Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Προβολή πληροφοριών για την κοινότητα στο Yammer

Οι ιδέες Κοινότητας στο Yammer βοηθούν τους διαχειριστές και τα μέλη της Κοινότητας να κατανοήσουν καλύτερα τη δραστηριότητα και την εμπλοκή στις κοινότητές τους.

Πώς μπορείτε να δείτε τα στατιστικά στοιχεία Κοινότητας στο Yammer

 1. Σε ένα πρόγραμμα περιήγησης, μεταβείτε στο Yammer.com και περιηγηθείτε σε μια κοινότητα.

 2. Μεταβείτε στη σελίδα " πληροφορίες " της Κοινότητας. Θα δείτε μια λειτουργική μονάδα εκεί που παρέχει μια σύνοψη των ιδεών Κοινότητας που επισημαίνει δύο μετρήσεις: τα ενεργά άτομα και τα δημοσιευμένα μηνύματα. Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παρακάτω μετρήσεις.

  Προβολή ιδεών Κοινότητας του Yammer σχετικά με άτομα

 3. Για να δείτε την πλήρη εμπειρία Κοινότητας Insights, κάντε κλικ στην επιλογή Δείτε περισσότερα. Εμφανίζεται η σελίδα " ιδέες Κοινότητας ".

  Προβολή στατιστικών στοιχείων Κοινότητας του Yammer

Πώς μπορείτε να επιλέξετε μια χρονική περίοδο για τα στατιστικά στοιχεία Κοινότητας

Οι ιδέες Κοινότητας είναι διαθέσιμες για τρεις χρονικές περιόδους: τελευταίες 7 ημέρες, τελευταίες 28 ημέρεςκαι τελευταίους 12 μήνες. Μπορείτε να επιλέξετε μια χρονική περίοδο από την αναπτυσσόμενη λίστα. Όλα τα στατιστικά στοιχεία παρέχονται για τη ζώνη ώρας UTC.

Επιλογέας περιόδου

Πώς μπορείτε να διαβάσετε τις ιδέες Κοινότητας

Οι ιδέες Κοινότητας αποτελούνται από δύο ενότητες. Η επάνω ενότητα εμφανίζει τα στοιχεία σχετικά με τα άτομα και η κάτω ενότητα σάς δείχνει τα στοιχεία του περιεχομένου.

Δραστηριότητα ατόμων

Η επάνω ενότητα διαθέτει μια κάρτα που σας δείχνει πόσα άτομα είναι ενεργά στην Κοινότητα, ανεξάρτητα από το εάν είναι μέλη ή μη μέλη, καθώς και τις κυρίαρχες δραστηριότητές τους στην Κοινότητα.

Ενεργά άτομα

Οι παρακάτω αριθμημένες περιγραφές αντιστοιχούν στους αριθμούς στην εικόνα.

 1. Ο συνολικός αριθμός των ενεργών ατόμων στην Κοινότητα. Ένα άτομο υπολογίζεται ως ενεργό στην Κοινότητα, εάν έχει δημοσιεύσει, διαβάσει ή δηλώσει ότι του αρέσει ένα μήνυμα από την Κοινότητα κατά την επιλεγμένη περίοδο.

 2. Οι δείκτες αλλαγής δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο ορισμένα βασικά μετρικά έχουν αλλάξει από την προηγούμενη περίοδο. Για παράδειγμα, όταν είναι επιλεγμένη η τελευταία περίοδος των 7 ημερών , αυτή η εικόνα θα εμφανίσει τον τρόπο με τον οποίο η μέτρηση έχει αλλάξει από τις 7 ημέρες πριν από τις τελευταίες 7 ημέρες. Εάν δεν υπάρχει καμία αλλαγή ή δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για την προηγούμενη περίοδο, δεν εμφανίζεται καμία αλλαγή.

 3. Το γράφημα πίτας εμφανίζει την αναλογία των ενεργών ατόμων που ήταν μέλη της Κοινότητας ή μη μέλη.

 4. Αυτοί οι αριθμοί υποδεικνύουν τον αριθμό των μελών της Κοινότητας και των μη μελών που είναι ενεργά στην Κοινότητα κατά την επιλεγμένη περίοδο.

 5. Οι γραμμές υποδεικνύουν τον αριθμό των ενεργών μελών της Κοινότητας ή των μη μελών που έχουν δημοσιεύσει, διαβάσει ή συμπαθήσει ένα ή περισσότερα μηνύματα στην Κοινότητα.

  Η μετακίνηση του δρομέα επάνω από αυτές τις γραμμές παρέχει μια συμβουλή εργαλείου που υποδεικνύει το ποσοστό των ενεργών μελών της Κοινότητας ή μη μελών που δημοσίευσαν, διαβάζουν ή τους άρεσαν ένα ή περισσότερα μηνύματα στην Κοινότητα.

Δραστηριότητα περιεχομένου

Η κάτω ενότητα έχει τρεις κάρτες που παρέχουν τάσεις δραστηριότητας περιεχομένου για μηνύματα δημοσιευμένα, αναγνωσμένα ή που σας αρέσουν στην Κοινότητα.

Τάσεις περιεχομένου

Οι παρακάτω αριθμημένες περιγραφές αντιστοιχούν στους αριθμούς στην εικόνα.

 1. Ο αριθμός των μηνυμάτων που έχουν δημοσιευτεί στην Κοινότητα κατά την επιλεγμένη περίοδο.

 2. Η ένδειξη αλλαγή δείχνει τον τρόπο με τον οποίο η ποσότητα της δραστηριότητας άλλαξε από την προηγούμενη περίοδο.

 3. Οι σωρευμένες στήλες αντιπροσωπεύουν το σύνολο των δραστηριοτήτων που εκτελούνται από τα μέλη της Κοινότητας και από μη μέλη. Για τις τελευταίες 7 ημέρες και τις τελευταίες 28 ημέρες , αυτές οι στήλες κατανέμονται ανά ημέρα. Για την τελευταία περίοδο 12 μηνών , αυτές οι στήλες κατανέμονται ανά μήνα.

 4. Ο αριθμός των μηνυμάτων Κοινότητας που αναγνώστηκαν κατά την επιλεγμένη περίοδο. Ο δείκτης του ποντικιού επάνω από τις σωρευμένες στήλες παρέχει μια συμβουλή εργαλείου που υποδεικνύει το συνολικό όγκο δραστηριότητας μαζί με το μέγεθος της δραστηριότητας από τα μέλη της Κοινότητας και τα μη μέλη.

 5. Ο αριθμός των μηνυμάτων Κοινότητας που άρεσαν κατά την επιλεγμένη περίοδο.

Πώς μπορείτε να κάνετε λήψη των δεδομένων στατιστικών στοιχείων Κοινότητας

 1. Μεταβείτε στη σελίδα στατιστικών στοιχείων Κοινότητας για την Κοινότητα.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί λήψη πλήρους αναφοράς .

  Κουμπί "λήψη αναλυτικών στατιστικών στοιχείων Κοινότητας"

Η πλήρης αναφορά παρέχει πληροφορίες για την Κοινότητα ανά ημέρα, αφού δημιουργήθηκε ή τους τελευταίους 24 μήνες — όποιο είναι προγενέστερο.

 • Η ημερομηνία είναι η ημέρα για την οποία παρέχονται μετρήσεις. Όλες οι επόμενες μετρήσεις αφορούν μόνο αυτή την ημέρα.

 • Τα ενεργά άτομα είναι ο αριθμός των ατόμων που έχουν δημοσιεύσει, διαβάσει ή συμπαθήσει ένα μήνυμα στην Κοινότητα.

 • Τα ενεργά μέλη είναι ο αριθμός των μελών της Κοινότητας που έχουν δημοσιεύσει, διαβάσει ή συμπαθήσει ένα μήνυμα στην Κοινότητα.

 • Τα μέλη που έχουν δημοσιεύσει μηνύματα είναι ο αριθμός των μελών της Κοινότητας που δημοσίευσαν ένα ή περισσότερα μηνύματα στην Κοινότητα.

 • Τα μέλη που διαβάζουν μηνύματα είναι ο αριθμός των μελών της Κοινότητας που διαβάζουν ένα ή περισσότερα μηνύματα στην Κοινότητα.

 • Τα μέλη που τους άρεσαν τα μηνύματα είναι ο αριθμός των μελών της Κοινότητας που τους άρεσε ένα ή τα μηνύματα στην Κοινότητα.

 • Τα ενεργά μη μέλη είναι ο αριθμός των ατόμων που δεν είχαν ενταχθεί στην Κοινότητα, αλλά δημοσίευσαν, διαβάζουν ή τους άρεσε ένα μήνυμα.

 • Τα μη μέλη που δημοσίευσαν μηνύματα είναι ο αριθμός των ατόμων που δεν είχαν ενταχθεί στην Κοινότητα, αλλά δημοσίευσαν ένα ή περισσότερα μηνύματα.

 • Τα μη μέλη που διαβάζουν μηνύματα είναι ο αριθμός των ατόμων που δεν είχαν ενταχθεί στην Κοινότητα, αλλά διάβασαν ένα ή περισσότερα μηνύματα.

 • Τα μη μέλη που τους άρεσαν τα μηνύματα είναι ο αριθμός των ατόμων που δεν είχαν ενταχθεί στην Κοινότητα, αλλά τους άρεσε ένα ή περισσότερα μηνύματα.

 • Τα μηνύματα που δημοσιεύονται είναι ο αριθμός των μηνυμάτων που δημοσιεύονται στην Κοινότητα.

 • Τα μηνύματα που δημοσιεύονται από τα μέλη είναι ο αριθμός των μηνυμάτων που δημοσιεύονται από τα μέλη της Κοινότητας.

 • Τα μηνύματα που δημοσιεύονται από μη μέλη είναι ο αριθμός των μηνυμάτων που δημοσιεύονται από μη μέλη της Κοινότητας.

 • Τα μηνύματα ανάγνωση είναι ο αριθμός των συνομιλιών Κοινότητας που έχουν διαβαστεί.

 • Τα μηνύματα που διαβάζονται από τα μέλη είναι ο αριθμός των μηνυμάτων που διαβάζονται από τα μέλη της Κοινότητας.

 • Τα μηνύματα που διαβάζονται από μη μέλη είναι ο αριθμός των μηνυμάτων που διαβάζονται από μη μέλη της Κοινότητας.

 • Τα μηνύματα που άρεσαν είναι ο αριθμός των μηνυμάτων Κοινότητας που άρεσαν.

 • Τα μηνύματα που άρεσαν στα μέλη είναι ο αριθμός των μηνυμάτων που άρεσαν στα μέλη της Κοινότητας.

 • Τα μηνύματα που συμπαθούνται από μη μέλη είναι ο αριθμός των μηνυμάτων που συμπαθούν τα μέλη που δεν ανήκουν στην Κοινότητα.

Ποιος μπορεί να δει τα στατιστικά στοιχεία Κοινότητας στο Yammer;

Για τις δημόσιες κοινότητες, οποιοδήποτε μέλος του δικτύου Yammer μπορεί να δει τα στατιστικά στοιχεία.

Για ιδιωτικές κοινότητες, μόνο τα μέλη της Κοινότητας μπορούν να δουν τα στατιστικά στοιχεία.

ΣΥΝΉΘΕΙς ΕΡΩΤΉΣΕΙς

Ε: πόσο συχνά ενημερώνονται οι ιδέες Κοινότητας;  

Α: οι αριθμήσεις 7 ημερών και 28 ημερών ενημερώνονται καθημερινά. Οι ετήσιες αριθμήσεις ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση και υπολογίζονται μόνο μέχρι τον τελευταίο ολόκληρο μήνα.

Για τις νέες κοινότητες και κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου, αυτό σημαίνει ότι οι μετρήσεις 7 ημερών και 28 ημερών ενδέχεται να είναι υψηλότερες από την ετήσια καταμέτρηση, καθώς ενημερώνονται συχνότερα.

Ε: Πού μπορώ να βρω αναφορές για τη δραστηριότητα του Yammer για ολόκληρο το δίκτυό μου;  

Α: Χρησιμοποιήστε τον πίνακα εργαλείων αναφοράςMicrosoft 365 χρήσης, ο οποίος περιλαμβάνει την αναφορά δραστηριότητας του Yammer, την αναφορά δραστηριότητας Κοινοτήτων του Yammer και την αναφορά χρήσης συσκευής Yammer. Αυτές οι αναφορές είναι διαθέσιμες σε οποιονδήποτε στην εταιρεία σας με το ρόλο του προγράμματος ανάγνωσης αναφορών του Microsoft 365.  Για να μεταβείτε σε αυτές τις αναφορές, στο Microsoft 365, μεταβείτε στην αναφοράδιαχείριση > χρήσης >Επιλέξτε μια αναφορά.

Ε: είναι διαθέσιμες οι ιδέες Κοινότητας για εξωτερικές, μηMicrosoft 365 συνδεδεμένες και όλες τις κοινότητες της εταιρείας ;

Α: οι ιδέες Κοινότητας είναι διαθέσιμες για εξωτερικές και μηMicrosoft 365 συνδεδεμένες κοινότητες. Είναι επίσης διαθέσιμες για όλες τις κοινότητες της εταιρείας και όλων των δικτύων .

Δείτε επίσης

Διαχείριση Κοινότητας του Yammer

Συμμετοχή και δημιουργία κοινότητας στο Yammer

Διαχείριση μελών της Κοινότητας του Yammer

Χρήση και διαχείριση πόρων κοινότητας του Yammer

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×