Προσαρμογή της κύριας σελίδας "Η τοποθεσία μου"

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Οι κύριες σελίδες καθορίζουν την εμφάνιση και την αίσθηση όλων των σελίδων της τοποθεσίας σας. Αλλάζοντας τα στυλ ή το περιεχόμενο μιας κύριας σελίδας, μπορείτε να αλλάξετε γρήγορα την εμφάνιση μιας ολόκληρης τοποθεσίας.

Αυτό το άρθρο παρουσιάζει πώς μπορείτε να δημιουργήσετε και να τροποποιήσετε ένα αντίγραφο της υπάρχουσας κύριας σελίδας "Η τοποθεσία μου" και να εφαρμόσετε στη συνέχεια τη νέα ή τροποποιημένη κύρια σελίδα "Η τοποθεσία μου" σε όλες τις σελίδες της συλλογής τοποθεσιών "Η τοποθεσία μου" που είναι προσαρτημένες σε αυτήν. Όταν τροποποιείτε την κύρια σελίδα "Η τοποθεσία μου", όλοι οι χρήστες θα βλέπουν τις αλλαγές σας στη σελίδα τους "Το προφίλ μου".

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις κύριες σελίδες στο άρθρο Εισαγωγή στις κύριες σελίδες του SharePoint.

Σημείωση: Για να ακολουθήσετε τις διαδικασίες που παρουσιάζονται σε αυτό το θέμα, πρέπει να έχετε τα κατάλληλα δικαιώματα. Από προεπιλογή, για να ανοίξετε μια τοποθεσία του SharePoint Online με το SharePoint Designer 2010 και να προσαρμόσετε τις κύριες σελίδες, πρέπει να είστε μέλος των ομάδων "Κάτοχοι τοποθεσίας" ή "Σχεδιαστές" ή διαχειριστής συλλογής τοποθεσιών. Εάν είστε μέλος κάποιας από αυτές τις ομάδες, αλλά δεν βλέπετε τις επιλογές που αναφέρονται σε αυτό το θέμα, η υλοποίηση του SharePoint Online που διαθέτετε ίσως έχει προσαρμοστεί για να περιορίζει ποιος μπορεί να χρησιμοποιεί το SharePoint Designer. Για σχετικές πληροφορίες, επικοινωνήστε με το διαχειριστή τοποθεσίας.

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση: Οι κύριες σελίδες καθορίζουν τη διάταξη σελίδας

Προβολή της κύριας σελίδας η τοποθεσία μου

Προσαρμογή ή δημιουργία από την αρχή;

Προσαρμογή της κύριας σελίδας η τοποθεσία μου

Δημιουργία αντιγράφου της κύριας σελίδας της τοποθεσίας μου

Εργασία με στοιχεία ελέγχου κράτησης θέσης περιεχομένου

Εντοπισμός και τροποποίηση ενός στοιχείου ελέγχου κράτησης θέσης περιεχομένου

Εργασία με στυλ

Βελτίωση της εργασίας με CSS μέσω των ετικετών DIV

Επεξεργασία στυλ στην κύρια σελίδα ή δημιουργία προσαρμοσμένου CSS

Επισκόπηση: Οι κύριες σελίδες καθορίζουν τη διάταξη σελίδας

Οι κύριες σελίδες καθορίζουν τη συνήθη διάταξη και το περιβάλλον εργασίας για τις σελίδες του SharePoint.

Η Τοποθεσία μου κύρια σελίδα εμφανίζει τα στοιχεία μόνιμη που βλέπετε όταν κάνετε περιήγηση μεταξύ των σελίδων στην τοποθεσία μου, όπως στοιχεία ελέγχου στο επάνω μέρος της σελίδας ή τον τίτλο της τοποθεσίας.

Όλα αυτά τα στοιχεία είναι αποθηκευμένα στην κύρια σελίδα "Η τοποθεσία μου".

Οι σελίδες "Η τοποθεσία μου" και "Το προφίλ μου" αντιμετωπίζονται ως σελίδες περιεχομένου στην τοποθεσία. Όταν αυτές οι σελίδες εμφανίζονται σε ένα πρόγραμμα περιήγησης, συνδυάζονται με την κύρια σελίδα "Η τοποθεσία μου" για να δημιουργήσουν μια ενιαία, συνεχόμενη ιστοσελίδα.

Η κύρια σελίδα "Η τοποθεσία μου" εμφανίζει τα μόνιμα στοιχεία και τη διάταξη, ενώ οι σελίδες περιεχομένου εμφανίζουν το μοναδικό περιεχόμενο για τη συγκεκριμένη σελίδα.

Προβολή της κύριας σελίδας "Η τοποθεσία μου"

 1. Ανοίξτε τη ριζική σελίδα "Η τοποθεσία μου", για παράδειγμα https://ΤοΌνομαΤομέαΣας-my.sharepoint.com, στο SharePoint Designer και κάντε κλικ στην επιλογή Κύριες σελίδες από το παράθυρο περιήγησης.

 2. Κάντε κλικ στο στοιχείο mysite.master, για να δείτε συνοπτικές πληροφορίες στη Συλλογή κύριων σελίδων.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία αρχείου στην Κορδέλα, για να ανοίξετε την κύρια σελίδα.

Με αυτήν την ενέργεια, ανοίγει η κύρια σελίδα στο πρόγραμμα επεξεργασίας σελίδων πλήρους οθόνης του SharePoint Designer 2010.

Εδώ, μπορείτε να επεξεργαστείτε τη σελίδα σε Προβολή σχεδίασης, Διαιρεμένη προβολή ή Προβολή κώδικα. Με την υποστήριξη χρόνου σχεδίασης, μπορείτε να δείτε πώς εμφανίζεται η κύρια σελίδα καθώς την προσαρμόζετε. Επίσης, έχετε στη διάθεσή σας εργαλεία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την προσαρμογή ετικετών, στυλ, δεσμών ενεργειών και περιοχών περιεχομένου, όπως απεικονίζεται παρακάτω:

Όταν ανοίγετε την κύρια σελίδα "Η τοποθεσία μου", μπορείτε να επεξεργαστείτε το αρχείο καθώς και τις ιδιότητές του.

Aπολλές δυνατότητες που καθιστούν ευκολότερη τη δημιουργία και προσαρμογή κύριων σελίδων στο SharePoint Designer 2010 από ότι έχουν περάσει στο παρελθόν:

 • Το μενού περιήγησης περιλαμβάνει μια κατηγορία Κύριες σελίδες, που σας μεταφέρει απευθείας στη Συλλογή κύριων σελίδων της τοποθεσίας σας.

 • Κατά την επεξεργασία κύριων σελίδων, μπορείτε να χρησιμοποιείτε εργαλεία επεξεργασίας σελίδων για να εισάγετε και να διαχειρίζεστε επίπεδα ή να τοποθετείτε ετικέτες DIV. Επίσης, μπορείτε να εντοπίζετε γρήγορα αυτά τα επίπεδα ή άλλα στοιχεία, χρησιμοποιώντας το στοιχείο Κλικ για μαζική επιλογή, η οποία περιηγείται για εσάς ανάμεσα στα επικαλυπτόμενα επίπεδα.

 • Όταν δημιουργείτε μια νέα τοποθεσία και σελίδες Τμημάτων Web, τα στοιχεία αυτά συσχετίζονται αυτόματα με τη βασική κύρια σελίδα, ώστε να μην χρειάζεται να τα συσχετίζετε με μη αυτόματο τρόπο κάθε φορά.

Προσαρμογή ή δημιουργία από την αρχή;

Για να χρησιμοποιήσετε μια προσαρμοσμένη κύρια σελίδα "Η τοποθεσία μου" σε τοποθεσίες του SharePoint 2010, μπορείτε:

 • Να προσαρμόσετε ένα αντίγραφο της κύριας σελίδας "Η τοποθεσία μου" (mysite.master) ή

 • Να δημιουργήσετε μια νέα προσαρμοσμένη κύρια σελίδα "Η τοποθεσία μου" από την αρχή και να την ορίσετε ως κύρια σελίδα "Η τοποθεσία μου" για την τοποθεσία σας.

Αυτό το άρθρο εστιάζει στην πρώτη προσέγγιση, δηλαδή την προσαρμογή ενός αντιγράφου της κύριας σελίδας "Η τοποθεσία μου".

Και οι δύο αυτές προσεγγίσεις έχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.

Όταν προσαρμόζετε ένα αντίγραφο του mysite.master,    χρησιμοποιείτε την υπάρχουσα εμφάνιση και αίσθηση του SharePoint, με τις δυνατότητες, την εμπορική επωνυμία και τα στοιχεία σχεδίασης που διαθέτει και τα οποία προσαρμόζετε κατάλληλα ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Ενώ μπορεί να δυσκολεύεστε να κατανοήσετε πώς λειτουργούν όλα τα στοιχεία στη σελίδα mysite.master, αυτή η προσέγγιση είναι χρήσιμη όταν οι απαιτήσεις εμπορικής προσαρμογής ή γενικότερης προσαρμογής είναι ελάχιστες, όπως στην περίπτωση αλλαγής της κεφαλίδας των σελίδων σας στο SharePoint.

Όταν δημιουργείτε μια κενή προσαρμοσμένη κύρια σελίδα "Η τοποθεσία μου" ή χρησιμοποιείτε την κύρια σελίδα εκκίνησης    ως βάση για τη σελίδα σας, δημιουργείτε ολόκληρη τη σχεδίαση από την αρχή. Ενώ αυτή η προσέγγιση μπορεί να είναι απαιτητική, καθώς πρέπει να γνωρίζετε πώς να υλοποιήσετε μια σχεδίαση στο SharePoint, είναι πιο ευέλικτη όταν γνωρίζετε τη σχεδίαση που προσπαθείτε να δημιουργήσετε και εργάζεστε απαλλαγμένοι από υπάρχοντα σχέδια και πρωτότυπα. Η σχεδόν κενή σελίδα λειτουργεί σαν άδειος καμβάς, στον οποίο θα δημιουργήσετε το πρώτο σας σχέδιο, προσθέτοντας στη συνέχεια τα απαιτούμενα στοιχεία του SharePoint.

Προσαρμογή της κύριας σελίδας "Η τοποθεσία μου"

Για να προσαρμόσετε κύριες σελίδες στο SharePoint Designer 2010, πρέπει πρώτα να ανοίξετε το SharePoint Designer 2010 από την ίδια την τοποθεσία ή από το μενού Έναρξη. Έχοντας ανοιχτή την τοποθεσία σας στο SharePoint Designer 2010, κάντε κλικ στην επιλογή Κύριες σελίδες από το παράθυρο περιήγησης.

Για τις περισσότερες τοποθεσίες, στη Συλλογή κύριων σελίδων του SharePoint Online για επιχειρήσεις εμφανίζονται τέσσερις κύριες σελίδες, οι v4.master, minimal.master και default.master, όπως απεικονίζεται εδώ. Εάν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή "Οι τοποθεσίες μου", εμφανίζεται και η κύρια σελίδα mysite.master.

Λίστα κύριων σελίδων του SharePoint 2010.

Δημιουργία αντιγράφου της κύριας σελίδας "Η τοποθεσία μου"

 1. Ανοίξτε την τοποθεσία σας στο SharePoint Designer και κάντε κλικ στην επιλογή Κύριες σελίδες από το παράθυρο περιήγησης.

 2. Κάντε δεξί κλικ στο στοιχείο mysite.master και πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+P για να επικολλήσετε ένα αντίγραφο στη Συλλογή κύριων σελίδων.

 3. Κάντε κλικ στο στοιχείο mysite_copy(1).master, για να δείτε συνοπτικές πληροφορίες στη Συλλογή κύριων σελίδων.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία αρχείου από την Κορδέλα, για να εμφανίσετε την κύρια σελίδα.

Με αυτήν την ενέργεια, η κύρια σελίδα ανοίγει στο πρόγραμμα επεξεργασίας σελίδων πλήρους οθόνης του SharePoint Designer 2010, από το οποίο μπορείτε να επεξεργαστείτε τη σελίδα σε Προβολή σχεδίασης, Διαιρεμένη προβολή ή Προβολή κώδικα. Με την υποστήριξη χρόνου σχεδίασης, μπορείτε να δείτε πώς εμφανίζεται η κύρια σελίδα καθώς την προσαρμόζετε. Υπάρχουν επίσης διαθέσιμα εργαλεία που σας επιτρέπουν να περιηγείστε και να προσαρμόζετε ετικέτες, στυλ, δέσμες ενεργειών και περιοχές περιεχομένου, όπως απεικονίζεται εδώ.

Εργασία με στοιχεία ελέγχου κράτησης θέσης περιεχομένου

Οι κύριες σελίδες και οι σελίδες περιεχομένου συνεργάζονται χρησιμοποιώντας ένα σύνολο περιοχών με δυνατότητα αντικατάστασης ή στοιχείων ελέγχου κράτησης θέσης περιεχομένου. Κάθε σύμβολο κράτησης θέσης περιεχομένου (που εμφανίζεται ως ContentPlaceHolder στον κώδικα σελίδας) αντιπροσωπεύει περιεχόμενο που μπορεί να αντικατασταθεί στην κύρια σελίδα. Οποιαδήποτε σελίδα στην τοποθεσία μπορεί να αντικαταστήσει τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο σύμβολο κράτησης θέσης, παρέχοντας ένα αντίστοιχο στοιχείο ελέγχου περιεχομένου. Αυτό το στοιχείο ελέγχου περιεχομένου μπορεί να είναι κενό, καταργώντας πλήρως το στοιχείο από τη σελίδα απόδοσης.

Σημαντικό: Όταν προσαρμόζετε κύριες σελίδες, αποφύγετε τη διαγραφή των συμβόλων κράτησης θέσης περιεχομένου. Η διαγραφή μπορεί να καταστρέψει ορισμένες σελίδες ή ακόμη και τοποθεσίες που συσχετίζονται με την κύρια σελίδα. Είναι προτιμότερο να αποκρύψετε παρά να διαγράψετε αυτά τα στοιχεία ελέγχου.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Διαχείριση περιοχών περιεχομένου, για να εντοπίσετε κάθε στοιχείο ελέγχου κράτησης θέσης περιεχομένου στη σελίδα. Μπορείτε να δείτε το στοιχείο ελέγχου στην προβολή κώδικα και στο πρόγραμμα επεξεργασίας WYSIWYG.

Ένα άλλο ιδιαίτερα σημαντικό σύμβολο κράτησης θέσης περιεχομένου είναι το PlaceHolderMain, επειδή πρόκειται για το στοιχείο που αντικαθίσταται από κάθε σελίδα περιεχομένου κατά την προβολή της σε ένα πρόγραμμα περιήγησης Web.

Το στοιχείο ελέγχου PlaceHolderMain αντικαθίσταται από κάθε σελίδα περιεχομένου, όταν η κύρια σελίδα "Η τοποθεσία μου" προβάλλεται σε ένα πρόγραμμα περιήγησης.

Μπορείτε να αλλάξετε τη διάταξη του περιεχομένου σε μια τοποθεσία του SharePoint, αλλάζοντας τη θέση των στοιχείων ελέγχου κράτησης θέσης περιεχομένου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εργασία με σύμβολα κράτησης θέσης περιεχομένου, ανατρέξτε στο θέμα εργασία με στοιχεία ελέγχου κράτησης θέσης περιεχομένου.

Το στοιχείο ελέγχου κράτησης θέσης περιεχομένου είναι ένα τμήμα κώδικα σε μια κύρια σελίδα που συνεργάζεται με ένα στοιχείο ελέγχου περιεχομένου σε μια σελίδα περιεχομένου. Το στοιχείο ελέγχου κράτησης θέσης περιεχομένου εμφανίζει το προεπιλεγμένο περιεχόμενο (που ενδέχεται και να μην υπάρχει, εάν το στοιχείο ελέγχου είναι κενό) για τη συγκεκριμένη περιοχή της σελίδας. Το προεπιλεγμένο περιεχόμενο μπορεί να αντικατασταθεί από ένα μοναδικό περιεχόμενο που παρέχεται από ένα στοιχείο ελέγχου περιεχομένου σε μια σελίδα περιεχομένου.

Εντοπισμός και τροποποίηση στοιχείου ελέγχου κράτησης θέσης περιεχομένου

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να εντοπίσετε το στοιχείο ελέγχου κράτησης θέσης περιεχομένου PlaceHolderSiteName σε μια κύρια σελίδα "Η τοποθεσία μου" του SharePoint 2010.

 1. Ανοίξτε την τοποθεσία σας στο SharePoint Designer 2010 και κάντε κλικ στην επιλογή Κύριες σελίδες από το παράθυρο περιήγησης.

  Σημείωση: Εάν δεν βλέπετε Κύριων σελίδων στο παράθυρο περιήγησης, τους ενδέχεται να έχει απενεργοποιηθεί στο SharePoint. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με το διαχειριστή της τοποθεσίας. Μάθετε περισσότερα στη Διαχείριση του SharePoint Designer 2010.

 2. Στη Συλλογή κύριων σελίδων, κάντε κλικ στο στοιχείο mysite.master.

 3. Στη σελίδα σύνοψης της κύριας σελίδας, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία αρχείου.

 4. Εάν σας ζητηθεί η ανάληψη ελέγχου του αρχείου, κάντε κλικ στην επιλογή Ναι.

 5. Εάν βλέπετε τη σελίδα σε προβολή σχεδίασης, μπορείτε απλώς να κάνετε κλικ σε μια περιοχή της σελίδας, για να δείτε το στοιχείο ελέγχου κράτησης θέσης περιεχομένου που εξυπηρετεί αυτό το περιεχόμενο.

 6. Στη λίστα των περιοχών περιεχομένου, επιλέξτε το στοιχείο PlaceHolderSiteName και κάντε κλικ στην επιλογή Μετάβαση σε. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να επιλέξετε το στοιχείο ελέγχου κράτησης θέσης περιεχομένου στη σελίδα.

Σημείωση:  Οι ιδιότητες ετικέτας για αυτό το σύμβολο κράτησης θέσης ρυθμίζονται στην τιμή "Ορατό=Ψευδές" από προεπιλογή. Στη Διαιρεμένη προβολή του SharePoint Designer 2010, επιλέξτε την ετικέτα, κάντε δεξί κλικ επάνω της και, στη συνέχεια, επιλέξτε την εντολή "Ιδιότητες ετικέτας" από το μενού περιβάλλοντος που εμφανίζεται, για να δείτε την τιμή.


Με αυτήν την ενέργεια, εμφανίζονται οι ιδιότητες ετικέτας για το στοιχείο ελέγχου PlaceHolderSiteName.

 1. Από εδώ, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις και τη θέση του, να εφαρμόσετε διαφορετικά στυλ και πολλά ακόμη. Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές σας, αποθηκεύστε την κύρια σελίδα.

 2. Εάν εμφανιστεί μια προειδοποίηση που σας ενημερώνει ότι οι αλλαγές θα προσαρμόσουν τη σελίδα από τον ορισμό της τοποθεσίας της, κάντε κλικ στην επιλογή Ναι.

Σημείωση:  Οι σελίδες του SharePoint είναι από προεπιλογή συσχετισμένες με τα αρχεία ορισμού τοποθεσίας. Όταν προσαρμόζετε μια κύρια σελίδα στο SharePoint Designer 2010, παύει να συσχετίζεται με τον ορισμό τοποθεσίας. Ως αποτέλεσμα, ενδέχεται να απαιτούνται επιπλέον εργασίες διαχείρισης μετά τις μελλοντικές ενημερώσεις ή αναβαθμίσεις στο SharePoint και για αυτόν ακριβώς το λόγο εμφανίζεται το συγκεκριμένο μήνυμα. Μπορείτε να επαναφέρετε την κύρια σελίδα στον ορισμό τοποθεσίας της οποιαδήποτε στιγμή, εάν χρειάζεται.


Οι αλλαγές σας εμφανίζονται σε κάθε σελίδα που είναι προσαρτημένη σε αυτήν την κύρια σελίδα, εκτός εάν αυτές οι σελίδες προσαρμόστηκαν απευθείας.

Εργασία με στυλ

Ο ευκολότερος και ταχύτερος τρόπος αλλαγής των στυλ στην κύρια σελίδα σας είναι να εφαρμόσετε ένα προσχεδιασμένο θέμα στη σελίδα. Μπορείτε να δείτε και να εφαρμόσετε διαθέσιμα θέματα, κάνοντας κλικ στη σύνδεση Αλλαγή θέματος τοποθεσίας, στην περιοχή Προσαρμογή της καρτέλας Ρυθμίσεις τοποθεσίας στο SharePoint Designer.

Ωστόσο, εάν αντιστοιχίζετε εταιρικά χρώματα, γραφικά, μορφοποίηση κειμένου ή άλλα χαρακτηριστικά στυλ, ίσως θελήσετε να δημιουργήσετε τα δικά σας προσαρμοσμένα στυλ και να τα προσθέσετε απευθείας στην κύρια σελίδα ή να τα τοποθετήσετε σε εξωτερικά επικαλυπτόμενα φύλλα στυλ (CSS) που θα επισυνάψετε στην κύρια σελίδα.

Βελτίωση της εργασίας με CSS μέσω των ετικετών DIV

Η κύρια σελίδα "Η τοποθεσία μου" στο SharePoint 2010 χρησιμοποιεί ετικέτες DIV για να καθορίσει στοιχεία και ενότητες γραμμής αποκλεισμού στη σελίδα. Οι ετικέτες DIV προσφέρουν μια σειρά πλεονεκτημάτων που δεν παρείχαν οι ετικέτες πίνακα των προηγούμενων εκδόσεων. Με τις ετικέτες DIV, διαθέτετε:

 • Περισσότερη ευελιξία στη διαμόρφωση του στυλ της σελίδας με CSS

 • Λιγότερες σημάνσεις

 • Ταχύτερη λήψη δεδομένων

 • Καλύτερη βελτιστοποίηση μηχανισμού αναζήτησης

 • Βελτιωμένη υποστήριξη προσβασιμότητας

 • Βελτιωμένη υποστήριξη προγράμματος περιήγησης

Οι πίνακες HTML εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται, όταν για παράδειγμα εσείς ή οι χρήστες σας εισάγετε Τμήματα Web και άλλο περιεχόμενο του SharePoint στη σελίδα. Ωστόσο, για την προσαρμογή κύριων σελίδων, εργάζεστε κυρίως με τις ετικέτες DIV για τη δόμηση του περιεχομένου.

Χρήση ετικετών Div κατά την προσαρμογή της κύριας σελίδας "Η τοποθεσία μου"

Επεξεργασία στυλ στην κύρια σελίδα ή δημιουργία προσαρμοσμένου CSS

Για να επεξεργαστείτε στυλ, κάντε κλικ στο μενού Στυλ και επιλέξτε ανάμεσα στις διαφορετικές δυνατότητες της Κορδέλας για να εργαστείτε με CSS σύμφωνα με τον τρόπο που σας εξυπηρετεί καλύτερα.

Μπορείτε να δημιουργήσετε και να εφαρμόσετε νέα στυλ ή να επισυνάψετε ένα φύλλο στυλ χρησιμοποιώντας τις εντολές στην Κορδέλα. Χρησιμοποιήστε την εντολή Διαχείριση στυλ, για να κατηγοριοποιήσετε στυλ ανά στοιχείο, σειρά ή τύπο, για να εμφανίσετε μόνο τα στυλ που χρησιμοποιούνται στη σελίδα ή στο στοιχείο και για να δείτε μια προεπισκόπηση των στυλ.

Παράθυρο διαλόγου "Δημιουργία στυλ" για την κύρια σελίδα "Η τοποθεσία μου".

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×