Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Προσθήκη γλώσσας επεξεργασίας ή καθορισμός προτιμήσεων γλώσσας στο Office

Συνδρομή του Office 365, Office Online, Office 2019, Office 2016, Office 2013, Office 2010

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές γλώσσας του Office για να προσθέσετε μια γλώσσα ή να επιλέξετε τη γλώσσα στην οποία θα εμφανίζονται η Βοήθεια και οι συμβουλές οθόνης.

Οι επιλογές γλώσσας βρίσκονται στο παράθυρο διαλόγου Ορισμός προτιμήσεων γλώσσας του Office, στο οποίο μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση επιλέγοντας Αρχείο > Επιλογές > Γλώσσα. Οι γλώσσες εμφάνισης και Βοήθειας μπορούν να οριστούν ανεξάρτητα. Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να επιλέξετε όλα τα στοιχεία να ταιριάζουν με τη γλώσσα του λειτουργικού σας συστήματος ή να χρησιμοποιήσετε έναν συνδυασμό γλωσσών για το λειτουργικό σύστημα, την επεξεργασία, την εμφάνιση και τη Βοήθεια.

Προτιμήσεις γλώσσας στο Word 2013

Οι διαθέσιμες γλώσσες εξαρτώνται από την έκδοση γλώσσας του Office και τα επιπλέον πακέτα γλωσσών, τα πακέτα γλώσσας περιβάλλοντος εργασίας ή τις γλώσσες Συμβουλών οθόνης που είναι εγκατεστημένες στον υπολογιστή σας. Εάν η γλώσσα εργαλείων γλωσσικού ελέγχου, εμφάνισης ή Βοήθειας που θέλετε δεν είναι διαθέσιμη, ίσως χρειαστεί να λάβετε και να εγκαταστήσετε ένα πακέτο γλωσσών ή ένα πακέτο γλώσσας περιβάλλοντος εργασίας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο Χρειάζομαι πακέτο γλώσσας ή πακέτο γλώσσας περιβάλλοντος εργασίας;

Μπορείτε να προσθέσετε μια γλώσσα στα προγράμματα του Office, προσθέτοντας μια γλώσσα επεξεργασίας. Μια γλώσσα επεξεργασίας περιλαμβάνει τη διάταξη πληκτρολογίου και τα εργαλεία γλωσσικού ελέγχου για τη συγκεκριμένη γλώσσα. Τα εργαλεία γλωσσικού ελέγχου περιλαμβάνουν δυνατότητες για τη συγκεκριμένη γλώσσα, όπως λεξικά για ορθογραφικό και γραμματικό έλεγχο ή κουμπιά κατεύθυνσης παραγράφων. (Η προεπιλεγμένη γλώσσα επεξεργασίας εμφανίζεται στο επάνω μέρος της λίστας με έντονη γραφή. Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να το αλλάξετε αυτό επιλέγοντας τη γλώσσα που θέλετε στη λίστα και κάνοντας κλικ στην επιλογή Ορισμός ως προεπιλογής.)

 1. Ανοίξτε ένα πρόγραμμα του Office, όπως το Word.

 2. Κάντε κλικ στα στοιχεία Αρχείο > Επιλογές > Γλώσσα.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Ορισμός προτιμήσεων γλώσσας του Office, στην περιοχή Επιλογή γλωσσών επεξεργασίας, επιλέξτε τη γλώσσα επεξεργασίας που θέλετε να προσθέσετε από τη λίστα Προσθήκη επιπλέον γλωσσών επεξεργασίας και κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

  Η γλώσσα που προστέθηκε εμφανίζεται στη λίστα των γλωσσών επεξεργασίας.

Εάν εμφανίζεται η ένδειξη Δεν έχει ενεργοποιηθεί στη στήλη Διάταξη πληκτρολογίου, κάντε τα εξής:

 1. Κάντε κλικ στη σύνδεση Δεν έχει ενεργοποιηθεί.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη γλωσσών, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη γλώσσας, επιλέξτε τη γλώσσα σας από τη λίστα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

 3. Κλείστε το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη γλωσσών. Η γλώσσα σας θα πρέπει να εμφανίζεται ως Ενεργοποιημένη στην περιοχή Διάταξη πληκτρολογίου στην ενότητα Επιλογή γλωσσών επεξεργασίας.

Εάν εμφανίζεται η ένδειξη Δεν έχει εγκατασταθεί στη στήλη Γλωσσικός έλεγχος, ίσως χρειαστεί να αποκτήσετε ένα πακέτο γλώσσας ή πακέτο γλώσσας περιβάλλοντος εργασίας για να αποκτήσετε τα εργαλεία γλωσσικού ελέγχου για τη γλώσσα σας.

 • Για να συνδεθείτε στο Internet και να αποκτήσετε το πακέτο γλώσσας που χρειάζεστε, κάντε κλικ στη σύνδεση Δεν έχει εγκατασταθεί.

Οι γλώσσες εμφάνισης και Βοήθειας χρησιμοποιούνται στο Office για την εμφάνιση στοιχείων, όπως τα στοιχεία των μενού, οι εντολές και οι καρτέλες, πέρα από τη γλώσσα στην οποία εμφανίζεται το αρχείο Βοήθειας.

Η προεπιλεγμένη γλώσσα εμφανίζεται με έντονη γραφή στην αρχή της λίστας. Η σειρά των γλωσσών στις λίστες εμφάνισης και Βοήθειας είναι η σειρά με την οποία χρησιμοποιούνται οι γλώσσες από το Office. Για παράδειγμα, εάν η σειρά των γλωσσών εμφάνισης είναι Ισπανικά <προεπιλεγμένη>, Γερμανικά και Ιαπωνικά και τα εργαλεία των Ισπανικών έχουν καταργηθεί από τον υπολογιστή σας, τα Γερμανικά γίνονται η προεπιλεγμένη γλώσσα εμφάνισης.

Για να ορίσετε την προεπιλεγμένη γλώσσα:

 1. Ανοίξτε ένα πρόγραμμα του Office, όπως το Word.

 2. Κάντε κλικ στα στοιχεία Αρχείο > Επιλογές > Γλώσσα.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Ορισμός προτιμήσεων γλώσσας του Office, στην περιοχή Επιλογή γλωσσών εμφάνισης και Βοήθειας, επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός ως προεπιλογής.

Ποια γλώσσα εμφάνισης χρησιμοποιείται για ποιο πρόγραμμα του Microsoft Office;

Εάν χρησιμοποιείτε πολλές γλώσσες και έχετε προσαρμόσει το Office ώστε να εξυπηρετεί τον τρόπο που θέλετε να εργάζεστε, μπορείτε να εξετάσετε όλα τα προγράμματα του Office για να δείτε ποια είναι η προεπιλεγμένη γλώσσα εμφάνισης για το καθένα.

 • Στο παράθυρο διαλόγου Ορισμός προτιμήσεων γλώσσας του Office, στην περιοχή Επιλογή γλωσσών εμφάνισης και Βοήθειας, επιλέξτε Προβολή των γλωσσών εμφάνισης που έχουν εγκατασταθεί για κάθε εφαρμογή του Microsoft Office.

Σημείωση: Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο στα εξής προγράμματα του Office: Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher, Visio και Word. Δεν είναι διαθέσιμη στα προγράμματα του Office 2016.

Οι Συμβουλές οθόνης είναι μικρά αναδυόμενα παράθυρα που προσφέρουν σύντομη σχετική βοήθεια όταν τοποθετείτε το δείκτη του ποντικιού επάνω σε ένα στοιχείο εμφάνισης, όπως ένα κουμπί, μια καρτέλα, το στοιχείο ελέγχου ενός παραθύρου διαλόγου ή ένα μενού. Η ρύθμιση της γλώσσας για τις Συμβουλές οθόνης σε ένα πρόγραμμα του Office την καθορίζει για όλα τα προγράμματα του Office που έχετε εγκαταστήσει.

 1. Ανοίξτε ένα πρόγραμμα του Office, όπως το Word.

 2. Κάντε κλικ στα στοιχεία Αρχείο > Επιλογές > Γλώσσα.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Ορισμός προτιμήσεων γλώσσας του Office, στην περιοχή Επιλογή γλώσσας συμβουλών οθόνης, επιλέξτε τη γλώσσα συμβουλών οθόνης.

  Σημειώσεις: 

  • Αυτή η δυνατότητα δεν είναι διαθέσιμη στο Office 2016.

  • Εάν η γλώσσα που θέλετε δεν υπάρχει στη λίστα, ίσως χρειαστεί να προσθέσετε περισσότερες υπηρεσίες γλωσσών. Κάντε κλικ στην επιλογή Πώς μπορώ να λάβω περισσότερες γλώσσες για τις συμβουλές οθόνης από το Office.com και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες λήψης και εγκατάστασης.

  • Μετά την εγκατάσταση μιας νέας γλώσσας για τις συμβουλές οθόνης, αυτή γίνεται η προεπιλεγμένη γλώσσα συμβουλών οθόνης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συμβουλές οθόνης, ανατρέξτε στο θέμα Εμφάνιση ή απόκρυψη συμβουλών οθόνης.

Οι ρυθμίσεις γλώσσας του Microsoft Office 2007 ενεργοποιούν επιλογές για συγκεκριμένες γλώσσες, όπως επιλογές που διατίθενται για μια συγκεκριμένη γλώσσα στην Κορδέλα και σε παράθυρα διαλόγου. Για παράδειγμα, όταν ενεργοποιείτε τις επιλογές γλώσσας για την ιαπωνική γλώσσα, ενεργοποιούνται οι επιλογές γλώσσας Φωνητικός οδηγός και Ενσωμάτωση χαρακτήρων.

Αν εγκαταστήσετε ένα πακέτο γλωσσών Microsoft Office Language Pack του 2007, μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα της Κορδέλας, των μενού, των παραθύρων διαλόγου και της Βοήθειας στη γλώσσα του πακέτου γλώσσας. Επιπλέον, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία γλωσσικού ελέγχου, όπως τον ορθογραφικό ή γραμματικό έλεγχο, σε μια άλλη γλώσσα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες των πακέτων γλώσσας, ανατρέξτε στο θέμα Βοηθητικό πακέτο γλώσσας για το Office.

Στο Office 2007, οι επιλογές γλώσσας βρίσκονται στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις γλώσσας του Microsoft Office 2007.

Ρυθμίσεις γλώσσας στο Office 2007

Για να προσθέσετε μια γλώσσα στα προγράμματα του Office 2007, βεβαιωθείτε πρώτα ότι η γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας. Στη συνέχεια, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Οι επιλογές για συγκεκριμένες γλώσσες που είναι ενεργοποιημένες εξαρτώνται από τις γλώσσες που είναι ενεργοποιημένες και από τα προγράμματα που χρησιμοποιείτε.

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη >Όλα τα προγράμματα >Microsoft Office > Εργαλεία του Microsoft > Ρυθμίσεις γλώσσας του Microsoft Office 2007.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Γλώσσες επεξεργασίας.

 3. Επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε να ενεργοποιήσετε στη λίστα Διαθέσιμες γλώσσες επεξεργασίας και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

  Η γλώσσα προστίθεται στη λίστα Ενεργοποιημένες γλώσσες επεξεργασίας και όλες οι επιλογές για συγκεκριμένες γλώσσες που είναι διαθέσιμες στα προγράμματα του 2007 Office release ενεργοποιούνται.

Η προεπιλεγμένη γλώσσα επεξεργασίας εμφανίζεται στο κάτω μέρος της καρτέλας Γλώσσες επεξεργασίας. Αν είναι απαραίτητο, μπορείτε να αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση επιλέγοντας τη γλώσσα που θέλετε στη λίστα Κύρια γλώσσα επεξεργασίας.

Όταν αλλάζετε την κύρια γλώσσα επεξεργασίας, το πρότυπο Normal.dotm στο Word αντικαθίσταται αυτόματα. Συνιστούμε να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο του Normal.dotm και να το μετονομάσετε με τη γλώσσα του, για παράδειγμα, Normal_English.dotm, πριν αλλάξετε την κύρια γλώσσα επεξεργασίας. Το πρότυπο Normal.dotm αποθηκεύεται συνήθως στη διαδρομή C:\Users\username\AppData\Roaming\Microsoft\Templates, όπου το "username" είναι το όνομα του ατόμου που είναι συνδεδεμένος στον υπολογιστή.

Σημείωση: Δεν μπορείτε να καταργήσετε μια γλώσσα από τη λίστα Ενεργοποιημένες γλώσσες επεξεργασίας αν η συγκεκριμένη γλώσσα έχει οριστεί ως η κύρια γλώσσα επεξεργασίας. Για να καταργήσετε τη γλώσσα από τη λίστα Ενεργοποιημένες γλώσσες επεξεργασίας, πρέπει πρώτα να επιλέξετε μια άλλη γλώσσα στη λίστα Κύρια γλώσσα επεξεργασίας και έπειτα να καταργήσετε τη γλώσσα από τη λίστα Ενεργοποιημένες γλώσσες επεξεργασίας.

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη > Όλα τα προγράμματα > Microsoft Office > Εργαλεία του Microsoft > Ρυθμίσεις γλώσσας του Microsoft Office 2007.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Γλώσσα εμφάνισης.

  Σημείωση: Η καρτέλα Γλώσσα εμφάνισης εμφανίζεται μόνο μετά την εγκατάσταση ενός πακέτου γλώσσας. 

 3. Επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την Κορδέλα, τα μενού και τα παράθυρα διαλόγου από τη λίστα Εμφάνιση μενού και παραθύρων διαλόγου του Microsoft Office στα.

 4. Επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την Βοήθεια από λίστα Εμφάνιση Βοήθειας στα.

 5. Αν έχετε εγκαταστήσει τρεις ή περισσότερες γλώσσες, εμφανίζεται η λίστα Σειρά προτεραιότητας εμφανιζόμενης γλώσσας. Για να αλλάξετε την προτεραιότητα της γλώσσας, επιλέξτε μια γλώσσα από τη λίστα και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Επάνω ή Κάτω.

Αν εμφανίζεται το μήνυμα (περιορισμένη υποστήριξη) μετά από μια γλώσσα στη λίστα Ενεργοποιημένες γλώσσες επεξεργασίας, αυτό σημαίνει ότι οι επιλογές γλώσσας για τη συγκεκριμένη γλώσσα είναι ενεργοποιημένες αλλά δεν έχει εγκατασταθεί η διάταξη πληκτρολογίου για αυτήν τη γλώσσα στο λειτουργικό σύστημα Windows.

Γλώσσα επεξεργασίας με περιορισμένη υποστήριξη

Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την ίδια διάταξη πληκτρολογίου για όλες τις ενεργοποιημένες γλώσσες, μπορείτε να αγνοήσετε το μήνυμα (περιορισμένη υποστήριξη) για τις γλώσσες σας. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια διάταξη πληκτρολογίου για μια γλώσσα που έχει περιορισμένη υποστήριξη, πρέπει να προσθέσετε μια γλώσσα επεξεργασίας ή να ορίσετε προτιμήσεις γλώσσας στο Office για τη συγκεκριμένη γλώσσα.

Αν θέλετε να πληκτρολογήσετε σε μια μη λατινογενή γλώσσα, όπως Αραβικά ή Κινεζικά ή θέλετε να χρησιμοποιείτε την εγγενή διάταξη πληκτρολογίου γλώσσας όταν πληκτρολογείτε σε διάφορες λατινογενείς γλώσσες, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη διάταξη πληκτρολογίου για αυτήν τη γλώσσα και έπειτα θα μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των γλωσσών χρησιμοποιώντας τη Γραμμή γλώσσας.

Ενεργοποίηση διατάξεων πληκτρολογίου Office 2007 στα Windows 10, Windows 8.1 και Windows 8

 1. Πατήστε το πλήκτρο λογότυπου των Windows + X και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου.

  Λίστα επιλογών και εντολών που βλέπετε, όταν πατάτε το πλήκτρο με το λογότυπο των Windows + X

 2. Στην περιοχή Ώρα, Γλώσσα και Περιοχή, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή μεθόδων εισαγωγής.

 3. Για τη γλώσσα που θέλετε να προσθέσετε, κάντε κλικ στις Επιλογές.

  Προσθήκη μεθόδου εισαγωγής στον Πίνακα Ελέγχου των Windows 8

 4. Στην περιοχή Μέθοδος εισαγωγής, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη μεθόδου εισαγωγής. Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στην επιλογή Προεπισκόπηση για να δείτε πώς είναι η συσκευή εισαγωγής.

  Προσθήκη μεθόδου εισαγωγής στα Windows 8

 5. Κάντε κλικ στη μέθοδο εισαγωγής που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

  Προσθήκη μεθόδου εισαγωγής στα Windows 8

Ενεργοποίηση διατάξεων πληκτρολογίου Office 2007 στα Windows 7 και Windows Vista

 1. Κάντε κλικ στις επιλογές Έναρξη > Πίνακας Ελέγχου.

 2. Στην περιοχή Ώρα, Γλώσσα και Περιοχή, στην Περιοχή και γλώσσα, επιλέξτε Αλλαγή πληκτρολογίων ή άλλων μεθόδων εισόδου.

  Σημείωση: Στην Κλασική προβολή, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Τοπικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις γλώσσας και έπειτα κάντε κλικ στην καρτέλα Πληκτρολόγια και γλώσσες.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Περιοχή και γλώσσα, στην καρτέλα Πληκτρολόγια και γλώσσες, επιλέξτε Αλλαγή πληκτρολογίων Κουμπί "Αλλαγή πληκτρολογίων" .

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Υπηρεσίες κειμένου και γλώσσες εισαγωγής, στην περιοχή Προεπιλεγμένη γλώσσα εισαγωγής, κάντε κλικ στη γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως προεπιλεγμένη γλώσσα.

  Εάν δεν παρατίθεται η γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως την προεπιλεγμένη γλώσσα εισόδου, ολοκληρώστε τα βήματα 5 έως 8.

 5. Στο πλαίσιο Εγκαταστημένες υπηρεσίες, κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

 6. Αναπτύξτε τη γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως προεπιλεγμένη γλώσσα εισόδου και, στη συνέχεια, αναπτύξτε το στοιχείο Πληκτρολόγιο.

 7. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για το πληκτρολόγιο ή την Επεξεργασία μεθόδου εισόδου (IME) που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ. Η γλώσσα προστίθεται στη λίστα Προεπιλεγμένη γλώσσα εισόδου.

Στα Windows XP (για το Office 2010 και 2007)

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις και επιλέξτε Πίνακας Ελέγχου.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Ημερομηνία, Ώρα, Γλώσσα και Τοπικές ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, επιλέξτε Τοπικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις γλώσσας.

  Σημείωση: Στην Κλασική προβολή, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Τοπικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις γλώσσας.

 3. Στο παράθυρο Τοπικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις γλώσσας, κάντε κλικ στην καρτέλα Γλώσσες. Στην περιοχή Υπηρεσίες κειμένου και γλώσσες εισόδου, επιλέξτε Λεπτομέρειες.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Κείμενο και γλώσσες εισόδου, στην περιοχή Εγκατεστημένες υπηρεσίες, κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

 5. Στο παράθυρο Προσθήκη γλώσσας εισόδου, κάντε κλικ στη γλώσσα που θέλετε από τη λίστα Γλώσσα εισόδου και έπειτα πατήστε το κουμπί OK.

Δείτε επίσης

Ενεργοποίηση ή αλλαγή της γλώσσας διάταξης πληκτρολογίου

Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος σε άλλη γλώσσα

Ενεργοποίηση του αυτόματου εντοπισμού γλώσσας

Αυτόματη αλλαγή πληκτρολογίου ανάλογα με τη γλώσσα του περιβάλλοντος κειμένου

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×