Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Προσθήκη ή διαγραφή γεμίσματος, περιγράμματος ή εφέ για κείμενο ή WordArt

Μπορείτε να αλλάξετε την εμφάνιση του κειμένου ή του WordArt, αλλάζοντας το γέμισμα ή το περίγραμμά του ή προσθέτοντας εφέ, όπως σκιές, αντανακλάσεις, λάμψεις ή τρισδιάστατες (3-Δ) περιστροφές ή κορνίζες. Στο PowerPoint, μπορείτε επίσης να κάνετε αυτές τις αλλαγές στο κείμενο μιας διαφάνειας.

Τι είναι το γέμισμα, το περίγραμμα ή το εφέ σχήματος;

Το γέμισμα είναι το εσωτερικό των γραμμάτων σε ένα κείμενο WordArt ή στο κείμενο μιας διαφάνειας του PowerPoint. Όταν αλλάζετε το χρώμα γεμίσματος κειμένου, μπορείτε επίσης να προσθέσετε υφή, εικόνα ή διαβάθμιση γεμίσματος. Μια διαβάθμιση είναι η σταδιακή εξέλιξη των χρωμάτων και των σκιών, συνήθως από ένα χρώμα σε κάποιο άλλο ή από μια σκιά σε μια άλλη του ίδιου χρώματος.

Γραφικό SmartArt με συμπαγές γέμισμα και γέμισμα με διαβαθμίσεις

Το περίγραμμα είναι το εξωτερικό περίγραμμα γύρω από κάθε χαρακτήρα κειμένου ή WordArt. Όταν αλλάζετε το περίγραμμα του κειμένου, μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε το χρώμα, το πάχος και το στυλ της γραμμής.

Ένα εφέ προσθέτει βάθος ή έμφαση στο κείμενο του WordArt στο κείμενο μιας διαφάνειας. Μπορείτε να προσθέσετε συνδυασμούς μεμονωμένων εφέ στο κείμενό σας στο Excel, το Outlook και το PowerPoint.

Μπορείτε επίσης να μορφοποιήσετε κείμενο στο WordArt ή στη διαφάνειά σας, χρησιμοποιώντας τις επιλογές στην ομάδα Γραμματοσειρά στην Κεντρική καρτέλα ή, για το Outlook, τις επιλογές στην ομάδα Βασικό κείμενο στην καρτέλα Μήνυμα.

Για περισσότερες πληροφορίες, ορίστε μια επιλογή από την παρακάτω αναπτυσσόμενη λίστα.

 1. Επιλέξτε το κείμενο του WordArt στο οποίο θέλετε να προσθέσετε γέμισμα.

  Σημαντικό:  Για να προσθέσετε ένα αντικείμενο WordArt στο φύλλο εργασίας του Excel, πρέπει να εισαγάγετε πρώτα ένα πλαίσιο κειμένου. Για να εισαγάγετε ένα πλαίσιο κειμένου, στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Κείμενο, κάντε κλικ στην επιλογή Πλαίσιο κειμένου και, στη συνέχεια, σύρετε για να σχεδιάσετε ένα πλαίσιο κειμένου. Πληκτρολογήστε το κείμενό σας στο πλαίσιο κειμένου και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τα βήματα που παρέχονται.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Στυλ WordArt, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται δίπλα στο Γέμισμα κειμένου και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα παρακάτω.

  Η καρτέλα "Μορφοποίηση" στα "Εργαλεία σχεδίασης"

  Σημείωση: Εάν δεν βλέπετε τις καρτέλες Εργαλεία σχεδίασης ή Μορφοποίηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το κείμενο στο αντικείμενο WordArt. Μπορεί να χρειαστεί να κάνετε διπλό κλικ στο κείμενο για να ανοίξετε την καρτέλα Μορφοποίηση.

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε το χρώμα γεμίσματος, κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε. Για να μην επιλέξετε χρώμα, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς γέμισμα.
   Εάν κάνετε κλικ στην επιλογή Χωρίς γέμισμα, το κείμενό σας δεν θα είναι ορατό, εκτός αν προηγουμένως έχετε προσθέσει περίγραμμα στο κείμενο.
   Για να αλλάξετε σε κάποιο χρώμα που δεν περιλαμβάνεται στα χρώματα θέματος, επιλέξτε Περισσότερα χρώματα γεμίσματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε από την καρτέλα Βασικά ή δημιουργήστε το δικό σας χρώμα στην καρτέλα Προσαρμοσμένα. Τα προσαρμοσμένα χρώματα και τα χρώματα στην καρτέλα Βασικά δεν ενημερώνονται αν αργότερα αλλάξετε το θέμα του εγγράφου.

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε το γέμισμα μιας εικόνας, κάντε κλικ στην επιλογή Εικόνα, εντοπίστε το φάκελο που περιέχει την εικόνα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, κάντε κλικ στο αρχείο εικόνας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή.
   Εάν επιλέξετε μη συνεχόμενα τμήματα του κειμένου και εφαρμόσετε ένα γέμισμα εικόνας, κάθε μεμονωμένη επιλογή γεμίζει με ολόκληρη την εικόνα. Η εικόνα δεν καλύπτει τις επιλογές κειμένου.

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε τη διαβάθμιση γεμίσματος, επιλέξτε Διαβάθμιση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην παραλλαγή διαβάθμισης που θέλετε.
   Για να προσαρμόσετε τη διαβάθμιση, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες διαβαθμίσεις και, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές που θέλετε.

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε την υφή γεμίσματος, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Υφή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην υφή που θέλετε.
   Για να προσαρμόσετε την υφή, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες υφές και, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές που θέλετε.

Αρχή της σελίδας

 1. Επιλέξτε το κείμενο WordArt στο οποίο θέλετε να προσθέσετε περίγραμμα.
  Για να προσθέσετε το ίδιο περίγραμμα κειμένου σε πολλά σημεία, επιλέξτε το πρώτο τμήμα του κειμένου και, στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ επιλέγετε τα άλλα τμήματα του κειμένου.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Στυλ WordArt, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται δίπλα στο Περίγραμμα κειμένου και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:
  Η καρτέλα "Μορφοποίηση" στα "Εργαλεία σχεδίασης"
  Εάν δεν βλέπετε τις καρτέλες Εργαλεία σχεδίασης ή Μορφοποίηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το κείμενο στο WordArt. Ενδέχεται να χρειαστεί να κάνετε δεξί κλικ στο WordArt για να ανοίξετε την καρτέλα Μορφοποίηση.

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε χρώμα περιγράμματος, κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε. Για να επιλέξετε κανένα χρώμα, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς περίγραμμα.
   Για να αλλάξετε σε κάποιο χρώμα που δεν περιλαμβάνεται στα χρώματα θέματος, επιλέξτε Περισσότερα χρώματα περιγράμματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε από την καρτέλα Βασικά ή δημιουργήστε το δικό σας χρώμα στην καρτέλα Προσαρμοσμένα. Τα προσαρμοσμένα χρώματα και τα χρώματα στην καρτέλα Βασικά δεν ενημερώνονται αν αργότερα αλλάξετε το θέμα του εγγράφου.

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε το πάχος του περιγράμματος, επιλέξτε Πάχος και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πάχος που θέλετε.
   Για να προσαρμόσετε το πάχος, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες γραμμές και, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές που θέλετε.

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε το περίγραμμα σε κουκκίδες ή παύλες, επιλέξτε Παύλες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στυλ που θέλετε.
   Για να προσαρμόσετε ένα στυλ, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες γραμμές και, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές που θέλετε.

Αρχή της σελίδας

 1. Επιλέξτε το κείμενο WordArt στο οποίο θέλετε να προσθέσετε εφέ.
  Για να προσθέσετε το ίδιο εφέ κειμένου σε πολλά σημεία, επιλέξτε το πρώτο τμήμα του κειμένου και, στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ επιλέγετε τα άλλα τμήματα του κειμένου.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Στυλ WordArt, κάντε κλικ στα Εφέ κειμένου και, στη συνέχεια, κάντε μία από τις εξής ενέργειες:
  Η καρτέλα "Μορφοποίηση" στα "Εργαλεία σχεδίασης"
  Εάν δεν βλέπετε τις καρτέλες Εργαλεία σχεδίασης ή Μορφοποίηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το κείμενο του αντικειμένου WordArt. Ενδέχεται να χρειαστεί να κάνετε δεξί κλικ στο WordArt για να ανοίξετε την καρτέλα Μορφοποίηση.

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε τη σκιά, επιλέξτε Σκιά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη σκιά που θέλετε.
   Για να προσαρμόσετε τη σκιά, κάντε κλικ στις Επιλογές σκιάς και, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές που θέλετε.

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε μια αντανάκλαση, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Αντανάκλαση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην παραλλαγή αντανάκλασης που θέλετε.

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε τη λάμψη, επιλέξτε Λάμψη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη λάμψη που θέλετε.
   Για να προσαρμόσετε τα χρώματα της λάμψης, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα χρώματα λάμψης και, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές που θέλετε. Για να αλλάξετε το χρώμα με ένα χρώμα που δεν περιλαμβάνεται στα χρώματα θέματος, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα χρώματα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε στην καρτέλα Βασικά ή αναμείξτε το δικό σας χρώμα στην καρτέλα Προσαρμοσμένα. Τα προσαρμοσμένα χρώματα και τα χρώματα στην καρτέλα Βασικά δεν ενημερώνονται αν αργότερα αλλάξετε το θέμα του εγγράφου.

  • Για να δώσετε την εμφάνιση του βάθους στο κείμενό σας με την προσθήκη ή αλλαγή μιας ακμής, τοποθετήστε το δείκτη στην επιλογή Κορνίζα και, στη συνέχεια, επιλέξτε την κορνίζα που θέλετε.
   Για να προσαρμόσετε την κορνίζα, κάντε κλικ στις Επιλογές 3-Δ και, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές που θέλετε.

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε μια περιστροφή 3-Δ, τοποθετήστε το δείκτη στην Περιστροφή 3-Δ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην περιστροφή 3-Δ που θέλετε.
   Για να προσαρμόσετε την περιστροφή 3-Δ, κάντε κλικ στις Επιλογές περιστροφής 3-Δ και, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές που θέλετε.

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε την παραμόρφωση ή τη διαδρομή του κειμένου, επιλέξτε Μετασχηματισμός και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή την παραμόρφωσης ή διαδρομής που θέλετε.

Σημείωση: Για να δημιουργήστε ένα προσαρμοσμένο εφέ προσθέτοντας πολλά μεμονωμένα εφέ, επαναλάβετε το βήμα 2.

Αρχή της σελίδας

 1. Επιλέξτε το κείμενο WordArt από το οποίο θέλετε να διαγράψετε ένα γέμισμα.
  Για να διαγράψετε το ίδιο γέμισμα από πολλά τμήματα κειμένου, επιλέξτε το πρώτο τμήμα του κειμένου και, στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ επιλέγετε τα άλλα τμήματα του κειμένου.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Στυλ WordArt, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται δίπλα στο Γέμισμα κειμένου και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:
  Η καρτέλα "Μορφοποίηση" στα "Εργαλεία σχεδίασης"
  Εάν δεν βλέπετε τις καρτέλες Εργαλεία σχεδίασης ή Μορφοποίηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το κείμενο στο WordArt. Ενδέχεται να χρειαστεί να κάνετε δεξί κλικ στο WordArt για να ανοίξετε την καρτέλα Μορφοποίηση.

  • Για να διαγράψετε ένα χρώμα γεμίσματος, εικόνα ή υφή, επιλέξτε έναν άλλο τύπο γεμίσματος.
   Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί Χωρίς γέμισμα, το κείμενο δεν θα είναι ορατό, εκτός και εάν έχετε ήδη προσθέσει περίγραμμα στο κείμενο.

  • Για να διαγράψετε μια διαβάθμιση γεμίσματος, τοποθετήστε το δείκτη στην επιλογή Διαβάθμιση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς διαβάθμιση.

Αρχή της σελίδας

 1. Επιλέξτε το κείμενο WordArt από το οποίο θέλετε να διαγράψετε ένα περίγραμμα.
  Για να διαγράψετε το ίδιο περίγραμμα από πολλά τμήματα κειμένου, επιλέξτε το πρώτο τμήμα του κειμένου και, στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ επιλέγετε τα άλλα τμήματα του κειμένου.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Στυλ WordArt, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται δίπλα στο Περίγραμμα κειμένου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς περίγραμμα.
  Η καρτέλα "Μορφοποίηση" στα "Εργαλεία σχεδίασης"
  Εάν δεν βλέπετε τις καρτέλες Εργαλεία σχεδίασης ή Μορφοποίηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το κείμενο στο WordArt. Ενδέχεται να χρειαστεί να κάνετε δεξί κλικ στο WordArt για να ανοίξετε την καρτέλα Μορφοποίηση.

Αρχή της σελίδας

 1. Επιλέξτε το κείμενο WordArt από το οποίο θέλετε να διαγράψετε το εφέ.
  Για να διαγράψετε το ίδιο εφέ από πολλά τμήματα κειμένου, επιλέξτε το πρώτο τμήμα του κειμένου και, στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ επιλέγετε τα άλλα τμήματα του κειμένου.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα Μορφοποίηση , στην ομάδα στυλ WordArt , κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην Επιλογή εφέ κειμένουκαι, στη συνέχεια, κάντε ένα από
  τα
  εξής: Η καρτέλα "Μορφοποίηση" στα "Εργαλεία σχεδίασης" Εάν δεν βλέπετε τα Εργαλεία σχεδίασης ή τη μορφοποίηση καρτέλες, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το κείμενο στο WordArt. Ενδέχεται να χρειαστεί να κάνετε δεξί κλικ στο WordArt για να ανοίξετε την καρτέλα Μορφοποίηση.

  • Για να διαγράψετε μια σκιά από το κείμενο, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Σκιά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς σκιά.

  • Για να διαγράψετε μια αντανάκλαση από το κείμενο, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Αντανάκλαση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς αντανάκλαση.

  • Για να διαγράψετε μια λάμψη από το κείμενο, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Λάμψη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς λάμψη.

  • Για να διαγράψετε μια ακμή από το κείμενο, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Κορνίζα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς κορνίζα.

  • Για να διαγράψετε μια περιστροφή 3-Δ από το κείμενο, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Περιστροφή 3-Δ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς περιστροφή.

  • Για να διαγράψετε μια διαδρομή ή παραμόρφωση από το κείμενο, επιλέξτε Μετασχηματισμός και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς μετασχηματισμό.

   Σημειώσεις: 

   • Εάν έχετε προσθέσει πολλά μεμονωμένα εφέ, επαναλάβετε το παραπάνω βήμα 2 για να διαγράψετε όλα τα εφέ.

   • Για να διαγράψετε όλα τα εφέ ταυτόχρονα, στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Στυλ WordArt, κάντε κλικ στο κουμπί Περισσότερα Κουμπί "Περισσότερα" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Απαλοιφή WordArt.

Αρχή της σελίδας

 • Επιλέξτε το WordArt που θέλετε να καταργήσετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο DELETE.

  Συμβουλή: Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει ολόκληρο το αντικείμενο WordArt και όχι μόνο το κείμενο μέσα στο αντικείμενο WordArt. Όταν επιλέγεται ολόκληρο το αντικείμενο WordArt, περιβάλλεται από μια γραμμή με συμπαγές περίγραμμα. Όταν είναι επιλεγμένο το κείμενο μέσα στο αντικείμενο WordArt, το περίγραμμα είναι μια διακεκομμένη γραμμή.

Αρχή της σελίδας

Για περισσότερες πληροφορίες, ορίστε μια επιλογή από την παρακάτω αναπτυσσόμενη λίστα.

Εάν χρησιμοποιείτε Excel ή PowerPoint

 1. Επιλέξτε το κείμενο του WordArt ή τη διαφάνεια του PowerPoint στα οποία θέλετε να προσθέσετε γέμισμα.

  Για να προσθέσετε το ίδιο γέμισμα κειμένου σε πολλά σημεία, επιλέξτε το πρώτο τμήμα του κειμένου και, στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ επιλέγετε τα άλλα τμήματα του κειμένου.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Στυλ WordArt, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται δίπλα στο Γέμισμα κειμένου και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα παρακάτω.

  Εργαλεία σχεδίασης, καρτέλα "Μορφοποίηση"

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε το χρώμα γεμίσματος, κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε. Για να μην επιλέξετε χρώμα, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς γέμισμα.

   Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί Χωρίς γέμισμα, το κείμενο δεν θα είναι ορατό, εκτός και εάν έχετε ήδη προσθέσει περίγραμμα στο κείμενο.

   Για να αλλάξετε σε κάποιο χρώμα που δεν περιλαμβάνεται στα χρώματα θέματος, επιλέξτε Περισσότερα χρώματα γεμίσματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε από την καρτέλα Βασικά ή δημιουργήστε το δικό σας χρώμα στην καρτέλα Προσαρμοσμένα. Τα προσαρμοσμένα χρώματα και τα χρώματα στην καρτέλα Βασικά δεν ενημερώνονται αν αργότερα αλλάξετε το θέμα του εγγράφου.

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε μια εικόνα γεμίσματος, κάντε κλικ στην επιλογή Εικόνα, εντοπίστε το φάκελο που περιέχει την εικόνα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, κάντε κλικ στο αρχείο εικόνας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Εισαγωγή.

   Εάν επιλέξετε μη συνεχόμενα τμήματα του κειμένου και εφαρμόσετε ένα γέμισμα εικόνας, κάθε μεμονωμένη επιλογή γεμίζει με ολόκληρη την εικόνα. Η εικόνα δεν καλύπτει τις επιλογές κειμένου.

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε μια διαβάθμιση γεμίσματος, επιλέξτε Διαβάθμιση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην παραλλαγή διαβάθμισης που θέλετε.

   Για να προσαρμόσετε τη διαβάθμιση, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες διαβαθμίσεις και, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές που θέλετε.

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε την υφή γεμίσματος, επιλέξτε Υφή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην υφή που θέλετε.

   Για να προσαρμόσετε την υφή, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες υφές και, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές που θέλετε.

Εάν χρησιμοποιείτε το Outlook

 1. Κάντε κλικ στο αντικείμενο του WordArt στο οποίο θέλετε να προσθέσετε γέμισμα.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία WordArt, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Στυλ WordArt, κάντε κλικ στο Γέμισμα σχήματος και, στη συνέχεια, κάντε μία από τις εξής ενέργειες.

  Εικόνα καρτέλας "Μορφοποίηση" στα "Εργαλεία WordArt"

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε το χρώμα γεμίσματος, κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε. Για να μην επιλέξετε χρώμα, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς γέμισμα.

   Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί Χωρίς γέμισμα, το κείμενο δεν θα είναι ορατό, εκτός και εάν έχετε ήδη προσθέσει περίγραμμα στο κείμενο.

   Για να αλλάξετε σε κάποιο χρώμα που δεν περιλαμβάνεται στα χρώματα θέματος, επιλέξτε Περισσότερα χρώματα γεμίσματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε από την καρτέλα Βασικά ή δημιουργήστε το δικό σας χρώμα στην καρτέλα Προσαρμοσμένα. Τα προσαρμοσμένα χρώματα και τα χρώματα στην καρτέλα Βασικά δεν ενημερώνονται αν αργότερα αλλάξετε το θέμα του εγγράφου.

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε μια εικόνα γεμίσματος, κάντε κλικ στην επιλογή Εικόνα, εντοπίστε το φάκελο που περιέχει την εικόνα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, κάντε κλικ στο αρχείο εικόνας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Εισαγωγή.

   Εάν επιλέξετε μη συνεχόμενα τμήματα του κειμένου και εφαρμόσετε ένα γέμισμα εικόνας, κάθε μεμονωμένη επιλογή γεμίζει με ολόκληρη την εικόνα. Η εικόνα δεν καλύπτει τις επιλογές κειμένου.

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε μια διαβάθμιση γεμίσματος, επιλέξτε Διαβάθμιση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην παραλλαγή διαβάθμισης που θέλετε.

   Για να προσαρμόσετε τη διαβάθμιση, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες διαβαθμίσεις και, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές που θέλετε.

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε την υφή γεμίσματος, επιλέξτε Υφή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην υφή που θέλετε.

   Για να προσαρμόσετε την υφή, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες υφές και, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές που θέλετε.

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε ένα μοτίβο, κάντε κλικ στην επιλογή Μοτίβο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στις επιλογές που θέλετε.

Αρχή της σελίδας

Εάν χρησιμοποιείτε Excel ή PowerPoint

 1. Επιλέξτε το κείμενο στο WordArt ή στη διαφάνεια του PowerPoint στο οποίο θέλετε να προσθέσετε περίγραμμα.

  Για να προσθέσετε το ίδιο περίγραμμα κειμένου σε πολλά σημεία, επιλέξτε το πρώτο τμήμα του κειμένου και, στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ επιλέγετε τα άλλα τμήματα του κειμένου.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Στυλ WordArt, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται δίπλα στο Περίγραμμα κειμένου και, στη συνέχεια, κάντε μία από τις εξής ενέργειες:

  Εργαλεία σχεδίασης, καρτέλα "Μορφοποίηση"

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε το χρώμα περιγράμματος, κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε. Για να μην επιλέξετε χρώμα, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς περίγραμμα.

   Για να αλλάξετε σε κάποιο χρώμα που δεν περιλαμβάνεται στα χρώματα θέματος, επιλέξτε Περισσότερα χρώματα περιγράμματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε από την καρτέλα Βασικά ή δημιουργήστε το δικό σας χρώμα στην καρτέλα Προσαρμοσμένα. Τα προσαρμοσμένα χρώματα και τα χρώματα στην καρτέλα Βασικά δεν ενημερώνονται αν αργότερα αλλάξετε το θέμα του εγγράφου.

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε το πάχος του περιγράμματος, επιλέξτε Πάχος και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πάχος που θέλετε.

   Για να προσαρμόσετε το πάχος, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες γραμμές και, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές που θέλετε.

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε το περίγραμμα σε κουκκίδες ή παύλες, επιλέξτε Παύλες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στυλ που θέλετε.

   Για να προσαρμόσετε το στυλ, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες γραμμές και, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές που θέλετε.

Εάν χρησιμοποιείτε το Outlook

 1. Κάντε κλικ στο αντικείμενο του WordArt στο οποίο θέλετε να προσθέσετε περίγραμμα.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία WordArt, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Στυλ WordArt, κάντε κλικ στο Περίγραμμα σχήματος και, στη συνέχεια, κάντε μία από τις εξής ενέργειες:

  Εικόνα καρτέλας "Μορφοποίηση" στα "Εργαλεία WordArt"

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε το χρώμα περιγράμματος, κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε. Για να μην επιλέξετε χρώμα, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς περίγραμμα.

   Για να αλλάξετε σε κάποιο χρώμα που δεν περιλαμβάνεται στα χρώματα θέματος, επιλέξτε Περισσότερα χρώματα περιγράμματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε από την καρτέλα Βασικά ή δημιουργήστε το δικό σας χρώμα στην καρτέλα Προσαρμοσμένα. Τα προσαρμοσμένα χρώματα και τα χρώματα στην καρτέλα Βασικά δεν ενημερώνονται αν αργότερα αλλάξετε το θέμα του εγγράφου.

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε το πάχος του περιγράμματος, επιλέξτε Πάχος και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πάχος που θέλετε.

   Για να προσαρμόσετε το πάχος, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες γραμμές και, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές που θέλετε.

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε το περίγραμμα σε κουκκίδες ή παύλες, επιλέξτε Παύλες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στυλ που θέλετε.

   Για να προσαρμόσετε το στυλ, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερες γραμμές και, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές που θέλετε.

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε το μοτίβο, κάντε κλικ στην επιλογή Μοτίβο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στις επιλογές που θέλετε.

Αρχή της σελίδας

Εάν χρησιμοποιείτε Excel ή PowerPoint

 1. Επιλέξτε το κείμενο στο WordArt ή στη διαφάνεια του PowerPoint στο οποίο θέλετε να προσθέσετε εφέ.

  Για να προσθέσετε το ίδιο εφέ κειμένου σε πολλά σημεία, επιλέξτε το πρώτο τμήμα του κειμένου και, στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ επιλέγετε τα άλλα τμήματα του κειμένου.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Στυλ WordArt, κάντε κλικ στα Εφέ κειμένου και, στη συνέχεια, κάντε μία από τις εξής ενέργειες:

  Εργαλεία σχεδίασης, καρτέλα "Μορφοποίηση"

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε τη σκιά, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Σκιά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη σκιά που θέλετε.

   Για να προσαρμόσετε τη σκιά, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές σκιάς και, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές που θέλετε.

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε μια αντανάκλαση, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Αντανάκλαση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην παραλλαγή αντανάκλασης που θέλετε.

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε τη λάμψη, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Λάμψη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην παραλλαγή λάμψης που θέλετε.

   Για να προσαρμόσετε τα χρώματα λάμψης, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα χρώματα λάμψης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε. Για να αλλάξετε σε κάποιο χρώμα που δεν περιλαμβάνεται στα χρώματα θέματος, επιλέξτε Περισσότερα χρώματα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε από την καρτέλα Βασικά ή δημιουργήστε το δικό σας χρώμα στην καρτέλα Προσαρμοσμένα. Τα προσαρμοσμένα χρώματα και τα χρώματα στην καρτέλα Βασικά δεν ενημερώνονται εάν αργότερα αλλάξετε το θέμα του εγγράφου.

  • Για να δώσετε την εμφάνιση του βάθους στο κείμενό σας με την προσθήκη ή αλλαγή μιας ακμής, τοποθετήστε το δείκτη στην επιλογή Κορνίζα και, στη συνέχεια, επιλέξτε την κορνίζα που θέλετε.

   Για να προσαρμόσετε την κορνίζα, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές 3-Δ και, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές που θέλετε.

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε μια περιστροφή 3-Δ, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Περιστροφή 3-Δ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην περιστροφή 3-Δ που θέλετε.

   Για να προσαρμόσετε την περιστροφή 3-Δ, κάντε κλικ στις Επιλογές περιστροφής 3-Δ και, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές που θέλετε.

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε την παραμόρφωση ή τη διαδρομή του κειμένου, επιλέξτε Μετασχηματισμός και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή την παραμόρφωσης ή διαδρομής που θέλετε.

Σημείωση: Για να δημιουργήστε ένα προσαρμοσμένο εφέ προσθέτοντας πολλά μεμονωμένα εφέ, επαναλάβετε το βήμα 2.

Εάν χρησιμοποιείτε το Outlook

 1. Κάντε κλικ στο αντικείμενο του WordArt στο οποίο θέλετε να προσθέσετε εφέ.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία WordArt, στην καρτέλα Μορφοποίηση, κάντε ένα από τα εξής:

  Εικόνες των ομάδων "Εφέ σκιάς" και "Εφέ 3-Δ"

  • Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε μια σκιά, στην ομάδα Εφέ σκιάς, κάντε κλικ στην επιλογή Εφέ σκιάς και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη σκιά που θέλετε.

   Για να προσαρμόσετε το χρώμα της σκιάς, τοποθετήστε το δείκτη στην επιλογή Χρώμα σκιάς και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε.

   Για να αλλάξετε σε κάποιο χρώμα που δεν περιλαμβάνεται στα χρώματα θέματος, επιλέξτε Περισσότερα χρώματα σκιάς και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο χρώμα που θέλετε από την καρτέλα Βασικά ή δημιουργήστε το δικό σας χρώμα στην καρτέλα Προσαρμοσμένα. Τα προσαρμοσμένα χρώματα και τα χρώματα στην καρτέλα Βασικά δεν ενημερώνονται αν αργότερα αλλάξετε το θέμα του εγγράφου.

  • Για να προσθέσετε ένα εφέ 3-Δ, κάντε κλικ στην επιλογή Εφέ 3-Δ, κάντε κλικ στη δεύτερη επιλογή Εφέ 3-Δ και, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές που θέλετε.

Αρχή της σελίδας

Εάν χρησιμοποιείτε Excel ή PowerPoint

 1. Επιλέξτε το κείμενο του WordArt ή της διαφάνειας του PowerPoint από το οποίο θέλετε να διαγράψετε το γέμισμα.

  Για να διαγράψετε το ίδιο γέμισμα από πολλά τμήματα κειμένου, επιλέξτε το πρώτο τμήμα του κειμένου και, στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ επιλέγετε τα άλλα τμήματα του κειμένου.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Στυλ WordArt, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται δίπλα στο Γέμισμα κειμένου και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα παρακάτω:

  Εργαλεία σχεδίασης, καρτέλα "Μορφοποίηση"

  • Για να διαγράψετε ένα χρώμα γεμίσματος, εικόνα ή υφή, επιλέξτε έναν άλλο τύπο γεμίσματος.

   Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί Χωρίς γέμισμα, το κείμενο δεν θα είναι ορατό, εκτός και εάν έχετε ήδη προσθέσει περίγραμμα στο κείμενο.

  • Για να διαγράψετε μια διαβάθμιση γεμίσματος, τοποθετήστε το δείκτη στην επιλογή Διαβάθμιση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς διαβάθμιση.

Εάν χρησιμοποιείτε το Outlook

 1. Κάντε κλικ στο αντικείμενο του WordArt από το οποίο θέλετε να διαγράψετε ένα γέμισμα.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία WordArt, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Στυλ WordArt, κάντε κλικ στο Γέμισμα σχήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς γέμισμα.

  Εικόνα καρτέλας "Μορφοποίηση" στα "Εργαλεία WordArt"

Αρχή της σελίδας

Εάν χρησιμοποιείτε Excel ή PowerPoint

 1. Επιλέξτε το κείμενο του WordArt ή της διαφάνειας του PowerPoint από το οποίο θέλετε να διαγράψετε ένα περίγραμμα.

  Για να διαγράψετε το ίδιο περίγραμμα από πολλά τμήματα κειμένου, επιλέξτε το πρώτο τμήμα του κειμένου και, στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ επιλέγετε τα άλλα τμήματα του κειμένου.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Στυλ WordArt, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται δίπλα στο Περίγραμμα κειμένου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς περίγραμμα.

  Εργαλεία σχεδίασης, καρτέλα "Μορφοποίηση"

Εάν χρησιμοποιείτε το Outlook

 1. Κάντε κλικ στο αντικείμενο του WordArt από το οποίο θέλετε να διαγράψετε ένα περίγραμμα.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία WordArt, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Στυλ WordArt, κάντε κλικ στο Περίγραμμα σχήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς περίγραμμα.

  Εικόνα καρτέλας "Μορφοποίηση" στα "Εργαλεία WordArt"

Αρχή της σελίδας

Εάν χρησιμοποιείτε Excel ή PowerPoint

 1. Επιλέξτε το κείμενο του WordArt ή της διαφάνειας του PowerPoint από το οποίο θέλετε να διαγράψετε το εφέ.

  Για να διαγράψετε το ίδιο εφέ από πολλά τμήματα κειμένου, επιλέξτε το πρώτο τμήμα του κειμένου και, στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ επιλέγετε τα άλλα τμήματα του κειμένου.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Στυλ WordArt, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται δίπλα στο Εφέ κειμένου και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα παρακάτω.

  Εργαλεία σχεδίασης, καρτέλα "Μορφοποίηση"

  • Για να διαγράψετε μια σκιά από το κείμενο, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Σκιά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς σκιά.

  • Για να διαγράψετε μια αντανάκλαση από το κείμενο, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Αντανάκλαση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς αντανάκλαση.

  • Για να διαγράψετε μια λάμψη από το κείμενο, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Λάμψη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς λάμψη.

  • Για να διαγράψετε μια ακμή από το κείμενο, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Κορνίζα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς κορνίζα.

  • Για να διαγράψετε μια περιστροφή 3-Δ από το κείμενο, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Περιστροφή 3-Δ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς περιστροφή.

  • Για να διαγράψετε μια διαδρομή ή παραμόρφωση από το κείμενο, επιλέξτε Μετασχηματισμός και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς μετασχηματισμό.

Σημείωση: Εάν έχετε προσθέσει πολλά μεμονωμένα εφέ, επαναλάβετε το παραπάνω βήμα 2 για να διαγράψετε όλα τα εφέ.

Εάν χρησιμοποιείτε το Outlook

 1. Κάντε κλικ στο αντικείμενο του WordArt από το οποίο θέλετε να διαγράψετε ένα εφέ.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία WordArt, στην καρτέλα Μορφοποίηση, κάντε ένα από τα εξής:

  Εικόνες των ομάδων "Εφέ σκιάς" και "Εφέ 3-Δ"

  • Για να διαγράψετε μια σκιά, στην ομάδα Εφέ σκιάς, κάντε κλικ στην επιλογή Εφέ σκιάς και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς εφέ σκιάς.

  • Για να διαγράψετε ένα εφέ 3-Δ, κάντε κλικ στην επιλογή Εφέ 3-Δ, κάντε κλικ στο δεύτερο Εφέ 3-Δ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς εφέ 3-Δ.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×