Προσθήκη ετικέτας ή πλαισίου κειμένου σε φύλλο εργασίας

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Εάν κάποιος εισάγει δεδομένα χωρίς ακρίβεια ή εάν νομίζετε ότι κάποιος συνάδελφος μπορεί να μην είναι σίγουρος πώς να εισαγάγει δεδομένα, προσθέστε μια ετικέτα. Ένα απλό όνομα, όπως "Τηλέφωνο", επιτρέπει στους άλλους να γνωρίζουν τι τιμή να εισαγάγουν σε ένα κελί και οι ετικέτες σας μπορούν επίσης να παρέχουν πιο σύνθετες οδηγίες.

Μπορείτε να προσθέσετε ετικέτες σε φόρμες και στοιχεία ελέγχου ActiveX.

Προσθήκη ετικέτας (στοιχείο ελέγχου φόρμας)

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Προγραμματιστής, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή ετικέτας Εικόνα κουμπιού .

  Ομάδα "Στοιχεία ελέγχου"

 2. Κάντε κλικ στη θέση του φύλλου εργασίας όπου θέλετε να εμφανιστεί η επάνω αριστερή γωνία της ετικέτας.

 3. Για να καθορίσετε τις ιδιότητες του στοιχείου ελέγχου, κάντε δεξί κλικ στο στοιχείο ελέγχου και μετά επιλέξτε Μορφοποίηση στοιχείου ελέγχου.

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Προγραμματιστής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή και στην περιοχή στοιχεία Ελέγχου ActiveX, κάντε κλικ στην επιλογή ετικέτας Εικόνα κουμπιού .

  Ομάδα "Στοιχεία ελέγχου"

 2. Κάντε κλικ στη θέση του φύλλου εργασίας όπου θέλετε να εμφανιστεί η επάνω αριστερή γωνία της ετικέτας.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή κατάσταση σχεδίασης Εικόνα κουμπιού .

 4. Κάντε κλικ στη θέση του φύλλου εργασίας όπου θέλετε να εμφανιστεί η επάνω αριστερή γωνία της ετικέτας.

 5. Για να καθορίσετε τις ιδιότητες στοιχείου ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες Κουμπί "Επεξεργασία κώδικα" .

  Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να κάνετε δεξί κλικ στην ετικέτα και στη συνέχεια να επιλέξετε Ιδιότητες.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με κάθε ιδιότητα, επιλέξτε την ιδιότητα και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο F1 για να εμφανιστεί ένα θέμα στη Βοήθεια της Visual Basic. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε το όνομα της ιδιότητας στο πλαίσιο Αναζήτηση στη Βοήθεια της Visual Basic. Ο πίνακας αυτός συνοψίζει τις ιδιότητες.

  Περίληψη ιδιοτήτων ετικέτας ανά λειτουργική κατηγορία

Εάν θέλετε να καθορίσετε

Χρησιμοποιήστε αυτήν την ιδιότητα

Γενικά:

Εάν το στοιχείο ελέγχου θα φορτώνεται όταν ανοίγει το βιβλίο εργασίας. (Παραβλέπεται για στοιχεία ελέγχου ActiveX.)

AutoLoad (Excel)

Εάν το στοιχείο ελέγχου μπορεί να λάβει την εστίαση και να αποκρίνεται σε συμβάντα που δημιουργούνται από το χρήστη.

Enabled (Φόρμα)

Εάν είναι δυνατή η επεξεργασία του στοιχείου ελέγχου.

Locked (Φόρμα)

Το όνομα του στοιχείου ελέγχου.

Name (Φόρμα)

Τον τρόπο σύνδεσης του στοιχείου ελέγχου με τα κελιά που βρίσκονται κάτω από αυτό (ελεύθερη κίνηση, μετακίνηση αλλά χωρίς αλλαγή μεγέθους ή μετακίνηση και αλλαγή μεγέθους).

Placement (Excel)

Εάν είναι δυνατή η εκτύπωση του στοιχείου ελέγχου.

PrintObject (Excel)

Εάν το στοιχείο ελέγχου είναι ορατό ή κρυφό.

Visible (Φόρμα)

Κείμενο:

Χαρακτηριστικά γραμματοσειράς (έντονα, πλάγια, μέγεθος, διακριτή διαγραφή, υπογράμμιση και πάχος).

Bold, Italic, Size, StrikeThrough, Underline, Weight (Φόρμα)

Περιγραφικό κείμενο στο στοιχείο ελέγχου που το προσδιορίζει ή το περιγράφει.

Caption (Φόρμα)

Τον τρόπο στοίχισης του κειμένου στο στοιχείο ελέγχου (αριστερά, στο κέντρο ή δεξιά).

TextAlign (Φόρμα)

Εάν τα περιεχόμενα του στοιχείου ελέγχου αναδιπλώνονται αυτόματα στο τέλος μιας γραμμής.

WordWrap (Φόρμα)

Μέγεθος και θέση:

Εάν το μέγεθος του στοιχείου ελέγχου προσαρμόζεται αυτόματα για να εμφανίζει όλα τα περιεχόμενα.

AutoSize (Φόρμα)

Το ύψος ή το πλάτος σε στιγμές.

Height, Width (Φόρμα)

Την απόσταση μεταξύ του στοιχείου ελέγχου και του αριστερού ή του επάνω άκρου του φύλλου εργασίας.

Left, Top (Φόρμα)

Μορφοποίηση:

Το χρώμα φόντου.

BackColor (Φόρμα)

Το στυλ φόντου (διαφανές ή αδιαφανές).

BackStyle (Φόρμα)

Το χρώμα του περιγράμματος.

BorderColor (Φόρμα)

Τον τύπο του περιγράμματος (κανένα ή μονή γραμμή).

BorderStyle (Φόρμα)

Το χρώμα πρώτου πλάνου.

ForeColor (Φόρμα)

Εάν το στοιχείο ελέγχου έχει σκιά.

Shadow (Excel)

Την οπτική εμφάνιση του περιγράμματος (επίπεδο, υπερυψωμένο, βυθισμένο, εγχάρακτο ή προεξοχή).

SpecialEffect (Φόρμα)

Εικόνα:

Το bitmap που εμφανίζεται στο στοιχείο ελέγχου.

Picture (Φόρμα)

Τη θέση της εικόνας σε σχέση με τη λεζάντα της (αριστερά, επάνω, δεξιά, κ.ο.κ.).

PicturePosition (Φόρμα)

Πληκτρολόγιο και ποντίκι:

Το πλήκτρο συντόμευσης για το στοιχείο ελέγχου.

Accelerator (Φόρμα)

Ένα προσαρμοσμένο εικονίδιο ποντικιού.

MouseIcon (Φόρμα)

Τον τύπο δείκτη που εμφανίζεται, όταν ο χρήστης τοποθετεί το ποντίκι πάνω από ένα συγκεκριμένο αντικείμενο (για παράδειγμα, τυπικός δείκτης, βέλος ή δείκτης με μορφή I).

MousePointer (Φόρμα)

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Προγραμματιστής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή και στην περιοχή στοιχεία Ελέγχου ActiveX, κάντε κλικ στην επιλογή Πλαίσιο κειμένου Εικόνα κουμπιού .

  Ομάδα "Στοιχεία ελέγχου"

 2. Κάντε κλικ στη θέση του φύλλου εργασίας όπου θέλετε να εμφανιστεί η επάνω αριστερή γωνία του πλαισίου κειμένου.

 3. Για να επεξεργαστείτε το στοιχείο ελέγχου ActiveX, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάσταση σχεδίασης Εικόνα κουμπιού .

 4. Για να καθορίσετε τις ιδιότητες στοιχείου ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες Κουμπί "Επεξεργασία κώδικα" .

  Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να κάνετε δεξί κλικ στο πλαίσιο κειμένου και στη συνέχεια να επιλέξετε Ιδιότητες.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με κάθε ιδιότητα, επιλέξτε την ιδιότητα και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο F1 για να εμφανιστεί ένα θέμα στη Βοήθεια της Visual Basic. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε το όνομα της ιδιότητας στο πλαίσιο Αναζήτηση στη Βοήθεια της Visual Basic. Στην παρακάτω ενότητα παρουσιάζονται συνοπτικά οι διαθέσιμες ιδιότητες.

  Περίληψη ιδιοτήτων πλαισίου κειμένου ανά λειτουργική κατηγορία

Εάν θέλετε να καθορίσετε

Χρησιμοποιήστε αυτήν την ιδιότητα

Γενικά:

Εάν το στοιχείο ελέγχου θα φορτώνεται όταν ανοίγει το βιβλίο εργασίας. (Παραβλέπεται για στοιχεία ελέγχου ActiveX.)

AutoLoad (Excel)

Εάν το στοιχείο ελέγχου μπορεί να λάβει την εστίαση και να αποκρίνεται σε συμβάντα που δημιουργούνται από το χρήστη.

Enabled (Φόρμα)

Εάν είναι δυνατή η επεξεργασία του στοιχείου ελέγχου.

Locked (Φόρμα)

Το όνομα του στοιχείου ελέγχου.

Name (Φόρμα)

Τον τρόπο σύνδεσης του στοιχείου ελέγχου με τα κελιά που βρίσκονται κάτω από αυτό (ελεύθερη κίνηση, μετακίνηση αλλά χωρίς αλλαγή μεγέθους ή μετακίνηση και αλλαγή μεγέθους).

Placement (Excel)

Εάν είναι δυνατή η εκτύπωση του στοιχείου ελέγχου.

PrintObject (Excel)

Εάν το στοιχείο ελέγχου είναι ορατό ή κρυφό.

Visible (Φόρμα)

Κείμενο:

Εάν μια λέξη ή ένας χαρακτήρας είναι η βασική μονάδα που χρησιμοποιείται για την επέκταση μιας επιλογής.

AutoWordSelect (Φόρμα)

Χαρακτηριστικά γραμματοσειράς (έντονα, πλάγια, μέγεθος, διακριτή διαγραφή, υπογράμμιση και πάχος).

Bold, Italic, Size, StrikeThrough, Underline, Weight (Φόρμα)

Εάν το επιλεγμένο κείμενο παραμένει με επισήμανση όταν το στοιχείο ελέγχου δεν έχει την εστίαση.

HideSelection (Φόρμα)

Τον προεπιλεγμένο τρόπο λειτουργίας χρόνου εκτέλεσης της Επεξεργασίας μεθόδου εισόδου (IME).

IMEMode (Φόρμα)

Εάν το μέγεθος του στοιχείου ελέγχου προσαρμόζεται για να εμφανίζει πλήρεις ή μερικές γραμμές κειμένου.

IntegralHeight (Φόρμα)

Τον μέγιστο αριθμό χαρακτήρων που μπορεί να εισαγάγει ένας χρήστης.

MaxLength (Φόρμα)

Εάν το στοιχείο ελέγχου υποστηρίζει πολλές γραμμές κειμένου.

MultiLine (Φόρμα)

Χαρακτήρες κράτησης θέσης, όπως αστερίσκος (*), που εμφανίζονται αντί για πραγματικούς χαρακτήρες.

PasswordChar (Φόρμα)

Εάν ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μια γραμμή κειμένου κάνοντας κλικ στα αριστερά του κειμένου.

SelectionMargin (Φόρμα)

Το κείμενο μέσα στο στοιχείο ελέγχου.

Text (Φόρμα)

Τον τρόπο στοίχισης του κειμένου στο στοιχείο ελέγχου (αριστερά, στο κέντρο ή δεξιά).

TextAlign (Φόρμα)

Εάν τα περιεχόμενα του στοιχείου ελέγχου αναδιπλώνονται αυτόματα στο τέλος μιας γραμμής.

WordWrap (Φόρμα)

Δεδομένα και σύνδεση:

Την περιοχή που συνδέεται με την τιμή του στοιχείου ελέγχου.

LinkedCell (Excel)

Το περιεχόμενο ή την κατάσταση του στοιχείου ελέγχου.

Value (Φόρμα)

Μέγεθος και θέση:

Εάν το μέγεθος του στοιχείου ελέγχου προσαρμόζεται αυτόματα για να εμφανίζει όλα τα περιεχόμενα.

AutoSize (Φόρμα)

Το ύψος ή το πλάτος σε στιγμές.

Height, Width (Φόρμα)

Την απόσταση μεταξύ του στοιχείου ελέγχου και του αριστερού ή του επάνω άκρου του φύλλου εργασίας.

Left, Top (Φόρμα)

Μορφοποίηση:

Το χρώμα φόντου.

BackColor (Φόρμα)

Το στυλ φόντου (διαφανές ή αδιαφανές).

BackStyle (Φόρμα)

Το χρώμα του περιγράμματος.

BorderColor (Φόρμα)

Τον τύπο του περιγράμματος (κανένα ή μία μονή γραμμή).

BorderStyle (Φόρμα)

Το χρώμα πρώτου πλάνου.

ForeColor (Φόρμα)

Εάν το στοιχείο ελέγχου έχει σκιά.

Shadow (Excel)

Την οπτική εμφάνιση του περιγράμματος (επίπεδο, υπερυψωμένο, βυθισμένο, εγχάρακτο ή προεξοχή).

SpecialEffect (Φόρμα)

Εάν εκτελείται αυτόματα η ενέργεια του πλήκτρου TAB όταν ο χρήστης εισάγει τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό χαρακτήρων στο στοιχείο ελέγχου.

AutoTab (Φόρμα)

Πληκτρολόγιο και ποντίκι:

Εάν είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα μεταφοράς και απόθεσης.

DragBehavior (Φόρμα)

Τη συμπεριφορά επιλογής κατά την είσοδο στο στοιχείο ελέγχου (επιλογή όλων ή καμία επιλογή).

EnterFieldBehavior (Φόρμα)

Το αποτέλεσμα του πλήκτρου ENTER όταν πατηθεί (δημιουργία νέας γραμμής ή μετακίνηση εστίασης).

EnterKeyBehavior (Φόρμα)

Ένα προσαρμοσμένο εικονίδιο ποντικιού.

MouseIcon (Φόρμα)

Τον τύπο δείκτη που εμφανίζεται, όταν ο χρήστης τοποθετεί το ποντίκι πάνω από ένα συγκεκριμένο αντικείμενο (για παράδειγμα, τυπικός δείκτης, βέλος ή δείκτης με μορφή I).

MousePointer (Φόρμα)

Εάν επιτρέπονται στηλοθέτες στην περιοχή επεξεργασίας.

TabKeyBehavior (Φόρμα)

Ειδικά για το πλαίσιο κειμένου:

Εάν το στοιχείο ελέγχου έχει κατακόρυφες γραμμές κύλισης, οριζόντιες γραμμές κύλισης ή και τις δύο.

ScrollBars (Φόρμα)

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Αρχείο, επιλέξτε Επιλογές και, στη συνέχεια, Προσαρμογή κορδέλας.

 2. Στη λίστα Κύριες καρτέλες, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Προγραμματιστής και επιλέξτε OK.

Μια ετικέτα προσδιορίζει το σκοπό ενός κελιού ή ενός πλαισίου κειμένου, εμφανίζει σύντομες οδηγίες ή παρέχει έναν τίτλο ή μια λεζάντα. Μια ετικέτα μπορεί επίσης να εμφανίζει μια περιγραφική εικόνα. Χρησιμοποιήστε μια ετικέτα για ευελιξία στην τοποθέτηση οδηγιών, έμφαση σε κάποιο κείμενο και στις περιπτώσεις όπου η συγχώνευση κελιών ή μια συγκεκριμένη θέση κελιού δεν αποτελεί πρακτική λύση.

Ένα πλαίσιο κειμένου είναι ένα ορθογώνιο πλαίσιο, στο οποίο μπορείτε να προβάλετε, να εισαγάγετε ή να επεξεργαστείτε κείμενο ή δεδομένα σε ένα κελί. Ένα πλαίσιο κειμένου μπορεί επίσης να είναι στατικό και να εμφανίζει δεδομένα που είναι μόνο για ανάγνωση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πλαίσιο κειμένου ως εναλλακτική λύση αντί για την εισαγωγή κειμένου σε ένα κελί, όταν θέλετε να εμφανίσετε ένα αντικείμενο το οποίο δεν κινείται μαζί με το φύλλο εργασίας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα πλαίσιο κειμένου για να εμφανίσετε ή να προβάλετε κείμενο που είναι ανεξάρτητο από τα όρια γραμμών και στηλών, διατηρώντας τη διάταξη ενός πλέγματος ή πίνακα δεδομένων στο φύλλο εργασίας.

Ετικέτα σε στοιχείο ελέγχου φόρμας:

Παράδειγμα στοιχείου ελέγχου ετικέτας φόρμας

Ετικέτα στοιχείου ελέγχου ActiveX:

Παράδειγμα στοιχείου ελέγχου ετικέτας ActiveX

Στοιχείο ελέγχου πλαισίου κειμένου ActiveX:

Παράδειγμα στοιχείου ελέγχου πλαισίου κειμένου ActiveX

Σημείωση: 

 • Για να δημιουργήσετε ένα πλαίσιο κειμένου με ένα σύνολο χαρακτήρων κράτησης θέσης, το οποίο δέχεται κωδικό πρόσβασης, χρησιμοποιήστε την ιδιότητα PasswordChar. Βεβαιωθείτε ότι προστατεύετε το συνδεδεμένο κελί ή οποιαδήποτε άλλη θέση στην οποία είναι αποθηκευμένο το κείμενο. Χρησιμοποιείτε πάντοτε ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης που συνδυάζουν κεφαλαία και πεζά γράμματα, αριθμούς και σύμβολα, όπως Y6dh!et5 κι όχι House27. Οι κωδικοί πρόσβασης πρέπει να έχουν μήκος 8 ή περισσότερων χαρακτήρων. Το μήκος των 14 χαρακτήρων είναι καλύτερο.

  Και μην ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης. Εάν τον ξεχάσετε, δεν μπορούμε να σας βοηθήσουμε να τον ανακτήσετε. Το Office δεν έχει "πασπαρτού" που ξεκλειδώνει τα πάντα. Αποθηκεύστε τους κωδικούς πρόσβασης σε ασφαλές σημείο και όχι μαζί με τις πληροφορίες τις οποίες βοηθούν να προστατεύσετε.

 • Για να δημιουργήσετε ένα πλαίσιο κειμένου πολλαπλών γραμμών με κύλιση με οριζόντιες και κατακόρυφες γραμμές κύλισης, ορίστε την ιδιότητα MultiLine σε True, τις ιδιότητες AutoSize και WordWrap σε False, την ιδιότητα ScrollBars σε 3 και την ιδιότητα LinkedCell στη διεύθυνση κελιού (όπως D1) που θέλετε να περιέχει το κείμενο. Για να εισαγάγει μια νέα γραμμή, ο χρήστης πρέπει να πατήσει το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+ENTER ή SHIFT+ENTER, με τον οποίο δημιουργείται ένας ειδικός χαρακτήρας που αποθηκεύεται στο συνδεδεμένο κελί.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×