Προσθήκη εικόνων και άλλων γραφικών

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Η προσθήκη πολυμέσων, όπως οι εικόνες ή άλλα γραφικά, μπορούν να κάνουν τη δημοσίευσή σας πιο ελκυστική οπτικά. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε χάρτες, οι οποίοι βοηθούν τους πελάτες να βρουν την επιχείρησή σας.

Μετά την εισαγωγή πολυμέσων στη δημοσίευσή σας, μπορείτε να τα μετακινήσετε ή να αλλάξετε το μέγεθός τους, όπως θα το κάνατε για εικόνες ή για άλλα στοιχεία δημοσίευσης.

Εάν θέλετε να εισαγάγετε μια εικόνα από άλλο πρόγραμμα, μπορείτε να την αντιγράψετε και να την επικολλήσετε. Η επικολλημένη εικόνα ενδέχεται να μην εμφανίζεται όπως περιμένετε, αλλά η αντιγραφή και η επικόλληση είναι ίσως ο καλύτερος τρόπος χρήσης μιας εικόνας από ένα πρόγραμμα που δεν αποτελεί τμήμα του 2007 Microsoft Office system.

Τι θέλετε να κάνετε;

Εισαγωγή πολυμέσων από το παράθυρο εργασιών Clip Art ή η Οργάνωση Clip

Εισαγωγή πολυμέσων από τη βιβλιοθήκη περιεχομένου

Εισαγωγή πολυμέσων από αρχείο

Εισαγωγή πολυμέσων απευθείας από σαρωτή ή ψηφιακή φωτογραφική μηχανή

Εισαγωγή πολυμέσων από τη Συλλογή σχεδίασης

Εισαγωγή πολυμέσων από το παράθυρο εργασιών Clip Art ή η Οργάνωση Clip

Μπορείτε να προσθέσετε πολυμέσα, χρησιμοποιώντας το παράθυρο εργασιών Έτοιμες εικόνες Clip Art ή την Οργάνωση Clip.

Εισαγωγή πολυμέσων από το παράθυρο εργασιών Clip Art

 1. Από το μενού Εισαγωγή, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εικόνα και, κατόπιν, κάντε κλικ στο στοιχείο Έτοιμες εικόνες Clip Art.

 2. Στο πλαίσιο κειμένου Αναζήτηση για, πληκτρολογήστε μια λέξη ή φράση που περιγράφει το clip που θέλετε.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Μετάβαση.

  Όταν κάνετε αναζήτηση για εικόνες clip art και εικόνες στο Internet, θα οδηγηθείτε στο Bing. Είστε υπεύθυνοι για την τήρηση των πνευματικών δικαιωμάτων και το φίλτρο άδειας χρήσης στο Bing μπορεί να σας βοηθήσει να επιλέξετε τις εικόνες που θα χρησιμοποιήσετε.

 4. Στη λίστα των αποτελεσμάτων, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο clip που θέλετε να εισαγάγετε, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο clip και, κατόπιν, κάντε κλικ στην εντολή Εισαγωγή.

Εισαγωγή πολυμέσων από την Οργάνωση Clip

 1. Από το μενού Εισαγωγή, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εικόνα και, κατόπιν, κάντε κλικ στο στοιχείο Έτοιμες εικόνες Clip Art.

 2. Στο παράθυρο εργασιών Έτοιμες εικόνες Clip Art, κάντε κλικ στην εντολή Οργάνωση εικόνων clip.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Οργάνωση Clip της Microsoft, μεταβείτε στο φάκελο που περιέχει το απόσπασμα που θέλετε.

 4. Τοποθετήστε το δείκτη στην εικόνα clip art, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην εικόνα clip art και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αντιγραφή.

 5. Στη δημοσίευσή σας, κάντε δεξί κλικ στη θέση όπου θέλετε να τοποθετήσετε το απόσπασμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επικόλληση.

Αρχή της σελίδας

Εισαγωγή πολυμέσων από τη βιβλιοθήκη περιεχομένου

Η βιβλιοθήκη περιεχομένου είναι μία θέση στην οποία μπορείτε να αποθηκεύετε λογότυπα, λίστες υπηρεσιών, ιστορίες επιτυχίας, συστατικές επιστολές, χάρτες μιας επιχειρηματικής τοποθεσίας και εικόνες τις οποίες σχεδιάζετε να ξαναχρησιμοποιήσετε σε υλικό μάρκετινγκ. Μετά την προσθήκη πολυμέσων στη βιβλιοθήκη περιεχομένου, μπορείτε να τα εισαγάγετε σε δημοσιεύσεις.

 1. Από το μενού Εισαγωγή, κάντε κλικ στην επιλογή Στοιχείο από βιβλιοθήκη περιεχομένου.

 2. Στο παράθυρο εργασιών Βιβλιοθήκη περιεχομένου, στη λίστα Κατηγορία, επιλέξτε την κατηγορία που θέλετε, όπως Επιχειρήσεις.

 3. Στη λίστα Τύπος, επιλέξτε το περιεχόμενο που θέλετε, όπως Σχήματα.

  Σημείωση: Διαφορετικά πολυμέσα διαχωρίζονται σε διαφορετικούς τύπους. Για παράδειγμα, τα επιχειρηματικά λογότυπα διαχωρίζονται στον τύπο Ομάδα. Εάν δεν μπορείτε να εντοπίσετε την εικόνα που προσθέσατε στη βιβλιοθήκη περιεχομένου, επιλέξτε την επιλογή (Όλες).

 4. Στη λίστα Ταξινόμηση κατά, ορίστε την επιλογή που θέλετε, όπως Ημερομηνία δημιουργίας.

 5. Στη λίστα των αποτελεσμάτων, τοποθετήστε το δείκτη στο μέσο που θέλετε, κάντε κλικ στο βέλος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή.

Αρχή της σελίδας

Εισαγωγή πολυμέσων από αρχείο

 1. Στη γραμμή εργαλείων " αντικείμενα ", κάντε κλικ στο Πλαίσιο εικόνας Εικόνα κουμπιού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Κενό πλαίσιο εικόνας Εικόνα κουμπιού .

 2. Στη δημοσίευσή σας, κάντε κλικ στη θέση στην οποία θέλετε να τοποθετήσετε την εικόνα και, κατόπιν, σύρετε τη λαβή προσαρμογής του κενού πλαισίου εικόνας, ώσπου να έχετε το μέγεθος που θέλετε.

 3. Στη γραμμή εργαλείων Εικόνα, κάντε κλικ στο κουμπί Εισαγωγή εικόνας.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή εικόνας, εντοπίστε το φάκελο που περιέχει την εικόνα που θέλετε να εισαγάγετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εικόνα για να την επιλέξετε.

 5. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να ενσωματώσετε την εικόνα, κάντε κλικ στην εντολή Εισαγωγή.

  • Για να συνδέσετε την εικόνα στο αρχείο εικόνας στο σκληρό σας δίσκο, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο κουμπί Εισαγωγή και, κατόπιν, κάντε κλικ στην εντολή Σύνδεση με το αρχείο.

Αρχή της σελίδας

Εισαγωγή πολυμέσων απευθείας από σαρωτή ή ψηφιακή φωτογραφική μηχανή

Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι:

 • Η συσκευή σας είναι TWAIN-συμβατά ή το WIA.

 • Η συσκευή είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή σας.

 • Έχετε εγκαταστήσει το λογισμικό της συσκευής, το οποίο υποστηρίζει TWAIN ή WIA.

Μερικές συσκευές συνοδεύονται από περισσότερα από ένα προγράμματα. Εάν δεν είστε σίγουροι ποιο λογισμικό είναι συμβατό με TWAIN ή WIA, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της συσκευής ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της.

Επίσης, βεβαιωθείτε ότι η εικόνα που θέλετε βρίσκεται στο σαρωτή ή στη φωτογραφική μηχανή.

 1. Στη γραμμή εργαλείων " αντικείμενα ", κάντε κλικ στο Πλαίσιο εικόνας Εικόνα κουμπιού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Κενό πλαίσιο εικόνας Εικόνα κουμπιού .

 2. Στη δημοσίευσή σας, κάντε κλικ στη θέση στην οποία θέλετε να τοποθετήσετε την εικόνα και, κατόπιν, σύρετε τη λαβή προσαρμογής του κενού πλαισίου εικόνας, ώσπου να έχετε το μέγεθος που θέλετε.

 3. Κάντε δεξιό κλικ στο κενό πλαίσιο εικόνας, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Αλλαγή εικόνας και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Από σαρωτή ή κάμερα.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή εικόνας από σαρωτή ή φωτογραφική μηχανή, επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε (εάν έχετε πολλές συσκευές συνδεδεμένες στον υπολογιστή σας).

 5. Κάντε ένα από τα ακόλουθα:

  • Εάν η επιλεγμένη συσκευή είναι σαρωτής και θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για τη σάρωση της εικόνας, κάντε κλικ στην επιλογή Ποιότητα Web (για εικόνες που θέλετε να εμφανίζονται σε οθόνη) ή Ποιότητα εκτύπωσης (για εικόνες που θέλετε να εκτυπώσετε) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Εισαγωγή για να γίνει σάρωση της εικόνας.

   Σημείωση: Εάν το κουμπί Εισαγωγή δεν είναι διαθέσιμο, το λογισμικό του σαρωτή ενδέχεται να μην υποστηρίζει την αυτόματη σάρωση. Αντί γι' αυτό, κάντε κλικ στο κουμπί Προσαρμοσμένη εισαγωγή.

  • Εάν η επιλεγμένη συσκευή δεν είναι σαρωτής (για παράδειγμα, εάν είναι ψηφιακή φωτογραφική μηχανή) ή εάν θέλετε να προσαρμόσετε κάποιες ρυθμίσεις πριν γίνει σάρωση της εικόνας, κάντε κλικ στο κουμπί Προσαρμοσμένη εισαγωγή και κατόπιν ακολουθήστε τις οδηγίες που συνοδεύουν τη συσκευή που χρησιμοποιείτε.

 6. Εντοπίστε το φάκελο που περιέχει την εικόνα που θέλετε να εισαγάγετε, επιλέξτε την εικόνα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Λήψη εικόνων.

Αρχή της σελίδας

Εισαγωγή πολυμέσων από τη Συλλογή σχεδίασης

 1. Στη γραμμή εργαλείων " αντικείμενα ", κάντε κλικ στο αντικείμενο συλλογής σχεδίασης Εικόνα κουμπιού .

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Συλλογή σχεδίασης, επιλέξτε μια κατηγορία.

 3. Επιλέξτε το αντικείμενο που θέλετε και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Εισαγωγή αντικειμένου.

  Σημαντικό: Κάποια αντικείμενα Συλλογής σχεδίασης — όπως διαφημιστικά, ημερολόγια, κουπόνια, λογότυπα και γραμμές περιήγησης — διαθέτουν επιλογές προσαρμογής. Βεβαιωθείτε ότι έχετε προσαρμόσει αυτά τα αντικείμενα πριν τα τοποθετήσετε στη δημοσίευσή σας, γιατί δεν μπορείτε να κάνετε αλλαγές — όπως αλλαγή ημερομηνιών ημερολογίου — μετά την τοποθέτηση του αντικειμένου στη δημοσίευση.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×