Προσαρμογή και κλείδωμα του Παραθύρου περιήγησης

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μπορείτε να βελτιώσετε τη χρησιμότητα της βάσης δεδομένων της Access, προσαρμογή και τον έλεγχο των περιεχομένων και την εταιρεία του παραθύρου περιήγησης. Προσαρμοσμένη περιήγησης μπορεί να σας βοηθήσει να βελτίωση της απόδοσης με την ομαδοποίηση, την επισήμανση ή απόκρυψη αντικειμένων. Αυτό τρόπους έγγραφα άρθρο ότι μπορείτε να προσαρμόσετε και έλεγχος του παραθύρου περιήγησης για βελτίωση της χρήσης, καθιστώντας πιο εύκολη για τους χρήστες για να βρείτε μόνο τα αντικείμενα της βάσης δεδομένων που χρειάζονται για να χρησιμοποιήσετε.

Σημείωση: Σε αυτό το άρθρο δεν ισχύει για εφαρμογές web της Access.

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση

Πριν ξεκινήσετε

Προσαρμογή του παραθύρου περιήγησης

Έλεγχος του Παραθύρου περιήγησης χρησιμοποιώντας μια μακροεντολή

Απενεργοποίηση της Προβολής σχεδίασης για ένα στοιχείο

Απόκρυψη ενός αντικειμένου βάσης δεδομένων

Επισκόπηση

Που βρίσκεται στο πλάι της οθόνης, το παράθυρο περιήγησης παρέχει ένα περιβάλλον εργασίας για τα αντικείμενα της βάσης δεδομένων σας και παρέχει πολλές δυνατότητες που βοηθούν στην προσαρμογή της εμπειρίας χρήστη.

Αντικείμενα στο παράθυρο περιήγησης

Στο Παράθυρο περιήγησης, τα στοιχεία ταξινομούνται σε ομάδες. Επιλέγετε τον τρόπο ομαδοποίησης των στοιχείων καθορίζοντας μια κατηγορία, όπως Τύπος αντικειμένου ή Ημερομηνία δημιουργίας. Η προηγούμενη εικόνα απεικονίζει την ομάδα Όλα τα αντικείμενα της Access της κατηγορίας Τύπος αντικειμένου, με ορισμένες από τις ομάδες τύπων αντικειμένων, όπως οι Πίνακες και τα Ερωτήματα, κλειστές.

Προσαρμογή κατηγοριών και ομάδων

Μπορείτε, επίσης, να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες κατηγορίες και προσαρμοσμένες ομάδες μέσα σε αυτές τις κατηγορίες. Στις προσαρμοσμένες ομάδες, μπορείτε να δημιουργήσετε συντομεύσεις που παραπέμπουν σε αντικείμενα της βάσης δεδομένων.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι έχετε πολλές εκθέσεις στη βάση δεδομένων και ότι μπορεί να τις εκτελείτε με διαφορετική συχνότητα, όπως καθημερινά ή τριμηνιαία. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια κατηγορία "Εκθέσεις" και, στη συνέχεια, να δημιουργήσετε ομάδες "Ημερήσιες", "Εβδομαδιαίες", "Μηνιαίες", "Τριμηνιαίες" και "Ετήσιες". Σε κάθε ομάδα, θα μπορούσατε να δημιουργήσετε συντομεύσεις στις κατάλληλες εκθέσεις.

Μπορείτε να δημιουργήσετε πολλαπλές συντομεύσεις σε ένα αντικείμενο βάσης δεδομένων, με κάθε συντόμευση σε μια διαφορετική προσαρμοσμένη ομάδα.

Εμφάνιση ή απόκρυψη κατηγοριών και ομάδων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο διαλόγου Επιλογές περιήγησης για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε ορισμένες από τις κατηγορίες και τις ομάδες στο Παράθυρο περιήγησης.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ενέργειες μακροεντολών σε στοιχείο ελέγχου ανοίγει την εμφάνιση του παραθύρου περιήγησης κατηγορίες ως βάση δεδομένων της Access.

 • Ορισμός εμφανιζόμενων κατηγοριών    Χρησιμοποιήστε αυτήν την ενέργεια για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε μια κατηγορία. Μπορείτε να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε μόνο μία κατηγορία κάθε φορά που χρησιμοποιείτε αυτήν την ενέργεια. Ωστόσο, μπορείτε να χρησιμοποιήστε αυτήν την ενέργεια πολλές φορές σε μια μακροεντολή για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε μεμονωμένες κατηγορίες, όπως απαιτείται.

 • Κλείδωμα παραθύρου περιήγησης    Χρησιμοποιήστε αυτήν την ενέργεια για να κλειδώσετε το Παράθυρο περιήγησης. Αυτή η ενέργεια βοηθά τους χρήστες να μην προσθέτουν, μετακινούν ή διαγράφουν στοιχεία κατά λάθος στο Παράθυρο περιήγησης.

  Σημείωση: Το κλείδωμα του Παραθύρου περιήγησης δεν εμποδίζει τους χρήστες να αντιγράφουν αντικείμενα της βάσης δεδομένων στο πρόχειρο.

Περιήγηση σε μια κατηγορία ή ομάδα αυτόματα όταν ανοίγει η βάση δεδομένων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ενέργεια μακροεντολής Μετάβαση σε για να περιηγηθείτε σε μια κατηγορία ή ομάδα. Εάν χρησιμοποιείτε αυτή την ενέργεια μακροεντολής στη μακροεντολή autoexec, μπορείτε να μεταβείτε αυτόματα σε μια κατηγορία ή ομάδα όταν ανοίγει η βάση δεδομένων.

Απενεργοποίηση της προβολής σχεδίασης

Τα στοιχεία που προβάλλονται στις προσαρμοσμένες κατηγορίες και ομάδες είναι στην πραγματικότητα συντομεύσεις που παραπέμπουν σε αντικείμενα της βάσης δεδομένων.

Οι συντομεύσεις στο παράθυρο περιήγησης έχουν την ιδιότητα Απενεργοποίηση συντομεύσεων προβολής σχεδίασης που μπορείτε να ορίσετε. Κάντε δεξί κλικ στη συντόμευση, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες αντικειμένου ή (για έναν πίνακα) Ιδιότητες πίνακα στο μενού συντόμευσης και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Απενεργοποίηση συντομεύσεων Προβολής σχεδίασης. Αν αυτή η ιδιότητα είναι ενεργοποιημένη, η συντόμευση δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί για το άνοιγμα του αντικειμένου προορισμού σε προβολή σχεδίασης ή προβολή διάταξης. Για παράδειγμα, αν ενεργοποιήσετε αυτήν την ιδιότητα για μια συντόμευση σε μια φόρμα, οι χρήστες δεν μπορούν να αλλάξουν τη σχεδίαση ή τη διάταξη της φόρμας χρησιμοποιώντας τη συντόμευση.

Απόκρυψη αντικειμένων βάσης δεδομένων

Οι ενσωματωμένες κατηγορίες και ομάδες στο Παράθυρο περιήγησης δεν εμφανίζουν συντομεύσεις και, αντίθετα, εμφανίζουν πραγματικά αντικείμενα της βάσης δεδομένων. Αυτές οι ομάδες περιλαμβάνουν:

 • Όλες τις ομάδες σε οποιαδήποτε ενσωματωμένη κατηγορία.

 • Την ομάδα Μη αντιστοιχισμένα αντικείμενα οποιασδήποτε προσαρμοσμένης κατηγορίας.

Τα αντικείμενα της βάσης δεδομένων δεν έχουν ιδιότητα Απενεργοποίηση συντομεύσεων προβολής σχεδίασης. Μπορείτε να αποκρύψετε αντικείμενα της βάσης δεδομένων για να αποτρέψετε τις αλλαγές στη σχεδίαση και, στη συνέχεια, να παρέχετε συντομεύσεις προς αυτά σε προσαρμοσμένες κατηγορίες και ομάδες.

Προτού ξεκινήσετε

Χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό από αυτές τις δυνατότητες, μπορείτε να ελέγχετε αποτελεσματικά την οργάνωση του Παραθύρου περιήγησης για να βελτιώσετε τη χρηστικότητα. Ωστόσο, αυτές τις δυνατότητες δεν θα εμποδίσουν κάποιον κακόβουλο χρήστη να κάνει ανεπιθύμητες αλλαγές στη σχεδίαση της βάσης δεδομένων σας. Επιπλέον, αυτές οι δυνατότητες δεν θα αποτρέψουν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε δεδομένα. Λάβετε υπόψη σας τα εξής:

Οι δυνατότητες χρηστικότητας μπορούν να παρακαμφθούν.   

 • Εάν χρησιμοποιείτε μια μακροεντολή για να ελέγχετε και να κλειδώνετε το Παράθυρο περιήγησης, να θυμάστε ότι οι χρήστες μπορούν να απενεργοποιήσουν τη μακροεντολή κατά την εκκίνηση πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο SHIFT.

 • Παρόλο που οι συντομεύσεις του Παραθύρου περιήγησης έχουν μια ιδιότητα Απενεργοποίηση συντομεύσεων Προβολής σχεδίασης, τα ίδια τα αντικείμενα της βάσης δεδομένων δεν έχουν. Μπορείτε να αποκρύψετε τις κατηγορίες και ομάδες που περιέχουν αντικείμενα της βάσης δεδομένων και μπορείτε να αποκρύψετε τα ίδια τα αντικείμενα, αλλά οι χρήστες μπορούν να τα επανεμφανίσουν.

Εστίαση στον χρήστη.   

 • Όταν σχεδιάζετε το σύστημα περιήγησης για μια βάση δεδομένων, συνεργαστείτε με τα άτομα που θα το χρησιμοποιούν. Αν δεν είναι πρακτικό να συνεργάζεστε με τα συγκεκριμένα άτομα που θα χρησιμοποιούν μια βάση δεδομένων, να διατηρείτε τις ανάγκες τους στο επίκεντρο της διεργασίας σχεδίασης.

 • Ανάλογα με τους πόρους, εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης ομάδων έρευνας για το σχεδιασμό και την πραγματοποίηση δοκιμών κατά τη σχεδίαση.

Ο στόχος δεν είναι η ασφάλεια.   

 • Στόχος σας στην εφαρμογή αυτών των δυνατοτήτων για έλεγχο του Παραθύρου περιήγησης, θα πρέπει να είναι η βελτίωση της χρηστικότητας μιας βάσης δεδομένων. Αυτές οι λειτουργίες δεν έχουν σχεδιαστεί για να βοηθούν στην ασφάλεια μιας βάσης δεδομένων.

Επάνω μέρος της σελίδας

Προσαρμογή του Παραθύρου περιήγησης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο διαλόγου Επιλογές πλοήγησης για να προσαρμόσετε το Παράθυρο περιήγησης.

Παράθυρο διαλόγου "Επιλογές περιήγησης"

Η διαδικασία ακολουθεί τα εξής γενικά βήματα:

 1. Δημιουργία προσαρμοσμένης κατηγορίας. Η Access παρέχει μία προ-δομημένη προσαρμοσμένη κατηγορία: Προσαρμοσμένη. Μπορείτε να μετονομάσετε αυτήν την κατηγορία και να προσθέσετε ή να καταργήσετε ομάδες ανάλογα με τις ανάγκες σας. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε νέες προσαρμοσμένες κατηγορίες.

 2. Δημιουργία προσαρμοσμένης ομάδας. Μετά τη δημιουργία μιας κατηγορίας, δημιουργείτε μία ή περισσότερες ομάδες για τη νέα κατηγορία.

 3. Αντιστοιχίστε αντικείμενα στην προσαρμοσμένη ομάδα δημιουργώντας συντομεύσεις. Στο Παράθυρο περιήγησης, σύρετε ή αντιγράφετε και επικολλάτε τα αντικείμενα βάσης δεδομένων τα οποία θέλετε να αντιστοιχίσετε στην προσαρμοσμένη σας ομάδα. Μετακινείτε ή αντιγράφετε τα αντικείμενα από μια ειδική ομάδα στη νέα σας κατηγορία που ονομάζεται Μη αντιστοιχισμένα αντικείμενα, την οποία η Access δημιουργεί κάθε φορά που δημιουργείτε μια προσαρμοσμένη κατηγορία.

  Σημειώσεις: 

  • Όταν προσθέτετε ένα αντικείμενο βάσης δεδομένων από την ομάδα Μη αντιστοιχισμένα αντικείμενα στην προσαρμοσμένη ομάδα, η Access δημιουργεί μια συντόμευση για αυτό το αντικείμενο — δεν μετακινείτε ούτε αντιγράφετε το ίδιο το αντικείμενο.

  • Εάν μετονομάσετε ή διαγράψετε μια συντόμευση σε μια προσαρμοσμένη ομάδα, οι αλλαγές αυτές δεν επηρεάζουν το ίδιο το αντικείμενο παρά μόνο την συντόμευσή του.

  • Μπορείτε να δημιουργήσετε όσες συντομεύσεις θέλετε για ένα αντικείμενο βάσης δεδομένων. Κάθε ομάδα πρέπει να έχει μία μόνο συντόμευση για ένα συγκεκριμένο αντικείμενο βάσης δεδομένων.

 4. Εμφάνιση ή απόκρυψη ομάδων ή αντικειμένων μιας προσαρμοσμένης κατηγορίας. Μετά τη συμπλήρωση της προσαρμοσμένης ομάδας ή ομάδων, μπορείτε να κάνετε απόκρυψη της ομάδας Μη αντιστοιχισμένα αντικείμενα καθώς και οποιωνδήποτε άλλων ομάδων, οι οποίες δεν θέλετε να εμφανίζονται. Μπορείτε επίσης να αποκρύψετε μεμονωμένα αντικείμενα.

  Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την ενέργεια μακροεντολής Ορισμός εμφανιζόμενων κατηγοριών για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε μια κατηγορία. Χρησιμοποιώντας μια μακροεντολή, μπορείτε να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε κατηγορίες ανεξάρτητα από τις ρυθμίσεις στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές περιήγησης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Έλεγχος του Παραθύρου περιήγησης χρησιμοποιώντας μια μακροεντολή.

Δημιουργία προσαρμοσμένης κατηγορίας

 1. Κάντε δεξί κλικ στο μενού που βρίσκεται στην κορυφή του "Παραθύρου περιήγησης" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές περιήγησης.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές περιήγησης, στη λίστα Κατηγορίες, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη στοιχείου.

  Μια νέα κατηγορία εμφανίζεται στη λίστα. Αυτό το σχήμα απεικονίζει μια νέα προσαρμοσμένη κατηγορία

  Μια νέα προσαρμοσμένη κατηγορία στο Παράθυρο περιήγησης

 3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη νέα κατηγορία και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.

  Συμβουλή: Προσπαθήστε να δημιουργήσετε ένα όνομα που εξυπηρετεί τα άτομα που χρησιμοποιούν τη βάση δεδομένων. Μετά τη δημιουργία του ονόματος, παρατηρήστε ότι η λεζάντα της λίστας στα δεξιά αλλάζει, ώστε να ταιριάζει με αυτό το όνομα. Για παράδειγμα, εάν ονομάσετε τη νέα κατηγορία Ο πίνακας επιλογών μου, η λεζάντα της λίστας στα δεξιά αναγράφει Ομάδες για "Ο πίνακας επιλογών μου". Επίσης, παρατηρήστε ότι η λίστα περιέχει μια ομάδα που ονομάζεται Μη αντιστοιχισμένα αντικείμενα. Η Access δημιουργεί αυτήν την ομάδα από προεπιλογή. Αυτή η ομάδα περιέχει όλα τα αντικείμενα της βάσης δεδομένων, τα οποία χρησιμοποιείτε για να συμπληρώσετε την προσαρμοσμένη ομάδα.

  Μετά τη δημιουργία της προσαρμοσμένης κατηγορίας, δημιουργείτε μία ή περισσότερες ομάδες για αυτήν την κατηγορία. Μπορείτε να δημιουργήσετε όσες ομάδες χρειάζεστε. Διατηρήστε ανοιχτό το παράθυρο διαλόγου Επιλογές περιήγησης και ακολουθήστε τα επόμενα βήματα.

Δημιουργία προσαρμοσμένης ομάδας

 1. Στη λίστα ομάδες για "όνομα ομάδας", κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη ομάδας και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ένα όνομα για την ομάδα. Μπορείτε να επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία όσο συχνά θέλετε. Για παράδειγμα, Ο πίνακας επιλογών μου μπορεί να περιέχει τρεις ομάδες — φόρμες καταχώρησης δεδομένων, αναφορές και τα ερωτήματα. Τις ανάγκες των χρηστών σας ή τις προτιμήσεις σας θα πρέπει να καθορίσετε τις ομάδες που θέλετε να προσθέσετε.

 2. Αφήστε επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου που βρίσκεται δίπλα στην επιλογή Μη αντιστοιχισμένα αντικείμενα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Η Access κλείνει το παράθυρο διαλόγου Επιλογές πλοήγησης και προσθέτει τη νέα προσαρμοσμένη ομάδα στο "Παράθυρο περιήγησης", αλλά δεν μπορείτε ακόμη να τη δείτε.

 3. Μεταβείτε στο επόμενο σύνολο βημάτων για να κάνετε ορατή τη νέα ομάδα και για να προσθέσετε αντικείμενα στην ομάδα.

Εάν θέλετε απλώς να προσθέσετε ένα στοιχείο σε μια νέα προσαρμοσμένη ομάδα, κάντε δεξί κλικ στο στοιχείο και, στη συνέχεια, στο μενού συντόμευσης, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προσθήκη σε ομάδα και κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία ομάδας.

Αντιστοιχίστε αντικείμενα στην προσαρμοσμένη ομάδα δημιουργώντας συντομεύσεις

 1. Κάντε κλικ στο μενού που βρίσκεται στην κορυφή του "Παραθύρου περιήγησης" και, στο επάνω τμήμα του μενού, κάντε κλικ στη νέα κατηγορία.

  Η ομάδα ή οι ομάδες που δημιουργήσατε για την κατηγορία εμφανίζονται στο κάτω τμήμα του μενού, μαζί με την ομάδα Μη αντιστοιχισμένα αντικείμενα.

 2. Σύρετε τα στοιχεία από την ομάδα Μη αντιστοιχισμένα αντικείμενα στην προσαρμοσμένη ομάδα.

  Για να μετακινήσετε πολλά στοιχεία ταυτόχρονα, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ κάνετε κλικ στα στοιχεία και, στη συνέχεια, σύρετε τα στοιχεία στην προσαρμοσμένη ομάδα.

Εμφάνιση ή απόκρυψη ομάδων και αντικειμένων σε μια προσαρμοσμένη κατηγορία

Μπορείτε να κάνετε απόκρυψη ορισμένων ή όλων των ομάδων μιας προσαρμοσμένης κατηγορίας και ορισμένων ή όλων των αντικειμένων μιας ομάδας. Καθώς προχωράτε, να θυμάστε αυτά τα δεδομένα:

 • Η Access παρέχει δύο τρόπους για απόκρυψη στοιχείων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εντολές οι οποίες παρέχονται από το Παράθυρο περιήγησης για να κάνετε απόκρυψη μιας συντόμευσης σε μια ομάδα ή μπορείτε να ορίσετε μια ιδιότητα αντικειμένου βάσης δεδομένων ως Κρυφή για να αποκρύψετε συντομεύσεις για το αντικείμενο σε όλες τις ομάδες και τις κατηγορίες της ανοιχτής βάσης δεδομένων, καθώς και ενσωματωμένες κατηγορίες και ομάδες.

 • Μπορείτε να κάνετε εντελώς αόρατα τα κρυφά αντικείμενα και τις ομάδες ή μπορείτε να τα εμφανίσετε στο "Παράθυρο περιήγησης" ως αχνά, μη διαθέσιμα εικονίδια. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή επιλέγοντας ή καταργώντας την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Εμφάνιση κρυφών αντικειμένων του παραθύρου διαλόγου Επιλογές περιήγησης. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτό το πλαίσιο ελέγχου όταν χρειάζεται να επανεμφανίσετε ή να επαναφέρετε μια ομάδα ή ένα αντικείμενο.

Τα βήματα των ακόλουθων ενοτήτων εξηγούν τον τρόπο εκτέλεσης κάθε εργασίας.

Απόκρυψη μιας ομάδας σε μια κατηγορία

 • Στο "Παράθυρο περιήγησης", κάντε δεξί κλικ στη γραμμή τίτλου ή την ομάδα που θέλετε να αποκρύψετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Απόκρυψη.

  Μπορείτε επίσης να αποκρύψετε μια ομάδα, χρησιμοποιώντας το παράθυρο διαλόγου Επιλογές περιήγησης. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου (δείτε τα βήματα στην επόμενη ενότητα, εάν δεν γνωρίζετε πώς) και, στη λίστα ομάδες για "κατηγορία", καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στην ομάδα που θέλετε να αποκρύψετε.

Επαναφορά μιας κρυφής ομάδας σε μια κατηγορία

 1. Κάντε δεξί κλικ στη γραμμή του μενού στην κορυφή του "Παραθύρου περιήγησης" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές περιήγησης του μενού συντόμευσης.

 2. Στη λίστα Κατηγορίες, επιλέξτε την κατηγορία που περιέχει την κρυφή ομάδα.

 3. Στη λίστα Ομάδες για "κατηγορία", επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου που βρίσκεται δίπλα στην κρυφή ομάδα.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Απόκρυψη μιας συντόμευσης ή αντικειμένου μόνο στην ομάδα του

 • Στο Παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξί κλικ στη συντόμευση ή το αντικείμενο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Απόκρυψη σε αυτήν την ομάδα.

  Σημείωση: Αυτή η εντολή δεν είναι διαθέσιμη για αντικείμενα της ομάδας Αντικείμενα που δεν έχουν αντιστοιχιστεί μιας προσαρμοσμένης κατηγορίας.

Απόκρυψη ενός αντικειμένου από όλες τις κατηγορίες και τις ομάδες

 1. Κάντε δεξί κλικ στο αντικείμενο που θέλετε να αποκρύψετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες αντικειμένου ή (για έναν πίνακα) Ιδιότητες πίνακα στο μενού συντόμευσης.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες Όνομα_αντικειμένου και η Access προσαρτά το όνομα του αντικειμένου στον τίτλο του παραθύρου διαλόγου. Για παράδειγμα, εάν ανοίξετε μια φόρμα που ονομάζεται "Παραγγελίες", εμφανίζεται ο τίτλος του παραθύρου διαλόγου: Ιδιότητες Παραγγελίες. Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζεται το παράθυρο διαλόγου.

  Το παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες" για ένα αντικείμενο βάσης δεδομένων στην Access

 2. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Κρυφό.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Επαναφορά (επανεμφάνιση) ενός κρυφού αντικειμένου

 1. Κάντε δεξί κλικ στο μενού που βρίσκεται στην κορυφή του "Παραθύρου περιήγησης" και κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές περιήγησης του μενού συντόμευσης.

 2. Στην περιοχή Επιλογές εμφάνισης, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση κρυφών αντικειμένων.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και επιστρέψτε στο "Παράθυρο περιήγησης".

  Το παράθυρο απεικονίζει όλα τα κρυφά αντικείμενα με ένα αχνό εικονίδιο.

 4. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Εάν κάνατε απόκρυψη μιας συντόμευσης σε μια ομάδα, κάντε δεξί κλικ στη συντόμευση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Αναίρεση απόκρυψης σε αυτήν την ομάδα.

  • Εάν κάνατε απόκρυψη ενός αντικειμένου από όλες τις κατηγορίες και τις ομάδες, ορίζοντας την ιδιότητα Κρυφό, κάντε δεξί κλικ στο αντικείμενο, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες αντικειμένου ή (για έναν πίνακα) Ιδιότητες πίνακα και, στη συνέχεια, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Κρυφό.

Κατάργηση και επαναφορά συντομεύσεων σε προσαρμοσμένες ομάδες

Οι προσαρμοσμένες ομάδες ενδέχεται να αλλάζουν με τον καιρό, καθώς απαιτούνται αλλαγές τόσο από τους χρήστες όσο και από την επιχείρηση. Μπορείτε να προσθέσετε ή να καταργήσετε τις συντομεύσεις σε μια ομάδα οποιαδήποτε στιγμή.

Κατάργηση μιας συντόμευσης από μια προσαρμοσμένη ομάδα

 • Στο Παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξί κλικ στο αντικείμενο που θέλετε να καταργήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Κατάργηση.

Επαναφέρετε μια συντόμευση σε μια προσαρμοσμένη ομάδα

 1. Αν η ομάδα Μη αντιστοιχισμένα αντικείμενα είναι κρυφή, εμφανίστε την.

  Πώς εμφανίζεται η ομάδα "Αντικείμενα που δεν έχουν αντιστοιχιστεί"

  1. Κάντε δεξί κλικ στο μενού που βρίσκεται στο επάνω μέρος του παραθύρου περιήγησης και κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές περιήγησης του μενού συντόμευσης.

  2. Στο παράθυρο Ομάδες για "κατηγορία", επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου που βρίσκεται δίπλα στην επιλογή Αντικείμενα που δεν έχουν αντιστοιχιστεί.

 2. Ανάλογα με τις ανάγκες, σύρετε ή αντιγράψτε και επικολλήστε το αντικείμενο που θέλετε, από την ομάδα Μη αντιστοιχισμένα αντικείμενα στην προσαρμοσμένη ομάδα.

Μετονομασία μιας συντόμευσης σε μια προσαρμοσμένη ομάδα

 1. Στο Παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξί κλικ στη συντόμευση που θέλετε να μετονομάσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Μετονομασία συντόμευσης.

 2. Πληκτρολογήστε το νέο όνομα για τη συντόμευση και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

Αρχή της σελίδας

Έλεγχος του Παραθύρου περιήγησης χρησιμοποιώντας μια μακροεντολή

Η Access παρέχει διάφορες ενέργειες μακροεντολών που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να ελέγχετε το Παράθυρο περιήγησης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια ενέργεια μακροεντολής για να κάνετε κάποιο από τα ακόλουθα:

 • Να γίνεται επιλεκτική εμφάνιση ή απόκρυψη κατηγοριών

 • Να κλειδώνετε το παράθυρο περιήγησης για να αποτρέψετε τυχαίες αλλαγές

 • Να περιηγηθείτε σε μια κατηγορία ή ομάδα

 • Να αποκρύψετε το Παράθυρο περιήγησης

Αυτές οι ενέργειες μπορούν να χρησιμοποιηθούν οποιαδήποτε στιγμή. Μπορείτε να τις προσθέσετε σε μια υπάρχουσα μακροεντολή ή να δημιουργήσετε μια νέα μακροεντολή για αυτές. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία μακροεντολών για να ελέγχετε το περιβάλλον εργασίας χρήστη, ανατρέξτε στο άρθρο Δημιουργία μακροεντολής περιβάλλοντος εργασίας χρήστη (UI).

Για να εκτελούνται ενέργειες μακροεντολών αυτόματα όταν ανοίγει μια βάση δεδομένων, τοποθετήστε τις ενέργειες σε μια μακροεντολή με όνομα autoexec.

Χρησιμοποιήστε ενέργειες μακροεντολών για να ελέγχετε τι θα εμφανίζεται στο Παράθυρο περιήγησης

 1. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να δημιουργήσετε μια νέα μακροεντολή, στην καρτέλα Δημιουργία, στην ομάδα Μακροεντολές και κώδικας, κάντε κλικ στην επιλογή Μακροεντολή.

  • Για να προσθέσετε τις ενέργειες σε μια ήδη υπάρχουσα μακροεντολή, κάντε δεξί κλικ στην μακροεντολή στο Παράθυρο περιήγησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην Προβολή σχεδίασης.

 2. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Εμφάνιση/απόκρυψη, κάντε κλικ στο στοιχείο Εμφάνιση όλων των ενεργειών.

 3. Στη σχεδίαση μακροεντολών, επιλέξτε Ορισμός εμφανιζόμενων κατηγοριών από την αναπτυσσόμενη λίστα. Η ενέργεια εμφανίζεται στη σχεδίαση μακροεντολών.

 4. Στο πλαίσιο Εμφάνιση, επιλέξτε μια ρύθμιση. Επιλέξτε Ναι αν θέλετε η κατηγορία να εμφανίζεται στο Παράθυρο περιήγησης. Επιλέξτε Όχι αν δεν θέλετε η κατηγορία να εμφανίζεται στο Παράθυρο περιήγησης.

 5. Κάντε κλικ στο πλαίσιο Κατηγορία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο όνομα της κατηγορίας που θέλετε να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε.

 6. Επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 5 για κάθε κατηγορία που θέλετε να ελέγξετε χρησιμοποιώντας τη μακροεντολή.

 7. Στη σχεδίαση μακροεντολών, επιλέξτε Κλείδωμα παραθύρου περιήγησης από την αναπτυσσόμενη λίστα. Η ενέργεια εμφανίζεται στη σχεδίαση μακροεντολών.

 8. Καθορίσετε μια τιμή για το όρισμα Κλείδωμα. Επιλέξετε Ναι για να κλειδώσετε το Παράθυρο περιήγησης.

Χρήση ενέργειας μακροεντολής για την περιήγηση σε κατηγορία ή ομάδα

 1. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να δημιουργήσετε μια νέα μακροεντολή, στην καρτέλα Δημιουργία, στην ομάδα Μακροεντολές και κώδικας, κάντε κλικ στην επιλογή Μακροεντολή.

  • Για να προσθέσετε την ενέργεια σε μια ήδη υπάρχουσα μακροεντολή, κάντε δεξί κλικ σε αυτήν τη μακροεντολή στο Παράθυρο περιήγησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην Προβολή σχεδίασης.

 2. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Εμφάνιση/απόκρυψη, κάντε κλικ στο στοιχείο Εμφάνιση όλων των ενεργειών.

 3. Στη σχεδίαση μακροεντολών, επιλέξτε Μετάβαση σε από την αναπτυσσόμενη λίστα. Η ενέργεια εμφανίζεται στη σχεδίαση μακροεντολών.

 4. Στο πλαίσιο Κατηγορία κάντε κλικ στο όνομα της κατηγορίας στην οποία θέλετε να περιηγηθείτε.

 5. Εάν θέλετε να μεταβείτε σε μια συγκεκριμένη ομάδα στην κατηγορία, κάντε κλικ στο βέλος στο πλαίσιο Ομάδα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο όνομα της ομάδας στην οποία θέλετε να περιηγηθείτε.

Χρήση ενέργειας μακροεντολής για απόκρυψη του Παραθύρου περιήγησης

Εάν προτιμάτε να δημιουργήσετε το δικό σας σύστημα περιήγησης, μπορείτε να αποκρύψετε το Παράθυρο περιήγησης χρησιμοποιώντας τη ενέργεια μακροεντολής Εκτέλεση εντολής και το όρισμα Απόκρυψη παραθύρου.

 1. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να δημιουργήσετε μια νέα μακροεντολή, στην καρτέλα Δημιουργία, στην ομάδα Μακροεντολές και κώδικας, κάντε κλικ στην επιλογή Μακροεντολή.

  • Για να προσθέσετε την ενέργεια σε μια ήδη υπάρχουσα μακροεντολή, κάντε δεξί κλικ σε αυτήν τη μακροεντολή στο Παράθυρο περιήγησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην Προβολή σχεδίασης.

 2. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Εμφάνιση/απόκρυψη, κάντε κλικ στο στοιχείο Εμφάνιση όλων των ενεργειών.

 3. Στη σχεδίαση μακροεντολών, επιλέξτε ΕκτέλεσηΕντολήςΜενού από την αναπτυσσόμενη λίστα. Η ενέργεια εμφανίζεται στη σχεδίαση μακροεντολών.

 4. Στο πλαίσιο Εντολή, επιλέξτε Απόκρυψη παραθύρου.

Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε την εμφάνιση του παραθύρου περιήγησης ή να απενεργοποιήσετε, χρησιμοποιώντας το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση παραθύρου περιήγησης στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές της Access. Εάν χρησιμοποιείτε την Εκτέλεσηεντολής μενούενέργεια μακροεντολής με το όρισμα Απόκρυψη παραθύρου , αυτό θα αποκρύψετε το παράθυρο περιήγησης, αν είναι επιλεγμένο ή απενεργοποιημένο το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση παραθύρου περιήγησης.

Επάνω μέρος της σελίδας

Απενεργοποίηση της Προβολής σχεδίασης για ένα στοιχείο

Στο παράθυρο περιήγησης, μπορείτε να ορίσετε μια ιδιότητα συντόμευσης Απενεργοποίηση συντομεύσεων προβολής σχεδίασης για να ελέγχετε αν οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν τη συντόμευση για να ανοίγουν το αντικείμενο προορισμού σε Προβολή σχεδίασης ή σε Προβολή διάταξης.

 1. Στο Παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξί κλικ στη συντόμευση για την οποία θέλετε να απενεργοποιήσετε την Προβολή σχεδίασης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες αντικειμένου ή (για έναν πίνακα) ιδιότητες πίνακα.

 2. Στο πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες Όνομα αντικειμένου επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Απενεργοποίηση συντομεύσεων προβολής σχεδίασης.

Επάνω μέρος της σελίδας

Απόκρυψη ενός αντικειμένου βάσης δεδομένων

 1. Κάντε δεξί κλικ στο αντικείμενο που θέλετε να αποκρύψετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες αντικειμένου ή (για έναν πίνακα) Ιδιότητες πίνακα στο μενού συντόμευσης.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες Όνομα αντικειμένου και η Access προσαρτά το όνομα του αντικειμένου στον τίτλο του παραθύρου διαλόγου. Για παράδειγμα, εάν ανοίξετε μια φόρμα που ονομάζεται "Παραγγελίες", εμφανίζεται ο τίτλος του παραθύρου διαλόγου: Ιδιότητες Παραγγελίες. Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζεται το παράθυρο διαλόγου.

  Το παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες" για ένα αντικείμενο βάσης δεδομένων στην Access

 2. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Κρυφό.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Επαναφορά (επανεμφάνιση) ενός κρυφού αντικειμένου

 1. Κάντε δεξί κλικ στο μενού που βρίσκεται στην κορυφή του "Παραθύρου περιήγησης" και κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές περιήγησης του μενού συντόμευσης.

 2. Στην περιοχή Επιλογές εμφάνισης, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση κρυφών αντικειμένων.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και επιστρέψτε στο "Παράθυρο περιήγησης". Το παράθυρο απεικονίζει όλα τα κρυφά αντικείμενα με ένα αχνό εικονίδιο.

 4. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Εάν αποκρύψατε μια συντόμευση ή αντικείμενο μόνο από μια ομάδα, κάντε δεξί κλικ στο αντικείμενο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επανεμφάνιση στην ομάδα.

  • Εάν κάνατε απόκρυψη ενός αντικειμένου από όλες τις κατηγορίες και τις ομάδες, ορίζοντας την ιδιότητα Κρυφό, κάντε δεξί κλικ στο αντικείμενο, επιλέξτε Προβολή ιδιοτήτων και, στη συνέχεια, καταργήστε το πλαίσιο ελέγχου Κρυφό.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×