Προσαρμογή κειμένου σε ένα πλαίσιο κειμένου

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Εάν πληκτρολογήσετε ή εισαγάγετε κείμενο μεγαλύτερο από μπορεί να χωρέσει στο πλαίσιο κειμένου, τον Publisher αποθηκεύει το επιπλέον κείμενο στην υπερχείλιση, όπου δεν μπορείτε να τη δείτε. Ακολουθούν μερικοί τρόποι για να κάνετε το κείμενο να χωράει στο πλαίσιο κειμένου.

Αυτόματη προσαρμογή κειμένου

 1. Κάντε κλικ οπουδήποτε μέσα στο κείμενο.

 2. Στην καρτέλα Εργαλεία πλαισίου κειμένου/μορφοποίηση, στην ομάδα κείμενο, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμογή κειμένου και κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να μειώσετε το μέγεθος στιγμών του κειμένου μέχρι να μην υπάρχει κείμενο στο υπερχείλιση, κάντε κλικ στην επιλογή Σμίκρυνση κειμένου σε υπερχείλιση.

  • Για να συμπτύξετε ή ανάπτυξη κειμένου για να χωρέσει στο πλαίσιο κειμένου, όταν αλλάζετε το μέγεθος του πλαισίου, κάντε κλικ στην επιλογή Βέλτιστη προσαρμογή.

Προσαρμογή κειμένου με μη αυτόματο τρόπο

Ακολουθούν μερικοί τρόποι για να χωράει το κείμενο σε ένα πλαίσιο κειμένου με μη αυτόματο τρόπο:

 • Αλλάξτε το μέγεθος ή τη γραμματοσειρά του κειμένου.

 • Διαγράψτε το κείμενο.

 • Αύξηση του μεγέθους του πλαισίου κειμένου.

 • Μείωση του διάστιχου.

  Πώς γίνεται;

  1. Στην κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στο κουμπί του παραθύρου διαλόγου παράγραφος πλαίσιο εκκίνηση Εκκίνηση παραθύρου διαλόγου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Εσοχές και διαστήματα.

  2. Στην περιοχή διάστιχο, κάντε τις επιλογές που θέλετε.

 • Προσαρμογή της απόστασης μεταξύ όλων των χαρακτήρων (παρακολούθηση).

  Πώς γίνεται;

  1. Επιλέξτε τις παραγράφους που θέλετε να αλλάξετε.

  2. Στην καρτέλα Εργαλεία πλαισίου κειμένου/μορφοποίηση, στην ομάδα γραμματοσειρά, κάντε κλικ στην επιλογή Απόσταση χαρακτήρων Κουμπί διάστημα χαρακτήρων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα διαστήματα.

  3. Στο παράθυρο διαλόγου Απόσταση χαρακτήρων, στην περιοχή Παρακολούθηση, κάντε ένα από τα εξής:

   • Για να ρυθμίσετε την παρακολούθηση αυτόματα, κάντε κλικ σε μία από τις προκαθορισμένες επιλογές διαστήματος.

   • Για να ρυθμίσετε με μη αυτόματο τρόπο την παρακολούθηση, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμογή και, στη συνέχεια, εισαγάγετε ένα ποσοστό μεταξύ 0,1% και 600%, στο πλαίσιο κατά το ποσό αυτό.

    Σημείωση: Παρακολούθηση είναι διαθέσιμη μόνο εάν εργάζεστε σε μια δημοσίευση εκτύπωσης.

 • Μειώστε το μέγεθος του περιθωρίου του πλαισίου κειμένου.

  Πώς γίνεται;

  1. Κάντε δεξί κλικ στο πλαίσιο κειμένου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Μορφοποίηση πλαισίου κειμένου.

  2. Στην καρτέλα Πλαίσιο κειμένου, στην περιοχή Περιθώρια πλαισίου κειμένου, εισαγάγετε τις ρυθμίσεις για τα περιθώρια.

 • Ροή κειμένου σε άλλο πλαίσιο κειμένου.

  Πώς γίνεται;

  Κατά τη σύνδεση πλαισίων κειμένου, το κείμενο που δεν χωράει στο πρώτο πλαίσιο κειμένου ρέει στο επόμενο πλαίσιο κειμένου. Μια αλυσίδα συνδεδεμένων πλαισίων κειμένου, γνωστές και ως κείμενο, μπορεί να εκτείνεται σε πολλές σελίδες.

  Χρησιμοποιήστε συνδεδεμένα πλαίσια για να συνεχίσετε ενός κειμένου σε άλλο πλαίσιο κειμένου, να δημιουργήσετε στήλες με διαφορετικά πλάτη ή μετακίνηση κειμένου από υπερχείλιση σε άλλο πλαίσιο.

  1. Κάντε κλικ στο πλαίσιο κειμένου που θέλετε να ορίσετε ως το πρώτο πλαίσιο κειμένου στο κείμενο.

  2. Στην καρτέλα Εργαλεία πλαισίου κειμένου/μορφοποίηση, στην ομάδα Προσθήκη σύνδεσης, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία σύνδεσης.

   Ο δείκτης του ποντικιού αλλάζει σε ένα δοχείο Δοχείο σύνδεσης πλαισίων κειμένου, που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση πλαισίων κειμένου. .

  3. Κάντε κλικ στο πλαίσιο κειμένου που θέλετε να ορίσετε ως το επόμενο στο κείμενο.

   Αυτό το πλαίσιο κειμένου συνδέεται με το πρώτο πλαίσιο και οποιουδήποτε κειμένου περιέχεται σε υπερχείλιση εμφανίζεται πλέον στο επόμενο πλαίσιο.

  4. Για να συνδέσετε περισσότερα πλαίσια κειμένου στο κείμενο, επαναλάβετε αυτά τα βήματα.

Αυτόματη προσαρμογή κειμένου

 1. Κάντε κλικ οπουδήποτε μέσα στο κείμενο.

 2. Στο μενού " μορφή ", τοποθετήστε το δείκτη για Αυτόματη προσαρμογή κειμένου και κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να μειώσετε το μέγεθος στιγμών του κειμένου μέχρι να μην υπάρχει κείμενο στο υπερχείλιση, κάντε κλικ στην επιλογή Σμίκρυνση κειμένου σε υπερχείλιση.

  • Για να συμπτύξετε ή ανάπτυξη κειμένου για να χωρέσει στο πλαίσιο κειμένου, όταν αλλάζετε το μέγεθος του πλαισίου, κάντε κλικ στην επιλογή Βέλτιστη προσαρμογή.

Προσαρμογή κειμένου με μη αυτόματο τρόπο

Ακολουθούν μερικοί τρόποι για να χωράει το κείμενο σε ένα πλαίσιο κειμένου με μη αυτόματο τρόπο:

 • Αλλάξτε το μέγεθος ή τη γραμματοσειρά του κειμένου.

 • Διαγράψτε το κείμενο.

 • Αύξηση του μεγέθους του πλαισίου κειμένου.

 • Μείωση του διάστιχου.

  Πώς γίνεται;

  1. Στο μενού Μορφοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Παράγραφος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Εσοχές και διαστήματα.

  2. Στην περιοχή διάστιχο, κάντε τις επιλογές που θέλετε.

 • Προσαρμογή της απόστασης μεταξύ όλων των χαρακτήρων (παρακολούθηση).

  Πώς γίνεται;

  1. Επιλέξτε τις παραγράφους που θέλετε να αλλάξετε.

  2. Στο μενού " μορφή ", κάντε κλικ στην επιλογή " Απόσταση χαρακτήρων ".

  3. Στο παράθυρο διαλόγου Απόσταση χαρακτήρων, στην περιοχή Παρακολούθηση, κάντε ένα από τα εξής:

   • Για να ρυθμίσετε την παρακολούθηση αυτόματα, κάντε κλικ σε μία από τις προκαθορισμένες επιλογές διαστήματος.

   • Για να ρυθμίσετε με μη αυτόματο τρόπο την παρακολούθηση, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμογή και, στη συνέχεια, εισαγάγετε ένα ποσοστό μεταξύ 0,1% και 600%, στο πλαίσιο κατά το ποσό αυτό.

    Σημείωση: Παρακολούθηση είναι διαθέσιμη μόνο εάν εργάζεστε σε μια δημοσίευση εκτύπωσης.

 • Μειώστε το μέγεθος του περιθωρίου του πλαισίου κειμένου.

  Πώς γίνεται;

  1. Επιλέξτε το πλαίσιο κειμένου.

  2. Στο μενού " μορφή ", κάντε κλικ στο Πλαίσιο κειμένου.

  3. Στο παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση πλαισίου κειμένου, κάντε κλικ στην καρτέλα Πλαίσιο κειμένου.

  4. Στην περιοχή Περιθώρια πλαισίου κειμένου, εισαγάγετε τις ρυθμίσεις για τα περιθώρια.

 • Ροή κειμένου σε άλλο πλαίσιο κειμένου.

  Πώς γίνεται;

  Κατά τη σύνδεση πλαισίων κειμένου, το κείμενο που δεν χωράει στο πρώτο πλαίσιο κειμένου ρέει στο επόμενο πλαίσιο κειμένου. Μια αλυσίδα συνδεδεμένων πλαισίων κειμένου, γνωστές και ως κείμενο, μπορεί να εκτείνεται σε πολλές σελίδες.

  Χρησιμοποιήστε συνδεδεμένα πλαίσια για να συνεχίσετε ενός κειμένου σε άλλο πλαίσιο κειμένου, να δημιουργήσετε στήλες με διαφορετικά πλάτη ή μετακίνηση κειμένου από υπερχείλιση σε άλλο πλαίσιο.

  1. Κάντε κλικ στο πλαίσιο κειμένου που θέλετε να ορίσετε ως το πρώτο πλαίσιο κειμένου στο κείμενο.

  2. Στη γραμμή εργαλείων Σύνδεση πλαισίων κειμένου, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία σύνδεσης πλαισίου κειμένου Εικόνα κουμπιού .

   Ο δείκτης του ποντικιού αλλάζει σε ένα δοχείο Δοχείο σύνδεσης πλαισίων κειμένου, που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση πλαισίων κειμένου. .

  3. Κάντε κλικ στο πλαίσιο κειμένου που θέλετε να ορίσετε ως το επόμενο στο κείμενο.

   Αυτό το πλαίσιο κειμένου συνδέεται με το πρώτο πλαίσιο και οποιουδήποτε κειμένου περιέχεται σε υπερχείλιση εμφανίζεται πλέον στο επόμενο πλαίσιο.

  4. Για να συνδέσετε περισσότερα πλαίσια κειμένου στο κείμενο, επαναλάβετε αυτά τα βήματα.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×