Προσθήκη ενός ρόλου χρήστη

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Όταν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας, μπορείτε να καθορίσετε ρόλοι χρήστη. Οι ρόλοι χρήστη είναι προκαθορισμένες κατηγορίες που μπορούν να αντιστοιχιστούν στους χρήστες της φόρμας με βάση τη θέση εργασίας τους ή άλλα κριτήρια. Ρόλοι χρήστη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να παρουσιάσετε προσαρμοσμένων προβολών μιας φόρμας σε διαφορετικούς τύπους χρηστών, εμφανίζουν διαφορετικές ενότητες σε μια προβολή ή τον υπολογισμό της προεπιλεγμένης τιμής του πεδίου ή στοιχείου ελέγχου. Για παράδειγμα, εάν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας αίτησης έγκρισης, μπορείτε να δημιουργήσετε διαφορετικές προβολές αυτού του προτύπου φόρμας για οι εργολάβοι, λήψη παράγοντες και διαχειριστές και, στη συνέχεια, να αντιστοιχίσετε κάθε ρόλο χρήστη σε μια ξεχωριστή προβολή. Όταν οι χρήστες ανοίγουν μια φόρμα που βασίζεται στο πρότυπο φόρμας, το Microsoft Office InfoPath προσδιορίζει το ρόλο χρήστη με βάση το όνομα χρήστη και, στη συνέχεια, ανοίγει την κατάλληλη προβολή που βασίζεται σε αυτόν το ρόλο χρήστη.

Σημείωση ασφαλείας: Οι ρόλοι χρήστη δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για τον περιορισμό της πρόσβασης σε ευαίσθητα δεδομένα σε μια φόρμα.Ακόμα και αν ρυθμίσετε ένα πρότυπο φόρμας έτσι ώστε να είναι μόνο για ανάγνωση ή αποκρύψετε συγκεκριμένα στοιχεία ελέγχου που βασίζονται σε ρόλους χρήστη, οι χρήστες μπορούν ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου, όπως το Σημειωματάριο της Microsoft, για να προβάλουν ή να τροποποιήσουν το πρότυπο φόρμας (.xsn) αρχείο και να αποκτήσουν πρόσβαση που δεδομένα.

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση

Ζητήματα συμβατότητας

Πριν ξεκινήσετε

Προσθέστε ένα ρόλο χρήστη

Εμφάνιση μιας προβολής που βασίζεται σε ρόλο χρήστη

Έλεγχος των ρόλων χρήστη

Επισκόπηση

Όταν δημιουργείτε ένα νέο ρόλο χρήστη, μπορείτε να αντιστοιχίσετε χρήστες σε αυτόν με τους εξής τρόπους:

 • Καθορίζετε ονόματα χρήστη από μια υπηρεσία καταλόγου Microsoft Active Directory (για παράδειγμα, "πωλήσεις\ανδρέας").Για να καθορίσετε ένα όνομα χρήστη σε μια υπηρεσία καταλόγου Active Directory, το πρότυπο φόρμας πρέπει να δημιουργηθεί και δημοσιευτεί σε ένα δίκτυο των Microsoft Windows που χρησιμοποιεί την υπηρεσία καταλόγου Active Directory.

 • Καθορίζετε ομάδες από μια υπηρεσία καταλόγου Active Directory.Για παράδειγμα, μπορείτε να καθορίσετε μια λίστα διανομής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχει τα ονόματα όλων των μελών της ομάδας μάρκετινγκ.Για να καθορίσετε μια ομάδα σε μια υπηρεσία καταλόγου Active Directory, το πρότυπο φόρμας πρέπει να δημιουργηθεί και δημοσιευτεί σε ένα δίκτυο των Microsoft Windows που χρησιμοποιεί την υπηρεσία καταλόγου Active Directory.

 • Καθορίζετε μια τιμή που προέρχεται απευθείας από ένα πεδίο στη φόρμα.Το πεδίο μπορεί να λάβει δεδομένα από την υπηρεσία καταλόγου Active Directory ή ο χρήστης μπορεί να εισαγάγει δεδομένα σε ένα στοιχείο ελέγχου που είναι συνδεδεμένο με αυτό το πεδίο.Για παράδειγμα, εάν το πρότυπο φόρμας περιέχει ένα πλαίσιο κειμένου Διαχειριστής, μπορείτε να συσχετίσετε ένα συγκεκριμένο ρόλο χρήστη με το πεδίο με το οποίο είναι συνδεδεμένο αυτό το πλαίσιο κειμένου.

Αφού προσθέσετε ένα ρόλο χρήστη, μπορείτε να τον ορίσετε ως ένα από τα εξής:

Προεπιλεγμένος ρόλος    Οι χρήστες που δεν έχουν αντιστοιχιστεί σε υπάρχοντα ρόλο χρήστη αντιστοιχίζονται αυτόματα στο ρόλο χρήστη που έχει καθοριστεί ως προεπιλεγμένος ρόλος.Ο προεπιλεγμένος ρόλος χρησιμοποιείται επίσης για τους χρήστες που είναι μέρος μιας ομάδας, αλλά εργάζονται χωρίς σύνδεση.Ορίζεται πάντα ένας ρόλος χρήστη ως προεπιλεγμένος.

Ρόλος εκκινητή    Εάν θέλετε να εφαρμόσετε ένα συγκεκριμένο ρόλο χρήστη σε χρήστες που ανοίγουν τη φόρμα σας για πρώτη φορά, μπορείτε να καθορίσετε ένα ρόλο εκκινητή.Για παράδειγμα, μπορείτε να ορίσετε ένα ρόλο εκκινητή με όνομα "Εργολάβος", ο οποίος ισχύει για τους χρήστες που συμπληρώνουν φόρμες αίτησης νέας άδειας.Ένας χρήστης που έχει αντιστοιχιστεί σε διαφορετικό ρόλο χρήστη αντιστοιχίζεται ξανά αυτόματα στο ρόλο του αναδόχου, όταν ανοίγει τη φόρμα αίτησης νέας άδειας.Ωστόσο, την επόμενη φορά που ο χρήστης ανοίγει την ίδια φόρμα, το Microsoft Office InfoPath χρησιμοποιεί τον αντιστοιχισμένο ρόλο χρήστη του ατόμου αντί για το ρόλο εκκινητή.

Εάν έχετε αναθέσει ρόλους σε χρήστες που βασίζονται σε οποιονδήποτε συνδυασμό ονομάτων χρηστών, ομάδων ή τιμών από ένα πεδίο, όταν ένας χρήστης ανοίγει μια φόρμα που βασίζεται στο πρότυπο φόρμας, το InfoPath καθορίζει το ρόλο που θα ανατεθεί σε αυτόν το χρήστη, χρησιμοποιώντας την ακόλουθη σειρά:

 1. Το όνομα χρήστη είναι μια τιμή ενός πεδίου στο πρότυπο φόρμας.

 2. Το όνομα χρήστη υπάρχει στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory.

 3. Ο χρήστης είναι μέλος μιας ομάδας της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory.

  Σημείωση: Εάν ο χρήστης είναι μέλος διάφορων ομάδων και αναθέτετε ρόλους που βασίζονται σε μια ομάδα, το InfoPath ελέγχει τη λίστα μελών κάθε ομάδας με τη σειρά με την οποία η ομάδα αναφέρονται στο παράθυρο διαλόγου Διαχείριση ρόλων χρήστη.Για παράδειγμα, εάν ο χρήστης είναι ταυτόχρονα μέλος της ομάδας υπηρεσιών υποβολής και της ομάδας διαχειριστών και η ομάδα διαχειριστών εμφανίζεται πριν από την ομάδα υπηρεσιών υποβολής, στο χρήστη θα ανατεθεί ο ρόλος χρήστη για την ομάδα διαχειριστών.

 4. Εάν δεν ισχύει κανένα από τα παραπάνω, χρησιμοποιείται ο προεπιλεγμένος ρόλος.

Αφού ορίσετε τους ρόλους χρήστη για το πρότυπο φόρμας σας, μπορεί να ρυθμιστεί ένας κανόνας που εναλλάσσει αυτόματα προβολές με βάση το ρόλο του χρήστη.Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ρόλο χρήστη διαχειριστή και, στη συνέχεια, να δημιουργήσετε έναν κανόνα για αυτόματη εναλλαγή στην προβολή διαχειριστή, όταν ένας χρήστης που έχει αντιστοιχιστεί στο ρόλο του διαχειριστή ανοίγει τη φόρμα.Εναλλακτικά, μπορείτε να δημιουργήσετε πρώτα τον κανόνα και, στη συνέχεια, να ορίσετε τους ρόλους χρήστη ως μέρος της διαδικασίας για τη δημιουργία του κανόνα.

Αρχή της σελίδας

Προβλέψεις συμβατότητας

Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε ρόλους χρήστη σε έναπρότυπο φόρμας που είναι συμβατό με το πρόγραμμα περιήγησης. Δημιουργείτε ρόλους χρήστη μόνο σε πρότυπα φόρμας οι φόρμες των οποίων συμπληρώνονται στο InfoPath.

Αρχή της σελίδας

Πριν ξεκινήσετε

Πριν μπορέσετε να προσθέσετε ρόλους χρήστη στο πρότυπο φόρμας σας, θα χρειαστείτε τα εξής:

 • Μια λίστα με τους ρόλους χρήστη που θέλετε να προσθέσετε, μαζί με τα μέλη κάθε ρόλου χρήστη. Τα μέλη μπορεί να είναι ονόματα χρηστών ή ομάδες από μια υπηρεσία καταλόγου Microsoft Active Directory ή μια τιμή που πληκτρολογείται από κάποιον χρήστη σε ένα στοιχείο ελέγχου που είναι συνδεδεμένο με συγκεκριμένο πεδίο της προέλευσης δεδομένων του προτύπου φόρμας.

 • Τον προεπιλεγμένο ρόλο χρήστη που θέλετε να εκχωρήσετε σε χρήστες που ανοίγουν μια φόρμα η οποία βασίζεται στο πρότυπο φόρμας σας και οι οποίοι δεν είναι μέλη ενός ρόλου χρήστη.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη ενός ρόλου χρήστη

 1. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Ρόλοι χρήστη.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Διαχείριση ρόλων χρήστη , κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

 3. Στο πλαίσιο Όνομα ρόλου, πληκτρολογήστε ένα όνομα για τον νέο ρόλο χρήστη.

 4. Για να αντιστοιχίσετε χρήστες ή ομάδες χρηστών στο ρόλο, κάντε ένα ή περισσότερα από τα εξής.

  Καθορίστε έναν ή περισσότερους χρήστες που είναι μέρος ενός δικτύου που χρησιμοποιεί την υπηρεσία καταλόγου Active Directory

  1. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου ονόματα χρηστών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλέξτε έναν ή περισσότερους χρήστες Εικόνα κουμπιού .

   Σημείωση: Εάν ήδη γνωρίζετε το όνομα χρήστη και τομέα, πληκτρολογήστε τις στο πλαίσιο ονόματα χρηστών. Πρέπει να είναι σε τη μορφή τομέας\όνομα χρήστη. Διαχωρίστε τα ονόματα χρηστών με ερωτηματικά (;).

  2. Στο πλαίσιο Εισαγάγετε τα ονόματα αντικειμένων για επιλογή, πληκτρολογήστε ένα ή περισσότερα ονόματα χρηστών, διαχωρισμένα με ερωτηματικά (;).

   Σημείωση: Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο μορφοποίησης των ονομάτων χρηστών, κάντε κλικ στη σύνδεση παραδείγματα του παραθύρου διαλόγου.

  3. Για να ελέγξετε τα ονόματα χρηστών που πληκτρολογήσατε σε σχέση με τα ονόματα στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory, κάντε κλικ στην επιλογή Έλεγχος ονομάτων.

  4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Καθορίστε μία ή περισσότερες ομάδες που αποτελούν μέρος ενός δικτύου που χρησιμοποιεί την υπηρεσία καταλόγου Active Directory

  1. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου ονόματα ομάδων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλέξτε μία ή περισσότερες ομάδες Εικόνα κουμπιού .

   Σημείωση: Εάν ήδη γνωρίζετε το όνομα της ομάδας, πληκτρολογήστε την στο πλαίσιο ονόματα ομάδων. Πρέπει να έχει τη μορφή τομέας\όνομα χρήστη. Διαχωρίστε τα ονόματα ομάδων με ερωτηματικά (;).

  2. Στο πλαίσιο Εισαγάγετε τα ονόματα αντικειμένων για επιλογή, πληκτρολογήστε ένα ή περισσότερα ονόματα ομάδων, διαχωρισμένα με ερωτηματικά (;).

   Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο μορφοποίησης των ονομάτων ομάδων, κάντε κλικ στη σύνδεση παραδείγματα του παραθύρου διαλόγου.

  3. Για να ελέγξετε τα ονόματα ομάδων που πληκτρολογήσατε σε σχέση με τα ονόματα στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory, κάντε κλικ στην επιλογή Έλεγχος ονομάτων.

  4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Καθορίστε τα ονόματα χρηστών που παρέχονται απευθείας από ένα πεδίο στη φόρμα

  1. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου ονόματα χρηστών από τη φόρμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλέξτε ένα πεδίο στην προέλευση δεδομένων Εικόνα κουμπιού .

  2. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή πεδίου ή ομάδας, κάντε κλικ στο πεδίο το οποίο θα παρέχει τις τιμές που θέλετε για τους ρόλους χρήστη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 5. Για να ορίσετε το ρόλο χρήστη ως ρόλο δημιουργού, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ορισμός ως δημιουργού και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Σημείωση: Όταν ένας ρόλος χρήστη καθορίζεται ως δημιουργός, ο ρόλος αυτός έχει προτεραιότητα έναντι όλων των άλλων αντιστοιχίσεων ρόλων, ακόμα και αν ο ρόλος δημιουργού βρίσκεται στη μέση της λίστας του παραθύρου διαλόγου Διαχείριση ρόλων χρήστη.

 6. Για να καθορίσετε έναν προεπιλεγμένο ρόλο χρήστη για χρήστες που δεν είναι μέλη άλλων ρόλων, επιλέξτε το ρόλο στο παράθυρο διαλόγου Διαχείριση ρόλων χρήστη και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός ως προεπιλογής.

  Σημείωση: Πρέπει να έχετε περισσότερους από έναν ρόλους για να κάνετε κλικ στην επιλογή Ορισμός ως προεπιλογής.

Αρχή της σελίδας

Εμφάνιση μιας προβολής που βασίζεται σε ρόλο χρήστη

Εάν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας που περιλαμβάνει ρόλοι χρήστη και περιέχει πολλές προβολές, μπορεί να είναι χρήσιμο για την εμφάνιση μιας προβολής που βασίζεται σε ρόλο χρήστη που έχει αντιστοιχιστεί σε ένα χρήστη. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν κανόνα για να έχετε μια συγκεκριμένη προβολή ανοίγει όταν ένας χρήστης που έχει αντιστοιχιστεί σε έναν συγκεκριμένο ρόλο χρήστη ανοίγει μια φόρμα που βασίζεται στο πρότυπο φόρμας.

 1. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές φόρμας.

 2. Στη λίστα " κατηγορία " στο παράθυρο διαλόγου "Επιλογές φόρμας", κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα και αποθήκευση.

 3. Στην περιοχή Συμπεριφορά κατά το άνοιγμα, κάντε κλικ στην επιλογή Κανόνες.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

 5. Στο πλαίσιο Όνομα, πληκτρολογήστε ένα όνομα για τον κανόνα.

 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός συνθήκης.

 7. Στο πρώτο πλαίσιο, κάντε κλικ στην επιλογή τρέχουσα ρόλο του χρήστη.

 8. Στο δεύτερο πλαίσιο, κάντε κλικ στην επιλογή είναι ίσο με.

 9. Στο τρίτο πλαίσιο, κάντε κλικ στο όνομα του ρόλου χρήστη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 10. Στο παράθυρο διαλόγου Κανόνες , κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη ενέργειας.

 11. Στη λίστα ενεργειών, κάντε κλικ στο κουμπί Εναλλαγή προβολών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή μιας προβολής στη λίστα Προβολή.

Αρχή της σελίδας

Έλεγχος των ρόλων χρήστη

Αν μια φόρμα έχει πολλούς ρόλους χρήστη, συνιστάται να ελέγξετε την εμφάνιση και τη συμπεριφορά κάθε ξεχωριστού ρόλου. Αν και μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση ενός προτύπου φόρμας προκειμένου να ελέγξετε εάν οι προβολές λειτουργούν όπως αναμένετε με τους ρόλους χρήστη, δεν μπορείτε να προσομοιώσετε τη διαδικασία αξιολόγησης ενός χρήστη σε σχέση με τη δεδομένη αντιστοίχιση ρόλου του χρήστη. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το InfoPath ελέγχει τους ρόλους χρήστη όταν εσείς συμπληρώνετε τη φόρμα και όχι κατά την προεπισκόπησή της. Αν θέλετε να ελέγξετε πλήρως τους ρόλους χρήστη για το πρότυπο φόρμας σας, μπορείτε προσωρινά να αντιστοιχίσετε τον εαυτό σας σε κάθε ρόλο χρήστη που θέλετε να ελέγξετε και στη συνέχεια να ανοίξετε τη φόρμα όπως θα κάνατε για να τη συμπληρώσετε.

 1. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές φόρμας.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Προεπισκόπηση στη λίστα Κατηγορία.

 3. Στη λίστα Προεπισκόπηση ως, στην ενότητα Ρόλος χρήστη, κάντε κλικ στο ρόλο του οποίου θέλετε να κάνετε προεπισκόπηση και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 4. Για να ελέγξετε τις αλλαγές σας, κάντε κλικ στην επιλογή Προεπισκόπηση στη Βασική γραμμή εργαλείων ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+SHIFT+B.

  Το όνομα του τρέχοντος ρόλου χρήστη εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης στην κάτω δεξιά γωνία του παραθύρου προεπισκόπησης.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×