Προσθήκη ή κατάργηση αριθμών γραμμής

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Word αυτόματα να καταμετρά τις γραμμές σε ένα έγγραφο και να εμφανίσετε τον κατάλληλο αριθμό δίπλα σε κάθε γραμμή του κειμένου. Αυτό είναι χρήσιμο όταν θέλετε να αναφερθείτε σε συγκεκριμένες γραμμές σε ένα έγγραφο, όπως μια δέσμη ενεργειών ή ένα συμβόλαιο.

Παράδειγμα αρίθμησης γραμμών

Από προεπιλογή, το Word αριθμεί κάθε γραμμή σε ένα έγγραφο (εκτός από αυτά σε πίνακες, υποσημειώσεις, σημειώσεις τέλους, πλαίσια κειμένου, κεφαλίδες και υποσέλιδα). Ωστόσο, μπορείτε να επιλέξετε ποια γραμμή αριθμούς για να εμφανίσετε. Για παράδειγμα, μπορείτε να εμφανίσετε τους αριθμούς γραμμών σε ολόκληρο ή μέρος του εγγράφου. Ή μπορείτε να εμφανίσετε τους αριθμούς γραμμών σε χρονικά διαστήματα, όπως κάθε δέκατη γραμμής (10, 20, 30, κ.ο.κ.).

Τι θέλετε να κάνετε;

Προσθήκη αριθμών γραμμής

Κατάργηση της αρίθμησης γραμμών

Προσθήκη αριθμών γραμμής

Μπορείτε να προσθέσετε αριθμούς γραμμών σε ολόκληρο ή μέρος του εγγράφου. Για να προβάλετε τους αριθμούς γραμμών, πρέπει να είστε σε προβολή διάταξης εκτύπωσης (κάντε κλικ στην Προβολή με το tab για να ελέγξετε).

Σημειώσεις: 

 • Ένας πίνακας υπολογίζεται ως μία γραμμή.

 • Μια αριθμητική τιμή υπολογίζεται ως μία γραμμή.

 • Ένα πλαίσιο κειμένου υπολογίζεται ως μία γραμμή, εάν είναι τοποθετημένα ευθυγράμμιση με το κείμενο στη σελίδα. Εάν το κείμενο στη σελίδα αναδιπλώνεται γύρω από το πλαίσιο κειμένου, υπολογίζονται τις γραμμές του κειμένου στη σελίδα. Γραμμές του κειμένου μέσα σε πλαίσιο κειμένου δεν καταμετρούνται.

Προσθήκη αριθμών γραμμής σε ολόκληρο το έγγραφο

 1. Στην καρτέλα " διάταξη ", στην ομάδα Διαμόρφωση σελίδας, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμής αριθμών.

  Αριθμοί γραμμών στην ομάδα Διαμόρφωση σελίδας

  Σημείωση: Εάν το έγγραφό σας είναι χωρίσει σε ενότητες και θέλετε να προσθέσετε αριθμούς γραμμών σε ολόκληρο το έγγραφο, πρέπει πρώτα να επιλέξετε το έγγραφο. Κάντε κλικ στην επιλογή στην ομάδα Επεξεργασία της καρτέλας κεντρική και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή όλων. Ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + A.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Να αριθμήσετε διαδοχικά σε όλο το έγγραφο, κάντε κλικ στην επιλογή συνεχούς.

  • Για να ξεκινήσετε με αριθμό 1 σε κάθε σελίδα, κάντε κλικ στην επιλογή Επανεκκίνηση κάθε σελίδας.

  • Για να ξεκινήσετε με αριθμό 1 μετά από κάθε αλλαγή ενότητας, κάντε κλικ στην επιλογή Επανεκκίνηση κάθε ενότητα.

  • Για πιο σύνθετες γραμμή αρίθμησης επιλογές, όπως αρίθμησης σε διαφορετικές χρονικά διαστήματα, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές αρίθμησης γραμμής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα διάταξηΓραμμής αριθμών.

Προσθήκη αριθμών γραμμής σε μια ενότητα ή σε πολλές ενότητες

 1. Κάντε κλικ σε μια ενότητα ή επιλέξτε πολλές ενότητες.

 2. Στην καρτέλα " διάταξη ", στην ομάδα Διαμόρφωση σελίδας, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμής αριθμών.

  Αριθμοί γραμμών στην ομάδα Διαμόρφωση σελίδας

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές αρίθμησης γραμμής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα διάταξη.

 4. Στη λίστα εφαρμογή σε, κάντε κλικ στην επιλογή επιλεγμένες ενότητες.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Αρίθμηση γραμμών.

 6. Επιλέξτε το πλαίσιο κειμένου Προσθήκη αρίθμησης γραμμών και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τις επιλογές που θέλετε.

Αρχή της σελίδας

Κατάργηση της αρίθμησης γραμμών

Μπορείτε να καταργήσετε τους αριθμούς γραμμών από ολόκληρο το έγγραφο, από μια ενότητα ή από μια παράγραφο.

 1. Κάντε κλικ στο έγγραφο ή κάντε κλικ στην επιλογή στην ενότητα ή παραγράφου από την οποία θέλετε να καταργήσετε τους αριθμούς γραμμών. Εάν θέλετε να καταργήσετε τους αριθμούς γραμμών από πολλές ενότητες, επιλέξτε τις ενότητες.

 2. Στην καρτέλα " διάταξη ", στην ομάδα Διαμόρφωση σελίδας, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμής αριθμών.

  Αριθμοί γραμμών στην ομάδα Διαμόρφωση σελίδας

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να καταργήσετε τους αριθμούς γραμμών από ολόκληρο το έγγραφο ή ενότητα, κάντε κλικ στην επιλογή κανένα.

  • Για να καταργήσετε τους αριθμούς γραμμών από μια παράγραφο, κάντε κλικ στην επιλογή Απόκρυψη για την τρέχουσα παράγραφο.

Αρχή της σελίδας

Τι θέλετε να κάνετε;

Προσθήκη αριθμών γραμμής

Κατάργηση της αρίθμησης γραμμών

Προσθήκη αριθμών γραμμής

Μπορείτε να προσθέσετε αριθμούς γραμμών σε ολόκληρο ή μέρος του εγγράφου. Για να προβάλετε τους αριθμούς γραμμών, πρέπει να είστε σε προβολή διάταξης εκτύπωσης (κάντε κλικ στην Προβολή με το tab για να ελέγξετε).

Σημειώσεις: 

 • Ένας πίνακας υπολογίζεται ως μία γραμμή.

 • Μια αριθμητική τιμή υπολογίζεται ως μία γραμμή.

 • Ένα πλαίσιο κειμένου υπολογίζεται ως μία γραμμή, εάν είναι τοποθετημένα ευθυγράμμιση με το κείμενο στη σελίδα. Εάν το κείμενο στη σελίδα αναδιπλώνεται γύρω από το πλαίσιο κειμένου, υπολογίζονται τις γραμμές του κειμένου στη σελίδα. Γραμμές του κειμένου μέσα σε πλαίσιο κειμένου δεν καταμετρούνται.

Προσθήκη αριθμών γραμμής σε ολόκληρο το έγγραφο

 1. Στην καρτέλα " Διάταξη σελίδας ", στην ομάδα Διαμόρφωση σελίδας, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμής αριθμών.

  Εικόνα κορδέλας του Word

  Σημείωση: Εάν το έγγραφό σας είναι χωρίσει σε ενότητες και θέλετε να προσθέσετε αριθμούς γραμμών σε ολόκληρο το έγγραφο, πρέπει πρώτα να επιλέξετε το έγγραφο. Κάντε κλικ στην επιλογή στην ομάδα Επεξεργασία της καρτέλας κεντρική και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή όλων. Ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + A.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Να αριθμήσετε διαδοχικά σε όλο το έγγραφο, κάντε κλικ στην επιλογή συνεχούς.

  • Για να ξεκινήσετε με αριθμό 1 σε κάθε σελίδα, κάντε κλικ στην επιλογή Επανεκκίνηση κάθε σελίδας.

  • Για να ξεκινήσετε με αριθμό 1 μετά από κάθε αλλαγή ενότητας, κάντε κλικ στην επιλογή Επανεκκίνηση κάθε ενότητα.

  • Για πιο σύνθετες γραμμή αρίθμησης επιλογές, όπως αρίθμησης σε διαφορετικές χρονικά διαστήματα, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές αρίθμησης γραμμής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα διάταξηΓραμμής αριθμών.

Προσθήκη αριθμών γραμμής σε μια ενότητα ή σε πολλές ενότητες

 1. Κάντε κλικ σε μια ενότητα ή επιλέξτε πολλές ενότητες.

 2. Στην καρτέλα " Διάταξη σελίδας ", στην ομάδα Διαμόρφωση σελίδας, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμής αριθμών.

  Εικόνα κορδέλας του Word

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές αρίθμησης γραμμής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα διάταξη.

 4. Στη λίστα εφαρμογή σε, κάντε κλικ στην επιλογή επιλεγμένες ενότητες.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Αρίθμηση γραμμών.

 6. Επιλέξτε το πλαίσιο κειμένου Προσθήκη αρίθμησης γραμμών και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τις επιλογές που θέλετε.

Αρχή της σελίδας

Κατάργηση της αρίθμησης γραμμών

Μπορείτε να καταργήσετε τους αριθμούς γραμμών από ολόκληρο το έγγραφο, από μια ενότητα ή από μια παράγραφο.

 1. Κάντε κλικ στο έγγραφο ή κάντε κλικ στην επιλογή στην ενότητα ή παραγράφου από την οποία θέλετε να καταργήσετε τους αριθμούς γραμμών. Εάν θέλετε να καταργήσετε τους αριθμούς γραμμών από πολλές ενότητες, επιλέξτε τις ενότητες.

 2. Στην καρτέλα " Διάταξη σελίδας ", στην ομάδα Διαμόρφωση σελίδας, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμής αριθμών.

  Εικόνα κορδέλας του Word

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να καταργήσετε τους αριθμούς γραμμών από ολόκληρο το έγγραφο ή ενότητα, κάντε κλικ στην επιλογή κανένα.

  • Για να καταργήσετε τους αριθμούς γραμμών από μια παράγραφο, κάντε κλικ στην επιλογή Απόκρυψη για την τρέχουσα παράγραφο.

Αρχή της σελίδας

Δείτε επίσης

Άθροιση αριθμών σε παραγράφους

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×