Προσαρμογή ενός προτύπου φόρμας με χρήση δέσμης ενεργειών

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Εάν είστε εξοικειωμένοι με τη σύνταξη δέσμης ενεργειών, μπορείτε να προσθέσετε μια δέσμη ενεργειών στο πρότυπο φόρμας του Microsoft Office InfoPath, χρησιμοποιώντας τη γλώσσα δέσμης ενεργειών Microsoft JScript ή Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript). Η προσθήκη δέσμης ενεργειών σάς επιτρέπει να προσαρμόσετε το πρότυπο φόρμας πέρα από τα διαθέσιμα στοιχεία με κανόνες, τύπους, επικύρωση δεδομένων ή μορφοποίηση υπό όρους. Για παράδειγμα, μπορείτε να προσθέσετε μια δέσμη ενεργειών που να χρησιμοποιεί και να στέλνει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν ένας χρήστης αλλάζει την προβολή μιας φόρμας που βασίζεται στο δικό σας πρότυπο φόρμας. Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους ενός προτύπου φόρμας για τη δημιουργία και αποστολή ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μόνο με χρήση μιας δέσμης ενεργειών.

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση

Ζητήματα συμβατότητας

Ορισμός της γλώσσας δέσμης ενεργειών για ένα πρότυπο φόρμας

Εμφανίζεται ένα μήνυμα κάθε φορά που προκύπτει ένα συμβάν

Προσθήκη μιας δέσμης ενεργειών που θα εκτελείται όταν ένας χρήστης αποθηκεύει τα δεδομένα της φόρμας

Προσθήκη μιας δέσμης ενεργειών που θα εκτελείται όταν ο χρήστης υποβάλλει τα δεδομένα της φόρμας

Προσθήκη μιας δέσμης ενεργειών που θα εκτελείται όταν ένας χρήστης κάνει κλικ σε κουμπί

Προσθήκη μιας δέσμης ενεργειών που θα εκτελείται όταν συγχωνεύονται υπάρχουσες φόρμες

Προσθήκη μιας δέσμης ενεργειών για να ενημερώσετε τις υπάρχουσες φόρμες

Προσθήκη μιας δέσμης ενεργειών για άλλα συμβάντα

Επισκόπηση

Μπορείτε να προσαρμόσετε το πρότυπο φόρμας του InfoPath χρησιμοποιώντας κανόνες, τύπους, επικύρωση δεδομένων και μορφοποίηση υπό όρους. Αν και αυτές οι δυνατότητες είναι πολύ ευέλικτες και παρέχουν τη δυνατότητα διαχείρισης πολλών εργασιών, κάποιες εργασίες δεν είναι δυνατό να εκτελεστούν με αυτές τις δυνατότητες. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κανόνες για να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όταν ένας χρήστης εισαγάγει μια τιμή σε πλαίσιο κειμένου μιας φόρμας. Εάν πρέπει να προσαρμόσετε το πρότυπο φόρμας με τέτοιον τρόπο ώστε να μην εκτελείται με αυτές τις δυνατότητες και είστε εξοικειωμένοι με τη σύνταξη δέσμης ενεργειών με χρήση της γλώσσας δέσμης ενεργειών JScript ή VBScript, μπορείτε να προσθέσετε μια δέσμη ενεργειών που θα εκτελείται όταν ένας χρήστης ανοίγει μια νέα φόρμα ή τροποποιεί μια υπάρχουσα φόρμα που βασίζεται σε αυτό το πρότυπο φόρμας.

Όταν προσθέτετε μια δέσμη ενεργειών σε ένα πρότυπο φόρμας, το InfoPath εκκινεί το πρόγραμμα επεξεργασίας της Microsoft για δέσμες ενεργειών (MSE), το οποίο επιτρέπει να προσθέτετε, να επεξεργάζεστε και να εκτελείτε εντοπισμό σφαλμάτων δεσμών ενεργειών σε πρότυπα φόρμας και το οποίο τοποθετεί το δείκτη του ποντικιού στο επιλεγμένο συμβάν. Το InfoPath προσθέτει αυτόματα ένα πρόγραμμα χειρισμού συμβάντων στη δέσμη ενεργειών. Ένα πρόγραμμα χειρισμού συμβάντων είναι ο κώδικας λειτουργίας σε ένα πρότυπο φόρμας του InfoPath, ο οποίος αποκρίνεται σε μια ενέργεια του χρήστη ή σε αλλαγή των δεδομένων XML μιας φόρμας. Για παράδειγμα, αν θέλετε οι χρήστες να αποθηκεύουν τις φόρμες σας σε πολλές θέσεις δικτύου μπορείτε να προσθέσετε μια δέσμη ενεργειών στο πρόγραμμα διαχείρισης συμβάντων OnSaveRequest. Όταν προσθέτετε μια δέσμη ενεργειών η οποία θα εκτελείται όταν ο χρήστης αποθηκεύει μια φόρμα που βασίζεται στο πρότυπο φόρμας, το InfoPath εκκινεί το πρόγραμμα επεξεργασίας δέσμης ενεργειών και προσθέτει έναν από τους παρακάτω κώδικες στη δέσμη ενεργειών.

Σημείωση: Ο κώδικας που προσθέτει το InfoPath εξαρτάται από την επιλεγμένη γλώσσα δέσμης ενεργειών.

JScript

//=======
// The following function handler is created by Microsoft Office InfoPath.
// Do not modify the name of the function, or the name and number of arguments.
//=======
function XDocument::OnSaveRequest(eventObj)
{
// Write the code to be run before saving here.
eventObj.IsCancelled = eventObj.PerformSaveOperation();
// Write the code to be run after saving here.
eventObj.ReturnStatus = true;
}

VBScript

'=======
' The following function handler is created by Microsoft Office InfoPath.
' Do not modify the name of the function, or the name and number of arguments.
'=======
Sub XDocument_OnSaveRequest(eventObj)
' Write the code to be run before saving here.
eventObj.IsCancelled = eventObj.PerformSaveOperation
' Write the code to be run after saving here.
eventObj.ReturnStatus = True
End Sub

Κατόπιν μπορείτε να προσθέσετε κώδικα στις κατάλληλες θέσεις του προγράμματος διαχείρισης συμβάντων, το οποίο αποθηκεύει τη φόρμα σε διαφορετική θέση δικτύου. Όταν ένας χρήστης αποθηκεύει μια φόρμα που βασίζεται σε αυτό το πρότυπο φόρμας, το InfoPath εκτελεί τον κώδικα στο πρόγραμμα διαχείρισης συμβάντων OnSaveRequest.

Σημείωση: Σε αυτό το άρθρο παρέχεται μια προβολή ανώτερου επιπέδου για τη δημιουργία δεσμών ενεργειών σε ένα πρότυπο φόρμας. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πρόγραμμα επεξεργασίας της Microsoft για δέσμες ενεργειών και με συγκεκριμένα αντικείμενα, μεθόδους, συμβάντα και ιδιότητες που χρησιμοποιούνται στο InfoPath, ανατρέξτε στις αναφορές του InfoPath Developer.

Το InfoPath προσθέτει προγράμματα διαχείρισης συμβάντων αυτόματα για όλα τα παρακάτω συμβάντα εκτός από ένα.

Event handler

Description

Steps for creating

OnAfterChange

Αυτό το συμβάν εκτελείται αφού ένας χρήστης αλλάζει την τιμή στο καθορισμένο στοιχείο ελέγχου είναι συνδεδεμένο με ένα πεδίο. Για παράδειγμα, μπορείτε να εμφανίσετε ένα προσαρμοσμένο παράθυρο εργασιών HTML αφού ένας χρήστης επιλέγει ένα στοιχείο σε ένα στοιχείο ελέγχου πλαισίου λίστας. Αυτό το συμβάν εκτελείται μετά το συμβάν με την επικύρωση .

Κάντε δεξί κλικ σε ένα στοιχείο ελέγχου σε πρότυπο φόρμας ή σε ένα πεδίο στο παράθυρο εργασιών " Προέλευση δεδομένων ", τοποθετήστε το δείκτη προγραμματισμού στο μενού συντόμευσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Στην μετά την αλλαγή συμβάντος.

OnAfterImport

Αυτό το συμβάν εκτελείται αφού ο χρήστης συγχωνεύει με επιτυχία πολλές φόρμες σε μία φόρμα.

Η δήλωση πρόγραμμα χειρισμού συμβάντων μετά την εισαγωγή απευθείας με το αρχείο δέσμης ενεργειών προσθέσετε με μη αυτόματο τρόπο, χρησιμοποιώντας MSE. Σε αυτό το πρόγραμμα χειρισμού συμβάντων δεν είναι δυνατό να δημιουργηθούν σε κατάσταση λειτουργίας σχεδίασης.

OnBeforeChange

Αυτό το συμβάν εκτελείται αφού ένας χρήστης αλλάζει την τιμή σε ένα στοιχείο ελέγχου και πριν από την τιμή προστίθεται το καθορισμένο πεδίο δεσμευμένο με αυτό το στοιχείο ελέγχου. Για παράδειγμα, μπορείτε να αποτρέψετε ένα χρήστη προσθέτοντας μια επιπλέον γραμμή πριν να συμπληρώνουν την τελευταία γραμμή σε έναν επαναλαμβανόμενο πίνακα.

Κάντε δεξί κλικ σε ένα στοιχείο ελέγχου σε πρότυπο φόρμας ή σε ένα πεδίο στο παράθυρο εργασιών " Προέλευση δεδομένων ", τοποθετήστε το δείκτη προγραμματισμού στο μενού συντόμευσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Στην πριν από την αλλαγή συμβάντος.

OnClick

Αυτό το συμβάν εκτελείται όταν ένας χρήστης κάνει κλικ σε ένα κουμπί που σχετίζονται με αυτό το συμβάν. Αυτό το συμβάν είναι διαθέσιμη μετά την προσθήκη ενός κουμπιού στο πρότυπο φόρμας. Για παράδειγμα, μπορείτε να εκτελέσετε ένα πολύπλοκο υπολογισμό χρησιμοποιώντας τις τιμές στα πεδία στο κύριο αρχείο προέλευσης δεδομένων όταν ένας χρήστης κάνει κλικ στο κουμπί.

Κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο ελέγχου κουμπιού και, στη συνέχεια, στην καρτέλα Γενικά του παραθύρου διαλόγου Ιδιότητες κουμπιού, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία κώδικα φόρμας.

OnContextChange

Αυτό το συμβάν εκτελείται όταν αλλάζει η εστίαση στη φόρμα. Για παράδειγμα, αυτό το συμβάν εκτελείται όταν ένας χρήστης μεταβαίνει από ένα πλαίσιο κειμένου σε ένα στοιχείο ελέγχου επιλογής ημερομηνίας ή όταν ένας χρήστης αλλάζει προβολές. Αυτό το συμβάν συμβαίνει αφού έχουν προκύψει όλα τα άλλα συμβάντα.

Στο μενού Εργαλεία, επιλέξτε προγραμματισμού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ Στο συμβάν αλλαγή περιβάλλοντος.

OnLoad

Αυτό το συμβάν εκτελείται κάθε φορά που ένας χρήστης δημιουργεί μια νέα φόρμα ή ανοίγει μια υπάρχουσα φόρμα που βασίζεται στο πρότυπο φόρμας. Για παράδειγμα, μπορείτε να αντιγράψετε μια λίστα στοιχείων από ένα δευτερεύον αρχείο προέλευσης δεδομένων για το κύριο αρχείο προέλευσης δεδομένων όταν ένας χρήστης ανοίγει τη φόρμα.

Στο μενού Εργαλεία, επιλέξτε προγραμματισμού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ Στο συμβάν φόρτωσης.

OnMergeRequest

Αυτό το συμβάν εκτελείται όταν συγχωνεύονται φόρμες που βασίζονται στο πρότυπο φόρμας. Για παράδειγμα, μπορείτε να εμφανίσετε τον αριθμό των φορμών που έχουν συγχωνευμένη για να δώσετε μια κατάσταση χρήστη κατά τη διάρκεια της λειτουργίας συγχώνευσης.

Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στο κουμπί "Επιλογές φόρμας". Στη λίστα κατηγορία, κάντε κλικ στην επιλογή για προχωρημένους. Στην περιοχή Συγχώνευση φορμών, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Συγχώνευση με χρήση προσαρμοσμένου κώδικα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία.

OnSaveRequest

Αυτό το συμβάν εκτελείται όταν ένας χρήστης αποθηκεύει μια φόρμα που βασίζεται στο πρότυπο φόρμας. Για παράδειγμα, μπορείτε να αποθηκεύσετε τη φόρμα που βασίζεται σε αυτό το πρότυπο φόρμας σε περισσότερες από μία θέση όταν ένας χρήστης αποθηκεύει τη φόρμα. Το InfoPath προσθέτει δύο επιπλέον γραμμές κώδικα για αυτό το συμβάν: μια γραμμή που αποθηκεύει τη φόρμα και άλλη γραμμή που σας ενημερώνει εάν InfoPath αποθηκευτεί με επιτυχία στη φόρμα.

Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στο κουμπί "Επιλογές φόρμας". Στη λίστα κατηγορία, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα και αποθήκευση. Στην περιοχή συμπεριφορά κατά την αποθήκευση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αποθήκευση με τη χρήση προσαρμοσμένου κώδικα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία.

OnSign

Αυτό το συμβάν εκτελείται όταν ένας χρήστης χρησιμοποιεί μια ψηφιακή υπογραφή σε μια φόρμα. Για παράδειγμα, μπορείτε να προσθέσετε πρόσθετα δεδομένα για την ψηφιακή υπογραφή μιας φόρμας αναφοράς εξόδων, όταν ένας χρήστης πραγματοποιεί αυτό.

Στο μενού Εργαλεία, επιλέξτε προγραμματισμού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ Στο συμβάν εισόδου.

OnSubmitRequest

Αυτό το συμβάν εκτελείται όταν ο χρήστης υποβάλλει στη φόρμα δεδομένων. Για παράδειγμα, μπορείτε να υποβάλετε τα δεδομένα της φόρμας σε μια υπηρεσία Web ασφαλή όταν ο χρήστης κάνει κλικ στην επιλογή Υποβολή στο μενού αρχείο. Επειδή το InfoPath δεν υποστηρίζει μια σύνδεση δεδομένων με μια ασφαλή υπηρεσία Web, πρέπει να προσθέσετε μια σύνδεση προσαρμοσμένα δεδομένα που λειτουργεί με την ασφαλή υπηρεσία Web.

Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές για την υποβολή. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου να επιτρέπεται στους χρήστες να υποβάλουν αυτήν τη φόρμα, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση προσαρμοσμένης ενέργειας με χρήση κώδικα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία κώδικα.

OnSwitchView

Αυτό το συμβάν εκτελείται όταν ένας χρήστης ανοίγει μια φόρμα που βασίζεται στο πρότυπο φόρμας ή μεταβαίνει σε άλλη προβολή στη φόρμα. Για παράδειγμα, όταν ένας χρήστης αλλάζει σε μια συγκεκριμένη προβολή, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχει τα δεδομένα από τα πεδία της φόρμας κύριο αρχείο προέλευσης δεδομένων.

Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην επιλογή προγραμματισμού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ Στην αλλαγή προβολής συμβάντων.

OnValidate

Αυτό το συμβάν εκτελείται όταν ένας χρήστης αλλάζει την τιμή σε ένα στοιχείο ελέγχου είναι συνδεδεμένο με ένα πεδίο. Για παράδειγμα, όταν ο χρήστης αλλάζει την τιμή ενός συγκεκριμένου στοιχείου ελέγχου, μπορείτε να υπολογίσετε μια νέα τιμή για ένα άλλο στοιχείο ελέγχου, χρησιμοποιώντας τον αριθμό που εισάγονται από το χρήστη και έναν αριθμό που είναι στη δέσμη ενεργειών. Μετά την εκτέλεση του προγράμματος χειρισμού συμβάντων OnBeforeChange που προκύπτει το συμβάν.

Κάντε δεξί κλικ σε ένα στοιχείο ελέγχου σε πρότυπο φόρμας ή σε ένα πεδίο στο παράθυρο εργασιών " Προέλευση δεδομένων ", τοποθετήστε το δείκτη προγραμματισμού στο μενού συντόμευσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Με μετά την επικύρωση.

OnVersionUpgrade

Αυτό το συμβάν εκτελείται όταν ένας χρήστης ανοίγει μια υπάρχουσα φόρμα και ο αριθμός έκδοσης του προτύπου φόρμας χρησιμοποιούνται από την υπάρχουσα φόρμα είναι παλιότερα από τον αριθμό έκδοσης του προτύπου φόρμας στη θέση δημοσίευσης. Όταν ένας χρήστης ανοίγει μια υπάρχουσα φόρμα, το InfoPath ελέγχει τον αριθμό έκδοσης του προτύπου φόρμας που σχετίζεται με την υπάρχουσα φόρμα. Εάν το πρότυπο φόρμας έχει αριθμό νεότερης έκδοσης, το InfoPath εκτελεί το πρόγραμμα χειρισμού συμβάντων OnVersion όταν ο χρήστης ανοίγει την υπάρχουσα φόρμα. Για παράδειγμα, φανταστείτε ότι μπορείτε να προσθέσετε ένα νέο πεδίο σε ένα υπάρχον πρότυπο φόρμας και να δημοσιεύσετε ξανά, και θέλετε το νέο πεδίο θα προστεθούν στο κύριο αρχείο προέλευσης δεδομένων, εάν ένας χρήστης ανοίγει μια υπάρχουσα φόρμα. Αυτό το συμβάν προσθέτει το νέο πεδίο στο κύριο αρχείο προέλευσης δεδομένων όταν ένας χρήστης ανοίγει μια υπάρχουσα φόρμα.

Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στο κουμπί "Επιλογές φόρμας". Στη λίστα κατηγορία, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση εκδόσεων. Στη λίστα στην έκδοση αναβάθμισης, κάντε κλικ στην επιλογή Χρήση προσαρμοσμένου συμβάντος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία.

Αρχή της σελίδας

Προβλέψεις συμβατότητας

Δεν μπορείτε να προσθέσετε δέσμη ενεργειών σε πρότυπο φόρμας που είναι συμβατό με το πρόγραμμα περιήγησης. Μπορείτε να προσθέσετε μια δέσμη ενεργειών μόνο σε ένα πρότυπο φόρμας του οποίου οι φόρμες συμπληρώνονται στο InfoPath. Μπορείτε να προσαρμόσετε ένα πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης μόνο με χρήση διαχειριζόμενου κώδικα.

Αρχή της σελίδας

Ορισμός της γλώσσας δέσμης ενεργειών για ένα πρότυπο φόρμας

Για να προσαρμόσετε ένα πρότυπο φόρμας με χρήση δέσμης ενεργειών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Microsoft JScript ή Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript). Από προεπιλογή, το InfoPath έχει ρυθμιστεί ώστε να προσθέσετε δέσμη ενεργειών, χρησιμοποιώντας JScript. Εάν το πρότυπο φόρμας δεν περιέχει δέσμης ενεργειών ή διαχειριζόμενο κώδικα και προτιμάτε να χρησιμοποιήσετε VBScript ως γλώσσα δέσμης ενεργειών, μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα δέσμης ενεργειών για το πρότυπο φόρμας σε VBScript. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δύο γλώσσες δέσμης ενεργειών στο ίδιο πρότυπο φόρμας.

Εάν το πρότυπο φόρμας περιέχει ήδη δέσμης ενεργειών σε μία γλώσσα και θέλετε να χρησιμοποιήσετε άλλη γλώσσα, πρέπει να αποθηκεύσετε την υπάρχουσα δέσμη ενεργειών, ώστε να μπορείτε να μετατρέψετε τη δέσμη ενεργειών σε άλλη γλώσσα, κατάργηση της δέσμης ενεργειών από το πρότυπο φόρμας μέσω τις Επιλογές φόρμας παράθυρο διαλόγου και, στη συνέχεια, προσθέστε τη δέσμη ενεργειών που έχει μετατραπεί στο πρότυπο φόρμας. Το InfoPath δεν είναι δυνατό να μετατρέψετε δέσμες ενεργειών σε μια νέα γλώσσα δέσμης ενεργειών. Αλλαγή της γλώσσας δέσμης ενεργειών στο παράθυρο διαλόγου "Επιλογές φόρμας" επηρεάζει μόνο αυτό το πρότυπο φόρμας. Άλλα πρότυπα φόρμας θα έχει JScript ως την προεπιλεγμένη γλώσσα δέσμης ενεργειών.

 1. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές φόρμας.

 2. Στη λίστα κατηγορία, στο παράθυρο διαλόγου "Επιλογές φόρμας", κάντε κλικ στην επιλογή προγραμματισμού.

 3. Στη λίστα γλώσσα κώδικα προτύπου φόρμας, στην περιοχή γλώσσα προγραμματισμού, κάντε κλικ στην επιλογή VBScript.

  Σημειώσεις: 

  • Μετά τη ρύθμιση της γλώσσας δέσμης ενεργειών και δημιουργήστε ένα ή περισσότερα προγράμματα χειρισμού συμβάντων για ένα πρότυπο φόρμας, δεν μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα δέσμης ενεργειών για το πρότυπο φόρμας.

  • Εάν έχετε εγκαταστήσει το Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Applications, η προεπιλεγμένη γλώσσα είναι Microsoft Visual Basic .NET. Εξακολουθείτε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη διαδικασία για να αλλάξετε τη γλώσσα δέσμης ενεργειών VBScript.

Αρχή της σελίδας

Εμφάνιση μηνύματος σε κάθε υλοποίηση συμβάντος

Εάν θέλετε να γνωρίζετε τα προγράμματα διαχείρισης συμβάντων που εκτελούνται σε απόκριση μιας ενέργειας ή άλλου συμβάντος, μπορείτε να προσθέσετε προσωρινό κώδικα για την εμφάνιση ενός πλαισίου μηνυμάτων κάθε φορά που εκτελείται το πρόγραμμα διαχείρισης συμβάντων. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτόν τον κώδικα μόνο για να προσδιορίσετε πότε θα εκτελείται ένα πρόγραμμα διαχείρισης συμβάντων. Αφού προσθέσετε αυτόν τον κώδικα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την προεπισκόπηση για να προβάλετε μια φόρμα που βασίζεται σε αυτό το πρότυπο φόρμας και μετά να δημιουργήσετε ένα νέο πρότυπο φόρμας. Κάποια προγράμματα διαχείρισης συμβάντων εκτελούνται μόνο αν δημιουργήσετε μια φόρμα μετά τη δημοσίευση του προτύπου φόρμας. Κατόπιν μπορείτε να εκτελέσετε μια ενέργεια που νομίζετε ότι θα εκτελέσει το πρόγραμμα διαχείρισης συμβάντων. Όταν εκτελείται το πρόγραμμα διαχείρισης συμβάντων εμφανίζεται ένα πλαίσιο μηνύματος.

Αφού καθορίσετε τις ενέργειες ή τα συμβάντα που θα εκτελούν το πρόγραμμα διαχείρισης συμβάντων, καταργήστε τον κώδικα και συνεχίστε τη σχεδίαση του προτύπου φόρμας. Εάν δεν καταργήσετε αυτόν τον κώδικα και μετά δημοσιεύσετε το πρότυπο φόρμας, οι χρήστες σας θα βλέπουν αυτό το πλαίσιο μηνυμάτων όταν θα εκτελείται το πρόγραμμα διαχείρισης συμβάντων.

 1. Προσθέστε το δικό σας πρόγραμμα διαχείρισης συμβάντων.

 2. Για να προσθέσετε κώδικα σε JScript, πληκτρολογήστε XDocument.UI.Alert ("το συμβάν εκτελέσατε απλώς το όνομα συμβάντος"); Αντικατάσταση με το όνομα του προγράμματος χειρισμού συμβάντων. Για παράδειγμα, εάν προσθέσετε αυτόν τον κωδικό για το πρόγραμμα χειρισμού συμβάντων με την επικύρωση , μπορείτε να πληκτρολογήσετε XDocument.UI.Alert ("το με την επικύρωση απλώς εκτελέσατε το πρόγραμμα χειρισμού συμβάντων"),

 3. Για να προσθέσετε κώδικα σε VBScript, πληκτρολογήστε XDocument.UI.Alert ("το συμβάν εκτελέσατε απλώς το όνομα συμβάντος") , για παράδειγμα, εάν προσθέσετε αυτόν τον κωδικό συμβάντων OnSaveRequest , θα πρέπει να πληκτρολογήσετε XDocument.UI.Alert ("η OnSaveRequest απλώς εκτελέσατε το πρόγραμμα χειρισμού συμβάντων")

 4. Για να δοκιμάσετε τον κώδικα, κάντε κλικ στην εντολή Προεπισκόπηση του μενού Αρχείο ή πιέστε τον συνδυασμό πλήκτρων CTRL+SHIFT+B και μετά εκτελέσετε μια ενέργεια χρήστη που μπορεί να ξεκινήσει το συμβάν. Όταν υλοποιηθεί το συμβάν με τη γραμμή του κώδικα, το μήνυμά σας πρέπει να εμφανιστεί σε ένα πλαίσιο μηνύματος.

  Σημείωση: Κάποια συμβάντα ενδέχεται να απαιτούν να δημοσιεύσετε το πρότυπο φόρμας και μετά να δημιουργήσετε μια φόρμα που βασίζεται σε αυτό το πρότυπο φόρμας, για να μπορέσετε να εκτελέσετε μια ενέργεια χρήστη για να εκκινήσετε το συμβάν.

 5. Πριν να δημοσιεύσετε το πρότυπο φόρμας και να επιτρέψετε στους χρήστες να συμπληρώνουν φόρμες που βασίζονται σε αυτό το πρότυπο φόρμας, διαγράψτε τον κώδικα που χρησιμοποιήσατε για να εμφανίσετε το πλαίσιο μηνύματος.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη μιας δέσμης ενεργειών που εκτελείται όταν ένας χρήστης αποθηκεύει τα δεδομένα φόρμας

 1. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές φόρμας.

 2. Στη λίστα Κατηγορία, στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές φόρμας, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα και αποθήκευση.

 3. Στην περιοχή Συμπεριφορά κατά την αποθήκευση, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Αποθήκευση με τη χρήση προσαρμοσμένου κώδικα και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία. Το πρόγραμμα επεξεργασίας της Microsoft για δέσμες ενεργειών ξεκινά με τον δείκτη του ποντικιού στο πρόγραμμα διαχείρισης συμβάντων OnSaveRequest.

  JScript

  //=======
  // The following function handler is created by Microsoft Office InfoPath.
  // Do not modify the name of the function, or the name and number of arguments.
  //=======
  function XDocument::OnSaveRequest(eventObj)
  {
  // Write the code to be run before saving here.
  eventObj.IsCancelled = eventObj.PerformSaveOperation();
  // Write the code to be run after saving here.
  eventObj.ReturnStatus = true;
  }

  VBScript

  '=======
  ' The following function handler is created by Microsoft Office InfoPath.
  ' Do not modify the name of the function, or the name and number of arguments.
  '=======
  Sub XDocument_OnSaveRequest(eventObj)
  ' Write the code to be run before saving here.
  eventObj.IsCancelled = eventObj.PerformSaveOperation
  ' Write the code to be run after saving here.
  eventObj.ReturnStatus = True
  End Sub
 4. Κάντε ένα, ή και τα δύο, από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε μια δέσμη ενεργειών που θα εκτελείται πριν να αποθηκεύσει το InfoPath τη φόρμα, αντικαταστήστε το σχόλιο Write the code to be run before saving here. με τον κώδικά σας.

  • Για να προσθέσετε μια δέσμη ενεργειών που θα εκτελείται μετά την αποθήκευση της φόρμας από το InfoPath, αντικαταστήστε το σχόλιο Write the code to be run after saving here. με τον κώδικά σας.

 5. Για να ελέγξετε τις αλλαγές σας, κάντε κλικ στην επιλογή Προεπισκόπηση στη Βασική γραμμή εργαλείων ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+SHIFT+B.

  Σημείωση: Εάν το πρόγραμμα διαχείρισης συμβάντων εκτελείται μόνο μετά τη δημιουργία μιας φόρμας που βασίζεται στο πρότυπο φόρμας, δημοσιεύστε το πρότυπο φόρμας κάνοντας κλικ στην εντολή Δημοσίευση του μενού Αρχείο και μετά ολοκληρώστε τον "Οδηγό δημοσίευσης". Μετά τη δημοσίευση του προτύπου φόρμας, δημιουργήστε μια φόρμα και εκτελέστε μια ενέργεια για να ξεκινήσει το πρόγραμμα διαχείρισης συμβάντων.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη μιας δέσμης ενεργειών που εκτελείται όταν ένας χρήστης υποβάλει τα δεδομένα φόρμας

 1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές για την υποβολή.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου " Επιλογές υποβολής ", επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου να επιτρέπεται στους χρήστες να υποβάλουν αυτήν τη φόρμα.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση προσαρμοσμένης ενέργειας με χρήση κώδικα και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία κώδικα. Το πρόγραμμα επεξεργασίας της Microsoft για δέσμες ενεργειών ξεκινά με τον δείκτη του ποντικιού στο πρόγραμμα διαχείρισης συμβάντων OnSubmitRequest.

  JScript

  //=======
  // The following function handler is created by Microsoft Office InfoPath.
  // Do not modify the name of the function, or the name and number of arguments.
  //=======
  function XDocument::OnSubmitRequest(eventObj)
  {
  // If the submit operation is successful, set
  // eventObj.ReturnStatus = true;
  // Write your code here
  }

  VBScript

  '=======
  ' The following function handler is created by Microsoft Office InfoPath.
  ' Do not modify the name of the function, or the name and number of arguments.
  '=======
  Sub XDocument_OnSubmitRequest(eventObj)
  ' If the submit operation is successful, set
  ' eventObj.ReturnStatus = True
  ' Write your code here
  End Sub
 4. Αντικαταστήστε το σχόλιο If the submit operation is successful, set eventObj.ReturnStatus = true Write your code here με τον κώδικά σας.

 5. Για να ελέγξετε τις αλλαγές σας, κάντε κλικ στην επιλογή Προεπισκόπηση στη Βασική γραμμή εργαλείων ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+SHIFT+B.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη μιας δέσμης ενεργειών που εκτελείται όταν ένας χρήστης κάνει κλικ σε ένα κουμπί

 1. Προσθέστε ένα νέο κουμπί σε μια προβολή του προτύπου φόρμας και μετά κάντε διπλό κλικ στο κουμπί.

  Σημείωση: Εάν προσθέτετε δέσμη ενεργειών σε ένα υπάρχον κουμπί, κάντε διπλό κλικ στο υπάρχον κουμπί.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικά.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία κώδικα φόρμας. Το πρόγραμμα επεξεργασίας της Microsoft για δέσμες ενεργειών ξεκινά με τον δείκτη του ποντικιού στο πρόγραμμα διαχείρισης συμβάντων OnClick για το συγκεκριμένο κουμπί.

  JScript

  //=======
  // The following function handler is created by Microsoft Office InfoPath.
  // Do not modify the name of the function, or the name and number of arguments.
  //=======
  function Button Name::OnClick(eventObj)
  {
  // Write your code here
  }

  VBScript

  '=======
  ' The following function handler is created by Microsoft Office InfoPath.
  ' Do not modify the name of the function, or the name and number of arguments.
  '=======
  Sub Button Name_OnClick(eventObj)
  ' Write your code here
  End Sub
 4. Αντικαταστήστε το σχόλιο Write your code here με τον κώδικά σας.

 5. Για να ελέγξετε τις αλλαγές σας, κάντε κλικ στην επιλογή Προεπισκόπηση στη Βασική γραμμή εργαλείων ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+SHIFT+B.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη μιας δέσμης ενεργειών που εκτελείται όταν συγχωνεύονται υπάρχουσες φόρμες

 1. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές φόρμας.

 2. Στη λίστα Κατηγορία, στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές φόρμας, κάντε κλικ στην επιλογή Για προχωρημένους.

 3. Στην περιοχή Συγχώνευση φορμών, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση συγχώνευσης φορμών.

 4. Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Συγχώνευση με χρήση προσαρμοσμένου κώδικακαι μετά κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία. Το πρόγραμμα επεξεργασίας της Microsoft για δέσμες ενεργειών ξεκινά με τον δείκτη του ποντικιού στο πρόγραμμα διαχείρισης συμβάντων OnMergeRequest.

  JScript

  //=======
  // The following function handler is created by Microsoft Office InfoPath.
  // Do not modify the name of the function, or the name and number of arguments.
  //=======
  function XDocument::OnMergeRequest(eventObj)
  {
  // Write the code that handles each form being merged here.
  XDocument.ImportDOM(eventObj.DOM);
  eventObj.ReturnStatus = true;
  }

  VBScript

  '=======
  ' The following function handler is created by Microsoft Office InfoPath.
  ' Do not modify the name of the function, or the name and number of arguments.
  '=======
  Sub XDocument_OnMergeRequest(eventObj)
  ' Write the code that handles each form being merged here.
  XDocument.ImportDOM(eventObj.DOM)
  eventObj.ReturnStatus = True
  End Sub
 5. Αντικαταστήστε το σχόλιο Write the code that handles each form being merged here. με τον κώδικά σας.

 6. Για να δοκιμάσετε τον κώδικα σε αυτό το συμβάν, δημοσιεύστε το πρότυπο φόρμας, δημιουργήστε πολλές φόρμες που βασίζονται σε αυτό το πρότυπο φόρμας και μετά συγχωνεύστε τα πρότυπα φόρμας.

  Σημείωση: Βρείτε συνδέσεις σε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημοσίευση προτύπων φόρμας στην ενότητα Δείτε επίσης.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη μιας δέσμης ενεργειών για ενημέρωση των υπαρχουσών φορμών

Εάν ενημερώσατε ένα πρότυπο φόρμας που είχε δημοσιευθεί προηγουμένως και θέλετε να ενημερώσετε τις υπάρχουσες φόρμες που βασίζονται σε αυτό το πρότυπο φόρμας, μπορείτε να προσθέσετε μια δέσμη ενεργειών στο ενημερωμένο πρότυπο φόρμας που εκτελείται όταν ένας χρήστης ανοίγει μία από τις υπάρχουσες φόρμες. Όταν ένας χρήστης ανοίγει μια υπάρχουσα φόρμα, το InfoPath ελέγχει τον αριθμό έκδοσης του συσχετιζόμενου προτύπου φόρμας στη θέση δημοσίευσης. Εάν ο αριθμός έκδοσης του προτύπου φόρμας στη θέση δημοσίευσης είναι νεότερος από τον αριθμό έκδοσης στην υπάρχουσα φόρμα, υποδεικνύοντας ότι έχει ενημερωθεί, το InfoPath εκτελεί τον κώδικα σε αυτό το συμβάν για να ενημερώσει την υπάρχουσα φόρμα.

 1. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές φόρμας.

 2. Στη λίστα Κατηγορία, στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές φόρμας, κάντε κλικ στην επιλογή Τήρηση ιστορικού εκδόσεων.

 3. Στη λίστα Κατά την αναβάθμιση της έκδοσης, κάντε κλικ στην επιλογή Χρήση προσαρμοσμένου συμβάντος και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία. Το πρόγραμμα επεξεργασίας της Microsoft για δέσμες ενεργειών ξεκινά με τον δείκτη του ποντικιού στο πρόγραμμα διαχείρισης συμβάντων OnVersionUpgrade.

  JScript

  //=======
  // The following function handler is created by Microsoft Office InfoPath.
  // Do not modify the name of the function, or the name and number of arguments.
  //=======
  function XDocument::OnVersionUpgrade(eventObj)
  {
  // Write your code here
  }

  VBScript

  '=======
  ' The following function handler is created by Microsoft Office InfoPath.
  ' Do not modify the name of the function, or the name and number of arguments.
  '=======
  Sub XDocument_OnVersionUpgrade(eventObj)
  ' Write your code here
  End Sub
 4. Αντικαταστήστε το σχόλιο Write your code here με τον κώδικά σας.

 5. Για να δοκιμάσετε τον κώδικα σε αυτό το συμβάν, δημοσιεύστε το πρότυπο φόρμας, δημιουργήστε πολλές φόρμες που βασίζονται σε αυτό το πρότυπο φόρμας, τροποποιήστε και δημοσιεύστε μια ενημερωμένη έκδοση του προτύπου φόρμας και μετά ανοίξτε μια υπάρχουσα φόρμα που βασίζεται στην παλιότερη έκδοση αυτού του προτύπου φόρμας.

  Σημείωση: Βρείτε συνδέσεις σε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημοσίευση προτύπων φόρμας στην ενότητα Δείτε επίσης.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη μιας δέσμης ενεργειών για άλλα συμβάντα

Αυτή η διαδικασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προσθήκη των παρακάτω προγραμμάτων διαχείρισης συμβάντων στο πρότυπο φόρμας:

 • OnAfterChange

 • OnBeforeChange

 • OnContextChange

 • OnLoad

 • OnSwitchView

 • OnSign

 • OnValidate

 • Στο μενού Εργαλεία, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Προγραμματισμός, και μετά κάντε κλικ στο συμβάν για να το προσθέσετε στο πρόγραμμα διαχείρισης συμβάντων. Το πρόγραμμα επεξεργασίας της Microsoft για δέσμες ενεργειών ξεκινά με το δείκτη του ποντικιού στο πρόγραμμα διαχείρισης συμβάντων που επιλέξατε.

 • Αντικαταστήστε το σχόλιο Write your code here με τον κώδικά σας.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×