Προσθήκη ή αλλαγή ενός σχήματος στο Office για Mac

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μετά την προσθήκη ενός σχήματος σε ένα έγγραφο, μπορείτε να το τροποποιήσετε προσθέτοντας γραμμές σύνδεσης, αλλάζοντας το στυλ, Προσθήκη ειδώλου κατοπτρισμού, η αλλαγή του χρώματος και εφαρμόζοντας μια ποικιλία άλλα εφέ, όπως σκιές, λάμψη και 3-δ.

Προσθήκη σχήματος

 1. Στην καρτέλα Εισαγωγή, κάντε κλικ στην επιλογή σχήματα, τοποθετήστε το δείκτη σε οποιονδήποτε τύπο σχήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο σχήμα που θέλετε.

  Κουμπί σχήματα στην καρτέλα "Εισαγωγή"

 2. Στο έγγραφό σας, σύρετε το δρομέα στο μέγεθος που θέλετε.

  Συμβουλή: Για να διατηρήσετε τις αναλογίες του σχήματος, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT καθώς σύρετε το δρομέα.

Προσθήκη γραμμής σύνδεσης μεταξύ δύο σχημάτων

Μπορείτε να προσθέσετε μια γραμμή σύνδεσης μεταξύ δύο σχημάτων για να εμφανίσετε τους σχέση μεταξύ τους, όπως όταν δημιουργείτε ένα γράφημα ροής ή ένα οργανόγραμμα.

 1. Στην καρτέλα Εισαγωγή, κάντε κλικ στην επιλογή σχήματα και, στη συνέχεια, επιλέξτε το στυλ γραμμής που θέλετε στην περιοχή γραμμές.

  Επιλογή μιας γραμμής στο μενού σχημάτων

 2. Κρατήστε πατημένο το κουμπί του ποντικιού και σχεδιάστε τη γραμμή στο σημείο που θέλετε, έτσι ώστε να ενώνει το ένα σχήμα με το άλλο.

  Συμβουλή: Για να σχεδιάσετε μια γραμμή με προκαθορισμένη γωνία, όπως κάθετη ή οριζόντια, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT καθώς σχεδιάζετε τη γραμμή.

 3. Για να ομαδοποιήσετε τη γραμμή και σχήμα μαζί, ώστε να αντιμετωπίζονται ως ένα αντικείμενο, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT, κάντε κλικ στη γραμμή σύνδεσης και κάθε σχήμα που είναι συνδεδεμένος με, κάντε δεξί κλικ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή ομάδα > ομάδα.

Αλλαγή στυλ σχήματος

 1. Κάντε κλικ στο σχήμα που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφοποίηση σχήματος.

 2. Στην ομάδα Στυλ σχήματος, κάντε κλικ στο στυλ που θέλετε.

  Επιλογές στην ομάδα στυλ σχήματος

  Για να δείτε περισσότερα στυλ, τοποθετήστε το δείκτη σε ένα στυλ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Κάτω βέλος "Περισσότερα" .

Προσθέστε μια αντανάκλαση, λάμψη, σκιά, 3-δ ή άλλα εφέ

 1. Επιλέξτε το σχήμα σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφοποίηση σχήματος.

 2. Στην ομάδα Στυλ σχήματος, κάντε κλικ στην επιλογή Εφέ σχήματος, τοποθετήστε το δείκτη σε μια κατηγορία εφέ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο εφέ που θέλετε.

  Επιλογές του μενού "Εφέ σχήματος"

Αλλαγή του χρώματος ενός σχήματος

 1. Κάντε κλικ στο σχήμα που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφοποίηση σχήματος.

 2. Στην ομάδα Στυλ σχήματος, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην Επιλογή Γέμισμα σχήματος για να επιλέξετε νέες επιλογές γεμίσματος ή στο βέλος δίπλα στην επιλογή Περίγραμμα σχήματος για να αλλάξετε τις επιλογές της γραμμής σχήματος.

Αλλάξτε τη διαφάνεια ενός σχήματος

 1. Στην καρτέλα " Μορφοποίηση σχήματος ", κάντε κλικ στο Παράθυρο "Μορφοποίηση".

  Κουμπί παραθύρου μορφοποίηση

 2. Στο παράθυρο Μορφοποίηση σχήματος, κάντε κλικ στην καρτέλα γέμισμα και γραμμή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Γέμισμα ή γραμμή.

 3. Σύρετε το ρυθμιστικό διαφάνειας για να επιτύχετε το εφέ που θέλετε.

  Το τμήμα παραθύρου "Μορφοποίηση σχήματος"

Δείτε επίσης

Αλλαγή του μεγέθους ενός αντικειμένου

Περικοπή εικόνας

Μετακίνηση, περιστροφή ή ομαδοποίηση μιας εικόνας, πλαίσιο κειμένου ή άλλο αντικείμενο

Στοίχιση αντικειμένων

Ομαδοποίηση ή κατάργηση ομαδοποίησης αντικειμένων

Ποιο πρόγραμμα του Office χρησιμοποιείτε;

Word

PowerPoint

Excel

Word

Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

Προσθήκη σχήματος

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην περιοχή Εισαγωγή, κάντε κλικ στην επιλογή Σχήμα, τοποθετήστε το δείκτη σε οποιονδήποτε τύπο σχήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο σχήμα που θέλετε.

  "Κεντρική" καρτέλα, ομάδα "Εισαγωγή" στο Word

 2. Στο έγγραφό σας, σύρετε το δρομέα στο μέγεθος που θέλετε.

  Συμβουλή: Για να διατηρήσετε τις αναλογίες του σχήματος, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT καθώς σύρετε το δρομέα.

Προσθήκη γραμμής σύνδεσης μεταξύ δύο σχημάτων

Μπορείτε να προσθέσετε μια γραμμή σύνδεσης μεταξύ δύο σχημάτων για να εμφανίσετε τους σχέση μεταξύ τους, όπως όταν δημιουργείτε ένα γράφημα ροής ή ένα οργανόγραμμα.

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην περιοχή Εισαγωγή, κάντε κλικ στην επιλογή Σχήμα, τοποθετήστε το δείκτη στην επιλογή Γραμμές και γραμμές σύνδεσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στυλ γραμμής που θέλετε.

  "Κεντρική" καρτέλα, ομάδα "Εισαγωγή" στο Word

 2. Κρατήστε πατημένο το κουμπί του ποντικιού και σχεδιάστε τη γραμμή στο σημείο που θέλετε, έτσι ώστε να ενώνει το ένα σχήμα με το άλλο.

  Συμβουλή: Για να σχεδιάσετε μια γραμμή με προκαθορισμένη γωνία, όπως κάθετη ή οριζόντια, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT καθώς σχεδιάζετε τη γραμμή.

 3. Για να ομαδοποιήσετε τη γραμμή και το σχήμα, έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται ως ένα αντικείμενο, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT, κάντε κλικ στη γραμμή σύνδεσης και σε κάθε σχήμα με το οποίο συνδέεται και, στη συνέχεια, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην περιοχή Τακτοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Ομάδα  Κουμπί ομάδας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ομάδα.

Αλλαγή στυλ σχήματος

 1. Κάντε κλικ στο σχήμα που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφοποίηση.

 2. Στην περιοχή Στυλ σχήματος, κάντε κλικ στο στυλ που θέλετε.

  Καρτέλα "Μορφοποίηση", ομάδα "Στυλ σχήματος"

  Για να δείτε περισσότερα στυλ, τοποθετήστε το δείκτη σε ένα στυλ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Κάτω βέλος "Περισσότερα" .

Προσθέστε μια αντανάκλαση, σκιά, λάμψη, 3-δ ή άλλα εφέ

 1. Κάντε κλικ στο σχήμα που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφοποίηση.

 2. Στην περιοχή Στυλ σχήματος, επιλέξτε Εφέ, τοποθετήστε το δείκτη σε ένα εφέ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο εφέ που θέλετε.

  Καρτέλα "Μορφοποίηση", ομάδα "Στυλ σχήματος"

Μετατροπή χρώματος σχήματος σε πιο ανοιχτό ή πιο διαφανές

 1. Κάντε κλικ στο σχήμα που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφοποίηση.

 2. Στην περιοχή Στυλ σχήματος, μετακινήστε το ρυθμιστικό Διαφάνεια προς τα δεξιά για να κάνετε πιο ανοιχτό το χρώμα του σχήματος.

  Καρτέλα "Μορφοποίηση", ομάδα "Στυλ σχήματος"

  Σημείωση: Εάν μετακινήσετε το ρυθμιστικό προς τα δεξιά μέχρι το τέλος, το σχήμα γίνεται τελείως διαφανές και θα φαίνεται ότι δεν έχει κανένα χρώμα.

Μετατροπή σχήματος σε άλλο σχήμα

 1. Κάντε κλικ στο σχήμα που θέλετε να μετατρέψετε σε άλλο σχήμα.

 2. Στην καρτέλα SmartArt, στην περιοχή Επεξεργασία SmartArt, κάντε κλικ στην επιλογή Σχήμα, τοποθετήστε το δείκτη σε οποιονδήποτε τύπο σχήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο σχήμα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στη θέση του.

  Καρτέλα SmartArt, ομάδα "Επεξεργασία SmartArt"

Διαγραφή σχήματος

 • Κάντε κλικ στο σχήμα που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, στη Βασική γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στην επιλογή Αποκοπή Κουμπί "Αποκοπή" .

Δείτε επίσης

Αλλαγή μεγέθους ενός αντικειμένου

Περικοπή εικόνας

Στοίχιση αντικειμένων

Μετακίνηση, περιστροφή ή ομαδοποίηση εικόνας, πλαισίου κειμένου ή άλλου αντικειμένου

Προσθήκη ή αλλαγή του χρώματος γεμίσματος

PowerPoint

Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

Προσθήκη σχήματος

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην περιοχή Εισαγωγή, κάντε κλικ στην επιλογή Σχήμα, τοποθετήστε το δείκτη σε οποιονδήποτε τύπο σχήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο σχήμα που θέλετε.

  "Κεντρική" καρτέλα, ομάδα "Εισαγωγή"

 2. Στο έγγραφό σας, σύρετε το δρομέα στο μέγεθος που θέλετε.

  Συμβουλή: Για να διατηρήσετε τις αναλογίες του σχήματος, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT καθώς σύρετε το δρομέα.

Προσθήκη γραμμής σύνδεσης μεταξύ δύο σχημάτων

Μπορείτε να προσθέσετε μια γραμμή σύνδεσης μεταξύ δύο σχημάτων για να εμφανίσετε τους σχέση μεταξύ τους, όπως όταν δημιουργείτε ένα γράφημα ροής ή ένα οργανόγραμμα.

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην περιοχή Εισαγωγή, κάντε κλικ στην επιλογή Σχήμα, τοποθετήστε το δείκτη στην επιλογή Γραμμές και γραμμές σύνδεσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στυλ γραμμής που θέλετε.

  "Κεντρική" καρτέλα, ομάδα "Εισαγωγή"

 2. Κρατήστε πατημένο το κουμπί του ποντικιού και μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω στο πρώτο σχήμα μέχρι οι λαβές αλλαγής μεγέθους να γίνει κόκκινες και, στη συνέχεια, σχεδιάστε από μια κόκκινη λαβή αλλαγής μεγέθους σε μια κόκκινη λαβή αλλαγής μεγέθους στο δεύτερο σχήμα.

  Συμβουλή: Για να σχεδιάσετε μια γραμμή με προκαθορισμένη γωνία, όπως κάθετη ή οριζόντια, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT καθώς σχεδιάζετε τη γραμμή.

 3. Για να ομαδοποιήσετε τη γραμμή και το σχήμα, έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται ως ένα αντικείμενο, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT, κάντε κλικ στη γραμμή σύνδεσης και σε κάθε σχήμα με το οποίο συνδέεται και, στη συνέχεια, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην περιοχή Τακτοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Ομάδα  Κουμπί ομάδας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ομάδα.

Αλλαγή στυλ σχήματος

 1. Κάντε κλικ στο σχήμα που θέλετε να αλλάξετε.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην περιοχή Μορφοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Γρήγορα στυλ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στυλ που θέλετε.

  "Κεντρική" καρτέλα, ομάδα "Μορφή" στο PowerPoint

Προσθέστε μια αντανάκλαση, σκιά, λάμψη, 3-δ ή άλλα εφέ

 1. Κάντε κλικ στο σχήμα που θέλετε να αλλάξετε.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην περιοχή Μορφοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Γρήγορα στυλ, τοποθετήστε το δείκτη σε ένα εφέ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο εφέ που θέλετε.

  "Κεντρική" καρτέλα, ομάδα "Μορφή" στο PowerPoint

Μετατροπή χρώματος σχήματος σε πιο ανοιχτό ή πιο διαφανές

 1. Κάντε κλικ στο σχήμα που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφοποίηση.

 2. Στην περιοχή Στυλ σχήματος, μετακινήστε το ρυθμιστικό Διαφάνεια προς τα δεξιά για να κάνετε πιο ανοιχτό το χρώμα του σχήματος.

  Καρτέλα "Μορφοποίηση", ομάδα "Στυλ σχήματος"

  Σημείωση: Εάν μετακινήσετε το ρυθμιστικό προς τα δεξιά μέχρι το τέλος, το σχήμα γίνεται τελείως διαφανές και θα φαίνεται ότι δεν έχει κανένα χρώμα.

Μετατροπή σχήματος σε άλλο σχήμα

 1. Κάντε κλικ στο σχήμα που θέλετε να μετατρέψετε σε άλλο σχήμα.

 2. Στην καρτέλα SmartArt, στην περιοχή Επεξεργασία SmartArt, κάντε κλικ στην επιλογή Σχήμα, τοποθετήστε το δείκτη σε οποιονδήποτε τύπο σχήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο σχήμα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στη θέση του.

  Καρτέλα SmartArt, ομάδα "Επεξεργασία SmartArt"

Διαγραφή σχήματος

 • Κάντε κλικ στο σχήμα που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, στη Βασική γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στην επιλογή Αποκοπή Κουμπί "Αποκοπή" .

Δείτε επίσης

Στοίχιση αντικειμένων

Περικοπή εικόνας

Μετακίνηση, περιστροφή ή ομαδοποίηση εικόνας, πλαισίου κειμένου ή άλλου αντικειμένου

Προσθήκη ή αλλαγή του χρώματος γεμίσματος

Excel

Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

Προσθήκη σχήματος

 1. Στη Βασική γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση ή απόκρυψη της Αναζήτησης πολυμέσων  Κουμπί περιήγησης πολυμέσων .

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Σχήματα  Καρτέλα "Σχήματα" και, στη συνέχεια, στο αναδυόμενο μενού, κάντε κλικ στην επιλογή Όλα τα σχήματα.

 3. Κάντε κλικ στο σχήμα που θέλετε να προσθέσετε.

 4. Στο έγγραφό σας, σύρετε το δρομέα στο μέγεθος που θέλετε.

  Συμβουλή: Για να διατηρήσετε τις αναλογίες του σχήματος, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT καθώς σύρετε το δρομέα.

Προσθήκη γραμμής σύνδεσης μεταξύ δύο σχημάτων

Μπορείτε να προσθέσετε μια γραμμή σύνδεσης μεταξύ δύο σχημάτων για να εμφανίσετε τους σχέση μεταξύ τους, όπως όταν δημιουργείτε ένα γράφημα ροής ή ένα οργανόγραμμα.

 1. Στη Βασική γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση ή απόκρυψη της Αναζήτησης πολυμέσων  Κουμπί περιήγησης πολυμέσων .

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Σχήματα  Καρτέλα "Σχήματα" και, στη συνέχεια, στο αναδυόμενο μενού, επιλέξτε Γραμμές και γραμμές σύνδεσης.

 3. Κάντε κλικ στο στυλ γραμμής που θέλετε.

 4. Κρατήστε πατημένο το κουμπί του ποντικιού και μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω στο πρώτο σχήμα μέχρι οι λαβές αλλαγής μεγέθους να γίνει κόκκινες και, στη συνέχεια, σχεδιάστε από μια κόκκινη λαβή αλλαγής μεγέθους σε μια κόκκινη λαβή αλλαγής μεγέθους στο δεύτερο σχήμα.

  Συμβουλή: Για να σχεδιάσετε μια γραμμή με προκαθορισμένη γωνία, όπως κάθετη ή οριζόντια, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT καθώς σχεδιάζετε τη γραμμή.

 5. Για να ομαδοποιήσετε τη γραμμή και το σχήμα, έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται ως ένα αντικείμενο, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT, κάντε κλικ στη γραμμή σύνδεσης και σε κάθε σχήμα με το οποίο συνδέεται και, στη συνέχεια, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην περιοχή Τακτοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Ομάδα  Κουμπί ομάδας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ομάδα.

Αλλαγή στυλ σχήματος

 1. Κάντε κλικ στο σχήμα που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφοποίηση.

 2. Στην περιοχή Στυλ σχήματος, κάντε κλικ στο στυλ που θέλετε.

  Καρτέλα "Μορφοποίηση", ομάδα "Στυλ σχήματος"

  Για να δείτε περισσότερα στυλ, τοποθετήστε το δείκτη σε ένα στυλ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Κάτω βέλος "Περισσότερα" .

Προσθέστε μια αντανάκλαση, σκιά, λάμψη, 3-δ ή άλλα εφέ

 1. Κάντε κλικ στο σχήμα που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφοποίηση.

 2. Στην περιοχή Στυλ σχήματος, επιλέξτε Εφέ, τοποθετήστε το δείκτη σε ένα εφέ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο εφέ που θέλετε.

  Καρτέλα "Μορφοποίηση", ομάδα "Στυλ σχήματος"

Μετατροπή χρώματος σχήματος σε πιο ανοιχτό ή πιο διαφανές

 1. Κάντε κλικ στο σχήμα που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφοποίηση.

 2. Στην περιοχή Στυλ σχήματος, μετακινήστε το ρυθμιστικό Διαφάνεια προς τα δεξιά για να κάνετε πιο ανοιχτό το χρώμα του σχήματος.

  Καρτέλα "Μορφοποίηση", ομάδα "Στυλ σχήματος"

  Σημείωση: Εάν μετακινήσετε το ρυθμιστικό προς τα δεξιά μέχρι το τέλος, το σχήμα γίνεται τελείως διαφανές και θα φαίνεται ότι δεν έχει κανένα χρώμα.

Μετατροπή σχήματος σε άλλο σχήμα

 1. Κάντε κλικ στο σχήμα που θέλετε να μετατρέψετε σε άλλο σχήμα.

 2. Στην καρτέλα SmartArt, στην περιοχή Επεξεργασία SmartArt, κάντε κλικ στην επιλογή Σχήμα, τοποθετήστε το δείκτη σε οποιονδήποτε τύπο σχήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο σχήμα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στη θέση του.

  Καρτέλα SmartArt, ομάδα "Επεξεργασία SmartArt"

Διαγραφή σχήματος

 • Κάντε κλικ στο σχήμα που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, στη Βασική γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στην επιλογή Αποκοπή Κουμπί "Αποκοπή" .

Δείτε επίσης

Στοίχιση αντικειμένων

Περικοπή εικόνας

Μετακίνηση, περιστροφή ή ομαδοποίηση εικόνας, πλαισίου κειμένου ή άλλου αντικειμένου

Προσθήκη ή αλλαγή του χρώματος γεμίσματος

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×