Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office
Κινούμενες εικόνες, βίντεο και ήχος

Προσθήκη ή διαγραφή ήχου στην παρουσίαση PowerPoint

Προσθήκη ή διαγραφή ήχου στην παρουσίαση PowerPoint

Μπορείτε να προσθέσετε ήχο, όπως μουσική, αφήγηση ή κομμάτια ήχου, σε μια παρουσίαση του PowerPoint. Για να ηχογραφήσετε και να ακούσετε ήχο, ο υπολογιστής σας πρέπει να διαθέτει κάρτα ήχου, μικρόφωνο και ηχεία.

Το πρόγραμμα περιήγησης που διαθέτετε δεν υποστηρίζει βίντεο. Εγκαταστήστε το Microsoft Silverlight, το Adobe Flash Player ή τον Internet Explorer 9.

2:00

Προσθήκη ήχου από τον Υπολογιστή σας

 1. Επιλέξτε Εισαγωγή > Ήχος.

 2. Επιλέξτε Ήχος στον Υπολογιστή μου.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή ήχου, επιλέξτε το αρχείο ήχου που θέλετε να προσθέσετε.

 4. Επιλέξτε Εισαγωγή.

Εγγραφή ήχου

 1. Επιλέξτε Εισαγωγή > Σύνδεση.

 2. Επιλέξτε Εγγραφή Ήχου.

 3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το αρχείο ήχου, επιλέξτε Εγγραφή και, στη συνέχεια, ξεκινήστε να μιλάτε.

  Σημείωση: Η συσκευή σας πρέπει να έχει ενεργοποιημένο μικρόφωνο για να μπορεί να πραγματοποιήσει εγγραφή ήχου.

 4. Για να ελέγξετε την εγγραφή σας, επιλέξτε Διακοπή και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αναπαραγωγή.

 5. Επιλέξτε Εγγραφή για να καταγράψετε ξανά ένα απόσπασμα ή επιλέξτε OK εάν είστε ικανοποιημένοι.

 6. Για να μετακινήσετε το απόσπασμα, επιλέξτε και σύρετε το εικονίδιο ήχου στη θέση που θέλετε στη διαφάνεια.

  Εάν χρησιμοποιείτε περισσότερα από ένα αρχεία ήχου ανά διαφάνεια, συνιστάται να τοποθετείτε το εικονίδιο ήχου στο ίδιο σημείο σε μια διαφάνεια για να το βρίσκετε εύκολα.

 7. Επιλέξτε Αναπαραγωγή.

Αλλαγή επιλογών αναπαραγωγής

Επιλέξτε το εικονίδιο ήχου και, στη συνέχεια, επιλέξτε την καρτέλα Εργαλεία αναπαραγωγής ήχου. Στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές που θέλετε να χρησιμοποιήσετε:

 • Για να περικόψετε τον ήχο, επιλέξτε Περικοπή και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το κόκκινο και το πράσινο ρυθμιστικό για να περικόψετε το αρχείο ήχου αναλόγως.

 • Για να αυξήσετε ή να μειώσετε τον ήχο σταδιακά, αλλάξτε τον αριθμό στα πλαίσια Διάρκεια σβησίματος.

 • Για να ρυθμίσετε την ένταση, επιλέξτε Ένταση και επιλέξτε τη ρύθμιση που προτιμάτε.

 • Για να επιλέξετε πώς θα ξεκινά το αρχείο ήχου, επιλέξτε το αναπτυσσόμενο βέλος και ορίστε μια επιλογή:

  • Σε ακολουθία κλικ: Αναπαράγει το αρχείο ήχου αυτόματα με ένα κλικ.

  • Αυτόματα: Αναπαράγει ήχο αυτόματα όταν προχωρήσετε στη διαφάνεια στην οποία βρίσκεται το αρχείο ήχου.

  • Με κλικ: Αναπαράγει ήχο μόνο όταν κάνετε κλικ στο εικονίδιο.

 • Για να επιλέξετε πώς θα αναπαράγεται ο ήχος στην παρουσίασή σας, ενεργοποιήστε μια επιλογή:

  • Αναπαραγωγή μεταξύ διαφανειών: Αναπαράγει ένα αρχείο ήχου σε όλες τις διαφάνειες.

  • Επανάληψη μέχρι τη διακοπή: Αναπαράγει ένα αρχείο ήχου σε επανάληψη μέχρι αυτό να διακοπεί με μη αυτόματο τρόπο, κάνοντας κλικ στο κουμπί Αναπαραγωγή/Παύση.

 • Για συνεχή αναπαραγωγή ήχου σε όλες τις διαφάνειες, στο παρασκήνιο, επιλέξτε Αναπαραγωγή στο παρασκήνιο.

Διαγραφή ήχου

Για να διαγράψετε ένα απόσπασμα ήχου, επιλέξτε το εικονίδιο ήχου στη διαφάνεια και πατήστε το πλήκτρο Delete.

Τι θα θέλατε να κάνετε;

 1. Στην Κανονική προβολή, κάντε κλικ στη διαφάνεια στην οποία θέλετε να προσθέσετε έναν ήχο.

 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Πολυμέσα, κάντε κλικ στο βέλος κάτω από το στοιχείο Ήχος.

  Το μενού "Ήχος"

 3. Στη λίστα, κάντε κλικ στην επιλογή Ήχος από αρχείο ή Ήχος Clip Art, εντοπίστε και επιλέξτε το απόσπασμα ήχου που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή.

  Το εικονίδιο και τα στοιχεία ελέγχου ήχου εμφανίζονται στη διαφάνεια.

  Το εικονίδιο ήχου και τα στοιχεία ελέγχου

 4. Στην Κανονική προβολή ή στην Προβολή παρουσίασης, κάντε κλικ στο εικονίδιο και κάντε κλικ στην επιλογή Αναπαραγωγή για να αναπαραγάγετε τη μουσική ή άλλους ήχους.

 1. Στην Κανονική προβολή, κάντε κλικ στη διαφάνεια στην οποία θέλετε να προσθέσετε έναν ήχο.

 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Πολυμέσα, κάντε κλικ στο βέλος κάτω από το στοιχείο Ήχος.

  Το μενού "Ήχος"

 3. Στη λίστα, κάντε κλικ στην επιλογή Εγγραφή ήχου.

  Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Εγγραφή ήχου.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Εγγραφή ήχου, κάντε κλικ στην επιλογή Εγγραφή Το κουμπί "Εγγραφή ήχου" στο PowerPoint και αρχίστε να μιλάτε ή να κάνετε αναπαραγωγή του δικού σας ήχου.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί διακοπής Το κουμπί "Διακοπή" στο παράθυρο διαλόγου "Εγγραφή ήχου" όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγγραφής. Δώστε ένα όνομα στην εγγραφή.

  Επιλέξτε "Αναπαραγωγή" Το κουμπί "Αναπαραγωγή" στο παράθυρο διαλόγου "Εγγραφή ήχου" για να ακούσετε την εγγραφή. Εάν είστε ικανοποιημένοι, κάντε κλικ στο κουμπί </c0>OK</c0> για να αποθηκεύσετε την εγγραφή και να την εισαγάγετε στη διαφάνεια. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι ακόμη, επαναλάβετε τα βήματα 4 και 5.

  Το εικονίδιο ήχου και τα στοιχεία ελέγχου εμφανίζονται στη διαφάνεια:

  Το εικονίδιο ήχου και τα στοιχεία ελέγχου

 6. Στην Κανονική προβολή ή στην Προβολή παρουσίασης, κάντε κλικ στο εικονίδιο και κάντε κλικ στην επιλογή Αναπαραγωγή για να αναπαραγάγετε τη μουσική ή άλλους ήχους.

 1. Στη διαφάνεια, επιλέξτε το εικονίδιο αποσπάσματος ήχου Εικονίδιο αποσπάσματος ήχου .

 2. Στην περιοχή Εργαλεία ήχου, στην καρτέλα Αναπαραγωγή, στην ομάδα Επιλογές ήχου, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να ξεκινά το απόσπασμα ήχου αυτόματα κατά την εμφάνιση της διαφάνειας, στη λίστα Έναρξη, κάντε κλικ στην επιλογή Αυτόματα.

  • Για να ξεκινήσετε με μη αυτόματο τρόπο το απόσπασμα ήχου, όταν κάνετε κλικ επάνω στη διαφάνεια, στη λίστα Έναρξη, κάντε κλικ στην επιλογή Με κλικ.

  • Για την αναπαραγωγή ενός αποσπάσματος ήχου ενώ κάνετε κλικ στις διαφάνειες της παρουσίασής σας, στη λίστα Έναρξη επιλέξτε Αναπαραγωγή μεταξύ διαφανειών.

  • Για την αναπαραγωγή ενός αποσπάσματος ήχου συνεχώς μέχρι να το διακόψετε, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Επανάληψη μέχρι τη διακοπή.

   Σημείωση: Όταν κάνετε επανάληψη ενός ήχου, αυτός θα αναπαράγεται συνεχώς μέχρι να προχωρήσετε στην επόμενη διαφάνεια.

 • Στη διαφάνεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αναπαραγωγή/παύση κάτω από το εικονίδιο ήχου.

  Αναπαραγωγή του αποσπάσματος ήχου

Σημαντικό: Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή μόνο εάν έχετε επιλέξει την αυτόματη αναπαραγωγή του αποσπάσματος ήχου ή εάν έχετε δημιουργήσει κάποιο άλλο στοιχείο ελέγχου, όπως ένα έναυσμα, για να κάνετε κλικ σε αυτό για την αναπαραγωγή του αποσπάσματος. (Το έναυσμα είναι ένα στοιχείο της διαφάνειάς σας, όπως μια εικόνα, ένα σχήμα, κουμπί, παράγραφος κειμένου ή πλαίσιο κειμένου, που μπορούν να ξεκινήσουν μια ενέργεια όταν κάνετε κλικ σε αυτά.) Σημειώστε ότι το εικονίδιο ήχου είναι πάντοτε ορατό, εκτός και εάν το σύρετε έξω από τη διαφάνεια.

 1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο αποσπάσματος ήχου Εικονίδιο αποσπάσματος ήχου .

 2. Στην περιοχή Εργαλεία ήχου, στην καρτέλα Αναπαραγωγή, στην ομάδα Επιλογές ήχου, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Απόκρυψη στη διάρκεια της παρουσίασης.

Για να διαγράψετε ένα απόσπασμα μουσικής ή άλλον ήχο στο PowerPoint, κάντε τα εξής:

 1. Εντοπίστε τη διαφάνεια που περιέχει τον ήχο που θέλετε να διαγράψετε.

 2. Στην Κανονική προβολή, κάντε κλικ στο εικονίδιο ήχου Εικονίδιο αποσπάσματος ήχου ή το εικονίδιο CD Εικόνα εικονιδίου και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Delete.

Τι θα θέλατε να κάνετε;

 1. Στην Κανονική προβολή, κάντε κλικ στη διαφάνεια στην οποία θέλετε να προσθέσετε έναν ήχο.

 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Clip πολυμέσων, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται κάτω από το στοιχείο Ήχος.

  Το μενού "Ήχος"

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε ήχο από τον υπολογιστή σας ή ένα κοινόχρηστο στοιχείο δικτύου, κάντε κλικ στην εντολή Ήχος από το αρχείο, εντοπίστε τον φάκελο που περιέχει το αρχείο και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στο αρχείο που θέλετε να προσθέσετε.

  • Για να προσθέσετε ήχο από εικόνες clip art, κάντε κλικ στην επιλογή Ήχος από την Οργάνωση Clip, εντοπίστε το απόσπασμα ήχου που θέλετε από το παράθυρο εργασιών Εικόνες Clip Art και, στη συνέχεια, κάντε κλικ για να το προσθέσετε στη διαφάνεια.

  • Για την αναπαραγωγή ήχου από ένα CD που εκτελείται στον υπολογιστή σας, κάντε κλικ στην επιλογή Αναπαραγωγή κομματιού από CD, επιλέξτε χρόνους έναρξης και λήξης καθώς και οποιεσδήποτε άλλες επιλογές αναπαραγωγής και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  • Για να καταγράψετε και να προσθέσετε το δικό σας αρχείο ήχου, κάντε κλικ στην επιλογή Εγγραφή ήχου και, στο παράθυρο διαλόγου, κάντε κλικ στο κουμπί Εγγραφή Το κουμπί "Εγγραφή ήχου" στο PowerPoint για να ξεκινήσει η εκφώνηση ή η αναπαραγωγή του δικού σας ήχου.

  Το εικονίδιο του αρχείου ήχου Εικόνα εικονιδίου εμφανίζεται στη διαφάνεια.

 1. Στη διαφάνεια, επιλέξτε το εικονίδιο ήχου Εικόνα εικονιδίου .

 2. Στην περιοχή Εργαλεία ήχου, στην καρτέλα Επιλογές, στην ομάδα Επιλογές ήχου, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να ξεκινά το απόσπασμα ήχου αυτόματα κατά την εμφάνιση της διαφάνειας, στη λίστα Αναπαραγωγή ήχου, κάντε κλικ στην επιλογή Αυτόματα.

  • Για να ξεκινά με μη αυτόματο τρόπο το απόσπασμα ήχου, όταν κάνετε κλικ επάνω στη διαφάνεια, στη λίστα Αναπαραγωγή ήχου, κάντε κλικ στην επιλογή Με κλικ.

  • Για την αναπαραγωγή ενός αποσπάσματος ήχου ενώ κάνετε κλικ στις διαφάνειες της παρουσίασής σας, στη λίστα Αναπαραγωγή ήχου επιλέξτε Αναπαραγωγή μεταξύ διαφανειών.

  • Για τη συνεχή αναπαραγωγή ενός αποσπάσματος ήχου μέχρι να την διακόψετε, επιλέξτε Επανάληψη μέχρι τη διακοπή.

   Σημείωση: Όταν κάνετε επανάληψη ενός ήχου, αυτός θα αναπαράγεται συνεχώς μέχρι να προχωρήσετε στην επόμενη διαφάνεια.

Για να επαναλαμβάνεται ένα αρχείο ήχου μέχρι να το διακόψετε ή για να το αναπαραγάγετε σε όλη τη διάρκεια μιας παρουσίασης, πρέπει να καθορίσετε τις επιλογές διακοπής.

 1. Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις για το πότε πρέπει να διακοπεί το αρχείο ήχου, στην καρτέλα Κινήσεις, στην ομάδα Κινήσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμοσμένη κίνηση.

  εικόνα καρτέλας Κινήσεις

 2. Στην περιοχή Προσαρμοσμένη κίνηση παράθυρο εργασιών, κάντε κλικ στο βέλος στα δεξιά του επιλεγμένου ήχου στη λίστα Προσαρμοσμένη κίνηση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στις Επιλογές εφέ.

 3. Στην καρτέλα Εφέ, στην περιοχή Διακοπή αναπαραγωγής, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να διακόπτεται η αναπαραγωγή του αρχείου ήχου με ένα κλικ του ποντικιού στη διαφάνεια, κάντε κλικ στην επιλογή Με κλικ.

  • Για να διακόπτεται η αναπαραγωγή του αρχείου ήχου μετά τη συγκεκριμένη διαφάνεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μετά την τρέχουσα διαφάνεια.

  • Για την αναπαραγωγή του αρχείου ήχου για πολλές διαφάνειες, κάντε κλικ στην επιλογή Μετά και, στη συνέχεια, ορίστε τον συνολικό αριθμό των διαφανειών στις οποίες πρέπει να γίνει αναπαραγωγή του αρχείου.

   Σημείωση: Για τις δύο τελευταίες επιλογές παραπάνω, ο ήχος πρέπει να έχει διάρκεια ίση με την καθορισμένη εμφάνιση των διαφανειών. Μπορείτε να δείτε τη διάρκεια του αρχείου ήχου στην καρτέλα Ρυθμίσεις ήχου, στην περιοχή Πληροφορίες.

 • Στη διαφάνεια, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο ήχου Εικόνα εικονιδίου .

Σημαντικό: Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή μόνο εάν έχετε επιλέξει την αυτόματη αναπαραγωγή του ήχου ή εάν έχετε δημιουργήσει κάποιο άλλο στοιχείο ελέγχου, όπως ένα έναυσμα, για να κάνετε κλικ σε αυτό για την αναπαραγωγή του ήχου. (Το έναυσμα είναι ένα στοιχείο της διαφάνειάς σας, όπως μια εικόνα, ένα σχήμα, κουμπί, παράγραφος κειμένου ή πλαίσιο κειμένου, που ξεκινά μια ενέργεια όταν κάνετε κλικ σε αυτό). Σημειώστε ότι το εικονίδιο ήχου είναι πάντοτε ορατό στην κανονική προβολή, εκτός και εάν το σύρετε έξω από τη διαφάνεια.

 1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο ήχου Εικόνα εικονιδίου .

 2. Στην περιοχή Εργαλεία ήχου, στην καρτέλα Επιλογές, στην ομάδα Επιλογές ήχου, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Απόκρυψη στη διάρκεια της παρουσίασης.

 1. Κάντε κλικ στη διαφάνεια που περιέχει τον ήχο που θέλετε να διαγράψετε.

 2. Στην Κανονική προβολή, κάντε κλικ στο εικονίδιο ήχου Εικόνα εικονιδίου ή το εικονίδιο CD Εικόνα εικονιδίου και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο DELETE.

  Για να διαγράψετε πολλούς ήχους, επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2 για κάθε διαφάνεια που περιέχει αρχεία ήχου που θέλετε να διαγράψετε.

Μπορείτε να προσθέσετε ήχο, όπως μουσική, αφήγηση ή κομμάτια ήχου, σε μια παρουσίαση του PowerPoint. Για να ηχογραφήσετε και να ακούσετε ήχο, ο υπολογιστής σας πρέπει να διαθέτει κάρτα ήχου, μικρόφωνο και ηχεία.

Το πρόγραμμα περιήγησης που διαθέτετε δεν υποστηρίζει βίντεο. Εγκαταστήστε το Microsoft Silverlight, το Adobe Flash Player ή τον Internet Explorer 9.

2:00

Για να προσθέσετε μουσική ή άλλο απόσπασμα ήχου στην παρουσίασή σας, επιλέξτε τη διαφάνεια που θέλετε και κάντε κλικ στις επιλογές Εισαγωγή > Ήχος. Μπορείτε να προσθέσετε ήχο σε μια μεμονωμένη διαφάνεια, να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή ήχου αυτόματα όταν εμφανίζεται μια διαφάνεια ή να προσθέσετε ένα τραγούδι ως μουσική υπόκρουση στη διάρκεια ολόκληρης της παρουσίασης.

Μπορείτε να προσθέσετε τη δική σας αφήγηση ή σχολιασμό σε μια ολόκληρη παρουσίαση, πραγματοποιώντας εγγραφή της παρουσίασης στην καρτέλα Παρουσίαση. Ανατρέξτε στο θέμα Εγγραφή παρουσίασης για περισσότερες πληροφορίες.

Προσθήκη ήχου σε μεμονωμένη διαφάνεια

 1. Σε Κανονική προβολή, επιλέξτε τη διαφάνεια που θέλετε και κάντε κλικ στις επιλογές Εισαγωγή > Ήχος.

  Μενού "Εισαγωγή ήχου" με ήχο από το αρχείο και επιλογές προγράμματος περιήγησης ήχου
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση ήχων για να εισαγάγετε ήχο από το iTunes ή στην επιλογή Ήχος από αρχείο για να εισαγάγετε ένα απόσπασμα ήχου από τον υπολογιστή σας.

 3. Επιλέξτε το απόσπασμα ήχου. Στην καρτέλα Μορφή ήχου, κάντε τις επιλογές ήχου που θέλετε.

  Επιλογές ήχου στη δεξιά πλευρά της καρτέλας "Μορφή ήχου"
 4. (Προαιρετικά) Εάν θέλετε να αλλάξετε ή να τροποποιήσετε το τυπικό εικονίδιο αρχείου ήχου, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά μορφοποίησης εικόνας στην καρτέλα Μορφοποίηση ήχου για να προσθέσετε ένα πλαίσιο, περίγραμμα ή άλλο εφέ μορφοποίησης στο εικονίδιο ήχου.

  Στοιχείο ελέγχου ήχου με επιλεγμένο το εικονίδιο του ηχείου

Προεπισκόπηση του αρχείου ήχου

 • Στη διαφάνεια, επιλέξτε το εικονίδιο ήχου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αναπαραγωγή/παύση κάτω από το εικονίδιο ήχου.

  Το εικονίδιο "Ήχος" και τα στοιχεία ελέγχου αναπαραγωγής ήχου στο PowerPoint για Mac 2011

Αυτόματη αναπαραγωγή ήχου κατά την εμφάνιση μιας διαφάνειας

Από προεπιλογή, στη διάρκεια μιας προβολής παρουσίασης, γίνεται αναπαραγωγή του βίντεο όταν κάνετε κλικ επάνω του. Μπορείτε να το αλλάξετε, έτσι ώστε το αρχείο ήχου να αναπαράγεται αυτόματα μόλις εμφανιστεί η διαφάνειά του.

 1. Σε Κανονική προβολή, επιλέξτε τη διαφάνεια που θέλετε και προσθέστε ένα απόσπασμα ήχου, εάν δεν το έχετε κάνει ήδη.

 2. Στην καρτέλα Μορφή ήχου, στα δεξιά, κάντε κλικ στις επιλογές Έναρξη > Αυτόματα.

  Επιλογή ήχου για αυτόματη έναρξη

Προσθήκη ήχου που αναπαράγεται κατά τη διάρκεια της παρουσίασής σας

 1. Σε Κανονική προβολή, επιλέξτε την πρώτη διαφάνεια στην παρουσίασή σας και προσθέστε ένα απόσπασμα ήχου, εάν δεν το έχετε κάνει ήδη.

 2. Στην καρτέλα Μορφή ήχου, στα δεξιά, κάντε κλικ στην επιλογή Αναπαραγωγή μεταξύ διαφανειών.

  Επιλογή ήχου για τη συνεχή αναπαραγωγή μουσικής σε όλες τις διαφάνειες

Προσθήκη ήχου που αναπαράγεται συνεχώς

 1. Σε Κανονική προβολή, επιλέξτε τη διαφάνεια που θέλετε και προσθέστε ένα απόσπασμα ήχου, εάν δεν το έχετε κάνει ήδη.

 2. Στην καρτέλα Μορφή ήχου, στα δεξιά, κάντε κλικ στην επιλογή Επανάληψη μέχρι τη διακοπή.

  (Όταν χρησιμοποιείται μόνη της, αυτή η επιλογή σημαίνει ότι ο επαναλαμβανόμενος ήχος διαρκεί όσο εμφανίζεται η διαφάνεια στην οποία βρίσκεται. Όταν χρησιμοποιείται η επιλογή Επανάληψη μέχρι τη διακοπή μαζί με την Αναπαραγωγή μεταξύ διαφανειών, η επανάληψη ήχου συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια της παρουσίασης).

Απόκρυψη του εικονιδίου ήχου

 1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο αποσπάσματος ήχου. Το εικονίδιο "Ήχος" υποδεικνύει την παρουσία ενός αποσπάσματος ήχου σε μια διαφάνεια στο PowerPoint 2016 για Mac

 2. Στην κορδέλα του PowerPoint, στην καρτέλα Αναπαραγωγή, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Απόκρυψη κατά την παρουσίαση.

  Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή μόνο εάν έχετε επιλέξει την αυτόματη αναπαραγωγή του αποσπάσματος ήχου. Σημειώστε ότι το εικονίδιο ήχου είναι πάντοτε ορατό, εκτός και εάν το σύρετε έξω από τη διαφάνεια.

Δείτε επίσης

Εγγραφή παρουσίασης

Για την αναπαραγωγή μουσικής ή άλλου αρχείου ήχου σε ολόκληρη την παρουσίασή σας, ρυθμίστε τον από την καρτέλα Μορφοποίηση ήχου.

Το πρόγραμμα περιήγησης που διαθέτετε δεν υποστηρίζει βίντεο. Εγκαταστήστε το Microsoft Silverlight, το Adobe Flash Player ή τον Internet Explorer 9.
 1. Μεταβείτε στην Κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στις επιλογές Πολυμέσα > Αναζήτηση ήχων και, στη συνέχεια, επιλέξτε iTunes ή GarageBand.

  Άνοιγμα προγράμματος περιήγησης ήχου
 2. Επιλέξτε το αρχείο ήχου και σύρετέ το στην πρώτη διαφάνεια.

  Πρόγραμμα περιήγησης πολυμέσων

  Συμβουλή:   Για να κάνετε προεπισκόπηση ενός τραγουδιού, κάντε διπλό κλικ σε αυτό.

 3. Με επιλεγμένο το εικονίδιο ομιλητή, κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφοποίηση ήχου και κάντε κλικ στις επιλογές Έναρξη > Αναπαραγωγή μεταξύ διαφανειών.

  Εικονίδιο ήχου

  Επιλέξτε "Αναπαραγωγή μεταξύ διαφανειών"

  Συμβουλή:   Εάν η παρουσίασή σας έχει μεγαλύτερη διάρκεια από τον ήχο, ρυθμίστε τον ήχο ώστε να επαναλαμβάνεται, κάνοντας κλικ στις Επιλογές αναπαραγωγής > Επανάληψη μέχρι τη διακοπή.

  Επανάληψη μέχρι τη διακοπή

  Συμβουλή:   Για να αποκρύψετε το εικονίδιο ήχου, επιλέξτε Απόκρυψη εικονιδίου κατά την παρουσίαση.

  Εικονίδιο απόκρυψης κατά την εμφάνιση

Σχετικά άρθρα

Εγγραφή ήχου

Εγγραφή προβολής παρουσίασης

Η προσθήκη ήχου σε μια διαφάνεια δεν υποστηρίζεται στο PowerPoint για το Web.

Εάν θέλετε να προστεθεί αυτή η δυνατότητα στο PowerPoint για το Web, μεταβείτε στο πλαίσιο προτάσεων και ψηφίστε για αυτό.

Δείτε επίσης

Αυτόματη αναπαραγωγή μουσικής ή άλλων ήχων όταν εμφανίζεται μία διαφάνεια 

Αναπαραγωγή μουσικής σε πολλές διαφάνειες στην παρουσίασή σας

Εγγραφή παρουσίασης με συγχρονισμένη αφήγηση και διαφάνειες 

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×