Προσθήκη εικόνας σε ένα γραφικό SmartArt

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Εικόνες ή εικόνες μπορεί να είναι αναπόσπαστο μέρος της δημιουργίας ενός συναρπαστικές εγγράφου, φύλλου εργασίας ή παρουσίασης και είναι εύκολο να εισαγάγετε μια εικόνα στο γραφικό SmartArt. Για βοήθεια σχετικά με τη δημιουργία ενός γραφικού SmartArt στη διάταξη οργανόγραμμα εικόνας, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία οργανογράμματος με εικόνες.

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση της προσθήκης εικόνων

Εισαγάγετε μια εικόνα σε ένα σύμβολο κράτησης θέσης εικόνας

Προσθέσετε ένα γέμισμα εικόνας σε σχήμα

Προσθέστε μια εικόνα που αντιγράψατε σε ένα σχήμα

Προσθήκη εικόνας φόντου στο γραφικό SmartArt

Επισκόπηση της προσθήκης εικόνων

Γέμισμα είναι το εσωτερικό ενός σχήματος. Μπορείτε να προσθέσετε ένα γέμισμα εικόνας σε οποιοδήποτε σχήμα και μερικά από τα σχήματα στα γραφικά SmartArt έχουν σχεδιαστεί για την κράτηση θέσης εικόνων. Όταν χρησιμοποιείτε μια διάταξη με ένα σχήμα κράτησης θέσης εικόνας, μπορείτε να λάβετε ένα γραφικό SmartArt πιο επαγγελματικού επιπέδου, επειδή τα σχήματα κράτησης θέσης εικόνας έχουν σχεδιαστεί ώστε να λειτουργούν καλά με ολόκληρο το γραφικό SmartArt.

Μπορείτε να προσθέσετε μια εικόνα σε ένα μεμονωμένο σχήμα, ή μπορείτε να προσθέσετε μια εικόνα στο φόντο ολόκληρου του γραφικού SmartArt. Περισσότερα σχήματα περιέχει ένα σύμβολο κράτησης θέσης για το κείμενο που διαβάζει [κείμενο]. Όταν προσθέτετε μια εικόνα σε ένα σχήμα που περιέχει ένα σύμβολο κράτησης θέσης για το κείμενο, το σύμβολο κράτησης θέσης για το κείμενο παραμένει στο σχήμα. Το σύμβολο κράτησης θέσης για το κείμενο δεν θα εκτυπώσετε ή να εμφανίσετε σε μια παρουσίαση. Για να καταργήσετε το σύμβολο κράτησης θέσης για το κείμενο από ένα σχήμα, έτσι ώστε να μην εμφανίζεται κατά την επεξεργασία του γραφικού SmartArt, κάντε κλικ στο σχήμα, πληκτρολογήστε κάποιο κείμενο, κάντε κλικ έξω από το σχήμα και, στη συνέχεια, κάντε ξανά κλικ στο σχήμα και διαγράψτε το κείμενο που έχετε προσθέσει.

Σύμβολα κράτησης θέσης εικόνας δεν μπορούν να διαγραφούν, αλλά μπορείτε να εφαρμόσετε ένα γέμισμα ώστε να είναι ορατό. Εάν προσθέσετε μια εικόνα και, στη συνέχεια, διαγράψετε αργότερα, επιστρέφει την εικόνα κράτησης θέσης. Σύμβολα κράτησης θέσης εικόνας δεν είναι δυνατή η αντιγραφή, δεν εκτυπώνονται και δεν εμφανίζονται σε μια παρουσίαση.

Δεν είναι όλα τα γραφικά SmartArt έχουν σύμβολα κράτησης θέσης εικόνας. Εάν επιλέξετε μια διάταξη που δεν έχει ένα σύμβολο κράτησης θέσης εικόνας, μπορείτε να προσθέσετε ένα γέμισμα εικόνας σε σχήμα ή μεταβείτε σε μια άλλη διάταξη.

Διάταξη γραφήματος οργάνωσης εικόνας

Αρχή της σελίδας

Εισαγωγή εικόνας σε μια εικόνα κράτησης θέσης

 1. Κάντε κλικ στην εικόνα κράτησης θέσης μέσα στο σχήμα του γραφικού SmartArt.

  Εικόνα κράτησης θέσης
  Σχήμα εικόνας κράτησης θέσης
 2. Εντοπίστε το φάκελο που περιέχει την εικόνα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, κατόπιν, κάντε κλικ στο αρχείο εικόνας και κάντε κλικ στην εντολή Εισαγωγή

 3. Για να επεξεργαστείτε τις ιδιότητες της εικόνας, αφού έχετε εισαγάγει το, κάντε δεξί κλικ στην εικόνα, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση σχήματος και, κάντε οποιοδήποτε από τα εξής:

  • Στο παράθυρο "εικόνα", προσαρμόστε το χρώμα, το φωτεινότητα ή την αντίθεση.

  • Κάντε κλικ στην επιλογή Γέμισμα και, στο παράθυρο "Γέμισμα", προσαρμόστε τις επιλογές παραμόρφωση ή της διαφάνειας.

Σημείωση: Για να προσθέσετε περισσότερες από μία εικόνα σε ένα μεμονωμένο σχήμα γραφικού SmartArt, ομαδοποιήστε τις εικόνες σε μία εικόνα που μπορείτε να αποθηκεύσετε ή να αντιγράψετε πριν από την προσθήκη.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη γεμίσματος εικόνας σε ένα σχήμα

 1. Κάντε κλικ στο σχήμα στο γραφικό SmartArt, στο οποίο θέλετε να προσθέσετε ένα γέμισμα εικόνας.

  Για να προσθέσετε το ίδιο γέμισμα σε πολλά σχήματα, επιλέξτε το πρώτο σχήμα, και στη συνέχεια πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ επιλέγετε τα άλλα σχήματα.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία SmartArt, στην καρτέλα Μορφή, της ομάδας Στυλ σχήματος, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα από την επιλογή Γέμισμα σχήματος.

  Εικόνα καρτέλας Εργαλείων Μορφοποίησης SmartArt

  Εάν δεν βλέπετε το καρτέλες Εργαλεία SmartArt ή Μορφοποίηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει ένα γραφικό SmartArt.

 3. Κάντε κλικ στην εντολή Εικόνα, εντοπίστε το φάκελο που περιέχει την εικόνα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, κατόπιν, κάντε κλικ στο αρχείο εικόνας και κάντε κλικ στην εντολή Εισαγωγή

  Σημείωση: Όταν επιλέγετε πολλά σχήματα και εφαρμόζετε ένα γέμισμα εικόνας, κάθε σχήμα θα γεμίσει με μια ολόκληρη εικόνα. Στην εικόνα δεν θα αλλάξουν τα επιλεγμένα σχήματα.

 4. Για να στοίχιση στο κέντρο, παραμόρφωση ή σμίκρυνση της εικόνας, προσαρμόστε τις επιλογές παραμόρφωση.

 5. Για να καθορίσετε πόσο μπορείτε να δείτε μέσα στην εικόνα, μετακινήστε το ρυθμιστικό διαφάνειας ή πληκτρολογήστε έναν αριθμό στο πλαίσιο δίπλα στο ρυθμιστικό.

Σημείωση: Για να προσθέσετε περισσότερες από μία εικόνα σε ένα μεμονωμένο σχήμα γραφικού SmartArt, ομαδοποιήστε τις εικόνες σε μία εικόνα που μπορείτε να αποθηκεύσετε ή να αντιγράψετε πριν από την προσθήκη.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη μιας εικόνας που αντιγράψατε σε ένα σχήμα

 1. Αντιγραφή της εικόνας ή του εικονιδίου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

 2. Κάντε κλικ στο σχήμα στο γραφικό SmartArt, στο οποίο θέλετε να επικολλήσετε την εικόνα.

  Για να προσθέσετε την ίδια εικόνα σε πολλά σχήματα, επιλέξτε το πρώτο σχήμα, και στη συνέχεια πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ επιλέγετε τα άλλα σχήματα.

 3. Στην καρτέλα Κεντρική σελίδα, στην ομάδα Πρόχειρο, κάντε κλικ στην εντολή Επικόλληση.

 4. Για να στοίχιση στο κέντρο, παραμόρφωση ή σμίκρυνση της εικόνας, προσαρμόστε τις επιλογές παραμόρφωση.

 5. Για να καθορίσετε πόσο μπορείτε να δείτε μέσα στην εικόνα, μετακινήστε το ρυθμιστικό διαφάνειας ή πληκτρολογήστε έναν αριθμό στο πλαίσιο δίπλα στο ρυθμιστικό.

Σημείωση: Για να προσθέσετε περισσότερες από μία εικόνα σε ένα μεμονωμένο σχήμα γραφικού SmartArt, ομαδοποιήστε τις εικόνες σε μία εικόνα που μπορείτε να αποθηκεύσετε ή να αντιγράψετε πριν από την προσθήκη.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη εικόνας φόντου στο γραφικό SmartArt

 1. Κάντε δεξί κλικ στο περίγραμμα του γραφικού SmartArt που θέλετε να προσθέσετε μια εικόνα φόντου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση αντικειμένου.

 2. Κάντε κλικ στην εντολή Γέμισμα και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Γέμισμα εικόνας ή γέμισμα με υφή.

 3. Στην περιοχή Εισαγωγή από, κάντε κλικ σε ένα από τα ακόλουθα:

  • Για να εισάγετε μια εικόνα από ένα αρχείο, κάντε κλικ στο μενού Αρχείο, εντοπίστε το φάκελο που περιέχει την εικόνα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, κάντε κλικ στο αρχείο εικόνας και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Εισαγωγή.

  • Για να εισάγετε μια εικόνα που αντιγράψατε στο Πρόχειρο, κάντε κλικ στην εντολή Πρόχειρο.

 4. Για να στοίχιση στο κέντρο, παραμόρφωση ή σμίκρυνση της εικόνας, προσαρμόστε τις επιλογές παραμόρφωση.

 5. Για να καθορίσετε πόσο μπορείτε να δείτε μέσα στην εικόνα, μετακινήστε το ρυθμιστικό διαφάνειας ή πληκτρολογήστε έναν αριθμό στο πλαίσιο δίπλα στο ρυθμιστικό.

 6. Στο παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση σχήματος, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο.

Σημείωση: Για να προσθέσετε περισσότερες από μία εικόνα σε ένα μεμονωμένο σχήμα γραφικού SmartArt, ομαδοποιήστε τις εικόνες σε μία εικόνα που μπορείτε να αποθηκεύσετε ή να αντιγράψετε πριν από την προσθήκη.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×