Προσαρμογή μιας διάταξης σελίδας δημοσίευσης

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Οι διατάξεις σελίδας δημοσίευσης μπορούν να προσαρμοστούν πλήρως στο Microsoft Office SharePoint Designer 2007. Το άρθρο αυτό παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε εύκολα να ανοίξετε μια διάταξη σελίδας στο Office SharePoint Designer 2007 και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να προσθέσετε προσαρμοσμένο περιεχόμενο. Το άρθρο αυτό σας δείχνει επίσης τον τρόπο εισαγωγής πεδίων σελίδας και πεδίων περιεχομένου, που παρέχουν τη δυνατότητα στους κατόχους περιεχομένου να συμβάλλουν περιεχόμενο μέσω του προγράμματος περιήγησης.

Σημαντικό: Για να δημιουργήσετε μια διάταξη σελίδας, πρέπει να εργάζεστε σε μια τοποθεσία που βρίσκεται σε διακομιστή που εκτελεί το Microsoft Office SharePoint Server 2007 και η δυνατότητα δημοσίευσης πρέπει να είναι ενεργοποιημένη στην κύρια τοποθεσία της συλλογής τοποθεσίας. Επίσης, για να δημιουργήσετε τύπους περιεχομένου (που χρησιμοποιείτε για τον ορισμό του περιεχομένου που εισάγεται σε μια σελίδα δημοσίευσης), πρέπει να έχετε δικαιώματα σύνταξης για τη συγκεκριμένη κύρια τοποθεσία. Εάν δεν μπορείτε να δημιουργήσετε μια διάταξη σελίδας, απευθυνθείτε στο διαχειριστή διακομιστή.

Σε αυτό το άρθρο

Τι είναι μια διάταξη σελίδας;

Ανοίξτε μια διάταξη σελίδας για επεξεργασία

Προσθήκη προσαρμοσμένου περιεχομένου σε μια διάταξη σελίδας

Εισαγάγετε ένα πεδίο σελίδας

Εισαγωγή ενός πεδίου περιεχομένου

Τι είναι η διάταξη σελίδας;

Όταν ενεργοποιείτε τη δυνατότητα δημοσίευσης και ρυθμίζετε διατάξεις σελίδας, οι κάτοχοι περιεχομένου μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις διατάξεις για να δημιουργήσουν ιστοσελίδες για την τοποθεσία σας στο Office SharePoint Server 2007 χρησιμοποιώντας μόνο το πρόγραμμα περιήγησης. Οι διατάξεις σελίδας είναι πρότυπα σελίδας που καθορίζουν την εμφάνιση μιας σελίδας, τα πεδία σελίδας και τα πεδία περιεχομένου που είναι διαθέσιμα και ακριβώς ποια στοιχεία θα πρέπει να υπάρχουν στη σελίδα (όπως λίστες και βιβλιοθήκες). Για παράδειγμα, μπορείτε να ορίσετε μια διάταξη σελίδας για αναφορές ταξιδιών, μια άλλη διάταξη σελίδας για άρθρα ειδήσεων και μια τρίτη διάταξη σελίδας για ενημερώσεις σχεδίων. Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες μπορούν στη συνέχεια να δημιουργούν σελίδες δημοσίευσης που βασίζονται σε αυτές τις διατάξεις σελίδας και οι νέες σελίδες τους για κάθε τύπο περιεχομένου θα ακολουθούν μια συνεπή μορφή.

Η δημοσίευση στο Office SharePoint Server 2007 αυτοματοποιεί τη διαδικασία ροής εργασιών και διευκολύνει τη δημιουργία νέων σελίδων στο πρόγραμμα περιήγησης, οι οποίες βασίζονται σε μια σελίδα δημοσίευσης Όταν δημιουργηθεί η σελίδα και γίνεται η επεξεργασία της, ο κάτοχος περιεχομένου την υποβάλλει για αναθεώρηση. Όταν ο αναθεωρητής εγκρίνει το άρθρο και το δημοσιεύσει, η σελίδα είναι πλέον ορατή σε άλλους χρήστες στην τοποθεσία.

Εφόσον δημιουργήσετε μια διάταξη σελίδας, μπορείτε να την προσαρμόσετε πλήρως χρησιμοποιώντας το Office SharePoint Designer 2007.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις σελίδες δημοσίευσης και τους τύπους περιεχομένου, ανατρέξτε στο άρθρο Δημιουργία μιας διάταξης σελίδας δημοσίευσης.

Αρχή της σελίδας

Άνοιγμα μιας διάταξης σελίδας για επεξεργασία

Ενώ προβάλλετε μια σελίδα επεξεργασίας που δημιουργήθηκε από μια διάταξη σελίδας, μπορεί μερικές φορές να παρατηρήσετε κάτι που να σας κάνει να θέλετε να αλλάξετε κάτι στην υποκείμενη διάταξη σελίδας. Όλες οι σελίδες δημοσίευσης σε μια τοποθεσία αποθηκεύονται σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων Σελίδες, σε επίπεδο τοποθεσίας, όπου μπορείτε να αναγνωρίσετε ποια διάταξη σελίδας χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία κάθε σελίδας.

 1. Στο πρόγραμμα περιήγησης, μεταβείτε στην τοποθεσία σας και στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας, κάντε κλικ στην εντολή Προβολή όλου του περιεχομένου τοποθεσίας και στη συνέχεια, κάντε κλικ στη βιβλιοθήκη εγγράφων Σελίδες.

  Ή μπορείτε να μεταβείτε απευθείας στην http://your_site/pages/forms/allitems.aspx, όπου your_site είναι η διεύθυνση URL για την τοποθεσία σας, όπως fabrikamweb/τιμολογίων για τη δευτερεύουσα τοποθεσία http://fabrikamweb/finance.

  Η βιβλιοθήκη εγγράφων Σελίδες δημιουργείται αυτόματα από τη δυνατότητα δημοσίευσης και περιέχει όλες τις σελίδες σε μια τοποθεσία που δημιουργούνται από διατάξεις σελίδων. Μπορείτε να ανατρέξετε στη στήλη Διάταξη σελίδας για να δείτε ποια διάταξη σελίδας χρησιμοποιήθηκε για μια συγκεκριμένη σελίδα και στη συνέχεια να κάνετε κλικ στη σύνδεση για να προβάλλετε τη σελίδα στο πρόγραμμα περιήγησης.

 2. Για να ανοίξετε τη διάταξη σελίδας που θέλετε να προσαρμόσετε στο Office SharePoint Designer 2007, κάντε ένα από τα εξής:

  • Κάντε κλικ στη βιβλιοθήκη εγγράφων Σελίδες και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογήΕπεξεργασία στο Microsoft Office SharePoint Designer. Όταν σας ζητηθεί, κάντε κλικ στην εντολή Επεξεργασία διάταξης σελίδας.

  • Περιηγηθείτε στη Συλλογή κύριας σελίδας στην κύρια τοποθεσία της συλλογής τοποθεσίας, που περιέχει όλες τις διατάξεις σελίδας που είναι διαθέσιμες για τη συλλογή τοποθεσίας. Στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολήΡυθμίσεις τοποθεσίας, και κατόπιν επιλέξτε Τροποποίηση όλων των ρυθμίσεων του Web. Στην περιοχή Συλλογές, κάντε κλικ στην επιλογήκύριες σελίδες και διατάξεις σελίδας. Κάντε κλικ στη διάταξη σελίδας που θέλετε και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογήΕπεξεργασία στο Microsoft Office SharePoint Designer.

   Ή μπορείτε να μεταβείτε απευθείας στην http://your_top_level_site/_catalogs/masterpage/page_layout_file_name, όπου η_τοποθεσία_ανώτερου_επιπέδου είναι η διεύθυνση URL για την τοποθεσία σας, όπως fabrikam για την τοποθεσία http://fabrikam τοποθεσία ανώτατου επιπέδου. Αυτή η διεύθυνση URL σας ενημερώνει ότι η διάταξη σελίδας βρίσκεται στο φάκελο masterpage, το οποίο βρίσκεται στο φάκελο _catalogs της τοποθεσίας ανώτατου επιπέδου. Αυτή η διεύθυνση URL υποδεικνύει επίσης ότι πρέπει να έχετε δικαιώματα για να ανοίξετε και να επεξεργαστείτε στην τοποθεσία ανώτατου επιπέδου για να επεξεργαστείτε τη διάταξη σελίδας.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη προσαρμοσμένου περιεχομένου σε μια διάταξη σελίδας

Εφόσον ανοίξετε μια διάταξη σελίδας για επεξεργασία στο Office SharePoint Designer 2007, μπορείτε να την επεξεργαστείτε όπως οποιαδήποτε άλλη σελίδα που είναι συνημμένη σε μια κύρια σελίδα. Όταν προσθέτετε προσαρμοσμένο περιεχόμενο σε μια διάταξη σελίδας, το περιεχόμενο εμφανίζεται σε όλες τις σελίδες δημοσίευσης που δημιουργούνται διαδοχικά από αυτή τη διάταξη σελίδας.

 1. Με τη σελίδα διάταξης ανοικτή στο SharePoint Designer, κάντε κλικ στην κράτηση θέσης στην οποία θέλετε να προσθέσετε περιεχόμενο, κάντε κλικ στο βέλος που εμφανίζεται και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Δημιουργία προσαρμοσμένου περιεχομένου για να ξεκλειδωθεί η κράτηση θέσης για επεξεργασία.

  Κράτηση θέσης με ενεργοποιημένο το μενού περιεχομένου

 2. Μπορείτε πλέον να επεξεργαστείτε αυτή την ενότητα της σελίδας, χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες που χρησιμοποιείτε συχνά για την επεξεργασία σελίδων. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες:

  • Πίνακες    Κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή πίνακα, στο μενού Πίνακας για να δημιουργήσετε πίνακες και να διευκολύνετε τη στοίχιση περιεχομένου.

  • Γραφικά    Κάντε κλικ και σύρετε εικόνες από τον φάκελο εικόνων σε αυτή την ενότητα της σελίδας.

  • Κείμενο    Κάντε κλικ και στη συνέχεια, πληκτρολογήστε πού θέλετε να εμφανίζεται το κείμενο.

  • Ζώνη Τμήματος Web    Εισάγετε μια ζώνη Τμήματος Web για να δώσετε στους επισκέπτες της σελίδας την επιλογή να προσθέσουν ή να καταργήσουν Τμήματα Web, όπως προβολές βιβλιοθηκών και λιστών εγγράφων.

  • Τμήματα Web    Εισάγετε προβολές βιβλιοθηκών, λιστών εγγράφων και άλλων στη σελίδα.

 3. Αποθηκεύστε τη σελίδα κάνοντας κλικ στην επιλογή Αποθήκευση του μενού Αρχείο. Εναλλακτικά μπορείτε να πιέσετε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+S.

Αρχή της σελίδας

Εισαγωγή πεδίου σελίδας

Η δημοσίευση στο Office SharePoint Server 2007 είναι ένα σύστημα μετακίνησης για περιεχόμενο Web από το στάδιο του πρόχειρου έως την έγκριση και στη συνέχεια τη δημοσίευση. Εάν είστε υπεύθυνος για τη δημιουργία περιεχομένου του Web, μπορεί να θέλετε να εμφανίσετε πληροφορίες για την ίδια την ιστοσελίδα σε αυτή την ιστοσελίδα. Για παράδειγμα, εάν είστε υπεύθυνος για μια τοποθεσία ειδήσεων, σε μια σελίδα άρθρων μπορεί να θέλετε να εμφανίσετε το περιεχόμενο του άρθρου, καθώς και ένα όνομα επαφής ή το όνομα αρχείου ή την προγραμματισμένη ημερομηνία δημοσίευσης του άρθρου ή της κατάργησής του από την τοποθεσία. Μπορείτε να κάνετε οτιδήποτε από αυτά εισάγοντας πεδία σελίδας στη διάταξη σελίδας σας.

Μπορείτε επίσης, να χρησιμοποιήσετε πεδία σελίδας για να δώσετε στους υποστηρικτές τη δυνατότητα εισαγωγής πληροφοριών σε αυτά τα πεδία μέσω του προγράμματος περιήγησης. Για παράδειγμα, με τη δημοσίευση μπορείτε να ορίσετε μια Προγραμματισμένη Ημερομηνία Έναρξης, ώστε να καθορίσετε πότε θα πρέπει να δημοσιευτεί η σελίδα. Μπορείτε επίσης να ορίσετε μια Προγραμματισμένη Ημερομηνία Τέλους, ώστε να καθορίσετε πότε θα πρέπει να διακοπεί η εμφάνιση της σελίδας στην τοποθεσία. Επειδή η Προγραμματισμένη Ημερομηνία Έναρξης και η Προγραμματισμένη Ημερομηνία Τέλους είναι πεδία σελίδας που μπορείτε να εισάγετε στη σελίδα σας, ο κάτοχος περιεχομένου μπορεί να αλλάξει τις ημερομηνίες αυτές μέσω ενός προγράμματος περιήγησης για άμεση ενημέρωση στην μηχανή προγραμματισμού στο σύστημα δημοσίευσης. Προσθέτοντας αυτά τα πεδία που θέλετε στον τύπο περιεχομένου που είναι συσχετισμένος με τη διάταξη σελίδας και, στη συνέχεια εισάγοντας αυτά τα πεδία σελίδας στη διάταξη σελίδας, μπορείτε γρήγορα να δημιουργήσετε έναν τρόπο για να εισάγουν οι κάτοχοι περιεχομένου μοναδικό περιεχόμενο για κάθε σελίδα δημοσίευσης.

Η παρακάτω απεικόνιση δείχνει τις στήλες για έναν τύπο περιεχομένου διάταξης σελίδας στο πρόγραμμα περιήγησης. Οι στήλες σε αυτόν τον τύπο περιεχομένου εμφανίζονται ως πεδία στην Εργαλειοθήκη στο Office SharePoint Designer 2007.

Σχέσεις μεταξύ των πληροφοριών του τύπου περιεχομένου διάταξης σελίδας και των εμφανιζόμενων πεδίων

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να εισάγετε πεδία σελίδας σε περιοχές με δυνατότητα επεξεργασίας σε μια διάταξη σελίδας:

 1. Με τη σελίδα διάταξης ανοικτή στο SharePoint Designer, κάντε κλικ στην κράτηση θέσης στην οποία θέλετε να προσθέσετε περιεχόμενο, κάντε κλικ στο βέλος που εμφανίζεται και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Δημιουργία προσαρμοσμένου περιεχομένου για να ξεκλειδωθεί η κράτηση θέσης για επεξεργασία.

  Σημείωση: Κατά τη δημιουργία ενός πίνακα που θέλετε να προσθέσετε σε μια υπάρχουσα σελίδα, είναι μερικές φορές πιο εύκολο να δημιουργήσετε πρώτα τον πίνακα σε μια κενή σελίδα. Με τον τρόπο αυτό, μπορείτε να λάβετε τη μορφοποίηση και τη δομή για τον ορισμό πληροφοριών, όπως θέλετε και στη συνέχεια, να αντιγράψετε τον πίνακα και να τον επικολλήσετε στο στοιχείο κράτησης θέσης στη σελίδα, στο σημείο που θέλετε να τον δημοσιεύσετε. Στη συνέχεια, μπορείτε να ακολουθήσετε τα υπόλοιπα βήματα για να εισάγετε τα πεδία σελίδας στα εκχωρημένα κενά του πίνακα.

 2. Εάν το παράθυρο Εργαλειοθήκη δεν είναι ορατό στο μενού Παράθυρα εργασιών, κάντε κλικ στην εντολή Εργαλειοθήκη.

 3. Από την ενότητα Πεδία σελίδας, σύρετε το πεδίο σελίδας που θέλετε να εισάγετε στην περιοχή με δυνατότητα επεξεργασίας.

  Το στοιχείο ελέγχου εισάγεται στη σελίδα.

  Σημείωση: Εάν τα στοιχεία στην ενότητα Πεδία σελίδας στην Εργαλειοθήκη δεν είναι ορατά, είναι μάλλον επειδή δεν επεξεργάζεστε μια διάταξη σελίδας. Τα πεδία σελίδας και τα πεδία περιεχομένου είναι διαθέσιμα μόνο για διατάξεις σελίδας.

Αρχή της σελίδας

Εισαγωγή πεδίου περιεχομένου

Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε πληροφορίες για περιεχόμενο (μετα-δεδομένα) που έχετε εισάγει σε μια διάταξη σελίδας με χρήση των πεδίων περιεχομένου. Για να χρησιμοποιήσετε το παράδειγμα μιας τοποθεσίας ειδήσεων: Εάν η διάταξη σελίδας περιλαμβάνει ένα πεδίο για το κύριο μέρος του άρθρου, μπορείτε επίσης, μαζί με αυτό το πεδίο να εισάγετε ένα άλλο πεδίο που εμφανίζει την ημερομηνία και την ώρα της πιο πρόσφατης τροποποίησης του κύριου μέρους του άρθρου. Αυτό πραγματοποιείται με την προσθήκη ενός πεδίου περιεχομένου σε μια διάταξη σελίδας. Για να προσθέσετε ένα πεδίο περιεχομένου σε μια διάταξη σελίδας, κάντε τα εξής:

 1. Με τη σελίδα διάταξης ανοικτή στο SharePoint Designer, κάντε κλικ στην κράτηση θέσης στην οποία θέλετε να προσθέσετε περιεχόμενο, κάντε κλικ στο βέλος που εμφανίζεται και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Δημιουργία προσαρμοσμένου περιεχομένου για να ξεκλειδωθεί η κράτηση θέσης για επεξεργασία.

  Σημείωση: Κατά τη δημιουργία ενός πίνακα που θέλετε να προσθέσετε σε μια υπάρχουσα σελίδα, είναι μερικές φορές πιο εύκολο να δημιουργήσετε πρώτα τον πίνακα σε μια κενή σελίδα. Με τον τρόπο αυτό, μπορείτε να λάβετε τη μορφοποίηση και τη δομή για τον ορισμό πληροφοριών, όπως θέλετε και στη συνέχεια, να αντιγράψετε τον πίνακα και να τον επικολλήσετε στο στοιχείο κράτησης θέσης στη σελίδα, στο σημείο που θέλετε να τον δημοσιεύσετε. Στη συνέχεια, μπορείτε να ακολουθήσετε τα υπόλοιπα βήματα για να εισάγετε τα πεδία σελίδας στα εκχωρημένα κενά του πίνακα.

 2. Εάν το παράθυρο Εργαλειοθήκη δεν είναι ορατό στο μενού Παράθυρα εργασιών, κάντε κλικ στην εντολή Εργαλειοθήκη.

 3. Από την ενότητα Πεδία περιεχομένου, σύρετε το πεδίο περιεχομένου που θέλετε να εισάγετε στην περιοχή με δυνατότητα επεξεργασίας.

  Το στοιχείο ελέγχου εισάγεται στο περιεχόμενο στη σελίδα.

  Σημείωση: Εάν τα στοιχεία στην ενότητα Πεδία σελίδας στην Εργαλειοθήκη δεν είναι ορατά, είναι μάλλον επειδή δεν επεξεργάζεστε μια διάταξη σελίδας. Τα πεδία σελίδας και τα πεδία περιεχομένου είναι διαθέσιμα μόνο για διατάξεις σελίδας.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×