Προσθήκη γραφήματος στο έγγραφό σας στο Word

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Δημιουργήστε ένα γράφημα στο Word. Εάν έχετε πολλά δεδομένα για το γράφημα, Δημιουργήστε το γράφημά σας στο Excelκαι, στη συνέχεια, Αντιγράψτε το από το Excel σε ένα άλλο πρόγραμμα του Office. Αυτή είναι επίσης η ιδανική λύση, εάν τα δεδομένα σας αλλάζουν τακτικά και θέλετε να εμφανίζονται πάντα τα πιο πρόσφατα στοιχεία στο γράφημά σας. Σε αυτήν την περίπτωση, κατά την αντιγραφή του γραφήματος, διατηρήστε το συνδεδεμένο με το αρχικό αρχείο Excel.

Για να δημιουργήσετε ένα απλό γράφημα από την αρχή στο Word, κάντε κλικ στις επιλογές Εισαγωγή > Γράφημα και επιλέξτε το γράφημα που θέλετε.

 1. Κάντε κλικ στις επιλογές Εισαγωγή > Γράφημα.

  Η επιλογή "Γράφημα" επισημαίνεται στην καρτέλα "Εισαγωγή"
 2. Κάντε κλικ στον τύπο γραφήματος και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στο γράφημα που θέλετε.

  Παράθυρο διαλόγου "Εισαγωγή γραφήματος"

  Συμβουλή: Εάν θέλετε βοήθεια για να αποφασίσετε ποιο είναι το κατάλληλο γράφημα για τα δεδομένα σας, ανατρέξτε στο άρθρο Διαθέσιμοι τύποι γραφήματος.

 3. Στο υπολογιστικό φύλλο που εμφανίζεται, αντικαταστήστε τα προεπιλεγμένα δεδομένα με τις πληροφορίες σας.

  Το υπολογιστικό φύλλο που εμφανίζεται μετά την επιλογή γραφήματος.

  Συμβουλή: Μετά την εισαγωγή ενός γραφήματος, εμφανίζονται ορισμένα μικρά κουμπιά στην επάνω δεξιά γωνία δίπλα στο γράφημα. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Στοιχεία γραφήματος Κουμπί "Στοιχεία γραφήματος" για την εμφάνιση, απόκρυψη ή μορφοποίηση στοιχείων, όπως τίτλοι αξόνων ή ετικέτες δεδομένων. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε το κουμπί Στυλ γραφήματος Κουμπί "Προσαρμογή εμφάνισης του γραφήματός σας" για τη γρήγορη αλλαγή του χρώματος ή του στυλ του γραφήματος. Το κουμπί Φίλτρα γραφήματος Κουμπί "Φίλτρα γραφήματος" είναι μια επιλογή για προχωρημένους που επιτρέπει την εμφάνιση ή την απόκρυψη δεδομένων στο γράφημά σας.

 4. Όταν ολοκληρώσετε την εργασία σας, κλείστε το υπολογιστικό φύλλο.

 5. Χρησιμοποιήστε, εάν θέλετε, το κουμπί Επιλογές διάταξης Κουμπί "Επιλογές διάταξης" για να ρυθμίσετε τη θέση του γραφήματος και του κειμένου στο έγγραφό σας.

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα γράφημα στο Word ή το Excel. Εάν έχετε πολλά δεδομένα για το γράφημα, Δημιουργήστε το γράφημά σας στο Excelκαι, στη συνέχεια, Αντιγράψτε το από το Excel σε ένα άλλο πρόγραμμα του Office. Αυτή είναι επίσης η ιδανική λύση, εάν τα δεδομένα σας αλλάζουν τακτικά και θέλετε να εμφανίζονται τα πιο πρόσφατα στοιχεία στο γράφημά σας. Σε αυτήν την περίπτωση, κατά την αντιγραφή του γραφήματος, διατηρήστε το συνδεδεμένο με το αρχικό αρχείο Excel.

Για να δημιουργήσετε ένα απλό γράφημα από την αρχή στο Word, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή γραφήματος > και επιλέξτε το γράφημα που θέλετε.

 1. Κάντε κλικ στις επιλογές Εισαγωγή > Γράφημα.

  Κουμπί "Γράφημα" στην ομάδα "Απεικονίσεις" της καρτέλας "Εισαγωγή" στο Word
 2. Κάντε κλικ στον τύπο γραφήματος και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στο γράφημα που θέλετε.

  Παράθυρο διαλόγου "Εισαγωγή γραφήματος"

  Συμβουλή: Εάν θέλετε βοήθεια για να αποφασίσετε ποιο είναι το κατάλληλο γράφημα για τα δεδομένα σας, ανατρέξτε στο άρθρο Διαθέσιμοι τύποι γραφήματος.

 3. Στο υπολογιστικό φύλλο που εμφανίζεται, αντικαταστήστε τα προεπιλεγμένα δεδομένα με τις πληροφορίες σας.

  Το υπολογιστικό φύλλο που εμφανίζεται μετά την επιλογή γραφήματος.

  Συμβουλή: Μετά την εισαγωγή ενός γραφήματος, εμφανίζονται ορισμένα μικρά κουμπιά στην επάνω δεξιά γωνία δίπλα στο γράφημα. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Στοιχεία γραφήματος Κουμπί "Στοιχεία γραφήματος" για την εμφάνιση, απόκρυψη ή μορφοποίηση στοιχείων, όπως τίτλοι αξόνων ή ετικέτες δεδομένων. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε το κουμπί Στυλ γραφήματος Κουμπί "Προσαρμογή εμφάνισης του γραφήματός σας" για τη γρήγορη αλλαγή του χρώματος ή του στυλ του γραφήματος. Το κουμπί Φίλτρα γραφήματος Κουμπί "Φίλτρα γραφήματος" είναι μια επιλογή για προχωρημένους που επιτρέπει την εμφάνιση ή την απόκρυψη δεδομένων στο γράφημά σας.

 4. Όταν ολοκληρώσετε την εργασία σας, κλείστε το υπολογιστικό φύλλο.

 5. Χρησιμοποιήστε, εάν θέλετε, το κουμπί Επιλογές διάταξης Κουμπί "Επιλογές διάταξης" για να ρυθμίσετε τη θέση του γραφήματος και του κειμένου στο έγγραφό σας.

Στο Microsoft Word 2010, μπορείτε να εισαγάγετε πολλά είδη γραφημάτων και γραφημάτων δεδομένων, όπως γραφήματα στηλών, γραφήματα γραμμών, γραφήματα πίτας, γραφήματα ράβδων, γραφήματα περιοχής, γραφήματα διασποράς, γραφήματα μετοχών, γραφήματα επιφάνειας, γραφήματα δακτυλίου, γραφήματα φυσαλίδων και γραφήματα ραντάρ.

Σημειώσεις: 

 • Δεν βλέπετε το γράφημα που θέλετε σε αυτό το άρθρο;     Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ποικιλία των γραφημάτων και των γραφημάτων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, ανατρέξτε στο θέμα διαθέσιμοι τύποι γραφημάτων.

 • Θέλετε να δημιουργήσετε ένα οργανόγραμμα;     Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας γραφημάτων οργανισμού, ανατρέξτε στο θέμα προσδιορισμός του προγράμματος που θα χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία οργανογράμματος.

 • Εάν το Microsoft Excel 2010 δεν είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας, δεν θα μπορείτε να επωφεληθείτε από τις προηγμένες δυνατότητες γραφημάτων δεδομένων στο Microsoft Office 2010. Αντί για αυτό, όταν δημιουργείτε ένα νέο γράφημα δεδομένων στο Word 2010, ανοίγει το Microsoft Graph.

Πώς;

Εικόνα εικονιδίου

Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Εικόνες, κάντε κλικ στην επιλογή Γράφημα.

Κορδέλα του Office 14

Εικόνα εικονιδίου

Στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή γραφήματος, κάντε κλικ στα βέλη για να μετακινηθείτε στους τύπους γραφημάτων.

Επιλέξτε τον τύπο γραφήματος που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Μπορείτε να επιλέξετε από πολλούς διαφορετικούς τύπους γραφημάτων στο παράθυρο διαλόγου "Εισαγωγή γραφήματος"

Όταν τοποθετείτε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από οποιονδήποτε τύπο γραφήματος, μια συμβουλή οθόνης εμφανίζει το όνομά του.

Συμβουλή: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τύπους γραφημάτων, ανατρέξτε στο θέμα διαθέσιμοι τύποι γραφημάτων.

Εικόνα εικονιδίου

Επεξεργαστείτε τα δεδομένα στο Excel 2010.

Όταν ολοκληρώσετε την επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε να κλείσετε το Excel.

Δείγμα δεδομένων για γράφημα

Δείγμα δεδομένων σε φύλλο εργασίας του Excel

Συμβουλές

 • Για να αποκτήσετε μια ιδέα σχετικά με τα στοιχεία που μπορείτε να προσθέσετε ή να αλλάξετε στο γράφημα, στην περιοχή Εργαλεία γραφήματος, κάντε κλικ στις καρτέλες Σχεδίαση, Διάταξη και Μορφή και εξερευνήστε τις ομάδες και τις επιλογές που παρέχονται σε κάθε καρτέλα.

  Σημείωση: Εάν δεν βλέπετε την επιλογή Εργαλεία γραφήματος, κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο μέσα στο γράφημα για να την ενεργοποιήσετε.

  Εργαλεία γραφήματος

 • Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση σε δυνατότητες σχεδίασης, διάταξης και μορφοποίησης που είναι διαθέσιμες για συγκεκριμένα στοιχεία γραφήματος (όπως άξονες γραφήματος ή υπόμνημα), κάνοντας δεξί κλικ σε αυτά τα στοιχεία γραφήματος.

Περισσότερες πληροφορίες

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×