Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Προσθήκη ή κατάργηση αριθμών γραμμής

Το Word μπορεί να καταμετρά αυτόματα τις γραμμές σε ένα έγγραφο και να εμφανίζει τον αντίστοιχο αριθμό δίπλα σε κάθε γραμμή κειμένου. Αυτό είναι χρήσιμο όταν πρέπει να κάνετε αναφορά σε συγκεκριμένες γραμμές σε ένα έγγραφο, όπως σε ένα σενάριο ή σε μια νομική σύμβαση. Από προεπιλογή, το Word αριθμεί κάθε γραμμή σε ένα έγγραφο (εκτός από τις γραμμές σε πίνακες, υποσημειώσεις, σημειώσεις τέλους, πλαίσια κειμένου, πλαίσια, κεφαλίδες και υποσέλιδα). Ωστόσο, μπορείτε να επιλέξετε ποιοι αριθμοί γραμμών θα εμφανίζονται. Για παράδειγμα, μπορείτε να συμπεριλάβετε αριθμούς γραμμών σε ολόκληρο το έγγραφο ή σε ένα τμήμα του εγγράφου. Μπορείτε, επίσης, να συμπεριλάβετε αριθμούς γραμμών κατά διαστήματα, όπως για κάθε δέκατη γραμμή (10, 20, 30 κ.ο.κ.). Εάν δεν θέλετε το Word να καταμετρήσει συγκεκριμένες γραμμές, όπως μια επικεφαλίδα ή μια κενή γραμμή, μπορείτε να παραλείψετε τους αριθμούς γραμμών για αυτά τα στοιχεία και να συνεχίσετε την αρίθμηση των επόμενων γραμμών.

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Στην καρτέλα διάταξη , κάντε κλικ στην επιλογή αριθμοί γραμμήκαι, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την επιλογή που θέλετε.

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να αριθμήσετε.

 3. Στην καρτέλα διάταξη , κάντε κλικ στην επιλογή αριθμοί σειράς > Επιλογές αρίθμησης γραμμή.

 4. Στη λίστα εφαρμογή σε , κάντε κλικ στην επιλογή επιλεγμένο κείμενο.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Αρίθμηση γραμμών.

 6. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Προσθήκη αρίθμησης γραμμή , ορίστε τις επιλογές που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Το Word εισάγει αυτόματα ένα αλλαγή ενότητας πριν και μετά το κείμενο με τους αριθμούς των αριθμών.

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Κάντε κλικ σε μια ενότητα ή επιλέξτε πολλές ενότητες.

 3. Στην καρτέλα διάταξη , κάντε κλικ στην επιλογή αριθμοί σειράς > Επιλογές αρίθμησης γραμμή.

 4. Στη λίστα εφαρμογή σε , κάντε κλικ σε αυτήν την ενότητα.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Αρίθμηση γραμμών.

 6. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Προσθήκη αρίθμησης γραμμή , ορίστε τις επιλογές που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Επιλέξτε την ενότητα από την οποία θέλετε να καταργήσετε τους αριθμούς γραμμών.

 3. Στην καρτέλα διάταξη , κάντε κλικ στην επιλογή αριθμοί σειράς > Επιλογές αρίθμησης γραμμή.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αρίθμηση γραμμών.

 5. Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Προσθήκη αρίθμησης γραμμή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Στην καρτέλα διάταξη , κάντε κλικ στην επιλογή αριθμοί σειράς > Επιλογές αρίθμησης γραμμή.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Αρίθμηση γραμμών.

 4. Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Προσθήκη αρίθμησης γραμμή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Στην καρτέλα Διάταξη, στην περιοχή Διάταξη κειμένου, κάντε κλικ στην επιλογή Αρίθμηση γραμμών και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την επιλογή που θέλετε.

  Καρτέλα "Διάταξη", ομάδα "Διάταξη κειμένου"

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να αριθμήσετε.

 3. Στην καρτέλα Διάταξη, στην περιοχή Διάταξη κειμένου, κάντε κλικ στην επιλογή Αρίθμηση γραμμών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αρίθμηση περισσότερων γραμμών.

  Καρτέλα "Διάταξη", ομάδα "Διάταξη κειμένου"

 4. Στο αναδυόμενο μενού Εφαρμογή σε, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλεγμένο κείμενο.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Αρίθμηση γραμμών.

 6. Επιλέξτε το πλαίσιο κειμένου Προσθήκη αρίθμησης γραμμών και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τις επιλογές που θέλετε.

  Το Word εισάγει αυτόματα ένα αλλαγή ενότητας πριν και μετά το κείμενο με τους αριθμούς των αριθμών.

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Κάντε κλικ σε μια ενότητα ή επιλέξτε πολλές ενότητες.

 3. Στην καρτέλα Διάταξη, στην περιοχή Διάταξη κειμένου, κάντε κλικ στην επιλογή Αρίθμηση γραμμών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αρίθμηση περισσότερων γραμμών.

  Καρτέλα "Διάταξη", ομάδα "Διάταξη κειμένου"

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αρίθμηση γραμμών.

 5. Επιλέξτε το πλαίσιο κειμένου Προσθήκη αρίθμησης γραμμών και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τις επιλογές που θέλετε.

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Επιλέξτε την ενότητα από την οποία θέλετε να καταργήσετε τους αριθμούς γραμμών.

 3. Στην καρτέλα Διάταξη, στην περιοχή Διάταξη κειμένου, κάντε κλικ στην επιλογή Αρίθμηση γραμμών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αρίθμηση περισσότερων γραμμών.

  Καρτέλα "Διάταξη", ομάδα "Διάταξη κειμένου"

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αρίθμηση γραμμών.

 5. Καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Προσθήκη αρίθμησης γραμμών.

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη εκτύπωσης.

 2. Στην καρτέλα Διάταξη, στην περιοχή Διάταξη κειμένου, κάντε κλικ στην επιλογή Αρίθμηση γραμμών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αρίθμηση περισσότερων γραμμών.

  Καρτέλα "Διάταξη", ομάδα "Διάταξη κειμένου"

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Αρίθμηση γραμμών.

 4. Καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Προσθήκη αρίθμησης γραμμών.

Δείτε επίσης

Προσθήκη αριθμών σελίδας

Κατάργηση της αρίθμησης σελίδων

Εισαγωγή, διαγραφή ή αλλαγή μιας αλλαγής ενότητας

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×