Προσθήκη αριθμού σελίδας X από Y σε ένα έγγραφο

Προσθήκη αριθμού σελίδας X από Y σε ένα έγγραφο

Εάν θέλετε να εμφανίσετε τον τρέχοντα αριθμό σελίδας και τον συνολικό αριθμό των σελίδων σε ένα έγγραφο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συλλογή αριθμών σελίδας ή να εισαγάγετε κώδικες πεδίων. Εάν το έγγραφό σας δεν διαθέτει κεφαλίδα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συλλογή αριθμών σελίδας. Εάν το έγγραφό σας διαθέτει κεφαλίδα, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε γρήγορα τμήματα και κώδικες πεδίων.

Τι θέλετε να κάνετε;

Εισαγωγή σελίδας X από Y με μη υπάρχουσα κεφαλίδα

Εισαγωγή σελίδας X από Y σε υπάρχουσα κεφαλίδα

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους αριθμούς σελίδας

Εισαγωγή σελίδας X από Y με μη υπάρχουσα κεφαλίδα

Η συλλογή αριθμών σελίδας παρέχει ένα μενού αριθμών σελίδας έτοιμων για χρήση.

 1. Στην καρτέλα Εισαγωγή, κάντε κλικ στην επιλογή Αριθμός σελίδας.

  Για να προσθέσετε αριθμούς σελίδας, επιλέξτε την καρτέλα "Εισαγωγή" και, στη συνέχεια, επιλέξτε "Αριθμός σελίδας".
 2. Κάντε κλικ σε μια θέση, όπως Αρχή της σελίδας.

  Σημείωση:  Η θέση Περιθώρια σελίδας δεν περιλαμβάνει προδιαμορφωμένους αριθμούς σελίδας της μορφής "σελίδα X από Y".

 3. Στη συλλογή, κάντε κύλιση μέχρι να δείτε την επιλογή Σελίδα X από Y.

  Στη συλλογή στυλ αριθμών σελίδας, κάντε κύλιση για να εντοπίσετε τα στυλ "Σελίδα X από Y".
 4. Επιλέξτε μια μορφή αριθμού σελίδας.

 5. Για να επιστρέψετε στο κυρίως σώμα του εγγράφου σας, επιλέξτε Κλείσιμο κεφαλίδων και υποσέλιδων στην καρτέλα Σχεδίαση (στην περιοχή Εργαλεία κεφαλίδας & υποσέλιδου) ή κάντε διπλό κλικ οπουδήποτε έξω από την περιοχή κεφαλίδας ή υποσέλιδου.

  Η επιλογή "Κλείσιμο κεφαλίδας και υποσέλιδου" επισημαίνεται στην καρτέλα "Εργαλεία κεφαλίδας και υποσέλιδου".

Εισαγωγή σελίδας X από Y σε υπάρχουσα κεφαλίδα

Όταν χρησιμοποιείτε τη συλλογή αριθμών σελίδων, το Word εισάγει αυτόματα δύο κώδικες πεδίων για εσάς—Page και NumPages. Για να προσθέσετε τη μορφοποίηση αριθμών "Σελίδα X από Υ" σε μια υπάρχουσα κεφαλίδα χωρίς να χάσετε το κείμενο, θα πρέπει να προσθέσετε αυτούς τους κώδικες με μη αυτόματο τρόπο, χρησιμοποιώντας Γρήγορα τμήματα.

 1. Κάντε κλικ στην περιοχή της κεφαλίδας ή στην περιοχή του υποσέλιδου (κοντά στο επάνω μέρος της σελίδας ή κοντά στο κάτω μέρος της σελίδας).

  Με τον τρόπο αυτό εμφανίζεται η καρτέλα Σχεδίαση στην περιοχή Εργαλεία κεφαλίδας & υποσέλιδου.

  Επιλέξτε "Κλείσιμο κεφαλίδας και υποσέλιδου" στην καρτέλα "Σχεδίαση" για να σταματήσετε την επεξεργασία της κεφαλίδας ή του υποσέλιδου.

 2. Τοποθετήστε τον δρομέα στο σημείο όπου θέλετε να προσθέσετε τους αριθμούς σελίδων.

  Για να τοποθετήσετε τους αριθμούς σελίδων στο κέντρο ή στη δεξιά πλευρά της σελίδας, κάντε τα εξής:

  • Για να τοποθετήσετε τους αριθμούς σελίδων στο κέντρο, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή θέσης στηλοθέτη στην ομάδα Θέση της καρτέλας Σχεδίαση, κάντε κλικ στην επιλογή Στο κέντρο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  • Για να τοποθετήσετε τους αριθμούς σελίδων στη δεξιά πλευρά της σελίδας, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή θέσης στηλοθέτη στην ομάδα Θέση της καρτέλας Σχεδίαση, κάντε κλικ στην επιλογή Δεξιά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 3. Πληκτρολογήστε τη σελίδα και ένα κενό διάστημα.

 4. Στην καρτέλα Εισαγωγή, κάντε κλικ στην επιλογή Γρήγορα Τμήματα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πεδίο.

  Εισαγωγή ενός πεδίου με χρήση Γρήγορων τμημάτων

 5. Στη λίστα Ονόματα πεδίων, κάντε κλικ στην επιλογή Page και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 6. Μετά τον αριθμό σελίδας, πληκτρολογήστε ένα διάστημα, πληκτρολογήστε τη λέξη από και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ακόμη ένα διάστημα.

 7. Ξανά, στην καρτέλα Εισαγωγή, κάντε κλικ στην επιλογή Γρήγορα τμήματα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πεδίο.

 8. Στη λίστα Ονόματα πεδίων, κάντε κλικ στην επιλογή NumPages και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 9. Μετά τον συνολικό αριθμό σελίδων, πληκτρολογήστε ένα διάστημα και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τη λέξη σελίδες.

 10. Για να αλλάξετε τη μορφή αρίθμησης, κάντε κλικ στην επιλογή Αριθμός σελίδας, στην ομάδα Κεφαλίδα & υποσέλιδο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Μορφοποίηση αριθμών σελίδας.

 11. Για να επιστρέψετε στο σώμα του εγγράφου σας, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο κεφαλίδων και υποσέλιδων στην καρτέλα Σχεδίαση (στην περιοχή Εργαλεία κεφαλίδας & υποσέλιδου).

  Η επιλογή "Κλείσιμο κεφαλίδας και υποσέλιδου" επισημαίνεται στην καρτέλα "Εργαλεία κεφαλίδας και υποσέλιδου".

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους κώδικες πεδίων, ανατρέξτε στο θέμα Κώδικες πεδίων στο Word.

 • Για να εμφανίσετε τον συνολικό αριθμό σελίδων καθώς και τον αριθμό σελίδας (για παράδειγμα, σελίδα 3 από 10), επιλέξτε το πλαίσιο Συμπερίληψη πλήθους σελίδων κοντά στο επάνω μέρος της συλλογής.

  Εικόνα του πλαισίου ελέγχου για την επιλογή της συμπερίληψης του πλήθος των σελίδων στους αριθμούς σελίδας σε ένα έγγραφο (σελίδα X από Y).

 • Εάν τελικά δεν θέλετε αριθμούς σελίδας, κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση αριθμών σελίδας στο κάτω μέρος της συλλογής.

 • Για να εμφανίσετε τον τίτλο του εγγράφου, το όνομα του συντάκτη ή κάποιο άλλο κείμενο με τον αριθμό σελίδας ή για να αποκρύψετε τον αριθμό σελίδας στη σελίδα τίτλου, ξεκινήστε επιλέγοντας Εισαγωγή > Κεφαλίδα και υποσέλιδο αντί για Εισαγωγή > Αριθμοί σελίδων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη αριθμών σελίδας σε κεφαλίδες ή υποσέλιδα.

 • Για περισσότερες επιλογές, όπως σε περίπτωση που θέλετε διαφορετική αρίθμηση σελίδων σε διαφορετικές ενότητες, επεξεργαστείτε το έγγραφο στο Word αντί για το Word Online. Εάν δεν έχετε το Word, μπορείτε να το δοκιμάσετε ή να το αγοράσετε τώρα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους αριθμούς σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×