Πραγματοποίηση αλλαγών σε μια υπάρχουσα προέλευση δεδομένων στο Power Pivot

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Αφού δημιουργήσετε μια σύνδεση με μια εξωτερική προέλευση δεδομένων σε ένα μοντέλο δεδομένων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόσθετο σε Power Pivot για να αλλάξετε:

 • Τις πληροφορίες σύνδεσης — συμπεριλαμβανομένου του αρχείου, της τροφοδοσίας ή μια βάση δεδομένων που χρησιμοποιείται ως προέλευση, τις ιδιότητές της ή άλλων επιλογών σύνδεσης συγκεκριμένης υπηρεσίας παροχής.

 • Αντιστοιχίσεων πίνακα και στήλης.

 • Κατάργηση αναφορών σε στήλες που δεν χρησιμοποιούνται πλέον.

 • Το πινάκων, προβολών ή στήλες που λαμβάνετε από εξωτερική προέλευση δεδομένων. Ανατρέξτε στο θέμα Φιλτράρισμα των δεδομένων που εισάγετε στο Power Pivot.

Οι επιλογές για εργασία με τις προελεύσεις δεδομένων διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο προέλευσης δεδομένων. Αυτή η διαδικασία χρησιμοποιεί μια απλή βάση δεδομένων της Access.

Ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Στο παράθυρο του Power Pivot, κάντε κλικ στις επιλογές Κεντρική > Συνδέσεις > Υπάρχουσες συνδέσεις.

 2. Επιλέξτε την τρέχουσα σύνδεση βάσης δεδομένων και κάντε κλικ στο στοιχείο Επεξεργασία.

  Για αυτό το παράδειγμα, ο Οδηγός εισαγωγής πίνακα ανοίγει στη σελίδα που ρυθμίζει τις παραμέτρους μιας βάσης δεδομένων της Access. Η υπηρεσία παροχής και οι ιδιότητες διαφέρουν στους διαφορετικούς τύπους προέλευσης δεδομένων.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία σύνδεσης, κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση για να εντοπίσετε μια άλλη βάση δεδομένων ίδιου τύπου αλλά με διαφορετικό όνομα ή σε διαφορετική θέση.

  Μόλις αλλάξετε το αρχείο της βάσης δεδομένων, εμφανίζεται ένα μήνυμα που δείχνει ότι πρέπει να αποθηκεύσετε και να ανανεώσετε τους πίνακες για να μπορείτε να δείτε τα νέα δεδομένα.

 4. Επιλέξτε Αποθήκευση > Κλείσιμο.

 5. Κάντε κλικ στις επιλογές Κεντρική > Λήψη εξωτερικών δεδομένων > Ανανέωση > Ανανέωση όλων.

  Οι πίνακες ανανεώνονται χρησιμοποιώντας τη νέα προέλευση δεδομένων αλλά με τις αρχικές επιλογές δεδομένων.

  Σημείωση: Εάν έχει δημιουργηθεί η σύνδεση προέλευσης δεδομένων στο βιβλίο εργασίας στο Excel 2010, ενδέχεται να μην μπορείτε να ενημερώσετε τη σύνδεση στο Excel 2013. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Δεν είναι δυνατό να ενημερώσετε τη σύνδεση προέλευσης δεδομένων" στην αναβάθμιση του Power Pivot μοντέλα δεδομένων στο Excel 2013.

Όταν αλλάζετε μια προέλευση δεδομένων, οι στήλες των πινάκων στο μοντέλο σας και στην προέλευση ίσως να μην έχουν πλέον τα ίδια ονόματα, παρόλο που περιέχουν παρόμοια δεδομένα. Αυτή η ενέργεια διακόπτει την αντιστοίχιση—των πληροφοριών που συνδέουν μια στήλη με μια άλλη—μεταξύ των στηλών.

Ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Στο παράθυρο του Power Pivot, κάντε κλικ στις επιλογές Σχεδίαση > Ιδιότητες > Ιδιότητες πίνακα.

 2. Το όνομα του τρέχοντος πίνακα εμφανίζεται στο πλαίσιο Όνομα πίνακα. Στο πλαίσιο Όνομα προέλευσης περιέχει το όνομα του πίνακα στο εξωτερικό αρχείο προέλευσης δεδομένων. Εάν στήλες έχουν διαφορετικά ονόματα στο αρχείο προέλευσης και του μοντέλου, μπορείτε να μεταβείτε και πίσω μεταξύ των δύο συνόλων των ονομάτων στηλών, επιλέγοντας προέλευσης ή στο μοντέλο.

 3. Για να αλλάξετε τον πίνακα που χρησιμοποιείται ως προέλευση δεδομένων, για το Όνομα προέλευσης, επιλέξτε έναν διαφορετικό πίνακα από τον τρέχοντα.

 4. Αλλάξτε τις αντιστοιχίσεις στήλης αν χρειάζεται:

  • Για να προσθέσετε στήλες που υπάρχουν στην προέλευση αλλά όχι στο μοντέλο, επιλέξτε το πλαίσιο δίπλα από το όνομα της στήλης. Τα πραγματικά δεδομένα θα φορτωθούν στο μοντέλο την επόμενη φορά που θα ανανεωθεί.

  • Αν κάποιες στήλες στο μοντέλο δεν είναι πλέον διαθέσιμες στην τρέχουσα προέλευση δεδομένων, εμφανίζεται ένα μήνυμα στην περιοχή ειδοποιήσεων στο οποίο καταγράφονται οι μη έγκυρες στήλες. Δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι άλλο.

 5. Κάντε κλικ στο στοιχείο Αποθήκευση για να εφαρμόσετε τις αλλαγές στο βιβλίο εργασίας.

  Κατά την αποθήκευση του τρέχοντος συνόλου ιδιοτήτων πίνακα, οι στήλες που τυχόν λείπουν καταργούνται αυτόματα και προστίθενται νέες στήλες. Εμφανίζεται ένα μήνυμα που υποδεικνύει ότι πρέπει να ανανεώσετε τους πίνακες.

 6. Κάντε κλικ στο στοιχείο Ανανέωση για να φορτώσετε τα ενημερωμένα δεδομένα στο μοντέλο σας.

Για να αλλάξετε τα δεδομένα προέλευσης που μπορείτε να συσχετίσετε με ένα βιβλίο εργασίας, χρησιμοποιήστε τα εργαλεία Power Pivot για να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες σύνδεσης ή ενημερώσετε τον ορισμό των πινάκων και των στηλών που χρησιμοποιούνται στα δεδομένα σας Power Pivot.

Δείτε εδώ τις αλλαγές που μπορείτε να κάνετε σε υπάρχουσες προελεύσεις δεδομένων:

Συνδέσεις

Πίνακες

Στήλες

Επεξεργασία του ονόματος της βάσης δεδομένων ή του ονόματος του διακομιστή

Αλλαγή ονόματος του αρχείου κειμένου προέλευσης, του υπολογιστικού φύλλου ή της τροφοδοσίας δεδομένων

Αλλαγή θέσης της προέλευσης δεδομένων

Για σχεσιακές προελεύσεις δεδομένων, αλλαγή του προεπιλεγμένου ή του αρχικού καταλόγου

Αλλαγή της μεθόδου ελέγχου ταυτότητας ή των διαπιστευτηρίων που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση στα δεδομένα

Επεξεργασία ιδιοτήτων για προχωρημένους στην προέλευση δεδομένων

Προσθήκη ή κατάργηση φίλτρου στα δεδομένα

Αλλαγή των κριτηρίων φιλτραρίσματος

Προσθήκη ή κατάργηση πινάκων

Αλλαγή ονομάτων των πινάκων

Επεξεργασία αντιστοιχίσεων μεταξύ των πινάκων στην προέλευση και των πινάκων στο βιβλίο εργασίας

Επιλογή διαφορετικών στηλών από την προέλευση

Αλλαγή ονομάτων των στηλών

Προσθήκη στηλών

Διαγραφή στηλών από το βιβλίο εργασίας (δεν επηρεάζει την προέλευση δεδομένων)

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel, να λάβετε υποστήριξη από την κοινότητα Answers ή να προτείνετε μια νέα δυνατότητα ή βελτίωση στο Excel User Voice.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×