Προσθήκη, αλλαγή ή διαγραφή σχημάτων

Μπορείτε να προσθέσετε ένα σχήμα στο αρχείο σας ή να συνδυάσετε πολλά σχήματα για να δημιουργήσετε ένα σχέδιο ή ένα πιο σύνθετο σχήμα. Στα διαθέσιμα σχήματα περιλαμβάνονται γραμμές, βασικά γεωμετρικά σχήματα, βέλη, σχήματα εξισώσεων, σχήματα διαγράμματος ροής, αστέρια, λάβαρα και επεξηγήσεις.

Μετά την προσθήκη ενός ή περισσοτέρων σχημάτων, μπορείτε να προσθέσετε σε αυτά κείμενο, κουκκίδες, αρίθμηση και Γρήγορα στυλ.

Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση γραφημάτων ή SmartArt στο έγγραφό σας, ανατρέξτε στην ενότητα Πότε πρέπει να χρησιμοποιώ ένα γραφικό SmartArt και πότε ένα γράφημα;

Πολλοί από τους τρόπους εργασίας με τα σχήματα είναι παρόμοιοι μεταξύ των εφαρμογών, ωστόσο ενδέχεται να υπάρχουν μικρές διαφορές μεταξύ των εκδόσεων. Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω καρτέλες για να επιλέξετε το προϊόν που χρησιμοποιείτε.

Αυτές οι διαδικασίες αφορούν το Excel 2010-2016.

Προσθήκη σχήματος στο αρχείο του Excel

 1. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Απεικονίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Σχήματα.

  Κουμπί εισαγωγής σχημάτων του Excel

 2. Κάντε κλικ στο σχήμα που θέλετε, κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο του βιβλίου εργασίας και, στη συνέχεια, σύρετε το ποντίκι για να τοποθετήσετε το σχήμα.

  Για να δημιουργήσετε ένα τέλειο τετράγωνο ή κύκλο (ή για να περιορίσετε τις διαστάσεις άλλων σχημάτων), πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT καθώς σύρετε το ποντίκι.

Μπορείτε να προσθέσετε μεμονωμένα σχήματα σε ένα γράφημα ή να προσθέσετε σχήματα επάνω από ένα γραφικό SmartArt, προκειμένου να προσαρμόσετε το γράφημα ή το γραφικό SmartArt.

Προσθήκη πολλών σχημάτων στο αρχείο του Excel

Αντί να προσθέτετε μεμονωμένα σχήματα για να δημιουργήσετε ένα σχέδιο, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα γραφικό SmartArt. Σε ένα γραφικό SmartArt, η διάταξη των σχημάτων και το μέγεθος της γραμματοσειράς σε αυτά τα σχήματα ενημερώνονται αυτόματα καθώς προσθέτετε ή καταργείτε σχήματα και επεξεργάζεστε το κείμενό σας.

 1. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Απεικονίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Σχήματα.

  Κουμπί εισαγωγής σχημάτων του Excel

 2. Κάντε δεξί κλικ στο σχήμα που θέλετε να προσθέσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείδωμα λειτουργίας σχεδίασης.

 3. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο στο βιβλίο εργασίας και, στη συνέχεια, σύρετε το ποντίκι για να τοποθετήσετε το σχήμα. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για κάθε σχήμα που θέλετε να προσθέσετε.

  Συμβουλή: Για να δημιουργήσετε ένα τέλειο τετράγωνο ή κύκλο (ή για να περιορίσετε τις διαστάσεις άλλων σχημάτων), πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT καθώς σύρετε το ποντίκι.

 4. Αφού προσθέσετε όλα τα σχήματα που θέλετε, πατήστε το πλήκτρο Esc.

Προσθήκη λίστας με κουκκίδες ή λίστας με αρίθμηση σε ένα σχήμα στο Excel

 1. Επιλέξτε το κείμενο στο σχήμα στο οποίο θέλετε να προσθέσετε κουκκίδες ή αρίθμηση.

 2. Κάντε δεξί κλικ στο επιλεγμένο κείμενο και στο μενού συντόμευσης, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Κουκκίδες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κουκκίδες και αρίθμηση.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε κουκκίδες, κάντε κλικ στην καρτέλα Με κουκκίδες και, στη συνέχεια, κάντε τις επιλογές που θέλετε.

  • Για να προσθέσετε αρίθμηση, κάντε κλικ στην καρτέλα Με αρίθμηση και, στη συνέχεια, κάντε τις επιλογές που θέλετε.

Προσθήκη, αλλαγή ή διαγραφή σχημάτων

Αυτές οι διαδικασίες αφορούν το Excel, το PowerPoint, το Word και το Outlook στο Office 2016, 2013 και 2010. Το περιβάλλον εργασίας μπορεί να διαφέρει λίγο από τις εικόνες.

Κάντε κλικ στο σχήμα στο οποίο θέλετε να προσθέσετε κείμενο και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το κείμενό σας.

Το κείμενο που προσθέτετε γίνεται μέρος του σχήματος. Εάν περιστρέψετε ή αναστρέψετε το σχήμα, το κείμενο θα περιστραφεί ή θα αναστραφεί επίσης.

Τα Γρήγορα στυλ είναι συνδυασμοί διαφορετικών επιλογών μορφοποίησης που εμφανίζονται σε μια μικρογραφία στη συλλογή "Γρήγορα στυλ" στην ομάδα Στυλ σχήματος. Όταν τοποθετείτε τον δείκτη του ποντικιού επάνω από μια μικρογραφία Γρήγορου στυλ, μπορείτε να δείτε πώς το Στυλ σχήματος (ή το Γρήγορο στυλ) επηρεάζει το σχήμα σας.

 1. Κάντε κλικ στο σχήμα στο οποίο θέλετε να εφαρμόσετε ένα νέο ή διαφορετικό Γρήγορο στυλ.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Στυλ σχήματος, κάντε κλικ στο Γρήγορο στυλ που θέλετε.

  Εργαλείο σχεδίασης γρήγορων στυλ

  Για να δείτε περισσότερα Γρήγορα στυλ, κάντε κλικ στο κουμπί Περισσότερα Εικόνα κουμπιού .

 1. Κάντε κλικ στο σχήμα που θέλετε να αλλάξετε.

  Για να αλλάξετε πολλά σχήματα, πατήστε το πλήκτρο CTRL και κάντε κλικ στα σχήματα που θέλετε να αλλάξετε.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Εισαγωγή σχημάτων, κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία σχήματος Εικόνα κουμπιού "Επεξεργασία σχήματος" , τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Αλλαγή σχήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο νέο σχήμα που θέλετε.

Κάντε κλικ στο σχήμα που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο DELETE.

Για να διαγράψετε πολλά σχήματα, πατήστε το πλήκτρο CTRL και κάντε κλικ στα σχήματα που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο DELETE.

Αυτές οι διαδικασίες αφορούν το PowerPoint 2010-2016.

Προσθήκη σχήματος στο αρχείο του PowerPoint

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Σχεδίαση, κάντε κλικ στην επιλογή Σχήματα.

  Κουμπί εισαγωγής σχημάτων του PowerPoint

 2. Κάντε κλικ στο σχήμα που θέλετε, κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο της διαφάνειας και, στη συνέχεια, σύρετε για να τοποθετήσετε το σχήμα.

  Για να δημιουργήσετε ένα τέλειο τετράγωνο ή κύκλο (ή για να περιορίσετε τις διαστάσεις άλλων σχημάτων), πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT καθώς σύρετε το ποντίκι.

Μπορείτε να προσθέσετε μεμονωμένα σχήματα σε ένα γράφημα ή να προσθέσετε σχήματα επάνω από ένα γραφικό SmartArt, προκειμένου να προσαρμόσετε το γράφημα ή το γραφικό SmartArt.

Προσθήκη πολλών σχημάτων στο αρχείο του PowerPoint

Αντί να προσθέτετε μεμονωμένα σχήματα για να δημιουργήσετε ένα σχέδιο, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα γραφικό SmartArt. Σε ένα γραφικό SmartArt, η διάταξη των σχημάτων και το μέγεθος της γραμματοσειράς σε αυτά τα σχήματα ενημερώνονται αυτόματα καθώς προσθέτετε ή καταργείτε σχήματα και επεξεργάζεστε το κείμενό σας.

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Σχεδίαση, κάντε κλικ στην επιλογή Σχήματα.

  Κουμπί εισαγωγής σχημάτων του PowerPoint

 2. Κάντε δεξί κλικ στο σχήμα που θέλετε να προσθέσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείδωμα λειτουργίας σχεδίασης.

 3. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο στη διαφάνεια και, στη συνέχεια, σύρετε το ποντίκι για να τοποθετήσετε το σχήμα. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για κάθε σχήμα που θέλετε να προσθέσετε.

  Συμβουλή: Για να δημιουργήσετε ένα τέλειο τετράγωνο ή κύκλο (ή για να περιορίσετε τις διαστάσεις άλλων σχημάτων), πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT καθώς σύρετε το ποντίκι.

 4. Αφού προσθέσετε όλα τα σχήματα που θέλετε, πατήστε το πλήκτρο Esc.

Προσθήκη λίστας με κουκκίδες ή λίστας με αρίθμηση σε ένα σχήμα στο PowerPoint

 1. Επιλέξτε το κείμενο στο σχήμα στο οποίο θέλετε να προσθέσετε κουκκίδες ή αρίθμηση.

 2. Κάντε δεξί κλικ στο επιλεγμένο κείμενο και, στο μενού συντόμευσης, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε κουκκίδες, κάντε κλικ στην επιλογή Κουκκίδες και, στη συνέχεια, κάντε τις επιλογές που θέλετε.

  • Για να προσθέσετε αρίθμηση, κάντε κλικ στην επιλογή Αρίθμηση και, στη συνέχεια, κάντε τις επιλογές που θέλετε.

Προσθήκη, αλλαγή ή διαγραφή σχημάτων

Αυτές οι διαδικασίες αφορούν το Excel, το PowerPoint, το Word και το Outlook στο Office 2016, 2013 και 2010. Το περιβάλλον εργασίας μπορεί να διαφέρει λίγο από τις εικόνες.

Κάντε κλικ στο σχήμα στο οποίο θέλετε να προσθέσετε κείμενο και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το κείμενό σας.

Το κείμενο που προσθέτετε γίνεται μέρος του σχήματος. Εάν περιστρέψετε ή αναστρέψετε το σχήμα, το κείμενο θα περιστραφεί ή θα αναστραφεί επίσης.

Τα Γρήγορα στυλ είναι συνδυασμοί διαφορετικών επιλογών μορφοποίησης που εμφανίζονται σε μια μικρογραφία στη συλλογή "Γρήγορα στυλ" στην ομάδα Στυλ σχήματος. Όταν τοποθετείτε τον δείκτη του ποντικιού επάνω από μια μικρογραφία Γρήγορου στυλ, μπορείτε να δείτε πώς το Στυλ σχήματος (ή το Γρήγορο στυλ) επηρεάζει το σχήμα σας.

 1. Κάντε κλικ στο σχήμα στο οποίο θέλετε να εφαρμόσετε ένα νέο ή διαφορετικό Γρήγορο στυλ.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Στυλ σχήματος, κάντε κλικ στο Γρήγορο στυλ που θέλετε.

  Εργαλείο σχεδίασης γρήγορων στυλ

  Για να δείτε περισσότερα Γρήγορα στυλ, κάντε κλικ στο κουμπί Περισσότερα Εικόνα κουμπιού .

 1. Κάντε κλικ στο σχήμα που θέλετε να αλλάξετε.

  Για να αλλάξετε πολλά σχήματα, πατήστε το πλήκτρο CTRL και κάντε κλικ στα σχήματα που θέλετε να αλλάξετε.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Εισαγωγή σχημάτων, κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία σχήματος Εικόνα κουμπιού "Επεξεργασία σχήματος" , τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Αλλαγή σχήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο νέο σχήμα που θέλετε.

Κάντε κλικ στο σχήμα που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο DELETE.

Για να διαγράψετε πολλά σχήματα, πατήστε το πλήκτρο CTRL και κάντε κλικ στα σχήματα που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο DELETE.

Αυτές οι διαδικασίες αφορούν το Word 2010-2016.

Προσθήκη σχήματος στο αρχείο του Word

 1. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Απεικονίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Σχήματα.

  Κουμπί εισαγωγής σχημάτων του Word

 2. Κάντε κλικ στο σχήμα που θέλετε, κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο του εγγράφου και, στη συνέχεια, σύρετε το ποντίκι για να τοποθετήσετε το σχήμα.

  Για να δημιουργήσετε ένα τέλειο τετράγωνο ή κύκλο (ή για να περιορίσετε τις διαστάσεις άλλων σχημάτων), πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT καθώς σύρετε το ποντίκι.

Μπορείτε να προσθέσετε μεμονωμένα σχήματα σε ένα γράφημα ή να προσθέσετε σχήματα επάνω από ένα γραφικό SmartArt, προκειμένου να προσαρμόσετε το γράφημα ή το γραφικό SmartArt.

Προσθήκη πολλών σχημάτων στο αρχείο του Word

Αντί να προσθέτετε μεμονωμένα σχήματα για να δημιουργήσετε ένα σχέδιο, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα γραφικό SmartArt. Σε ένα γραφικό SmartArt, η διάταξη των σχημάτων και το μέγεθος της γραμματοσειράς σε αυτά τα σχήματα ενημερώνονται αυτόματα καθώς προσθέτετε ή καταργείτε σχήματα και επεξεργάζεστε το κείμενό σας.

 1. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Απεικονίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Σχήματα.

  Κουμπί εισαγωγής σχημάτων του Word

 2. Κάντε δεξί κλικ στο σχήμα που θέλετε να προσθέσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείδωμα λειτουργίας σχεδίασης.

 3. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο στο έγγραφο και, στη συνέχεια, σύρετε το ποντίκι για να τοποθετήσετε το σχήμα. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για κάθε σχήμα που θέλετε να προσθέσετε.

  Συμβουλή: Για να δημιουργήσετε ένα τέλειο τετράγωνο ή κύκλο (ή για να περιορίσετε τις διαστάσεις άλλων σχημάτων), πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT καθώς σύρετε το ποντίκι.

 4. Αφού προσθέσετε όλα τα σχήματα που θέλετε, πατήστε το πλήκτρο Esc.

Προσθήκη λίστας με κουκκίδες ή λίστας με αρίθμηση σε ένα σχήμα στο Word

 1. Επιλέξτε το κείμενο στο σχήμα στο οποίο θέλετε να προσθέσετε κουκκίδες ή αρίθμηση.

 2. Κάντε δεξί κλικ στο επιλεγμένο κείμενο και, στο μενού συντόμευσης, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε κουκκίδες, κάντε κλικ στην επιλογή Κουκκίδες και, στη συνέχεια, κάντε τις επιλογές που θέλετε.

  • Για να προσθέσετε αρίθμηση, κάντε κλικ στην επιλογή Αρίθμηση και, στη συνέχεια, κάντε τις επιλογές που θέλετε.

Προσθήκη, αλλαγή ή διαγραφή σχημάτων

Αυτές οι διαδικασίες αφορούν το Excel, το PowerPoint, το Word και το Outlook στο Office 2016, 2013 και 2010. Το περιβάλλον εργασίας μπορεί να διαφέρει λίγο από τις εικόνες.

Κάντε κλικ στο σχήμα στο οποίο θέλετε να προσθέσετε κείμενο και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το κείμενό σας.

Το κείμενο που προσθέτετε γίνεται μέρος του σχήματος. Εάν περιστρέψετε ή αναστρέψετε το σχήμα, το κείμενο θα περιστραφεί ή θα αναστραφεί επίσης.

Τα Γρήγορα στυλ είναι συνδυασμοί διαφορετικών επιλογών μορφοποίησης που εμφανίζονται σε μια μικρογραφία στη συλλογή "Γρήγορα στυλ" στην ομάδα Στυλ σχήματος. Όταν τοποθετείτε τον δείκτη του ποντικιού επάνω από μια μικρογραφία Γρήγορου στυλ, μπορείτε να δείτε πώς το Στυλ σχήματος (ή το Γρήγορο στυλ) επηρεάζει το σχήμα σας.

 1. Κάντε κλικ στο σχήμα στο οποίο θέλετε να εφαρμόσετε ένα νέο ή διαφορετικό Γρήγορο στυλ.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Στυλ σχήματος, κάντε κλικ στο Γρήγορο στυλ που θέλετε.

  Εργαλείο σχεδίασης γρήγορων στυλ

  Για να δείτε περισσότερα Γρήγορα στυλ, κάντε κλικ στο κουμπί Περισσότερα Εικόνα κουμπιού .

 1. Κάντε κλικ στο σχήμα που θέλετε να αλλάξετε.

  Για να αλλάξετε πολλά σχήματα, πατήστε το πλήκτρο CTRL και κάντε κλικ στα σχήματα που θέλετε να αλλάξετε.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Εισαγωγή σχημάτων, κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία σχήματος Εικόνα κουμπιού "Επεξεργασία σχήματος" , τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Αλλαγή σχήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο νέο σχήμα που θέλετε.

Κάντε κλικ στο σχήμα που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο DELETE.

Για να διαγράψετε πολλά σχήματα, πατήστε το πλήκτρο CTRL και κάντε κλικ στα σχήματα που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο DELETE.

Αυτές οι διαδικασίες αφορούν το Outlook 2010-2016.

Προσθήκη σχήματος στο Outlook

 1. Εισαγάγετε έναν καμβά σχεδίασης. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Απεικονίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Σχήματα

  Κουμπί εισαγωγής σχήματος του Outlook

  και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία καμβά σχεδίασης.

  Επιλογή "Νέος καμβάς σχεδίασης" στο κάτω μέρος του μενού "Σχήματα"

 2. Στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Εισαγωγή σχημάτων, κάντε κλικ στο κουμπί Περισσότερα Εικόνα κουμπιού .

 3. Κάντε κλικ στο σχήμα που θέλετε, κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο του εγγράφου και, στη συνέχεια, σύρετε το ποντίκι για να τοποθετήσετε το σχήμα.

  Για να δημιουργήσετε ένα τέλειο τετράγωνο ή κύκλο (ή για να περιορίσετε τις διαστάσεις άλλων σχημάτων), πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT καθώς σύρετε το ποντίκι.

Μπορείτε να προσθέσετε μεμονωμένα σχήματα σε ένα γράφημα ή να προσθέσετε σχήματα επάνω από ένα γραφικό SmartArt, προκειμένου να προσαρμόσετε το γράφημα ή το γραφικό SmartArt.

Προσθήκη πολλών σχημάτων στο έγγραφό σας στο Outlook

Αντί να προσθέτετε ξεχωριστά σχήματα για να δημιουργήσετε ένα σχέδιο, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα γραφικό SmartArt. Σε ένα γραφικό SmartArt, η διάταξη των σχημάτων και η ποσότητα κειμένου μέσα στα σχήματα ενημερώνονται αυτόματα καθώς προσθέτετε ή καταργείτε σχήματα και επεξεργάζεστε το κείμενό σας. Μπορείτε πάντα να προσθέσετε ένα σχήμα σε ένα γραφικό SmartArt ή να αντικαταστήσετε ένα σχήμα εάν καμία από τις διατάξεις δεν είναι απόλυτα κατάλληλη για εσάς.

 1. Εισαγάγετε έναν καμβά σχεδίασης. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Απεικονίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Σχήματα

  Κουμπί εισαγωγής σχήματος του Outlook

  και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία καμβά σχεδίασης.

  Επιλογή "Νέος καμβάς σχεδίασης" στο κάτω μέρος του μενού "Σχήματα"

 2. Στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Εισαγωγή σχημάτων, κάντε κλικ στο κουμπί Περισσότερα Εικόνα κουμπιού .

 3. Κάντε δεξί κλικ στο σχήμα που θέλετε να προσθέσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείδωμα λειτουργίας σχεδίασης.

 4. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο στο έγγραφο και, στη συνέχεια, σύρετε το ποντίκι για να τοποθετήσετε το σχήμα. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για κάθε σχήμα που θέλετε να προσθέσετε.

  Για να δημιουργήσετε ένα τέλειο τετράγωνο ή κύκλο (ή για να περιορίσετε τις διαστάσεις άλλων σχημάτων), πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT καθώς σύρετε το ποντίκι.

 5. Αφού προσθέσετε όλα τα σχήματα που θέλετε, πατήστε το πλήκτρο ESC.

Προσθήκη κειμένου σε ένα σχήμα στο Outlook

 • Κάντε δεξί κλικ στο σχήμα στο οποίο θέλετε να προσθέσετε, επιλέξτε Προσθήκη κειμένου και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το κείμενό σας.

 • Για να αλλάξετε το μέγεθος του σχήματος, κάντε κλικ στο σχήμα και, στη συνέχεια, σύρετε τις λαβές αλλαγής μεγέθους.

 • Το κείμενο που προσθέτετε γίνεται μέρος του σχήματος. Εάν περιστρέψετε ή αναστρέψετε το σχήμα, το κείμενο θα περιστραφεί ή θα αναστραφεί επίσης.

Προσθήκη λίστας με κουκκίδες ή λίστας με αρίθμηση σε ένα σχήμα στο Outlook

 1. Επιλέξτε το κείμενο στο σχήμα στο οποίο θέλετε να προσθέσετε κουκκίδες ή αρίθμηση.

 2. Στην καρτέλα Μήνυμα, στην ομάδα Βασικό κείμενο, κάντε κλικ σε ένα από τα παρακάτω:

  Κουμπιά κουκκίδων και αρίθμησης του Outlook

  • Για να προσθέσετε κουκκίδες, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο κουμπί Κουκκίδες και, στη συνέχεια, κάντε τις επιλογές που θέλετε.

  • Για να προσθέσετε αρίθμηση, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο κουμπί Αρίθμηση και, στη συνέχεια, κάντε τις επιλογές που θέλετε.

Προσθήκη Γρήγορου στυλ σε ένα σχήμα στο Outlook

 1. Κάντε κλικ στο σχήμα στο οποίο θέλετε να εφαρμόσετε ένα νέο ή διαφορετικό Γρήγορο στυλ.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Στυλ σχήματος, κάντε κλικ στο Γρήγορο στυλ που θέλετε.

  Για να δείτε περισσότερα Γρήγορα στυλ, κάντε κλικ στο κουμπί Περισσότερα Εικόνα κουμπιού .

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε γέμισμα ή εφέ στο σχήμα σας.

Αλλαγή ενός σχήματος με ένα άλλο στο Outlook

Για να αλλάξετε ένα σχήμα σε ένα άλλο, διαγράψτε το σχήμα και, στη συνέχεια, προσθέστε το νέο σχήμα.

Για να αλλάξετε πολλά σχήματα, πατήστε το πλήκτρο CTRL και κάντε κλικ στα σχήματα που θέλετε να αλλάξετε.

Προσθήκη, αλλαγή ή διαγραφή σχημάτων

Αυτές οι διαδικασίες αφορούν το Excel, το PowerPoint, το Word και το Outlook στο Office 2016, 2013 και 2010. Το περιβάλλον εργασίας μπορεί να διαφέρει λίγο από τις εικόνες.

Κάντε κλικ στο σχήμα στο οποίο θέλετε να προσθέσετε κείμενο και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το κείμενό σας.

Το κείμενο που προσθέτετε γίνεται μέρος του σχήματος. Εάν περιστρέψετε ή αναστρέψετε το σχήμα, το κείμενο θα περιστραφεί ή θα αναστραφεί επίσης.

Τα Γρήγορα στυλ είναι συνδυασμοί διαφορετικών επιλογών μορφοποίησης που εμφανίζονται σε μια μικρογραφία στη συλλογή "Γρήγορα στυλ" στην ομάδα Στυλ σχήματος. Όταν τοποθετείτε τον δείκτη του ποντικιού επάνω από μια μικρογραφία Γρήγορου στυλ, μπορείτε να δείτε πώς το Στυλ σχήματος (ή το Γρήγορο στυλ) επηρεάζει το σχήμα σας.

 1. Κάντε κλικ στο σχήμα στο οποίο θέλετε να εφαρμόσετε ένα νέο ή διαφορετικό Γρήγορο στυλ.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Στυλ σχήματος, κάντε κλικ στο Γρήγορο στυλ που θέλετε.

  Εργαλείο σχεδίασης γρήγορων στυλ

  Για να δείτε περισσότερα Γρήγορα στυλ, κάντε κλικ στο κουμπί Περισσότερα Εικόνα κουμπιού .

 1. Κάντε κλικ στο σχήμα που θέλετε να αλλάξετε.

  Για να αλλάξετε πολλά σχήματα, πατήστε το πλήκτρο CTRL και κάντε κλικ στα σχήματα που θέλετε να αλλάξετε.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Εισαγωγή σχημάτων, κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία σχήματος Εικόνα κουμπιού "Επεξεργασία σχήματος" , τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Αλλαγή σχήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο νέο σχήμα που θέλετε.

Κάντε κλικ στο σχήμα που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο DELETE.

Για να διαγράψετε πολλά σχήματα, πατήστε το πλήκτρο CTRL και κάντε κλικ στα σχήματα που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο DELETE.

Προσθήκη σχήματος στο έγγραφό σας

 1. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Απεικονίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Σχήματα.

  Καρτέλα 'Εισαγωγή' στο Excel

 2. Κάντε κλικ στο σχήμα που θέλετε, κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο του εγγράφου και, στη συνέχεια, σύρετε το ποντίκι για να τοποθετήσετε το σχήμα.

  Για να δημιουργήσετε ένα τέλειο τετράγωνο ή κύκλο (ή για να περιορίσετε τις διαστάσεις άλλων σχημάτων), πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT καθώς σύρετε το ποντίκι.

Μπορείτε να προσθέσετε μεμονωμένα σχήματα σε ένα γράφημα ή να προσθέσετε σχήματα επάνω από ένα γραφικό SmartArt, προκειμένου να προσαρμόσετε το γράφημα ή το γραφικό SmartArt.

 1. Εισαγάγετε έναν καμβά σχεδίασης. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Απεικονίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Σχήματα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία καμβά σχεδίασης.

  Καρτέλα "Εισαγωγή" του Word

 2. Στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Εισαγωγή σχημάτων, κάντε κλικ στο κουμπί Περισσότερα Εικόνα κουμπιού .

 3. Κάντε κλικ στο σχήμα που θέλετε, κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο του εγγράφου και, στη συνέχεια, σύρετε το ποντίκι για να τοποθετήσετε το σχήμα.

  Για να δημιουργήσετε ένα τέλειο τετράγωνο ή κύκλο (ή για να περιορίσετε τις διαστάσεις άλλων σχημάτων), πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT καθώς σύρετε το ποντίκι.

Μπορείτε να προσθέσετε μεμονωμένα σχήματα σε ένα γράφημα ή να προσθέσετε σχήματα επάνω από ένα γραφικό SmartArt, προκειμένου να προσαρμόσετε το γράφημα ή το γραφικό SmartArt.

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Σχεδίαση, κάντε κλικ στην επιλογή Σχήματα.

  Καρτέλα 'Κεντρική' του PowerPoint

 2. Κάντε κλικ στο σχήμα που θέλετε, κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο του εγγράφου και, στη συνέχεια, σύρετε το ποντίκι για να τοποθετήσετε το σχήμα.

  Για να δημιουργήσετε ένα τέλειο τετράγωνο ή κύκλο (ή για να περιορίσετε τις διαστάσεις άλλων σχημάτων), πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT καθώς σύρετε το ποντίκι.

Μπορείτε να προσθέσετε μεμονωμένα σχήματα σε ένα γράφημα ή να προσθέσετε σχήματα επάνω από ένα γραφικό SmartArt, προκειμένου να προσαρμόσετε το γράφημα ή το γραφικό SmartArt.

 1. Στη γραμμή εργαλείων Αντικείμενα, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε ένα προκαθορισμένο αυτόματο σχήμα, όπως ένα αστέρι ή έναν ρόμβο, κάντε κλικ στην επιλογή Αυτόματα Σχήματα Εικόνα κουμπιού , τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού σε μια κατηγορία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο σχήμα που θέλετε.

  • Για να προσθέσετε έναν κύκλο ή ένα τετράγωνο, κάντε κλικ στην επιλογή Έλλειψη Εικόνα κουμπιού ή Ορθογώνιο Εικόνα κουμπιού .

 2. Σύρετε μέχρι το σχήμα να αποκτήσει το μέγεθος που θέλετε.

  Για να δημιουργήσετε ένα τέλειο τετράγωνο ή κύκλο (ή για να περιορίσετε τις διαστάσεις άλλων σχημάτων), πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT καθώς σύρετε το ποντίκι.

  Για να προσθέσετε ένα σχήμα με προκαθορισμένο μέγεθος, κάντε κλικ στο σημείο που θέλετε να εισαγάγετε το σχήμα.

 1. Εισαγάγετε έναν καμβά σχεδίασης. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Απεικονίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Σχήματα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία καμβά σχεδίασης.

  Καρτέλα "Εισαγωγή" του Word

 2. Στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Εισαγωγή σχημάτων, κάντε κλικ στο κουμπί Περισσότερα Εικόνα κουμπιού .

 3. Κάντε κλικ στο σχήμα που θέλετε, κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο του εγγράφου και, στη συνέχεια, σύρετε το ποντίκι για να τοποθετήσετε το σχήμα.

  Για να δημιουργήσετε ένα τέλειο τετράγωνο ή κύκλο (ή για να περιορίσετε τις διαστάσεις άλλων σχημάτων), πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT καθώς σύρετε το ποντίκι.

Μπορείτε να προσθέσετε μεμονωμένα σχήματα σε ένα γράφημα ή να προσθέσετε σχήματα επάνω από ένα γραφικό SmartArt, προκειμένου να προσαρμόσετε το γράφημα ή το γραφικό SmartArt.

Προσθήκη πολλών σχημάτων στο έγγραφό σας

Αντί να προσθέτετε ξεχωριστά σχήματα για να δημιουργήσετε ένα σχέδιο, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα γραφικό SmartArt. Σε ένα γραφικό SmartArt, η διάταξη των σχημάτων και η ποσότητα κειμένου μέσα στα σχήματα ενημερώνονται αυτόματα καθώς προσθέτετε ή καταργείτε σχήματα και επεξεργάζεστε το κείμενό σας. Μπορείτε πάντα να προσθέσετε ένα σχήμα σε ένα γραφικό SmartArt ή να αντικαταστήσετε ένα σχήμα εάν καμία από τις διατάξεις δεν είναι απόλυτα κατάλληλη για εσάς.

 1. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Απεικονίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Σχήματα.

  Καρτέλα 'Εισαγωγή' στο Excel

 2. Κάντε δεξί κλικ στο σχήμα που θέλετε να προσθέσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείδωμα λειτουργίας σχεδίασης.

 3. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο στο έγγραφο και, στη συνέχεια, σύρετε το ποντίκι για να τοποθετήσετε το σχήμα. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για κάθε σχήμα που θέλετε να προσθέσετε.

  Για να δημιουργήσετε ένα τέλειο τετράγωνο ή κύκλο (ή για να περιορίσετε τις διαστάσεις άλλων σχημάτων), πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT καθώς σύρετε το ποντίκι.

 4. Αφού προσθέσετε όλα τα σχήματα που θέλετε, πατήστε το πλήκτρο ESC.

Αντί να προσθέτετε ξεχωριστά σχήματα για να δημιουργήσετε ένα σχέδιο, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα γραφικό SmartArt. Σε ένα γραφικό SmartArt, η διάταξη των σχημάτων και η ποσότητα κειμένου μέσα στα σχήματα ενημερώνονται αυτόματα καθώς προσθέτετε ή καταργείτε σχήματα και επεξεργάζεστε το κείμενό σας. Μπορείτε πάντα να προσθέσετε ένα σχήμα σε ένα γραφικό SmartArt ή να αντικαταστήσετε ένα σχήμα εάν καμία από τις διατάξεις δεν είναι απόλυτα κατάλληλη για εσάς.

 1. Εισαγάγετε έναν καμβά σχεδίασης. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Απεικονίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Σχήματα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία καμβά σχεδίασης.

  Καρτέλα "Εισαγωγή" του Word

 2. Στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Εισαγωγή σχημάτων, κάντε κλικ στο κουμπί Περισσότερα Εικόνα κουμπιού .

 3. Κάντε δεξί κλικ στο σχήμα που θέλετε να προσθέσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείδωμα λειτουργίας σχεδίασης.

 4. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο στο έγγραφο και, στη συνέχεια, σύρετε το ποντίκι για να τοποθετήσετε το σχήμα. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για κάθε σχήμα που θέλετε να προσθέσετε.

  Για να δημιουργήσετε ένα τέλειο τετράγωνο ή κύκλο (ή για να περιορίσετε τις διαστάσεις άλλων σχημάτων), πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT καθώς σύρετε το ποντίκι.

 5. Αφού προσθέσετε όλα τα σχήματα που θέλετε, πατήστε το πλήκτρο ESC.

Αντί να προσθέτετε ξεχωριστά σχήματα για να δημιουργήσετε ένα σχέδιο, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα γραφικό SmartArt. Σε ένα γραφικό SmartArt, η διάταξη των σχημάτων και η ποσότητα κειμένου μέσα στα σχήματα ενημερώνονται αυτόματα καθώς προσθέτετε ή καταργείτε σχήματα και επεξεργάζεστε το κείμενό σας. Μπορείτε πάντα να προσθέσετε ένα σχήμα σε ένα γραφικό SmartArt ή να αντικαταστήσετε ένα σχήμα εάν καμία από τις διατάξεις δεν είναι απόλυτα κατάλληλη για εσάς.

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Σχεδίαση, κάντε κλικ στην επιλογή Σχήματα.

  Καρτέλα 'Κεντρική' του PowerPoint

 2. Κάντε δεξί κλικ στο σχήμα που θέλετε να προσθέσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείδωμα λειτουργίας σχεδίασης.

 3. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο στο έγγραφο και, στη συνέχεια, σύρετε το ποντίκι για να τοποθετήσετε το σχήμα. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για κάθε σχήμα που θέλετε να προσθέσετε.

  Για να δημιουργήσετε ένα τέλειο τετράγωνο ή κύκλο (ή για να περιορίσετε τις διαστάσεις άλλων σχημάτων), πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT καθώς σύρετε το ποντίκι.

 4. Αφού προσθέσετε όλα τα σχήματα που θέλετε, πατήστε το πλήκτρο ESC.

 1. Στη γραμμή εργαλείων Αντικείμενα, κάντε κλικ στην επιλογή Αυτόματο Σχήμα Εικόνα κουμπιού .

 2. Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού σε μια κατηγορία, τοποθετήστε τον δείκτη στη διάστικτη γραμμή και, στη συνέχεια, σύρετε για να κάνετε κινητό το μενού.

 3. Κάντε κλικ στο σχήμα που θέλετε να εισαγάγετε και, στη συνέχεια, σύρετε μέχρι το σχήμα να αποκτήσει το μέγεθος που θέλετε. Επαναλάβετε αυτό το βήμα για κάθε σχήμα που θέλετε να προσθέσετε.

 4. Αφού προσθέσετε όλα τα σχήματα που θέλετε, πατήστε το πλήκτρο ESC.

Αντί να προσθέτετε ξεχωριστά σχήματα για να δημιουργήσετε ένα σχέδιο, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα γραφικό SmartArt. Σε ένα γραφικό SmartArt, η διάταξη των σχημάτων και η ποσότητα κειμένου μέσα στα σχήματα ενημερώνονται αυτόματα καθώς προσθέτετε ή καταργείτε σχήματα και επεξεργάζεστε το κείμενό σας. Μπορείτε πάντα να προσθέσετε ένα σχήμα σε ένα γραφικό SmartArt ή να αντικαταστήσετε ένα σχήμα εάν καμία από τις διατάξεις δεν είναι απόλυτα κατάλληλη για εσάς.

 1. Εισαγάγετε έναν καμβά σχεδίασης. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Απεικονίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Σχήματα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία καμβά σχεδίασης.

  Καρτέλα "Εισαγωγή" του Word

 2. Στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Εισαγωγή σχημάτων, κάντε κλικ στο κουμπί Περισσότερα Εικόνα κουμπιού .

 3. Κάντε δεξί κλικ στο σχήμα που θέλετε να προσθέσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείδωμα λειτουργίας σχεδίασης.

 4. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο στο έγγραφο και, στη συνέχεια, σύρετε το ποντίκι για να τοποθετήσετε το σχήμα. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για κάθε σχήμα που θέλετε να προσθέσετε.

  Για να δημιουργήσετε ένα τέλειο τετράγωνο ή κύκλο (ή για να περιορίσετε τις διαστάσεις άλλων σχημάτων), πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT καθώς σύρετε το ποντίκι.

 5. Αφού προσθέσετε όλα τα σχήματα που θέλετε, πατήστε το πλήκτρο ESC.

Προσθήκη κειμένου σε ένα σχήμα στο Office 2007

 • Κάντε κλικ στο σχήμα στο οποίο θέλετε να προσθέσετε κείμενο και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το κείμενό σας.

 • Για να αλλάξετε το μέγεθος του σχήματος, κάντε κλικ στο σχήμα και, στη συνέχεια, σύρετε τις λαβές αλλαγής μεγέθους.

 • Το κείμενο που προσθέτετε γίνεται μέρος του σχήματος. Εάν περιστρέψετε ή αναστρέψετε το σχήμα, το κείμενο θα περιστραφεί ή θα αναστραφεί επίσης.

 • Κάντε δεξί κλικ στο σχήμα στο οποίο θέλετε να προσθέσετε, επιλέξτε Προσθήκη κειμένου και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το κείμενό σας.

 • Για να αλλάξετε το μέγεθος του σχήματος, κάντε κλικ στο σχήμα και, στη συνέχεια, σύρετε τις λαβές αλλαγής μεγέθους.

 • Το κείμενο που προσθέτετε γίνεται μέρος του σχήματος. Εάν περιστρέψετε ή αναστρέψετε το σχήμα, το κείμενο θα περιστραφεί ή θα αναστραφεί επίσης.

 • Κάντε κλικ στο σχήμα στο οποίο θέλετε να προσθέσετε κείμενο και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το κείμενό σας.

 • Για να αλλάξετε το μέγεθος του σχήματος, κάντε κλικ στο σχήμα και, στη συνέχεια, σύρετε τις λαβές αλλαγής μεγέθους.

 • Το κείμενο που προσθέτετε γίνεται μέρος του σχήματος. Εάν περιστρέψετε ή αναστρέψετε το σχήμα, το κείμενο θα περιστραφεί ή θα αναστραφεί επίσης.

 • Κάντε κλικ στο σχήμα στο οποίο θέλετε να προσθέσετε κείμενο και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το κείμενό σας.

 • Για να αλλάξετε το μέγεθος του σχήματος, κάντε κλικ στο σχήμα και, στη συνέχεια, σύρετε τις λαβές αλλαγής μεγέθους.

 • Το κείμενο που προσθέτετε γίνεται μέρος του σχήματος. Εάν περιστρέψετε ή αναστρέψετε το σχήμα, το κείμενο θα περιστραφεί ή θα αναστραφεί επίσης.

 • Κάντε δεξί κλικ στο σχήμα στο οποίο θέλετε να προσθέσετε, επιλέξτε Προσθήκη κειμένου και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το κείμενό σας.

 • Για να αλλάξετε το μέγεθος του σχήματος, κάντε κλικ στο σχήμα και, στη συνέχεια, σύρετε τις λαβές αλλαγής μεγέθους.

 • Το κείμενο που προσθέτετε γίνεται μέρος του σχήματος. Εάν περιστρέψετε ή αναστρέψετε το σχήμα, το κείμενο θα περιστραφεί ή θα αναστραφεί επίσης.

Προσθήκη λίστας με κουκκίδες ή λίστας με αρίθμηση σε ένα σχήμα στο Office 2007

 1. Επιλέξτε το κείμενο στο σχήμα στο οποίο θέλετε να προσθέσετε κουκκίδες ή αρίθμηση.

 2. Στη Μικρή γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο κουμπί Κουκκίδες και αρίθμηση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κουκκίδες και αρίθμηση.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε κουκκίδες, κάντε κλικ στην καρτέλα Με κουκκίδες και, στη συνέχεια, κάντε τις επιλογές που θέλετε.

  • Για να προσθέσετε αρίθμηση, κάντε κλικ στην καρτέλα Με αρίθμηση και, στη συνέχεια, κάντε τις επιλογές που θέλετε.

 1. Στην καρτέλα Μήνυμα, στην ομάδα Βασικό κείμενο, κάντε κλικ σε ένα από τα παρακάτω:

  Εικόνα της καρτέλας "Μήνυμα" του Outlook

 2. Επιλέξτε το κείμενο στο σχήμα στο οποίο θέλετε να προσθέσετε κουκκίδες ή αρίθμηση.

  • Για να προσθέσετε κουκκίδες, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο κουμπί Κουκκίδες και, στη συνέχεια, κάντε τις επιλογές που θέλετε.

  • Για να προσθέσετε αρίθμηση, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο κουμπί Αρίθμηση και, στη συνέχεια, κάντε τις επιλογές που θέλετε.

 1. Επιλέξτε το κείμενο στο σχήμα στο οποίο θέλετε να προσθέσετε κουκκίδες ή αρίθμηση.

 2. Στη Μικρή γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο κουμπί Κουκκίδες και αρίθμηση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κουκκίδες και αρίθμηση.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε κουκκίδες, κάντε κλικ στην καρτέλα Με κουκκίδες και, στη συνέχεια, κάντε τις επιλογές που θέλετε.

  • Για να προσθέσετε αρίθμηση, κάντε κλικ στην καρτέλα Με αρίθμηση και, στη συνέχεια, κάντε τις επιλογές που θέλετε.

 1. Επιλέξτε το κείμενο στο σχήμα στο οποίο θέλετε να προσθέσετε κουκκίδες ή αρίθμηση.

 2. Στη γραμμή εργαλείων Μορφοποίηση, κάντε κλικ σε ένα από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε κουκκίδες, κάντε κλικ στο κουμπί Κουκκίδες Εικόνα του κουμπιού "Κουκκίδες" .

  • Για να προσθέσετε αρίθμηση, κάντε κλικ στο κουμπί Αρίθμηση Εικόνα κουμπιού .

 1. Επιλέξτε το κείμενο στο σχήμα στο οποίο θέλετε να προσθέσετε κουκκίδες ή αρίθμηση.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Παράγραφος, κάντε κλικ σε ένα από τα εξής:

  Εικόνα καρτέλας "Κεντρική" του Word

  • Για να προσθέσετε κουκκίδες, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο κουμπί Κουκκίδες και, στη συνέχεια, κάντε τις επιλογές που θέλετε.

  • Για να προσθέσετε αρίθμηση, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο κουμπί Αρίθμηση και, στη συνέχεια, κάντε τις επιλογές που θέλετε.

Προσθήκη Γρήγορου στυλ σε ένα σχήμα στο Office 2007

Σημείωση: Τα Γρήγορα στυλ είναι διαθέσιμα μόνο σε αυτά τα προγράμματα του 2007 Office release: Excel, Outlook, Word και PowerPoint.

Τα Γρήγορα στυλ είναι συνδυασμοί διαφορετικών επιλογών μορφοποίησης που εμφανίζονται σε μια μικρογραφία στη συλλογή "Γρήγορα στυλ" στην ομάδα Στυλ σχήματος. Όταν τοποθετείτε τον δείκτη του ποντικιού επάνω από σ μικρογραφία Γρήγορου στυλ, μπορείτε να δείτε πώς το Στυλ σχήματος (ή το Γρήγορο στυλ) επηρεάζει το σχήμα σας.

 1. Κάντε κλικ στο σχήμα στο οποίο θέλετε να εφαρμόσετε ένα νέο ή διαφορετικό Γρήγορο στυλ.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Στυλ σχήματος, κάντε κλικ στο Γρήγορο στυλ που θέλετε.

  Για να δείτε περισσότερα Γρήγορα στυλ, κάντε κλικ στο κουμπί Περισσότερα Εικόνα κουμπιού .

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε γέμισμα ή εφέ στο σχήμα σας.

 1. Κάντε κλικ στο σχήμα στο οποίο θέλετε να εφαρμόσετε ένα νέο ή διαφορετικό Γρήγορο στυλ.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Στυλ σχήματος, κάντε κλικ στο Γρήγορο στυλ που θέλετε.

  Για να δείτε περισσότερα Γρήγορα στυλ, κάντε κλικ στο κουμπί Περισσότερα Εικόνα κουμπιού .

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε γέμισμα ή εφέ στο σχήμα σας.

 1. Κάντε κλικ στο σχήμα στο οποίο θέλετε να εφαρμόσετε ένα νέο ή διαφορετικό Γρήγορο στυλ.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Στυλ σχήματος, κάντε κλικ στο Γρήγορο στυλ που θέλετε.

  Για να δείτε περισσότερα Γρήγορα στυλ, κάντε κλικ στο κουμπί Περισσότερα Εικόνα κουμπιού .

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε γέμισμα ή εφέ στο σχήμα σας.

Αλλαγή ενός σχήματος με ένα άλλο στο Office 2007

 1. Κάντε κλικ στο σχήμα που θέλετε να αλλάξετε.

  Για να αλλάξετε πολλά σχήματα, πατήστε το πλήκτρο CTRL και κάντε κλικ στα σχήματα που θέλετε να αλλάξετε.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Εισαγωγή σχημάτων, κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία σχήματος Εικόνα κουμπιού "Επεξεργασία σχήματος" , τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Αλλαγή σχήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο νέο σχήμα που θέλετε.

  Εργαλεία σχεδίασης, καρτέλα "Μορφοποίηση"

Για να αλλάξετε ένα σχήμα με ένα άλλο, διαγράψτε το σχήμα και, στη συνέχεια, προσθέστε το νέο σχήμα.

Για να αλλάξετε πολλά σχήματα, πατήστε το πλήκτρο CTRL και κάντε κλικ στα σχήματα που θέλετε να αλλάξετε.

 1. Κάντε κλικ στο σχήμα που θέλετε να αλλάξετε.

  Για να αλλάξετε πολλά σχήματα, πατήστε το πλήκτρο CTRL και κάντε κλικ στα σχήματα που θέλετε να αλλάξετε.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Εισαγωγή σχημάτων, κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία σχήματος Εικόνα κουμπιού "Επεξεργασία σχήματος" , τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Αλλαγή σχήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο νέο σχήμα που θέλετε.

  Εργαλεία σχεδίασης, καρτέλα "Μορφοποίηση"

 1. Επιλέξτε το αυτόματο σχήμα που θέλετε να αλλάξετε.

  Για να αλλάξετε πολλά αυτόματα σχήματα, πατήστε το πλήκτρο CTRL και κάντε κλικ στα σχήματα που θέλετε να αλλάξετε.

 2. Στο μενού Τακτοποίηση, τοποθετήστε τον δείκτη στην επιλογή Αλλαγή Αυτόματου Σχήματος, τοποθετήστε τον δείκτη σε μια κατηγορία και, στη συνέχεια, επιλέξτε το νέο σχήμα που θέλετε.

Για να αλλάξετε ένα σχήμα σε ένα άλλο, διαγράψτε το σχήμα και, στη συνέχεια, προσθέστε το νέο σχήμα.

Για να αλλάξετε πολλά σχήματα, πατήστε το πλήκτρο CTRL και κάντε κλικ στα σχήματα που θέλετε να αλλάξετε.

Δείτε επίσης

Εισαγωγή εικόνων SVG και εικονιδίων στο Office 2016

Γίνετε δημιουργικοί με μοντέλα 3D

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×