ή την ηλικία ενός τιμολογίου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον υπολογισμό τιμών ημερομηνίας, ανατρέξτε στο άρθρο σχετικά με τη Συνάρτηση Date.

Αρχή της σελίδας

Μορφοποίηση ενός πεδίου "Ημερομηνία/Ώρα"

Η Access παρέχει διάφορες προκαθορισμένες μορφές για τα δεδομένα ημερομηνίας και ώρας, αλλά εάν αυτές οι μορφές δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας μπορείτε να καθορίσετε μια προσαρμοσμένη μορφή. Αν δεν επιλέξετε μια προκαθορισμένη ή μια προσαρμοσμένη μορφή, η Access εφαρμόζει αυτόματα τη μορφή "Γενική Ημερομηνία": ηη/μμ/εεεε ωω:λλ:δδ πμ/μμ.

Εφαρμογή προκαθορισμένης μορφής

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξί κλικ στον πίνακα στον οποίο θέλετε να εργαστείτε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην Προβολή σχεδίασης.

 2. Στο επάνω τμήμα του πλέγματος σχεδίασης, επιλέξτε το πεδίο "Ημερομηνία/Ώρα" που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 3. Στο κάτω τμήμα, κάντε κλικ στο πλαίσιο ιδιότητας Μορφή και, στη συνέχεια, επιλέξετε μια μορφή από την αναπτυσσόμενη λίστα.

 4. Αφού επιλέξετε μια μορφή, εμφανίζεται η έξυπνη ετικέτα Επιλογές ενημέρωσης ιδιότητας Η έξυπνη ετικέτα ενημέρωσης ιδιότητας και σας επιτρέπει να εφαρμόσετε τη νέα μορφή σε οποιαδήποτε άλλα πεδία πίνακα και στοιχεία ελέγχου φόρμας στα οποία λογικά θα μεταβιβαστεί. Για να εφαρμόσετε τις αλλαγές σας σε ολόκληρη τη βάση δεδομένων, κάντε κλικ στην έξυπνη ετικέτα και κατόπιν επιλέξτε Ενημέρωση της ιδιότητας "Μορφή" όπου χρησιμοποιείται το πεδίο "Όνομα πεδίου". Σε αυτή την περίπτωση, το "Όνομα πεδίου" είναι το όνομα του πεδίου "Ημερομηνία/Ώρα".

 5. Για να εφαρμόσετε τις αλλαγές σας σε ολόκληρη τη βάση δεδομένων, όταν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Ενημέρωση ιδιοτήτων και παρουσιάσει τις φόρμες και τα άλλα αντικείμενα στα οποία θα μεταβιβαστεί η νέα μορφή. Επιλέξτε Ναι.

 6. Αποθηκεύστε τις αλλαγές σας και μεταβείτε σε προβολή φύλλου δεδομένων για να δείτε εάν η μορφή ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας.

Σημείωση: Οι τοπικές ρυθμίσεις των Windows ενδέχεται να ελέγχουν εν μέρει ή πλήρως τον τρόπο εμφάνισης μιας προκαθορισμένης μορφής.

Πίνακας προκαθορισμένων μορφών και παραδειγμάτων    

Μορφή

Περιγραφή

Παράδειγμα

Γενική ημερομηνία

(Προεπιλογή) Εμφανίζει τιμές ημερομηνίας ως αριθμούς και τιμές ώρας ως ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα ακολουθούμενα από την ένδειξη ΜΜ ή ΠΜ. Και για τους δύο αυτούς τύπους τιμών, η Access χρησιμοποιεί τα διαχωριστικά ημερομηνίας και ώρας που καθορίζονται στις τοπικές ρυθμίσεις των Windows. Αν η τιμή δεν περιέχει ένα στοιχείο ώρας, η Access εμφανίζει μόνο την ημερομηνία. Αν η τιμή δεν περιέχει κανένα στοιχείο ημερομηνίας, η Access εμφανίζει μόνο την ώρα.

06/30/2008 10:10:42 πμ

Πλήρης ημερομηνία

Εμφανίζει μόνο τιμές ημερομηνίας, όπως καθορίζονται από τη μορφή "Πλήρης ημερομηνία" στις τοπικές ρυθμίσεις των Windows.

Δευτέρα, 29 Αυγούστου, 2006

Ενδιάμεση ημερομηνία

Εμφανίζει την ημερομηνία ως ηη/μμμ/εε, αλλά χρησιμοποιεί το διαχωριστικό ημερομηνίας που καθορίζεται στις τοπικές ρυθμίσεις των Windows.

29/Aυγ/06
29-Aυγ-06

Σύντομη ημερομηνία

Εμφανίζει τιμές ημερομηνίας, όπως καθορίζονται από τη μορφή "Σύντομη ημερομηνία" στις τοπικές σας ρυθμίσεις των Windows.

8/29/2006
8-29-2006

Πλήρης ώρα

Εμφανίζει ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα ακολουθούμενα από την ένδειξη ΜΜ ή ΠΜ. Η Access χρησιμοποιεί το διαχωριστικό που καθορίζεται στη ρύθμιση "Ώρα" στις τοπικές σας ρυθμίσεις των Windows.

10:10:42 ΜΜ

Ενδιάμεση ώρα

Εμφανίζει ώρες και λεπτά ακολουθούμενα από την ένδειξη ΜΜ ή ΠΜ. Η Access χρησιμοποιεί το διαχωριστικό που καθορίζεται στη ρύθμιση "Ώρα" στις τοπικές σας ρυθμίσεις των Windows.

10:10 ΜΜ

Σύντομη ώρα

Εμφανίζει μόνο ώρες και λεπτά. Η Access χρησιμοποιεί το διαχωριστικό που καθορίζεται στη ρύθμιση "Ώρα" στις τοπικές σας ρυθμίσεις των Windows.

10:10

Εφαρμογή μιας προσαρμοσμένης μορφής

Όταν εφαρμόζετε μια προσαρμοσμένη μορφή στο πεδίο "Ημερομηνία/Ώρα", μπορείτε να συνδυάσετε διαφορετικές μορφές έχοντας δύο ενότητες, μία για την ημερομηνία και μια άλλη για την ώρα. Σε αυτή την περίπτωση, θα διαχωρίσετε τις ενότητες με ελληνικό ερωτηματικό. Για παράδειγμα, μπορείτε να συνδυάσετε τις μορφές "Γενική Ημερομηνία" και "Πλήρης ώρα" ως εξής: ηη/μμ/εεεε;ωω:λλ:δδ.

Συμβουλή: Στην Access 2010 και μετά, η Δόμηση παραστάσεων διαθέτει IntelliSense, ώστε να μπορείτε να δείτε ποια ορίσματα απαιτεί η παράστασή σας. 

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξί κλικ στον πίνακα στον οποίο θέλετε να εργαστείτε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην Προβολή σχεδίασης.

 2. Στο επάνω τμήμα του πλέγματος σχεδίασης, επιλέξτε το πεδίο "Ημερομηνία/Ώρα" που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 3. Στο κάτω τμήμα, κάντε κλικ στο πλαίσιο ιδιότητας Μορφή και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τη μορφή.

Πίνακας χαρακτήρων κράτησης θέσης και διαχωριστικών για μια προσαρμοσμένη μορφή    

Χαρακτήρας

Περιγραφή

Διαχωριστικό ημερομηνίας

Ελέγχει τη θέση στην οποία η Access τοποθετεί το διαχωριστικό για τις ημέρες, τους μήνες και τα έτη. Χρησιμοποιήστε το διαχωριστικό που καθορίζεται στις τοπικές ρυθμίσεις των Windows. Για παράδειγμα, στα Αγγλικά (ΗΠΑ), χρησιμοποιήστε μια κάθετο (/).

Διαχωριστικό ώρας

Ελέγχει τη θέση στην οποία η Access τοποθετεί το διαχωριστικό για τις ώρες, τα λεπτά και τα δευτερόλεπτα. Χρησιμοποιήστε το διαχωριστικό που καθορίζεται στις τοπικές ρυθμίσεις των Windows. Για παράδειγμα, στα Αγγλικά (ΗΠΑ), χρησιμοποιήστε άνω και κάτω τελεία (:).

γ

Εμφανίζει τη μορφή γενικής ημερομηνίας.

η ή ηη

Εμφανίζει την ημέρα του μήνα ως ένα ή δύο ψηφία. Για ένα ψηφίο, χρησιμοποιήστε ένα μεμονωμένο χαρακτήρα κράτησης θέσης, ενώ για δύο ψηφία, χρησιμοποιήστε δύο χαρακτήρες κράτησης θέσης.

ηηη

Εμφανίζει μια συντομογραφία τριών γραμμάτων για την ημέρα της εβδομάδας.

ηηηη

Παρουσιάζει λεπτομερώς όλες τις ημέρες της εβδομάδας.

ηηηηη

Εμφανίζει τη μορφή "Σύντομη ημερομηνία".

ηηηηηη

Εμφανίζει τη μορφή "Πλήρης ημερομηνία".

ε

Εμφανίζει έναν αριθμό που αντιστοιχεί στην ημέρα της εβδομάδας.

μ ή μμ

Εμφανίζει το μήνα ως μονοψήφιο ή ως διψήφιο αριθμό.

μμμ

Εμφανίζει μια συντομογραφία τριών γραμμάτων για το όνομα του μήνα. Για παράδειγμα, ο Ιανουάριος εμφανίζεται ως Ιαν.

μμμμ

Παρουσιάζει λεπτομερώς όλα τα ονόματα μηνών.

τ

Εμφανίζει τον αριθμό του τρέχοντος ημερολογιακού τριμήνου (1-4). Για παράδειγμα, αν προσλάβετε έναν υπάλληλο το Μάιο, η Access θα εμφανίζει το 2 ως την τιμή τριμήνου.

ε

Εμφανίζει την ημέρα του έτους, 1-366.

εε

Εμφανίζει τα δύο τελευταία ψηφία του έτους.

Σημείωση: Συνιστούμε να εισαγάγετε και να εμφανίζετε και τα τέσσερα ψηφία για ένα δεδομένο έτος.

εεεε

Εμφανίζει όλα τα ψηφία ενός έτους με τιμή μεταξύ 0100-9999.

Διαχωριστικό ώρας.

Ελέγχει τη θέση στην οποία η Access τοποθετεί το διαχωριστικό για τις ώρες, τα λεπτά και τα δευτερόλεπτα. Χρησιμοποιήστε το διαχωριστικό που καθορίζεται στις τοπικές ρυθμίσεις των Windows. Για πληροφορίες σχετικά με αυτές τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή των τοπικών ρυθμίσεων των Windows για αλλαγή του τρόπου εμφάνισης των ημερομηνιών και ωρών.

ω ή ωω

Εμφανίζει την ώρα ως ένα ή δύο ψηφία.

n ή nn

Εμφανίζει τα λεπτά με ένα ή δύο ψηφία.

δ ή δδ

Εμφανίζει τα δευτερόλεπτα ως ένα ή δύο ψηφία.

tttt

Εμφανίζει τη μορφή "Πλήρης ώρα".

ΠΜ/ΜΜ

Εμφανίζει τιμές 24-ωρης μορφής ώρας με μια ένδειξη ΜΜ ή ΠΜ στο τέλος. Η Access βασίζεται στο ρολόι συστήματος του υπολογιστή σας προκειμένου να καθορίσει την τιμή.

Π/Μ ή π/μ

Εμφανίζει τιμές 24-ωρης μορφής ώρας με μια ένδειξη Π, Μ, π, ή μ στο τέλος. Η Access βασίζεται στο ρολόι συστήματος του υπολογιστή σας προκειμένου να καθορίσει την τιμή.

ΠΜΜΜ

Εμφανίζει τιμές 12ωρης μορφής ώρας, αλλά χρησιμοποιεί τους δείκτες πρωινού/απογεύματος που καθορίζονται στις τοπικές ρυθμίσεις των Windows. Για πληροφορίες σχετικά με αυτές τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή των τοπικών ρυθμίσεων των Windows για αλλαγή του τρόπου εμφάνισης των ημερομηνιών και ωρών.

Κενό διάστημα, + - $ ()

Χρησιμοποιήστε κενά διαστήματα, ορισμένους μαθηματικούς χαρακτήρες (+ -) και οικονομικά σύμβολα ($ ¥ £) ανάλογα με τις ανάγκες οπουδήποτε στις συμβολοσειρές μορφής σας. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε άλλα κοινά μαθηματικά σύμβολα, όπως μια κάθετο (\ ή /) ή τον αστερίσκο (*), θα πρέπει να τα περιβάλετε με διπλά εισαγωγικά.

"Συμβολοσειρά κειμένου"

Περικλείστε οποιοδήποτε κείμενο θέλετε οι χρήστες να βλέπουν με διπλά εισαγωγικά.

\

Αναγκάζει την Access να εμφανίσει τον αμέσως επόμενο χαρακτήρα. Αυτή η ενέργεια ισοδυναμεί με την ενέργεια που κάνετε όταν περιβάλλετε έναν χαρακτήρα με διπλά εισαγωγικά.

*

Όταν χρησιμοποιείται, ο χαρακτήρας που βρίσκεται αμέσως μετά τον αστερίσκο μετατρέπεται σε χαρακτήρα συμπλήρωσης — ένας χαρακτήρας που χρησιμοποιείται για τη συμπλήρωση κενών διαστημάτων. Η Access κανονικά εμφανίζει το κείμενο με αριστερή στοίχιση και συμπληρώνει τυχόν περιοχή βρίσκεται δεξιά από την τιμή με κενά διαστήματα. Μπορείτε να προσθέσετε χαρακτήρες συμπλήρωσης οπουδήποτε σε μια συμβολοσειρά μορφής για να συμπληρώσει η Access τυχόν κενά διαστήματα με τον καθορισμένο χαρακτήρα.

[χρώμα]

Εφαρμόζει ένα χρώμα σε όλες τις τιμές που βρίσκονται σε ένα τμήμα της μορφής σας. Πρέπει να περικλείσετε το όνομα του χρώματος σε αγκύλες και να χρησιμοποιήσετε ένα από τα ακόλουθα ονόματα: μαύρο, μπλε, γαλάζιο, πράσινο, ματζέντα, κόκκινο, κίτρινο ή λευκό. Για παράδειγμα, το "ηηηη[Ροζ]" θα εμφανίζει την ημέρα σε ροζ χρώμα.

Αφού εισαγάγετε μια μορφή, εμφανίζεται η έξυπνη ετικέτα Επιλογές ενημέρωσης ιδιότητας Η έξυπνη ετικέτα ενημέρωσης ιδιότητας και σας επιτρέπει να εφαρμόσετε τη νέα μορφή σε οποιαδήποτε άλλα πεδία πίνακα και στοιχεία ελέγχου φόρμας στα οποία λογικά θα μεταβιβαστεί. Για να εφαρμόσετε τις αλλαγές σας σε ολόκληρη τη βάση δεδομένων, κάντε κλικ στην έξυπνη ετικέτα και κατόπιν επιλέξτε Ενημέρωση της ιδιότητας "Μορφή" όπου χρησιμοποιείται το πεδίο "Όνομα πεδίου". Σε αυτή την περίπτωση, το "Όνομα πεδίου" είναι το όνομα του πεδίου "Ημερομηνία/Ώρα".

Αν επιλέξετε να εφαρμόσετε τις αλλαγές σας σε ολόκληρη τη βάση δεδομένων, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ενημέρωση ιδιοτήτων και παρουσιάζει τις φόρμες και τα άλλα αντικείμενα στα οποία θα μεταβιβαστεί η νέα μορφή. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι για να εφαρμόσετε τη μορφή.

Αποθηκεύστε τις αλλαγές σας και μεταβείτε σε προβολή φύλλου δεδομένων για να δείτε εάν η μορφή ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη ημερομηνίας με χρήση του στοιχείου ελέγχου επιλογής ημερομηνίας

Υπάρχουν πολλοί τρόποι να προσθέσετε μια ημερομηνία στον πίνακά σας. Εάν είναι διαθέσιμο, η χρήση του στοιχείου ελέγχου επιλογής ημερομηνίας είναι μια γρήγορη επιλογή.

Σημείωση: Το στοιχείου ελέγχου Επιλογή ημερομηνίας δεν είναι διαθέσιμο εάν έχει εφαρμοστεί μια μάσκα εισαγωγής στο πεδίο "Ημερομηνία/Ώρα".

 1. Κάντε κλικ στο πεδίο στο οποίο θέλετε να προσθέσετε μια ημερομηνία. Εάν το στοιχείο ελέγχου επιλογής ημερομηνίας είναι διαθέσιμο, εμφανίζεται ένα εικονίδιο ημερολογίου.

 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο ημερολογίου. Εμφανίζεται ένα στοιχείο ελέγχου ημερολογίου.

  Το στοιχείο ελέγχου ημερολογίου.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να εισαγάγετε την τρέχουσα ημερομηνία, κάντε κλικ στην επιλογή Σήμερα.

  • Για να επιλέξετε μια ημέρα στον τρέχοντα μήνα, κάντε κλικ στην ημερομηνία.

  • Για να επιλέξετε διαφορετικό μήνα και ημέρα, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά "Εμπρός" και "Πίσω".

Αρχή της σελίδας

Καθορισμός μιας μορφής για την εισαγωγή δεδομένων ημερομηνίας και ώρας με μάσκα εισαγωγής

Χρησιμοποιήστε μια μάσκα εισαγωγής όταν θέλετε να βεβαιωθείτε ότι οι χρήστες εισάγουν δεδομένα ημερομηνίας και ώρας σε μια συγκεκριμένη μορφή. Για παράδειγμα, εάν έχετε εφαρμόσει μια μάσκα εισαγωγής για να εισάγετε ημερομηνίες σε Ευρωπαϊκή μορφή, κάποιος που εισάγει δεδομένα στη βάση δεδομένων σας δεν θα μπορεί να εισαγάγει ημερομηνίες σε άλλες μορφές. Οι μάσκες εισαγωγής μπορούν να εφαρμοστούν σε πεδία σε πίνακες, σε σύνολα αποτελεσμάτων ερωτήματος και σε στοιχεία ελέγχου σε φόρμες και εκθέσεις.

Μπορείτε να καθορίσετε μια μάσκα εισαγωγής σε μια μορφή, αλλά να ορίσετε διαφορετική μορφή εμφάνισης για τα ίδια δεδομένα. Για παράδειγμα, η μάσκα εισαγωγής μπορεί να απαιτεί από τους χρήστες να εισάγουν την ημερομηνία ως ΕΕΕΕ.MM.ΗΗ και, στη συνέχεια, να ορίσετε τη μορφή για την εμφάνιση της ημερομηνίας ως ΗΗ-ΜΜΜ-ΕΕΕΕ, ώστε η ημερομηνία να εμφανίζεται ως 24-Ιουλίου-2008.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μάσκες εισαγωγής, ανατρέξτε στο άρθρο Δημιουργία μάσκας εισαγωγής για την καταχώρηση τιμών πεδίου ή στοιχείου ελέγχου με συγκεκριμένη μορφή.

Προσθήκη μιας μάσκας εισαγωγής

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξί κλικ στον πίνακα στον οποίο θέλετε να εργαστείτε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην Προβολή σχεδίασης.

 2. Εάν ο πίνακας δεν περιέχει ένα πεδίο "Κείμενο", στο επάνω τμήμα του πλέγματος σχεδίασης, επιλέξτε μια κενή γραμμή, κάντε κλικ στη στήλη Τύπος δεδομένων, επιλέξτε Κείμενο και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε τις αλλαγές σας.

 3. Επιλέξτε το πεδίο "Ημερομηνία/Ώρα" και, στη συνέχεια, στο κάτω τμήμα του πλέγματος σχεδίασης, στην καρτέλα Γενικές, κάντε κλικ στην ιδιότητα Μάσκα εισαγωγής.

  1. Σημείωση: Οι μάσκες εισαγωγής περιέχουν τρεις ενότητες, που διαχωρίζονται με ελληνικά ερωτηματικά. Η πρώτη ενότητα είναι υποχρεωτική ενώ οι υπόλοιπες προαιρετικές. Η πρώτη ενότητα καθορίζει τη συμβολοσειρά της μάσκας και αποτελείται από πραγματικούς χαρακτήρες και χαρακτήρες κράτησης θέσης. Η δεύτερη ενότητα καθορίζει εάν θέλετε να αποθηκεύσετε τους χαρακτήρες της μάσκας συν τα δεδομένα στο πεδίο. Εισαγάγετε 0 εάν θέλετε να αποθηκεύσετε τη μάσκα και τα δεδομένα σας. Εισαγάγετε 1 αν θέλετε να αποθηκεύσετε μόνο τα δεδομένα. Η τρίτη ενότητα καθορίζει το χαρακτήρα κράτησης θέσης που χρησιμοποιείται για να υποδείξει μια θέση για τα δεδομένα. Από προεπιλογή, η Access χρησιμοποιεί το χαρακτήρα υπογράμμισης (_). Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε έναν άλλο χαρακτήρα, μπορείτε να τον εισαγάγετε στην επιθυμητή θέση στη συμβολοσειρά της μάσκας ή μπορείτε να τον εισαγάγετε στην τρίτη ενότητα της μάσκας. Επίσης, μια θέση σε μια μάσκα εισαγωγής αποδέχεται μόνο έναν χαρακτήρα ή διάστημα.

 4. Στο πλαίσιο ιδιότητας Μάσκα εισαγωγής, πληκτρολογήστε 00 LLL 0000;0;_ και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

  1. Η Access προσθέτει ορισμένους χαρακτήρες στη μάσκα εισαγωγής, οπότε εμφανίζεται ως εξής: 00\LLL\0000;0;_

 5. Αφού εισαγάγετε τη μάσκα, εμφανίζεται η έξυπνη ετικέτα Επιλογές ενημέρωσης ιδιότητας και σας επιτρέπει να εφαρμόσετε τη μάσκα σε οποιαδήποτε άλλα πεδία πίνακα και στοιχεία ελέγχου φόρμας στα οποία λογικά θα μεταβιβαστεί. Για να εφαρμόσετε τις αλλαγές σας σε ολόκληρη τη βάση δεδομένων, κάντε κλικ στην έξυπνη ετικέτα Η έξυπνη ετικέτα ενημέρωσης ιδιότητας και κατόπιν επιλέξτε Ενημέρωση της ιδιότητας "Μάσκα εισαγωγής" όπου χρησιμοποιείται το πεδίο "Όνομα πεδίου". Σε αυτή την περίπτωση, το "Όνομα πεδίου" είναι το όνομα του πεδίου "Ημερομηνία/Ώρα".

 6. Εάν επιλέξετε να εφαρμόσετε τις αλλαγές σας σε ολόκληρη τη βάση δεδομένων, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ενημέρωση ιδιοτήτων και εμφανίζει τις φόρμες και τα άλλα αντικείμενα στα οποία θα μεταβιβαστεί η νέα μορφή.

 7. Για να εφαρμόσετε τη μορφή, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή των τοπικών ρυθμίσεων των Windows για αλλαγή του τρόπου εμφάνισης των ημερομηνιών και ωρών

Τα Windows υποστηρίζουν πολλές γλώσσες, συν τις μορφές ημερομηνίας/ώρας για τις χώρες και περιοχές οι οποίες χρησιμοποιούν αυτές τις γλώσσες. Οι μορφές ημερομηνίας/ώρας στις τοπικές ρυθμίσεις σας επηρεάζουν μέρος ή το σύνολο των προκαθορισμένων και προσαρμοσμένων μορφών εμφάνισης που εφαρμόζετε στα δεδομένα της Access. Για παράδειγμα, εάν εισαγάγετε μια τιμή ημερομηνίας, χρησιμοποιήσετε την κάθετο ως το διαχωριστικό ημερομηνίας (29/8/2006) και, στη συνέχεια, εφαρμόσετε τη μορφή εμφάνισης "Γενική ημερομηνία" στο πεδίο "Ημερομηνία/Ώρα", κατά την προβολή των δεδομένων σας ενδέχεται να μην βλέπετε τις καθέτους, ανάλογα με το χαρακτήρα που καθορίζεται στις τοπικές ρυθμίσεις.

Η Access χρησιμοποιεί τα διαχωριστικά ημερομηνίας και ώρας, οικονομικά σύμβολα και άλλους χαρακτήρες που καθορίζονται στις τοπικές ρυθμίσεις των Windows, εκτός εάν τα παρακάμψετε με μια προσαρμοσμένη μορφή εμφάνισης.

Τα παρακάτω βήματα εξηγούν πώς μπορείτε να ορίσετε και να αλλάξετε τις τοπικές ρυθμίσεις σας.

Στα Windows Vista    

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη Εικόνα κουμπιού και, στη συνέχεια, επιλέξτε Πίνακας Ελέγχου.

 2. Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Ώρα, Γλώσσα και Περιοχή.

  Σημείωση: Αν χρησιμοποιείτε την κλασική προβολή, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Τοπικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις γλώσσας.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Τοπικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις γλώσσας.

 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφές.

 4. Στην περιοχή Τρέχουσα μορφή, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμογή αυτής της μορφής.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Προσαρμογή τοπικών ρυθμίσεων.

 5. Κάντε κλικ στην καρτέλα που περιέχει τις ρυθμίσεις που θέλετε να τροποποιήσετε και, στη συνέχεια, κάντε τις αλλαγές σας.

Στα Microsoft Windows XP (κλασική προβολή)    

 1. Στη γραμμή εργασιών των Windows, κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη και στη συνέχεια στην εντολή Πίνακας ελέγχου.

 2. Στον Πίνακα Ελέγχου, κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο Τοπικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις γλώσσας.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Τοπικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις γλώσσας.

 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Τοπικές ρυθμίσεις.

 4. Στην περιοχή Πρότυπα και μορφές, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμογή.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Προσαρμογή τοπικών ρυθμίσεων.

 5. Κάντε κλικ στην καρτέλα που περιέχει τις ρυθμίσεις που θέλετε να τροποποιήσετε και, στη συνέχεια, κάντε τις αλλαγές σας.

Στα Microsoft Windows XP (προβολή κατηγοριών)    

 1. Στη γραμμή εργασιών των Windows, κάντε κλικ στο στοιχείο Έναρξη και, στη συνέχεια, στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου.

  Εμφανίζεται ο Πίνακας Ελέγχου.

 2. Κάντε κλικ στο στοιχείο Ημερομηνία, Ώρα, Γλώσσα και Τοπικές ρυθμίσεις.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ώρα, Ημερομηνία, Γλώσσα και Τοπικές ρυθμίσεις.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή μορφοποίησης αριθμών, ημερομηνιών και ωρών.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Τοπικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις γλώσσας.

 4. Από το στοιχείο Τυπικά στοιχεία και μορφοποιήσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμογή.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Προσαρμογή τοπικών ρυθμίσεων.

 5. Κάντε κλικ στην καρτέλα που περιέχει τις ρυθμίσεις που θέλετε να τροποποιήσετε και, στη συνέχεια, κάντε τις αλλαγές σας.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×