Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Προσθήκη επιπέδου

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Χρησιμοποιήστε επίπεδα για να οργανώσετε συναφή σχήματα σε μια σελίδα σχεδίου. Το επίπεδο είναι μια καθορισμένη κατηγορία σχημάτων. Με την αντιστοίχιση σχημάτων σε διαφορετικά επίπεδα, μπορείτε επιλεκτικά να δείτε, να εκτυπώσετε, να χρωματίσετε και να κλειδώσετε διαφορετικές κατηγορίες σχημάτων καθώς και να ελέγξετε εάν μπορείτε να πραγματοποιήσετε συγκράτηση ή επικόλληση σε σχήματα επιπέδου.

Για παράδειγμα, όταν σχεδιάζετε μια διάταξη γραφείου, οι τοίχοι, οι πόρτες και τα παράθυρα μπορούν να αντιστοιχιστούν σε ένα επίπεδο, οι ηλεκτρικές συσκευές σε ένα άλλο επίπεδο και τα έπιπλα σε ένα τρίτο επίπεδο. Με αυτόν τον τρόπο, όταν εργάζεστε με τα σχήματα στο ηλεκτρικό σύστημα, μπορείτε να κλειδώσετε τα υπόλοιπα επίπεδα ώστε να μην χρειάζεται να ανησυχείτε για την κατά λάθος αναδιάταξη των τοίχων και των επίπλων.

Κάθε σελίδα σε ένα σχέδιο μπορεί να διαθέτει το δικό της σύνολο επιπέδων.

Το πρόγραμμα περιήγησης που διαθέτετε δεν υποστηρίζει βίντεο. Εγκαταστήστε το Microsoft Silverlight, το Adobe Flash Player ή τον Internet Explorer 9.

Τι θέλετε να κάνετε;

Προσθήκη επιπέδου

Αντιστοίχιση σχήματος σε επίπεδο

Ενεργοποίηση ενός ή περισσότερων επιπέδων

Μετονομασία επιπέδου

Διαγραφή επιπέδου

Εμφάνιση ή απόκρυψη επιπέδου

Προσθήκη επιπέδου

Μπορείτε να προσθέσετε νέα επίπεδα για να οργανώσετε τις προσαρμοσμένες κατηγορίες των σχημάτων και, στη συνέχεια, αντιστοιχίστε σχήματα σε αυτά τα επίπεδα.

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Επεξεργασία, κάντε κλικ στο στοιχείο Επίπεδα και, στη συνέχεια, στην επιλογή Ιδιότητες επιπέδου.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες επιπέδου, επιλέξτε Δημιουργία.

 3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το επίπεδο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 4. Στη γραμμή που αντιστοιχεί στο νέο επίπεδο, επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου σε κάθε στήλη για τις ιδιότητες που θέλετε να διαθέτει το επίπεδο, εάν δεν είναι ήδη επιλεγμένα.

  Σημειώσεις: 

  • Όταν δημιουργείτε ένα νέο επίπεδο, αυτό προστίθεται μόνο στην τρέχουσα σελίδα και όχι σε όλες τις σελίδες του αρχείου.

  • Παρομοίως, όταν δημιουργείτε μια νέα σελίδα, αυτή η νέα σελίδα δεν λαμβάνει τα επίπεδα από την προηγούμενη σελίδα. Πρέπει να ορίσετε τα τυχόν επίπεδα που θέλετε να διαθέτει η νέα σελίδα.

  • Όταν αντιγράφετε ένα σχήμα με μια αντιστοίχιση επιπέδου από μια σελίδα σε μια άλλη, είτε μέσα στο ίδιο σχέδιο είτε από το ένα σχέδιο στο άλλο, το επίπεδο προστίθεται στη νέα σελίδα. Εάν η σελίδα διαθέτει ήδη ένα επίπεδο με το ίδιο όνομα, το σχήμα προστίθεται στο υπάρχον επίπεδο.

Αρχή της σελίδας

Αντιστοίχιση σχήματος σε επίπεδο

Ένα σχήμα μπορεί να αντιστοιχιστεί σε πολλά επίπεδα ή και σε κανένα. Πολλά σχήματα είναι ήδη αντιστοιχισμένα σε επίπεδα, οπότε όταν τα αποθέτετε σε μια σελίδα, το αντίστοιχο επίπεδο προστίθεται αυτόματα στη σελίδα.

 1. Επιλέξτε ένα σχήμα.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Επεξεργασία, κάντε κλικ στο στοιχείο Επίπεδα και, στη συνέχεια, στην επιλογή Αντιστοίχιση σε επίπεδο.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Επίπεδο, επιλέξτε το επίπεδο στο οποίο θέλετε να αντιστοιχίσετε το σχήμα.

Σημείωση: Για να αντιστοιχίσετε το σχήμα σε περισσότερα από ένα επίπεδα, πατήστε το πλήκτρο CTRL και κάντε κλικ σε κάθε επίπεδο.

Αρχή της σελίδας

Ενεργοποίηση ενός ή περισσότερων επιπέδων

Η ενεργοποίηση ενός επιπέδου είναι ένας γρήγορος τρόπος αντιστοίχισης σχημάτων στο επίπεδο καθώς τα προσθέτετε στη σελίδα. Εάν ένα σχήμα δεν έχει αντιστοιχιστεί ήδη σε ένα επίπεδο, το σχήμα αντιστοιχίζεται αυτόματα στο ενεργό επίπεδο κατά την προσθήκη.

Για παράδειγμα, εάν είστε έτοιμοι να προσθέσετε σχήματα ηλεκτρικής καλωδίωσης σε ένα σχέδιο διάταξης γραφείου, μπορείτε να ενεργοποιήσετε το επίπεδο ηλεκτρικών. Όλα τα επίπεδα που προσθέτετε στη συνέχεια αντιστοιχίζονται στο επίπεδο ηλεκτρικών. Όταν είστε έτοιμοι να προσθέσετε τα παράθυρα, μπορείτε να καθορίσετε το επίπεδο των τοίχων ως το ενεργό επίπεδο.

Μπορείτε να καθορίσετε περισσότερα από ένα ενεργά επίπεδα. Τα σχήματα που προσθέτετε σε μια σελίδα αντιστοιχίζονται αυτόματα σε όλα τα ενεργά επίπεδα.

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Επεξεργασία, κάντε κλικ στο στοιχείο Επίπεδα και, στη συνέχεια, στην επιλογή Ιδιότητες επιπέδου.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες επιπέδου, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου στη στήλη Ενεργό για κάθε επίπεδο που θέλετε να ενεργοποιήσετε.

  Τα επίπεδα ενεργοποιούνται για την τρέχουσα σελίδα.

Σημείωση: Δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε ένα επίπεδο το οποίο είναι κλειδωμένο για επεξεργασία.

Αρχή της σελίδας

Μετονομασία επιπέδου

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Επεξεργασία, κάντε κλικ στο στοιχείο Επίπεδα και, στη συνέχεια, στην επιλογή Ιδιότητες επιπέδου.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες επιπέδου, επιλέξτε το επίπεδο που θέλετε να μετονομάσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μετονομασία.

 3. Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο OK δύο φορές.

Σημείωση: Το επίπεδο μετονομάζεται στην τρέχουσα σελίδα. Τα σχήματα του επιπέδου δεν καταργούνται ή τροποποιούνται.

Αρχή της σελίδας

Διαγραφή επιπέδου

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Επεξεργασία, κάντε κλικ στο στοιχείο Επίπεδα και, στη συνέχεια, στην επιλογή Ιδιότητες επιπέδου.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες επιπέδου, ελέγξτε εάν έχουν αντιστοιχιστεί σχήματα στο επίπεδο.

 3. Εάν ένα επίπεδο έχει σχήματα επάνω του, πραγματοποιήστε τις ακόλουθες ενέργειες για να αντιστοιχίσετε τα σχήματα σε διαφορετικό επίπεδο:

  1. Για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες επιπέδου, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  2. Επιλέξτε τα σχήματα που θέλετε να αντιστοιχίσετε εκ νέου.

  3. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Επεξεργασία, κάντε κλικ στο στοιχείο Επίπεδα και, στη συνέχεια, στην επιλογή Αντιστοίχιση σε επίπεδο.

  4. Στο παράθυρο διαλόγου Επίπεδο, επιλέξτε το επίπεδο στο οποίο θέλετε να αντιστοιχίσετε τα σχήματα.

  5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 4. Στην ομάδα Επεξεργασία, επιλέξτε Επίπεδα και, στη συνέχεια, κάντε ξανά κλικ στην επιλογή Ιδιότητες επιπέδου.

 5. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες επιπέδου, επιλέξτε το επίπεδο που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση.

Συμβουλή: Για να διαγράψετε όλα τα επίπεδα που δεν χρησιμοποιούνται, στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες επιπέδου, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Κατάργηση επιπέδων χωρίς αναφορά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο OK.

Αρχή της σελίδας

Εμφάνιση ή απόκρυψη επιπέδου

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Επεξεργασία, κάντε κλικ στο στοιχείο Επίπεδα και, στη συνέχεια, στην επιλογή Ιδιότητες επιπέδου.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες επιπέδου, καταργήστε ή ενεργοποιήστε την επιλογή στο πλαίσιο ελέγχου της στήλης Ορατό για κάθε επίπεδο που θέλετε να αποκρύψετε ή να εμφανίσετε.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×