Προσθήκη δευτερεύοντος φύλλου δεδομένων

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Όταν δύο πίνακες έχουν κοινά ένα ή περισσότερα πεδία, μπορείτε να ενσωματώσετε το φύλλο δεδομένων από έναν πίνακα σε ένα άλλο. Ένα ενσωματωμένο φύλλο δεδομένων, που ονομάζεται δευτερεύον φύλλο δεδομένων, είναι χρήσιμη όταν θέλετε να προβάλετε και να επεξεργαστείτε σχετικά ή συνδεδεμένα δεδομένα σε έναν πίνακα ή ερώτημα.

Σε αυτό το άρθρο

Εισαγωγή στα δευτερεύοντα φύλλα δεδομένων

Άνοιγμα και κλείσιμο του δευτερεύοντος φύλλου δεδομένων

Προσθέστε ένα δευτερεύον φύλλο δεδομένων

Εισαγωγή στα δευτερεύοντα φύλλα δεδομένων

Ένα δευτερεύον φύλλο δεδομένων είναι χρήσιμο όταν θέλετε να δείτε τις πληροφορίες από διάφορες πηγές δεδομένων σε μια ενιαία προβολή φύλλου δεδομένων. Για παράδειγμα, στο υπόδειγμα βάσης δεδομένων "Northwind", ο πίνακας "Παραγγελίες" έχει μια σχέση ένα-προς-πολλά με τον πίνακα "Στοιχεία παραγγελίας".

εμφανίζει μια σχέση μεταξύ δύο πινάκων

Εάν ο πίνακας "Στοιχεία παραγγελίας" προστεθεί ως δευτερεύον φύλλο δεδομένων στον πίνακα "Παραγγελίες", μπορείτε να προβάλετε και να επεξεργαστείτε δεδομένα, όπως τα προϊόντα που περιλαμβάνονται σε μια συγκεκριμένη σειρά (κάθε γραμμή) ανοίγοντας το δευτερεύον φύλλο δεδομένων για τη συγκεκριμένη παραγγελία.

εμφανίζει ένα φύλλο δεδομένων με ανοιχτό δευτερεύον φύλλο δεδομένων

Εάν προσθέσετε δευτερεύοντα φύλλα δεδομένων στους πίνακές σας, περιορίστε τη χρήση αυτών των δευτερευόντων φύλλων δεδομένων για να προβάλετε και όχι για να επεξεργαστείτε σημαντικά επαγγελματικά δεδομένα. Εάν θέλετε να επεξεργαστείτε δεδομένα σε έναν πίνακα, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε φόρμες για την επεξεργασία των δεδομένων αντί για δευτερεύοντα φύλλα δεδομένων, γιατί είναι πιθανότερο να προκύψουν σφάλματα κατά την καταχώρηση δεδομένων σε προβολή φύλλου δεδομένων, εάν οι χρήστες δεν είναι αρκετά προσεχτικοί ώστε να κάνουν κύλιση για να μεταβούν στο σωστό κελί. Σημειώστε ότι η προσθήκη ενός δευτερεύοντος φύλλου δεδομένων σε έναν μεγάλο πίνακα μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την απόδοση του πίνακα.

Η εφαρμογή Microsoft Office Access δημιουργεί αυτόματα ένα δευτερεύον φύλλο δεδομένων όταν δημιουργείτε έναν πίνακα που πληροί ένα από τα παρακάτω κριτήρια:

 • Ο πίνακας είναι σε μια σχέση ένα-προς-ένα.

 • Ο πίνακας βρίσκεται στη μία πλευρά μιας σχέσης ένα-προς-πολλά, όπου η ιδιότητα του πίνακα SubdatasheetName έχει οριστεί στην επιλογή "Αυτόματα".

Μια σχέση ορίζεται από την αντιστοιχία των πεδίων πρωτεύον κλειδί και εξωτερικό κλειδί στους συσχετιζόμενους πίνακες.

Επίσης, μπορείτε να προσθέσετε ένα δευτερεύον φύλλο δεδομένων σε οποιονδήποτε πίνακα, σε οποιοδήποτε ερώτημα ή σε οποιαδήποτε φόρμα σε μια βάση δεδομένων. Σε προβολή βάσης δεδομένων, μια φόρμα μπορεί να εμφανίζει μόνο ένα δευτερεύον φύλλο δεδομένων κάθε φορά.

Αρχή της σελίδας

Άνοιγμα και κλείσιμο ενός δευτερεύοντος φύλλου δεδομένων

Για να προσδιορίσετε εάν ένας πίνακας, ένα ερώτημα ή μια φόρμα διαθέτει ήδη ένα δευτερεύον φύλλο δεδομένων, ανοίξτε το αντικείμενο σε προβολή φύλλου δεδομένων. Εάν υπάρχει ένα σύμβολο ανάπτυξης (+), τότε ο πίνακας, το ερώτημα ή η φόρμα διαθέτουν ένα δευτερεύον φύλλο δεδομένων. Όταν το δευτερεύον φύλλο δεδομένων είναι ανοιχτό, ο δείκτης αλλάζει σε σύμβολο "-". Τα δευτερεύοντα φύλλα δεδομένων μπορεί να είναι ένθετα σε ένα κύριο δευτερεύον φύλλο δεδομένων έως και για οχτώ επίπεδα.

προβολή δευτερεύοντος φύλλου δεδομένων

 • Για να ανοίξετε το δευτερεύον φύλλο δεδομένων, κάντε κλικ στο σύμβολο "συν" δίπλα στην τιμή για την οποία θέλετε να δείτε τις εγγραφές.

 • Για να κλείσετε το δευτερεύον φύλλο δεδομένων, κάντε κλικ στο σύμβολο "πλην".

Συμβουλή: Για να αναπτύξετε ή να συμπτύξετε όλα τα δευτερεύοντα φύλλα δεδομένων σε ένα φύλλο δεδομένων ταυτόχρονα, στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Εγγραφές, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα. Στη συνέχεια, επιλέξτε Δευτερεύον φύλλο δεδομένων και κάντε κλικ στην επιλογή που θέλετε.

Μπορείτε επίσης να καταργήσετε ή να αποκρύψετε ένα δευτερεύον φύλλο δεδομένων. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο για να καταργήσετε ένα δευτερεύον φύλλο δεδομένων, ανατρέξτε στο άρθρο Κατάργηση δευτερεύοντος φύλλου δεδομένων.

Συμβουλή: Για να αποκρύψετε ένα δευτερεύον φύλλο δεδομένων, ανοίξτε τον πίνακα σε προβολή σχεδίασης και, στη συνέχεια, στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Εμφάνιση/Απόκρυψη, κάντε κλικ στο κουμπί Φύλλο ιδιοτήτων. Εντοπίστε τη γραμμή "Όνομα δευτερεύοντος φύλλου δεδομένων", αλλάξτε τη ρύθμιση σε [Κανένα] και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε την αλλαγή.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη δευτερεύοντος φύλλου δεδομένων

 1. Σε προβολή φύλλου δεδομένων, ανοίξτε τον πίνακα ή το ερώτημα όπου θέλετε να προσθέσετε το δευτερεύον φύλλο δεδομένων.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Εγγραφές, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Δευτερεύον φύλλο δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Δευτερεύον φύλλο δεδομένων.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή δευτερεύοντος φύλλου δεδομένων, επιλέξτε την καρτέλα (Πίνακες, Ερωτήματα ή Και τα δύο) που αντιστοιχεί στον τύπο αντικειμένου που θέλετε να εισαγάγετε ως δευτερεύον φύλλο δεδομένων.

 4. Στο πλαίσιο Σύνδεση θυγατρικών πεδίων, κάντε κλικ στο πεδίο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως εξωτερικό κλειδί ή στο αντίστοιχο πεδίο που θα παρέχει δεδομένα για το δευτερεύον φύλλο δεδομένων.

 5. Στο πλαίσιο Σύνδεση πρωτευόντων πεδίων, κάντε κλικ στο πεδίο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως το πρωτεύον κλειδί ή στο αντίστοιχο πεδίο για τον κύριο πίνακα ή το ερώτημα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Για παράδειγμα, εάν θέλετε να δημιουργήσετε ένα δευτερεύον φύλλο δεδομένων για να προβάλετε συσχετιζόμενες παραγγελίες για κάθε εγγραφή πελάτη στον πίνακα "Πελάτης", επιλέξτε τον πίνακα "Παραγγελίες", στο πλαίσιο Σύνδεση θυγατρικών πεδίων, επιλέξτε Κωδικός πελάτη και στο πλαίσιο Σύνδεση πρωτευόντων πεδίων, επιλέξτε Κωδικός.

  επιλογή του πρωτεύοντος πεδίου για δευτερεύον φύλλο δεδομένων

  Σημείωση: Οι τιμές στα πλαίσια Σύνδεση θυγατρικών πεδίων και Σύνδεση πρωτευόντων πεδίων δημιουργούν ένα σύνδεσμος ένα-προς-πολλά στα καθορισμένα πεδία.

 6. Για να εμφανίσετε το δευτερεύον φύλλο δεδομένων που προσθέσατε στον πίνακα, το ερώτημα ή τη φόρμα σας, κάντε κλικ στο σύμβολο "συν".

  Σημείωση: Το θυγατρικό πεδίο (ξένο κλειδί) δεν εμφανίζεται ως στήλη του δευτερεύοντος φύλλου δεδομένων. Όταν προσθέτετε μια νέα εγγραφή στο δευτερεύον φύλλο δεδομένων, η Access εισάγει αυτόματα την τιμή του πρωτεύοντος κλειδιού του επιλεγμένου βασικού πίνακα.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×