Προβολή της εταιρικής λογικής σε ένα πρότυπο φόρμας

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Το Microsoft Office InfoPath σάς επιτρέπει να ορίσετε τα όρια των δεδομένα που συλλέγονται και τις μεθόδους σύμφωνα με τις οποίες συλλέγονται αυτά τα δεδομένα στις δυνατότητες όπως οι κανόνες, τύπους, επικύρωση δεδομένων και κώδικα. Αυτές οι δυνατότητες Ορισμός της εταιρικής λογικής σε ένα πρότυπο φόρμας. Όταν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας με αυτές τις δυνατότητες, ίσως χρειαστεί να δείτε ποια πεδία και τις ομάδες επιχειρηματικής λογικής που σχετίζονται με τους και πώς αυτή η λογική σχετίζεται με άλλα πεδία και ομάδες στο πρότυπο φόρμας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Επιθεώρηση λογικής για προβολή όλων των της εταιρικής λογικής σε ένα πρότυπο φόρμας, ώστε να μπορείτε να καθορίσετε τον τρόπο της εταιρικής λογικής αλληλεπιδρά με τα δεδομένα. Η επιθεώρηση λογικής παρουσιάζονται όλων των της εταιρικής λογικής στο πρότυπο φόρμας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Επιθεώρηση λογικής για να προσδιορίσετε αν ένα πρόβλημα προκαλείται από επιχειρηματικής λογικής ή για να εξοικειωθείτε με ένα υπάρχον αλλά άγνωστο πρότυπο φόρμας.

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση

Προβολή όλων των της εταιρικής λογικής σε ένα πρότυπο φόρμας

Προβολή της εταιρικής λογικής για ένα στοιχείο ελέγχου

Προβολή της εταιρικής λογικής για ένα πεδίο ή μια ομάδα

Επισκόπηση

Η επιθεώρηση λογικής εμφανίζει όλες της εταιρικής λογικής σε ένα πρότυπο φόρμας. Ανάλογα με τον τρόπο πρόσβασης στην Επιθεώρηση λογικής, βλέπετε αρχικά είτε το παράθυρο επισκόπησης ή τόσο το παράθυρο επισκόπησης και παράθυρο λεπτομερειών.

Παράθυρο 'Επιθεώρηση λογικής'

1. παράθυρο επισκόπησης

2. παράθυρο λεπτομερειών

Παράθυρο επισκόπησης της επιθεώρησης λογικής εμφανίζει όλες της εταιρικής λογικής στο πρότυπο φόρμας, ομαδοποιημένα κατά επικύρωση δεδομένων, υπολογισμένες τιμές δεδομένων, κανόνες και προγραμματισμό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο επισκόπησης για να βλέπετε εύκολα τα πεδία ή τις ομάδες που περιέχουν εταιρική λογική, επειδή μόνο ορισμένα από τα πεδία ή ομάδες μπορεί να έχουν επιχειρηματικής λογικής. Το παράθυρο λεπτομερειών της επιθεώρησης λογικής εμφανίζει όλων των της εταιρικής λογικής που σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο πεδίο ή μια ομάδα στο αρχείο προέλευσης δεδομένων του προτύπου φόρμας.

Για να ανοίξετε την Επιθεώρηση λογικής, κάντε δεξί κλικ σε ένα στοιχείο ελέγχου σε πρότυπο φόρμας ή πεδίου ή ομάδας στο αρχείο προέλευσης δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επιθεώρηση λογικής από το μενού συντόμευσης. Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στην Επιθεώρηση λογικής μέσω του μενού Εργαλεία στη Βασική γραμμή εργαλείων. Εάν ανοίξετε την Επιθεώρηση λογικής μέσω του μενού συντόμευσης, τόσο την επισκόπηση και λεπτομέρειες παράθυρα εμφανίζονται από προεπιλογή. Εάν ανοίξετε την Επιθεώρηση λογικής από το μενού Εργαλεία, εμφανίζεται μόνο το παράθυρο επισκόπησης. Για να ανοίξετε το παράθυρο λεπτομερειών, αν δεν είναι αρχικά ορατό, κάντε κλικ στην επιλογή πεδίου ή ομάδας στο παράθυρο επισκόπησης.

Το παράθυρο λεπτομερειών Τακτοποιεί της εταιρικής λογικής για ένα συγκεκριμένο πεδίο ή μια ομάδα σε τρεις κατηγορίες:

  • Λογική που εξαρτάται από την τιμή του πεδίου ή ομάδας    Αυτή η κατηγορία εμφανίζει έναν κανόνα που προκύπτει, με βάση την τιμή στο πεδίο ή την ομάδα. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν κανόνα που θα εκτελείται όταν ένας χρήστης ανοίγει μια φόρμα που βασίζεται σε αυτό το πρότυπο φόρμας και η τιμή σε αυτό το πεδίο σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Σε αυτήν την κατηγορία παρατίθενται τυχόν κανόνες που εξαρτώνται από την τιμή σε αυτό το πεδίο.

  • Λογική που ενεργοποιείται με την αλλαγή του πεδίου ή ομάδας    Αυτή η κατηγορία εμφανίζει έναν κανόνα που προκύπτει, εάν η τιμή του πεδίου ή ομάδας αλλαγών. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν κανόνα για ένα πεδίο που θα εκτελείται όταν ένας χρήστης πληκτρολογήσει μια ημερομηνία στο πεδίο. Όταν ο χρήστης πληκτρολογεί την ημερομηνία, στην ημερομηνία προστίθενται επτά ημέρες και τη νέα ημερομηνία εισάγεται αυτόματα σε ένα άλλο πεδίο. Θα παρατίθενται τυχόν κανόνες που προκύπτουν όταν η τιμή σε αυτό το πεδίο αλλάζει σε αυτή την κατηγορία.

  • Λογική που μπορεί να αλλάξει το πεδίο ή ομάδα    Αυτή η κατηγορία εμφανίζει έναν κανόνα που να αλλάξετε την τιμή αυτού του πεδίου ή ομάδας. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν κανόνα που καθορίζει την τιμή αυτού του πεδίου με βάση την τιμή ενός άλλου πεδίου στο πρότυπο φόρμας. Σε αυτήν την κατηγορία παρατίθενται τυχόν κανόνες που επηρεάζουν την τιμή σε αυτό το πεδίο.

Αρχή της σελίδας

Προβολή όλων των της εταιρικής λογικής σε ένα πρότυπο φόρμας

  • Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην επιλογή Επιθεώρηση λογικής.

Η επιθεώρηση λογικής εμφανίζεται με ορατό το παράθυρο επισκόπησης. Για να ανοίξετε το παράθυρο λεπτομερειών, κάντε κλικ σε ένα πεδίο στο παράθυρο επισκόπησης.

Αρχή της σελίδας

Προβολή της εταιρικής λογικής για ένα στοιχείο ελέγχου

  • Για την προβολή της εταιρικής λογικής για ένα στοιχείο ελέγχου εκτός από το στοιχείο ελέγχου κουμπιού, κάντε δεξί κλικ στο στοιχείο ελέγχου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επιθεώρηση λογικής από το μενού συντόμευσης. Για να προβάλετε την εταιρική λογική για ένα στοιχείο ελέγχου κουμπιού, κάντε κλικ στην επιλογή Επιθεώρηση λογικής στο μενού Εργαλεία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο όνομα του στοιχείου ελέγχου κουμπιού στο παράθυρο "Επισκόπηση" για να ανοίξετε το παράθυρο λεπτομερειών.

Αρχή της σελίδας

Προβολή της εταιρικής λογικής για ένα πεδίο ή μια ομάδα

  • Για να προβάλετε την εταιρική λογική για ένα πεδίο ή μια ομάδα στο αρχείο προέλευσης δεδομένων, κάντε δεξί κλικ στο πεδίο ή την ομάδα στο παράθυρο εργασιών " προέλευση δεδομένων " και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επιθεώρηση λογικής από το μενού συντόμευσης. Εάν το παράθυρο εργασιών Προέλευση δεδομένων δεν είναι ορατό, κάντε κλικ στο Αρχείο προέλευσης δεδομένων στο μενού Προβολή.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×