Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Προδιαγραφές και όρια του Excel 2011

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Προδιαγραφές βιβλίου και φύλλου

Δυνατότητα

Μέγιστη τιμή

Άνοιγμα βιβλίων εργασίας

Περιορίζεται από τη διαθέσιμη μνήμη και τους πόρους του συστήματος

Μέγεθος φύλλου

1.048.576 γραμμές επί 16.384 στήλες

Πλάτος στηλών

255 χαρακτήρες

Ύψος γραμμών

409 στιγμές

Αλλαγές σελίδας

1.026 οριζόντια και κατακόρυφα

Συνολικός αριθμός χαρακτήρων που μπορεί να περιέχει ένα κελί

32.767 χαρακτήρες (μόνο 1.024 μπορεί να εμφανίζεται σε ένα κελί, όλες οι 32.767 μπορεί να εμφανίζεται στη γραμμή τύπων)

Χαρακτήρες σε μια κεφαλίδα ή σε ένα υποσέλιδο

255

Φύλλα σε ένα βιβλίο εργασίας

Περιορίζονται από τη διαθέσιμη μνήμη

Χρώματα σε ένα βιβλίο εργασίας

16 εκατομμύρια χρώματα (32 bit με πλήρη πρόσβαση στο χρωματικό φάσμα των 24 bit)

Μοναδικές μορφοποιήσεις κελιών/στιλ κελιών

32,735

Επώνυμες προβολές σε ένα βιβλίο εργασίας

Περιορίζονται από τη διαθέσιμη μνήμη

Πάχος και στιλ γραμμών

256

Μοναδικοί τύποι γραμματοσειράς

Διαθέσιμες για χρήση 1.024 καθολικές γραμματοσειρές, 512 ανά βιβλίο εργασίας

Επίπεδα εσοχής κελιού

250

Μορφοποίηση υπό όρους

Περιορίζονται από τη διαθέσιμη μνήμη

Αριθμός μορφοποιήσεων σε ένα βιβλίο εργασίας

Περιορίζεται από τη διαθέσιμη μνήμη

Ονόματα σε ένα βιβλίο εργασίας

Περιορίζονται από τη διαθέσιμη μνήμη

Παράθυρα σε ένα βιβλίο εργασίας

Περιορίζεται μόνο από τους πόρους του συστήματος

Τμήματα σε ένα παράθυρο

4

Συνδεδεμένα φύλλα

Περιορίζονται από τη διαθέσιμη μνήμη

σενάριο

Περιορίζονται από τη διαθέσιμη μνήμη. Μια συνοπτική αναφορά εμφανίζει μόνο τα πρώτα 251 σενάρια

Αλλαγές κελιών σε ένα σενάριο

32

Προσαρμοσμένες συναρτήσεις

Περιορίζονται από τη διαθέσιμη μνήμη

Κλίμακα ζουμ

10 τοις εκατό έως 400 τοις εκατό

Αναφορές ταξινόμησης

64 σε κάθε μία ταξινόμηση. απεριόριστος χώρος για διαδοχικές ταξινομήσεις

Επίπεδα αναίρεσης

16

Πεδία σε μια φόρμα δεδομένων

100

Παράμετροι βιβλίου εργασίας

255 παράμετροι ανά βιβλίο εργασίας

Αναπτυσσόμενες λίστες φίλτρων

10.000 εγγραφές

Προσαρμοσμένες γραμμές εργαλείων σε ένα βιβλίο εργασίας

Περιορίζονται από τη διαθέσιμη μνήμη

Κουμπιά προσαρμοσμένων γραμμών εργαλείων

Περιορίζονται από τη διαθέσιμη μνήμη

Προδιαγραφές υπολογισμού

Δυνατότητα

Μέγιστη τιμή

Ακρίβεια αριθμού

15 ψηφία

Μέγιστος επιτρεπόμενος θετικός αριθμός

9,99999999999999E+307

Μέγιστος επιτρεπόμενος θετικός αριθμός μέσω τύπου

1,7976931348623158e+308

Μέγιστος επιτρεπόμενος αρνητικός αριθμός

– 9.99999999999999E + 307

Μέγιστος επιτρεπόμενος αρνητικός αριθμός μέσω τύπου

– 1.7976931348623158e + 308

Ελάχιστος επιτρεπόμενος θετικός αριθμός

2.2251E-308

Ελάχιστος επιτρεπόμενος αρνητικός αριθμός

– 2.2251E-308

Μήκος περιεχομένων τύπου

8.192 χαρακτήρες

Εσωτερικό μήκος του τύπου

16.384 bytes

Διαδοχικές προσεγγίσεις

32.767

Πίνακες φύλλου

Περιορίζονται από τη διαθέσιμη μνήμη

Επιλεγμένες περιοχές

2.048

Ορίσματα σε μια συνάρτηση

255

Ένθετα επίπεδα συναρτήσεων

64

Κατηγορίες συναρτήσεων που καθορίζει ο χρήστης

255

Μέγεθος της στοίβας τελεστή

1.024

Εξάρτηση φύλλα

64.000 φύλλα τα οποία μπορούν να αναφέρονται σε άλλα φύλλα

Εξαρτήσεις περιοχής

8.000 κελιά που μπορούν να εξαρτώνται από μία περιοχή

Εξάρτηση περιοχής ανά φύλλο

64.000 περιοχές που μπορούν να εξαρτώνται από ένα φύλλο

Εξαρτήσεις σε ένα μονό κελί

4 δισεκατομμύρια τύποι που μπορούν να εξαρτώνται από ένα μονό κελί

Μήκος περιεχομένου συνδεδεμένου κελιού από κλειστά βιβλία εργασίας

32.767

Παλαιότερη ημερομηνία που επιτρέπεται σε υπολογισμούς

1 Ιανουαρίου 1900 (Ιανουάριος 1 1904, όταν χρησιμοποιείται σύστημα ημερομηνίας 1904)

Απώτερη μελλοντική ημερομηνία που επιτρέπεται σε υπολογισμούς

31 Δεκεμβρίου 9999

Μέγιστη χρονική τιμή που μπορεί να εισαχθεί

9999:59:59

Προδιαγραφές αναφοράς Συγκεντρωτικού πίνακα

Δυνατότητα

Μέγιστη τιμή

Συγκεντρωτικοί Πίνακες σε ένα φύλλο.

Περιορίζονται από τη διαθέσιμη μνήμη

Μοναδικά στοιχεία ανά πεδίο

1.048.576

Πεδία γραμμής ή στήλης σε έναν Συγκεντρωτικό πίνακα

Περιορίζονται από τη διαθέσιμη μνήμη

Φίλτρα αναφοράς σε έναν Συγκεντρωτικό πίνακα

256 (μπορεί να είναι περαιτέρω περιορίζεται από τη διαθέσιμη μνήμη)

Πεδία τιμών σε έναν Συγκεντρωτικό πίνακα

256

Τύποι υπολογιζόμενου στοιχείου σε έναν Συγκεντρωτικό πίνακα

Περιορίζονται από τη διαθέσιμη μνήμη

Μήκος για μια σχετική συμβολοσειρά συγκεντρωτικού πίνακα

32.767

Στοιχεία που εμφανίζονται σε αναπτυσσόμενες λίστες φίλτρων

10.000

Προδιαγραφές γραφημάτων

Δυνατότητα

Μέγιστη τιμή

Γραφήματα σε ένα βιβλίο εργασίας

255

Γραφήματα συνδεδεμένα σε ένα φύλλο

Περιορίζονται από τη διαθέσιμη μνήμη

Τα φύλλα στα οποία γίνεται αναφορά από ένα γράφημα

255

Σειρά δεδομένων σε ένα γράφημα

255

Σημεία δεδομένων σε μια σειρά δεδομένων για γραφήματα 2-Δ

Περιορίζονται από τη διαθέσιμη μνήμη

Σημεία δεδομένων σε μια σειρά δεδομένων για γραφήματα 3-Δ

Περιορίζονται από τη διαθέσιμη μνήμη

Σημεία δεδομένων για όλες τις σειρές δεδομένων ενός γραφήματος

256.000

Μέγιστος αριθμός των τύπων γραμματοσειράς σε ένα γράφημα

255

Στυλ γραμμής

8

Μοτίβα περιοχής (οθόνη)

18

Συνολικής περιοχής συνδυασμοί μοτίβων και χρωμάτων (έγχρωμη οθόνη)

56.448

Συνδυασμοί μοτίβων και χρωμάτων (έγχρωμο εκτυπωτή)

56.448 (ο πραγματικός αριθμός εξαρτάται από τον εκτυπωτή σας και το λογισμικό)

Προδιαγραφές κοινόχρηστου βιβλίου εργασίας

Δυνατότητα

Μέγιστη τιμή

Οι χρήστες που μπορούν να ανοίξετε και να κάνετε κοινή χρήση ενός κοινόχρηστου βιβλίου εργασίας ταυτόχρονα

256

Προσωπικές προβολές σε ένα κοινόχρηστο βιβλίο εργασίας

Περιορίζονται από τη διαθέσιμη μνήμη

Ημέρες που ιστορικό αλλαγών διατηρείται

32.767 (η προεπιλογή είναι 30 ημέρες)

Τα βιβλία εργασίας που μπορούν να συγχωνευτούν ταυτόχρονα

Περιορίζονται από τη διαθέσιμη μνήμη

Κελιά που μπορούν να επισημανθούν σε ένα κοινόχρηστο βιβλίο εργασίας

32.767

Χρώματα που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των αλλαγών που έγιναν από διαφορετικούς χρήστες όταν είναι ενεργοποιημένη η παρακολούθηση αλλαγών

32 (κάθε χρήστης προσδιορίζεται από ένα διαφορετικό χρώμα, οι αλλαγές που γίνονται από τον τρέχοντα χρήστη επισημαίνονται με μπλε χρώμα)

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×