Προσθήκη εφέ σε κείμενο στο Office για Mac

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Ποιο πρόγραμμα του Office χρησιμοποιείτε;

Word

PowerPoint

Excel

Word

Όταν θέλετε να προσθέσετε οπτικό βάθος στο έγγραφό σας, έχετε διάφορες επιλογές. Μπορείτε να εισαγάγετε αντικείμενα WordArt, μια σειρά από προκαθορισμένα εφέ κειμένου με τα οποία μπορείτε να τεντώσετε ή να κάμψετε κείμενο με πολλούς ενδιαφέροντες τρόπους. Μπορείτε επίσης να εφαρμόσετε στυλ κειμένου σε κείμενο που έχετε ήδη εισαγάγει, είτε σε μεμονωμένο κείμενο είτε σε κείμενο μέσα σε ένα πλαίσιο κειμένου.

Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

Εφαρμογή εφέ κειμένου σε υπάρχον κείμενο

 1. Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην περιοχή Γραμματοσειρά, κάντε κλικ στην επιλογή Εφέ κειμένου  Κουμπί εφέ κειμένου και, στη συνέχεια, επιλέξτε το εφέ που θέλετε να εφαρμόσετε στο κείμενο.

  Συμβουλή: Για να εφαρμόσετε άλλες μορφοποιήσεις και εφέ κειμένου (για παράδειγμα, μικρά κεφαλαία ή διπλή διακριτή διαγραφή), στο μενού Μορφοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμματοσειρά.

Εισαγωγή αντικειμένου WordArt

 1. Word 2016 για Mac: στην καρτέλα Εισαγωγή, κάντε κλικ στην επιλογή WordArt.

  Word 2011 για Mac: στην καρτέλα " Στοιχεία εγγράφου ", στην περιοχή Στοιχεία κειμένου, κάντε κλικ στο αντικείμενο WordArt και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο WordArt που θέλετε.

 2. Πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε.

Μορφοποίηση κειμένου ως μικρά κεφαλαία

 1. Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να μορφοποιήσετε από πεζά σε μικρά κεφαλαία.

 2. Στο μενού Μορφοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμματοσειρά.

 3. Στην περιοχή Εφέ, κάντε κλικ στην επιλογή Μικρά κεφαλαία.

Αντιστροφή κειμένου για αντικατοπτρισμό εικόνας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πλαίσιο κειμένου για να αντιστρέψετε το κείμενο προκειμένου να κάνετε έναν αντικατοπτρισμό εικόνας, για παράδειγμα, για να εκτυπώσετε σε ειδικό χαρτί για μια σιδεροτυπία σε ύφασμα.

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην περιοχή Εισαγωγή, κάντε κλικ στην επιλογή Πλαίσιο κειμένου.

  "Κεντρική" καρτέλα, ομάδα "Εισαγωγή" στο Word

 2. Σύρετε για να δημιουργήσετε το πλαίσιο κειμένου και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το κείμενο σε αυτό.

 3. Κάντε κλικ στο περίγραμμα του πλαισίου κειμένου και, στη συνέχεια, στο μενού Μορφοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Σχήμα.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Περιστροφή 3-δ και, στη συνέχεια, στην περιοχή περιστροφής στην καρτέλα εφέ, στο πλαίσιο X, πληκτρολογήστε 180.

Προσθήκη αντανάκλασης

 1. Επιλέξτε το κείμενο ή το αντικείμενο WordArt που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην περιοχή Γραμματοσειρά, κάντε κλικ στην επιλογή Εφέ κειμένου  Κουμπί εφέ κειμένου , τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Αντανάκλαση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στυλ αντανάκλασης που θέλετε.

Προσθήκη εφέ σκιάς

 1. Επιλέξτε το κείμενο ή το αντικείμενο WordArt που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην περιοχή Γραμματοσειρά, κάντε κλικ στην επιλογή Εφέ κειμένου  Κουμπί εφέ κειμένου , τοποθετήστε το δείκτη στην επιλογή Σκιά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στυλ σκιάς που θέλετε.

Προσθήκη λάμψης

 1. Επιλέξτε το κείμενο ή το αντικείμενο WordArt που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην περιοχή Γραμματοσειρά, κάντε κλικ στην επιλογή Εφέ κειμένου  Κουμπί εφέ κειμένου , τοποθετήστε το δείκτη στην επιλογή Λάμψη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στυλ λάμψης που θέλετε.

Προσθήκη άλλων εφέ

Μπορείτε να εφαρμόσετε και άλλα εφέ στο κείμενο ενός πλαισίου κειμένου ή στο αντικείμενο WordArt. Για παράδειγμα, μπορείτε να κάμψετε κείμενο ή να το μετατρέψετε σε μορφή 3-Δ.

 1. Επιλέξτε το πλαίσιο κειμένου ή το αντικείμενο WordArt που θέλετε να μορφοποιήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο μενού μορφή.

 2. Word 2016 για Mac: στην περιοχή Εφέ κειμένου, κάντε κλικ στην καρτέλα εφέ κειμένου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε αυτήν που θέλετε.

  Word 2011 για Mac: στην περιοχή Στυλ κειμένου, κάντε κλικ στην επιλογή εφέ, τοποθετήστε το δείκτη σε ένα εφέ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε αυτήν που θέλετε.

  Καρτέλα "Μορφή", ομάδα "Στυλ κειμένου"

Προσθήκη σκιάς [Λειτουργία συμβατότητας]

Η κατάσταση λειτουργίας συμβατότητας υποδεικνύει ότι το έγγραφο δημιουργήθηκε σε προηγούμενη έκδοση του Word ή αποθηκεύτηκε σε παλαιότερη μορφή αρχείου.

 1. Επιλέξτε το πλαίσιο κειμένου ή το αντικείμενο WordArt που θέλετε να μορφοποιήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο μενού μορφή.

 2. Word 2016 για Mac: στην περιοχή Εφέ κειμένου, επιλέξτε την καρτέλα Εφέ κειμένου και κάντε κλικ στην επιλογή σκιά.

  Word 2011 για Mac: στην περιοχή Εφέ σκιάς, κάντε κλικ στην επιλογή σκιά.

  Καρτέλα "Μορφή", ομάδα "Εφέ σκιάς"

Δείτε επίσης

Αλλαγή μεγέθους ενός αντικειμένου

Εφαρμογή ή κατάργηση στυλ και εφέ από αντικείμενα

Αντιγραφή μορφοποίησης μεταξύ αντικειμένων ή κειμένου

Εφαρμογή ή αλλαγή ενός στυλ ή εφέ για μια εικόνα

Προσθήκη ή αλλαγή του χρώματος γεμίσματος

PowerPoint

Όταν θέλετε να προσθέσετε οπτικό βάθος στο έγγραφό σας, έχετε διάφορες επιλογές. Μπορείτε να εισαγάγετε αντικείμενα WordArt, μια σειρά από προκαθορισμένα εφέ κειμένου με τα οποία μπορείτε να τεντώσετε ή να κάμψετε κείμενο με πολλούς ενδιαφέροντες τρόπους. Ή μπορείτε να εφαρμόσετε στυλ κειμένου στο κείμενο σε ένα πλαίσιο κειμένου ή αντικείμενο.

Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

Εφαρμογή εφέ κειμένου σε υπάρχον κείμενο

 1. Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην περιοχή Γραμματοσειρά, κάντε κλικ στην επιλογή Εφέ κειμένου  Κουμπί εφέ κειμένου και, στη συνέχεια, επιλέξτε το εφέ που θέλετε να εφαρμόσετε στο κείμενο.

  Συμβουλή: Για να εφαρμόσετε άλλες μορφοποιήσεις και εφέ κειμένου (για παράδειγμα, μικρά κεφαλαία ή διπλή διακριτή διαγραφή), στο μενού Μορφοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμματοσειρά.

Εισαγωγή αντικειμένου WordArt

 1. PowerPoint 2016 για Mac: στην καρτέλα Εισαγωγή, κάντε κλικ στην επιλογή WordArt.

  Το PowerPoint 2011 για Mac: στην καρτέλα " Στοιχεία εγγράφου ", στην περιοχή Στοιχεία κειμένου, κάντε κλικ στο αντικείμενο WordArt και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο WordArt που θέλετε.

  "Κεντρική" καρτέλα, ομάδα "Εισαγωγή"

 2. Πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε.

Μορφοποίηση κειμένου ως μικρά κεφαλαία

 1. Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να μορφοποιήσετε από πεζά σε μικρά κεφαλαία.

 2. Στο μενού Μορφοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμματοσειρά.

 3. Στην περιοχή εφέ ή Βασικές εφέ, κάντε κλικ στην επιλογή μικρά κεφαλαία.

Αντιστροφή κειμένου για αντικατοπτρισμό εικόνας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πλαίσιο κειμένου για να αντιστρέψετε το κείμενο προκειμένου να κάνετε έναν αντικατοπτρισμό εικόνας, για παράδειγμα, για να εκτυπώσετε σε ειδικό χαρτί για μια σιδεροτυπία σε ύφασμα.

 1. PowerPoint 2016 για Mac: στην καρτέλα Εισαγωγή, κάντε κλικ στην επιλογή Πλαίσιο κειμένου.

  Το PowerPoint 2011 για Mac: στην καρτέλα κεντρική, στην περιοχή Εισαγωγή, κάντε κλικ στην επιλογή Πλαίσιο κειμένου.

  "Κεντρική" καρτέλα, ομάδα "Εισαγωγή"

 2. Σύρετε για να δημιουργήσετε το πλαίσιο κειμένου και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το κείμενο σε αυτό.

 3. Κάντε κλικ στο περίγραμμα του πλαισίου κειμένου και, στη συνέχεια, στο μενού Μορφοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Σχήμα.

 4. Στην καρτέλα εφέ, κάντε κλικ στην επιλογή Περιστροφή 3-δ και, στη συνέχεια, στην περιοχή Περιστροφή, στο πλαίσιο X, πληκτρολογήστε 180.

Προσθήκη αντανάκλασης

 1. Επιλέξτε το κείμενο ή το αντικείμενο WordArt που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 2. PowerPoint 2016 για Mac: στο μενού " Μορφοποίηση σχήματος ", κάντε κλικ στην επιλογή Εφέ κειμένου, επιλέξτε αντανάκλαση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στυλ αντανάκλασης που θέλετε.

  Το PowerPoint 2011 για Mac: στην καρτέλα κεντρική, στην περιοχή γραμματοσειρά, κάντε κλικ στην επιλογή Εφέ κειμένου   Κουμπί εφέ κειμένου , επιλέξτε αντανάκλαση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στυλ αντανάκλασης που θέλετε.

Προσθήκη εφέ σκιάς

 1. Επιλέξτε το κείμενο ή το αντικείμενο WordArt που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 2. PowerPoint 2016 για Mac: στην καρτέλα " Μορφοποίηση σχήματος ", κάντε κλικ στην επιλογή Εφέ κειμένου, επιλέξτε σκιά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Στυλ σκιάς που θέλετε.

  Το PowerPoint 2011 για Mac: στην καρτέλα κεντρική, στην περιοχή γραμματοσειρά, κάντε κλικ στην επιλογή Εφέ κειμένου   Κουμπί εφέ κειμένου , επιλέξτε σκιά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Στυλ σκιάς που θέλετε.

Προσθήκη λάμψης

 1. Επιλέξτε το κείμενο ή το αντικείμενο WordArt που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 2. PowerPoint 2016 για Mac: στην καρτέλα " Μορφοποίηση σχήματος ", κάντε κλικ στην επιλογή Εφέ κειμένου, επιλέξτε λάμψη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στυλ λάμψης που θέλετε.

  Το PowerPoint 2011 για Mac: στην καρτέλα κεντρική, στην περιοχή γραμματοσειρά, κάντε κλικ στην επιλογή Εφέ κειμένου   Κουμπί εφέ κειμένου , επιλέξτε λάμψη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στυλ λάμψης που θέλετε.

Προσθήκη εφέ 3-Δ

 1. Επιλέξτε το κείμενο ή το αντικείμενο WordArt που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 2. PowerPoint 2016 για Mac: στην καρτέλα " Μορφοποίηση σχήματος ", κάντε κλικ στην επιλογή Εφέ κειμένου, επιλέξτε Περιστροφή 3-δ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στυλ μορφοποίησης που θέλετε.

  Το PowerPoint 2011 για Mac: στην καρτέλα κεντρική, στην περιοχή γραμματοσειρά, κάντε κλικ στην επιλογή Εφέ κειμένου   Κουμπί εφέ κειμένου , επιλέξτε Περιστροφή 3-δ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη μορφή που θέλετε.

Προσθήκη κορνίζας

 1. Επιλέξτε το κείμενο ή το αντικείμενο WordArt που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 2. PowerPoint 2016 για Mac: στην καρτέλα " Μορφοποίηση σχήματος ", κάντε κλικ στην επιλογή Εφέ κειμένου, επιλέξτε κορνίζα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στυλ κορνίζα που θέλετε.

  Το PowerPoint 2011 για Mac: στην καρτέλα κεντρική, στην περιοχή γραμματοσειρά, κάντε κλικ στην επιλογή Εφέ κειμένου   Κουμπί εφέ κειμένου , επιλέξτε κορνίζα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στυλ κορνίζα που θέλετε.

Κάμψη κειμένου

 1. Επιλέξτε το κείμενο ή το αντικείμενο WordArt που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 2. PowerPoint 2016 για Mac: στην καρτέλα " Μορφοποίηση σχήματος ", κάντε κλικ στην επιλογή Εφέ κειμένου, τοποθετήστε το δείκτη για να μετατρέψετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στυλ μετασχηματισμό που θέλετε.

  Το PowerPoint 2011 για Mac: στην καρτέλα κεντρική, στην περιοχή γραμματοσειρά, κάντε κλικ στην επιλογή Εφέ κειμένου   Κουμπί εφέ κειμένου , τοποθετήστε το δείκτη για να μετατρέψετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στυλ μετασχηματισμός που θέλετε.

Δείτε επίσης

Εφαρμογή ή κατάργηση στυλ και εφέ από αντικείμενα

Αντιγραφή μορφοποίησης μεταξύ αντικειμένων ή κειμένου

Εφαρμογή ή αλλαγή ενός στυλ ή εφέ για μια εικόνα

Προσθήκη ή αλλαγή του χρώματος γεμίσματος

Excel

Όταν θέλετε να βελτιώσετε την εμφάνιση του κειμένου στο έγγραφό σας, έχετε διάφορες επιλογές. Μπορείτε να εισαγάγετε αντικείμενα WordArt, μια σειρά από προκαθορισμένα εφέ κειμένου με τα οποία μπορείτε να τεντώσετε ή να κάμψετε κείμενο με πολλούς ενδιαφέροντες τρόπους. Ή μπορείτε να εφαρμόσετε στυλ στο κείμενο ενός πλαισίου κειμένου.

Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

Εφαρμογή εφέ κειμένου σε υπάρχον κείμενο

 1. Επιλέξτε το κείμενο σε ένα πλαίσιο κειμένου που θέλετε να μορφοποιήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα μορφή ή Μορφοποίηση σχήματος.

  Σημείωση: Τα εφέ κειμένου δεν είναι δυνατό να εφαρμοστούν στο κείμενο ενός κελιού.

 2. Κάντε κλικ στο στυλ που θέλετε.

  Καρτέλα "Μορφή", ομάδα "Στυλ κειμένου"

  Για να δείτε περισσότερα στυλ, τοποθετήστε το δείκτη σε ένα στυλ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Κάτω βέλος "Περισσότερα" .

Εισαγωγή αντικειμένου WordArt

 1. Στο μενού Εισαγωγή, κάντε κλικ στην εντολή WordArt.

 2. Πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε.

Αντιστροφή κειμένου για αντικατοπτρισμό εικόνας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πλαίσιο κειμένου για να αντιστρέψετε το κείμενο προκειμένου να κάνετε έναν αντικατοπτρισμό εικόνας, για παράδειγμα, για να εκτυπώσετε σε ειδικό χαρτί για μια σιδεροτυπία σε ύφασμα.

 1. Στο μενού Εισαγωγή, κάντε κλικ στην επιλογή Πλαίσιο κειμένου.

 2. Σύρετε για να δημιουργήσετε το πλαίσιο κειμένου και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το κείμενο σε αυτό.

 3. Κάντε κλικ στο περίγραμμα του πλαισίου κειμένου και, στη συνέχεια, στο μενού Μορφοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Σχήμα.

 4. Στην καρτέλα εφέ από το παράθυρο Μορφοποίηση σχήματος, κάντε κλικ στην επιλογή Περιστροφή 3-δ και, στη συνέχεια, στην περιοχή Περιστροφή, στο πλαίσιο X, πληκτρολογήστε 180.

Προσθήκη αντανάκλασης

 1. Επιλέξτε το πλαίσιο κειμένου ή το αντικείμενο WordArt που θέλετε να μορφοποιήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα μορφή ή Μορφοποίηση σχήματος.

 2. Στην περιοχή Στυλ κειμένου, κάντε κλικ στην επιλογή Εφέ κειμένου ή εφέ, επιλέξτε αντανάκλαση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στυλ αντανάκλασης που θέλετε.

  Καρτέλα "Μορφή", ομάδα "Στυλ κειμένου"

Προσθήκη άλλων εφέ

Μπορείτε να εφαρμόσετε και άλλα εφέ στο κείμενο ενός πλαισίου κειμένου ή στο αντικείμενο WordArt. Για παράδειγμα, μπορείτε να προσθέσετε μια σκιά ή λάμψη γύρω από κείμενο, να κάμψετε ένα κείμενο ή να το μετατρέψετε σε μορφή 3-Δ.

 1. Επιλέξτε το πλαίσιο κειμένου ή το αντικείμενο WordArt που θέλετε να μορφοποιήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα μορφή ή Μορφοποίηση σχήματος.

 2. Στην περιοχή Στυλ κειμένου, κάντε κλικ στην επιλογή Εφέ κειμένου ή εφέ, τοποθετήστε το δείκτη σε ένα εφέ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε αυτήν που θέλετε.

  Καρτέλα "Μορφή", ομάδα "Στυλ κειμένου"

Δείτε επίσης

Εφαρμογή ή κατάργηση στυλ και εφέ από αντικείμενα

Αντιγραφή μορφοποίησης μεταξύ αντικειμένων ή κειμένου

Εφαρμογή ή αλλαγή ενός στυλ ή εφέ για μια εικόνα

Προσθήκη ή αλλαγή του χρώματος γεμίσματος

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×