Προσθήκη αρχείων και γραφικών στις εγγραφές της βάσης δεδομένων σας

Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα "Συνημμένο" στην Access, για να προσθέστε ένα ή περισσότερα αρχεία — έγγραφα, παρουσιάσεις, εικόνες κλπ. — στις εγγραφές της βάσης δεδομένων σας. Αυτό το άρθρο σάς παρέχει πληροφορίες παρασκηνίου και βήματα που απαιτούνται για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους μιας βάσης δεδομένων για τη χρήση συνημμένων και για την επισύναψη και τη διαχείριση δεδομένων.

Σημείωση: Οι λειτουργίες που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο δεν ισχύουν στις εφαρμογές web της Access.

Σε αυτό το άρθρο

Γιατί πρέπει να χρησιμοποιώ συνημμένα;

Προσθήκη πεδίου συνημμένου σε έναν πίνακα

Επισύναψη αρχείων απευθείας σε πίνακες

Χρήση συνημμένων με φόρμες και εκθέσεις

Αποθήκευση συνημμένων αρχείων σε άλλες θέσεις

Κατάργηση συνημμένων αρχείων

Χρήση συνημμένων χωρίς ποντίκι ή άλλη συσκευή κατάδειξης

Αναφορά συνημμένων

Γιατί πρέπει να χρησιμοποιώ συνημμένα;

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε συνημμένα για την αποθήκευση πολλών αρχείων σε ένα πεδίο, καθώς ακόμη και για την αποθήκευση πολλών τύπων αρχείων σε αυτό το πεδίο. Για παράδειγμα, έστω ότι διαθέτετε μια βάση δεδομένων επαφών εργασίας. Τώρα μπορείτε να επισυνάψετε ένα ή περισσότερα βιογραφικά σημειώματα στην εγγραφή για κάθε επαφή καθώς και μια φωτογραφία για την κάθε επαφή.

Επίσης, τα συνημμένα αποθηκεύουν δεδομένα πιο αποδοτικά. Οι παλαιότερες εκδόσεις της Access χρησιμοποιούσαν μια τεχνολογία που ονομαζόταν "Σύνδεση και ενσωμάτωση αντικειμένων (OLE)" για την αποθήκευση εικόνων και εγγράφων. Από προεπιλογή, η τεχνολογία OLE δημιουργούσε ένα ισοδύναμο bitmap της εικόνας ή του εγγράφου. Αυτά τα αρχεία bitmap μπορεί να είχαν αρκετά μεγάλο μέγεθος — μέχρι και 10 φορές περισσότερο από το αρχικό αρχείο. Όταν προβάλατε μια εικόνα ή ένα έγγραφο από τη βάση δεδομένων σας, η τεχνολογία OLE εμφάνιζε την εικόνα bitmap και όχι το αρχικό αρχείο. Με τη χρήση συνημμένων ανοίγετε τα έγγραφα και τα αρχεία που δεν περιέχουν εικόνες στα γονικά τους προγράμματα κι επομένως, μέσα από την Access μπορείτε να αναζητήσετε και να επεξεργαστείτε αυτά τα αρχεία.

Επιπλέον, η τεχνολογία OLE απαιτεί προγράμματα που ονομάζονται διακομιστές OLE για να λειτουργήσει. Για παράδειγμα, εάν αποθηκεύσετε αρχεία εικόνων JPEG σε μια βάση δεδομένων της Access, κάθε υπολογιστής που εκτελεί τη βάση δεδομένων απαιτεί ένα άλλο πρόγραμμα, το οποίο καταχωρείται ως διακομιστής OLE για τις εικόνες JPEG. Αντίθετα, η Access αποθηκεύει τα συνημμένα αρχεία στις εγγενείς μορφές τους χωρίς υποστηρικτικές εικόνες και δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε πρόσθετο λογισμικό για να προβάλετε τις εικόνες από τη βάση δεδομένων σας.

Συνημμένα και κανόνες σχεδίασης βάσης δεδομένων

Από προεπιλογή, κάθε πεδίο σε μια σχεσιακή βάση δεδομένων περιέχει μόνο ένα στοιχείο δεδομένων. Για παράδειγμα, εάν ένα πεδίο διευθύνσεων περιείχε περισσότερες από μία διευθύνσεις, η εύρεση των διευθύνσεων θα ήταν δύσκολη, εάν όχι αδύνατη. Επομένως, με πρώτη ματιά, τα συνημμένα φαίνεται να παραβιάζουν τους κανόνες της σχεδίασης βάσης δεδομένων, επειδή μπορείτε να επισυνάψετε περισσότερα από ένα αρχεία, δηλαδή από ένα στοιχείο δεδομένων, σε ένα πεδίο. Ωστόσο, τα συνημμένα δεν παραβιάζουν κανέναν κανόνα σχεδίασης, επειδή κατά την επισύναψη αρχείων σε μια εγγραφή, η Access δημιουργεί έναν ή περισσότερους πίνακες συστήματος και χρησιμοποιεί αυτούς τους πίνακες στο παρασκήνιο για την κανονικοποίηση των δεδομένων σας. Δεν μπορείτε να δείτε ή να εργαστείτε με αυτούς τους πίνακες.

Για πληροφορίες σχετικά με την προβολή άλλων πινάκων συστήματος, ανατρέξτε στο άρθρο Οδηγός για το παράθυρο περιήγησης. Για πληροφορίες σχετικά με τη σχεδίαση βάσεων δεδομένων, ανατρέξτε στο άρθρο βασικές αρχές σχεδίασης βάσεων δεδομένων.

Τρόποι με τους οποίους μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα συνημμένα αρχεία

Θυμηθείτε αυτές τις οδηγίες, όταν εργάζεστε με συνημμένα αρχεία:

 • Μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία μόνο σε βάσεις δεδομένων που δημιουργείτε στην Access και χρησιμοποιούν τη μορφή αρχείου .accdb. Δεν μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση συνημμένων μεταξύ μιας βάσης δεδομένων (.accdb) της Access και μιας βάσης δεδομένων με παλαιότερη μορφή αρχείου (.mdb).

 • Πρέπει να δημιουργήσετε ένα πεδίο σε έναν πίνακα και να ορίσετε σε αυτό το πεδίο τον τύπο δεδομένων "Συνημμένο". Αφού ορίσετε τον τύπο δεδομένων σε "Συνημμένο", δεν μπορείτε να τον αλλάξετε.

 • Μπορείτε να αποθηκεύσετε πολλά αρχεία σε μία εγγραφή. Για παράδειγμα, μπορείτε να αποθηκεύσετε εικόνες και αρχεία που δημιουργήθηκαν με προγράμματα επεξεργασίας κειμένου και υπολογιστικών φύλλων.

 • Μπορείτε να επισυνάψετε δύο gigabyte δεδομένων το μέγιστο (το μέγιστο μέγεθος για μια βάση δεδομένων της Access). Τα μεμονωμένα αρχεία δεν μπορούν αν υπερβαίνουν σε μέγεθος τα 256 megabyte.

 • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο διαλόγου Συνημμένα, για να προσθέσετε, να επεξεργαστείτε και να διαχειριστείτε συνημμένα. Μπορείτε να ανοίξετε άμεσα το παράθυρο διαλόγου από το πεδίο συνημμένου σε έναν πίνακα, κάνοντας διπλό κλικ στο πεδίο. Εάν θέλετε να διαχειριστείτε συνημμένα από μια φόρμα ή να προβάλετε συνημμένα από μια παράσταση, προσθέτετε το στοιχείο ελέγχου επισύναψης στη φόρμα ή την παράσταση και, στη συνέχεια, συνδέετε το στοιχείο ελέγχου στο υποκείμενο πεδίο πίνακα του συνημμένου.

 • Από προεπιλογή, το στοιχείο ελέγχου επισύναψης αποδίδει εικόνες και εμφανίζει το εικονίδιο προγράμματος που αντιστοιχεί σε άλλους τύπους αρχείων. Για παράδειγμα, έστω ότι έχετε επισυνάψει μια φωτογραφία, ένα βιογραφικό σημείωμα και ένα σχέδιο του Visio σε μια εγγραφή. Όταν πραγματοποιείτε κύλιση ανάμεσα στα συνημμένα, το στοιχείο ελέγχου αποδίδει την εικόνα και εμφανίζει τα εικονίδια προγραμμάτων για το έγγραφο και το σχέδιο.

 • Όταν ανοίγετε το παράθυρο διαλόγου Συνημμένα από έναν πίνακα ή μια φόρμα, μπορείτε να προσθέσετε, να καταργήσετε, να επεξεργαστείτε και να αποθηκεύσετε συνημμένα αρχεία. Όταν ανοίγετε το παράθυρο διαλόγου Συνημμένα από μια αναφορά, μπορείτε μόνο να αποθηκεύσετε τα συνημμένα αρχεία σε μια άλλη θέση.

 • Η Access θα συμπιέσει τα συνημμένα αρχεία σας, εκτός εάν η ίδια η μορφή των αρχείων αυτών περιλαμβάνει συμπίεση. Για παράδειγμα, τα αρχεία JPEG είναι συμπιεσμένα από το πρόγραμμα γραφικών, με το οποίο δημιουργήθηκαν κι επομένως η Access δεν τα συμπιέζει.

 • Εάν το πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία του συνημμένου αρχείου είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας, μπορείτε να ανοίξετε και να επεξεργαστείτε τα συνημμένα αρχεία σε αυτό το πρόγραμμα.

 • Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα συνημμένα αρχεία σε θέσεις στη μονάδα σκληρού δίσκου σας ή στο δίκτυο. Στη συνέχεια, μπορείτε να επεξεργαστείτε τα συνημμένα και να βεβαιωθείτε ότι θέλετε τις αλλαγές, πριν να αποθηκεύσετε αυτές τις αλλαγές στη βάση δεδομένων σας.

 • Μπορείτε να διαχειριστείτε τα συνημμένα μέσω προγραμματισμού.

Τα βήματα στις ακόλουθες ενότητες εξηγούν τους τρόπους προσθήκης και διαχείρισης συνημμένων.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη πεδίου συνημμένου σε έναν πίνακα

Για να χρησιμοποιήσετε συνημμένα στην Access, πρέπει πρώτα να προσθέσετε ένα πεδίο συνημμένου σε τουλάχιστον έναν από τους πίνακες στη βάση δεδομένων σας. Η Access παρέχει δύο τρόποι προσθήκης ενός πεδίου συνημμένων σε έναν πίνακα. Μπορείτε να προσθέσετε το πεδίο στην προβολή φύλλου δεδομένων ή μπορείτε να το προσθέσετε στην προβολή σχεδίασης. Τα βήματα σε αυτή την ενότητα εξηγούν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τις δύο αυτές τεχνικές.

Προσθήκη ενός πεδίου συνημμένων στην προβολή φύλλου δεδομένων

 1. Με τον πίνακα ανοιχτό σε προβολή φύλλου δεδομένων, κάντε κλικ στην πρώτη κενή στήλη που είναι διαθέσιμη. Για να βρείτε μια κενή στήλη, κάντε αναζήτηση με τις λέξεις Προσθήκη νέου πεδίου στην κεφαλίδα της στήλης.

 2. Στην καρτέλα Φύλλο δεδομένων, στην ομάδα Τύπος δεδομένων και μορφοποίηση, κάντε κλικ στο κάτω βέλος δίπλα στο στοιχείο Τύπος δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Συνημμένο.

  Η Access ορίζει τον τύπο δεδομένων για το πεδίο ως Συνημμένο και τοποθετεί ένα εικονίδιο στη γραμμή κεφαλίδας του πεδίου. Η παρακάτω εικόνα δείχνει ένα νέο πεδίο συνημμένου. Προσέξτε το εικονίδιο συνδετήρα στη γραμμή κεφαλίδας του πεδίου. Από προεπιλογή, δεν μπορείτε να πληκτρολογήσετε κείμενο στη γραμμή κεφαλίδας των πεδίων συνημμένου.

  Ένα νέο πεδίο πίνακα ορίζεται στον τύπο δεδομένων 'Συνημμένο'

 3. Αποθηκεύστε τις αλλαγές σας.

  Θυμηθείτε ότι δεν μπορείτε να μετατρέψετε το νέο πεδίο σε άλλον τύπο δεδομένων αλλά μπορείτε να το διαγράψετε εάν πιστεύετε ότι κάνατε κάποιο λάθος.

Προσθήκη ενός πεδίου συνημμένων στην προβολή σχεδίασης

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξί κλικ στον πίνακα που θέλετε να αλλάξετε και κάντε κλικ στο στοιχείο Προβολή σχεδίασης Εικόνα κουμπιού από το μενού συντόμευσης.

 2. Στη στήλη Όνομα πεδίου επιλέξτε μια κενή γραμμή και πληκτρολογήστε ένα όνομα για το πεδίο συνημμένου.

 3. Στην ίδια γραμμή, στην περιοχή Τύπος δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Συνημμένο.

 4. Αποθηκεύστε τις αλλαγές σας.

  Θυμηθείτε ότι δεν μπορείτε να μετατρέψετε το νέο πεδίο σε άλλον τύπο δεδομένων αλλά μπορείτε να το διαγράψετε εάν πιστεύετε ότι κάνατε κάποιο λάθος.

 5. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Προβολές, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται κάτω από το κουμπί "Προβολή" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή φύλλου δεδομένων, για να ανοίξετε τον πίνακα για χρήση.

  Εικόνα της κορδέλας της Access

  -ή-

  Κάντε δεξί κλικ στην καρτέλα εγγράφου για τον πίνακα και κάντε κλικ στην εντολή Προβολή φύλλου δεδομένων από το μενού συντόμευσης.

  -ή-

  Στο παράθυρο περιήγησης κάντε δεξί κλικ στον πίνακα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα στο μενού συντόμευσης.

 6. Προχωρήστε στα επόμενα βήματα.

Αρχή της σελίδας

Επισύναψη αρχείων απευθείας σε πίνακες

Αφού προσθέσετε ένα πεδίο συνημμένου σε έναν πίνακα, μπορείτε να επισυνάψετε τα αρχεία στις εγγραφές σε αυτόν τον πίνακα χωρίς να χρειάζεται να δημιουργήσετε μια φόρμα καταχώρησης δεδομένων. Μπορείτε επίσης να προβάλετε συνημμένα χωρίς να χρησιμοποιήσετε μια φόρμα, αλλά να θυμάστε ότι όταν προβάλλετε συνημμένα απευθείας από τους πίνακες, θα πρέπει να το κάνετε στα προγράμματα που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία των αρχείων ή σε ένα πρόγραμμα που υποστηρίζει το συγκεκριμένο τύπο αρχείου. Για παράδειγμα, εάν ανοίξετε ένα έγγραφο του Word που είναι συνημμένο σε έναν πίνακα, θα ξεκινήσει και το Word και θα δείτε το έγγραφο στο Word και όχι στην Access. Εάν το Word δεν είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας, εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου και σας ζητά να επιλέξετε ένα πρόγραμμα για να δείτε το αρχείο.

Προσθήκη συνημμένου σε πίνακα

 1. Με τον πίνακα που περιέχει το πεδίο συνημμένου ανοιχτό σε προβολή φύλλου δεδομένων, κάντε διπλό κλικ στο πεδίο συνημμένου.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Συνημμένα. Η παρακάτω εικόνα δείχνει το παράθυρο διαλόγου.

  Παράθυρο διαλόγου Συνημμένα

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη. Θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Επιλογή αρχείου.

 3. Χρησιμοποιήστε τη λίστα Διερεύνηση σε, για να περιηγηθείτε στο αρχείο ή στα αρχεία, τα οποία θέλετε να επισυνάψετε στην εγγραφή, επιλέξτε το αρχείο ή τα αρχεία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Άνοιγμα.

  Μπορείτε να επιλέξετε πολλά αρχεία από οποιονδήποτε υποστηριζόμενο τύπο δεδομένων. Για μια λίστα των υποστηριζόμενων τύπων δεδομένων, ανατρέξτε στην ενότητα Αναφορά συνημμένων παρακάτω στο παρόν άρθρο.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Συνημμένα, κάντε κλικ στο κουμπί OK, για να προσθέσετε τα αρχεία στον πίνακά σας.

  Η Access προσθέτει τα αρχεία στο πεδίο και αυξάνει ανάλογα τον αριθμό που υποδηλώνει τα συνημμένα. Η παρακάτω εικόνα δείχνει ένα πεδίο με δύο συνημμένες εικόνες:

  Ένα πεδίο 'Συνημμένο' με δύο στοιχεία δεδομένων

 5. Επαναλάβετε αυτά τα βήματα, εφόσον χρειάζεται, για να προσθέσετε αρχεία στο τρέχον πεδίο ή σε άλλα πεδία στον πίνακά σας.

Άνοιγμα των συνημμένων αρχείων από έναν πίνακα

 1. Με τον πίνακα ανοιχτό στην προβολή φύλλου δεδομένων, κάντε διπλό κλικ στο κελί στο πεδίο συνημμένου.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Συνημμένα, κάντε διπλό κλικ στο αρχείο που θέλετε να ανοίξετε.

  –ή–

  Επιλέξτε το αρχείο και κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

  Γίνεται εκκίνηση του προγράμματος που σχετίζεται με το αρχείο και ανοίγει το σχετικό αρχείο — τα αρχεία του Excel ανοίγουν στο Excel και ούτω καθεξής.

  Ορισμένα αρχεία εικόνων ενδέχεται να ανοίξουν στο Πρόγραμμα προβολής εικόνων των Microsoft Windows. Εάν θέλετε να κάνετε περισσότερα από την προβολή της εικόνας, μπορείτε να κάνετε δεξί κλικ στην εικόνα και, στη συνέχεια, να κάνετε κλικ στην εντολή Επεξεργασία. Με αυτή την ενέργεια γίνεται εκκίνηση του προγράμματος που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία του αρχείου, εάν έχετε εγκαταστήσει αυτό το πρόγραμμα στον υπολογιστή σας.

Αποθήκευση αλλαγών σε ένα συνημμένο αρχείο

 1. Εφόσον χρειάζεται, χρησιμοποιήστε το γονικό πρόγραμμα για να επεξεργαστείτε το αρχείο σας.

 2. Αποθηκεύστε τυχόν αλλαγές στο αρχείο και κλείστε το γονικό πρόγραμμα. Λάβετε υπόψη ότι όποτε αλλάζετε ένα συνημμένο αρχείο, οι αλλαγές σας αποθηκεύονται στον προσωρινό φάκελο Internet στη μονάδα του σκληρού δίσκου σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτόν τον φάκελο, ανατρέξτε στις σημειώσεις στο τέλος της παρούσας ενότητας.

 3. Για να αποθηκεύσετε μόνιμα τις αλλαγές σας, επιστρέψτε στην Access και στο παράθυρο διαλόγου Συνημμένα, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Εμφανίζεται ένα μήνυμα όπως το εξής:

  Ένα ερώτημα αποθήκευσης των αλλαγών που έγιναν σε συνημμένο

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας.

  Σημειώσεις: 

  • Όταν ανοίγετε ένα συνημμένο αρχείο στο γονικό του πρόγραμμα για προβολή ή επεξεργασία, η Access τοποθετεί ένα προσωρινό αντίγραφο του αρχείου σε έναν προσωρινό φάκελο. Εάν αλλάξετε το αρχείο και αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας από το γονικό πρόγραμμα, η Access αποθηκεύει τις αλλαγές σας στο προσωρινό αντίγραφο. Όταν επιστρέψετε στην Access και κάνετε κλικ στο κουμπί OK, για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Συνημμένα, η Access σάς ζητά να αποθηκεύσετε ξανά το συνημμένο αρχείο. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι, για να εγγράψετε το αρχείο που αλλάξατε στη βάση δεδομένων σας ή κάντε κλικ στο κουμπί Όχι, για να μην τροποποιήσετε το αρχείο στη βάση δεδομένων σας.

  • Για να βρείτε τη θέση του φακέλου του προσωρινού αρχείου, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

   1. Ξεκινήστε τον Windows Internet Explorer.

   2. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές Internet.

   3. Στην καρτέλα Γενικά, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

    Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις. Η διαδρομή φακέλου εμφανίζεται στην ενότητα Προσωρινά αρχεία Internet.

Αρχή της σελίδας

Χρήση συνημμένων με φόρμες και εκθέσεις

Όταν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε συνημμένα σε μια φόρμα ή έκθεση, χρησιμοποιείτε το στοιχείο ελέγχου επισύναψης. Το στοιχείο ελέγχου αποδίδει αυτόματα αρχεία εικόνων καθώς κινείστε μεταξύ των εγγραφών μιας βάσης δεδομένων. Εάν επισυνάψετε άλλους τύπους αρχείων, όπως έγγραφα ή σχέδια, το στοιχείο ελέγχου επισύναψης εμφανίζει το εικονίδιο που αντιστοιχεί στον τύπο αρχείου. Για παράδειγμα, βλέπετε το εικονίδιο του PowerPoint, όταν επισυνάπτετε μια παρουσίαση και ούτω καθεξής. Το στοιχείο ελέγχου σάς επιτρέπει, επίσης, να αναζητήσετε οποιαδήποτε συνημμένα αρχεία και να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Συνημμένα. Εάν ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου από μια φόρμα, μπορείτε να προσθέσετε, να καταργήσετε, να επεξεργαστείτε και να αποθηκεύσετε συνημμένα. Εάν ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου από μια έκθεση, μπορείτε μόνο να αποθηκεύσετε συνημμένα στη μονάδα του σκληρού δίσκου σας ή σε μια θέση δικτύου, επειδή οι εκθέσεις από το σχεδιασμό τους είναι μόνο για ανάγνωση.

Τα βήματα στις παρακάτω ενότητες επεξηγούν τον τρόπο προσθήκης ενός στοιχείου ελέγχου εικόνας σε μια φόρμα ή έκθεση, τον τρόπο κύλισης μεταξύ των εγγραφών, επισύναψης αρχείων και προβολής των συνημμένων σας. Θυμηθείτε ότι μπορείτε να πραγματοποιήσετε κύλιση στα συνημμένα σας, μόνο όταν μια δεδομένη εγγραφή περιέχει περισσότερα από ένα συνημμένα.

Προσθήκη του στοιχείου ελέγχου επισύναψης σε φόρμα ή έκθεση

Τα βήματα σε αυτή την ενότητα επεξηγούν τον τρόπο προσθήκης του στοιχείου ελέγχου επισύναψης σε μια φόρμα ή αναφορά και, στη συνέχεια, τον τρόπο σύνδεσης του στοιχείου ελέγχου σε ένα πεδίο συνημμένου σε έναν υποκείμενο πίνακα. Ακολουθείτε τα ίδια βήματα κατά την προσθήκη του στοιχείου ελέγχου επισύναψης σε μια φόρμα ή αναφορά. Πριν να ξεκινήσετε, θυμηθείτε ότι τουλάχιστον ένας από τους πίνακες της βάσης δεδομένων σας πρέπει να έχει ένα πεδίο συνημμένου. Για πληροφορίες σχετικά με την προσθήκη ενός πεδίου συνημμένου, ανατρέξτε στην ενότητα Προσθήκη πεδίου συνημμένου σε έναν πίνακα που αναφέρεται νωρίτερα σε αυτό το άρθρο.

Επειδή η σχεδίαση φόρμας και αναφοράς μπορεί να είναι μια πολύπλοκη διαδικασία, τα βήματα σε αυτές τις ενότητες υποθέτουν ότι έχετε ήδη μια βάση δεδομένων με τουλάχιστον έναν πίνακα και μία φόρμα ή αναφορά. Για πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία πινάκων, φορμών ή αναφορών, ανατρέξτε στα ακόλουθα άρθρα:

Προσθήκη του στοιχείου ελέγχου επισύναψης

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξί κλικ στη φόρμα ή την αναφορά που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Προβολή σχεδίασης στο μενού συντόμευσης.

 2. Από την καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Εργαλεία, κάντε κλικ στην επιλογή Λίστα πεδίων.

  Εμφανίζεται το τμήμα παραθύρου Λίστα πεδίων και περιλαμβάνει λίστα των πεδίων στον πίνακα, που παρέχουν τα δεδομένα για τη φόρμα ή την αναφορά. Η λίστα καταδεικνύει ένα πεδίο συνημμένου κάνοντάς το επεκτάσιμο (δηλαδή μπορείτε να κάνετε κλικ στο σύμβολο "συν" ή "πλην" δίπλα στο πεδίο).

  Η παρακάτω εικόνα δείχνει ένα τυπικό πεδίο συνημμένου στο τμήμα παραθύρου Λίστα πεδίων.

  Ένα πεδίο συνημμένου στο παράθυρο εργασιών 'Λίστα πεδίων'

 3. Σύρετε ολόκληρο το πεδίο συνημμένου από τη λίστα στη φόρμα σας — τα γονικά και τα θυγατρικά στοιχεία — και αποθέστε το στη θέση που θέλετε στη φόρμα σας.

  Η Access τοποθετεί ένα στοιχείο ελέγχου επισύναψης στη φόρμα σας και συνδέει το στοιχείο ελέγχου στο πεδίο πίνακα.

 4. Εφόσον χρειάζεται, κάντε δεξί κλικ στο στοιχείο ελέγχου και κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες, για να εμφανίσετε το φύλλο ιδιοτήτων για το στοιχείο ελέγχου. Ορίστε ή αλλάξτε τις ιδιότητες του στοιχείου ελέγχου, για να ταιριάζουν στο υπόλοιπο της φόρμας ή της έκθεσής σας.

 5. Αποθηκεύστε τις αλλαγές σας και, στη συνέχεια, κάντε δεξί κλικ στην καρτέλα του εγγράφου και κάντε κλικ είτε στην επιλογή Προβολή φόρμας είτε στην επιλογή Προβολή έκθεσης, για να ανοίξετε τη φόρμα ή την έκθεση για προβολή.

  Εάν το υποκείμενο πεδίο περιέχει αρχεία εικόνων, το στοιχείο ελέγχου αποδίδει αυτά τα αρχεία. Εάν το πεδίο περιέχει έναν άλλο τύπο αρχείου, όπως ένα έγγραφο του Word ή μια παρουσίαση του PowerPoint, το στοιχείο ελέγχου εμφανίζει το κατάλληλο εικονίδιο για αυτόν τον τύπο αρχείου.

Διαχείριση συνημμένων με τη χρήση φόρμας

Αφού προσθέσετε ένα στοιχείο ελέγχου επισύναψης σε μια φόρμα, μπορείτε να προσθέσετε, να επεξεργαστείτε, να καταργήσετε και να αποθηκεύσετε συνημμένα αρχεία άμεσα από αυτή τη φόρμα. Όταν μια εγγραφή περιέχει πολλά συνημμένα, μπορείτε, επίσης, να πραγματοποιήσετε κύλιση στα συνημμένα αρχεία, ενέργεια την οποία δεν μπορείτε να κάνετε όταν εργάζεστε με έναν πίνακα.

Σημείωση: Το άτομο που σχεδίασε τη φόρμα ενδέχεται να την έχει ρυθμίσει ώστε να προορίζεται μόνο για ανάγνωση. Σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο διαλόγου Συνημμένα, μόνο για να αποθηκεύσετε τα συνημμένα αρχεία στη μονάδα του σκληρού δίσκου σας ή σε μια θέση στο δίκτυό σας.

Επισύναψη αρχείου

 1. Ανοίξτε τη φόρμα που εμφανίζει τα συνημμένα σας και εντοπίστε την εγγραφή, στην οποία θέλετε να επισυνάψετε ένα αρχείο.

 2. Επιλέξτε το στοιχείο ελέγχου επισύναψης — το στοιχείο ελέγχου που είναι συνδεδεμένο στο πεδίο συνημμένου.

  Εμφανίζεται η μικρή γραμμή εργαλείων: Η μικρή γραμμή εργαλείων συνημμένου

  Σημείωση: Εάν προσθέσετε το στοιχείο ελέγχου συνημμένου στην ενότητα φύλλου δεδομένων μιας διαιρεμένης φόρμας, δεν εμφανίζεται η μικρή γραμμή εργαλείων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαιρεμένες φόρμες, ανατρέξτε στο άρθρο Δημιουργία διαιρεμένης φόρμας.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Προβολή συνημμένων (το εικονίδιο συνδετήρα), για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Συνημμένα.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου, κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επιλογή αρχείου.

 5. Χρησιμοποιήστε τη λίστα Διερεύνηση σε, για να μεταβείτε στο αρχείο που θέλετε να επισυνάψετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 6. Επαναλάβετε τα βήματα 4 και 5, εάν χρειάζεται, για να επισυνάψετε περισσότερα αρχεία.

Κύλιση στα συνημμένα αρχεία

Σημείωση: Τα βήματα σε αυτή την ενότητα εφαρμόζονται σε φόρμες και εκθέσεις.

 1. Ανοίξτε τη φόρμα ή την έκθεση που εμφανίζει τα συνημμένα σας.

 2. Μεταβείτε στην εγγραφή που περιέχει τα συνημμένα αρχεία.

 3. Κάντε κλικ στο στοιχείο ελέγχου εικόνας που εμφανίζει τα συνημμένα αρχεία.

  Εμφανίζεται η μικρή γραμμή εργαλείων.

 4. Κάντε κλικ στα βέλη Πίσω (αριστερά) ή Εμπρός (δεξιά), για να πραγματοποιήσετε κύλιση στα συνημμένα αρχεία. Εάν θέλετε να μάθετε τα ονόματα των αρχείων, κάντε κλικ στο κουμπί Προβολή συνημμένων, για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Συνημμένα. Τα ονόματα των συνημμένων αρχείων εμφανίζονται στη λίστα Συνημμένα.

Αρχή της σελίδας

Αποθήκευση συνημμένων αρχείων σε άλλες θέσεις

Τα βήματα σε αυτή την ενότητα εφαρμόζονται σε πίνακες, φόρμες και εκθέσεις. Μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα ή όλα τα αρχεία που έχουν επισυναφθεί σε μια συγκεκριμένη εγγραφή σε θέσεις στη μονάδα σκληρού δίσκου σας ή στο δίκτυο. Θυμηθείτε ότι όταν επιλέγετε να αποθηκεύσετε όλα τα αρχεία, δεν μπορείτε να επιλέξετε να αποθηκεύσετε ορισμένα από τα αρχεία — πρέπει να τα αποθηκεύσετε όλα. Για να αποθηκεύσετε αρχεία επιλεκτικά, πρέπει να αποθηκεύετε ένα κάθε φορά.

 • Ανοίξτε τον πίνακα, τη φόρμα ή την έκθεση που περιέχει τα συνημμένα σας και, στη συνέχεια, ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου Συνημμένα.

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Συνημμένα από έναν πίνακα

 • Ανοίξτε τον πίνακα στην προβολή φύλλου δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στο πεδίο συνημμένου που περιέχει το συνημμένο που θέλετε να αποθηκεύσετε.

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Συνημμένα από μια φόρμα ή μια αναφορά

 1. Ανοίξτε τη φόρμα ή την έκθεση που εμφανίζει τα συνημμένα σας.

 2. Μεταβείτε στην εγγραφή που περιέχει τα συνημμένα αρχεία.

 3. Κάντε κλικ στο στοιχείο ελέγχου εικόνας που εμφανίζει τα συνημμένα αρχεία.

  Εμφανίζεται η μικρή γραμμή εργαλείων.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Προβολή συνημμένου.

Αποθήκευση ενός συνημμένου

 1. Στο παράθυρο διαλόγου Συνημμένα, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση συνημμένου.

 2. Χρησιμοποιήστε τη λίστα Αποθήκευση σε, για να μεταβείτε στη νέα θέση για το αρχείο σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση.

Αποθήκευση όλων των συνημμένων

 1. Στο παράθυρο διαλόγου Συνημμένα, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση όλων.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση συνημμένων.

 2. Χρησιμοποιήστε τη λίστα Διερεύνηση σε, για να μεταβείτε στη νέα θέση για τα αρχεία σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση.

Αρχή της σελίδας

Κατάργηση συνημμένων αρχείων

Τα βήματα σε αυτή την ενότητα εφαρμόζονται σε πίνακες και φόρμες.

Κατάργηση συνημμένου

 1. Κάντε διπλό κλικ στο πεδίο συνημμένου στον πίνακά σας, για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Συνημμένα.

  –ή–

  Στη φόρμα σας (στην προβολή διάταξης ή στην προβολή φόρμας), μεταβείτε στην εγγραφή που περιέχει το συνημμένο που θέλετε να καταργήσετε και κάντε κλικ στο κουμπί Προβολή συνημμένου στη μικρή γραμμή εργαλείων, για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Συνημμένα, επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να διαγράψετε και κάντε κλικ στην εντολή Κατάργηση.

Αρχή της σελίδας

Χρήση συνημμένων χωρίς ποντίκι ή άλλη συσκευή κατάδειξης

Η παρακάτω ενότητα επεξηγεί τον τρόπο χρήσης του πληκτρολογίου σας, για να εστιάσετε στο παράθυρο περιήγησης και να ανοίξετε τον πίνακα, τη φόρμα ή την έκθεση που περιέχει συνημμένα αρχεία. Τα βήματα επεξηγούν, επίσης, τον τρόπο αναζήτησης συνημμένων αρχείων και τον τρόπο ανοίγματος του παραθύρου διαλόγου Συνημμένα.

Άνοιγμα πίνακα, φόρμας ή έκθεσης από το παράθυρο περιήγησης

 1. Πατήστε το πλήκτρο F11.

  Σημείωση: Εάν το παράθυρο περιήγησης είναι κλειστό, με το πάτημα του πλήκτρου F11 ανοίγει και γίνεται εστίαση στο παράθυρο. Εάν το παράθυρο είναι ανοιχτό, με το πάτημα του πλήκτρου F11 κλείνει. Πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο F11 ξανά, για να ανοίξετε το παράθυρο και να γίνει εστίαση σε αυτό.

 2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ και ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ, για να επιλέξετε τον πίνακα, τη φόρμα ή την έκθεση που θέλετε να ανοίξετε.

 3. Πατήστε το πλήκτρο ENTER, για να ανοίξετε το επιλεγμένο αντικείμενο.

  Εάν ανοίξετε έναν πίνακα, η Access τοποθετεί το δρομέα στο πρώτο πεδίο του πίνακα. Εάν ανοίξετε μια φόρμα ή μια έκθεση, η Access εστιάζει στο πρώτο πεδίο.

Προβολή συνημμένων από πίνακες

 1. Εφόσον χρειάζεται, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους, για να μετακινήσετε το δρομέα στο πεδίο συνημμένου που θέλετε.

 2. Πατήστε το ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Συνημμένα.

 3. Πατήστε το πλήκτρο TAB, για να μετακινηθείτε ανάμεσα στα κουμπιά του παραθύρου διαλόγου και για να μετακινηθείτε από τα κουμπιά στη λίστα των συνημμένων αρχείων στην περιοχή Συνημμένα.

  Σημείωση: Οι εγγραφές ενδέχεται να περιέχουν περισσότερα από ένα συνημμένα. Εάν χρειάζεται να επιλέξετε ένα συνημμένο από μια λίστα δύο ή περισσότερων αρχείων, πατήστε το πλήκτρο TAB, για να μετακινηθείτε στη λίστα αρχείων και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους, για να επιλέξετε το αρχείο που θέλετε. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο TAB, για να επιστρέψετε στα κουμπιά και επιλέξτε την ενέργεια που θέλετε.

 4. Όταν επιλέξετε το αρχείο και το κουμπί που θέλετε, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 5. Όταν ολοκληρώσετε, πατήστε το πλήκτρο TAB ή χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ και ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ, για να επιλέξετε το κουμπί OK και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

Κύλιση μεταξύ των συνημμένων από μια φόρμα ή μια έκθεση

Αυτά τα βήματα ισχύουν μόνο εάν έχετε ένα Microsoft Natural Keyboard και όταν μια εγγραφή περιέχει περισσότερα από ένα συνημμένα.

 1. Εφόσον χρειάζεται, πατήστε το πλήκτρο TAB, για να εστιάσετε στο στοιχείο ελέγχου επισύναψης. Από προεπιλογή, η Access επισημαίνει το στοιχείο ελέγχου και την ετικέτα που σχετίζεται με το στοιχείο ελέγχου, εάν υπάρχει ετικέτα.

 2. Πατήστε το πλήκτρο εφαρμογής.

  Εμφανίζεται ένα μενού συντόμευσης.

 3. Πατήστε το πλήκτρο TAB ή χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους, για να επιλέξετε είτε Εμπρός είτε Πίσω και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 4. Επαναλάβετε το βήμα 2, εφόσον χρειάζεται, για να πραγματοποιήσετε κύλιση στα συνημμένα αρχεία.

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Συνημμένα από μια φόρμα ή μια έκθεση

Αυτά τα βήματα ισχύουν μόνο εάν έχετε ένα Microsoft Natural Keyboard.

 1. Εφόσον χρειάζεται, πατήστε το πλήκτρο TAB, για να εστιάσετε στο στοιχείο ελέγχου επισύναψης. Από προεπιλογή, η Access επισημαίνει το στοιχείο ελέγχου και την ετικέτα που σχετίζεται με το στοιχείο ελέγχου, εάν υπάρχει ετικέτα.

 2. Πατήστε το πλήκτρο εφαρμογής.

  Εμφανίζεται ένα μενού συντόμευσης.

 3. Πατήστε το πλήκτρο TAB ή χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους, για να επιλέξετε Προβολή συνημμένων και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Συνημμένα.

 4. Πατήστε το πλήκτρο TAB, για να μετακινηθείτε ανάμεσα στα κουμπιά του παραθύρου διαλόγου και για να μετακινηθείτε από τα κουμπιά στη λίστα των συνημμένων αρχείων στην περιοχή Συνημμένα (Διπλό κλικ για επεξεργασία).

  Οι εγγραφές ενδέχεται να περιέχουν περισσότερα από ένα συνημμένα. Εάν χρειάζεται να επιλέξετε ένα συνημμένο από μια λίστα δύο ή περισσότερων αρχείων, πατήστε το πλήκτρο TAB, για να μετακινηθείτε στη λίστα αρχείων και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους, για να επιλέξετε το αρχείο που θέλετε. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο TAB, για να επιστρέψετε στα κουμπιά και επιλέξτε την ενέργεια που θέλετε.

 5. Όταν επιλέξετε το αρχείο και το κουμπί που θέλετε, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 6. Όταν ολοκληρώσετε, πατήστε το πλήκτρο TAB ή χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους, για να επιλέξετε το κουμπί OK και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

Αρχή της σελίδας

Αναφορά συνημμένων

Οι παρακάτω ενότητες παρέχουν πληροφορίες αναφοράς σχετικά με τα συνημμένα, συμπεριλαμβανομένων των μορφών αρχείων εικόνων και εγγράφων που υποστηρίζονται από τα συνημμένα, των συμβάσεων ονομασίας και κάποιων πληροφοριών σχετικά με την επισύναψη αρχείων σε εγγραφές μέσω προγραμματισμού.

Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων εικόνων

Η Access υποστηρίζει εγγενώς τις παρακάτω μορφές αρχείων γραφικών, γεγονός που σημαίνει ότι το στοιχείο ελέγχου επισύναψης τις αποδίδει χωρίς να χρειάζεται πρόσθετο λογισμικό.

BMP (Windows Bitmap)

RLE (Run Length Encoded Bitmap)

DIB (Device Independent Bitmap)

GIF (Graphics Interchange Format)

JPEG, JPG, JPE (Joint Photographic Experts Group)

EXIF (Exchangeable File Format)

PNG (Φορητά γραφικά δικτύου)

TIFF, TIF (Μορφή αρχείων εικόνων με ετικέτες)

ICON, ICO (Εικονίδιο)

WMF (Μετα-αρχείο Windows)

EMF (Εμπλουτισμένο μετα-αρχείο)

Υποστηριζόμενες μορφές για έγγραφα και άλλα αρχεία

Κατά κανόνα μπορείτε να επισυνάψετε οποιοδήποτε αρχείο που δημιουργήθηκε με ένα από τα προγράμματα του Microsoft Office. Μπορείτε, επίσης, να επισυνάψετε αρχεία καταγραφής (.log), αρχεία κειμένων (.text, .txt) και συμπιεσμένα αρχεία .zip.

Συμβάσεις ονομασίας

Τα ονόματα των συνημμένων αρχείων σας μπορούν να περιέχουν οποιονδήποτε χαρακτήρα Unicode υποστηρίζεται από το σύστημα αρχείων NTFS που χρησιμοποιείται στα Microsoft Windows NT (NTFS). Επιπλέον, τα ονόματα αρχείων πρέπει να συμμορφώνονται με τις εξής οδηγίες:

 • Τα ονόματα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τους 255 χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των επεκτάσεων των ονομάτων αρχείων.

 • Τα ονόματα δεν μπορεί να περιέχουν τους παρακάτω χαρακτήρες: ερωτηματικά (?), εισαγωγικά ("), ανάστροφες καθέτους ή καθέτους (/ \), αριστερές ή δεξιές αγκύλες (< >), αστερίσκους (*), κάθετες γραμμές ή χαρακτήρες καθέτου (|), άνω και κάτω τελείες (:) ή σημάδια παραγράφου (¶).

Τύποι αρχείων που συμπιέζει η Access

Όταν επισυνάπτετε οποιονδήποτε από τους ακόλουθους τύπους αρχείων σε μια βάση δεδομένων, η Access συμπιέζει αυτό το αρχείο, εάν δεν πρόκειται ήδη για συμπιεσμένη μορφή αρχείου.

Επέκταση αρχείου

Συμπιέζεται;

Αιτία

.jpg, .jpeg

Όχι

Ήδη συμπιεσμένο

.gif

Όχι

Ήδη συμπιεσμένο

.png

Όχι

Ήδη συμπιεσμένο

.tif, .tiff

Ναι

.exif

Ναι

.bmp

Ναι

.emf

Ναι

.wmf

Ναι

.ico

Ναι

.zip

Όχι

Ήδη συμπιεσμένο

.cab

Όχι

Ήδη συμπιεσμένο

.docx

Όχι

Ήδη συμπιεσμένο

.xlsx

Όχι

Ήδη συμπιεσμένο

.xlsb

Όχι

Ήδη συμπιεσμένο

.pptx

Όχι

Ήδη συμπιεσμένο

Αποκλεισμένες μορφές αρχείων

Η Access αποκλείει τους ακόλουθους τύπους συνημμένων αρχείων. Προς το παρόν, δεν μπορεί να καταργήσετε τον αποκλεισμό οποιουδήποτε από τους τύπους αρχείων που παρατίθενται εδώ.

.ade

.ins

.mda

.scr

.adp

.isp

.mdb

.sct

.app

.its

.mde

.shb

.asp

.js

.mdt

.shs

.bas

.jse

.mdw

.tmp

.bat

.ksh

.mdz

.url

.cer

.lnk

.msc

.vb

.chm

.mad

.msi

.vbe

.cmd

.maf

.msp

.vbs

.com

.mag

.mst

.vsmacros

.cpl

.mam

.ops

.vss

.crt

.maq

.pcd

.vst

.csh

.mar

.pif

.vsw

.exe

.mas

.prf

.ws

.fxp

.mat

.prg

.wsc

.hlp

.mau

.pst

.wsf

.hta

.mav

.reg

.wsh

.inf

.maw

.scf

Επισύναψη αρχείων σε εγγραφές μέσω προγραμματισμού

Η Access διαθέτει ένα μοντέλο αντικειμένων και διασυνδέσεις προγραμματισμού για την επισύναψη αρχείων σε εγγραφές μέσω προγραμματισμού χρησιμοποιώντας κώδικα Visual Basic for Applications (VBA). Για πληροφορίες σχετικά με την επισύναψη αρχείων μέσω προγραμματισμού, ανατρέξτε στα άρθρα "LoadFromFile" και "SaveToFile," στο Microsoft Developer Network — https://msdn.microsoft.com.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×