Προγραμματισμός του υπόλοιπου όγκου εργασίας για μια εργασία

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Εάν μια εργασία είναι σε εξέλιξη και συνειδητοποιείτε ότι θα χρειαστεί περισσότερη ή λιγότερη εργασία από ότι είχε αρχικά προγραμματιστεί, μπορείτε να προσαρμόσετε τον υπόλοιπο υπόλοιπη εργασία για την εργασία.

Τι θέλετε να κάνετε;

Αλλάξετε το μέγεθος του υπόλοιπου όγκου εργασίας

Προσαρμόστε την υπόλοιπη εργασία ημέρα από την ημέρα

Εκ νέου ανάθεση της υπόλοιπης εργασίας

Αλλαγή του υπόλοιπου όγκου εργασίας

Προσαρμόστε το συνολικό ποσό της υπόλοιπης εργασίας εάν συνολικός όγκος εργασίας είναι τι σημαντικότερα στοιχεία και μπορείτε να αποδεχτείτε τις συνέπειες σε άλλους παράγοντες χρονοδιάγραμμα. Για παράδειγμα, εάν αυξάνοντας τη συνολική υπόλοιπη εργασία δεν προκαλούν ενός πόρου για να γίνει υπερ-ανάθεση, ενδέχεται να θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη μέθοδο.

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Γράφημα Gantt.

 2. Από το μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας και, κατόπιν, στην εντολή Εργασία.

 3. Στο πεδίο Υπόλοιπο, για την εργασία που θέλετε να τροποποιήσετε, πληκτρολογήστε το νέο υπόλοιπο όγκου εργασίας.

  Οι νέες υπολογισμένες τιμές όγκου εργασίας και το ποσοστό της εργασίας που ολοκληρώθηκε εμφανίζονται στα πεδία Εργασία και % ολοκλ. εργασ. (ποσοστό της εργασίας που ολοκληρώθηκε). Πιέστε το πλήκτρο TAB για να μετακινηθείτε στο πεδίο, αν δεν είναι ορατό.

Σημείωση: Όταν προσαρμόζετε τον υπόλοιπο όγκο εργασίας για μια εργασία, το Project υπολογίζει τον όγκο εργασίας και το ποσοστό ολοκλήρωσης εργασίας χρησιμοποιώντας τις τιμές πραγματική εργασία σύμφωνα με τους τύπους Όγκος εργασίας = Υπόλοιπη εργασία + Πραγματική εργασία και Ποσοστό εργασίας που ολοκληρώθηκε = Πραγματικός όγκος εργασίας / Όγκος εργασίας.

Αρχή της σελίδας

Προσαρμογή του υπόλοιπου όγκου εργασίας ημέρα με την ημέρα

Προσαρμόστε την καμπύλητου υπόλοιπου όγκου εργασίας ημέρα με την ημέρα για να ικανοποιήσετε τις απαιτήσεις του χρονοδιαγράμματος. Για παράδειγμα, έστω ότι η αύξηση του υπόλοιπου όγκου εργασίας προσθέτει δύο ημέρες σε μια εργασία και προκαλεί την υπερ-ανάθεση ενός πόρου τη δεύτερη ημέρα. Μπορείτε να αποφύγετε την υπερ-ανάθεση προσθέτοντας περισσότερη εργασία την πρώτη ημέρα.

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τον υπόλοιπο όγκο εργασίας σε άλλα επίπεδα χρονικών υποδιαιρέσεων, όπως εβδομάδα με την εβδομάδα ή μήνα με το μήνα. Αντί να επιλέξετε Ημέρες στη διαδικασία που ακολουθεί, επιλέξτε τη μονάδα χρόνου με βάση την οποία θέλετε να προσαρμόσετε τον υπόλοιπο όγκο εργασίας.

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Χρήση εργασίας.

 2. Στο μενού Μορφή, κάντε κλικ στην εντολή Κλίμακα χρόνου και μετά κάντε κλικ σε μία από τις καρτέλες: Επάνω σειρά, Μεσαία σειρά ή Κάτω σειρά. Στο πλαίσιο Μονάδες, επιλέξτε Ημέρες και μετά κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

  Εάν η προβολή Χρήση εργασιών έχει ήδη προσαρμοστεί να εμφανίζει ημέρες, παραλείψτε αυτό το βήμα.

 3. Στο μενού Μορφή, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Λεπτομέρειες και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Εργασία.

  Σημείωση: Εάν είναι ήδη επιλεγμένο το στοιχείο Εργασία, μην κάνετε κλικ πάλι σε αυτό διότι θα κρύψετε το πεδίο αντί να το εμφανίσετε.

 4. Στο τμήμα φύλλου εργασίας της προβολής, στο πεδίο Εργασία μιας συγκεκριμένης ημέρας στο μέλλον, πληκτρολογήστε το νέο όγκο εργασίας για αυτή την ημέρα.

  Σημαντικό: Μην αλλάζετε την τιμή εργασίας στις ημέρες που έχετε ήδη προσθέσει την πραγματική εργασία. Η νέα τιμή που προσθέτετε θα αντικαταστήσει την πραγματική εργασία.

Αρχή της σελίδας

Νέα ανάθεση του υπόλοιπου όγκου εργασίας

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη διαδικασία αν θέλετε να ελέγξετε ποιοι συγκεκριμένοι πόροι εκτελούν ένα τμήμα του υπόλοιπου εργασίας, αν θέλετε να καθορίσετε με ακρίβεια πότε θα εκτελεστεί η υπόλοιπη εργασία ή αν κάνατε προσαρμογές στον υπόλοιπο όγκο εργασίας και το αποτέλεσμα ήταν μη αποδεκτές αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα.

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Χρήση εργασίας.

 2. Κάντε κλικ στην εργασία στην οποία κάνετε νέα ανάθεση του υπόλοιπου όγκου εργασίας.

 3. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Ανάθεση πόρων.

 4. Στο πλέγμα, κάντε κλικ στον πόρο που θέλετε να αναθέσετε τον όγκο εργασίας και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Ανάθεση.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο όταν ολοκληρώσετε τον καθορισμό των πόρων στους οποίους κάνετε νέα ανάθεση εργασίας.

 6. Εάν το πλέγμα χρονολογικών φάσεων στην προβολή Χρήση εργασιών δεν εμφανίζει το πεδίο Εργασία, πρέπει να το εμφανίσετε. Στο μενού Μορφή, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Λεπτομέρειες και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Εργασία.

  Σημείωση: Εάν είναι ήδη επιλεγμένο το στοιχείο Εργασία, μην κάνετε κλικ πάλι σε αυτό διότι θα κρύψετε το πεδίο Εργασίααντί να το εμφανίσετε.

 7. Στο πλέγμα χρονολογικής φάσης της προβολής Χρήση εργασιών, καταργήστε τις υπόλοιπες τιμές εργασίας από το πεδίο Εργασία του πόρου με την τρέχουσα ανάθεση και μετά πληκτρολογήστε τις τιμές στο πεδίο Εργασία στο πλέγμα για το νέο πόρο.

  Σημείωση: Εάν έχετε ήδη προσθέσει μια τιμή πραγματικής εργασίας για μια ημέρα, μην αλλάξετε την τιμή του υπόλοιπου όγκου εργασίας για την ίδια ημέρα παρά μόνο αν θέλετε να αλλάξετε την τιμή της πραγματικής εργασίας.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×