Προσθήκη αναφοράς και δημιουργία βιβλιογραφίας

Για να δημιουργήσετε μια βιβλιογραφία, θα πρέπει να έχετε στη διάθεσή σας τουλάχιστον μία αναφορά, καθώς και την πηγή της, στο έγγραφο στο οποίο θα εμφανίζεται η βιβλιογραφία σας. Εάν δεν διαθέτετε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για κάποια πηγή ώστε να δημιουργήσετε μια πλήρη αναφορά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα κείμενο κράτησης θέσης της αναφοράς και να συμπληρώσετε τις πληροφορίες της πηγής αργότερα.

Για πληροφορίες σχετικά με την αυτόματη μορφοποίηση της βιβλιογραφίας σας σε στυλ MLA, APA και Chicago, ανατρέξτε στο θέμα: APA, MLA, Chicago: Αυτόματη μορφοποίηση βιβλιογραφιών.

Σημείωση: Οι αναφορές χαρακτήρα κράτησης θέσης δεν εμφανίζονται στη βιβλιογραφία.

Προσθήκη νέας αναφοράς και πηγής σε ένα έγγραφο

 1. Στην καρτέλα Αναφορές, στην ομάδα Αναφορές & βιβλιογραφία, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο στοιχείο Στυλ.

  Η επιλογή "Στυλ APA" επισημαίνεται στην καρτέλα "Αναφορές"

 2. Κάντε κλικ στο στυλ που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την παραπομπή και την πηγή. Για παράδειγμα, στα έγγραφα κοινωνικών επιστημών συχνά χρησιμοποιούνται τα στυλ MLA ή APA για τις παραπομπές και τις πηγές.

 3. Κάντε κλικ στο τέλος μιας πρότασης ή φράσης την οποία θέλετε να αναφέρετε.

 4. Στην καρτέλα Αναφορές, στην περιοχή Αναφορές & βιβλιογραφία, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή αναφοράς.

  Η επιλογή "Εισαγωγή παραπομπής" επισημαίνεται στην καρτέλα "Αναφορές"

 5. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε τις πληροφορίες πηγής, επιλέξτε Προσθήκη νέας πηγής και, στη συνέχεια, αρχίστε να συμπληρώνετε τις πληροφορίες της πηγής, κάνοντας κλικ στο βέλος δίπλα στο στοιχείο Τύπος πηγής. Για παράδειγμα, η πηγή μπορεί να είναι ένα βιβλίο, μια έκθεση ή μια τοποθεσία Web.

  • Για να προσθέσετε ένα σύμβολο κράτησης θέσης, ώστε να δημιουργήσετε την αναφορά και να συμπληρώσετε τις πληροφορίες πηγής αργότερα, επιλέξτε Προσθήκη νέου συμβόλου κράτησης θέσης. Στη "Διαχείριση πηγών" δίπλα στις πηγές συμβόλων κράτησης θέσης θα εμφανιστεί ένα ερωτηματικό.

 6. Συμπληρώστε τις πληροφορίες βιβλιογραφίας για την πηγή.

Για να προσθέσετε περισσότερες πληροφορίες για μια πηγή, κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση όλων των πεδίων βιβλιογραφίας.

Τώρα μπορείτε να δημιουργήσετε τη βιβλιογραφία σας.

Σημειώσεις: 

 • Εάν επιλέξετε ένα στυλ GOST ή ISO 690 για τις πηγές και μια αναφορά δεν είναι μοναδική, προσθέστε έναν αλφαβητικό χαρακτήρα στο έτος. Για παράδειγμα, μια αναφορά μπορεί να εμφανίζεται ως [Παστέρ, 1848a].

 • Εάν επιλέξετε μια Αριθμητική αναφορά ISO 690 και οι αναφορές σας εξακολουθούν να μην εμφανίζονται συνεχόμενα, πρέπει να κάνετε ξανά κλικ στο στυλ ISO 690 και, στη συνέχεια, να πατήσετε το πλήκτρο ENTER για να τοποθετήσετε τις αναφορές στη σωστή σειρά.

Προσθήκη επιπλέον παραπομπών από μια πηγή που χρησιμοποιήθηκε παλαιότερα

Μπορείτε να αποκτήσετε εύκολα πρόσβαση σε παραπομπές που προσθέσατε προηγουμένως. Στην πραγματικότητα, μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε ξανά σε ολόκληρο το έγγραφό σας. Είναι απλό.

 1. Τοποθετήστε το δρομέα στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε μια παραπομπή και κάντε κλικ στις επιλογές Αναφορές > Εισαγωγή αναφοράς.

 2. Βρείτε την παραπομπή με βάση το Συντάκτη ή το Όνομα ετικέτας και επιλέξτε την παραπομπή.

  Λίστα με τις αναφορές στο έγγραφο.

  Συμβουλή: Εάν θέλετε να αναζητήσετε μια παραπομπή αργότερα, μπορείτε να εισαγάγετε ένα σύμβολο κράτησης θέσης. Επιλέξτε Αναφορές > Εισαγωγή παραπομπής. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη νέου συμβόλου κράτησης θέσης και δημιουργήστε ένα μοναδικό Όνομα ετικέτας. Βρείτε το Σύμβολο κράτησης θέσης στο περιεχόμενό σας και επιλέξτε το κείμενο για Επεξεργασία πηγής.

  Γίνεται εισαγωγή ενός συμβόλου κράτησης θέσης για την αναφορά.

Δημιουργία βιβλιογραφίας

Τώρα που έχετε εισαγάγει μία ή περισσότερες αναφορές και πηγές στο έγγραφό σας, μπορείτε να δημιουργήσετε τη βιβλιογραφία σας.

 1. Κάντε κλικ στο σημείο που θέλετε να εισαγάγετε τη βιβλιογραφία, συνήθως στο τέλος του εγγράφου.

 2. Στην καρτέλα Αναφορές, στην περιοχή Αναφορές & βιβλιογραφία, επιλέξτε Βιβλιογραφία.

  Η επιλογή "Βιβλιογραφία" επισημαίνεται στην καρτέλα "Αναφορές"

 3. Κάντε κλικ σε μια προσχεδιασμένη μορφή βιβλιογραφίας για να εισαγάγετε τη βιβλιογραφία στο έγγραφο.

Εύρεση πηγής

Η λίστα των πηγών που χρησιμοποιείτε μπορεί να γίνει αρκετά μεγάλη. Ορισμένες φορές μπορείτε να αναζητήσετε μια πηγή που έχετε αναφέρει σε κάποιο άλλο έγγραφο, χρησιμοποιώντας την εντολή Διαχείριση πηγών.

 1. Στην καρτέλα Αναφορές, στην ομάδα Αναφορές & βιβλιογραφία, επιλέξτε Διαχείριση πηγών.

  Η επιλογή "Διαχείριση προελεύσεων" επισημαίνεται στην καρτέλα "Αναφορές"

  Εάν ανοίξετε ένα νέο έγγραφο που δεν περιέχει ακόμη αναφορές, όλες οι πηγές που χρησιμοποιήσατε σε προηγούμενα έγγραφα εμφανίζονται στην Κύρια λίστα.

  Εάν ανοίξετε ένα έγγραφο που περιέχει αναφορές, οι πηγές για αυτές τις αναφορές εμφανίζονται στην Τρέχουσα λίστα. Όλες οι πηγές στις οποίες έχετε αναφερθεί, είτε σε προηγούμενα έγγραφα είτε στο τρέχον έγγραφο, εμφανίζονται στην Κύρια λίστα.

 2. Για να βρείτε μια συγκεκριμένη πηγή, κάντε ένα από τα παρακάτω:

  • Στο πλαίσιο ταξινόμησης, ταξινομήστε κατά συγγραφέα, τίτλο, όνομα ετικέτας αναφοράς ή έτος και, στη συνέχεια, αναζητήστε στη λίστα που προκύπτει την πηγή που θέλετε να βρείτε.

  • Στο πλαίσιο Αναζήτηση, πληκτρολογήστε τον τίτλο ή το συγγραφέα για την πηγή που θέλετε να βρείτε. Η λίστα περιορίζεται δυναμικά, σύμφωνα με τον όρο που αναζητάτε.

Σημείωση: Μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση στη Διαχείριση πηγών, για να επιλέξετε μια άλλη κύρια λίστα από την οποία μπορείτε να εισαγάγετε νέες πηγές στο έγγραφό σας. Για παράδειγμα, μπορεί να συνδεθείτε σε ένα αρχείο σε έναν κοινόχρηστο διακομιστή, στον υπολογιστή ή στο διακομιστή ενός συναδέλφου ερευνητή ή σε μια τοποθεσία Web που φιλοξενείται από κάποιο πανεπιστημιακό ή ερευνητικό ίδρυμα.

Επεξεργασία πηγής

 1. Στην καρτέλα Αναφορές, στην ομάδα Αναφορές & βιβλιογραφία, επιλέξτε Διαχείριση πηγών.

  Η επιλογή "Διαχείριση προελεύσεων" επισημαίνεται στην καρτέλα "Αναφορές"

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Διαχείριση πηγών, στην περιοχή Κύρια λίστα ή Τρέχουσα λίστα, επιλέξτε την πηγή που θέλετε να επεξεργαστείτε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία.

  Σημείωση: Για να επεξεργαστείτε ένα σύμβολο κράτησης θέσης για να προσθέσετε πληροφορίες παραπομπής, επιλέξτε το σύμβολο κράτησης θέσης από την Τρέχουσα λίστα και κάντε κλικ στο κουμπί επεξεργασία.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία πηγής, κάντε τις αλλαγές που θέλετε και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Παράθυρο διαλόγου "Επεξεργασία πηγής"

Επεξεργασία κειμένου κράτησης θέσης αναφοράς

Μερικές φορές, μπορεί να θέλετε να δημιουργήσετε ένα κείμενο κράτησης θέσης αναφοράς και να συμπληρώσετε αργότερα τις βιβλιογραφικές πληροφορίες της πηγής. Οι αλλαγές που κάνετε σε μια πηγή εφαρμόζονται αυτόματα στη βιβλιογραφία, εάν έχετε ήδη δημιουργήσει βιβλιογραφία. Στη "Διαχείριση πηγών" δίπλα στις πηγές συμβόλων κράτησης θέσης θα εμφανιστεί ένα ερωτηματικό.

 1. Στην καρτέλα Αναφορές, στην ομάδα Αναφορές & βιβλιογραφία, επιλέξτε Διαχείριση πηγών.

  Η επιλογή "Διαχείριση προελεύσεων" επισημαίνεται στην καρτέλα "Αναφορές"

 2. Στην περιοχή Τρέχουσα λίστα, κάντε κλικ στο κείμενο κράτησης θέσης που θέλετε να επεξεργαστείτε.

  Σημείωση: Η κράτηση θέσεων πηγής παρατίθενται αλφαβητικά στη "Διαχείριση πηγών", μαζί με όλες τις άλλες πηγές, με βάση το όνομα ετικέτας του συμβόλου κράτησης θέσης. Από προεπιλογή, τα ονόματα ετικετών των χαρακτήρων κράτησης θέσης περιέχουν τη λέξη Σύμβολο κράτησης θέσης και έναν αριθμό, αλλά μπορείτε να προσαρμόσετε το όνομα ετικέτας των χαρακτήρων κράτησης θέσης, χρησιμοποιώντας όποια ετικέτα επιθυμείτε.

 3. Επιλέξτε Επεξεργασία.

 4. Αρχίστε να συμπληρώνετε τις πληροφορίες της πηγής κάνοντας κλικ στο βέλος δίπλα στο στοιχείο Τύπος πηγής. Για παράδειγμα, η πηγή μπορεί να είναι ένα βιβλίο, μια έκθεση ή μια τοποθεσία Web.

 5. Συμπληρώστε τις πληροφορίες βιβλιογραφίας για την πηγή. Για να προσθέσετε περισσότερες πληροφορίες για μια πηγή, κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση όλων των πεδίων βιβλιογραφίας.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×