Προσθήκη ή διαγραφή στήλης σε ένα φύλλο δεδομένων

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Η Microsoft Office Access 2007 παρέχει πολλούς τρόπους για την προσθήκη ή την κατάργηση των στηλών σε ένα φύλλο δεδομένων. Τώρα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την προβολή "Φύλλο δεδομένων" για να προσθέσετε ή να καταργήσετε στήλες και να ορίσετε τους τύπους δεδομένων για αυτές τις στήλες. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε πεδία από ένα παράθυρο εργασιών ή να ανοίξετε τον πίνακα στον οποίο βασίζεται το φύλλο δεδομένων και να προσθέσετε ένα πεδίο σε προβολή "Σχεδίαση". Αυτό το θέμα εξηγεί τον τρόπο χρήσης κάθε μεθόδου.

Σημείωση: Οι πληροφορίες αυτού του θέματος εξηγούν τον τρόπο εκτέλεσης ορισμένων, αλλά όχι όλων, από τις εργασίες που μπορείτε να εκτελέσετε σε ένα φύλλο δεδομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία και χρήση φύλλα δεδομένων, ανατρέξτε στο άρθρο Άνοιγμα ενός κενού φύλλου δεδομένων.

Τι θέλετε να κάνετε;

Κατανόηση των στηλών σε φύλλα δεδομένων

Προσθήκη στήλης, χρησιμοποιώντας την προβολή φύλλου δεδομένων

Κατάργηση μιας στήλης, χρησιμοποιώντας την προβολή φύλλου δεδομένων

Προσθέστε μια στήλη, χρησιμοποιώντας την προβολή σχεδίασης

Κατάργηση μιας στήλης με χρήση της προβολής σχεδίασης

Κατανόηση πώς η Access αντιστοιχίζει τύπους δεδομένων κατά την εισαγωγή πληροφοριών

Ορισμός των τύπων δεδομένων δεν προκύπτουν από την προβολή αυτό το φύλλο δεδομένων

Κατανόηση στηλών σε φύλλα δεδομένων

Το φύλλο δεδομένων είναι μια οπτική αναπαράσταση των πληροφοριών που περιέχονται σε έναν πίνακα φύλλου δεδομένων ή των αποτελεσμάτων που αποδίδονται από ένα ερώτημα. Η στήλη σε ένα φύλλο δεδομένων απεικονίζει τα ίδια πράγματα με ένα πεδίο πίνακα βάσης δεδομένων. Όταν προσθέτετε ή καταργείτε μια στήλη από ένα φύλλο δεδομένων, προσθέτετε ή καταργείτε ένα πεδίο από τον πίνακα που υποκρύπτεται κάτω από το φύλλο δεδομένων. Στην περίπτωση που το πεδίο περιέχει δεδομένα, εξαλείφετε επίσης αυτές τις πληροφορίες.

Νέες δυνατότητες εργασίας με στήλες

Το Office Access 2007 επιταχύνει και διευκολύνει την προσθήκη ή την κατάργηση ενός πεδίου πίνακα, επειδή μπορείτε τώρα να εκτελέσετε αυτές τις εργασίες σε προβολή φύλλου δεδομένων. Από προεπιλογή, όλοι οι πίνακες της Προβολής φύλλου δεδομένων περιέχουν τώρα μια κενή στήλη με την ετικέτα Προσθήκη νέου πεδίου. Για να προσθέσετε μια στήλη, καταχωρείτε δεδομένα στο πρώτο κενό κελί που βρίσκεται κάτω από αυτήν την κεφαλίδα στήλης. Μπορείτε επίσης να επικολλήσετε ένα ή περισσότερα τμήματα δεδομένων μέσα στην κενή στήλη. Δεν χρειάζεται πλέον να χρησιμοποιήσετε την προβολή "Σχεδίαση" για να προσθέσετε στήλες, αν και μπορείτε να το κάνετε.

Επιπλέον, δεν χρειάζεται πλέον να ορίσετε τους πιο συνηθισμένους τύπους δεδομένων για τη νέα στήλη. Από προεπιλογή, τα πεδία σε έναν πίνακα βάσης δεδομένων πρέπει να περιέχουν συγκεκριμένους τύπους δεδομένων, όπως κείμενο, ημερομηνίες και ώρες, αριθμοί, και ούτω καθεξής. Συνήθως, ορίζετε τύπους δεδομένων κατά τη σχεδίαση πινάκων για μια βάση δεδομένων. Ωστόσο, η Access παράγει τώρα περισσότερους τύπους δεδομένων όταν πληκτρολογείτε πρώτα δεδομένα σε μια νέα στήλη. Για παράδειγμα, εάν εισαγάγετε ένα όνομα στο πρώτο πεδίο στο νέο σας πίνακα, η Access ορίζει αυτό το πεδίο με τον τύπο δεδομένων κειμένου. Εάν επικολλήσετε μια ημερομηνία, η Access ορίζει το πεδίο με τα δεδομένα ημερομηνίας/ώρας τύπο και ούτω καθεξής. Εάν κάνετε επικόλληση συνδυασμό δεδομένων, όπως ταχυδρομικούς κώδικες από διάφορες τις χώρες/περιοχές, η Access επιλέγει τον τύπο δεδομένων που κάνει τη βέλτιστη εργασία διατήρησης των πληροφοριών — συνήθως, τον τύπο δεδομένων κειμένου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Κατανόηση πώς η Access αντιστοιχίζει τύπους δεδομένων κατά την εισαγωγή πληροφοριών, παρακάτω σε αυτό το άρθρο.

Σημείωση: Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Προβολή φύλλου δεδομένων για να ορίσετε όλους τους διαθέσιμους τύπους δεδομένων. Επίσης, να θυμάστε ότι οι σχεσιακές βάσεις δεδομένων είναι σύμφωνες με ένα σύνολο κανόνων σχεδίασης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της προβολής φύλλου δεδομένων και ρύθμιση τύπων δεδομένων, ανατρέξτε στο άρθρο Άνοιγμα ενός κενού φύλλου δεδομένων. Εάν δεν είστε εξοικειωμένοι με τους κανόνες σχεδίασης για σχεσιακές βάσεις δεδομένων, ανατρέξτε στο άρθρο βασικές αρχές σχεδίασης βάσης δεδομένων.

Συμβουλή: Στην Access 2010, μπορείτε να προσθέσετε ένα πεδίο, σύροντας το όνομα του πεδίου από το νέο παράθυρο λίστα πεδίων.

Τα βήματα που περιγράφονται στις ακόλουθες ενότητες εξηγούν τον τρόπο προσθήκης και κατάργησης στηλών σε φύλλα δεδομένων, χρησιμοποιώντας την προβολή "Φύλλο δεδομένων" και την προβολή "Σχεδίαση".

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη στήλης χρησιμοποιώντας την προβολή "Φύλλο δεδομένων"

Τα βήματα αυτής της ενότητας εξηγούν τον τρόπο χρήσης της προβολής φύλλου δεδομένων για την προσθήκη μιας στήλης σε ένα φύλλο δεδομένων, την ονομασία της στήλης και την εισαγωγή δεδομένων. Κατά την εξέλιξη της διαδικασίας, να θυμάστε ότι ακολουθώντας αυτά τα βήματα γίνεται προσθήκη και αλλαγή ενός πεδίου του πίνακα στον οποίο βασίζεται το φύλλο δεδομένων.

 1. Στο "Παράθυρο περιήγησης", εντοπίστε και κάντε κλικ στον πίνακα στον οποίο θέλετε να προσθέσετε το πεδίο.

  Η Access ανοίγει την προβολή "Φύλλο δεδομένων".

 2. Μετακινηθείτε στη δεξιά ή την αριστερή πλευρά του φύλλου δεδομένων (ανάλογα με τις τοπικές ρυθμίσεις και τις ρυθμίσεις γλώσσας των Windows που χρησιμοποιείτε) και εντοπίστε την κενή στήλη.

  Από προεπιλογή, οι λέξεις Προσθήκη νέου πεδίου εμφανίζονται στην κεφαλίδα στήλης της κενής στήλης. Αυτή η εικόνα παρουσιάζει μια τυπική κενή στήλη.

  Νέο πεδίο στο φύλλο δεδομένων

 3. Κάντε διπλό κλικ στην κεφαλίδα στήλης και πληκτρολογήστε ένα όνομα για το νέο πεδίο.

  -ή-

  Κάντε δεξιό κλικ στην κεφαλίδα στήλης και κάντε κλικ στην εντολή Μετονομασία στήλης του μενού συντόμευσης. Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το πεδίο.

 4. Καταχωρήστε δεδομένα στην πρώτη κενή γραμμή κάτω από την κεφαλίδα.

  -ή-

  Επικολλήστε ένα ή περισσότερα τμήματα δεδομένων μέσα στο πεδίο, ξεκινώντας από το πρώτο κενό κελί.

  Αποθηκεύστε τις αλλαγές σας.

  Με βάση τον τύπο δεδομένων που καταχωρείτε, η Access ορίζει έναν τύπο δεδομένων για το πεδίο. Για παράδειγμα, εάν καταχωρήσετε ένα όνομα, η Access ορίζει τον τύπο δεδομένων "Κείμενο".

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης ορίζει τους τύπους δεδομένων, ανατρέξτε στην ενότητα Κατανόηση πώς η Access αντιστοιχίζει τύπους δεδομένων κατά την εισαγωγή πληροφοριών. Για πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση τύπων δεδομένων με μη αυτόματο τρόπο, ανατρέξτε στο θέμα Ορισμός τους τύπους δεδομένων που προκύπτουν από την προβολή φύλλου δεδομένων, επίσης αργότερα σε αυτό το άρθρο.

Αρχή της σελίδας

Κατάργηση στήλης χρησιμοποιώντας την προβολή "Φύλλο δεδομένων"

Πριν καταργήσετε μια στήλη από ένα φύλλο δεδομένων, να θυμάστε ορισμένα σημαντικά πράγματα:

Διαγραφή στήλης σε προβολή "Φύλλο δεδομένων"

 1. Κάντε δεξιό κλικ στη γραμμή κεφαλίδας της στήλης που θέλετε να καταργήσετε.

 2. Κάντε κλικ στην εντολή Διαγραφή στήλης στο μενού συντόμευσης.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι, για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.

 4. Αποθηκεύστε τις αλλαγές σας.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη στήλης χρησιμοποιώντας την προβολή "Σχεδίαση"

Εάν είστε εξοικειωμένοι με παλαιότερες εκδόσεις της Access, ίσως διαθέτετε κάποια εμπειρία σχετικά με τη χρήση της προβολής σχεδίασης. Το εργαλείο αυτό δεν έχει αλλάξει στην Office Access 2007. Η προβολή "Σχεδίαση" παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία σε σύγκριση με την προβολή "Φύλλο δεδομένων", επειδή μπορείτε να ορίσετε όλους τους διαθέσιμους τύπους δεδομένων και να δημιουργήσετε ένα πεδίο αναζήτησης, χωρίς να χρειαστεί να τερματίσετε την προβολή "Σχεδίαση".

Προσθήκη της στήλης σε προβολή "Σχεδίαση"

 1. Στο Παράθυρο περιήγησης", κάντε δεξιό κλικ στον πίνακα που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή σχεδίασης από το μενού συντόμευσης.

  -ή-

  Στη γραμμή κατάστασης της Access, κάντε κλικ στην επιλογή προβολή "Σχεδίαση".

 2. Στη στήλη Όνομα πεδίου, επιλέξτε μια κενή γραμμή και πληκτρολογήστε ένα όνομα για το νέο πεδίο.

 3. Στη στήλη Τύπος δεδομένων, δίπλα στο όνομα του νέου πεδίου, επιλέξτε έναν τύπο δεδομένων για τη νέα στήλη.

 4. Αποθηκεύστε τις αλλαγές σας.

Αρχή της σελίδας

Κατάργηση στήλης χρησιμοποιώντας την προβολή "Σχεδίαση"

Οι κανόνες για τη διαγραφή μιας στήλης σε προβολή "Φύλλο δεδομένων" ισχύουν επίσης για την εργασία σε προβολή "Σχεδίαση": Εάν διαγράψετε μια στήλη, θα χάσετε όλα τα δεδομένα αυτής της στήλης. Επιπλέον, για να μπορέσετε να διαγράψετε ένα πρωτεύον κλειδί ή ένα πεδίο αναζήτησης, πρέπει πρώτα να διαγράψετε τις σχέσεις μεταξύ αυτών των πεδίων.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα άρθρα βασικές αρχές σχεδίασης βάσης δεδομένων, Προσθήκη, ορισμός, αλλαγή ή κατάργηση του πρωτεύοντος κλειδιούκαι Προσθήκη ή αλλαγή ενός πεδίου αναζήτησης που σας επιτρέπει να αποθηκεύετε πολλές τιμές

Κατάργηση της στήλης σε προβολή "Σχεδίαση"

 1. Στο Παράθυρο περιήγησης", κάντε δεξιό κλικ στον πίνακα που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή σχεδίασης από το μενού συντόμευσης.

  -ή-

  Στη γραμμή κατάστασης της Access, κάντε κλικ στην επιλογή προβολή "Σχεδίαση".

 2. Επιλέξτε το πεδίο (τη γραμμή) που θέλετε να διαγράψετε.

 3. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Εργαλεία, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή γραμμών.

  -ή-

  Πιέστε το πλήκτρο DELETE.

 4. Αποθηκεύστε τις αλλαγές σας.

Αρχή της σελίδας

Κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η Access αντιστοιχίζει τύπους δεδομένων κατά την εισαγωγή πληροφοριών

Κατά τη δημιουργία ενός κενού φύλλου δεδομένων, η Access αντιστοιχίζει έναν τύπο δεδομένων σε κάθε πεδίο, όταν καταχωρείτε για πρώτη φορά δεδομένα σε αυτό το πεδίο. Ο ακόλουθος πίνακας παραθέτει διάφορους τύπους δεδομένων, τους οποίους μπορείτε να καταχωρήσετε καθώς και τον τύπο δεδομένων που εφαρμόζει η Access σε κάθε έναν από αυτούς.

Σημείωση: Δεν μπορείτε να ορίσετε τους τύπους δεδομένων "Συνημμένο" και "Αντικείμενο OLE" ούτε να ενεργοποιήσετε την υποστήριξη επεξεργασίας εμπλουτισμένου κειμένου μέσω της εισαγωγής δεδομένων σε ένα πεδίο.

Για πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση αυτών των τύπων δεδομένων και ενεργοποίηση της επεξεργασίας εμπλουτισμένου κειμένου, ανατρέξτε στο άρθρο Άνοιγμα ενός κενού φύλλου δεδομένων.

Ο ακόλουθος πίνακας παραθέτει τον τρόπο με τον οποίο η Access ορίζει τον τύπο δεδομένων ενός πεδίου κατά την εισαγωγή δεδομένων σε προβολή "Σχεδίαση".

Εάν πληκτρολογήσετε:

Office Access 2007δημιουργεί ένα πεδίο με τύπο δεδομένων:

Γιάννης

Κείμενο

Ένα τμήμα κειμένου ή κειμένου και αριθμών, μεγαλύτερο από 256 χαρακτήρες.

Υπόμνημα

Σημείωση: Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την προβολή "Σχεδίαση" για να ενεργοποιήσετε την επεξεργασία εμπλουτισμένου κειμένου. Επίσης, εάν ενεργοποιήσετε μια ιδιότητα που ονομάζεται Μόνο προσάρτηση για το πεδίο "Υπόμνημα", τότε, από προεπιλογή, η Access αποκρύπτει το κείμενο όταν τοποθετείτε το δρομέα σε αυτό το πεδίο.

Για πληροφορίες σχετικά με την ενεργοποίηση μορφοποίηση εμπλουτισμένου κειμένου, ανατρέξτε στο άρθρο Εισαγωγή ή επεξεργασία δεδομένων σε ένα στοιχείο ελέγχου ή στήλη που υποστηρίζουν εμπλουτισμένο κείμενο.

http://www.contoso.com

Στην Access αναγνωρίζονται τα παρακάτω πρωτόκολλα του Internet: http, ftp, gopher, wais, file, https, mhtml, mailto, msn, news, nntp, midi, cid, prospero, telnet, rlogin, tn3270, pnm, mms, outlook.

Σημείωση: Για να αναγνωρίζεται το πρωτόκολλο από την Access και να οριστεί ο τύπος δεδομένων Υπερ-σύνδεση, πρέπει να ακολουθήσετε το πρωτόκολλο με χαρακτήρα χωρίς λευκό κενό.

Υπερ-σύνδεση

50000

Αριθμός (ακέραιος μεγάλου μήκους)

50.000

Αριθμός (ακέραιος μεγάλου μήκους)

50.000,99

Αριθμός (διπλής ακρίβειας)

50000,389

Αριθμός (διπλής ακρίβειας)

31.12.06

Οι μορφές ημερομηνίας και ώρας που καθορίζονται στις τοπικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις γλώσσας των Windows ελέγχουν τον τρόπο με τον οποίο η Access μορφοποιεί τα δεδομένα Ημερομηνίας/Ώρας.

Πώς μπορώ να ορίσετε ή να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις

Στα Windows Vista    

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη Εικόνα κουμπιού και, στη συνέχεια, επιλέξτε Πίνακας Ελέγχου.

 2. Εάν χρησιμοποιείτε την προεπιλεγμένη προβολή στον πίνακα ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή ώρα, γλώσσα και περιοχή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Τοπικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις γλώσσας.

  -ή-

  Αν χρησιμοποιείτε την κλασική προβολή, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Τοπικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις γλώσσας.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Τοπικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις γλώσσας.

 3. Στην καρτέλα Μορφές, κάντε κλικ στο στοιχείο Προσαρμογή αυτής της μορφής.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Προσαρμογή τοπικών ρυθμίσεων.

 4. Κάντε κλικ στην καρτέλα που περιέχει τις ρυθμίσεις που θέλετε να αλλάξετε. Για παράδειγμα, για να αλλάξετε μέρος ή την πλήρη μορφή ενός αριθμού, κάντε κλικ στην καρτέλα Αριθμός και έπειτα αλλάξτε τη ρύθμιση που θέλετε. Για βοήθεια σχετικά με μια ρύθμιση, κάντε κλικ στο κουμπί Βοήθεια (?), και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή.

Στα Microsoft Windows XP (κλασική προβολή)    

 1. Στη γραμμή εργασιών των Windows, κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη και στη συνέχεια στην εντολή Πίνακας ελέγχου.

 2. Στον Πίνακα Ελέγχου, κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο Τοπικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις γλώσσας.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Τοπικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις γλώσσας.

 3. Από το στοιχείο Τυπικά στοιχεία και μορφοποιήσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμογή.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Προσαρμογή τοπικών ρυθμίσεων.

 4. Κάντε κλικ στην καρτέλα που περιέχει τις ρυθμίσεις που θέλετε να αλλάξετε. Για παράδειγμα, για να αλλάξετε μέρος ή την πλήρη μορφή ενός αριθμού, κάντε κλικ στην καρτέλα Αριθμός και έπειτα αλλάξτε τη ρύθμιση που θέλετε. Για βοήθεια σχετικά με μια ρύθμιση, κάντε κλικ στο κουμπί Βοήθεια (?), και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή.

Στα Microsoft Windows XP (προβολή κατηγοριών)    

 1. Στη γραμμή εργασιών των Windows, κάντε κλικ στο στοιχείο Έναρξη και, στη συνέχεια, στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου.

  Εμφανίζεται ο Πίνακας Ελέγχου.

 2. Κάντε κλικ στο στοιχείο Ημερομηνία, Ώρα, Γλώσσα και Τοπικές ρυθμίσεις.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ώρα, Ημερομηνία, Γλώσσα και Τοπικές ρυθμίσεις.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή μορφοποίησης αριθμών, ημερομηνιών και ωρών.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Τοπικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις γλώσσας.

 4. Από το στοιχείο Τυπικά στοιχεία και μορφοποιήσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμογή.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Προσαρμογή τοπικών ρυθμίσεων.

 5. Κάντε κλικ στην καρτέλα που περιέχει τις ρυθμίσεις που θέλετε να τροποποιήσετε και, στη συνέχεια, κάντε τις αλλαγές. Για παράδειγμα, για να αλλάξετε τμήμα ή όλη τη μορφή ώρας, κάντε κλικ στην καρτέλα Αριθμός και αλλάξτε τη ρύθμιση που θέλετε. Για βοήθεια σχετικά με μια επιλογή, κάντε κλικ στο κουμπί Βοήθεια (?) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή.

.

Ημερομηνία/ώρα

Δεκέμβριος 31, 2006

Σημείωση: Πρέπει να πληκτρολογήσετε ή να επικολλήσετε περισσότερα στοιχεία από το όνομα της ημέρας ώστε να δοθεί η δυνατότητα στην Access να συμπεράνει τον τύπο δεδομένων Ημερομηνίας/Ώρας. Για παράδειγμα, εάν καταχωρήσετε τη λέξη "Τρίτη," η Access θα επιλέξει τον τύπο δεδομένων "Κείμενο". Για να συμπεράνει η Access ότι πρόκειται για τον τύπο δεδομένων "Ημερομηνία/Ώρα", πρέπει να καταχωρήσετε, εκτός από την ημέρα, και το όνομα ενός μήνα.

Ημερομηνία/ώρα

10:50:23

Ημερομηνία/ώρα

10:50 πμ

Ημερομηνία/ώρα

17:50

Ημερομηνία/ώρα

12,50 €

Στην Access αναγνωρίζεται το σύμβολο νομισματικής μονάδας που έχει οριστεί στις "Τοπικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις γλώσσας" των Windows.

Πώς μπορώ να ορίσετε ή να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις

Στα Windows Vista    

 1. Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη Εικόνα κουμπιού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας ελέγχου.

 2. Εάν χρησιμοποιείτε την προεπιλεγμένη προβολή στον πίνακα ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή ώρα, γλώσσα και περιοχή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Τοπικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις γλώσσας.

  -ή-

  Αν χρησιμοποιείτε την κλασική προβολή, κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο

  Τοπικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις γλώσσας.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Τοπικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις γλώσσας.

 3. Στην περιοχή μορφές, κάντε κλικ στο κουμπί Προσαρμογή αυτής της μορφής.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Προσαρμογή τοπικών ρυθμίσεων.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Νομισματική μονάδα και από τη λίστα Σύμβολο νομισματικής μονάδας, επιλέξτε το σύμβολο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για βοήθεια σχετικά με μια ρύθμιση, κάντε κλικ στο κουμπί Βοήθεια (?), και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή.

Στα Microsoft Windows XP (κλασική προβολή)    

 1. Στη γραμμή εργασιών των Windows, κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη και στη συνέχεια στην εντολή Πίνακας ελέγχου.

  Εμφανίζεται ο Πίνακας Ελέγχου.

 2. Στον Πίνακα Ελέγχου, κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο Τοπικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις γλώσσας.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Τοπικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις γλώσσας.

 3. Από το στοιχείο Τυπικά στοιχεία και μορφοποιήσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμογή.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Προσαρμογή τοπικών ρυθμίσεων.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Νομισματική μονάδα και από τη λίστα Σύμβολο νομισματικής μονάδας, επιλέξτε το σύμβολο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για βοήθεια σχετικά με μια ρύθμιση, κάντε κλικ στο κουμπί Βοήθεια (?), και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή.

Στα Microsoft Windows XP (προβολή κατηγοριών)    

 1. Στη γραμμή εργασιών των Windows, κάντε κλικ στο στοιχείο Έναρξη και, στη συνέχεια, στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου.

  Εμφανίζεται ο Πίνακας Ελέγχου.

 2. Κάντε κλικ στο στοιχείο Ημερομηνία, Ώρα, Γλώσσα και Τοπικές ρυθμίσεις.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ώρα, Ημερομηνία, Γλώσσα και Τοπικές ρυθμίσεις.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή μορφοποίησης αριθμών, ημερομηνιών και ωρών.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Τοπικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις γλώσσας.

 4. Στην περιοχή πρότυπα και μορφές, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμογή. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Προσαρμογή τοπικών ρυθμίσεων.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Νομισματική μονάδα και από τη λίστα Σύμβολο νομισματικής μονάδας, επιλέξτε το σύμβολο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για βοήθεια σχετικά με μια ρύθμιση, κάντε κλικ στο κουμπί Βοήθεια (?), και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή.

Νομισματική μονάδα

21,75

Αριθμός (διπλής ακρίβειας)

123,00%

Αριθμός (διπλής ακρίβειας)

3,46E+03

Αριθμός (διπλής ακρίβειας)


Αρχή της σελίδας

Ορισμός των τύπων δεδομένων, οι οποίοι δεν προκύπτουν από την προβολή "Φύλλο δεδομένων"

Από προεπιλογή, δεν μπορείτε να εκτελέσετε ορισμένες εργασίες με τη χρήση της δυνατότητας προβολή "Φύλλο δεδομένων":

 • Δεν μπορείτε να ορίσετε τους τύπους δεδομένων "Συνημμένο" ή "Αντικείμενο OLE" με επικόλληση δεδομένων μέσα σε ένα κενό κελί.

 • Δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα επεξεργασίας εμπλουτισμένου κειμένου για ένα πεδίο Υπομνήματος με επικόλληση δεδομένων. Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα υποστήριξης εμπλουτισμένου κειμένου, πρέπει να ορίσετε μια επιλογή για το πεδίο σε προβολή "Σχεδίαση".

Τα βήματα σε αυτή την ενότητα εξηγούν τον τρόπο εκτέλεσης αυτών των εργασιών.

Για πιο πλήρεις πληροφορίες σχετικά με κάθε εργασίας, ανατρέξτε στο άρθρο Άνοιγμα ενός κενού φύλλου δεδομένων.

Ορισμός των τύπων δεδομένων "Συνημμένο" ή "Αντικείμενο OLE"

 1. Εάν δεν είναι ήδη επιλεγμένη, επιλέξτε την κενή στήλη (αυτήν με την ετικέτα Προσθήκη νέου πεδίου) στο φύλλο δεδομένων που χρησιμοποιείτε.

 2. Κάντε κλικ στην πρώτη κενή γραμμή δεδομένων κάτω από την κεφαλίδα.

 3. Στην καρτέλα " φύλλο δεδομένων ", στην ομάδα Τύπος δεδομένων & μορφοποίηση, κάντε κλικ στο βέλος στην αναπτυσσόμενη λίστα δίπλα στο στοιχείο Τύπος δεδομένων και, στη συνέχεια, επιλέξτε έναν τύπο δεδομένων.

  Λίστα τύπων δεδομένων

 4. Αποθήκευση των αλλαγών.

Αρχή της σελίδας

Ενεργοποίηση της μορφοποίησης εμπλουτισμένου κειμένου για ένα πεδίο Υπομνήματος

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την προβολή "Φύλλο δεδομένων" για να προσθέσετε ένα πεδίο υπομνήματος σε έναν πίνακα, αλλά πρέπει να χρησιμοποιήσετε την προβολή "Σχεδίαση" για να ενεργοποιήσετε τη μορφοποίηση εμπλουτισμένου κειμένου για αυτό το πεδίο υπομνήματος. Τα ακόλουθα βήματα εξηγούν τον τρόπο εκτέλεσης και των δύο εργασιών.

Προσθήκη πεδίου υπομνήματος σε πίνακα

 1. Εάν δεν είναι ήδη επιλεγμένη, επιλέξτε την κενή στήλη (αυτήν με την ετικέτα Προσθήκη νέου πεδίου) στο φύλλο δεδομένων που χρησιμοποιείτε.

 2. Κάντε κλικ στην πρώτη κενή γραμμή δεδομένων κάτω από την κεφαλίδα.

 3. Στην το καρτέλα φύλλου δεδομένων, με το ομάδα Τύπος δεδομένων & μορφοποίηση, κάντε κλικ στο βέλος στην την αναπτυσσόμενη λίστα δίπλα στην Τύπο δεδομένων και, στη συνέχεια, επιλέξτε έναν τύπο δεδομένων

 4. Αποθηκεύστε τις αλλαγές και συνεχίστε στην επόμενη διαδικασία, στην οποία θα ενεργοποιήσετε τη μορφοποίηση εμπλουτισμένου κειμένου.

Ενεργοποίηση της μορφοποίησης εμπλουτισμένου κειμένου για ένα πεδίο Υπομνήματος

 1. Αλλάξτε την προβολή φύλλου δεδομένων του πίνακα σε προβολή "Σχεδίαση". Η Access παρέχει πολλούς τρόπους για την εκτέλεση αυτής της εργασίας:

  Εάν χρησιμοποιείτε καρτέλες αντικειμένων, κάντε δεξιό κλικ στην καρτέλα του ανοιχτού φύλλου δεδομένων και κάντε κλικ στην επιλογή προβολή "Σχεδίαση".

  -ή-

  Στη γραμμή κατάστασης της Access, κάντε κλικ στην επιλογή προβολή "Σχεδίαση".

  -ή-

  Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξί κλικ στον πίνακα που βασίζεται το φύλλο δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή σχεδίασης.

 2. Σε προβολή "Σχεδίαση", επιλέξτε το πεδίο υπομνήματος.

 3. Στο παράθυρο Ιδιότητες πεδίου, στην καρτέλα Γενικά, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην εντολή Μορφή κειμένου και κατόπιν επιλέξτε Εμπλουτισμένο κείμενο από τη λίστα.

  Εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης, που σας ρωτά εάν θέλετε να μετατρέψετε τη στήλη σε εμπλουτισμένο κείμενο. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι για να μετατρέψετε τη στήλη.

 4. Αποθηκεύστε τις αλλαγές σας.

Αρχή της σελίδας

Μετατροπή στήλης σε πεδίο αναζήτησης

Από προεπιλογή, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την προβολή "Φύλλο δεδομένων" για να μετατρέψετε μια νέα στήλη σε πεδίο αναζήτησης. Εάν είστε νέος χρήστης της Access, ένα πεδίο αναζήτησης εμφανίζει δεδομένα από άλλη προέλευση — πίνακα ή λίστα στοιχείων — σε λίστα. Από προεπιλογή, η Access χρησιμοποιεί μια αναπτυσσόμενη λίστα για την εμφάνιση δεδομένων αναζήτησης, αλλά είναι επίσης δυνατό να χρησιμοποιήσει ένα πλαίσιο λίστας (λίστα που δεν ανοίγει ούτε κλείνει) σε μια φόρμα.

Μπορείτε να δημιουργήσετε δύο είδη πεδίων αναζήτησης — λίστες που βασίζονται σε πίνακες και λίστες τιμών. Μια λίστα που βασίζεται σε πίνακα χρησιμοποιεί ένα ερώτημα για την ανάκτηση δεδομένων από άλλον πίνακα και μια λίστα τιμών εμφανίζει ένα σύνολο μόνιμων τιμών. Η ακόλουθη διαδικασία εξηγεί τον τρόπο δημιουργίας και των δύο τύπων λίστας.

Προσθήκη πεδίου αναζήτησης

 1. Στο "Παράθυρο περιήγησης", κάντε δεξιό κλικ στον πίνακα στον οποίο βασίζεται το νέο φύλλο δεδομένων και κατόπιν, κάντε κλικ στην επιλογή προβολή "Σχεδίαση".

  -ή-

  Στη γραμμή κατάστασης της Access, κάντε κλικ στην επιλογή προβολή "Σχεδίαση".

  Ο πίνακας ανοίγει σε προβολή "Σχεδίαση".

 2. Επιλέξτε το πεδίο που θέλετε να μορφοποιήσετε.

  -ή-

  Επιλέξτε μια κενή γραμμή στη στήλη Όνομα πεδίου και καταχωρήστε ένα όνομα για το νέο πεδίο.

 3. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Εργαλεία, κάντε κλικ στην επιλογή Στήλης αναζήτησης.

  -ή-

  Σε προβολή "Σχεδίαση", στη στήλη Τύπος δεδομένων, κάντε κλικ στο κάτω βέλος και επιλέξτε τον Οδηγό αναζήτησης.

  Θα ξεκινήσει η εκτέλεση του "Οδηγού αναζήτησης".

 4. Κάντε μία από τις εξής ενέργειες:

  • Δημιουργία λίστας βάσει πίνακα   

   1. Ενεργοποιήστε την επιλογή Η στήλη αναζήτησης να αναζητά τις τιμές σε πίνακα ή ερώτημα και κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

   2. Στην περιοχή Προβολή, ενεργοποιήστε μια επιλογή, επιλέξτε έναν πίνακα ή ερώτημα από τη λίστα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.
    Για παράδειγμα, εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις τιμές από έναν πίνακα στο πεδίο αναζήτησης, κάντε κλικ στην επιλογή πίνακες. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα ερώτημα, κάντε κλικ στην επιλογή ερωτήματα. Για να δείτε μια λίστα με όλους τους πίνακες και ερωτήματα βάσης δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή και τα δύο.

   3. Μετακινήστε τα πεδία που θέλετε να εμφανίζονται στη λίστα αναζήτησης, από το παράθυρο Διαθέσιμα πεδία στο παράθυρο Επιλεγμένα πεδία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

   4. Προαιρετικά, ενεργοποιήστε μία ή περισσότερες από τις επιλογές ταξινόμησης για τα πεδία που επιλέξατε στο προηγούμενο βήμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

   5. Προαιρετικά, μπορείτε να προσαρμόσετε το πλάτος κάθε στήλης της λίστας αναζήτησης και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενη.

   6. Προαιρετικά, μπορείτε να εισαγάγετε ένα όνομα στο πλαίσιο κειμένου, κάτω από την ενότητα Ποια ετικέτα θέλετε για την στήλη αναζήτησης.

   7. Προαιρετικά, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Δυνατότητα πολλών τιμών.
    Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να επιλέξετε και να αποθηκεύσετε περισσότερα από ένα στοιχείο από τη λίστα.

   8. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος. Εάν η Access σας ζητά να αποθηκεύσετε τον πίνακα, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι.
    Access προσθέτει το ερώτημα αναζήτησης στο νέο σας πίνακα. Από προεπιλογή, το ερώτημα ανακτά τα πεδία που καθορίζετε, καθώς και οι τιμές πρωτεύοντος κλειδιού για τον πίνακα προέλευσης. Στη συνέχεια, η Access ορίζει τον τύπο δεδομένων για το πεδίο αναζήτησης, ώστε να συμφωνεί με τον τύπο δεδομένων για το πεδίο πρωτεύοντος κλειδιού στον πίνακα προέλευσης. Για παράδειγμα, εάν το πεδίο πρωτεύοντος κλειδιού στον πίνακα προέλευσης χρησιμοποιεί τον τύπο δεδομένων "Αυτόματη αρίθμηση", η Access ορίζει τον τύπο δεδομένων για το πεδίο αναζήτησης τον τύπο δεδομένων.

   9. Επιστρέψτε σε προβολή φύλλου δεδομένων, μεταβείτε στο πεδίο αναζήτησης και επιλέξτε ένα στοιχείο από τη λίστα.

    ή

 5. Δημιουργία λίστας βάσει τιμών   

  1. Κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή των τιμών που θέλω και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

  2. Στο πλαίσιο Αριθμός στηλών, καταχωρήστε τον αριθμό των στηλών που θέλετε να εμφανίζονται στη λίστα και, στη συνέχεια, μεταβείτε στο πρώτο κενό κελί και καταχωρήστε μια τιμή.

   Κατά την καταχώρηση της πρώτης τιμής, εμφανίζεται ένα άλλο κενό κελί κάτω από το τρέχον κελί.

  3. Μόλις ολοκληρώσετε την καταχώρηση της πρώτης τιμής, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο TAB ή τα πλήκτρα βέλους για να μετακινήσετε την εστίαση στο επόμενο κελί και καταχωρήστε μια δεύτερη τιμή.

  4. Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 μέχρι να ολοκληρώσετε τη δημιουργία της λίστας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

  5. Προαιρετικά, μπορείτε να πληκτρολογήσετε ένα όνομα για το νέο πεδίο και στη συνέχεια να κάνετε κλικ στο κουμπί Τέλος.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×