Προσθήκη βάσης δεδομένων ως προέλευση δεδομένων

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Με Microsoft SharePoint Designer 2010, μπορείτε να συνδεθείτε με μια ποικιλία βάσεων δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Microsoft SQL Server, Oracle και άλλες βάσεις δεδομένων που είναι προσβάσιμο με χρήση του πρωτοκόλλου OLE DB. Από προεπιλογή, την τοποθεσία του Microsoft SharePoint δεν περιέχει τις συνδέσεις βάσεων δεδομένων. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια βάση δεδομένων, κάποιος που έχει επαρκή δικαιώματα πρέπει να δημιουργήσετε τη σύνδεση.

Σε αυτό το άρθρο σάς δείχνει πώς μπορείτε να δημιουργήσετε μια σύνδεση σε μια βάση δεδομένων. Σας δείχνει επίσης πώς μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες εντολές Structured Query Language (SQL) και πώς μπορείτε να τροποποιήσετε τις ιδιότητες αρχείου προέλευσης δεδομένων από μια υπάρχουσα σύνδεση βάσης δεδομένων στη λίστα προελεύσεων δεδομένων.

Σημαντικό: Η επιλογή καθολικής σύνδεσης σε είναι μια δυνατότητα που έχουν καταργηθεί στο SharePoint Designer 2010 και, επομένως, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για να συνδεθείτε με μια βάση δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Δείτε επίσης .

Σε αυτό το άρθρο

Πριν ξεκινήσετε

Σύνδεση με μια βάση δεδομένων με αποθήκευση του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης

Σύνδεση με μια βάση δεδομένων με χρήση μιας προσαρμοσμένης συμβολοσειράς σύνδεσης

Δημιουργία προσαρμοσμένων εντολών SQL

Τροποποίηση των ιδιοτήτων της προέλευσης δεδομένων μιας υπάρχουσας σύνδεσης με βάση δεδομένων

Πριν ξεκινήσετε

Υπάρχουν μερικά πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε πριν από την μπορείτε να συνδεθείτε με μια βάση δεδομένων. Πρέπει να γνωρίζετε εάν εργάζεστε σε τοποθεσία είναι μια τοποθεσία Microsoft SharePoint Foundation ή μια τοποθεσία Microsoft SharePoint Server 2010, το όνομα του διακομιστή όπου βρίσκεται η βάση δεδομένων, η υπηρεσία παροχής δεδομένων που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση σε βάση δεδομένων σας, καθώς και το είδος ελέγχου ταυτότητας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Εάν χρησιμοποιείτε μια συμβολοσειρά προσαρμοσμένης σύνδεσης για να συνδεθείτε με τη βάση δεδομένων, πρέπει επίσης να γνωρίζετε τη συμβολοσειρά σύνδεσης. Για βοήθεια, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του διακομιστή.

Τι είδους βάση δεδομένων έχω;

Με SharePoint Designer 2010, μπορείτε να συνδεθείτε γρήγορα σε οποιαδήποτε βάση δεδομένων που βρίσκεται σε Microsoft SQL Server 2000 και νεότερες εκδόσεις (SQL Server 2005 και SQL Server 2008) ή σε οποιοδήποτε αρχείο προέλευσης δεδομένων που χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο OLE DB. Εάν γνωρίζετε τη συμβολοσειρά σύνδεσης, επίσης, να μπορείτε να συνδεθείτε με μια βάση δεδομένων Oracle.

Ποιον παροχέα δεδομένων να χρησιμοποιήσω;

Με SharePoint Designer 2010, μπορείτε να συνδεθείτε με μια βάση δεδομένων, χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τις τρεις διαφορετικές υπηρεσίες παροχής δεδομένων. Αυτές τις υπηρεσίες παροχής δεδομένων δεν είναι αμοιβαία αποκλειόμενα. Για παράδειγμα, Microsoft SQL Server 2000 και νεότερες εκδόσεις είναι OLE DB συμβατή και είναι δυνατή η πρόσβαση με τη χρήση της υπηρεσίας παροχής δεδομένων του Microsoft .NET Framework για OLE DB. Ωστόσο, το παροχής δεδομένων του Microsoft .NET Framework για SQL Server συγκεκριμένα έχει σχεδιαστεί για λειτουργία με το Microsoft SQL Server 2000 και νεότερες εκδόσεις και ενδέχεται να είναι η καλύτερη επιλογή, εάν η βάση δεδομένων βρίσκεται σε ένα από αυτά τα προϊόντα δύο διακομιστή.

Υπηρεσίες παροχής δεδομένων είναι τα στοιχεία λογισμικού που επιτρέπουν το πρόγραμμα-πελάτη — σε αυτό πεζών-κεφαλαίων SharePoint Designer 2010 — για να επικοινωνήσετε με τη βάση δεδομένων. Αρχικά, κάθε σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων έχει μοναδικό και κάθε ένα είχε δικό του γλώσσα προγραμματισμού για την πρόσβαση και την ενημέρωση δεδομένων. ODBC ήταν μία από τις πρώτες προσπάθειες τυποποίηση πρόσβαση σε μια ποικιλία συστημάτων διαχείρισης διάφορων τύπων βάσεων δεδομένων. Προβολές δεδομένων δεν υποστηρίζουν υπηρεσίες παροχής ODBC. OLE DB παρουσιάστηκε μετά ODBC για την παροχή πιο ευέλικτη πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων. Πολλές βάσεις δεδομένων συμβατή με ODBC είναι επίσης OLE DB συμβατή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον παροχέα δεδομένων που θα χρησιμοποιήσετε, ανατρέξτε στο ακόλουθο γράφημα.

Εάν συνδέεστε με μια βάση δεδομένων που είναι...

Χρησιμοποιήστε...

Microsoft SQL Server 2000, Microsoft SQL Server 2005 ή Microsoft SQL Server 2008

Παροχέας δεδομένων του Microsoft .NET Framework για SQL Server

Συμβατό με OLE DB

Παροχέας δεδομένων του Microsoft .NET Framework για OLE DB

Oracle

Παροχέας δεδομένων του Microsoft .NET Framework για Oracle

Συμβατό με ODBC

Παροχέας δεδομένων του Microsoft .NET Framework για ODBC

Σημείωση Οι προβολές δεδομένων δεν υποστηρίζουν υπηρεσίες παροχής ODBC για συνδέσεις βάσεων δεδομένων σε οποιονδήποτε τύπο της βάσης δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των MySQL. Στο παράθυρο διαλόγου Ρύθμιση παραμέτρων σύνδεσης βάσης δεδομένων, θα πρέπει να παραβλέψετε την επιλογή για τη χρήση μιας υπηρεσίας παροχής ODBC.

Ποια μέθοδο ελέγχου ταυτότητας να χρησιμοποιήσω;

Μπορείτε είτε να συνδεθείτε με μια βάση δεδομένων με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης ή με τη χρήση μιας προσαρμοσμένης συμβολοσειράς σύνδεσης.

Παράθυρο διαλόγου "Ρύθμιση παραμέτρων σύνδεσης βάσης δεδομένων"
Οι μέθοδοι ελέγχου ταυτότητας είναι διαθέσιμες στο παράθυρο διαλόγου Ρύθμιση παραμέτρων σύνδεσης με βάση δεδομένων

Η μέθοδος ελέγχου ταυτότητας που θέλετε θα οριστεί σε ένα τμήμα από τον τύπο του διακομιστή που χρησιμοποιείτε και την υπηρεσία παροχής δεδομένων που χρησιμοποιείτε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ποια μεθόδου ελέγχου ταυτότητας για να χρησιμοποιήσετε, ανατρέξτε στο ακόλουθο γράφημα.

Εάν η τοποθεσία σας βρίσκεται σε έναν διακομιστή με...

Και ο παροχέας δεδομένων είναι...

Δείτε την ενότητα ...

Microsoft SharePoint Foundation 2010
ή

Office SharePoint Server 2010

Παροχής δεδομένων του Microsoft .NET Framework για SQL Server
ή
Παροχής δεδομένων του Microsoft .NET Framework για OLE DB

Σύνδεση με μια βάση δεδομένων με αποθήκευση του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης

Microsoft SharePoint Foundation 2010
ή

Office SharePoint Server 2010

Παροχέας δεδομένων του Microsoft .NET Framework για Oracle

Σύνδεση με μια βάση δεδομένων με χρήση μιας προσαρμοσμένης συμβολοσειράς σύνδεσης

Επάνω μέρος της σελίδας

Σύνδεση με μια βάση δεδομένων με αποθήκευση του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης

Όταν συνδέεστε με μια βάση δεδομένων, αποθηκεύοντάς το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης, SharePoint Designer 2010 δημιουργεί μια συμβολοσειρά σύνδεσης που βασίζεται σε SQL που αποθηκεύει το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης στη σύνδεση προέλευσης δεδομένων (μια διαδικασία γνωστή ως έλεγχος ταυτότητας SQL). Εάν η τοποθεσία σας βρίσκεται σε έναν διακομιστή με Microsoft SharePoint Foundation 2010, αυτή είναι η προτιμώμενη επιλογή για τη δημιουργία συμβολοσειράς σύνδεσης.

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μια σύνδεση βάσης δεδομένων με χρήση μιας προσαρμοσμένης συμβολοσειράς σύνδεσης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα νεότερες σύνδεση με μια βάση δεδομένων με χρήση μιας προσαρμοσμένης συμβολοσειράς σύνδεσης.

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή προελεύσεις δεδομένων στο παράθυρο περιήγησης.

 2. Στην καρτέλα " Προελεύσεις δεδομένων " στην κορδέλα, στην ομάδα Δημιουργία, κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση με βάση δεδομένων.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες προέλευσης δεδομένων, στην καρτέλα Προέλευση, κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση βάσης δεδομένων.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Ρύθμιση σύνδεσης βάσης δεδομένων, στην περιοχή Στοιχεία διακομιστή, στο πλαίσιο Όνομα διακομιστή, πληκτρολογήστε το όνομα του διακομιστή, στον οποίο βρίσκεται η βάση δεδομένων.

 5. Στο πλαίσιο Όνομα παροχέα, κάντε ένα από τα εξής:

  • Εάν συνδέεστε με μια εξωτερική βάση δεδομένων Microsoft SQL Server, κάντε κλικ στην επιλογή παροχής δεδομένων του Microsoft .NET Framework για SQL Server.

  • Εάν πρόκειται να συνδεθείτε με μια εξωτερική βάση δεδομένων που είναι συμβατή με το πρωτόκολλο OLE DB, συμπεριλαμβανομένων εκδόσεων της SQL διαφορετικές από την Microsoft SQL όπως την MySQL, κάντε κλικ στην εντολή Παροχέας δεδομένων του Microsoft .NET Framework για OLE DB.

 6. Στην περιοχή Έλεγχος ταυτότητας, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση αυτού του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης στη σύνδεση δεδομένων.

 7. Στο πλαίσιο Όνομα χρήστη, πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη.

 8. Στο πλαίσιο Κωδικός πρόσβασης, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης.

 9. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

  Σημαντικό: Επειδή ο έλεγχος ταυτότητας του SQL αποθηκεύει το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης ως κείμενο στη σύνδεση δεδομένων, οποιοσδήποτε χρήστης με δικαίωμα για να ανοίξετε την τοποθεσία στο SharePoint Designer 2010 να προβάλετε αυτά τα διαπιστευτήρια. Μια προειδοποίηση ασφαλείας που σας ενημερώνει ότι το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης έχουν αποθηκευτεί ως κείμενο στη σύνδεση δεδομένων και ότι άλλα μέλη της τοποθεσίας πρόσβαση σε αυτή την προέλευση δεδομένων. Εάν θέλετε άλλα μέλη της τοποθεσίας για να αποκτήσετε πρόσβαση στη βάση δεδομένων, χρησιμοποιώντας το ίδιο όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης, κάντε κλικ στο κουμπί OK. Εάν δεν θέλετε άλλα μέλη της τοποθεσίας για να αποκτήσετε πρόσβαση στη βάση δεδομένων, χρησιμοποιώντας το ίδιο όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης, κάντε κλικ στην επιλογή Άκυρο.

 10. Στη λίστα Βάση δεδομένων, κάντε κλικ στη βάση δεδομένων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως προέλευση δεδομένων και στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

  • Στην περιοχή Επιλογή πίνακα ή προβολή, κάντε κλικ στον πίνακα ή την αποθηκευμένη προβολή που θέλετε από τη λίστα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

   Με αυτήν την επιλογή, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα προεπιλεγμένο ερώτημα που επιλέγει όλες τις εγγραφές στον πίνακα ή την προβολή του. Ωστόσο, αφού κάνετε κλικ στο κουμπί Τέλος, μπορείτε να τροποποιήσετε το προεπιλεγμένο ερώτημα, κάνοντας κλικ στην επιλογή πεδία, Φιλτράρισμα και Ταξινόμηση στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες αρχείου προέλευσης δεδομένων.

  • Κάντε κλικ στην επιλογή Καθορισμός των προσαρμοσμένων εντολών Επιλογή, Ενημέρωση, Εισαγωγή και Διαγραφή με χρήση της SQL ή αποθηκευμένων διαδικασιών και κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

   Σημείωση: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο εάν ο διαχειριστής έχει ενεργοποιήσει την επιλογή Ενεργοποίηση υποστήριξη ερώτημα ενημέρωσης στην κεντρική διαχείριση του SharePoint.

   Χρησιμοποιώντας αυτή την επιλογή μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες εντολές SQL. Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί Τέλος, ανοίγει το παράθυρο διαλόγουΕπεξεργασία προσαρμοσμένων εντολών SQL. Στο συγκεκριμένο παράθυρο διαλόγου μπορείτε να δημιουργήσετε εντολές και να προσθέσετε παραμέτρους. Εφόσον δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη εντολή SQL, μπορείτε να επεξεργαστείτε το ερώτημα κάνοντας κλικ στην εντολή Επεξεργασία προσαρμοσμένου ερωτήματος, στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες αρχείου προέλευσης δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία προσαρμοσμένων εντολών SQL, παρακάτω στο άρθρο.

 11. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες αρχείου προέλευσης δεδομένων, κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικό, πληκτρολογήστε ένα όνομα για την προέλευση δεδομένων και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Η νέα σύνδεση βάσης δεδομένων τώρα εμφανίζεται στη λίστα προελεύσεων δεδομένων.

Σημείωση: Εάν προσπαθείτε να συνδεθείτε με έναν εξωτερικό διακομιστή που εκτελεί το SQL Server, βεβαιωθείτε ότι έχει ενεργοποιηθεί ο έλεγχος ταυτότητας του SQL Server στο συγκεκριμένο διακομιστή.

Επάνω μέρος της σελίδας

Σύνδεση με μια βάση δεδομένων με χρήση μιας προσαρμοσμένης συμβολοσειράς σύνδεσης

Μια συμβολοσειρά σύνδεσης παρέχει πληροφορίες που απαιτούνται από μια εφαρμογή ή έναν παροχέα για την επικοινωνία με μια προέλευση δεδομένων. Μια συμβολοσειρά σύνδεσης παρέχει συνήθως την τοποθεσία του διακομιστή της βάσης δεδομένων, τη συγκεκριμένη βάση δεδομένων προς χρήση και τις πληροφορίες ελέγχου ταυτότητας. Με μια συμβολοσειρά σύνδεσης, μπορείτε να καθορίσετε τη συμβολοσειρά σύνδεσης που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση με τη βάση δεδομένων.

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή προελεύσεις δεδομένων στο παράθυρο περιήγησης.

 2. Στην καρτέλα Συνδέσεις δεδομένων, στην ομάδα Δημιουργία, κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση με βάση δεδομένων.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες προέλευσης δεδομένων, στην καρτέλα Προέλευση, κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση βάσης δεδομένων.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Ρύθμιση σύνδεσης βάσης δεδομένων, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Χρήση προσαρμοσμένης συμβολοσειράς σύνδεσης και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επεξεργασία.

 5. Στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία συμβολοσειράς σύνδεσης, στη λίστα Όνομα παροχέα, κάντε κλικ στον παροχέα δεδομένων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

 6. Στο πλαίσιο Συμβολοσειρά σύνδεσης πληκτρολογήστε τη συμβολοσειρά σύνδεσής σας.

  Παράδειγμα μιας σύνδεσης OLE DB:

  Υπηρεσία παροχής = myProvider; προέλευση δεδομένων = myPath; αρχικού καταλόγου = catalogName;

  Αναγνωριστικό χρήστη = όνομα χρήστη; Κωδικός πρόσβασης = κωδικό πρόσβασης.

  Παράδειγμα μιας σύνδεσης Oracle:

  Προέλευση δεδομένων = βάση_δεδομένων; Αναγνωριστικό χρήστη = όνομα χρήστη;

  Κωδικός πρόσβασης = τον κωδικό πρόσβασης, ενσωματωμένη ασφάλεια = όχι.

  Παράδειγμα μια συμβολοσειρά σύνδεσης του SQL Server:

  Προέλευση δεδομένων = myServerAddress; αρχικού καταλόγου = βάση_δεδομένων; Αναγνωριστικό χρήστη = όνομα χρήστη; Κωδικός πρόσβασης = κωδικό πρόσβασης.

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 8. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 9. Στη λίστα Βάση δεδομένων, κάντε κλικ στη βάση δεδομένων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως προέλευση δεδομένων και στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

  • Κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογή πίνακα ή προβολή, στη συνέχεια, κάντε κλικ στον πίνακα ή αποθηκευμένη προβολή που θέλετε από τη λίστα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

   Με αυτήν την επιλογή, δημιουργείτε μια προεπιλεγμένη σύνδεση στον πίνακα ή προβολή. Ωστόσο, αφού κάνετε κλικ στο κουμπί Τέλος, μπορείτε να καθορίσετε ένα ερώτημα, κάνοντας κλικ στην επιλογή πεδία, Φιλτράρισμα και Ταξινόμηση στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες αρχείου προέλευσης δεδομένων.

  • Κάντε κλικ στην επιλογή Καθορισμός των προσαρμοσμένων εντολών Επιλογή, Ενημέρωση, Εισαγωγή και Διαγραφή με χρήση της SQL ή αποθηκευμένων διαδικασιών και κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

   Σημείωση: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο εάν ο διαχειριστής του διακομιστή σας έχει ενεργοποιήσει την επιλογή Ενεργοποίηση υποστήριξη ερώτημα ενημέρωσης στην κεντρική διαχείριση του SharePoint.

   Χρησιμοποιώντας αυτή την επιλογή μπορείτε να δημιουργήσετε ή να επεξεργαστείτε προσαρμοσμένες εντολές SQL. Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί Τέλος, ανοίγει το παράθυρο διαλόγουΕπεξεργασία προσαρμοσμένων εντολών SQL. Στο συγκεκριμένο παράθυρο διαλόγου μπορείτε να δημιουργήσετε εντολές και να προσθέσετε παραμέτρους. Εφόσον δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη εντολή SQL, μπορείτε να επεξεργαστείτε το ερώτημα κάνοντας κλικ στην εντολή Επεξεργασία προσαρμοσμένου ερωτήματος, στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες αρχείου προέλευσης δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία προσαρμοσμένων εντολών SQL, παρακάτω στο άρθρο.

 10. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες αρχείου προέλευσης δεδομένων, κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικό, πληκτρολογήστε ένα όνομα για την προέλευση δεδομένων και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Η νέα σύνδεση βάσης δεδομένων τώρα εμφανίζεται στη λίστα προελεύσεων δεδομένων.

 • Εάν προσπαθείτε να συνδεθείτε με έναν εξωτερικό διακομιστή που εκτελεί το SQL Server, βεβαιωθείτε ότι έχει ενεργοποιηθεί ο έλεγχος ταυτότητας του SQL Server στο συγκεκριμένο διακομιστή.

 • Δεν είναι δυνατή η χρήση του Ελέγχου ταυτότητας του SQL Server στο διακομιστή που εκτελεί SQL Server, βεβαιωθείτε ότι έχει ενεργοποιηθεί ο Έλεγχος ταυτότητας καθολικής σύνδεσης για το διακομιστή στον οποίο βρίσκεται η τοποθεσία SharePoint.

Επάνω μέρος της σελίδας

Δημιουργία προσαρμοσμένων εντολών SQL

Όταν κάνετε κλικ στην επιλογή ή να καθορίσετε προσαρμοσμένα, επιλέξτε ενημέρωση, εισαγάγετε, και διαγραφή εντολές χρησιμοποιώντας SQL ή αποθηκευμένων διαδικασιών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος στο παράθυρο διαλόγου Ρύθμιση παραμέτρων σύνδεσης βάσης δεδομένων, η Επεξεργασία προσαρμοσμένων εντολών SQL Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου. Στο παράθυρο διαλόγου, μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες προτάσεις SQL για να ανακτήσετε ή τροποποίηση των δεδομένων σε μια βάση δεδομένων.

Υπάρχουν τέσσερεις καρτέλες στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία προσαρμοσμένων εντολών SQL, που κάθε μία αντιστοιχεί σε μια κοινή εντολή SQL. Αυτές είναι:

 • Επιλογή     Η εντολή SELECT χρησιμοποιείται για την ανάκτηση δεδομένων από έναν πίνακα.

 • Ενημέρωση     Η εντολή UPDATE χρησιμοποιείται για την τροποποίηση δεδομένων σε έναν πίνακα.

 • Εισαγωγή     Η εντολή INSERT INTO χρησιμοποιείται για την εισαγωγή νέων γραμμών σε έναν πίνακα.

 • Διαγραφή     Η εντολή DELETE χρησιμοποιείται για τη διαγραφή γραμμών από έναν πίνακα.

Η λίστα Αποθηκευμένη διαδικασία εμφανίζει όλες τις αποθηκευμένες διαδικασίες που είναι διαθέσιμες στη βάση δεδομένων με την οποία συνδέεστε.

Όταν ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία προσαρμοσμένων εντολών SQL, οποιαδήποτε πρόταση έχει εφαρμοστεί ήδη στα δεδομένα εμφανίζεται στο πλαίσιο Πρόταση SQL. Για παράδειγμα, εάν δημιουργήσετε μια σύνδεση βάσης δεδομένων κάνοντας κλικ στην εντολή Επιλογή ενός πίνακα ή μιας προβολής για να επιλέξετε έναν πίνακα, και έπειτα αποφασίσετε να επεξεργαστείτε την πρόταση SELECT,θα εμφανιστεί η εξής πρόταση στο πλαίσιο Πρόταση SQL, στην καρτέλα Επιλογή:

ΕΠΙΛΈΞΤΕ * από dbo. το_όνομα_του [_πίνακα]

Ο αστερίσκος σε αυτή την πρόταση είναι χαρακτήρας μπαλαντέρ, που σημαίνει όλα. Αυτή η πρόταση SQL σημαίνει επιλογή όλων των πεδίων για όλες τις εγγραφές από τον συγκεκριμένο πίνακα. Για να επεξεργαστείτε την πρόταση, κάντε κλικ στην εντολή Εντολή επεξεργασίας για να ανοίξετε το παράθυρο Πρόγραμμα επεξεργασίας εντολών και παραμέτρων.

Παράθυρο διαλόγου Πρόγραμμα επεξεργασίας εντολών και παραμέτρων

Επεξεργασία του ερωτήματος SQL με άμεση πληκτρολόγηση στο πλαίσιο Εντολή SELECT.

Προσθήκη παραμέτρων SQL

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε παραμέτρους για τα ερωτήματα SQL, κάνοντας κλικ στην εντολή Προσθήκη παραμέτρου.

Παράμετροι SQL πρέπει να χρησιμοποιούνται σε οποιοδήποτε σημείο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια συμβολοσειρά ερωτήματος, δηλαδή, κείμενο που περικλείεται σε μονά εισαγωγικά. Επειδή η χρήση συμβολοσειρών σε προτάσεις SQL δημιουργεί μια ευπάθεια ασφαλείας, SQL απαιτούνται οι παράμετροι σε SharePoint Designer 2010 κάθε φορά που δημιουργείτε μια πρόταση SQL που ανακτά φιλτραρισμένα δεδομένα από μια προέλευση δεδομένων.

Για παράδειγμα, η εταιρεία Northwind Traders είναι μια εταιρεία διανομής τροφών gourmet. Αποθηκεύει όλα τα εταιρικά της δεδομένα σε μια βάση δεδομένων που βασίζεται σε SQL. Κατά την ανάκτηση της πλήρης λίστας προϊόντων από τον πίνακα προϊόντων, το ερώτημα SQL που προκύπτει είναι ως εξής:

ΕΠΙΛΈΞΤΕ * από dbo. [Προϊόντα]

Αυτή η πρόταση SQL ανακτά όλες τις εγγραφές στον πίνακα προϊόντων. Η Northwind θέλει να ανακτήσει μια φιλτραρισμένη λίστα που περιλαμβάνει μόνο τα στοιχεία που δεν υπάρχουν διαθέσιμα. Ο πίνακας περιλαμβάνει ένα πεδίο UnitsInStock. Χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή SQL, η πρόταση που θα ανακτούσε αυτή τη λίστα είναι η εξής:

ΕΠΙΛΈΞΤΕ * από dbo. [Προϊόντα] ΌΠΟΥ Λεπτομέρειες = "0"

Το

"0"

σε αυτή την πρόταση είναι μια συμβολοσειρά ερωτήματος. Αυτή η συμβολοσειρά ερωτήματος θα πρέπει να αντικατασταθεί από μια μεταβλητή. Για το παράδειγμα αυτό, θα πρέπει να δημιουργήσετε μια μεταβλητή που ονομάζεται OutOfStock. Η νέα πρόταση SQL εμφανίζεται ως εξής:

ΕΠΙΛΈΞΤΕ * από dbo. [Προϊόντα] ΌΠΟΥ λεπτομέρειες = @OutOfStock

Για να δημιουργήσετε μια πρόταση SQL με χρήση της μεταβλητής OutOfStock σε αυτό το παράδειγμα, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

 1. Στο παράθυρο διαλόγου Πρόγραμμα επεξεργασίας εντολών και παραμέτρων, στο πλαίσιο Εντολή SELECT, πληκτρολογήστε την ακόλουθη συμβολοσειρά:

ΕΠΙΛΈΞΤΕ * από dbo. [Προϊόντα] ΌΠΟΥ λεπτομέρειες = @OutOfStock

 1. Στην περιοχή Παράμετροι, κάντε κλικ στην εντολή Προσθήκη παραμέτρου.

 2. Η μεταβλητή που θέλετε να ορίσετε είναι OutOfStock, επομένως, στη στήλη όνομα, πληκτρολογήστε OutOfStock.

 3. Στη λίστα Προέλευση παραμέτρου, κάντε κλικ στην επιλογή None.

 4. Επειδή η τιμή που θέλετε να αντιστοιχίσετε είναι το 0, στο πλαίσιο DefaultValue, πληκτρολογήστε 0.

  Πρόγραμμα επεξεργασίας εντολών και παραμέτρων με πρόταση SQL

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

  Πλέον εμφανίζεται η νέα πρόταση SQL, στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία προσαρμοσμένων εντολών SQL.

  Παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία προσαρμοσμένων εντολών SQL με πρόταση SQL

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ ξανά.

  Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες προέλευσης δεδομένων, εμφανίζεται το κουμπί Επεξεργασία προσαρμοσμένου ερωτήματος στην καρτέλα Προέλευση.

  Παράθυρο διαλόγου 'Ιδιότητες αρχείου προέλευσης δεδομένων' με κουμπί 'Επεξεργασία προσαρμοσμένου ερωτήματος'

Επάνω μέρος της σελίδας

Τροποποίηση των ιδιοτήτων προέλευσης δεδομένων μιας υπάρχουσας σύνδεσης βάσης δεδομένων

Εφόσον ρυθμίσετε τις παραμέτρους μιας σύνδεσης βάσης δεδομένων, μπορείτε αργότερα να τροποποιήσετε τη σύνδεση οποιαδήποτε στιγμή. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να δημιουργήσετε ένα νέο ερώτημα, να τροποποιήσετε ένα υπάρχον ή να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη πρόταση SQL.

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή προελεύσεις δεδομένων στο παράθυρο περιήγησης.

  Μια λίστα με όλες τις συνδέσεις προέλευσης δεδομένων εμφανίζεται κάτω από το παράθυρο περιήγησης.

 2. Κάντε κλικ σε ένα αρχείο προέλευσης δεδομένων από τη λίστα.

  Εάν η σύνδεση βάσης δεδομένων χρησιμοποιεί ένα προσαρμοσμένο ερώτημα SQL, το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες αρχείου προέλευσης δεδομένων φαίνεται όπως αυτό που απεικονίζεται παρακάτω.

  Παράθυρο διαλόγου 'Ιδιότητες αρχείου προέλευσης δεδομένων' με κουμπί 'Επεξεργασία προσαρμοσμένου ερωτήματος'

 3. Εάν η σύνδεση βάσης δεδομένων δεν χρησιμοποιεί ένα προσαρμοσμένο ερώτημα SQL, το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες αρχείου προέλευσης δεδομένων φαίνεται όπως αυτό που απεικονίζεται παρακάτω.

  Παράθυρο διαλόγου 'Ιδιότητες αρχείου προέλευσης δεδομένων' με ενότητα 'Ερώτημα'

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες προέλευσης δεδομένων, κάντε οποιοδήποτε από τα εξής:

  • Εάν υπάρχει περιοχή Ερώτημα με κουμπιά, κάντε κλικ στα κουμπιά για να προσθέσετε ή να καταργήσετε πεδία ή για να δημιουργήσετε ή να τροποποιήσετε ένα φίλτρο ή μια σειρά ταξινόμησης.

  • Εάν υπάρχει περιοχή Ερώτημα με κουμπιά, κάντε κλικ στην επιλογή Ρύθμιση σύνδεσης βάσης δεδομένων για να εφαρμοστεί ένα προσαρμοσμένο ερώτημα SQL στη σύνδεση. Εφόσον κάνετε κλικ στην επιλογή Ρύθμιση σύνδεσης βάσης δεδομένων, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

   Σημαντικό: Επειδή ο έλεγχος ταυτότητας του SQL αποθηκεύει το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης ως κείμενο στη σύνδεση δεδομένων, οποιοσδήποτε χρήστης με δικαίωμα για να ανοίξετε την τοποθεσία στο SharePoint Designer 2010 να προβάλετε αυτά τα διαπιστευτήρια. Μια προειδοποίηση ασφαλείας που σας ενημερώνει ότι το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης έχουν αποθηκευτεί ως κείμενο στη σύνδεση δεδομένων και ότι άλλα μέλη της τοποθεσίας πρόσβαση σε αυτή την προέλευση δεδομένων. Εάν θέλετε άλλα μέλη της τοποθεσίας για να αποκτήσετε πρόσβαση στη βάση δεδομένων, χρησιμοποιώντας το ίδιο όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης, κάντε κλικ στο κουμπί OK. Εάν δεν θέλετε άλλα μέλη της τοποθεσίας για να αποκτήσετε πρόσβαση στη βάση δεδομένων, χρησιμοποιώντας το ίδιο όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης, κάντε κλικ στην επιλογή Άκυρο.

   Στο παράθυρο διαλόγου Ρύθμιση σύνδεσης βάσης δεδομένων, κάντε κλικ στην εντολή Καθορισμός προσαρμοσμένων εντολών Select, Update, Insert, και Delete μέσω της SQL ή αποθηκευμένων διαδικασιών και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

   Θα ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία προσαρμοσμένων εντολών SQL. Στο παράθυρο διαλόγου αυτό μπορείτε να δημιουργήσετε τη δική σας πρόταση SQL. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία προσαρμοσμένων εντολών SQL σε αυτό το άρθρο.

  • Εάν υπάρχει ένα κουμπί Επεξεργασία προσαρμοσμένου ερωτήματος, κάντε κλικ για να ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία προσαρμοσμένων εντολών SQL, στο οποίο μπορείτε να προσθέσετε, να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε προσαρμοσμένες προτάσεις SQL.

Επάνω μέρος της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×