Προσαρμογή προβολών στο Outlook 2016 για Mac

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Συνεργάτες: Εικόνα της Tricia Gill
τελευταία ενημέρωση: 12 Ιανουαρίου 2018

Περισσότερες επιλογές προσαρμογής είναι διαθέσιμες στη γραμμή μενού του Outlook και κορδέλα. Εάν δεν βλέπετε τη γραμμή μενού, πιθανότατα είστε σε κατάσταση λειτουργίας πλήρους οθόνης. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού κοντά στο επάνω μέρος της οθόνης για να εμφανιστεί η γραμμή μενού ή κάντε κλικ στο πράσινο κουμπί στο επάνω αριστερά για να τερματίσετε τη λειτουργία πλήρους οθόνης.

Γραμμή μενού στο Outlook 2016 για Mac

Για...

Κάντε το εξής...

Προβολή μηνυμάτων από πολλούς λογαριασμούς

Επιλέξτε Όλους τους λογαριασμούς επάνω αριστερά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο φάκελο "Εισερχόμενα".

Εμφανίζει το φάκελο όλοι οι λογαριασμοί

Εμφάνιση ή απόκρυψη της κορδέλας

Επιλέξτε Προβολή > κορδέλα.

Εμφάνιση ή απόκρυψη Πλαϊνή γραμμή (παράθυρο φακέλων)

Επιλέξτε Προβολή >Πλαϊνή γραμμή.

Εμφάνιση ή απόκρυψη φακέλων

 1. Επιλέξτε Outlook > Προτιμήσεις > Γενικά.

 2. Επιλέξτε Εμφάνιση όλων των φακέλων λογαριασμού.

 3. Επιλέξτε φακέλους αποκρύψετε στον υπολογιστή μου.

Μετακίνηση ή απόκρυψη του παραθύρου ανάγνωσης

 1. Επιλέξτε Οργάνωση > παράθυρο ανάγνωσης.

 2. Επιλέξτε δεξιά, κάτω ή Απενεργοποίηση.

Για να αλλάξετε το μέγεθος του παραθύρου ανάγνωσης, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο περίγραμμα του μεταξύ του παραθύρου ανάγνωσης και της λίστας μηνυμάτων και, στη συνέχεια, σύρετε το περίγραμμα προς τα δεξιά ή αριστερά.

Αλλαγή της σειράς ταξινόμησης στη λίστα μηνυμάτων

Επιλέξτε Οργάνωση > Τακτοποίηση κατά και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια επιλογή.

Επιλογή στηλών για τη λίστα μηνυμάτων

Οι διαθέσιμες στήλες διαφέρουν, ανάλογα με τον τύπο των στοιχείων στη λίστα.

Στήλες λειτουργούν καλύτερα όταν το παράθυρο ανάγνωσης είναι κρυφή ή τοποθετημένες κάτω από τη λίστα στοιχείου, επομένως επιλέξτε Οργάνωση > Παράθυρο ανάγνωσης > κάτω ή να απενεργοποιήσετε.

Επιλέξτε Προβολή > στηλών, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο όνομα μιας στήλης. Στήλες στην τρέχουσα προβολή επισημαίνονται με ένα σημάδι ελέγχου.

 • Κάντε κλικ σε μια επικεφαλίδα στήλης για να ταξινομήσετε κατά αυτήν τη στήλη.

 • Για να αναδιατάξετε τις στήλες, κάντε κλικ στην επικεφαλίδα στήλης και, στη συνέχεια, σύρετέ την σε μια νέα θέση.

 • Για να αλλάξετε το μέγεθος μιας στήλης, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο δεξιό άκρο της κεφαλίδας στήλης μέχρι ο δείκτης να αλλάξει μορφή και, στη συνέχεια, σύρετε το άκρο.

Αλλαγή του μεγέθους γραμματοσειράς του μηνύματος

Επιλέξτε μορφή > Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς ή Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς.

Insiders: τώρα έχετε τη δυνατότητα να αυξήσετε το μέγεθος της γραμματοσειράς του Πλαϊνή γραμμή, τη λίστα αλληλογραφίας και παράθυρο ανάγνωσης. Εάν χρησιμοποιείτε την έκδοση 16,7 (171017) και νεότερες εκδόσεις, ανατρέξτε στο θέμα Outlook > Προτιμήσεις > γραμματοσειρές και μετακινήστε το ρυθμιστικό προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Η δυνατότητα θα είναι διαθέσιμο σε όλους τους χρήστες σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Αλλαγή του θέματος

 1. Επιλέξτε Outlook > Προτιμήσεις > Γενικά.

 2. Στην περιοχή Προσαρμογή, επιλέξτε Πολύχρωμο ή κλασική.

Οργάνωση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από αποστολέα

Εάν τα μηνύματά σας έχουν ρυθμιστεί ώστε να εμφανίζεται στα δεξιά ή κάτω, μπορείτε να οργανώσετε ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από αποστολέα απλώς, κάνοντας κλικ στο μενού " Τακτοποίηση κατά " στην καρτέλα " Οργάνωση " και επιλέγοντας από.

Εμφανίζει το επιλέγοντας την επιλογή από το μενού "Τακτοποίηση κατά"

Εάν το παράθυρο ανάγνωσης έχει ρυθμιστεί ώστε να εμφανίζονται τα μηνύματα στα δεξιά, στο επάνω μέρος της λίστας μηνυμάτων, κάντε κλικ στο μενού , και, στη συνέχεια, επιλέξτε από.

Επιλογή από το μενού από εμφανίζει

Εάν το παράθυρο ανάγνωσης έχει ρυθμιστεί ώστε να εμφανίζονται τα μηνύματα στα κάτω, κάντε δεξί κλικ ή Ctrl + κλικ σε οποιοδήποτε σημείο στην ενότητα κεφαλίδας στήλης μήνυμα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Τακτοποίηση κατά > από.

Εμφανίζει το μενού "Τακτοποίηση κατά" πρόσβαση από την κεφαλίδα του μηνύματος

Φιλτράρισμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με μη αναγνωσμένο, συνημμένα ή ημερομηνία αποστολής

Επιλέξτε κεντρική > φίλτρο και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια επιλογή.

Συνήθεις ερωτήσεις

Πώς μπορώ να αλλάξω το μέγεθος γραμματοσειράς από τη λίστα φακέλων και τη λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου;

Τη δυνατότητα να αλλάξετε το μέγεθος γραμματοσειράς από τη λίστα φακέλων (Πλαϊνή γραμμή), λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και παράθυρο ανάγνωσης είναι πλέον διαθέσιμη σε χρήστες Γρήγορα κάτοχοι εμπιστευτικών στην έκδοση 16,7 (171017) και νεότερες εκδόσεις. Μεταβείτε στις επιλογές Outlook > Προτιμήσεις > γραμματοσειρές και μετακινήστε το ρυθμιστικό προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Αυτή η δυνατότητα θα είναι διαθέσιμο σε όλους τους χρήστες σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Πώς μπορώ να αλλάξω το μέγεθος των κουμπιών;

Δεν μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος των κουμπιών αυτήν τη στιγμή.

Πώς μπορώ να προσθέσω κουμπιά στην κορδέλα;

Δεν είναι δυνατή η προσθήκη ή κατάργηση κουμπιά στην κορδέλα στο Outlook 2016 για Mac. Εάν θέλετε να ζητήσετε αυτήν τη δυνατότητα, επισκεφθείτε το Πλαίσιο προτάσεων Outlook.

Πώς μπορώ να αλλάξω την εμφάνιση των μη αναγνωσμένων μηνυμάτων;

Μη αναγνωσμένα μηνύματα επισημαίνονται με μια μπλε κουκκίδα και έχετε μια μπλε ημερομηνία και ώρα όταν τοποθετείται στο παράθυρο ανάγνωσης στα δεξιά της λίστας στοιχείων. Έχουν έντονη γραφή, όταν το παράθυρο ανάγνωσης είναι κρυφή ή τοποθετημένες κάτω από τη λίστα στοιχείων. Εάν θέλετε να επισημάνετε ως αναγνωσμένου μηνύματος ως μη αναγνωσμένου:

 1. Επιλέξτε το μήνυμα.

 2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Control ενώ κάνετε κλικ το κουμπί του ποντικιού.

 3. Επιλέξτε Σήμανση ως μη αναγνωσμένου.

Εμφάνιση ημερολογίου στο παράθυρο ανάγνωσης

Δεν είναι δυνατή η εμφάνιση του ημερολογίου στο παράθυρο ανάγνωσης. Επιλέξτε το εικονίδιο ημερολογίου στο κάτω μέρος της σελίδας για να δείτε το ημερολόγιο.

Επιλέξτε το κουμπί "Ημερολόγιο" στο κάτω μέρος της λίστας φακέλων στο Outlook

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Δείτε επίσης

Αλλαγή της γραμματοσειράς στο Outlook για Mac

Χρήση ιδιαίτερη Κοινοποίηση

Βοήθεια του Outlook 2016 για Mac

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×