Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Προσθήκη ή κατάργηση υποσημείωσης

Οι αναφορές παρουσίασης ή οι αναφορές στο σώμα του κειμένου σε μια διαφάνεια εξηγούνται είτε σε υποσημειώσεις στο κάτω μέρος μιας διαφάνειας είτε σε σημειώσεις τέλους μετά την παρουσίαση. Όταν προσθέτετε μια υποσημείωση σε μια διαφάνεια, πρέπει να προσθέσετε με μη αυτόματο τρόπο έναν αριθμό αναφοράς στη διαφάνεια και την υποσημείωση.

Προσθήκη του κειμένου υποσημείωσης

Ακολουθεί ένα παράδειγμα υποσημείωσης στο PowerPoint. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να προσθέσετε τη δική σας υποσημείωση. Μετά την προσθήκη της υποσημείωσης, μπορείτε να κάνετε τους δείκτεςυποσημείωσης σε εκθέτη.

Διαφάνεια με υποσέλιδο στο PowerPoint

 1. Κάντε κλικ στο σημείο στο σώμα της διαφάνειας όπου θέλετε να προσθέσετε μια υποσημείωση και πληκτρολογήστε έναν αριθμό ή ένα σύμβολο, όπως "1".

 2. Κάντε κλικ στις επιλογές Εισαγωγή > Κεφαλίδες και Υποσέλιδα.

 3. Στην καρτέλα διαφάνεια , επιλέξτε υποσέλιδοκαι, στο πλαίσιο υποσέλιδο , πληκτρολογήστε τον αριθμό ή το σύμβολο που προσθέσατε στο βήμα 1 και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε να εμφανίζεται στην υποσημείωση στο κάτω μέρος της διαφάνειάς σας.

  Εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου "Υποσέλιδο" στο PowerPoint

  Σημείωση: Το παράθυρο προεπισκόπησης επισημαίνει την περιοχή της διαφάνειας στην οποία θα εμφανίζεται η υποσημείωση.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή εφαρμογή εάν θέλετε το υποσέλιδο να εμφανίζεται μόνο στην επιλεγμένη διαφάνεια. Εάν θέλετε να εμφανίζεται σε όλες τις διαφάνειες, κάντε κλικ στην επιλογή εφαρμογή σε όλες.

  Σημείωση:  Εάν θέλετε η υποσημείωση να εμφανίζεται σε όλες τις διαφάνειες εκτός από τη διαφάνεια τίτλου, πριν να κάνετε κλικ στην επιλογή εφαρμογή σε όλα, επιλέξτε να μην εμφανίζεται στη διαφάνεια τίτλου.

Μετατροπή των δεικτών υποσημείωσης σε εκθέτη

 1. Επιλέξτε τον αριθμό ή το σύμβολο που προσθέσατε στο κείμενο της υποσημείωσης στο κάτω μέρος της διαφάνειας.

 2. Κάντε κλικ στην κεντρικήκαρτέλα και, στην ομάδα γραμματοσειρά , κάντε κλικ στα Κουμπί παραθύρου διαλόγου εκκίνησης παραθύρου διαλόγου .

 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα γραμματοσειρά και, στην περιοχή εφέ, επιλέξτε εκθέτης. Ο εκθέτης κάνει τον αριθμό ή το σύμβολο μικρότερο και λίγο επάνω από την κανονική γραμμή του κειμένου.

  Υποσημείωση με αριθμό εκθέτη

  Συμβουλή:  Μπορείτε να αυξήσετε τον αριθμό ή το σύμβολο ψηλότερα, εισάγοντας ένα υψηλότερο ποσοστό στο πλαίσιο μετατόπιση . Για παράδειγμα, τα παρακάτω εμφανίζουν την υποσημείωση με εφαρμοσμένη μορφή εκθέτη και μια μετατόπιση 70%.

  Εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου "Γραμματοσειρά" στο PowerPoint

 4. Τώρα, επιλέξτε τον αριθμό ή το σύμβολο που προσθέσατε στο σώμα της διαφάνειας και ακολουθήστε τα βήματα 2 και 3 για να εφαρμόσετε μορφοποίηση εκθέτη.

  Υποσημείωση εκθέτη στο σώμα της διαφάνειας

Κατάργηση υποσημείωσης

 1. Μεταβείτε στη διαφάνεια με την υποσημείωση που θέλετε να καταργήσετε. (Εάν εφαρμόσατε μια υποσημείωση σε όλες τις διαφάνειες, μεταβείτε σε οποιαδήποτε διαφάνεια.)

 2. Κάντε κλικ στις επιλογές Εισαγωγή > Κεφαλίδες και Υποσέλιδα.

 3. Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου υποσέλιδο.

  Σημείωση: Εάν εφαρμόσατε μια υποσημείωση σε όλες τις διαφάνειες και θέλετε να την καταργήσετε από όλες τις διαφάνειες, κάντε κλικ στην επιλογή εφαρμογή σε όλες. Εάν εφαρμόσατε μια υποσημείωση σε όλες τις διαφάνειες, αλλά μόνο θέλετε να την καταργήσετε από την τρέχουσα διαφάνεια, κάντε κλικ στην επιλογή εφαρμογή.

Σχετικά θέματα

Προσθήκη του κειμένου υποσημείωσης

Ακολουθεί ένα παράδειγμα υποσημείωσης στο PowerPoint. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να προσθέσετε τη δική σας υποσημείωση. Μετά την προσθήκη της υποσημείωσης, μπορείτε να κάνετε τους δείκτεςυποσημείωσης σε εκθέτη.

Διαφάνεια με υποσέλιδο στο PowerPoint

 1. Κάντε κλικ στο σημείο στο σώμα της διαφάνειας όπου θέλετε να προσθέσετε μια υποσημείωση και πληκτρολογήστε έναν αριθμό ή ένα σύμβολο, όπως "1".

 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή, επιλέξτε Κεφαλίδα και υποσέλιδο.

 3. Στην καρτέλα διαφάνεια , επιλέξτε υποσέλιδο, πληκτρολογήστε τον αριθμό ή το σύμβολο που προσθέσατε στο βήμα 1 και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε να εμφανίζεται στην υποσημείωση στο κάτω μέρος της διαφάνειάς σας.

  Πλαίσιο ελέγχου "Υποσέλιδο" στην καρτέλα "διαφάνεια" στο πλαίσιο "υποσέλιδο & κεφαλίδας"

  Σημείωση: Η παραπάνω περιοχή προεπισκόπησης επισημαίνει την περιοχή στη διαφάνεια όπου θα εμφανίζεται η υποσημείωση σας.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή εφαρμογή εάν θέλετε το υποσέλιδο να εμφανίζεται μόνο στην επιλεγμένη διαφάνεια. Εάν θέλετε να εμφανίζεται σε όλες τις διαφάνειες, κάντε κλικ στην επιλογή εφαρμογή σε όλες.

  Σημείωση:  Εάν θέλετε η υποσημείωση να εμφανίζεται σε όλες τις διαφάνειες εκτός από τη διαφάνεια τίτλου, πριν να κάνετε κλικ στην επιλογή εφαρμογή σε όλα, επιλέξτε να μην εμφανίζεται στη διαφάνεια τίτλου.

Μετατροπή των δεικτών υποσημείωσης σε εκθέτη

 1. Επιλέξτε τον αριθμό ή το σύμβολο που προσθέσατε στο κείμενο της υποσημείωσης στο κάτω μέρος της διαφάνειας.

 2. Κάντε κλικ στην κεντρικήκαρτέλα και, στην ομάδα γραμματοσειρά , κάντε κλικ στην Κουμπί "Εκθέτης" εκθέτη . Ο εκθέτης κάνει τον αριθμό ή το σύμβολο μικρότερο και λίγο επάνω από την κανονική γραμμή του κειμένου.

 3. Τώρα, επιλέξτε τον αριθμό ή το σύμβολο που προσθέσατε στο σώμα της διαφάνειας και επαναλάβετε το βήμα 2 για να εφαρμόσετε μορφοποίηση εκθέτη.

  Υποσημείωση εκθέτη στο σώμα της διαφάνειας

Κατάργηση υποσημείωσης

 1. Μεταβείτε στη διαφάνεια με την υποσημείωση που θέλετε να καταργήσετε. (Εάν εφαρμόσατε μια υποσημείωση σε όλες τις διαφάνειες, μεταβείτε σε οποιαδήποτε διαφάνεια.)

 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή, επιλέξτε Κεφαλίδες και υποσέλιδα.

 3. Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου υποσέλιδο.

  Σημείωση: Εάν εφαρμόσατε μια υποσημείωση σε όλες τις διαφάνειες και θέλετε να την καταργήσετε από όλες τις διαφάνειες, κάντε κλικ στην επιλογή εφαρμογή σε όλες. Εάν εφαρμόσατε μια υποσημείωση σε όλες τις διαφάνειες, αλλά μόνο θέλετε να την καταργήσετε από την τρέχουσα διαφάνεια, κάντε κλικ στην επιλογή εφαρμογή.

Μπορείτε να δημιουργήσετε υποσημειώσεις με μη αυτόματο τρόπο σε PowerPoint για το Web Παρόλο που δεν έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε χαρακτήρες εκθέτη.

Προσθήκη υποσημείωσης
 1. Στην καρτέλα Εισαγωγή , πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή πλαίσιο κειμένου.

 2. Επιλέξτε το κείμενο κράτησης θέσης στο πλαίσιο κειμένου και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε έναν αριθμό ή ένα άλλο σύμβολο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως υποσημείωση.

 3. Επιλέξτε το χαρακτήρα που πληκτρολογήσατε. Στην κεντρική καρτέλα, στην ομάδα γραμματοσειρά , αλλάξτε το μέγεθος γραμματοσειράς του χαρακτήρα σε κατάλληλο μέγεθος για μια υποσημείωση σε αυτή την περίσταση — συνήθως μερικά σημεία μικρότερα από το κείμενο που θα εμφανίζεται δίπλα του.

 4. Τοποθετείτε το δείκτη του ποντικιού στο άκρο του πλαισίου κειμένου μέχρι να εμφανιστεί το βέλος με τέσσερις κεφαλές. Στη συνέχεια, κάντε κλικ και σύρετε για να το μετακινήσετε στο σημείο όπου θέλετε να εμφανίζεται στη διαφάνεια.

  Όταν δείτε το βέλος με τέσσερις κεφαλές, μπορείτε να σύρετε το πλαίσιο κειμένου στη σωστή θέση στη διαφάνεια

 5. Για άλλη μια φορά, στην καρτέλα Εισαγωγή , πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή πλαίσιο κειμένου.

 6. Επιλέξτε το κείμενο κράτησης θέσης στο πλαίσιο κειμένου. Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον ίδιο αριθμό ή σύμβολο που χρησιμοποιήσατε στο βήμα 2 και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το περιγραφικό κείμενο δίπλα του.

  Κείμενο υποσημείωσης στο κάτω μέρος της διαφάνειας

 7. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο άκρο του πλαισίου κειμένου μέχρι να εμφανιστεί το βέλος με τέσσερις κεφαλές και μετακινήστε το σε μια κατάλληλη θέση στη διαφάνεια.

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×