Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Προσθήκη ή κατάργηση περιγράμματος σε ένα πλαίσιο κειμένου, σχήμα ή γραφικό SmartArt

Το Περίγραμμα σχήματος σάς επιτρέπει να επιλέξετε το χρώμα, το πάχος ή το στυλ του εξωτερικού περιγράμματος ενός πλαισίου κειμένου, σχήματος ή Γραφικό SmartArt. Ορίζοντας το περίγραμμα σε " χωρίς περίγραμμα", καταργείτε εντελώς το περίγραμμα.

Σημείωση: Εάν αλλάζετε το περίγραμμα ενός Γραφικό SmartArt, επιλέξτε το γραφικό και, στη συνέχεια, εντοπίστε το Περίγραμμα σχήματος στην καρτέλα μορφοποίηση .

Ορίστε το πάχος της ουράς

 1. Επιλέξτε το πλαίσιο κειμένου ή το περίγραμμα σχήματος.

  Αν θέλετε να αλλάξετε πολλά πλαίσια κειμένου ή σχήματα, κάντε κλικ στο πρώτο πλαίσιο κειμένου ή σχήμα και, στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Ctrl, κάνοντας ταυτόχρονα κλικ στα άλλα πλαίσια κειμένου ή σχήματα.

 2. Μεταβείτε στην επιλογή μορφοποίηση > Περίγραμμα σχήματος, επιλέξτε πάχος και, στη συνέχεια, επιλέξτε πάχος.

  Μενού "Περίγραμμα σχήματος"

  Αν δεν βλέπετε την καρτέλα Μορφοποίηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το πλαίσιο κειμένου ή το σχήμα.

  Σημείωση: Εάν δεν βλέπετε το πάχος που θέλετε, επιλέξτε περισσότερες γραμμέςκαι ορίστε το πάχος που θέλετε στο πλαίσιο Πλάτος .

 1. Επιλέξτε το πλαίσιο κειμένου ή το σχήμα.

  Αν θέλετε να αλλάξετε πολλά πλαίσια κειμένου ή σχήματα, κάντε κλικ στο πρώτο πλαίσιο κειμένου ή σχήμα και, στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Ctrl, κάνοντας ταυτόχρονα κλικ στα άλλα πλαίσια κειμένου ή σχήματα.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα μορφοποίηση , κάντε κλικ στην επιλογή Περίγραμμα σχήματος, επιλέξτε παύλεςκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στυλ που θέλετε.

  Μενού "Περίγραμμα σχήματος"

  Αν δεν βλέπετε την καρτέλα Μορφοποίηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το πλαίσιο κειμένου ή το σχήμα.

 1. Επιλέξτε το πλαίσιο κειμένου ή το σχήμα.

 2. Στην καρτέλα Μορφοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Περίγραμμα σχήματος, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Παύλες και, στη συνέχεια, επιλέξτε Περισσότερες γραμμές.

 3. Στο παράθυρο Μορφοποίηση σχήματος, στην περιοχή Γραμμή, ορίστε τις επιλογές στυλ γραμμής που θέλετε.

 1. Επιλέξτε το πλαίσιο κειμένου ή το σχήμα.

  Αν θέλετε να αλλάξετε πολλά πλαίσια κειμένου ή σχήματα, κάντε κλικ στο πρώτο πλαίσιο κειμένου ή σχήμα και, στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Ctrl, κάνοντας ταυτόχρονα κλικ στα άλλα πλαίσια κειμένου ή σχήματα.

 2. Στην καρτέλα Μορφοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Περίγραμμα σχήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς περίγραμμα.

  Μενού "Περίγραμμα σχήματος"

Δείτε επίσης

Προσθήκη, αλλαγή ή διαγραφή περιγραμμάτων από έγγραφα ή εικόνες

Προσθήκη γεμίσματος ή εφέ σε σχήμα ή πλαίσιο κειμένου

Εφαρμογή ή κατάργηση περιγραμμάτων κελιών σε ένα φύλλο εργασίας

Κατάργηση πλαισίου κειμένου

 1. Επιλέξτε το πλαίσιο κειμένου ή το σχήμα.

  Αν θέλετε να αλλάξετε πολλά πλαίσια κειμένου ή σχήματα, κάντε κλικ στο πρώτο πλαίσιο κειμένου ή σχήμα και, στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Ctrl, κάνοντας ταυτόχρονα κλικ στα άλλα πλαίσια κειμένου ή σχήματα.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Στυλ σχήματος, επιλέξτε Περίγραμμα σχήματος, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Πάχος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο πάχος γραμμής που θέλετε.

  Η ομάδα "Στυλ σχήματος" στην καρτέλα "Μορφοποίηση".

  Εάν δεν βλέπετε τις καρτέλες Εργαλεία σχεδίασης ή μορφοποίηση , βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το πλαίσιο κειμένου ή το σχήμα. Μπορεί να χρειαστεί να κάνετε διπλό κλικ στο πλαίσιο κειμένου ή σχήμα για να ανοίξετε την καρτέλα Μορφοποίηση.

  Μενού "Περίγραμμα σχήματος"

Σημείωση: Εάν δεν βλέπετε το πάχος που θέλετε, επιλέξτε περισσότερες γραμμέςκαι ορίστε το πάχος που θέλετε στο πλαίσιο Πλάτος .

 1. Επιλέξτε το πλαίσιο κειμένου ή το σχήμα.

  Αν θέλετε να αλλάξετε πολλά πλαίσια κειμένου ή σχήματα, κάντε κλικ στο πρώτο πλαίσιο κειμένου ή σχήμα και, στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Ctrl, κάνοντας ταυτόχρονα κλικ στα άλλα πλαίσια κειμένου ή σχήματα.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Στυλ σχήματος, επιλέξτε Περίγραμμα σχήματος, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Παύλες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στυλ περιγράμματος που θέλετε.

  Η ομάδα 'Στυλ σχήματος' στην καρτέλα 'Μορφοποίηση'.

  Εάν δεν βλέπετε τις καρτέλες Εργαλεία σχεδίασης ή μορφοποίηση , βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το πλαίσιο κειμένου ή το σχήμα. Μπορεί να χρειαστεί να κάνετε διπλό κλικ στο πλαίσιο κειμένου ή σχήμα για να ανοίξετε την καρτέλα Μορφοποίηση.

  Μενού "Περίγραμμα σχήματος"

 1. Επιλέξτε το πλαίσιο κειμένου ή το σχήμα.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα Μορφοποίηση, επιλέξτε Περίγραμμα σχήματος, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Παύλες και, στη συνέχεια, επιλέξτε Περισσότερες γραμμές.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση σχήματος, στην περιοχή Στυλ γραμμής, ορίστε τις επιλογές στυλ γραμμής που θέλετε.

 1. Επιλέξτε το περίγραμμα πλαισίου κειμένου ή σχήματος που θέλετε να καταργήσετε.

  Αν θέλετε να αλλάξετε πολλά πλαίσια κειμένου ή σχήματα, κάντε κλικ στο πρώτο πλαίσιο κειμένου ή σχήμα και, στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Ctrl, κάνοντας ταυτόχρονα κλικ στα άλλα πλαίσια κειμένου ή σχήματα.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Στυλ σχήματος, κάντε κλικ στο Περίγραμμα σχήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς περίγραμμα.

  Στην περιοχή 'Εργαλεία σχεδίασης', η καρτέλα 'Μορφοποίηση' στην κορδέλα του PowerPoint 2010.

  Εάν δεν βλέπετε τις καρτέλες Εργαλεία σχεδίασης ή μορφοποίηση , βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το πλαίσιο κειμένου ή το σχήμα. Μπορεί να χρειαστεί να κάνετε διπλό κλικ στο πλαίσιο κειμένου ή σχήμα για να ανοίξετε την καρτέλα Μορφοποίηση.

  Μενού "Περίγραμμα σχήματος"

Δείτε επίσης

Προσθήκη γεμίσματος ή εφέ σε σχήμα ή πλαίσιο κειμένου

Προσθήκη, αλλαγή ή διαγραφή περιγραμμάτων από έγγραφα ή εικόνες

Προσθήκη, αντιγραφή ή διαγραφή πλαισίου κειμένου

Εφαρμογή ή κατάργηση περιγραμμάτων κελιών σε ένα φύλλο εργασίας

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×