Προδιαγραφές και περιορισμοί του Excel

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Προδιαγραφές και περιορισμοί φύλλου εργασίας και βιβλίου εργασίας

Δυνατότητα

Μέγιστο όριο

Άνοιγμα βιβλίων εργασίας

Περιορίζεται από τη διαθέσιμη μνήμη και τους πόρους του συστήματος

Συνολικός αριθμός των γραμμών και στηλών σε ένα φύλλο εργασίας

1.048.576 γραμμές επί 16.384 στήλες

Πλάτος στηλών

255 χαρακτήρες

Ύψος γραμμών

409 στιγμές

Αλλαγές σελίδας

1.026 οριζόντια και κατακόρυφα

Συνολικός αριθμός χαρακτήρων που μπορεί να περιέχει ένα κελί

32.767 χαρακτήρες

Χαρακτήρες σε μια κεφαλίδα ή σε ένα υποσέλιδο

255

Μέγιστος αριθμός αλλαγής γραμμής ανά κελί

253

Φύλλα σε ένα βιβλίο εργασίας

Περιορίζεται από τη διαθέσιμη μνήμη (η προεπιλογή είναι 1 φύλλο)

Χρώματα σε ένα βιβλίο εργασίας

16 εκατομμύρια χρώματα (32 bit με πλήρη πρόσβαση στο χρωματικό φάσμα των 24 bit)

Επώνυμες προβολές σε ένα βιβλίο εργασίας

Περιορίζονται από τη διαθέσιμη μνήμη

Μοναδικές μορφοποιήσεις κελιών/στιλ κελιών

64.000

Στιλ γεμίσματος

256

Πάχος και στιλ γραμμών

256

Μοναδικοί τύποι γραμματοσειράς

Διαθέσιμες για χρήση 1.024 καθολικές γραμματοσειρές, 512 ανά βιβλίο εργασίας

Αριθμός μορφοποιήσεων σε ένα βιβλίο εργασίας

Μεταξύ 200 και 250, ανάλογα με την εγκατεστημένη έκδοση γλώσσας του Excel

Ονόματα σε ένα βιβλίο εργασίας

Περιορίζονται από τη διαθέσιμη μνήμη

Παράθυρα σε ένα βιβλίο εργασίας

Περιορίζονται από τη διαθέσιμη μνήμη

Υπερ-συνδέσεις σε ένα φύλλο εργασίας

66.530 υπερ-συνδέσεις

Τμήματα σε ένα παράθυρο

4

Συνδεδεμένα φύλλα

Περιορίζονται από τη διαθέσιμη μνήμη

Σενάρια

Περιορίζονται από τη διαθέσιμη μνήμη. Μια συνοπτική αναφορά εμφανίζει μόνο τα πρώτα 251 σενάρια

Αλλαγές κελιών σε ένα σενάριο

32

Ρυθμιζόμενα κελιά στην Επίλυση

200

Προσαρμοσμένες συναρτήσεις

Περιορίζονται από τη διαθέσιμη μνήμη

Κλίμακα ζουμ

10 τοις εκατό έως 400 τοις εκατό

Αναφορές

Περιορίζονται από τη διαθέσιμη μνήμη

Αναφορές ταξινόμησης

64 σε μία ταξινόμηση, απεριόριστες με τη χρήση διαδοχικών ταξινομήσεων

Επίπεδα αναίρεσης

100

Πεδία σε μια φόρμα δεδομένων

32

Παράμετροι βιβλίου εργασίας

255 παράμετροι ανά βιβλίο εργασίας

Στοιχεία που εμφανίζονται σε αναπτυσσόμενες λίστες φίλτρων

10.000

Μη συνεχόμενα κελιά που μπορούν να επιλεγούν

2.147.483.648 κελιά

Μέγιστα όρια μνήμης αποθήκευσης και μεγέθους αρχείου για βιβλία εργασίας μοντέλου δεδομένων

Το περιβάλλον 32 bit υπόκειται σε 2 GB χώρου εικονικών διευθύνσεων, που χρησιμοποιούνται από κοινού από το Excel, το βιβλίο εργασίας και τα πρόσθετα που εκτελούνται στην ίδια διαδικασία. Το μερίδιο του χώρου διευθύνσεων για ένα μοντέλο δεδομένων μπορεί να είναι έως και 500-700 MB, αλλά μπορεί να είναι λιγότερο εάν έχουν φορτωθεί άλλα μοντέλα δεδομένων και πρόσθετα.

Το περιβάλλον 64 bit δεν επιβάλλει αυστηρά όρια στο μέγεθος αρχείου. Το μέγεθος του βιβλίου εργασίας περιορίζεται μόνο από τη διαθέσιμη μνήμη και τους πόρους του συστήματος.

Excel 2016 παρέχει τη λειτουργικότητα μεγάλο γνωρίζουν τη διεύθυνση που σας επιτρέπει να 32-bit Excel 2016 εκμετάλλευση δύο φορές τη μνήμη, όταν οι χρήστες εργάζονται σε λειτουργικό σύστημα 64 bit των Windows. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα μεγάλη διεύθυνση γνωρίζουν τη δυνατότητα αλλαγή για το Excel.

Σημείωση: Η προσθήκη πινάκων στο μοντέλο δεδομένων αυξάνει το μέγεθος αρχείου. Αν δεν σκοπεύετε να δημιουργήσετε σύνθετες σχέσεις μοντέλου δεδομένων χρησιμοποιώντας πολλές προελεύσεις δεδομένων και τύπους δεδομένων στο βιβλίο εργασίας σας, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου Προσθήκη αυτών των δεδομένων στο Μοντέλο δεδομένων όταν εισάγετε ή δημιουργείτε πίνακες, συγκεντρωτικούς πίνακες ή συνδέσεις δεδομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Προδιαγραφές και όρια του μοντέλου δεδομένων.

Επεξεργαστής πυρήνων

64

Προδιαγραφές και περιορισμοί υπολογισμού

Δυνατότητα

Μέγιστο όριο

Ακρίβεια αριθμού

15 ψηφία

Ελάχιστος επιτρεπόμενος αρνητικός αριθμός

-2,2251E-308

Ελάχιστος επιτρεπόμενος θετικός αριθμός

2,2251E-308

Μέγιστος επιτρεπόμενος θετικός αριθμός

9,99999999999999E+307

Μέγιστος επιτρεπόμενος αρνητικός αριθμός

-9,99999999999999E+307

Μέγιστος επιτρεπόμενος θετικός αριθμός μέσω τύπου

1,7976931348623158e+308

Μέγιστος επιτρεπόμενος αρνητικός αριθμός μέσω τύπου

-1,7976931348623158e+308

Μήκος περιεχομένων τύπου

8.192 χαρακτήρες

Εσωτερικό μήκος του τύπου

16.384 bytes

Διαδοχικές προσεγγίσεις

32.767

Πίνακες φύλλου εργασίας

Περιορίζονται από τη διαθέσιμη μνήμη

Επιλεγμένες περιοχές

2.048

Ορίσματα σε μια συνάρτηση

255

Ένθετα επίπεδα συναρτήσεων

64

Κατηγορίες συναρτήσεων που καθορίζει ο χρήστης

255

Αριθμός διαθέσιμων συναρτήσεων φύλλου εργασίας

341

Μέγεθος της στοίβας τελεστή

1.024

Εξαρτήσεις μεταξύ φύλλων εργασίας

64.000 φύλλα εργασίας με δυνατότητα αναφοράς σε άλλα φύλλα;

Εξαρτήσεις τύπων πίνακα μεταξύ φύλλων εργασίας

Περιορίζονται από τη διαθέσιμη μνήμη

Εξαρτήσεις περιοχής

Περιορίζονται από τη διαθέσιμη μνήμη

Εξαρτήσεις περιοχής ανά φύλλο εργασίας

Περιορίζονται από τη διαθέσιμη μνήμη

Εξαρτήσεις σε ένα μονό κελί

4 δισεκατομμύρια τύποι που μπορούν να εξαρτώνται από ένα μονό κελί

Μήκος περιεχομένου συνδεδεμένου κελιού από κλειστά βιβλία εργασίας

32.767

Παλαιότερη ημερομηνία που επιτρέπεται σε υπολογισμούς

1 Ιανουαρίου 1900 (1 Ιανουαρίου 1904, αν χρησιμοποιείται το σύστημα ημερομηνίας του 1904)

Απώτερη μελλοντική ημερομηνία που επιτρέπεται σε υπολογισμούς

31 Δεκεμβρίου 9999

Μέγιστη χρονική τιμή που μπορεί να εισαχθεί

9999:59:59

Προδιαγραφές και περιορισμοί δημιουργίας γραφημάτων

Δυνατότητα

Μέγιστο όριο

Γραφήματα συνδεδεμένα με φύλλο εργασίας

Περιορίζονται από τη διαθέσιμη μνήμη

Φύλλα εργασίας στα οποία μπορεί να αναφέρεται ένα γράφημα

255

Σειρά δεδομένων σε ένα γράφημα

255

Σημεία δεδομένων σε μια σειρά δεδομένων για γραφήματα 2-Δ

Περιορίζονται από τη διαθέσιμη μνήμη

Σημεία δεδομένων σε μια σειρά δεδομένων για γραφήματα 3-Δ

Περιορίζονται από τη διαθέσιμη μνήμη

Σημεία δεδομένων για όλες τις σειρές δεδομένων ενός γραφήματος

Περιορίζονται από τη διαθέσιμη μνήμη

Προδιαγραφές και περιορισμοί αναφορών Συγκεντρωτικού Πίνακα και Συγκεντρωτικού Γραφήματος

Δυνατότητα

Μέγιστο όριο

Αναφορές Συγκεντρωτικού Πίνακα σε ένα φύλλο

Περιορίζονται από τη διαθέσιμη μνήμη

Μοναδικά στοιχεία ανά πεδίο

1.048.576

Πεδία γραμμής ή στήλης σε αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα

Περιορίζονται από τη διαθέσιμη μνήμη

Φίλτρα αναφοράς σε μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα

256 (μπορεί να περιορίζονται από τη διαθέσιμη μνήμη)

Πεδία τιμών σε μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα

256

Τύποι υπολογιζόμενου στοιχείου σε αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα

Περιορίζονται από τη διαθέσιμη μνήμη

Φίλτρα αναφοράς σε μια αναφορά Συγκεντρωτικού γραφήματος

256 (μπορεί να περιορίζονται από τη διαθέσιμη μνήμη)

Πεδία τιμών σε μια αναφορά Συγκεντρωτικού Γραφήματος

256

Τύποι υπολογιζόμενων στοιχείων σε αναφορά Συγκεντρωτικού Γραφήματος

Περιορίζονται από τη διαθέσιμη μνήμη

Μήκος ονόματος του MDX για ένα στοιχείο συγκεντρωτικού πίνακα

32.767

Μήκος για μια σχετική συμβολοσειρά συγκεντρωτικού πίνακα

32.767

Στοιχεία που εμφανίζονται σε αναπτυσσόμενες λίστες φίλτρων

10.000

Τα βιβλία εργασίας με ενεργοποιημένη τη ρύθμιση "Να επιτρέπεται αλλάζει από περισσότερα από ένα χρήστη..."

Εάν η ρύθμιση Αποδοχή αλλαγών από περισσότερα από ένα χρήστη... είναι ενεργοποιημένη για ένα βιβλίο εργασίας, οι ακόλουθες πληροφορίες ισχύουν. Αυτή η ρύθμιση είναι προσβάσιμα, κάνοντας κλικ στην καρτέλα Αναθεώρηση > Κοινή χρήση βιβλίου εργασίας. Σημειώστε ότι, σε νεότερες εκδόσεις του Excel, το κουμπί "κοινή χρήση βιβλίου εργασίας" είναι κρυφή. Για να εμφανίσετε ξανά το, κάντε κλικ στην επιλογή αρχείο > Επιλογές > Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης. Ανοίξτε τη λίστα στην περιοχή Επιλογή εντολών από και επιλέξτε Όλες οι εντολές. Κάντε κύλιση προς τα κάτω αυτήν τη λίστα μέχρι να δείτε Κοινή χρήση βιβλίου εργασίας (παλαιού τύπου). Επιλέξτε αυτό το στοιχείο και κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη. Κάντε κλικ στο κουμπί OK. Το κουμπί Κοινή χρήση βιβλίου εργασίας βρίσκεται τώρα στο επάνω μέρος του παραθύρου του Excel και μοιάζει κάπως έτσι: Κοινή χρήση βιβλίου εργασίας

Δυνατότητα

Μέγιστο όριο

Οι χρήστες που μπορούν να ανοίξετε το αρχείο την ίδια στιγμή

256

Προσωπικές προβολές στο βιβλίο εργασίας

Περιορίζονται από τη διαθέσιμη μνήμη

Ημέρες για τις οποίες τηρείται ιστορικό αλλαγών

32.767 (η προεπιλογή είναι 30 ημέρες)

Βιβλία εργασίας που μπορούν να συγχωνευτούν ταυτόχρονα

Περιορίζονται από τη διαθέσιμη μνήμη

Κελιά που μπορούν να επισημανθούν

32.767

Χρώματα που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό αλλαγών που έχουν γίνει από διαφορετικούς χρήστες, όταν είναι ενεργοποιημένη η επισήμανση αλλαγών

32 (κάθε χρήστης προσδιορίζεται από ένα διαφορετικό χρώμα, ενώ οι αλλαγές που γίνονται από τον τρέχοντα χρήστη επισημαίνονται με σκούρο μπλε)

Οι πίνακες στο βιβλίο εργασίας του Excel

0 (μηδέν)

Σημείωση: Ένα βιβλίο εργασίας που περιέχει έναν ή περισσότερους πίνακες Excel δεν μπορούν να έχουν ενεργοποιημένη τη ρύθμιση Αποδοχή αλλαγών από περισσότερα από ένα χρήστη....

Προδιαγραφές και περιορισμοί φύλλου εργασίας και βιβλίου εργασίας

Δυνατότητα

Μέγιστο όριο

Άνοιγμα βιβλίων εργασίας

Περιορίζεται από τη διαθέσιμη μνήμη και τους πόρους του συστήματος

Συνολικός αριθμός των γραμμών και στηλών σε ένα φύλλο εργασίας

1.048.576 γραμμές επί 16.384 στήλες

Πλάτος στηλών

255 χαρακτήρες

Ύψος γραμμών

409 στιγμές

Αλλαγές σελίδας

1.026 οριζόντια και κατακόρυφα

Συνολικός αριθμός χαρακτήρων που μπορεί να περιέχει ένα κελί

32.767 χαρακτήρες

Χαρακτήρες σε μια κεφαλίδα ή σε ένα υποσέλιδο

255

Μέγιστος αριθμός αλλαγής γραμμής ανά κελί

253

Φύλλα σε ένα βιβλίο εργασίας

Περιορίζονται από τη διαθέσιμη μνήμη (η προεπιλεγμένη τιμή είναι 3 φύλλα)

Χρώματα σε ένα βιβλίο εργασίας

16 εκατομμύρια χρώματα (32 bit με πλήρη πρόσβαση στο χρωματικό φάσμα των 24 bit)

Επώνυμες προβολές σε ένα βιβλίο εργασίας

Περιορίζονται από τη διαθέσιμη μνήμη

Μοναδικές μορφοποιήσεις κελιών/στιλ κελιών

64.000

Στιλ γεμίσματος

256

Πάχος και στιλ γραμμών

256

Μοναδικοί τύποι γραμματοσειράς

Διαθέσιμες για χρήση 1.024 καθολικές γραμματοσειρές, 512 ανά βιβλίο εργασίας

Αριθμός μορφοποιήσεων σε ένα βιβλίο εργασίας

Μεταξύ 200 και 250, ανάλογα με την εγκατεστημένη έκδοση γλώσσας του Excel

Ονόματα σε ένα βιβλίο εργασίας

Περιορίζονται από τη διαθέσιμη μνήμη

Παράθυρα σε ένα βιβλίο εργασίας

Περιορίζονται από τη διαθέσιμη μνήμη

Υπερ-συνδέσεις σε ένα φύλλο εργασίας

66.530 υπερ-συνδέσεις

Τμήματα σε ένα παράθυρο

4

Συνδεδεμένα φύλλα

Περιορίζονται από τη διαθέσιμη μνήμη

Σενάρια

Περιορίζονται από τη διαθέσιμη μνήμη. Μια συνοπτική αναφορά εμφανίζει μόνο τα πρώτα 251 σενάρια

Αλλαγές κελιών σε ένα σενάριο

32

Ρυθμιζόμενα κελιά στην Επίλυση

200

Προσαρμοσμένες συναρτήσεις

Περιορίζονται από τη διαθέσιμη μνήμη

Κλίμακα ζουμ

10 τοις εκατό έως 400 τοις εκατό

Αναφορές

Περιορίζονται από τη διαθέσιμη μνήμη

Αναφορές ταξινόμησης

64 σε μία ταξινόμηση, απεριόριστες με τη χρήση διαδοχικών ταξινομήσεων

Επίπεδα αναίρεσης

100

Πεδία σε μια φόρμα δεδομένων

32

Παράμετροι βιβλίου εργασίας

255 παράμετροι ανά βιβλίο εργασίας

Στοιχεία που εμφανίζονται σε αναπτυσσόμενες λίστες φίλτρων

10.000

Μη συνεχόμενα κελιά που μπορούν να επιλεγούν

2.147.483.648 κελιά

Επεξεργαστής πυρήνων

64

Προδιαγραφές και περιορισμοί υπολογισμού

Δυνατότητα

Μέγιστο όριο

Ακρίβεια αριθμού

15 ψηφία

Ελάχιστος επιτρεπόμενος αρνητικός αριθμός

-2,2251E-308

Ελάχιστος επιτρεπόμενος θετικός αριθμός

2,2251E-308

Μέγιστος επιτρεπόμενος θετικός αριθμός

9,99999999999999E+307

Μέγιστος επιτρεπόμενος αρνητικός αριθμός

-9,99999999999999E+307

Μέγιστος επιτρεπόμενος θετικός αριθμός μέσω τύπου

1,7976931348623158e+308

Μέγιστος επιτρεπόμενος αρνητικός αριθμός μέσω τύπου

-1,7976931348623158e+308

Μήκος περιεχομένων τύπου

8.192 χαρακτήρες

Εσωτερικό μήκος του τύπου

16.384 bytes

Διαδοχικές προσεγγίσεις

32.767

Πίνακες φύλλου εργασίας

Περιορίζονται από τη διαθέσιμη μνήμη

Επιλεγμένες περιοχές

2.048

Ορίσματα σε μια συνάρτηση

255

Ένθετα επίπεδα συναρτήσεων

64

Κατηγορίες συναρτήσεων που καθορίζει ο χρήστης

255

Αριθμός διαθέσιμων συναρτήσεων φύλλου εργασίας

341

Μέγεθος της στοίβας τελεστή

1.024

Εξαρτήσεις μεταξύ φύλλων εργασίας

64.000 φύλλα εργασίας με δυνατότητα αναφοράς σε άλλα φύλλα;

Εξαρτήσεις τύπων πίνακα μεταξύ φύλλων εργασίας

Περιορίζονται από τη διαθέσιμη μνήμη

Εξαρτήσεις περιοχής

Περιορίζονται από τη διαθέσιμη μνήμη

Εξαρτήσεις περιοχής ανά φύλλο εργασίας

Περιορίζονται από τη διαθέσιμη μνήμη

Εξαρτήσεις σε ένα μονό κελί

4 δισεκατομμύρια τύποι που μπορούν να εξαρτώνται από ένα μονό κελί

Μήκος περιεχομένου συνδεδεμένου κελιού από κλειστά βιβλία εργασίας

32.767

Παλαιότερη ημερομηνία που επιτρέπεται σε υπολογισμούς

1 Ιανουαρίου 1900 (1 Ιανουαρίου 1904, αν χρησιμοποιείται το σύστημα ημερομηνίας του 1904)

Απώτερη μελλοντική ημερομηνία που επιτρέπεται σε υπολογισμούς

31 Δεκεμβρίου 9999

Μέγιστη χρονική τιμή που μπορεί να εισαχθεί

9999:59:59

Προδιαγραφές και περιορισμοί δημιουργίας γραφημάτων

Δυνατότητα

Μέγιστο όριο

Γραφήματα συνδεδεμένα με φύλλο εργασίας

Περιορίζονται από τη διαθέσιμη μνήμη

Φύλλα εργασίας στα οποία μπορεί να αναφέρεται ένα γράφημα

255

Σειρά δεδομένων σε ένα γράφημα

255

Σημεία δεδομένων σε μια σειρά δεδομένων για γραφήματα 2-Δ

Περιορίζονται από τη διαθέσιμη μνήμη

Σημεία δεδομένων σε μια σειρά δεδομένων για γραφήματα 3-Δ

Περιορίζονται από τη διαθέσιμη μνήμη

Σημεία δεδομένων για όλες τις σειρές δεδομένων ενός γραφήματος

Περιορίζονται από τη διαθέσιμη μνήμη

Προδιαγραφές και περιορισμοί αναφορών Συγκεντρωτικού Πίνακα και Συγκεντρωτικού Γραφήματος

Δυνατότητα

Μέγιστο όριο

Αναφορές Συγκεντρωτικού Πίνακα σε ένα φύλλο

Περιορίζονται από τη διαθέσιμη μνήμη

Μοναδικά στοιχεία ανά πεδίο

1.048.576

Πεδία γραμμής ή στήλης σε αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα

Περιορίζονται από τη διαθέσιμη μνήμη

Φίλτρα αναφοράς σε μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα

256 (μπορεί να περιορίζονται από τη διαθέσιμη μνήμη)

Πεδία τιμών σε μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα

256

Τύποι υπολογιζόμενου στοιχείου σε αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα

Περιορίζονται από τη διαθέσιμη μνήμη

Φίλτρα αναφοράς σε μια αναφορά Συγκεντρωτικού γραφήματος

256 (μπορεί να περιορίζονται από τη διαθέσιμη μνήμη)

Πεδία τιμών σε μια αναφορά Συγκεντρωτικού Γραφήματος

256

Τύποι υπολογιζόμενων στοιχείων σε αναφορά Συγκεντρωτικού Γραφήματος

Περιορίζονται από τη διαθέσιμη μνήμη

Μήκος ονόματος του MDX για ένα στοιχείο συγκεντρωτικού πίνακα

32.767

Μήκος για μια σχετική συμβολοσειρά συγκεντρωτικού πίνακα

32.767

Στοιχεία που εμφανίζονται σε αναπτυσσόμενες λίστες φίλτρων

10.000

Τα βιβλία εργασίας με ενεργοποιημένη τη ρύθμιση "Να επιτρέπεται αλλάζει από περισσότερα από ένα χρήστη..."

Εάν η ρύθμιση Αποδοχή αλλαγών από περισσότερα από ένα χρήστη... είναι ενεργοποιημένη για ένα βιβλίο εργασίας, οι ακόλουθες πληροφορίες ισχύουν. Αυτή η ρύθμιση είναι προσβάσιμα, κάνοντας κλικ στην καρτέλα Αναθεώρηση > Κοινή χρήση βιβλίου εργασίας.

Δυνατότητα

Μέγιστο όριο

Χρήστες που μπορούν να ανοίξουν και κοινή χρήση του αρχείου την ίδια στιγμή

256

Προσωπικές προβολές στο βιβλίο εργασίας

Περιορίζονται από τη διαθέσιμη μνήμη

Ημέρες για τις οποίες τηρείται ιστορικό αλλαγών

32.767 (η προεπιλογή είναι 30 ημέρες)

Βιβλία εργασίας που μπορούν να συγχωνευτούν ταυτόχρονα

Περιορίζονται από τη διαθέσιμη μνήμη

Κελιά που μπορούν να επισημανθούν στο βιβλίο εργασίας

32.767

Χρώματα που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό αλλαγών που έχουν γίνει από διαφορετικούς χρήστες, όταν είναι ενεργοποιημένη η επισήμανση αλλαγών

32 (κάθε χρήστης προσδιορίζεται από ένα διαφορετικό χρώμα, ενώ οι αλλαγές που γίνονται από τον τρέχοντα χρήστη επισημαίνονται με σκούρο μπλε)

Οι πίνακες στο βιβλίο εργασίας του Excel

0 (μηδέν)

Σημείωση: Ένα βιβλίο εργασίας που περιέχει έναν ή περισσότερους πίνακες Excel δεν μπορούν να έχουν ενεργοποιημένη τη ρύθμιση Αποδοχή αλλαγών από περισσότερα από ένα χρήστη....

Προδιαγραφές και περιορισμοί φύλλου εργασίας και βιβλίου εργασίας

Δυνατότητα

Μέγιστο όριο

Άνοιγμα βιβλίων εργασίας

Περιορίζεται από τη διαθέσιμη μνήμη και τους πόρους του συστήματος

Συνολικός αριθμός των γραμμών και στηλών σε ένα φύλλο εργασίας

1.048.576 γραμμές επί 16.384 στήλες

Πλάτος στηλών

255 χαρακτήρες

Ύψος γραμμών

409 στιγμές

Αλλαγές σελίδας

1.026 οριζόντια και κατακόρυφα

Συνολικός αριθμός χαρακτήρων που μπορεί να περιέχει ένα κελί

32.767 χαρακτήρες

Χαρακτήρες σε μια κεφαλίδα ή σε ένα υποσέλιδο

255

Μέγιστος αριθμός αλλαγής γραμμής ανά κελί

253

Φύλλα σε ένα βιβλίο εργασίας

Περιορίζονται από τη διαθέσιμη μνήμη (η προεπιλεγμένη τιμή είναι 3 φύλλα)

Χρώματα σε ένα βιβλίο εργασίας

16 εκατομμύρια χρώματα (32 bit με πλήρη πρόσβαση στο χρωματικό φάσμα των 24 bit)

Επώνυμες προβολές σε ένα βιβλίο εργασίας

Περιορίζονται από τη διαθέσιμη μνήμη

Μοναδικές μορφοποιήσεις κελιών/στιλ κελιών

64.000

Στιλ γεμίσματος

256

Πάχος και στιλ γραμμών

256

Μοναδικοί τύποι γραμματοσειράς

Διαθέσιμες για χρήση 1.024 καθολικές γραμματοσειρές, 512 ανά βιβλίο εργασίας

Αριθμός μορφοποιήσεων σε ένα βιβλίο εργασίας

Μεταξύ 200 και 250, ανάλογα με την εγκατεστημένη έκδοση γλώσσας του Excel

Ονόματα σε ένα βιβλίο εργασίας

Περιορίζονται από τη διαθέσιμη μνήμη

Παράθυρα σε ένα βιβλίο εργασίας

Περιορίζονται από τη διαθέσιμη μνήμη

Υπερ-συνδέσεις σε ένα φύλλο εργασίας

66.530 υπερ-συνδέσεις

Τμήματα σε ένα παράθυρο

4

Συνδεδεμένα φύλλα

Περιορίζονται από τη διαθέσιμη μνήμη

Σενάρια

Περιορίζονται από τη διαθέσιμη μνήμη. Μια συνοπτική αναφορά εμφανίζει μόνο τα πρώτα 251 σενάρια

Αλλαγές κελιών σε ένα σενάριο

32

Ρυθμιζόμενα κελιά στην Επίλυση

200

Προσαρμοσμένες συναρτήσεις

Περιορίζονται από τη διαθέσιμη μνήμη

Κλίμακα ζουμ

10 τοις εκατό έως 400 τοις εκατό

Αναφορές

Περιορίζονται από τη διαθέσιμη μνήμη

Αναφορές ταξινόμησης

64 σε μία ταξινόμηση, απεριόριστες με τη χρήση διαδοχικών ταξινομήσεων

Επίπεδα αναίρεσης

100

Πεδία σε μια φόρμα δεδομένων

32

Παράμετροι βιβλίου εργασίας

255 παράμετροι ανά βιβλίο εργασίας

Αναπτυσσόμενες λίστες φίλτρων

10.000

Προδιαγραφές και περιορισμοί υπολογισμού

Δυνατότητα

Μέγιστο όριο

Ακρίβεια αριθμού

15 ψηφία

Ελάχιστος επιτρεπόμενος αρνητικός αριθμός

-2,2251E-308

Ελάχιστος επιτρεπόμενος θετικός αριθμός

2,2251E-308

Μέγιστος επιτρεπόμενος θετικός αριθμός

9,99999999999999E+307

Μέγιστος επιτρεπόμενος αρνητικός αριθμός

-9,99999999999999E+307

Μέγιστος επιτρεπόμενος θετικός αριθμός μέσω τύπου

1,7976931348623158e+308

Μέγιστος επιτρεπόμενος αρνητικός αριθμός μέσω τύπου

-1,7976931348623158e+308

Μήκος περιεχομένων τύπου

8.192 χαρακτήρες

Εσωτερικό μήκος του τύπου

16.384 bytes

Διαδοχικές προσεγγίσεις

32.767

Πίνακες φύλλου εργασίας

Περιορίζονται από τη διαθέσιμη μνήμη

Επιλεγμένες περιοχές

2.048

Ορίσματα σε μια συνάρτηση

255

Ένθετα επίπεδα συναρτήσεων

64

Κατηγορίες συναρτήσεων που καθορίζει ο χρήστης

255

Αριθμός διαθέσιμων συναρτήσεων φύλλου εργασίας

341

Μέγεθος της στοίβας τελεστή

1.024

Εξαρτήσεις μεταξύ φύλλων εργασίας

64.000 φύλλα εργασίας με δυνατότητα αναφοράς σε άλλα φύλλα;

Εξαρτήσεις τύπων πίνακα μεταξύ φύλλων εργασίας

Περιορίζονται από τη διαθέσιμη μνήμη

Εξαρτήσεις περιοχής

Περιορίζονται από τη διαθέσιμη μνήμη

Εξαρτήσεις περιοχής ανά φύλλο εργασίας

Περιορίζονται από τη διαθέσιμη μνήμη

Εξαρτήσεις σε ένα μονό κελί

4 δισεκατομμύρια τύποι που μπορούν να εξαρτώνται από ένα μονό κελί

Μήκος περιεχομένου συνδεδεμένου κελιού από κλειστά βιβλία εργασίας

32.767

Παλαιότερη ημερομηνία που επιτρέπεται σε υπολογισμούς

1 Ιανουαρίου 1900 (1 Ιανουαρίου 1904, αν χρησιμοποιείται το σύστημα ημερομηνίας του 1904)

Απώτερη μελλοντική ημερομηνία που επιτρέπεται σε υπολογισμούς

31 Δεκεμβρίου 9999

Μέγιστη χρονική τιμή που μπορεί να εισαχθεί

9999:59:59

Προδιαγραφές και περιορισμοί δημιουργίας γραφημάτων

Δυνατότητα

Μέγιστο όριο

Γραφήματα συνδεδεμένα με φύλλο εργασίας

Περιορίζονται από τη διαθέσιμη μνήμη

Φύλλα εργασίας στα οποία μπορεί να αναφέρεται ένα γράφημα

255

Σειρά δεδομένων σε ένα γράφημα

255

Σημεία δεδομένων σε μια σειρά δεδομένων για γραφήματα 2-Δ

32.000

Σημεία δεδομένων σε μια σειρά δεδομένων για γραφήματα 3-Δ

4.000

Σημεία δεδομένων για όλες τις σειρές δεδομένων ενός γραφήματος

256.000

Προδιαγραφές και περιορισμοί αναφορών Συγκεντρωτικού Πίνακα και Συγκεντρωτικού Γραφήματος

Δυνατότητα

Μέγιστο όριο

Αναφορές Συγκεντρωτικού Πίνακα σε ένα φύλλο

Περιορίζονται από τη διαθέσιμη μνήμη

Μοναδικά στοιχεία ανά πεδίο

1.048.576

Πεδία γραμμής ή στήλης σε αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα

Περιορίζονται από τη διαθέσιμη μνήμη

Φίλτρα αναφοράς σε μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα

256 (μπορεί να περιορίζονται από τη διαθέσιμη μνήμη)

Πεδία τιμών σε μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα

256

Τύποι υπολογιζόμενου στοιχείου σε αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα

Περιορίζονται από τη διαθέσιμη μνήμη

Φίλτρα αναφοράς σε μια αναφορά Συγκεντρωτικού γραφήματος

256 (μπορεί να περιορίζονται από τη διαθέσιμη μνήμη)

Πεδία τιμών σε μια αναφορά Συγκεντρωτικού Γραφήματος

256

Τύποι υπολογιζόμενων στοιχείων σε αναφορά Συγκεντρωτικού Γραφήματος

Περιορίζονται από τη διαθέσιμη μνήμη

Μήκος ονόματος του MDX για ένα στοιχείο συγκεντρωτικού πίνακα

32.767

Μήκος για μια σχετική συμβολοσειρά συγκεντρωτικού πίνακα

32.767

Τα βιβλία εργασίας με ενεργοποιημένη τη ρύθμιση "Να επιτρέπεται αλλάζει από περισσότερα από ένα χρήστη..."

Εάν η ρύθμιση Αποδοχή αλλαγών από περισσότερα από ένα χρήστη... είναι ενεργοποιημένη για ένα βιβλίο εργασίας, οι ακόλουθες πληροφορίες ισχύουν. Αυτή η ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη όταν χρησιμοποιείτε Κοινόχρηστα βιβλία εργασίας.

Δυνατότητα

Μέγιστο όριο

Οι χρήστες που να ανοίξετε και να κάνετε κοινή χρήση του βιβλίου εργασίας ταυτόχρονα

256

Προσωπικές προβολές στο βιβλίο εργασίας

Περιορίζονται από τη διαθέσιμη μνήμη

Ημέρες για τις οποίες τηρείται ιστορικό αλλαγών

32.767 (η προεπιλογή είναι 30 ημέρες)

Βιβλία εργασίας που μπορούν να συγχωνευτούν ταυτόχρονα

Περιορίζονται από τη διαθέσιμη μνήμη

Κελιά που μπορούν να επισημανθούν

32.767

Χρώματα που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό αλλαγών που έχουν γίνει από διαφορετικούς χρήστες, όταν είναι ενεργοποιημένη η επισήμανση αλλαγών

32 (κάθε χρήστης προσδιορίζεται από ένα διαφορετικό χρώμα, ενώ οι αλλαγές που γίνονται από τον τρέχοντα χρήστη επισημαίνονται με σκούρο μπλε)

Οι πίνακες στο βιβλίο εργασίας του Excel

0 (μηδέν)

Σημείωση: Ένα βιβλίο εργασίας που περιέχει έναν ή περισσότερους πίνακες Excel δεν μπορούν να έχουν ενεργοποιημένη τη ρύθμιση Αποδοχή αλλαγών από περισσότερα από ένα χρήστη....

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×