Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Προσθήκη εφέ μετάβασης σε μια παρουσίαση του PowerPoint σε μια κινητή συσκευή

Σημείωση: Αυτό το άρθρο έχει εκπληρώσει το σκοπό του και πρόκειται να αποσυρθεί σύντομα. Για την αποφυγή των σφαλμάτων "Η σελίδα δεν βρέθηκε", θα καταργήσουμε τις γνωστές συνδέσεις. Εάν έχετε δημιουργήσει συνδέσεις σε αυτή τη σελίδα, καταργήστε τις και μαζί θα διατηρήσουμε τη σωστή λειτουργία του web.

Οι μεταβάσεις διαφανειών είναι τα εφέ κίνησης που μοιάζουν σε PowerPoint που παρουσιάζονται σε προβολή παρουσίασης όταν μετακινείστε από μία διαφάνεια στην επόμενη κατά τη διάρκεια μιας παρουσίασης στην οθόνη.

Προσθήκη μετάβασης

 1. Ανοίξτε την παρουσίασή σας.

 2. τηλεφώνου Πατήστε το εικονίδιο επεξεργασία Εικονίδιο επεξεργασίας στο επάνω μέρος της οθόνης σας, πατήστε το επάνω βέλος στην κάτω δεξιά γωνία για να ανοίξετε την αιωρούμενη κορδέλα, πατήστε κεντρικήκαι, στη συνέχεια, πατήστε μεταβάσεις.

  tablet Πατήστε την καρτέλα μεταβάσεις :

  Καρτέλα "Μεταβάσεις"

 3. Πατήστε εφέ μετάβασης για να δείτε μια συλλογή από εφέ μετάβασης ομαδοποιημένα κατά κατηγορία.

 4. Επιλέξτε μια μετάβαση. Για παράδειγμα, πατήστε Μεταμόρφωση έτσι ώστε μία διαφάνεια να μετατρέπεται σταδιακά στην επόμενη διαφάνεια.

 5. Πατήστε Επιλογές εφέ για να επιλέξετε την κατεύθυνση της μετάβασης.

 6. (Προαιρετικό). Πατήστε Εφαρμογή σε όλες για να εφαρμόσετε την ίδια μετάβαση σε όλες οι διαφάνειες της παρουσίασης.

Κατάργηση μετάβασης

 1. τηλεφώνου Πατήστε το εικονίδιο επεξεργασία Εικονίδιο επεξεργασίας στο επάνω μέρος της οθόνης σας, πατήστε κεντρικήκαι, στη συνέχεια, πατήστε μεταβάσεις.

  tablet Πατήστε την καρτέλα μεταβάσεις .

 2. Αναπτύξτε την ενότητα Εφέ μετάβασης.

 3. Πατήστε Κανένα.

  Καταργήστε τις μεταβάσεις

Πράγματα που πρέπει να θυμάστε

 • Στο PowerPoint, οι μεταβάσεις διαφέρουν από τις κινήσεις. Μια κίνηση είναι ένα ειδικό εφέ σε μια διαφάνεια, ενώ μια Μετάβαση είναι ένα ειδικό εφέ που συμβαίνει μεταξύ των διαφανειών. Για σχετικές πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη εφέ κίνησης.

 • Δεν μπορείτε να προσθέσετε εφέ ήχου ή να καθορίσετε την ώρα για να προχωρήσετε στην επόμενη διαφάνεια στο PowerPoint σε κινητές συσκευές αυτήν τη στιγμή. Ωστόσο, εάν χρησιμοποιείτε την κινητή συσκευή σας για να ανοίξετε μια παρουσίαση που έχει ήδη αυτές τις δυνατότητες, θα μπορείτε να την αναπαράγετε.

Προσθήκη μετάβασης

 1. Ανοίξτε την παρουσίασή σας.

 2. iPhone Πατήστε το εικονίδιο Επεξεργασία , πατήστε το κουμπί έλλειψη στην κάτω δεξιά γωνία, πατήστε κεντρικήκαι, στη συνέχεια, πατήστε μεταβάσεις.

  (iPad) Πατήστε την καρτέλα μεταβάσεις .

  Καρτέλα "Μεταβάσεις"

 3. Πατήστε Εφέ μετάβασης. Θα δείτε μια συλλογή εφέ μετάβασης ομαδοποιημένων στις κατηγορίες Υποβιβασμός και Συναρπαστικό.

 4. Επιλέξτε μια μετάβαση. Για παράδειγμα, πατήστε Μεταμόρφωση έτσι ώστε μία διαφάνεια να μετατρέπεται σταδιακά στην επόμενη διαφάνεια.

 5. Πατήστε Επιλογές εφέ για να επιλέξετε ένα εφέ. (Οι επιλογές αυτές θα διαφέρουν ανάλογα με τη μετάβαση που επιλέγετε).

 6. (Προαιρετικό). Πατήστε Εφαρμογή σε όλες για να εφαρμόσετε την ίδια μετάβαση σε όλες οι διαφάνειες της παρουσίασης.

Κατάργηση μετάβασης

 1. iPhone Πατήστε το εικονίδιο Επεξεργασία , πατήστε κεντρικήκαι, στη συνέχεια, πατήστε μεταβάσεις.

  Σε iPad, πατήστε την καρτέλα Μεταβάσεις.

 2. Πατήστε Εφέ μετάβασης.

 3. Πατήστε Κανένα.

  Καταργήστε τις μεταβάσεις

Πράγματα που πρέπει να θυμάστε

 • Στο PowerPoint, οι μεταβάσεις διαφέρουν από τις κινήσεις. Μια κίνηση είναι ένα ειδικό εφέ σε μια διαφάνεια, ενώ μια Μετάβαση είναι ένα ειδικό εφέ που συμβαίνει μεταξύ των διαφανειών. Για σχετικές πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη εφέ κίνησης.

 • Δεν μπορείτε να προσθέσετε εφέ ήχου ή να καθορίσετε την ώρα για να προχωρήσετε στην επόμενη διαφάνεια στο PowerPoint σε κινητές συσκευές αυτήν τη στιγμή. Ωστόσο, εάν χρησιμοποιείτε την κινητή συσκευή σας για να ανοίξετε μια παρουσίαση που έχει ήδη αυτές τις δυνατότητες, θα μπορείτε να την αναπαράγετε.

Προσθήκη μετάβασης

 1. Ανοίξτε την παρουσίασή σας.

 2. Άνοιγμα της καρτέλας Μεταβάσεις.

  Καρτέλα "Μεταβάσεις"

  Στο τηλέφωνο Windows, κάντε διπλό κλικ στη διαφάνεια που θέλετε, στη συνέχεια, πατήστε Περισσότερα Περισσότερα στο κάτω δεξιό μέρος της οθόνης, πατήστε Κεντρική και, στη συνέχεια, πατήστε Μεταβάσεις.

 3. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους για να αναπτύξετε το στοιχείο Εφέ μετάβασης. Θα δείτε μια συλλογή εφέ μετάβασης ομαδοποιημένων στις κατηγορίες Υποβιβασμός, Συναρπαστικό και Δυναμικό.

  Εφέ μετάβασης

 4. Επιλέξτε μια μετάβαση. Για παράδειγμα, πατήστε Μεταμόρφωση έτσι ώστε μία διαφάνεια να μετατρέπεται σταδιακά στην επόμενη διαφάνεια.

 5. Πατήστε Επιλογές εφέ για να επιλέξετε την κατεύθυνση της μετάβασης.

  Επιλογές εφέ

 6. Πατήστε Προεπισκόπηση για να δείτε το εφέ που εφαρμόστηκε στη διαφάνειά σας.

  Προεπισκόπηση μεταβάσεων

 7. (Προαιρετικό). Πατήστε Εφαρμογή σε όλες για να εφαρμόσετε την ίδια μετάβαση σε όλες οι διαφάνειες της παρουσίασης.

Κατάργηση μετάβασης

 1. Άνοιγμα της καρτέλας Μεταβάσεις. Στο τηλέφωνο Windows, κάντε διπλό κλικ στη διαφάνεια που θέλετε, στη συνέχεια, πατήστε Περισσότερα Περισσότερα στο κάτω δεξιό μέρος της οθόνης, πατήστε Κεντρική και, στη συνέχεια, πατήστε Μεταβάσεις.

 2. Αναπτύξτε την ενότητα Εφέ μετάβασης.

 3. Πατήστε Κανένα.

  Καταργήστε τις μεταβάσεις

Πράγματα που πρέπει να θυμάστε

 • Στο PowerPoint, οι μεταβάσεις διαφέρουν από τις κινήσεις. Μια κίνηση είναι ένα ειδικό εφέ σε μια διαφάνεια, ενώ μια Μετάβαση είναι ένα ειδικό εφέ που συμβαίνει μεταξύ των διαφανειών. Για σχετικές πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη εφέ κίνησης.

 • Δεν μπορείτε να προσθέσετε εφέ ήχου ή να καθορίσετε την ώρα για να προχωρήσετε στην επόμενη διαφάνεια στο PowerPoint σε κινητές συσκευές αυτήν τη στιγμή. Ωστόσο, εάν χρησιμοποιείτε την κινητή συσκευή σας για να ανοίξετε μια παρουσίαση που έχει ήδη αυτές τις δυνατότητες, θα μπορείτε να την αναπαράγετε.

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×