Προσθήκη ετικέτας ή πλαισίου κειμένου σε φύλλο εργασίας

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια ετικέτα και ένα πλαίσιο κειμένου μαζί για βασική καταχώρηση δεδομένων.

Τι θέλετε να κάνετε;

Πληροφορίες σχετικά με ετικέτες και πλαίσια κειμένου

Προσθήκη ετικέτας (Στοιχείο ελέγχου φόρμας)

Προσθήκη ετικέτας (Στοιχείο ελέγχου ActiveX)

Προσθήκη πλαισίου κειμένου (Στοιχείο ελέγχου ActiveX)

Πληροφορίες σχετικά με ετικέτες και πλαίσια κειμένου

Μια ετικέτα είναι κείμενο που χαρακτηρίζει το σκοπό ενός κελιού ή ενός πλαισίου κειμένου ή που εμφανίζει περιγραφικό κείμενο, όπως τίτλους, λεζάντες ή σύντομες οδηγίες. Επιπλέον, μια ετικέτα μπορεί να εμφανίζει μια περιγραφική εικόνα. Χρησιμοποιήστε μια ετικέτα για ευέλικτη τοποθέτηση οδηγιών, έμφαση σε κάποιο κείμενο και σε περίπτωση συγχώνευσης κελιών ή όταν μια συγκεκριμένη θέση κελιού δεν αποτελεί πρακτική λύση.

Ένα πλαίσιο κειμένου είναι ένα ορθογώνιο πλαίσιο, στο οποίο μπορείτε να προβάλετε, να εισαγάγετε ή να επεξεργαστείτε κείμενο ή δεδομένα που είναι δεσμευμένα σε ένα κελί. Ένα πλαίσιο κειμένου μπορεί επίσης να είναι ένα στατικό πεδίο κειμένου, που παρουσιάζει πληροφορίες μόνο για ανάγνωση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πλαίσιο κειμένου ως εναλλακτική λύση αντί για την εισαγωγή κειμένου σε ένα κελί, όταν θέλετε να εμφανίσετε ένα ελεύθερα αιωρούμενο αντικείμενο. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα πλαίσιο κειμένου για να εμφανίσετε ή να προβάλετε κείμενο που είναι ανεξάρτητο από τα όρια γραμμών και στηλών, διατηρώντας τη διάταξη ενός πλέγματος ή πίνακα δεδομένων στο φύλλο εργασίας.

Ετικέτα (Στοιχείο ελέγχου φόρμας)

Παράδειγμα στοιχείου ελέγχου ετικέτας φόρμας

Ετικέτα (Στοιχείο ελέγχου ActiveX)

Παράδειγμα στοιχείου ελέγχου ετικέτας ActiveX

Πλαίσιο κειμένου (Στοιχείο ελέγχου ActiveX)

Παράδειγμα στοιχείου ελέγχου πλαισίου κειμένου ActiveX

Επάνω μέρος της σελίδας

Προσθήκη ετικέτας (Στοιχείο ελέγχου φόρμας)

 1. Εάν η καρτέλα Προγραμματιστής δεν είναι διαθέσιμη, εμφανίστε την.

  Εμφάνιση της καρτέλας Προγραμματιστής

  1. Κάντε κλικ στην καρτέλα αρχείο, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές, και κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμογή κορδέλας.

  2. Στη λίστα Κύριες καρτέλες, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Προγραμματιστής και επιλέξτε OK.

 2. Στην καρτέλα Προγραμματιστής, στην ομάδα Στοιχεία ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή και έπειτα στην περιοχή Στοιχεία ελέγχου φόρμας, κάντε κλικ στην επιλογή Ετικέτα Εικόνα κουμπιού .

  ομάδα στοιχείων ελέγχου

 3. Κάντε κλικ στη θέση του φύλλου εργασίας όπου θέλετε να εμφανιστεί η επάνω αριστερή γωνία της ετικέτας.

 4. Για να καθορίσετε τις ιδιότητες του στοιχείου ελέγχου, κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο ελέγχου και μετά κάντε κλικ στην εντολή Μορφοποίηση στοιχείου ελέγχου.

Επάνω μέρος της σελίδας

Προσθήκη ετικέτας (Στοιχείο ελέγχου ActiveX)

 1. Εάν η καρτέλα Προγραμματιστής δεν είναι διαθέσιμη, εμφανίστε την.

  Εμφάνιση της καρτέλας Προγραμματιστής

  1. Κάντε κλικ στην καρτέλα αρχείο, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές, και κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμογή κορδέλας.

  2. Στη λίστα Κύριες καρτέλες, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Προγραμματιστής και επιλέξτε OK.

 2. Στην καρτέλα Προγραμματιστής, στην ομάδα Στοιχεία ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή και έπειτα στην περιοχή Στοιχεία ελέγχου ActiveX, κάντε κλικ στο κουμπί Ετικέτα Εικόνα κουμπιού .

  ομάδα στοιχείων ελέγχου

 3. Κάντε κλικ στη θέση του φύλλου εργασίας όπου θέλετε να εμφανιστεί η επάνω αριστερή γωνία της ετικέτας.

 4. Για να επεξεργαστείτε το στοιχείο ελέγχου ActiveX, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε σε κατάσταση σχεδίασης. Στην καρτέλα Προγραμματιστής, στην ομάδα Στοιχεία ελέγχου, ενεργοποιήστε την επιλογή Κατάσταση σχεδίασης Εικόνα κουμπιού .

 5. Κάντε κλικ στη θέση του φύλλου εργασίας όπου θέλετε να εμφανιστεί η επάνω αριστερή γωνία της ετικέτας.

 6. Για να καθορίσετε τις ιδιότητες του στοιχείου ελέγχου, από την καρτέλα Προγραμματιστής, στην ομάδα Στοιχεία ελέγχου, κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες Εικόνα κουμπιού .

  Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να κάνετε δεξιό κλικ στην ετικέτα και, στη συνέχεια, να κάνετε κλικ στο στοιχείο Ιδιότητες.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με κάθε ιδιότητα, επιλέξτε την ιδιότητα και μετά πατήστε το πλήκτρο F1 για να εμφανιστεί ένα θέμα στη Βοήθεια για τη Visual Basic. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε το όνομα της ιδιότητας στο πλαίσιο Αναζήτηση της Βοήθειας για τη Visual Basic. Στην παρακάτω ενότητα παρουσιάζονται συνοπτικά οι διαθέσιμες ιδιότητες.

  Σύνοψη ιδιοτήτων ανά λειτουργική κατηγορία

Εάν θέλετε να καθορίσετε

Χρησιμοποιήστε αυτήν την ιδιότητα

Γενικά:

Εάν το στοιχείο ελέγχου φορτώνεται, όταν ανοίγει το βιβλίο εργασίας. (Παραβλέπεται για στοιχεία ελέγχου ActiveX.)

AutoLoad (Excel)

Εάν το στοιχείο ελέγχου μπορεί να λάβει την εστίαση και να αποκρίνεται σε συμβάντα που δημιουργούνται από το χρήστη.

Enabled (Φόρμα)

Εάν είναι δυνατή η επεξεργασία του στοιχείου ελέγχου.

Locked (Φόρμα)

Το όνομα του στοιχείου ελέγχου.

Name (Φόρμα)

Τον τρόπο σύνδεσης του στοιχείου ελέγχου στα κελιά που βρίσκονται κάτω από αυτό (ελεύθερη αιώρηση, μετακίνηση αλλά όχι αλλαγή μεγέθους ή μετακίνηση και αλλαγή μεγέθους).

Placement (Excel)

Εάν είναι δυνατή η εκτύπωση του στοιχείου ελέγχου.

PrintObject (Excel)

Εάν το στοιχείο ελέγχου είναι ορατό ή κρυφό.

Visible (Φόρμα)

Κείμενο:

Χαρακτηριστικά γραμματοσειράς (έντονη γραφή, πλάγια γραφή, μέγεθος, διακριτή διαγραφή, υπογράμμιση και πάχος).

Bold, Italic, Size, StrikeThrough, Underline, Weight (Φόρμα)

Περιγραφικό κείμενο στο στοιχείο ελέγχου που το προσδιορίζει ή το περιγράφει.

Caption (Φόρμα)

Τον τρόπο στοίχισης του κειμένου στο στοιχείο ελέγχου (αριστερά, στο κέντρο ή δεξιά).

TextAlign (Φόρμα)

Εάν τα περιεχόμενα του στοιχείου ελέγχου αναδιπλώνονται αυτόματα στο τέλος μιας γραμμής.

WordWrap (Φόρμα)

Μέγεθος και θέση:

Εάν το μέγεθος του στοιχείου ελέγχου προσαρμόζεται αυτόματα για την εμφάνιση όλων των περιεχομένων.

AutoSize (Φόρμα)

Το ύψος ή το πλάτος σε σημεία.

Height, Width (Φόρμα)

Την απόσταση μεταξύ του στοιχείου ελέγχου και του αριστερού ή του επάνω άκρου του φύλλου εργασίας.

Left, Top (Φόρμα)

Μορφοποίηση:

Το χρώμα φόντου.

Χρώμα φόντου (Φόρμα)

Το στυλ φόντου (διαφανές ή αδιαφανές).

Στυλ φόντου (Φόρμα)

Το χρώμα του περιγράμματος.

Χρώμα περιγράμματος (Φόρμα)

Τον τύπο περιγράμματος (κανένας ή μονή γραμμή).

BorderStyle (Φόρμα)

Το χρώμα πρώτου πλάνου.

ForeColor (Φόρμα)

Εάν το στοιχείο ελέγχου έχει σκιά.

Σκιά (Excel)

Η οπτική εμφάνιση του περιγράμματος (επίπεδο, υπερυψωμένο, βυθισμένο, εγχάρακτο, ή προεξοχή).

SpecialEffect (Φόρμα)

Εικόνα:

Το bitmap που εμφανίζεται στο στοιχείο ελέγχου.

Picture (Φόρμα)

Τη θέση της εικόνας σε σχέση με τη λεζάντα της (αριστερά, επάνω, δεξιά κ.ο.κ.).

PicturePosition (Φόρμα)

Πληκτρολόγιο και ποντίκι:

Το πλήκτρο συντόμευσης για το στοιχείο ελέγχου.

Accelerator (Φόρμα)

Ένα προσαρμοσμένο εικονίδιο ποντικιού.

MouseIcon (Φόρμα)

Τον τύπο δείκτη που εμφανίζεται, όταν ο χρήστης τοποθετεί το ποντίκι πάνω από ένα συγκεκριμένο αντικείμενο (για παράδειγμα, τυπικός δείκτης, βέλος ή δείκτης με μορφή I).

MousePointer (Φόρμα)

Επάνω μέρος της σελίδας

Προσθήκη πλαισίου κειμένου (Στοιχείο ελέγχου ActiveX)

 1. Εάν η καρτέλα Προγραμματιστής δεν είναι διαθέσιμη, εμφανίστε την.

  1. Εμφάνιση της καρτέλας Προγραμματιστής

  1. Κάντε κλικ στην καρτέλα αρχείο, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές, και κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμογή κορδέλας.

  2. Στην περιοχή Κύριες καρτέλες, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Προγραμματιστής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK

 2. Στην καρτέλα Προγραμματιστής, στην ομάδα Στοιχεία ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή και έπειτα στην περιοχή Στοιχεία ελέγχου ActiveX, κάντε κλικ στην επιλογή Πλαίσιο κειμένου Εικόνα κουμπιού .

  ομάδα στοιχείων ελέγχου

 3. Κάντε κλικ στη θέση του φύλλου εργασίας όπου θέλετε να εμφανιστεί η επάνω αριστερή γωνία του πλαισίου κειμένου.

 4. Για να επεξεργαστείτε το στοιχείο ελέγχου ActiveX, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε σε κατάσταση σχεδίασης. Στην καρτέλα Προγραμματιστής, στην ομάδα Στοιχεία ελέγχου, ενεργοποιήστε την επιλογή Κατάσταση σχεδίασης Εικόνα κουμπιού .

 5. Για να καθορίσετε τις ιδιότητες του στοιχείου ελέγχου, από την καρτέλα Προγραμματιστής, στην ομάδα Στοιχεία ελέγχου, κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες Εικόνα κουμπιού .

  Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να κάνετε δεξιό κλικ στο πλαίσιο κειμένου και, στη συνέχεια, να κάνετε κλικ στο στοιχείο Ιδιότητες.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με κάθε ιδιότητα, επιλέξτε την ιδιότητα και μετά πατήστε το πλήκτρο F1 για να εμφανιστεί ένα θέμα στη Βοήθεια για τη Visual Basic. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε το όνομα της ιδιότητας στο πλαίσιο Αναζήτηση της Βοήθειας για τη Visual Basic. Στην παρακάτω ενότητα παρουσιάζονται συνοπτικά οι διαθέσιμες ιδιότητες.

  Σύνοψη ιδιοτήτων ανά λειτουργική κατηγορία

Εάν θέλετε να καθορίσετε

Χρησιμοποιήστε αυτήν την ιδιότητα

Γενικά:

Εάν το στοιχείο ελέγχου φορτώνεται, όταν ανοίγει το βιβλίο εργασίας. (Παραβλέπεται για στοιχεία ελέγχου ActiveX.)

AutoLoad (Excel)

Εάν το στοιχείο ελέγχου μπορεί να λάβει την εστίαση και να αποκρίνεται σε συμβάντα που δημιουργούνται από το χρήστη.

Enabled (Φόρμα)

Εάν είναι δυνατή η επεξεργασία του στοιχείου ελέγχου.

Locked (Φόρμα)

Το όνομα του στοιχείου ελέγχου.

Name (Φόρμα)

Τον τρόπο σύνδεσης του στοιχείου ελέγχου στα κελιά που βρίσκονται κάτω από αυτό (ελεύθερη αιώρηση, μετακίνηση αλλά όχι αλλαγή μεγέθους ή μετακίνηση και αλλαγή μεγέθους).

Placement (Excel)

Εάν είναι δυνατή η εκτύπωση του στοιχείου ελέγχου.

PrintObject (Excel)

Εάν το στοιχείο ελέγχου είναι ορατό ή κρυφό.

Visible (Φόρμα)

Κείμενο:

Εάν μια λέξη ή ένας χαρακτήρας είναι η βασική μονάδα που χρησιμοποιείται για την επέκταση μιας επιλογής.

AutoWordSelect (Φόρμα)

Χαρακτηριστικά γραμματοσειράς (έντονη γραφή, πλάγια γραφή, μέγεθος, διακριτή διαγραφή, υπογράμμιση και πάχος).

Bold, Italic, Size, StrikeThrough, Underline, Weight (Φόρμα)

Εάν το επιλεγμένο κείμενο παραμένει με επισήμανση, όταν το στοιχείο ελέγχου δεν έχει την εστίαση.

HideSelection (Φόρμα)

Ο προεπιλεγμένος τρόπος λειτουργίας χρόνου εκτέλεσης της Επεξεργασίας μεθόδου εισόδου (IME).

IMEMode (Φόρμα)

Εάν το μέγεθος του στοιχείου ελέγχου προσαρμόζεται για να εμφανίζει πλήρεις ή μερικές γραμμές κειμένου.

IntegralHeight (Φόρμα)

Ο μέγιστος αριθμός χαρακτήρων που μπορεί να εισαγάγει ένας χρήστης.

MaxLength (Φόρμα)

Εάν το στοιχείο ελέγχου υποστηρίζει πολλές γραμμές κειμένου.

MultiLine (Φόρμα)

Χαρακτήρες κράτησης θέσης, όπως αστερίσκος (*), που εμφανίζονται αντί για πραγματικούς χαρακτήρες.

PasswordChar (Φόρμα)

Εάν ένας χρήστης μπορεί να επιλέξει μια γραμμή κειμένου κάνοντας κλικ στα αριστερά του κειμένου.

SelectionMargin (Φόρμα)

Το κείμενο μέσα στο στοιχείο ελέγχου.

Text (Φόρμα)

Τον τρόπο στοίχισης του κειμένου στο στοιχείο ελέγχου (αριστερά, στο κέντρο ή δεξιά).

TextAlign (Φόρμα)

Εάν τα περιεχόμενα του στοιχείου ελέγχου αναδιπλώνονται αυτόματα στο τέλος μιας γραμμής.

WordWrap (Φόρμα)

Δεδομένα και σύνδεση:

Η περιοχή που συνδέεται με την τιμή του στοιχείου ελέγχου.

LinkedCell (Excel)

Το περιεχόμενο ή την κατάσταση του στοιχείου ελέγχου.

Value (Φόρμα)

Μέγεθος και θέση:

Εάν το μέγεθος του στοιχείου ελέγχου προσαρμόζεται αυτόματα για να εμφανίζει όλα τα περιεχόμενα.

AutoSize (Φόρμα)

Το ύψος ή το πλάτος σε σημεία.

Height, Width (Φόρμα)

Την απόσταση μεταξύ του στοιχείου ελέγχου και του αριστερού ή του επάνω άκρου του φύλλου εργασίας.

Left, Top (Φόρμα)

Μορφοποίηση:

Το χρώμα φόντου.

Χρώμα φόντου (Φόρμα)

Το στυλ φόντου (διαφανές ή αδιαφανές).

Στυλ φόντου (Φόρμα)

Το χρώμα του περιγράμματος.

BorderColor (Φόρμα)

Τον τύπο περιγράμματος (κανένα ή μία μονή γραμμή).

BorderStyle (Φόρμα)

Το χρώμα πρώτου πλάνου.

ForeColor (Φόρμα)

Εάν το στοιχείο ελέγχου έχει σκιά.

Σκιά (Excel)

Η οπτική εμφάνιση του περιγράμματος (επίπεδο, υπερυψωμένο, βυθισμένο, εγχάρακτο, ή προεξοχή).

SpecialEffect (Φόρμα)

Εάν προστίθεται αυτόματος στηλοθέτης, όταν ένας χρήστης εισάγει το μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό χαρακτήρων στο στοιχείο ελέγχου.

AutoTab (Φόρμα)

Πληκτρολόγιο και ποντίκι:

Εάν είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα μεταφοράς και απόθεσης.

DragBehavior (Φόρμα)

Η συμπεριφορά επιλογής, κατά την είσοδο στο στοιχείο ελέγχου (επιλογή όλων ή καμία επιλογή).

EnterFieldBehavior (Φόρμα)

Το αποτέλεσμα του πατήματος του πλήκτρου ENTER (δημιουργία νέας γραμμής ή μετακίνηση εστίασης).

EnterKeyBehavior (Φόρμα)

Ένα προσαρμοσμένο εικονίδιο ποντικιού.

MouseIcon (Φόρμα)

Τον τύπο δείκτη που εμφανίζεται, όταν ο χρήστης τοποθετεί το ποντίκι πάνω από ένα συγκεκριμένο αντικείμενο (για παράδειγμα, τυπικός δείκτης, βέλος ή δείκτης με μορφή I).

MousePointer (Φόρμα)

Εάν επιτρέπονται στηλοθέτες στην περιοχή επεξεργασίας.

TabKeyBehavior (Φόρμα)

Ειδικά για το πλαίσιο κειμένου:

Εάν το στοιχείο ελέγχου έχει κατακόρυφες γραμμές κύλισης, οριζόντιες γραμμές κύλισης ή και τις δύο.

ScrollBars (Φόρμα)

Σημειώσεις: 

 • Για να δημιουργήσετε ένα πλαίσιο κειμένου με ένα σύνολο χαρακτήρων κράτησης θέσης, που αποδέχεται κωδικό πρόσβασης, χρησιμοποιήστε την ιδιότητα Χαρακτήρες κωδικού πρόσβασης. Βεβαιωθείτε ότι προστατεύσατε το συνδεδεμένο κελί ή άλλη θέση στην οποία αποθηκεύεται το κείμενο.

  Σημείωση ασφαλείας: 

  • Χρησιμοποιείτε πάντοτε ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης που συνδυάζουν κεφαλαία με πεζά γράμματα, αριθμούς και σύμβολα. Οι επισφαλείς κωδικοί πρόσβασης δεν συνδυάζουν αυτά τα στοιχεία. Ισχυρός κωδικός πρόσβασης: Y6dh!et5. Επισφαλής κωδικός πρόσβασης: House27. Οι κωδικοί πρόσβασης πρέπει να έχουν μήκος 8 ή περισσότερων χαρακτήρων. Μια φράση πρόσβασης που χρησιμοποιεί 14 ή περισσότερους χαρακτήρες είναι προτιμότερη.

  • Είναι σημαντικό να θυμάστε τον κωδικό πρόσβασης που έχετε. Εάν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης, δεν είναι δυνατή η ανάκτησή του από τη Microsoft. Αποθηκεύστε τους κωδικούς πρόσβασης που σημειώνετε σε ασφαλές σημείο και μακριά από τις πληροφορίες, για τις οποίες βοηθούν την προστασία τους.

 • Για να δημιουργήσετε ένα πλαίσιο κειμένου πολλαπλών γραμμών με κύλιση με οριζόντιες και κατακόρυφες γραμμές κύλισης, ορίστε την ιδιότητα Πολλαπλές γραμμές σε Αληθές, τις ιδιότητες Αυτόματη προσαρμογή μεγέθους και Αναδίπλωση λέξεων σε Ψευδές, την ιδιότητα Γραμμές κύλισης σε 3 και την ιδιότητα Συνδεδεμένο κελί στη διεύθυνση κελιού (όπως D1) που θέλετε να περιέχει το κείμενο. Για να εισαγάγει μια νέα γραμμή, ο χρήστης πρέπει να πιέσει είτε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+ENTER είτε SHIFT+ENTER, με τον οποίο δημιουργείται ένας ειδικός χαρακτήρας, ο οποίος αποθηκεύεται στο συνδεδεμένο κελί.

Επάνω μέρος της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×