Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office
Προβολή φόρτου εργασίας πόρων και διαθεσιμότητας στον υπολογιστή του Project

Προβολή φόρτου εργασίας πόρων και διαθεσιμότητας στον υπολογιστή του Project

Συνδρομή του Office 365, Project Professional 2019, Project Professional 2016, Office 2013, Office 2010

Ως διαχειριστής έργου, μία από τις πιο σημαντικές πτυχές του ρόλου σας είναι να παρακολουθείτε τις αναθέσεις για κάθε έναν από τους πόρους σας, ώστε να μπορείτε να εξισορροπήσετε αποτελεσματικά τους φόρτους εργασίας τους. Ορισμένοι πόροι μπορεί να έχουν υπερ-ανάθεση και άλλοι να μην είναι εκχωρημένοι. Μπορείτε να εξετάσετε πόσο αποτελεσματικά χρησιμοποιούνται τα πόροι σας στο έργο σας και εάν πρέπει να κάνετε οποιεσδήποτε ρυθμίσεις, προβάλλοντας τους φόρτους εργασίας και τη διαθεσιμότητά τους στο Microsoft Project.

Τι θέλετε να κάνετε;

Αναθεώρηση φόρτου εργασίας πόρων με χρήση της προβολής "χρήση πόρων"

Έλεγχος διαθεσιμότητας για εταιρικούς πόρους με χρήση του Project Online

Χρήση γραφήματος για την προβολή μεμονωμένων φόρτου εργασίας

Προβολή λίστας με τους πόρους στους οποίους έχει γίνει υπερ-ανάθεση

Πόροι ομάδας στους οποίους έχει γίνει υπερ-ανάθεση

Εύρεση πόρων που έχουν διαθέσιμο χρόνο

Αναθεώρηση φόρτου εργασίας πόρων με χρήση της προβολής "χρήση πόρων"

 1. Στην καρτέλα εργασία ή πόρος , κάντε κλικ στην επιλογή χρήση πόρων στο αναπτυσσόμενο μενού Προβολή .

 2. Εξετάστε τα ονόματα των πόρων και τις εργασίες που έχουν ανατεθεί στο πίνακας τμήμα της προβολής "χρήση πόρων".

 3. Εξετάστε το τμήμα κλίμακα χρόνου της προβολής για να δείτε πώς έχει εκχωρηθεί η εργασία κατά την επιλεγμένη χρονική περίοδο.

Σε πολλές προβολές πόρων, συμπεριλαμβανομένης της προβολής "χρήση πόρων", οι πόροι με υπερ-ανάθεση εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα. Μια υπερ-ανάθεση πραγματοποιείται κάθε φορά που γίνεται υπέρβαση των μέγιστες μονάδες ενός πόρου για οποιαδήποτε χρονική περίοδο. Στα φύλλα πόρων, το πεδίο "δείκτης" για τους πόρους με υπερ-ανάθεση περιλαμβάνει επίσης τον δείκτη ισοστάθμισης πόρων, ο οποίος υποδηλώνει ότι ο πόρος πρέπει να ισοπεδώνεται. Ελέγξτε για το δείκτη και εξετάστε τις αναθέσεις εργασιών για να εκτιμήσετε εάν η υπερ-ανάθεση είναι αποδεκτή.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι δύο εργασίες έχουν διάρκεια τεσσάρων ωρών και ότι ξεκινούν και τελειώνουν την ίδια ώρα. Εάν αναθέσετε και τις δύο εργασίες στον Bob, είναι τεχνικά υπερεκχωρημένος, επειδή κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ωρών των δύο εργασιών, ο Bob εργάζεται στο 200 τοις εκατό. Ωστόσο, εάν η ισοστάθμιση έχει καθοριστεί σε καθημερινή βάση, ο Bob δεν χρειάζεται να ισοπεδώνεται, επειδή καθ ' όλη τη διάρκεια της ημέρας δεν υπερβαίνει τη συνολική χωρητικότητα οκτώ ωρών για να εργαστεί.

Σημείωση: Μαζί με τις αναθέσεις πόρων για εργασίες στο τρέχον ανοιγμένο έργο, η προβολή "χρήση πόρων" εμφανίζει επίσης συνοπτικές αναθέσεις πόρων. Οι συνοπτικές αναθέσεις πόρων υποδεικνύουν τη συνολική ποσότητα εργασίας στην οποία έχει ανατεθεί ένας πόρος σε όλα τα άλλα έργα. Οι συνοπτικές αναθέσεις πόρων εμφανίζονται μόνο εάν είστε συνδεδεμένοι με τον Microsoft Project Server και εάν έχετε μια εταιρικό έργο ανοιχτή. Εάν δεν θέλετε οι γραμμές συνοπτικής ανάθεσης να επηρεάσουν τα σύνολα που εμφανίζονται στην προβολή "χρήση πόρων", μπορείτε να επιλέξετε τις γραμμές συνοπτικής ανάθεσης και, στη συνέχεια, να πατήσετε το πλήκτρο DELETE.

Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε και να τροποποιήσετε την προβολή "χρήση πόρων" για να δείτε όλες τις αναθέσεις πόρων και τα ποσοστά ανάθεσης εργασίας σε ένα φύλλο κατανομής χρόνου. Αυτή η προβολή εμφανίζει όλες τις αναθέσεις ανά πόρο και δείχνει πόσο πλήρως εκχωρούνται αυτοί οι πόροι σε εκχωρημένες εργασίες με την πάροδο του χρόνου.

 1. Στην καρτέλα εργασία ή πόρος , κάντε κλικ στην επιλογή χρήση πόρων στο αναπτυσσόμενο μενού Προβολή .

 2. Στην καρτέλα μορφοποίηση , κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη λεπτομερειών.

 3. Στη λίστα Διαθέσιμα πεδία , κάντε κλικ στην επιλογή ποσοστό εκχώρησηςκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση.

 4. Εξετάστε το τμήμα κλίμακα χρόνου της προβολής. Στο % επιμ. γραμμή που μόλις προσθέσατε, μπορείτε να δείτε το ποσοστό του συνολικού διαθέσιμου χρόνος εργασίας πόρου που έχει εκχωρηθεί σε αναθέσεις κατά τη διάρκεια της επιλεγμένης χρονικής περιόδου. Επιπλέον, το τμήμα χρονικής κλίμακας της προβολής εμφανίζει την υπερ-ανάθεση εργασίας του πόρου και το ποσοστό εκχώρησης του σε κόκκινο χρώμα, γεγονός που σας επιτρέπει να εντοπίσετε ακριβώς πότε γίνεται υπερ-ανάθεση στον πόρο.

Συμβουλή: Μπορείτε να μεγεθύνετε τη χρονική περίοδο που εμφανίζεται στην κλίμακα χρόνου (για παράδειγμα, μπορείτε να αλλάξετε την προβολή από ημέρες σε ώρες), κάνοντας κλικ στην επιλογή Μεγέθυνση (+) που βρίσκεται στην κάτω δεξιά γωνία του παραθύρου. Επίσης, μπορείτε να κάνετε σμίκρυνση από τη χρονική περίοδο (για παράδειγμα, μπορείτε να αλλάξετε την προβολή από ημέρες σε εβδομάδες) κάνοντας κλικ στην επιλογή Σμίκρυνση (-).

Έλεγχος διαθεσιμότητας για εταιρικούς πόρους με χρήση του Project Online

Για να εντοπίσετε πόρους με υπερ-ανάθεση ή μη εκχωρημένους πόρους είτε μέσα σε ένα έργο είτε σε έργα, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο Project Online και να προβάλετε ένα γράφημα και έναν πίνακα διαθεσιμότητας πόρων.

 1. Από το Κέντροέργων του Project Online, κάντε κλικ στην επιλογή πόροι στο μενού της αριστερής πλευράς.

 2. Επιλέξτε τον πόρο ή τους πόρους των οποίων τις πληροφορίες διαθεσιμότητας θέλετε να προβάλετε, επιλέγοντας το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο όνομά του και, στη συνέχεια, στην καρτέλα πόροι , κάντε κλικ στην επιλογή Σχεδιασμός δυναμικότητας στην ενότητα Περιήγηση .

  Για να επιλέξετε γειτονικούς πόρους στη λίστα, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ενώ κάνετε κλικ στον πρώτο και, στη συνέχεια, στον τελευταίο πόρο. Για να επιλέξετε μη συνεχόμενους πόρους, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ κάνετε κλικ σε κάθε πόρο.

 3. Στην ενότητα Προβολές της καρτέλας διαθεσιμότητα , επιλέξτε μια προβολή πόρου.

  • Για να εμφανίσετε την εργασία ανάθεσης ομαδοποιημένα πρώτα κατά πόρους και, στη συνέχεια, με βάση τα έργα στα οποία εμφανίζεται ο πόρος, επιλέξτε εργασία κατά πόρο.

  • Για να εμφανίσετε την εργασία ανάθεσης ομαδοποιημένη κατά τα έργα στα οποία εμφανίζεται ο πόρος, επιλέξτε χρήση πόρων ανά έργο.

  • Για να εμφανίσετε το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο πόρος είναι διαθέσιμος για εργασία κατά τη διάρκεια μιας καθορισμένης χρονικής περιόδου, επιλέξτε υπόλοιπη διαθεσιμότητα.

  • Για να εμφανίσετε τον όγκο εργασίας που έχει ανατεθεί στον πόρο, επιλέξτε χρήση πόρων.

 4. Εάν επιλέξατε πολλούς πόρους στην προηγούμενη σελίδα, μπορείτε να κάνετε κλικ στο υπόμνημα στο γράφημα για να επιλέξετε τους πόρους που θέλετε να προβάλετε στο γράφημα.

  Ο πίνακας " Λεπτομέρειες " κάτω από το γράφημα εμφανίζει μια κλίμακα χρόνου που εμφανίζει την ποσότητα της εργασίας στην οποία έχει ανατεθεί ο πόρος κατά την καθορισμένη χρονική περίοδο.

Συμβουλή: Για να δείτε μια διαφορετική περιοχή ημερομηνιών στο γράφημα, κάντε κλικ στην επιλογή " Καθορισμός περιοχών ημερομηνιών " στην καρτέλα " διαθεσιμότητα " και, στη συνέχεια, επιλέξτε "νέες ημερομηνίες" στα πλαίσια " Καθορισμός εύρους ημερομηνιών ".

Χρήση γραφήματος για την προβολή μεμονωμένων φόρτου εργασίας

Η προβολή "Γράφημα πόρων" εμφανίζει μια γραμμή γράφημα προβολή του φόρτου εργασίας και της διαθεσιμότητας ενός μεμονωμένου πόρου. Αυτή η προβολή σάς επιτρέπει να ανακαλύψετε γρήγορα εάν ο επιλεγμένος πόρος έχει υπερ-ανάθεση ή δεν έχει ανατεθεί για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Μπορείτε επίσης να δείτε το ποσοστό των μονάδες που έχουν εκχωρηθεί για αναθέσεις, μαζί με τη διαθεσιμότητα μέγιστες μονάδες του πόρου.

 1. Στην καρτέλα πόρος , επιλέξτε την προβολή " Γράφημα πόρων " στην ενότητα " Προβολή ".

 2. Εξετάστε το όνομα του πρώτου πόρου στην προβολή "Γράφημα πόρων", κάνοντας κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στο αριστερό παράθυρο.

  Εάν το όνομα του πόρου παρατίθεται με κόκκινο χρώμα, τότε ο πόρος έχει υπερ-ανάθεση. Οι πόροι που παρατίθενται στο μαύρο εκχωρούνται είτε με ακρίβεια είτε κάτω από την πλήρη χωρητικότητά τους.

 3. Εξετάστε το γράφημα ράβδων για να δείτε το επίπεδο υπερ-ανάθεσης ή υπομερισμού.

  Οι μπλε γραμμές (από προεπιλογή) υποδεικνύουν την ποσότητα της εκχωρημένης εργασίας που βρίσκεται στη μέγιστη μονάδα του πόρου και χρόνος εργασίας τη διαθεσιμότητά της για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Οι κόκκινες γραμμές (από προεπιλογή) υποδεικνύουν ότι ο πόρος έχει υπερ-ανάθεση, επειδή ο πόρος έχει υπερβεί τη μέγιστη μονάδα και τη διαθεσιμότητα του χρόνου εργασίας για μια δεδομένη χρονική περίοδο.

 4. Εξετάστε τα υψηλότερα ποσοστά εκχώρησης που προκύπτουν κατά τη χρονική περίοδο που εμφανίζεται — δηλαδή, το μονάδες κορύφωσης για τον πόρο κατά τη χρονική περίοδο.

  Οι μονάδες Peak εμφανίζονται στο κάτω μέρος του γραφήματος.

 5. Για να προβάλετε το γράφημα ράβδων για τον επόμενο πόρο, είτε πατήστε το πλήκτρο PAGE DOWN είτε χρησιμοποιήστε τη γραμμή κύλισης ή τα πλήκτρα βέλους.

Αρχή της σελίδας

Προβολή λίστας με τους πόρους στους οποίους έχει γίνει υπερ-ανάθεση

Μπορείτε να δείτε μια λίστα με τους πόρους στους οποίους έχει γίνει υπερ-ανάθεση, εμφανίζοντας την προβολή φύλλου πόρων ή την προβολή "χρήση πόρων" και, στη συνέχεια, φιλτράροντας για πόρους με υπερ-ανάθεση.

 1. Στην ενότητα Προβολή , κάντε κλικ στην επιλογή φύλλο πόρων ή χρήση πόρων από την αναπτυσσόμενη λίστα.

 2. Στην καρτέλα Προβολή , κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού φίλτρο στην ενότητα δεδομένα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή πόροι με υπερ-ανάθεση.

 3. Για να δείτε ξανά την πλήρη λίστα των πόρων, κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού φίλτρο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή χωρίς φίλτρο.

Σημείωση: Ακόμη και χωρίς φιλτράρισμα για πόρους με υπερ-ανάθεση, μπορείτε εύκολα να δείτε ποιοι πόροι έχουν υπερ-ανάθεση, επειδή τα ονόματά τους εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα σε οποιαδήποτε προβολή πόρων. Επίσης, στις προβολές "φύλλο πόρων" και "χρήση πόρων", το πεδίο "δείκτης" θα προτείνει την ισοστάθμιση των πόρων με υπερ-ανάθεση.

Οι προβολές εργασιών μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την εμφάνιση υπερ-αναθέσεων, παρόλο που δεν εμφανίζουν υπερβολικές αναθέσεις με κόκκινο χρώμα με τον τρόπο που κάνουν οι προβολές πόρων. Εάν εργάζεστε σε μια προβολή εργασίας, μπορείτε να ακολουθήσετε κάθε εργασία που έχει υπερβολικές αναθέσεις πόρων, παρόλο που μια προβολή εργασίας δεν θα σας εμφανίσει τους πόρους (ή τον αριθμό) με υπερ-ανάθεση.

Ενώ βρίσκεστε σε οποιαδήποτε προβολή εργασίας, όπως το γράφημα Gantt ή το διάγραμμα δικτύου, στην καρτέλα πόρος , κάντε κλικ στην επιλογή επόμενη υπερ-ανάθεση στην ενότητα επίπεδο .

Πόροι ομάδας στους οποίους έχει γίνει υπερ-ανάθεση

Στην προβολή "φύλλο πόρων" ή "χρήση πόρων", μπορείτε να ομάδα πόρους στους οποίους έχει γίνει υπερ-ανάθεση. Μπορείτε επίσης να ομαδοποιήσετε πόρους με βάση τα μονάδες κορύφωσης τους, τα οποία υποδεικνύουν τις μέγιστες ποσοστιαίες εκχωρήσεις σε αναθέσεις κατά τη διάρκεια του έργου. Η αναθεώρηση των πόρων με υπερ-ανάθεση από την έκταση των υπερ-αναθέσεων τους μπορεί να σας βοηθήσει να εστιάσετε στους πόρους που έχουν εκχωρηθεί πιο εκτενώς πρώτα.

 1. Στην ενότητα Προβολή , κάντε κλικ στην επιλογή φύλλο πόρων ή χρήση πόρων.

 2. Στην καρτέλα Προβολή , κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού Ομαδοποίηση κατά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία ομάδας κατά.

 3. Στο πλαίσιο όνομα πεδίου , επιλέξτε υπερ-ανάθεση.

 4. Στο πλαίσιο σειρά , επιλέξτε Αύξουσα ή φθίνουσα.

  Εάν κάνετε κλικ στην επιλογή Αύξουσα, η ομάδα των πόρων που δεν έχουν υπερ-ανάθεση εμφανίζεται πρώτα και η ομάδα των πόρων με υπερ-ανάθεση εμφανίζεται δεύτερη.

 5. Για να δημιουργήσετε μια ένθετη ομαδοποίηση μονάδες κορύφωσης, κάντε κλικ στο πλαίσιο έπειτα κατά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή κορυφή.

 6. Δώστε ένα όνομα για την ομαδοποίηση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή εφαρμογή.

  Η προβολή ομαδοποιείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές σας. Οποιοσδήποτε πόρος ο οποίος έχει οποιαδήποτε ανάθεση που υπερβαίνει το 100 τοις εκατό των μονάδων κορυφής ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του έργου, ομαδοποιείται στην περιοχή υπερ-ανάθεση: Ναι. Εάν καθορίσετε μια ένθετη ομαδοποίηση μονάδων κορυφής, μπορεί να έχετε πρόσθετες ομαδοποιήσεις στην περιοχή επικεφαλίδες, όπως το Peak: 200%, Peak: 300%και ούτω καθεξής.

 7. Για να δείτε τους πόρους που αναφέρονται στην αρχική τους σειρά στο πλαίσιο Ομαδοποίηση κατά , κάντε κλικ στην επιλογή [χωρίς ομάδα].

Εύρεση πόρων που έχουν διαθέσιμο χρόνο

Εάν έχετε πόρους στους οποίους έχει γίνει υπερ-ανάθεση, ίσως θέλετε να αναγνωρίσετε πόρους στο έργο που έχουν διαθέσιμο χρόνο, ώστε να μπορείτε να διανείμετε το φόρτο εργασίας πιο ομοιόμορφα. Αυτή η χωρητικότητα είναι επίσης χρήσιμη εάν υπάρχουν πρόσθετες μη αντιστοιχισμένες εργασίες και θέλετε να μάθετε ποιος είναι διαθέσιμος για να αναλάβει περισσότερη εργασία.

Η διαθεσιμότητα πόρων υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τον παρακάτω τύπο:

Διαθεσιμότητα πόρου = δυναμικότητα πόρων-(Σύνοψη ανάθεσης πόρων + εξαιρέσεις ημερολογίου)

Η ανάθεση πόρου σύνοψης είναι το άθροισμα όλων των εργασιών που έχουν γίνει από τον πόρο και οι εξαιρέσεις ημερολογίου είναι οποιεσδήποτε εξαιρέσεις στο ημερολόγιο βάσης του πόρου.

Για να βρείτε πόρους που μπορούν να εργάζονται επιπλέον ώρες σε μια εργασία, μπορείτε να εμφανίσετε και να τροποποιήσετε την προβολή "χρήση πόρων" για να δείτε το χρονικό διάστημα (ώρες, ημέρες ή εβδομάδες) που έχει διαθέσιμο ένας πόρος για πρόσθετες αναθέσεις. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτή την προβολή για να αναδιανείμετε την εργασία από πόρους με υπερ-ανάθεση σε υποεκχωρημένους πόρους.

 1. Στην ενότητα Προβολή , κάντε κλικ στην επιλογή χρήση πόρων.

 2. Στην καρτέλα μορφοποίηση , στην ενότητα Λεπτομέρειες , επιλέξτε το πλαίσιο υπόλοιπη διαθεσιμότητα .

 3. Στο REM. διαθ. (υπόλοιπη διαθεσιμότητα), εξετάστε τον όγκο εργασίας που αντιπροσωπεύει την υπόλοιπη διαθεσιμότητα ή την υποκατανομή, για κάθε χρονική περίοδο.

Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε και να τροποποιήσετε την προβολή "Γράφημα πόρων" για να προβάλετε ένα γράφημα ράβδων για το φόρτο εργασίας ενός μεμονωμένου πόρου, το οποίο μπορεί να σας βοηθήσει να ανακαλύψετε ποιος μπορεί να εργαστεί επιπλέον ώρες σε μια εργασία. Μπορείτε να αναθεωρήσετε πληροφορίες σχετικά με έναν πόρο που δεν έχει ανατεθεί κάθε φορά στην προβολή "Γράφημα πόρων". Μπορείτε να δείτε το ποσό της διαθέσιμης εργασίας κατά χρονική περίοδο.

 1. Στην ενότητα Προβολή , κάντε κλικ στην επιλογή Γράφημα πόρων.

 2. Στην καρτέλα μορφοποίηση , κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού γράφημα και, στη συνέχεια, επιλέξτε διαθεσιμότητα εργασίας.

 3. Για τον επιλεγμένο πόρο, εξετάστε το μέγεθος της διαθέσιμης εργασίας που εμφανίζεται στο γράφημα ράβδων. Πραγματοποιήστε κύλιση στο κλίμακα χρόνου για να δείτε τις υποβολικές αναθέσεις κατά τη διάρκεια ποικίλων χρονικών περιόδων.

 4. Εξετάστε το μέγεθος του διαθέσιμου χρόνου για τον επιλεγμένο πόρο στο κάτω μέρος του γράφημα.

 5. Για να μετακινηθείτε στον επόμενο πόρο που έχει διαθέσιμο χρόνο, πατήστε το πλήκτρο PAGE DOWN ή χρησιμοποιήστε τη γραμμή κύλισης ή τα πλήκτρα βέλους στο αριστερό τμήμα του παραθύρου.

Αρχή της σελίδας

Αυτές οι οδηγίες αφορούν συγκεκριμένα το Microsoft Project 2007.

Τι θέλετε να κάνετε;

Αναθεώρηση φόρτου εργασίας πόρων με χρήση της προβολής "χρήση πόρων"

Έλεγχος διαθεσιμότητας για εταιρικούς πόρους με χρήση του Project Online

Χρήση γραφήματος για την προβολή μεμονωμένων φόρτου εργασίας

Προβολή λίστας με τους πόρους στους οποίους έχει γίνει υπερ-ανάθεση

Πόροι ομάδας στους οποίους έχει γίνει υπερ-ανάθεση

Εύρεση πόρων που έχουν διαθέσιμο χρόνο

Αναθεώρηση φόρτου εργασίας πόρων με χρήση της προβολής "χρήση πόρων"

 1. Στο μενού Προβολή , κάντε κλικ στην επιλογή χρήση πόρων.

 2. Εξετάστε τα ονόματα των πόρων και τις εργασίες που έχουν ανατεθεί στο πίνακας τμήμα της προβολής "χρήση πόρων".

 3. Εξετάστε το τμήμα κλίμακα χρόνου της προβολής για να δείτε πώς έχει εκχωρηθεί η εργασία κατά την επιλεγμένη χρονική περίοδο.

Σε πολλές προβολές πόρων, συμπεριλαμβανομένης της προβολής "χρήση πόρων", οι πόροι με υπερ-ανάθεση εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα. Μια υπερ-ανάθεση πραγματοποιείται κάθε φορά που γίνεται υπέρβαση των μέγιστες μονάδες ενός πόρου για οποιαδήποτε χρονική περίοδο. Στα φύλλα πόρων, το πεδίο "δείκτης" για τους πόρους με υπερ-ανάθεση περιλαμβάνει επίσης την ένδειξη ισοστάθμισης πόρων Ένδειξη Ισοστάθμισης πόρων , γεγονός που υποδηλώνει ότι ο πόρος πρέπει να ισοπεδώνεται. Ελέγξτε για το δείκτη και εξετάστε τις αναθέσεις εργασιών για να εκτιμήσετε εάν η υπερ-ανάθεση είναι αποδεκτή.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι δύο εργασίες έχουν διάρκεια τεσσάρων ωρών και ότι ξεκινούν και τελειώνουν την ίδια ώρα. Εάν αναθέσετε και τις δύο εργασίες στον Bob, είναι τεχνικά υπερεκχωρημένος, επειδή κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ωρών των δύο εργασιών, ο Bob εργάζεται στο 200 τοις εκατό. Ωστόσο, εάν η ισοστάθμιση έχει καθοριστεί σε καθημερινή βάση, ο Bob δεν χρειάζεται να ισοπεδώνεται, επειδή καθ ' όλη τη διάρκεια της ημέρας δεν υπερβαίνει τη συνολική χωρητικότητα οκτώ ωρών για να εργαστεί.

Σημείωση: Μαζί με τις αναθέσεις πόρων για εργασίες στο τρέχον ανοιγμένο έργο, η προβολή "χρήση πόρων" εμφανίζει επίσης συνοπτικές αναθέσεις πόρων. Οι συνοπτικές αναθέσεις πόρων υποδεικνύουν τη συνολική ποσότητα εργασίας στην οποία έχει ανατεθεί ένας πόρος σε όλα τα άλλα έργα. Οι συνοπτικές αναθέσεις πόρων εμφανίζονται μόνο εάν είστε συνδεδεμένοι με τον Microsoft Office Project Server και εάν έχετε μια εταιρικό έργο ανοιχτή. Εάν δεν θέλετε οι γραμμές συνοπτικής ανάθεσης να επηρεάσουν τα σύνολα που εμφανίζονται στην προβολή "χρήση πόρων", μπορείτε να επιλέξετε τις γραμμές συνοπτικής ανάθεσης και, στη συνέχεια, να πατήσετε το πλήκτρο DELETE.

Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε και να τροποποιήσετε την προβολή "χρήση πόρων" για να δείτε όλες τις αναθέσεις πόρων και τα ποσοστά ανάθεσης εργασίας σε ένα φύλλο κατανομής χρόνου. Αυτή η προβολή εμφανίζει όλες τις αναθέσεις ανά πόρο και δείχνει πόσο πλήρως εκχωρούνται αυτοί οι πόροι σε εκχωρημένες εργασίες με την πάροδο του χρόνου.

 1. Στο μενού Προβολή , κάντε κλικ στην επιλογή χρήση πόρων.

 2. Στο μενού μορφοποίηση , κάντε κλικ στην επιλογή στυλ λεπτομερειών.

 3. Στη λίστα Διαθέσιμα πεδία , κάντε κλικ στην επιλογή ποσοστό εκχώρησηςκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση.

 4. Εξετάστε το τμήμα κλίμακα χρόνου της προβολής. Στο % επιμ. γραμμή που μόλις προσθέσατε, μπορείτε να δείτε το ποσοστό του συνολικού διαθέσιμου χρόνος εργασίας πόρου που έχει εκχωρηθεί σε αναθέσεις κατά τη διάρκεια της επιλεγμένης χρονικής περιόδου. Επιπλέον, το τμήμα χρονικής κλίμακας της προβολής εμφανίζει την υπερ-ανάθεση εργασίας του πόρου και το ποσοστό εκχώρησης του σε κόκκινο χρώμα, γεγονός που σας επιτρέπει να εντοπίσετε ακριβώς πότε γίνεται υπερ-ανάθεση στον πόρο.

Συμβουλή: Μπορείτε να μεγεθύνετε τη χρονική περίοδο που εμφανίζεται στην κλίμακα χρόνου (για παράδειγμα, μπορείτε να αλλάξετε την προβολή από ημέρες σε ώρες) κάνοντας κλικ στην επιλογή μεγέθυνση Εικόνα κουμπιού . Επίσης, μπορείτε να κάνετε σμίκρυνση από τη χρονική περίοδο (για παράδειγμα, μπορείτε να αλλάξετε την προβολή από ημέρες σε εβδομάδες) κάνοντας κλικ στην επιλογή σμίκρυνση Εικόνα κουμπιού .

Έλεγχος διαθεσιμότητας για εταιρικούς πόρους με χρήση του Project Online

Για να εντοπίσετε πόρους με υπερ-ανάθεση ή μη εκχωρημένους πόρους είτε μέσα σε ένα έργο είτε σε έργα, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο Project Online και να προβάλετε ένα γράφημα και έναν πίνακα διαθεσιμότητας πόρων.

 1. Από το Κέντροέργων του Project Online, κάντε κλικ στην επιλογή πόροι στο μενού της αριστερής πλευράς.

 2. Επιλέξτε τον πόρο ή τους πόρους των οποίων τις πληροφορίες διαθεσιμότητας θέλετε να προβάλετε, επιλέγοντας το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο όνομά του και, στη συνέχεια, στην καρτέλα πόροι , κάντε κλικ στην επιλογή Σχεδιασμός δυναμικότητας στην ενότητα Περιήγηση .

  Για να επιλέξετε γειτονικούς πόρους στη λίστα, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ενώ κάνετε κλικ στον πρώτο και, στη συνέχεια, στον τελευταίο πόρο. Για να επιλέξετε μη συνεχόμενους πόρους, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ κάνετε κλικ σε κάθε πόρο.

 3. Στην ενότητα Προβολές της καρτέλας διαθεσιμότητα , επιλέξτε μια προβολή πόρου.

  • Για να εμφανίσετε την εργασία ανάθεσης ομαδοποιημένα πρώτα κατά πόρους και, στη συνέχεια, με βάση τα έργα στα οποία εμφανίζεται ο πόρος, επιλέξτε εργασία κατά πόρο.

  • Για να εμφανίσετε την εργασία ανάθεσης ομαδοποιημένη κατά τα έργα στα οποία εμφανίζεται ο πόρος, επιλέξτε χρήση πόρων ανά έργο.

  • Για να εμφανίσετε το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο πόρος είναι διαθέσιμος για εργασία κατά τη διάρκεια μιας καθορισμένης χρονικής περιόδου, επιλέξτε υπόλοιπη διαθεσιμότητα.

  • Για να εμφανίσετε τον όγκο εργασίας που έχει ανατεθεί στον πόρο, επιλέξτε χρήση πόρων.

 4. Εάν επιλέξατε πολλούς πόρους στην προηγούμενη σελίδα, μπορείτε να κάνετε κλικ στο υπόμνημα στο γράφημα για να επιλέξετε τους πόρους που θέλετε να προβάλετε στο γράφημα.

  Ο πίνακας " Λεπτομέρειες " κάτω από το γράφημα εμφανίζει μια κλίμακα χρόνου που εμφανίζει την ποσότητα της εργασίας στην οποία έχει ανατεθεί ο πόρος κατά την καθορισμένη χρονική περίοδο.

Συμβουλή: Για να δείτε μια διαφορετική περιοχή ημερομηνιών στο γράφημα, κάντε κλικ στην επιλογή " Καθορισμός περιοχών ημερομηνιών " στην καρτέλα " διαθεσιμότητα " και, στη συνέχεια, επιλέξτε "νέες ημερομηνίες" στα πλαίσια " Καθορισμός εύρους ημερομηνιών ".

Χρήση γραφήματος για την προβολή μεμονωμένων φόρτου εργασίας

Η προβολή "Γράφημα πόρων" εμφανίζει μια γραμμή γράφημα προβολή του φόρτου εργασίας και της διαθεσιμότητας ενός μεμονωμένου πόρου. Αυτή η προβολή σάς επιτρέπει να ανακαλύψετε γρήγορα εάν ο επιλεγμένος πόρος έχει υπερ-ανάθεση ή δεν έχει ανατεθεί για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Μπορείτε επίσης να δείτε το ποσοστό των μονάδες που έχουν εκχωρηθεί για αναθέσεις, μαζί με τη διαθεσιμότητα μέγιστες μονάδες του πόρου.

 1. Στο μενού Προβολή , κάντε κλικ στην επιλογή Γράφημα πόρων.

 2. Εξετάστε το όνομα του πρώτου πόρου στην προβολή "Γράφημα πόρων".

  Εάν το όνομα του πόρου παρατίθεται με κόκκινο χρώμα, τότε ο πόρος έχει υπερ-ανάθεση. Οι πόροι που παρατίθενται στο μαύρο εκχωρούνται είτε με ακρίβεια είτε κάτω από την πλήρη χωρητικότητά τους.

 3. Εξετάστε το γράφημα ράβδων για να δείτε το επίπεδο υπερ-ανάθεσης ή υπομερισμού.

  Οι μπλε γραμμές (από προεπιλογή) υποδεικνύουν την ποσότητα της εκχωρημένης εργασίας που βρίσκεται στη μέγιστη μονάδα του πόρου και χρόνος εργασίας τη διαθεσιμότητά της για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Οι κόκκινες γραμμές (από προεπιλογή) υποδεικνύουν ότι ο πόρος έχει υπερ-ανάθεση, επειδή ο πόρος έχει υπερβεί τη μέγιστη μονάδα και τη διαθεσιμότητα του χρόνου εργασίας για μια δεδομένη χρονική περίοδο.

 4. Εξετάστε τα υψηλότερα ποσοστά εκχώρησης που προκύπτουν κατά τη χρονική περίοδο που εμφανίζεται — δηλαδή, το μονάδες κορύφωσης για τον πόρο κατά τη χρονική περίοδο.

  Οι μονάδες Peak εμφανίζονται στο κάτω μέρος του γραφήματος.

 5. Για να προβάλετε το γράφημα ράβδων για τον επόμενο πόρο, είτε πατήστε το πλήκτρο PAGE DOWN είτε χρησιμοποιήστε τη γραμμή κύλισης ή τα πλήκτρα βέλους.

Αρχή της σελίδας

Προβολή λίστας με τους πόρους στους οποίους έχει γίνει υπερ-ανάθεση

Μπορείτε να δείτε μια λίστα με τους πόρους στους οποίους έχει γίνει υπερ-ανάθεση, εμφανίζοντας την προβολή φύλλου πόρων ή την προβολή "χρήση πόρων" και, στη συνέχεια, φιλτράροντας για πόρους με υπερ-ανάθεση.

 1. Στο μενού Προβολή , κάντε κλικ στην επιλογή φύλλο πόρων ή χρήση πόρων.

 2. Στην προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή φίλτροκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή πόροι με υπερ-ανάθεση.

 3. Για να δείτε ξανά την πλήρη λίστα των πόρων, κάντε κλικ στην επιλογή φίλτροκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Όλοι οι πόροι.

Σημείωση: Ακόμη και χωρίς φιλτράρισμα για πόρους με υπερ-ανάθεση, μπορείτε εύκολα να δείτε ποιοι πόροι έχουν υπερ-ανάθεση, επειδή τα ονόματά τους εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα σε οποιαδήποτε προβολή πόρων. Επίσης, στις προβολές "φύλλο πόρων" και "χρήση πόρων", εμφανίζεται μια ένδειξη Ένδειξη Ισοστάθμισης πόρων στο πεδίο "δείκτης", υποδεικνύοντας ότι οι πόροι με υπερ-ανάθεση πρέπει να ισοπεδώνονται.

Οι προβολές εργασιών μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την εμφάνιση υπερ-αναθέσεων, παρόλο που δεν εμφανίζουν υπερβολικές αναθέσεις με κόκκινο χρώμα με τον τρόπο που κάνουν οι προβολές πόρων. Εάν εργάζεστε σε μια προβολή εργασίας, μπορείτε να ακολουθήσετε κάθε εργασία που έχει υπερβολικές αναθέσεις πόρων, παρόλο που μια προβολή εργασίας δεν θα σας εμφανίσει τους πόρους (ή τον αριθμό) με υπερ-ανάθεση.

 1. Ενώ βρίσκεστε σε οποιαδήποτε προβολή εργασίας, όπως το γράφημα Gantt ή το διάγραμμα δικτύου, στο μενού Προβολή , επιλέξτε γραμμές εργαλείωνκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση πόρων.

 2. Στη γραμμή εργαλείων Διαχείριση πόρων , κάντε κλικ στην επιλογή μετάβαση στην επόμενη Εικόνα κουμπιού υπερ-ανάθεσης .

Πόροι ομάδας στους οποίους έχει γίνει υπερ-ανάθεση

Στην προβολή "φύλλο πόρων" ή "χρήση πόρων", μπορείτε να ομάδα πόρους στους οποίους έχει γίνει υπερ-ανάθεση. Μπορείτε επίσης να ομαδοποιήσετε πόρους με βάση τα μονάδες κορύφωσης τους, τα οποία υποδεικνύουν τις μέγιστες ποσοστιαίες εκχωρήσεις σε αναθέσεις κατά τη διάρκεια του έργου. Η αναθεώρηση των πόρων με υπερ-ανάθεση από την έκταση των υπερ-αναθέσεων τους μπορεί να σας βοηθήσει να εστιάσετε στους πόρους που έχουν εκχωρηθεί πιο εκτενώς πρώτα.

 1. Στο μενού Προβολή , κάντε κλικ στην επιλογή φύλλο πόρων ή χρήση πόρων.

 2. Στο μενού έργο , επιλέξτε Ομαδοποίηση κατάκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμογή ομαδοποίησης κατά.

 3. Στο πλαίσιο όνομα πεδίου , κάντε κλικ στην επιλογή υπερ-ανάθεση.

 4. Στο πλαίσιο σειρά , κάντε κλικ στην επιλογή Αύξουσα ή φθίνουσα.

  Εάν κάνετε κλικ στην επιλογή Αύξουσα, η ομάδα των πόρων που δεν έχουν υπερ-ανάθεση εμφανίζεται πρώτα και η ομάδα των πόρων με υπερ-ανάθεση εμφανίζεται δεύτερη.

 5. Για να δημιουργήσετε μια ένθετη ομαδοποίηση μονάδες κορύφωσης, κάντε κλικ στο πλαίσιο έπειτα κατά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μονάδες κορύφωσης.

 6. Για να αποθηκεύσετε αυτήν την ομαδοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση. Δώστε ένα όνομα για την ομαδοποίηση και, εάν θέλετε η ομαδοποίηση να εμφανίζεται στο μενού Ομαδοποίηση κατά , επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση στο μενού . Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ομάδας .

  Η προβολή ομαδοποιείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές σας. Οποιοσδήποτε πόρος ο οποίος έχει οποιαδήποτε ανάθεση που υπερβαίνει το 100 τοις εκατό των μονάδων κορυφής ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του έργου, ομαδοποιείται στην περιοχή υπερ-ανάθεση: Ναι. Εάν καθορίσετε μια ένθετη ομαδοποίηση μονάδων κορυφής, μπορεί να έχετε πρόσθετες ομαδοποιήσεις στην περιοχή επικεφαλίδες, όπως το Peak: 200%, Peak: 300%και ούτω καθεξής.

 7. Για να δείτε τους πόρους που αναφέρονται στην αρχική τους σειρά στο πλαίσιο Ομαδοποίηση κατά , κάντε κλικ στην επιλογή χωρίς ομάδα.

Εύρεση πόρων που έχουν διαθέσιμο χρόνο

Εάν έχετε πόρους στους οποίους έχει γίνει υπερ-ανάθεση, ίσως θέλετε να αναγνωρίσετε πόρους στο έργο που έχουν διαθέσιμο χρόνο, ώστε να μπορείτε να διανείμετε το φόρτο εργασίας πιο ομοιόμορφα. Αυτή η χωρητικότητα είναι επίσης χρήσιμη εάν υπάρχουν πρόσθετες μη αντιστοιχισμένες εργασίες και θέλετε να μάθετε ποιος είναι διαθέσιμος για να αναλάβει περισσότερη εργασία.

Η διαθεσιμότητα πόρων υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τον παρακάτω τύπο:

Διαθεσιμότητα πόρου = δυναμικότητα πόρων-(Σύνοψη ανάθεσης πόρων + εξαιρέσεις ημερολογίου)

Η ανάθεση πόρου σύνοψης είναι το άθροισμα όλων των εργασιών που έχουν γίνει από τον πόρο και οι εξαιρέσεις ημερολογίου είναι οποιεσδήποτε εξαιρέσεις στο ημερολόγιο βάσης του πόρου.

Για να βρείτε πόρους που μπορούν να εργάζονται επιπλέον ώρες σε μια εργασία, μπορείτε να εμφανίσετε και να τροποποιήσετε την προβολή "χρήση πόρων" για να δείτε το χρονικό διάστημα (ώρες, ημέρες ή εβδομάδες) που έχει διαθέσιμο ένας πόρος για πρόσθετες αναθέσεις. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτή την προβολή για να αναδιανείμετε την εργασία από πόρους με υπερ-ανάθεση σε υποεκχωρημένους πόρους.

 1. Στο μενού Προβολή , κάντε κλικ στην επιλογή χρήση πόρων.

 2. Στο μενού μορφοποίηση , επιλέξτε Λεπτομέρειεςκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή υπόλοιπη διαθεσιμότητα.

 3. Στο REM. διαθ. (υπόλοιπη διαθεσιμότητα), εξετάστε τον όγκο εργασίας που αντιπροσωπεύει την υπόλοιπη διαθεσιμότητα ή την υποκατανομή, για κάθε χρονική περίοδο.

Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε και να τροποποιήσετε την προβολή "Γράφημα πόρων" για να προβάλετε ένα γράφημα ράβδων για το φόρτο εργασίας ενός μεμονωμένου πόρου, το οποίο μπορεί να σας βοηθήσει να ανακαλύψετε ποιος μπορεί να εργαστεί επιπλέον ώρες σε μια εργασία. Μπορείτε να αναθεωρήσετε πληροφορίες σχετικά με έναν πόρο που δεν έχει ανατεθεί κάθε φορά στην προβολή "Γράφημα πόρων". Μπορείτε να δείτε το ποσό της διαθέσιμης εργασίας κατά χρονική περίοδο.

 1. Στο μενού Προβολή , κάντε κλικ στην επιλογή Γράφημα πόρων.

 2. Στο μενού μορφοποίηση , επιλέξτε Λεπτομέρειεςκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή διαθεσιμότητα εργασίας.

 3. Για τον επιλεγμένο πόρο, εξετάστε το μέγεθος της διαθέσιμης εργασίας που εμφανίζεται στο γράφημα ράβδων. Πραγματοποιήστε κύλιση στο κλίμακα χρόνου για να δείτε τις υποβολικές αναθέσεις κατά τη διάρκεια ποικίλων χρονικών περιόδων.

 4. Εξετάστε το μέγεθος του διαθέσιμου χρόνου για τον επιλεγμένο πόρο στο κάτω μέρος του γράφημα.

 5. Για να μετακινηθείτε στον επόμενο πόρο που έχει διαθέσιμο χρόνο, πατήστε το πλήκτρο PAGE DOWN ή χρησιμοποιήστε τη γραμμή κύλισης ή τα πλήκτρα βέλους.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×