Προβολή τιμών σε σειρά

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Εάν χρειάζεται να προβλέψετε τις δαπάνες για το επόμενο έτος ή να προβάλετε τα αναμενόμενα αποτελέσματα για μια σειρά σε ένα επιστημονικό πείραμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Microsoft Office Excel για να δημιουργήσετε αυτόματα μελλοντικές τιμές, οι οποίες βασίζονται σε υπάρχοντα δεδομένα ή για να δημιουργήσετε αυτόματα τιμές παρεμβολής, οι οποίες βασίζονται σε υπολογισμούς γραμμικής τάσης ή τάσης γεωμετρικής προόδου.

Μπορείτε να συμπληρώσετε μια σειρά τιμών που ταιριάζουν σε μια απλή γραμμική τάση ή μια εκθετική τάση γεωμετρικής προόδου με τη χρήση του λαβή συμπλήρωσης ή στην εντολή σειρά. Για την επέκταση πολύπλοκων ή μη γραμμικών δεδομένων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συναρτήσεις φύλλου εργασίας ή του εργαλείου ανάλυση παλινδρόμησης την ανάλυση πακέτο εργαλείων ανάλυσης στο πρόσθετο.

Σε μια γραμμική σειρά, η τιμή βήματος ή η διαφορά μεταξύ της πρώτης και της επόμενης τιμής της σειράς προστίθεται στην τιμή έναρξης και, στη συνέχεια, προστίθεται σε κάθε επόμενη τιμή.

Αρχική επιλογή

Εκτεταμένη γραμμική σειρά

1, 2

3, 4, 5

1, 3

5, 7, 9

100, 95

90, 85

Για να συμπληρώσετε μια σειρά για μια γραμμική τάση βέλτιστης προσαρμογής, κάντε τα εξής:

 1. Επιλέξτε τουλάχιστον δύο κελιά που περιέχουν τις τιμές έναρξης της τάσης.

  Εάν θέλετε να αυξήσετε την ακρίβεια της σειράς τάσης, επιλέξτε πρόσθετες τιμές έναρξης.

 2. Σύρετε τη λαβή συμπλήρωσης στην κατεύθυνση που θέλετε να συμπληρώσετε με αύξουσες ή φθίνουσες τιμές.

  Εάν οι επιλεγμένες τιμές έναρξης στα κελιά C1:E1 είναι, για παράδειγμα, 3, 5 και 8, σύρετε τη λαβή συμπλήρωσης προς τα δεξιά για συμπλήρωση με τιμές αύξουσας τάσης ή σύρετε τη λαβή προς τα αριστερά για συμπλήρωση με τιμές φθίνουσας τάσης

Συμβουλή: Για να ελέγξετε με μη αυτόματο τρόπο τη δημιουργία σειράς ή για να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο για συμπλήρωση μιας σειράς, κάντε κλικ στην εντολή Σειρά (καρτέλα Αρχική, ομάδα Επεξεργασία, κουμπί Συμπλήρωση).

Σε μια σειρά γεωμετρικής προόδου, η πρώτη τιμή έναρξης πολλαπλασιάζεται με την τιμή βήματος για την εξαγωγή της επόμενης τιμής στη σειρά. Το γινόμενο που προκύπτει και κάθε επόμενο γινόμενο πολλαπλασιάζονται, στη συνέχεια, με την τιμή βήματος.

Αρχική επιλογή

Εκτεταμένες σειρές γεωμετρικής προόδου

1, 2

4, 8, 16

1, 3

9, 27, 81

2, 3

4.5, 6.75, 10.125

Για να συμπληρώσετε μια σειρά για μια τάση γεωμετρικής προόδου, κάντε τα εξής:

 1. Επιλέξτε τουλάχιστον δύο κελιά που περιέχουν τις τιμές έναρξης της τάσης.

  Εάν θέλετε να αυξήσετε την ακρίβεια της σειράς τάσης, επιλέξτε πρόσθετες τιμές έναρξης.

 2. Κρατήστε πατημένο το δεξιό κουμπί του ποντικιού, σύρετε τη λαβή συμπλήρωσης στην κατεύθυνση που θέλετε να συμπληρώσετε με αύξουσες ή φθίνουσες τιμές, ελευθερώστε το κουμπί του ποντικιού και κάντε κλικ στην εντολή Τάση γεωμετρικής προόδου του μενού συντόμευσης.

Εάν οι επιλεγμένες τιμές έναρξης στα κελιά C1:E1 είναι, για παράδειγμα, 3, 5 και 8, σύρετε τη λαβή συμπλήρωσης προς τα δεξιά για συμπλήρωση με τιμές αύξουσας τάσης ή σύρετε τη λαβή προς τα αριστερά για συμπλήρωση με τιμές φθίνουσας τάσης

Συμβουλή: Για να ελέγξετε με μη αυτόματο τρόπο τη δημιουργία σειράς ή για να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο για συμπλήρωση μιας σειράς, κάντε κλικ στην εντολή Σειρά (καρτέλα Αρχική, ομάδα Επεξεργασία, κουμπί Συμπλήρωση).

Όταν κάνετε κλικ στην εντολή Σειρά, μπορείτε να ελέγξετε με μη αυτόματο τρόπο με ποιον τρόπο θα δημιουργηθεί μια τάση γραμμικής ή γεωμετρικής προόδου και, στη συνέχεια, να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο για να συμπληρώσετε τιμές.

 • Σε μια γραμμική σειρά, οι τιμές έναρξης εφαρμόζονται στον αλγόριθμο ελάχιστων τετραγώνων (y=mx+b) για τη δημιουργία της σειράς.

 • Σε μια σειρά γεωμετρικής προόδου, οι τιμές έναρξης εφαρμόζονται στον αλγόριθμο εκθετικής καμπύλης (y=b*m^x) για τη δημιουργία της σειράς.

Και στις δύο περιπτώσεις, παραβλέπεται η τιμή βήματος. Η σειρά που δημιουργείται είναι ισοδύναμη με τις τιμές που επιστρέφονται από τη συνάρτηση TREND ή τη συνάρτηση GROWTH.

Για να συμπληρώσετε τιμές με μη αυτόματο τρόπο, κάντε τα εξής:

 1. Επιλέξτε το κελί από όπου θέλετε να ξεκινήσει η σειρά. Το κελί πρέπει να περιέχει την πρώτη τιμή της σειράς.

  Όταν κάνετε κλικ στην εντολή Σειρά η σειρά που προκύπτει αντικαθιστά τις αρχικά επιλεγμένες τιμές. Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε τις αρχικές τιμές, αντιγράψτε τις σε διαφορετική γραμμή ή στήλη και στη συνέχεια, δημιουργήστε τη σειρά επιλέγοντας τις τιμές που αντιγράψατε.

 2. Στην καρτέλα Κεντρική, στην ομάδα Επεξεργασία, κάντε κλικ στο στοιχείο Συμπλήρωση και, στη συνέχεια, επιλέξτε Σειρά.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να συμπληρώσετε τη σειρά προς τα κάτω στο φύλλο εργασίας, κάντε κλικ στην επιλογή Στήλες.

  • Για να συμπληρώσετε τη σειρά κατά μήκος του φύλλου εργασίας, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμές.

 4. Στο πλαίσιο Τιμή βήματος, πληκτρολογήστε την τιμή με την οποία θέλετε να αυξηθούν οι σειρές.

Τύπος σειράς

Αποτέλεσμα τιμής βήματος

Γραμμική

Η τιμή βήματος προστίθεται στην πρώτη τιμή έναρξης και, στη συνέχεια, προστίθεται σε κάθε επόμενη τιμή.

Γεωμετρική πρόοδος

Η πρώτη τιμή έναρξης πολλαπλασιάζεται με την τιμή βήματος. Το γινόμενο που προκύπτει και κάθε επόμενο γινόμενο πολλαπλασιάζονται στη συνέχεια με την τιμή βήματος.

 1. Στην περιοχή Τύπος, κάντε κλικ στην επιλογή Αριθμητική πρόοδος ή Γεωμετρική πρόοδος.

 2. Στο πλαίσιο Τελική τιμή, πληκτρολογήστε την τιμή στην οποία θέλετε να σταματήσει η σειρά.

Σημείωση: Εάν υπάρχουν περισσότερες από μία τιμές έναρξης στη σειρά και θέλετε το Excel να δημιουργήσει την τάση, επιλέξτε το πλαίσιο Τάση.

Όταν έχετε υπάρχοντα δεδομένα για τα οποία θέλετε να δημιουργήσετε μια τάση, μπορείτε να δημιουργήσετε μια γραμμή τάσης σε ένα γράφημα. Για παράδειγμα, εάν έχετε ένα γράφημα στο Excel το οποίο εμφανίζει τα δεδομένα πωλήσεων για τους πρώτους μήνες του έτους, μπορείτε να προσθέσετε μια γραμμή τάσης στο γράφημα, η οποία να εμφανίζει τη γενική τάση πωλήσεων (αύξουσα, φθίνουσα ή επίπεδη) ή την προβλεπόμενη τάση για τους επόμενους μήνες.

Αυτή η διαδικασία προϋποθέτει ότι έχετε ήδη δημιουργήσει ένα γράφημα που βασίζεται σε υπάρχοντα δεδομένα. Εάν δεν το έχετε κάνει αυτό, ανατρέξτε στο θέμα να δημιουργήσετε ένα γράφημα.

 1. Κάντε κλικ στο γράφημα.

 2. Κάντε κλικ στη σειρά δεδομένων στην οποία θέλετε να προσθέσετε γραμμή τάσης ή κυλιόμενος μέσος.

 3. Στην καρτέλα Διάταξη, στην ομάδα Ανάλυση, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμή τάσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στον επιθυμητό τύπο της γραμμής τάσης παλινδρόμησης ή του κυλιόμενου μέσου όρου.

 4. Για να ορίσετε επιλογές και να μορφοποιήσετε τη γραμμή τάσης παλινδρόμησης ή τον κυλιόμενο μέσο όρο, κάντε δεξιό κλικ στη γραμμή τάσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση γραμμής τάσης του μενού συντόμευσης.

 5. Ενεργοποιήστε τις επιλογές γραμμής τάσης, τις γραμμές και τα εφέ που θέλετε.

  • Εάν επιλέξετε Πολυωνυμική, πληκτρολογήστε στο πλαίσιο Διάταξη τη μέγιστη τιμή δύναμης της ανεξάρτητης μεταβλητής.

  • Εάν επιλέξετε Κυλιόμενος μέσος όρος, πληκτρολογήστε στο πλαίσιο Περίοδος το πλήθος των περιόδων που θα χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό του κυλιόμενου μέσου όρου.

Σημειώσεις: 

 • Στο πλαίσιο Βάσει της σειράς περιλαμβάνονται όλες οι σειρές δεδομένων του γραφήματος που υποστηρίζουν γραμμές τάσης. Για να προσθέσετε μια γραμμή τάσης σε άλλη σειρά, κάντε κλικ στο όνομα μέσα στο πλαίσιο και επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε.

 • Εάν προσθέσετε έναν κυλιόμενο μέσο όρο σε γράφημα τύπου xy (διασποράς), ο κυλιόμενος μέσος όρος βασίζεται στη διάταξη των τιμών x που απεικονίζει το γράφημα. Για να εξαγάγετε το επιθυμητό αποτέλεσμα, ίσως χρειαστεί να ταξινομήσετε τις τιμές x πριν από την προσθήκη ενός κυλιόμενου μέσου όρου.

Χρήση της συνάρτησης FORECAST    Η συνάρτηση FORECAST υπολογίζει ή προβλέπει μια μελλοντική τιμή, χρησιμοποιώντας υπάρχουσες τιμές. Η προβλεπόμενη τιμή είναι η τιμή του y για μια τιμή του x. Οι γνωστές τιμές είναι υπάρχουσες τιμές x και y. Η νέα τιμή υπολογίζεται χρησιμοποιώντας γραμμική παλινδρόμηση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση αυτή, για να προβλέψετε μελλοντικές πωλήσεις, ανάγκες αποθεμάτων και τάσεις της αγοράς.

Χρήση της συνάρτησης TREND ή της συνάρτησης GROWTH    Οι συναρτήσεις TREND και GROWTH μπορούν να παρεμβάλουν μελλοντικές τιμές y που εκτείνονται σε μια ευθεία γραμμή ή σε μια εκθετική καμπύλη η οποία περιγράφει καλύτερα τα υπάρχοντα δεδομένα. Μπορούν επίσης να επιστρέψουν μόνο τις τιμές y που βασίζονται σε γνωστές τιμές x τη γραμμή ή καμπύλη βέλτιστης προσαρμογής. Για τη σχεδίαση μιας γραμμής ή καμπύλης που περιγράφει υπάρχοντα δεδομένα, χρησιμοποιήστε τις υπάρχουσες τιμές x και y που επιστρέφονται από τη συνάρτηση TREND ή GROWTH.

Χρήση της συνάρτησης LINEST ή της συνάρτησης LOGEST    Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις συναρτήσεις LINEST ή LOGEST για να υπολογίσετε μια ευθεία γραμμή ή μια εκθετική καμπύλη από υπάρχοντα δεδομένα. Οι συναρτήσεις LINEST και LOGEST επιστρέφουν διάφορες στατιστικές παλινδρόμησης, συμπεριλαμβανομένης της κλίσης και του σημείου τομής της γραμμής βέλτιστης προσαρμογής.

Ο ακόλουθος πίνακας περιέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις συναρτήσεις φύλλου εργασίας.

Συνάρτηση

Περιγραφή

ΠΡΌΒΛΕΨΗ

Πρόβλεψη τιμών

ΤΆΣΗ

Πρόβλεψη τιμών που προσεγγίζουν μια ευθεία γραμμή τάσης

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΉ ΠΡΌΟΔΟΣ

Πρόβλεψη τιμών που προσεγγίζουν μια εκθετική καμπύλη

Η ΣΥΝΆΡΤΗΣΗ LINEST

Υπολογισμός μιας ευθείας γραμμής από υπάρχοντα δεδομένα

ΣΥΝΆΡΤΗΣΗ LOGEST

Υπολογισμός μιας εκθετικής καμπύλης από υπάρχοντα δεδομένα

Όταν πρέπει να εκτελέσετε πιο σύνθετη ανάλυση παλινδρόμησης — συμπεριλαμβανομένου του υπολογισμού και της σχεδίασης υπολοίπων — μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο ανάλυσης παλινδρόμησης του ανάλυσης πακέτο εργαλείων ανάλυσης στο πρόσθετο του. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα φόρτωση του πακέτου εργαλείων ανάλυσης.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel, να λάβετε υποστήριξη από την κοινότητα Answers ή να προτείνετε μια νέα δυνατότητα ή βελτίωση στο Excel User Voice.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×