Προδιαγραφές της Access 2007

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σε αυτό το άρθρο

Προδιαγραφές βάσης δεδομένων

Προδιαγραφές έργου

Προδιαγραφές βάσης δεδομένων

Η ακόλουθη λίστα με πίνακες αφορά τις βάσεις δεδομένων της Microsoft Office Access 2007:

Γενική

Χαρακτηριστικό

Μέγιστη τιμή

Μέγεθος του αρχείου (.accdb) σε μια βάση δεδομένων Access

2 gigabyte μείον τον απαιτούμενο χώρο για τα αντικείμενα συστήματος .

Σημείωση: Παρόλο που το μέγιστο μέγεθος για ένα μοναδικό αρχείο βάσης δεδομένων είναι 2GB, μπορείτε να επιλύσετε αυτόν τον περιορισμό με τη χρήση μιας διαιρεμένης βάσης δεδομένων. Ένα αρχείο βάσης δεδομένων προσκηνίου μπορεί να οδηγεί σε χιλιάδες αρχείων βάσης δεδομένων παρασκηνίου, κάθε μία από τις οποίες μπορεί να φτάσουν τα 2GB. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα, Διαίρεση βάσης δεδομένων της Access.

Αριθμός αντικειμένων σε μια βάση δεδομένων

32.768

Αριθμός λειτουργικές μονάδες (συμπεριλαμβανομένων των φορμών και αναφορών που έχουν την ιδιότητα έχει λειτουργική μονάδα που έχει οριστεί στην τιμή True)

1.000

Αριθμός χαρακτήρων σε ένα όνομα αντικειμένου

64

Αριθμός χαρακτήρων σε έναν κωδικό πρόσβασης

20

Αριθμός χαρακτήρων σε ένα όνομα χρήστη ή σε ένα όνομα ομάδας

20

Αριθμός χρηστών που κάνουν ταυτόχρονη χρήση

255

Πίνακας

Χαρακτηριστικό

Μέγιστη τιμή

Αριθμός χαρακτήρων σε ένα όνομα πίνακα

64

Αριθμός χαρακτήρων σε ένα όνομα πεδίου

64

Αριθμός πεδίων σε έναν πίνακα

255

Αριθμός ανοιχτών πινάκων

2048; ο πραγματικός αριθμός θα μπορούσε να είναι μικρότερος λόγω των πινάκων που έχουν ανοιχτεί εσωτερικά από την Access.

Μέγεθος πινάκων

2 gigabyte μείον τον απαιτούμενο χώρο για τα αντικείμενα συστήματος

Αριθμός χαρακτήρων σε ένα πεδίο κειμένου

255

Αριθμός χαρακτήρων σε ένα πεδίο υπομνήματος

65.535 όταν εισάγετε δεδομένα μέσω του περιβάλλοντος εργασίας,
2 Gbyte του χώρου αποθήκευσης χαρακτήρων κατά την εισαγωγή δεδομένων με προγραμματισμό.

Μέγεθος ενός πεδίου αντικειμένου OLE

1 Gbyte

Αριθμός ευρετηρίων σε έναν πίνακα

32

Αριθμός πεδίων σε ένα ευρετήριο

10

Αριθμός χαρακτήρων σε ένα μήνυμα επικύρωσης

255

Αριθμός χαρακτήρων σε έναν κανόνα επικύρωσης

2.048

Αριθμός χαρακτήρων σε μια περιγραφή πίνακα ή πεδίου

255

Αριθμός χαρακτήρων σε μια εγγραφή (εξαιρούνται τα πεδία υπομνήματος και αντικειμένου OLE) όταν η ιδιότητα "Συμπίεση Unicode" των πεδίων έχει οριστεί στην τιμή "Ναι"

Ο

Αριθμός χαρακτήρων σε μια ρύθμιση ιδιότητας πεδίου

255

Ερώτημα

Χαρακτηριστικό

Μέγιστη τιμή

Αριθμός επιβεβλημένων σχέσεων

32 ανά πίνακα μείον τον αριθμό των ευρετηρίων που υπάρχουν στον πίνακα για πεδία ή συνδυασμούς πεδίων που δεν συμμετέχουν σε σχέσεις

Αριθμός πινάκων σε ένα ερώτημα

32*

Αριθμός συνδέσμων σε ένα ερώτημα

16*

Αριθμός πεδίων σε ένα σύνολο εγγραφών

255

Μέγεθος του συνόλου εγγραφών

1 Gbyte

Όριο ταξινόμησης

255 χαρακτήρες σε ένα ή περισσότερα πεδία

Αριθμός επιπέδων ένθετων ερωτημάτων

50*

Αριθμός χαρακτήρων σε ένα κελί του πλέγματος σχεδίασης ερωτήματος

1.024

Αριθμός χαρακτήρων για μια παράμετρο σε ένα ερώτημα παραμέτρων

255

Αριθμός τελεστών AND σε έναν όρο WHERE ή HAVING

99*

Αριθμός χαρακτήρων σε μία πρόταση SQL

64.000 περίπου

*Οι μέγιστες τιμές ενδέχεται να είναι μικρότερος εάν το ερώτημα περιέχει πεδία αναζήτησης με πολλές τιμές.

Φόρμα και έκθεση

Χαρακτηριστικό

Μέγιστη τιμή

Αριθμός χαρακτήρων σε μια ετικέτα

2.048

Αριθμός χαρακτήρων σε ένα πλαίσιο κειμένου

65.535

Πλάτος των φορμών ή των εκθέσεων

22 ίν. (55,87 εκ.)

'Υψος των ενοτήτων

22 ίν. (55,87 εκ.)

Ύψος όλων των ενοτήτων μαζί με τις κεφαλίδες τους (σε Προβολή σχεδίασης)

200 ίν. (508 εκ.)

Αριθμός επιπέδων των ένθετων φορμών ή εκθέσεων

7

Αριθμός πεδίων ή εκφράσεων που μπορείτε να ταξινομήσετε ή να ομαδοποιήσετε σε μία έκθεση

10

Αριθμός κεφαλίδων και υποσέλιδων σε μια έκθεση

1 κεφαλίδα/υποσέλιδο σε κάθε έκθεση
1 κεφαλίδα/υποσέλιδο σε κάθε σελίδα
10 κεφαλίδες/υποσέλιδα σε κάθε ομάδα

Αριθμός σελίδων που εκτυπώνονται στις εκθέσεις

65.536

Αριθμός στοιχείων ελέγχου και ενοτήτων που μπορείτε να προσθέσετε καθ' όλη τη διάρκεια διατήρησης μιας φόρμας ή έκθεσης

754

Αριθμός χαρακτήρων σε μια πρόταση SQL που χρησιμοποιείται ως η ιδιότητα Recordsource ή προέλευση γραμμής από μια φόρμα, έκθεση ή στοιχείο ελέγχου (.accdb και .adp)

32.750

Μακροεντολή

Χαρακτηριστικό

Μέγιστη τιμή

Αριθμός ενεργειών σε μια μακροεντολή

999

Αριθμός χαρακτήρων σε μια συνθήκη

255

Αριθμός χαρακτήρων σε ένα σχόλιο

255

Αριθμός χαρακτήρων σε ένα όρισμα ενέργειας

255

Αρχή της σελίδας

Προδιαγραφές έργου

Η ακόλουθη λίστα με πίνακες αφορά τα έργα της Office Access 2007:

Γενική

Χαρακτηριστικό

Μέγιστη τιμή

Αριθμός αντικειμένων σε ένα έργο της Access (.adp)

32.768

Αριθμός λειτουργικές μονάδες (συμπεριλαμβανομένων των φορμών και αναφορών που έχουν την ιδιότητα έχει λειτουργική μονάδα που έχει οριστεί στην τιμή True)

1.000

Αριθμός χαρακτήρων σε ένα όνομα αντικειμένου

64

Αριθμός στηλών σε έναν πίνακα

250 (στον Microsoft SQL Server 6,5).

1024 (στον Microsoft SQL Server 7.0 και 2000 και 2005)

Βάση δεδομένων του Microsoft SQL Server

Οι προδιαγραφές μέγιστης δυνατότητας του Microsoft SQL Server περιγράφονται στην τεκμηρίωση του SQL Server.

Φόρμα και έκθεση

Χαρακτηριστικό

Μέγιστη τιμή

Αριθμός χαρακτήρων σε μια ετικέτα

2.048

Αριθμός χαρακτήρων σε ένα πλαίσιο κειμένου

65.535

Πλάτος των φορμών ή των εκθέσεων

22 ίν. (55,87 εκ.)

'Υψος των ενοτήτων

22 ίν. (55,87 εκ.)

Ύψος όλων των ενοτήτων μαζί με τις κεφαλίδες τους (σε Προβολή σχεδίασης)

200 ίν. (508 εκ.)

Αριθμός επιπέδων των ένθετων φορμών ή εκθέσεων

7

Αριθμός πεδίων ή εκφράσεων που μπορείτε να ταξινομήσετε ή να ομαδοποιήσετε σε μία έκθεση

10

Αριθμός κεφαλίδων και υποσέλιδων σε μια έκθεση

1 κεφαλίδα/υποσέλιδο σε κάθε έκθεση
1 κεφαλίδα/υποσέλιδο σε κάθε σελίδα
10 κεφαλίδες/υποσέλιδα σε κάθε ομάδα

Αριθμός σελίδων που εκτυπώνονται στις εκθέσεις

65.536

Αριθμός στοιχείων ελέγχου και ενοτήτων που μπορείτε να προσθέσετε καθ' όλη τη διάρκεια διατήρησης μιας φόρμας ή έκθεσης

754

Αριθμός χαρακτήρων σε μια πρόταση SQL που χρησιμοποιείται ως η ιδιότητα Recordsource ή προέλευση γραμμής από μια φόρμα, έκθεση ή στοιχείο ελέγχου (.accdb και .adp)

32.750

Μακροεντολή

Χαρακτηριστικό

Μέγιστη τιμή

Αριθμός ενεργειών σε μια μακροεντολή

999

Αριθμός χαρακτήρων σε μια συνθήκη

255

Αριθμός χαρακτήρων σε ένα σχόλιο

255

Αριθμός χαρακτήρων σε ένα όρισμα ενέργειας

255

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×