Προδιαγραφές της Access 2010

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σε αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα όρια των αρχείων βάσης δεδομένων της Microsoft Access και των αντικειμένων. Στις περισσότερες περιπτώσεις όταν μια βάση δεδομένων υπερβαίνει τα ακόλουθα όρια ίσως είναι ένδειξη ένα ζήτημα σχεδίασης. Χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες σε αυτό το άρθρο και μια προσεκτική εξέταση της σχεδίασης βάσης δεδομένων μπορεί να σας βοηθήσουν να εντοπίσετε τι πρέπει να διορθωθεί για επιτυχή υλοποίηση. Για παράδειγμα, η εισαγωγή δεδομένων στην Access, χωρίς να κανονικοποίηση, απευθείας από το Microsoft Excel μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία επιπλέον πεδία (στήλες). Εάν θέλετε πληροφορίες σχετικά με τη σχεδίαση βάσεων δεδομένων ή κανονικοποίηση, Ρίξτε μια ματιά στους πόρους στην ενότητα πρόσθετες πληροφορίες .

Σε αυτό το άρθρο

Προδιαγραφές βάσης δεδομένων

Προδιαγραφές έργου

Πρόσθετες πληροφορίες

Προδιαγραφές βάσης δεδομένων

Η παρακάτω λίστα πίνακες ισχύει για το Microsoft Access 2010 και βάσεις δεδομένων της Access 2007:

Γενική

Χαρακτηριστικό

Μέγιστη τιμή

Συνολικό μέγεθος για μια βάση δεδομένων της Access 2010 (.accdb), συμπεριλαμβανομένων όλων των αντικειμένων της βάσης δεδομένων και δεδομένων

2 gigabyte μείον τον απαιτούμενο χώρο για αντικείμενα συστήματος.

Σημείωση: Μπορείτε να επιλύσετε αυτόν τον περιορισμό μεγέθους με τη σύνδεση σε πίνακες σε άλλες βάσεις δεδομένων της Access. Μπορείτε να συνδέσετε σε πίνακες σε πολλαπλά αρχεία βάσης δεδομένων, τα οποία μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 2GB.

Συμβουλή: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του μεγέθους της βάσης δεδομένων σας, ανατρέξτε στο θέμα συμβάλει στην αποτροπή και διόρθωση προβλημάτων αρχείων βάσης δεδομένων με τη χρήση συμπύκνωσης και επιδιόρθωσης.

Συνολικός αριθμός των αντικειμένων σε μια βάση δεδομένων

32.768

Αριθμός λειτουργικών μονάδων (συμπεριλαμβανομένων φορμών και εκθέσεων των οποίων η ιδιότητα HasModule έχει οριστεί στην τιμή True)

1.000

Αριθμός χαρακτήρων σε ένα όνομα αντικειμένου

64

Αριθμός χαρακτήρων σε έναν κωδικό πρόσβασης

14

Αριθμός χαρακτήρων σε ένα όνομα χρήστη ή σε ένα όνομα ομάδας

20

Αριθμός χρηστών που κάνουν ταυτόχρονη χρήση

255

Αρχή της σελίδας

Πίνακας

Χαρακτηριστικό

Μέγιστη τιμή

Αριθμός χαρακτήρων σε ένα όνομα πίνακα

64

Αριθμός χαρακτήρων σε ένα όνομα πεδίου

64

Αριθμός πεδίων σε έναν πίνακα

255

Αριθμός ανοιχτών πινάκων

2.048, συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων πινάκων και των πινάκων ανοιχτεί εσωτερικά από την Access

Μέγεθος πινάκων

2 gigabyte μείον τον απαιτούμενο χώρο για τα αντικείμενα συστήματος

Αριθμός χαρακτήρων σε ένα πεδίο κειμένου

255

Αριθμός χαρακτήρων σε ένα πεδίο υπομνήματος

65.535 όταν εισάγετε δεδομένα μέσω του περιβάλλοντος εργασίας;
1 gigabyte του χώρου αποθήκευσης χαρακτήρων κατά την εισαγωγή δεδομένων μέσω προγραμματισμού

Μέγεθος ενός πεδίου αντικειμένου OLE

1 Gbyte

Αριθμός ευρετηρίων σε έναν πίνακα

32 συμπεριλαμβανομένων των ευρετηρίων που δημιουργήθηκαν εσωτερικά για να διατηρήσετε τις σχέσεις πινάκων, ενός πεδίου και τα σύνθετα ευρετήρια.

Αριθμός των πεδίων σε ένα ευρετήριο ή πρωτεύον κλειδί

10

Αριθμός χαρακτήρων σε ένα μήνυμα επικύρωσης

255

Αριθμός χαρακτήρων σε έναν κανόνα επικύρωσης, συμπεριλαμβανομένων των σημεία στίξης και τελεστών

2.048

Αριθμός χαρακτήρων σε μια περιγραφή για το πεδίο ή πίνακα

255

Αριθμός χαρακτήρων σε μια εγγραφή (εξαιρούνται τα πεδία υπομνήματος και αντικειμένου OLE) όταν η ιδιότητα UnicodeCompression των πεδίων έχει οριστεί στην τιμή Yes

Ο

Αριθμός χαρακτήρων σε μια ρύθμιση ιδιότητας πεδίου

255

Αρχή της σελίδας

Ερώτημα

Χαρακτηριστικό

Μέγιστη τιμή

Αριθμός επιβεβλημένων σχέσεων

32 ανά πίνακα μείον τον αριθμό των ευρετηρίων που υπάρχουν στον πίνακα για πεδία ή συνδυασμούς πεδίων που δεν συμμετέχουν σε σχέσεις

Αριθμός πινάκων σε ένα ερώτημα

32*

Αριθμός συνδέσμων σε ένα ερώτημα

16*

Αριθμός πεδίων σε ένα σύνολο εγγραφών

255

Μέγεθος του συνόλου εγγραφών

1 Gbyte

Όριο ταξινόμησης

255 χαρακτήρες σε ένα ή περισσότερα πεδία

Αριθμός επιπέδων ένθετων ερωτημάτων

50*

Αριθμός χαρακτήρων σε ένα κελί του πλέγματος σχεδίασης ερωτήματος

1.024

Αριθμός χαρακτήρων για μια παράμετρο σε ένα ερώτημα παραμέτρων

255

Αριθμός τελεστών AND σε έναν όρο WHERE ή HAVING

99*

Αριθμός χαρακτήρων σε μία πρόταση SQL

64.000 περίπου

*Οι μέγιστες τιμές ενδέχεται να είναι μικρότερος εάν το ερώτημα περιέχει πεδία αναζήτησης με πολλές τιμές.

Αρχή της σελίδας

Φόρμα και έκθεση

Χαρακτηριστικό

Μέγιστη τιμή

Αριθμός χαρακτήρων σε μια ετικέτα

2.048

Αριθμός χαρακτήρων σε ένα πλαίσιο κειμένου

65.535

Πλάτος των φορμών ή των εκθέσεων

22,75 in. (57.79 ΕΚ.)

'Υψος των ενοτήτων

22.75 in. (57.79 ΕΚ.)

Ύψος όλων των ενοτήτων μαζί με τις κεφαλίδες τους (σε Προβολή σχεδίασης)

200 ίν. (508 εκ.)

Αριθμός επιπέδων των ένθετων φορμών ή εκθέσεων

7

Αριθμός πεδίων ή εκφράσεων που μπορείτε να ταξινομήσετε ή να ομαδοποιήσετε σε μία έκθεση

10

Αριθμός κεφαλίδων και υποσέλιδων σε μια έκθεση

1 κεφαλίδα/υποσέλιδο σε κάθε έκθεση
1 κεφαλίδα/υποσέλιδο σε κάθε σελίδα
10 κεφαλίδες/υποσέλιδα σε κάθε ομάδα

Αριθμός σελίδων που εκτυπώνονται στις εκθέσεις

65.536

Αριθμός στοιχείων ελέγχου και ενοτήτων που μπορείτε να προσθέσετε καθ' όλη τη διάρκεια διατήρησης μιας φόρμας ή έκθεσης

754

Αριθμός χαρακτήρων σε μια πρόταση SQL, η οποία χρησιμεύει ως ιδιότητα Recordsource ή Rowsource για φόρμες, εκθέσεις ή στοιχεία ελέγχου (σε αρχεία .accdb και .adp)

32.750

Αρχή της σελίδας

Μακροεντολή

Χαρακτηριστικό

Μέγιστη τιμή

Αριθμός ενεργειών σε μια μακροεντολή

999

Αριθμός χαρακτήρων σε μια συνθήκη

255

Αριθμός χαρακτήρων σε ένα σχόλιο

255

Αριθμός χαρακτήρων σε ένα όρισμα ενέργειας

255

Αρχή της σελίδας

Προδιαγραφές έργου

Η παρακάτω λίστα πίνακες ισχύει για Access 2010 και έργα Access 2007:

Γενική

Χαρακτηριστικό

Μέγιστη τιμή

Αριθμός αντικειμένων σε ένα έργο της Access (.adp)

32.768

Αριθμός λειτουργικών μονάδων (συμπεριλαμβανομένων φορμών και εκθέσεων των οποίων η ιδιότητα HasModule έχει οριστεί στην τιμή True)

1.000

Αριθμός χαρακτήρων σε ένα όνομα αντικειμένου

64

Αριθμός στηλών σε έναν πίνακα

250 (στον Microsoft SQL Server 6,5).

1024 (στον Microsoft SQL Server 7.0 και 2000 και 2005)

Αρχή της σελίδας

Φόρμα και έκθεση

Χαρακτηριστικό

Μέγιστη τιμή

Αριθμός χαρακτήρων σε μια ετικέτα

2.048

Αριθμός χαρακτήρων σε ένα πλαίσιο κειμένου

65.535

Πλάτος των φορμών ή των εκθέσεων

22 ίν. (55,87 εκ.)

'Υψος των ενοτήτων

22 ίν. (55,87 εκ.)

Ύψος όλων των ενοτήτων μαζί με τις κεφαλίδες τους (σε Προβολή σχεδίασης)

200 ίν. (508 εκ.)

Αριθμός επιπέδων των ένθετων φορμών ή εκθέσεων

7

Αριθμός πεδίων ή εκφράσεων που μπορείτε να ταξινομήσετε ή να ομαδοποιήσετε σε μία έκθεση

10

Αριθμός κεφαλίδων και υποσέλιδων σε μια έκθεση

1 κεφαλίδα/υποσέλιδο σε κάθε έκθεση
1 κεφαλίδα/υποσέλιδο σε κάθε σελίδα
10 κεφαλίδες/υποσέλιδα σε κάθε ομάδα

Αριθμός σελίδων που εκτυπώνονται στις εκθέσεις

65.536

Αριθμός στοιχείων ελέγχου και ενοτήτων που μπορείτε να προσθέσετε καθ' όλη τη διάρκεια διατήρησης μιας φόρμας ή έκθεσης

754

Αριθμός χαρακτήρων σε μια πρόταση SQL, η οποία χρησιμεύει ως ιδιότητα Recordsource ή Rowsource για φόρμες, εκθέσεις ή στοιχεία ελέγχου (σε αρχεία .accdb και .adp)

32.750

Αρχή της σελίδας

Μακροεντολή

Χαρακτηριστικό

Μέγιστη τιμή

Αριθμός ενεργειών σε μια μακροεντολή

999

Αριθμός χαρακτήρων σε μια συνθήκη

255

Αριθμός χαρακτήρων σε ένα σχόλιο

255

Αριθμός χαρακτήρων σε ένα όρισμα ενέργειας

255

Αρχή της σελίδας

Πρόσθετες πληροφορίες

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×