Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Προσαρμογή της προβολής λίστας εργασιών έργου

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Από προεπιλογή, οι λίστες εργασιών έργων διαθέτουν όλες τις στήλες και τις ρυθμίσεις που χρειάζεστε για να σχεδιάσετε ένα βασικό έργο. Ωστόσο, ο οργανισμός σας μπορεί να έχει εξειδικευμένες πληροφορίες που θέλετε να αποτυπώσετε ή ίσως θελήσετε να δείτε τη λίστα εργασιών έργου με άλλο τρόπο από την προεπιλεγμένη προβολή. Μπορείτε να προσαρμόσετε την προεπιλεγμένη προβολή λίστας εργασιών έργου, ώστε να συμπεριλαμβάνει στήλες και μοναδικές διατάξεις που θα πληρούν τις ανάγκες σας.

Τι θέλετε να κάνετε;

Εργασία με στήλες

Προσθήκη ή Εμφάνιση στήλης

Διαγραφή ή απόκρυψη μιας στήλης

Ταξινόμηση μιας στήλης

Μετακίνηση στήλης

Ορισμός πλάτους στήλης

Ρύθμιση προβολών

Προσαρμογή και περιήγηση σε γράφημα Gantt

Αλλάξτε τον τρόπο σχεδιάζονται ράβδους Gantt

Μετακίνηση μέσα στο γράφημα Gantt

Ορισμός δικαιωμάτων για μια μεμονωμένη εργασία

Εργασία με στήλες

Οι στήλες στη λίστα εργασιών έργου καθορίζουν ποιες πληροφορίες θέλετε να αποτυπώσετε σχετικά με κάθε εργασία στο έργο. Είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε τις κατάλληλες στήλες και να γνωρίζετε ότι μπορείτε να τις ταξινομήσετε και να τις μετακινήσετε, ώστε οι πληροφορίες να εμφανίζονται με διαφορετικούς τρόπους.

Οι παρακάτω ενότητες περιγράφουν τι μπορείτε να κάνετε με τις στήλες σε μια λίστα εργασιών έργου.

Προσθήκη ή εμφάνιση μιας στήλης

Για να προσθέσετε νέα στήλη, από την καρτέλα Λίστα, στην ομάδα Διαχείριση προβολών, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία στήλης.

Για να εμφανίσετε μια υπάρχουσα στήλη, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω οποιαδήποτε στήλη στην προβολή λίστας εργασιών έργου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογήΡύθμιση παραμέτρων στήλες. Κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου στα αριστερά της στήλης που θέλετε να εμφανίζεται για να επιλέξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογήOK.

Διαγραφή ή απόκρυψη στήλης

Για να διαγράψετε μια στήλη και των δεδομένων, σε τολίσταστην καρτέλα τουΡυθμίσειςομάδα, κάντε κλικ στην επιλογήΡυθμίσεις λίστας. Στις στήλεςενότητας από τοΡυθμίσεις λίσταςσελίδα, κάντε κλικ στο όνομα της στήλης που θέλετε να διαγράψετε. Στην τοΑλλαγή στήληςσελίδα, κάντε κλικ στην επιλογήΔιαγραφή.

Για να αποκρύψετε μια στήλη από την προβολή, χωρίς να διαγράψετε τα δεδομένα της, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από την κεφαλίδα της στήλης για τη στήλη που θέλετε να αποκρύψετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Απόκρυψη στήλης.

Ταξινόμηση στήλης

Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από μια κεφαλίδα στήλης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο βέλος που εμφανίζεται στη δεξιά πλευρά του κελιού. Κάντε κλικ στην επιλογή Αύξουσα ταξινόμηση ή Φθίνουσα ταξινόμηση για να ταξινομήσετε το περιεχόμενο στη συγκεκριμένη στήλη.

Μετακίνηση στήλης

Μπορείτε να μετακινήσετε στήλες με δύο τρόπους:

 • Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από την κεφαλίδα στήλης για τη στήλη που θέλετε να μετακινήσετε. Όταν ο δείκτης μετατραπεί σε βέλος τετραπλής κατεύθυνσης, σύρετε τη στήλη δεξιά ή αριστερά, αφήνοντας το κουμπί του ποντικιού όταν εμφανιστεί ο δείκτης στο σημείο όπου θέλετε να εμφανιστεί η στήλη.

 • Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από οποιαδήποτε στήλη στην προβολή λίστας εργασιών έργου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ρύθμιση παραμέτρων στηλών. Επιλέξτε τη γραμμή που περιέχει τη στήλη την οποία θέλετε να μετακινήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μετακίνηση επάνω ή Μετακίνηση κάτω για να αλλάξετε τη σειρά των στηλών. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να μετακινήσετε τη στήλη στην προβολή.

Ορισμός πλάτους στήλης

Μπορείτε να προσαρμόσετε το πλάτος των στηλών με δύο τρόπους:

 • Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από τη δεξιά πλευρά μιας κεφαλίδας στήλης. Όταν ο δείκτης μετατραπεί σε βέλος διπλής κατεύθυνσης, σύρετε την άκρη της κεφαλίδας στήλης προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά, για να αυξήσετε ή να μειώσετε το πλάτος της στήλης.

 • Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από οποιαδήποτε στήλη στην προβολή λίστας εργασιών έργου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ρύθμιση παραμέτρων στηλών. Προσαρμόστε τους αριθμούς στη στήλη Πλάτος στήλης (pixel) για να αλλάξετε το πλάτος κάθε αντίστοιχης στήλης. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να εφαρμοστούν οι αλλαγές.

Αρχή της σελίδας

Προβολές ρύθμισης

Η προεπιλεγμένη προβολή λίστας εργασιών έργου είναι σχεδιασμένη για βασική διαχείριση των εργασιών, αλλά μπορεί να έχετε συγκεκριμένες ανάγκες που εξυπηρετούνται καλύτερα με άλλες προβολές των δεδομένων σας. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα προβολή ή να αλλάξετε μια υπάρχουσα.

Για δημιουργία νέας προβολής:

 1. Στην καρτέλα Λίστα, στην ομάδα Διαχείριση προβολών, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία προβολής.

 2. Επιλέξτε ποιον τύπο προβολής θέλετε να δημιουργήσετε.

  • Εάν επιλέξετε τυπική προβολή, προβολή φύλλου δεδομένων ή προβολή ημερολογίου, ίσως χρειαστεί να δημιουργήσετε μια νέα προβολή ή να τροποποιήσετε μια υπάρχουσα. Για να μάθετε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε ή να τροποποιήσετε μια προβολή, επιλέξτε τη σύνδεση στην ενότητα "Δείτε επίσης".

  • Εάν επιλέξετε μια προβολή Gantt, η οποία είναι η προβολή που χρησιμοποιείται στην προεπιλεγμένη προβολή λίστας εργασιών έργου, επιλέγετε ποια πεδία θα συμπεριληφθούν στο τμήμα πίνακα της προβολής, αλλά επιλέγετε επίσης ποια πεδία θα χρησιμοποιήσετε για τη σχεδίαση των γραμμών Gantt.

Για να τροποποιήσετε μια υπάρχουσα προβολή:

 1. Στην καρτέλα Λίστα, στην ομάδα Διαχείριση προβολών, χρησιμοποιήστε τη λίστα Τρέχουσα προβολή για να επιλέξετε την προβολή που θέλετε να τροποποιήσετε.

 2. Κάντε κλικ στο βέλος στα δεξιά της περιοχής Τροποποίηση προβολής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Τροποποίηση προβολής για να πραγματοποιήσετε βασικές αλλαγές στην προβολή ή κάντε κλικ στην επιλογή Τροποποίηση στο SharePoint Designer (για προχωρημένους) ώστε να πραγματοποιήσετε σύνθετες αλλαγές στην προβολή.

Αρχή της σελίδας

Προσαρμογή και περιήγηση σε γράφημα Gantt

Το γράφημα Gantt που εμφανίζεται στο δεξιό τμήμα της προεπιλεγμένης λίστας εργασιών έργου, χρησιμοποιεί μια γραμμή χρόνου και γραμμές Gantt για να αναπαραστήσει τις εργασίες στο έργο σας. Μπορείτε να επιλέξετε ποια πεδία χρησιμοποιούνται ως σημεία έναρξης και λήξης για τις γραμμές Gantt. Μπορείτε επίσης να περιηγηθείτε εύκολα στο γράφημα Gantt με τη χρήση της κορδέλας.

Αλλαγή του τρόπου σχεδίασης των γραμμών Gantt

Στην προβολή Gantt, οι γραμμές Gantt σχεδιάζονται με το συσχετισμό των σημείων έναρξης και λήξης των γραμμών με συγκεκριμένα πεδία δεδομένων. Μπορείτε να αλλάξετε ποια πεδία περιέχουν ημερομηνίες έναρξης και λήξης για τις γραμμές τροποποιώντας την προβολή.

 1. Στην καρτέλα Λίστα, στην ομάδα Διαχείριση προβολών, χρησιμοποιήστε τη λίστα Τρέχουσα προβολή για να επιλέξετε την προβολή Gantt που θέλετε να τροποποιήσετε.

 2. Κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται στα δεξιά της περιοχής Τροποποίηση προβολής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Τροποποίηση προβολής.

 3. Στην περιοχή "Στήλες Gantt", στη σελίδα "Επεξεργασία προβολής", επιλέξτε τα κατάλληλα πεδία:

  • Ημερομηνία έναρξης    Επιλέξτε το πεδίο που περιέχει την ημερομηνία κατά την οποία θέλετε κάθε γραμμή Gantt για να ξεκινήσετε.

  • Ημερομηνία παράδοσης    Επιλέξτε το πεδίο που περιέχει την ημερομηνία κατά την οποία θέλετε κάθε γραμμή Gantt για να τερματίσετε.

  • Ποσοστό ολοκλήρωσης    Επιλέξτε το πεδίο που περιέχει το ποσοστό της εργασίας που έχει ολοκληρωθεί σε κάθε εργασία. Ένα λεπτό γραμμή θα σχεδιαστούν στο εσωτερικό του κύριου της γραμμής Gantt, που εμφανίζει αυτό ως ποσοστό της γραμμής Gantt. Αυτό είναι ένας καλός τρόπος για να παρακολουθείτε πόσο μπροστά ή πίσω βρίσκεστε σε μια εργασία.

  • Προαπαιτούμενες εργασίες    Επιλέξτε το πεδίο που παραθέτει τις εργασίες που πρέπει να ολοκληρωθούν πριν να ξεκινήσετε την τρέχουσα εργασία. Αυτό θα σχεδιάσετε ένα βέλος μεταξύ κάθε προαπαιτούμενη εργασία και την τρέχουσα εργασία στο γράφημα Gantt.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να εφαρμοστούν οι αλλαγές.

Μετακίνηση εντός του γραφήματος Gantt

Μπορείτε να προσαρμόσετε την κλίμακα χρόνου που χρησιμοποιείται στην κορυφή του γραφήματος Gantt, ώστε να εμφανίζεται προβολή μεγαλύτερης εικόνας του έργου ή πιο αναλυτική προβολή. Στην καρτέλα Λίστα, στην ομάδα Προβολή Gantt, κάντε κλικ στην επιλογή Μεγέθυνση για πιο αναλυτική εικόνα της κλίμακας χρόνου, με μικρότερες μονάδες χρόνου (όπως ημερομηνίες και ώρες). Κάντε κλικ στην επιλογή Σμίκρυνση για προβολή μεγαλύτερης εικόνας της κλίμακας χρόνου με μεγαλύτερες μονάδες χρόνου (όπως έτη και μήνες).

Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε γρήγορα κύλιση στο σημείο που εμφανίζεται μια συγκεκριμένη εργασία στο γράφημα Gantt. Κάντε κλικ στην εργασία από το αριστερό τμήμα πίνακα της προβολής και, στη συνέχεια, στην καρτέλα Λίστα, στην ομάδα Προβολή Gantt, κάντε κλικ στην επιλογή Κύλιση σε εργασία. Το γράφημα Gantt μετακινείται, ώστε να εμφανιστεί η επιλεγμένη εργασία.

Αρχή της σελίδας

Ορισμός δικαιωμάτων για μεμονωμένη εργασία

Ορισμένα έργα μπορεί να περιέχουν εργασίες στις οποίες δεν θα πρέπει να έχουν όλοι πρόσβαση. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να ορίσετε δικαιώματα για μεμονωμένες εργασίες.

 1. Στην καρτέλα Λίστα, στην ομάδα Διαχείριση προβολών, επιλέξτε Όλες οι εργασίες ή άλλη προβολή εκτός Gantt, από τη λίστα Τρέχουσα προβολή.

 2. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από την εργασία για την οποία θέλετε να προσαρμόσετε τα δικαιώματα και κάντε κλικ στο βέλος που εμφανίζεται.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση δικαιωμάτων για να προσαρμόσετε τα δικαιώματα για την επιλεγμένη εργασία.

 4. Στην καρτέλα Επεξεργασία, κάντε κλικ στην επιλογή Διακοπή μεταβίβασης δικαιωμάτων για να παρέχετε μοναδικά δικαιώματα για κάθε εργασία.

 5. Προσαρμόστε τα δικαιώματα με τον ίδιο τρόπο όπως και για κάθε άλλο στοιχείο του SharePoint.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×