Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Προσαρμογή της Κορδέλας στο Office

Τιμπορείτε να προσαρμόσετε: μπορείτε να εξατομικεύσετε την κορδέλα για να τακτοποιήσετε τις καρτέλες και τις εντολές με τη σειρά που θέλετε, να αποκρύψετε ή να επανεμφανίσετε την κορδέλα και να αποκρύψετε τις εντολές που χρησιμοποιείτε λιγότερο συχνά. Επίσης, μπορείτε να εξαγάγετε ή να εισαγάγετε μια προσαρμοσμένη κορδέλα.

Μια εικόνα που εμφανίζει τα τμήματα μιας κορδέλας: καρτέλες, εντολές, ομάδες εντολών

Τι δενμπορείτε να προσαρμόσετε: δεν μπορείτε να μειώσετε το μέγεθος της κορδέλας σας ή το μέγεθος του κειμένου ή των εικονιδίων στην κορδέλα. Ο μόνος τρόπος για να το κάνετε αυτό είναι να αλλάξετε την ανάλυση της οθόνης σας, η οποία θα άλλαζε το μέγεθος όλων των περιεχομένων της σελίδας σας.

Κατά την προσαρμογή της κορδέλας: οι προσαρμογές σας ισχύουν μόνο για το πρόγραμμα του Office στο οποίο εργάζεστε τη δεδομένη στιγμή. Για παράδειγμα, εάν εξατομικεύσετε την κορδέλα σας στο PowerPoint, οι ίδιες αλλαγές δεν θα είναι ορατές στο Excel. Εάν θέλετε παρόμοιες προσαρμογές στις άλλες εφαρμογές του Office, θα πρέπει να ανοίξετε κάθε μία από αυτές τις εφαρμογές για να κάνετε τις ίδιες αλλαγές.

Συμβουλή: Δεν μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα της κορδέλας ή τα εικονίδιά της, αλλά μπορείτε να αλλάξετε το συνδυασμό χρωμάτων που χρησιμοποιεί το Office σε ολόκληρη. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Αλλαγή του θέματος του Office.

Για να αποκρύψετε την κορδέλα:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή στην οποία θέλετε να αποκρύψετε την κορδέλα σας, όπως το PowerPoint ή το Excel.

 2. Στην επάνω δεξιά γωνία της εφαρμογής, επιλέξτε το ^.

  Επιλέξτε το ^ για να αποκρύψετε την κορδέλα σας.

Για να εμφανίσετε την κορδέλα:

 1. Επιλέξτε μια καρτέλα, όπως το σπίτι.

 2. Όταν η κορδέλα επεκταθεί, στην επάνω δεξιά γωνία, επιλέξτε το Κουμπί "Ξεκαρφίτσωμα" στο Office 2016 για να καρφιτσώσετε την κορδέλα στο επάνω μέρος, ώστε να παραμείνει εκεί.

  Στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης σας, επιλέξτε το PIN για να καρφιτσώσετε την κορδέλα στη σελίδα σας, ώστε να παραμείνει εκεί.

Εάν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ανάγνωσης, πατήστε το πλήκτρο ESC για να εμφανίσετε την κορδέλα.

Οι καρτέλες της κορδέλας σας είναι αρχική, εισαγωγή, σχεδίαση, κ. λπ. Για παράδειγμα, η παρακάτω εικόνα εμφανίζει τις καρτέλες στο Word.

Μια εικόνα των καρτελών σας στην κορδέλα του Word.

Μπορείτε να προσθέσετε προσαρμοσμένες καρτέλες ή να μετονομάσετε και να αλλάξετε τη σειρά των προεπιλεγμένων καρτελών που είναι ενσωματωμένες στο Office. Οι προσαρμοσμένες καρτέλες στη λίστα Προσαρμογή της κορδέλας έχουν (προσαρμοσμένα) μετά το όνομα, αλλά η λέξη (προσαρμοσμένη) δεν εμφανίζεται στην κορδέλα.

Άνοιγμα του παραθύρου "προσαρμογή της κορδέλας"

Για να εργαστείτε με την κορδέλα, πρέπει να φτάσετε στο παράθυρο Προσαρμογή της κορδέλας. Δείτε πώς μπορείτε να το κάνετε αυτό.

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή στην οποία θέλετε να προσαρμόσετε την κορδέλα σας, όπως το PowerPoint ή το Excel.

 2. Τοποθετήστε το ποντίκι σας σε οποιονδήποτε κενό χώρο στην κορδέλα και, στη συνέχεια, κάντε δεξί κλικ.

  Τοποθετήστε το ποντίκι σας σε οποιονδήποτε κενό χώρο στην κορδέλα και κάντε δεξί κλικ και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προσαρμογή της κορδέλας.

 3. Κάντε κλικ στην εντολή Προσαρμογή της Κορδέλας.

Τώρα είστε έτοιμοι να κάνετε τα παρακάτω βήματα για να προσαρμόσετε την κορδέλα σας.

Αλλαγή της σειράς των προεπιλεγμένων ή των προσαρμοσμένων καρτελών

Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά των καρτελών "Κεντρική", "Εισαγωγή", "Σχεδίαση", "Σχεδίαση" και "άλλες". Δεν μπορείτε να αλλάξετε την τοποθέτηση της καρτέλας " αρχείο ".

 1. Στο παράθυρο Προσαρμογή της Κορδέλας κάτω από τη λίστα Προσαρμογή της Κορδέλας, κάντε κλικ στην καρτέλα που θέλετε να μετακινήσετε.

  Επισημάνετε την καρτέλα που θέλετε να μετακινήσετε και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το επάνω και το κάτω βέλος για να αλλάξετε τη θέση.

 2. Κάντε κλικ στο βέλος Μετακίνηση επάνω ή Μετακίνηση κάτω, μέχρι να έχετε τη σειρά που θέλετε.

 3. Για να δείτε και να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Προσθήκη προσαρμοσμένης καρτέλας

Όταν κάνετε κλικ στην επιλογή Δημιουργία καρτέλας, προσθέτετε μια προσαρμοσμένη καρτέλα και μια προσαρμοσμένη ομάδα. Μπορείτε να προσθέσετε εντολές μόνο σε προσαρμοσμένες ομάδες.

 1. Στο παράθυρο Προσαρμογή της Κορδέλας, κάτω από τη λίστα Προσαρμογή της Κορδέλας, κάντε κλικ στην επιλογή Νέα καρτέλα.

 2. Για να δείτε και να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Μετονομασία προεπιλεγμένης ή προσαρμοσμένης καρτέλας

 1. Στο παράθυρο Προσαρμογή της Κορδέλας κάτω από τη λίστα Προσαρμογή της Κορδέλας, κάντε κλικ στην καρτέλα που θέλετε να μετονομάσετε.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Μετονομασία και πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα.

 3. Για να δείτε και να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Απόκρυψη προεπιλεγμένης ή προσαρμοσμένης καρτέλας

Μπορείτε να αποκρύψετε τις προσαρμοσμένες και τις προεπιλεγμένες καρτέλες. Αλλά μπορείτε να καταργήσετε μόνο προσαρμοσμένες καρτέλες. Δεν μπορείτε να αποκρύψετε την καρτέλα αρχείο.

 1. Στο παράθυρο Προσαρμογή της Κορδέλας κάτω από τη λίστα Προσαρμογή της Κορδέλας, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στην προεπιλεγμένη ή την προσαρμοσμένη καρτέλα που θέλετε να αποκρύψετε.

 2. Για να δείτε και να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Κατάργηση προσαρμοσμένης καρτέλας

Μπορείτε να αποκρύψετε τόσο τις προσαρμοσμένες όσο και τις προεπιλεγμένες καρτέλες, αλλά μπορείτε να καταργήσετε μόνο τις προσαρμοσμένες καρτέλες. Οι προσαρμοσμένες καρτέλες και ομάδες έχουν (προσαρμοσμένα) μετά το όνομα, αλλά η λέξη (προσαρμοσμένη) δεν εμφανίζεται στην κορδέλα.

 1. Στο παράθυρο Προσαρμογή της Κορδέλας κάτω από τη λίστα Προσαρμογή της Κορδέλας, κάντε κλικ στην καρτέλα που θέλετε να καταργήσετε.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση.

 3. Για να δείτε και να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Μπορείτε να προσθέσετε προσαρμοσμένες ομάδες ή να μετονομάσετε και να αλλάξετε τη σειρά των προεπιλεγμένων ομάδων που είναι ενσωματωμένες στο Office. Οι προσαρμοσμένες ομάδες στη λίστα Προσαρμογή της κορδέλας έχουν (προσαρμοσμένα) μετά το όνομα, αλλά η λέξη (προσαρμοσμένη) δεν εμφανίζεται στην κορδέλα.

Αλλαγή της σειράς των προεπιλεγμένων και των προσαρμοσμένων ομάδων

 1. Στο παράθυρο Προσαρμογή της Κορδέλας κάτω από τη λίστα Προσαρμογή της Κορδέλας, κάντε κλικ στην ομάδα που θέλετε να μετακινήσετε.

 2. Κάντε κλικ στο βέλος Μετακίνηση επάνω ή Μετακίνηση κάτω, μέχρι να έχετε τη σειρά που θέλετε.

 3. Για να δείτε και να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Προσθήκη προσαρμοσμένης ομάδας σε καρτέλα

Μπορείτε να προσθέσετε μια προσαρμοσμένη ομάδα είτε σε μια προσαρμοσμένη καρτέλα είτε σε μια προεπιλεγμένη καρτέλα.

 1. Στο παράθυρο Προσαρμογή της Κορδέλας κάτω από τη λίστα Προσαρμογή της Κορδέλας, κάντε κλικ στην καρτέλα στην οποία θέλετε να προσθέσετε μια ομάδα.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Νέα ομάδα.

 3. Για να μετονομάσετε την ομάδα Νέα ομάδα (Προσαρμογή), κάντε δεξί κλικ στην ομάδα, κάντε κλικ στην εντολή Μετονομασία και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα.

  Σημείωση: Μπορείτε επίσης να προσθέσετε ένα εικονίδιο για να αντιπροσωπεύσετε την προσαρμοσμένη ομάδα, κάνοντας κλικ στην προσαρμοσμένη ομάδα και, στη συνέχεια, να μετονομάσετε. Όταν ανοίξει το παράθυρο διαλόγου σύμβολο , επιλέξτε ένα εικονίδιο που θα αντιπροσωπεύει την ομάδα.

 4. Για να αποκρύψετε τις ετικέτες για τις εντολές που προσθέτετε σε αυτή την προσαρμοσμένη ομάδα, κάντε δεξί κλικ στην ομάδα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Απόκρυψη ετικετών εντολών. Επαναλάβετε την κατάργηση απόκρυψης.

 5. Για να δείτε και να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Μετονομασία προεπιλεγμένης ή προσαρμοσμένης ομάδας

 1. Στο παράθυρο Προσαρμογή της Κορδέλας κάτω από τη λίστα Προσαρμογή της Κορδέλας, κάντε κλικ στην καρτέλα ή στην ομάδα που θέλετε να μετονομάσετε.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Μετονομασία και πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα.

 3. Για να δείτε και να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Κατάργηση προεπιλεγμένης ή προσαρμοσμένης ομάδας

 1. Στο παράθυρο Προσαρμογή της Κορδέλας κάτω από τη λίστα Προσαρμογή της Κορδέλας, κάντε κλικ στην ομάδα που θέλετε να καταργήσετε.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση.

 3. Για να δείτε και να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αντικατάσταση προεπιλεγμένης ομάδας με μια προσαρμοσμένη ομάδα

Δεν μπορείτε να καταργήσετε μια εντολή από μια ομάδα που είναι ενσωματωμένη στο Microsoft Office. Ωστόσο, μπορείτε να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη ομάδα με τις εντολές που θέλετε να αντικαταστήσετε με την προεπιλεγμένη ομάδα.

 1. Στο παράθυρο Προσαρμογή της Κορδέλας κάτω από τη λίστα Προσαρμογή της Κορδέλας, κάντε κλικ στην προεπιλεγμένη καρτέλα στην οποία θέλετε να προσθέσετε μια προσαρμοσμένη ομάδα.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Νέα ομάδα.

 3. Κάντε δεξί κλικ στη νέα ομάδα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Μετονομασία.

 4. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη νέα ομάδα και επιλέξτε ένα εικονίδιο που θα αντιπροσωπεύει τη νέα ομάδα, όταν αλλάζει το μέγεθος της Κορδέλας.

 5. Στη λίστα Επιλογή εντολών από, κάντε κλικ στην επιλογή Κύριες καρτέλες.

 6. Κάντε κλικ στο σύμβολο του συν (+) δίπλα στην προεπιλεγμένη καρτέλα που περιέχει την ομάδα που θέλετε να προσαρμόσετε.

 7. Κάντε κλικ στο σύμβολο του συν (+) δίπλα στην προεπιλεγμένη ομάδα που θέλετε να προσαρμόσετε.

 8. Κάντε κλικ στην εντολή που θέλετε να προσθέσετε στην προσαρμοσμένη ομάδα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

 9. Κάντε δεξί κλικ στην προεπιλεγμένη ομάδα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Κατάργηση.

Για να προσθέσετε εντολές σε μια ομάδα, πρέπει πρώτα να προσθέσετε μια προσαρμοσμένη ομάδα σε μια προεπιλεγμένη καρτέλα ή σε μια νέα προσαρμοσμένη καρτέλα. Μόνο οι εντολές που προστίθενται σε προσαρμοσμένες ομάδες μπορούν να μετονομαστεί.

Οι προεπιλεγμένες εντολές εμφανίζονται με γκρι κείμενο. Δεν μπορείτε να τους μετονομάσετε, να αλλάξετε τα εικονίδιά τους ή να αλλάξετε τη σειρά τους.

Εντολές που προστίθενται σε μια νέα ομάδα στην προεπιλεγμένη καρτέλα

Αλλαγή της σειράς των εντολών σε προσαρμοσμένες ομάδες

 1. Στο παράθυρο Προσαρμογή της Κορδέλας κάτω από τη λίστα Προσαρμογή της Κορδέλας, κάντε κλικ στην εντολή που θέλετε να μετακινήσετε.

 2. Κάντε κλικ στο βέλος Μετακίνηση επάνω ή Μετακίνηση κάτω, μέχρι να έχετε τη σειρά που θέλετε.

 3. Για να δείτε και να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Προσθήκη εντολών σε προσαρμοσμένη ομάδα

 1. Στο παράθυρο Προσαρμογή της Κορδέλας κάτω από τη λίστα Προσαρμογή της Κορδέλας, κάντε κλικ στην προσαρμοσμένη ομάδα στην οποία θέλετε να προσθέσετε μια εντολή.

 2. Στη λίστα Επιλογή εντολών από, κάντε κλικ στη λίστα από την οποία θέλετε να προσθέσετε εντολές, για παράδειγμα, Δημοφιλείς εντολές ή Όλες οι εντολές.

  Λίστα "Επιλογή εντολών από"

 3. Κάντε κλικ σε μια εντολή στη λίστα που επιλέγετε.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

 5. Για να δείτε και να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Κατάργηση εντολής από προσαρμοσμένη ομάδα

Μπορείτε να καταργήσετε εντολές μόνο από μια προσαρμοσμένη ομάδα.

 1. Στο παράθυρο Προσαρμογή της Κορδέλας κάτω από τη λίστα Προσαρμογή της Κορδέλας, κάντε κλικ στην εντολή που θέλετε να καταργήσετε.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση.

 3. Για να δείτε και να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Μετονομασία εντολής που προσθέσατε σε μια προσαρμοσμένη ομάδα

 1. Στο παράθυρο Προσαρμογή της Κορδέλας κάτω από τη λίστα Προσαρμογή της Κορδέλας, κάντε κλικ στην εντολή που θέλετε να μετονομάσετε.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Μετονομασία και πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα.

 3. Για να δείτε και να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Μπορείτε να επαναφέρετε όλες τις καρτέλες στην αρχική τους κατάσταση ή μπορείτε να επαναφέρετε τις καρτέλες επιλογής στην αρχική τους κατάσταση. Όταν επαναφέρετε όλες τις καρτέλες στην κορδέλα, μπορείτε επίσης να επαναφέρετε τη γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης για να εμφανίσετε μόνο τις προεπιλεγμένες εντολές.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να επαναφέρετε την κορδέλα:

 1. Στο παράθυρο Προσαρμογή της Κορδέλας, επιλέξτε Επαναφορά.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Επαναφορά όλων των προσαρμογών.

Επαναφορά μόνο της επιλεγμένης καρτέλας στην προεπιλεγμένη ρύθμιση

Μπορείτε να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες καρτέλες μόνο στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις τους.

 1. Στο παράθυρο Προσαρμογή της Κορδέλας, επιλέξτε την προεπιλεγμένη καρτέλα την οποία θέλετε να επαναφέρετε στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Επαναφορά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επαναφορά μόνο της επιλεγμένης καρτέλας της Κορδέλας.

Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση των προσαρμογών της κορδέλας και της γραμμής εργαλείων γρήγορης πρόσβασης σε ένα αρχείο που μπορεί να εισαχθεί και να χρησιμοποιηθεί από έναν συνάδελφο ή σε άλλον υπολογιστή.

Βήμα 1: εξαγωγή της προσαρμοσμένης κορδέλας:

 1. Στο παράθυρο Προσαρμογή της Κορδέλας, επιλέξτε Εισαγωγή/Εξαγωγή.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Εξαγωγή όλων των προσαρμογών.

Βήμα 2: εισαγωγή της προσαρμοσμένης κορδέλας και της γραμμής εργαλείων γρήγορης πρόσβασης στον άλλο υπολογιστή σας

Σημαντικό: Όταν εισάγετε ένα αρχείο προσαρμογής της κορδέλας, χάνετε όλες τις προηγούμενες δυνατότητες της κορδέλας και των προσαρμογών της γραμμής εργαλείων γρήγορης πρόσβασης. Εάν πιστεύετε ότι μπορεί να θέλετε να επαναφέρετε την προσαρμογή που έχετε αυτήν τη στιγμή, θα πρέπει να τις εξαγάγετε πριν από την εισαγωγή νέων προσαρμογών.

 1. Στο παράθυρο Προσαρμογή της Κορδέλας, επιλέξτε Εισαγωγή/Εξαγωγή.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή αρχείου προσαρμογών.

Σχετικά θέματα

Προσαρμογή της Γραμμής εργαλείων γρήγορης πρόσβασης

Μπορείτε να εξατομικεύσετε την Κορδέλα και τις γραμμές εργαλείων στο Office όπως ακριβώς θέλετε, εμφανίζοντας τις εντολές που χρησιμοποιείτε συχνά και αποκρύπτοντας εκείνες που χρησιμοποιείτε σπάνια. Μπορείτε να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες καρτέλες ή να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες καρτέλες και ομάδες οι οποίες θα περιέχουν τις εντολές που χρησιμοποιείτε συχνά.

Σημείωση: Δεν μπορείτε να μετονομάσετε τις προεπιλεγμένες εντολές, να αλλάξετε τα εικονίδια που σχετίζονται με αυτές τις προεπιλεγμένες εντολές ή να αλλάξετε τη σειρά αυτών των εντολών.

 1. Για να προσαρμόσετε την κορδέλα, ανοίξτε ή δημιουργήστε ένα έγγραφο του Excel, του Word ή του PowerPoint.

 2. Μεταβείτε στις Προτιμήσεις εφαρμογών και επιλέξτε κορδέλα και γραμμή εργαλείων.

  Office2016 για Mac Προτιμήσεις κορδέλας εργαλείων
 3. Στο παράθυρο καρτέλα κορδέλας , επιλέξτε τις εντολές που θέλετε να προσθέσετε ή να καταργήσετε από την κορδέλα σας και επιλέξτε τα βέλη προσθήκη ή κατάργηση.

  Office2016 για Mac Προσαρμογή της κορδέλας

  Σημείωση: Για να καταργήσετε τις προεπιλεγμένες καρτέλες ή εντολές, όπως η καρτέλα Αρχική σελίδα ή Εισαγωγή από την κορδέλα, καταργήστε την επιλογή του σχετικού πλαισίου ελέγχου στο πλαίσιο Προσαρμογή της κορδέλας.

Δείτε παρακάτω τι μπορείτε να προσαρμόσετε στην Κορδέλα:

 • Μετονομασία των καρτελών: για να μετονομάσετε, να επιλέξετε μια καρτέλα, όπως " κεντρική", " Εισαγωγή", " Σχεδίαση " στο πλαίσιο " Προσαρμογή της κορδέλας ", επιλέξτε Office2016_for_Mac_Customize_Ribbon_Settings > Μετονομασία.

 • Προσθήκη νέας καρτέλας ή νέας ομάδας: για να προσθέσετε νέα καρτέλα ή νέα ομάδα, επιλέξτε Office2016 για Mac Προσαρμογή κουμπιού "Προσθήκη" της κορδέλας κάτω από το πλαίσιο Προσαρμογή της κορδέλας και επιλέξτε νέα καρτέλα ή νέα ομάδα.

 • Κατάργηση καρτελών: Μπορείτε να καταργήσετε προσαρμοσμένες καρτέλες μόνο από την Κορδέλα. Για να καταργήσετε, επιλέξτε την καρτέλα σας στο πλαίσιο Προσαρμογή της κορδέλας και επιλέξτε Office2016 για Mac Προσαρμογή κουμπιού "Κατάργηση" της κορδέλας .

Προσαρμογή της Γραμμής εργαλείων γρήγορης πρόσβασης

Εάν θέλετε απλά να έχετε μερικές εντολές στη διάθεσή σας, το καλύτερο είναι να χρησιμοποιήσετε τη γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης. Αυτά είναι τα εικονίδια που βρίσκονται επάνω από την Κορδέλα και είναι πάντα ενεργά, ανεξάρτητα από την καρτέλα στην οποία βρίσκεστε στην Κορδέλα.

Office2016 για Mac Γραμμή εργαλείων γρήγορης Πρόσβασης
 1. Για να προσαρμόσετε τη γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης, ανοίξτε ή δημιουργήστε ένα έγγραφο του Excel, του Word ή του PowerPoint.

 2. Μεταβείτε στις Προτιμήσεις εφαρμογών και επιλέξτε γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης.

  Office2016 για Mac Προσαρμογή της γραμμής εργαλείων γρήγορης Πρόσβασης
 3. Στο παράθυρο καρτέλα γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης , επιλέξτε τις εντολές και επιλέξτε τα βέλη για να τα προσθέσετε ή να τα καταργήσετε από το πλαίσιο Προσαρμογή γραμμής εργαλείων γρήγορης πρόσβασης .

  Σημείωση: Εάν δεν βλέπετε τις εντολές που θέλετε να προσθέσετε στη γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης, αυτό συμβαίνει επειδή δεν το υποστηρίζουμε αυτή τη στιγμή.

  Μόλις επιλέξετε μια εντολή, θα εμφανιστεί στο τέλος της γραμμής εργαλείων γρήγορης πρόσβασης.

  Ακολουθούν παρακάτω οι προεπιλεγμένες εντολές στη Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης:

  Office2016 για Mac Προσαρμογή μενού της γραμμής εργαλείων γρήγορης πρόσβασης

  Εάν θέλετε απλώς να προσθέσετε μία από αυτές τις εντολές, απλώς επιλέξτε το όνομα της εντολής για να την προσθέσετε ή να την καταργήσετε από τη γραμμή εργαλείων. Τα στοιχεία που εμφανίζονται στη γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης, θα έχουν το σημάδι ελέγχου Εμφανίζει το εικονίδιο με το σημάδι ελέγχου για το μενού της γραμμής εργαλείων γρήγορης πρόσβασης στο Office 2016 για Mac. δίπλα τους.

Ελαχιστοποίηση ή ανάπτυξη της κορδέλας

Μπορείτε να ελαχιστοποιήσετε την κορδέλα, έτσι ώστε να εμφανίζονται μόνο οι καρτέλες.

Διευρυμένη κορδέλα

Διευρυμένη κορδέλα

Συμπτυγμένη κορδέλα

Συμπτυγμένη κορδέλα

Ελαχιστοποίηση της κορδέλας ενώ εργάζεστε

 • Στη δεξιά πλευρά της κορδέλας, επιλέξτε Κουμπί "Ελαχιστοποίηση της κορδέλας" .

Ανάπτυξη της κορδέλας ενώ εργάζεστε

 • Στη δεξιά πλευρά της κορδέλας, επιλέξτε Κουμπί "Ανάπτυξη της κορδέλας" .

Ελαχιστοποίηση της κορδέλας όταν ανοίγει ένα αρχείο

Από προεπιλογή, η κορδέλα αναπτύσσεται κάθε φορά που ανοίγετε ένα αρχείο, αλλά μπορείτε να αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση, ώστε η κορδέλα να είναι πάντα ελαχιστοποιημένη.

 • Στο μενού Προβολή , καταργήστε την επιλογή από το σημάδι ελέγχου της κορδέλας .

 • Για να εμφανίσετε ξανά την κορδέλα όταν ανοίγετε ένα αρχείο, στο μενού Προβολή , επιλέξτε κορδέλα ή απλώς αναπτύξτε την κορδέλα, επιλέγοντας Κουμπί "Ανάπτυξη της κορδέλας" .

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×