Πραγματική διάρκεια (πεδίο εργασίας)

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Τύπος δεδομένων    Διάρκεια

Τύπος Καταχώρησης    Υπολογισμός ή καταχώρηση

Περιγραφή    Το πεδίο "Πραγματική διάρκεια" εμφανίζει το διάστημα του πραγματικού εργάσιμου χρόνου για μια εργασία μέχρι εκείνη τη στιγμή, με βάση την προγραμματισμένη διάρκεια και τον τρέχοντα υπόλοιπο όγκο εργασίας ή το ποσοστό ολοκλήρωσης.

Τρόπος υπολογισμού    Εάν πληκτρολογήσετε μια τιμή στο πεδίο "% ολοκλήρωσης", το Project υπολογίζει την πραγματική διάρκεια, ως εξής:

Πραγματική διάρκεια = Διάρκεια * Ποσοστό ολοκλήρωσης

Εάν πληκτρολογήσετε μια τιμή στο πεδίο "Πραγματική διάρκεια", το Project υπολογίζει την υπόλοιπη διάρκεια ως εξής:

Υπόλοιπη διάρκεια = Διάρκεια - Πραγματική διάρκεια

Εάν καταχωρήσετε μια πραγματική διάρκεια μεγαλύτερη από την προγραμματισμένη, το Project αλλάζει την προγραμματισμένη διάρκεια ώστε να συμφωνεί με την πραγματική διάρκεια, δίνει στην υπόλοιπη διάρκεια τιμή μηδέν και στο ποσοστό ολοκλήρωσης τιμή 100.

Βέλτιστη χρήση    Προσθέστε το πεδίο "Πραγματική διάρκεια" σε ένα φύλλο εργασίας, όταν θέλετε να προβάλετε, να φιλτράρετε ή να επεξεργαστείτε την πραγματική διάρκεια των εργασιών. Εάν επεξεργαστείτε αυτό το πεδίο, ωστόσο, τα πεδία "Υπόλοιπη διάρκεια και το ποσοστό ολοκλήρωσης" υπολογίζονται εκ νέου.

Παράδειγμα    Η προγραμματισμένη διάρκεια για την εργασία "Διεξαγωγή συναντήσεων με πελάτες" είναι 3 ημέρες. Εάν το ποσοστό ολοκλήρωσης της εργασίας είναι 33 τοις εκατό, η πραγματική διάρκεια είναι 1 ημέρα.

Παρατηρήσεις    Επειδή με την πληκτρολόγηση μιας τιμής στα πεδία "Πραγματική διάρκεια", "Υπόλοιπη διάρκεια" ή "% ολοκλήρωσης", γίνεται ξανά, αυτόματα, υπολογισμός των άλλων πεδίων, πρέπει να καταχωρήσετε τιμή σε ένα μόνο από αυτά τα πεδία για μια εργασία.

Η επεξεργασία της υπόλοιπης διάρκειας επηρεάζει την προγραμματισμένη συνολική διάρκεια και όχι την πραγματική διάρκεια.

Όταν καταχωρήσετε το ποσοστό ολοκλήρωσης ή τη συνολική πραγματική εργασία, το Project, από προεπιλογή, θα προγραμματίσει ξανά τον υπόλοιπο όγκο εργασίας γύρω από την ημερομηνία κατάστασης. Εάν προτιμάτε, μπορείτε να αφήσετε αυτά τα πεδία παρακολούθησης στο έργο όπως ήταν αρχικά προγραμματισμένα, ακόμα και αν η ολοκληρωμένη εργασία εμφανίζεται στο μέλλον ή η υπόλοιπη εργασία εμφανίζεται στο παρελθόν. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτές τις ρυθμίσεις στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές του Project.

Για να ορίσετε την ημερομηνία κατάστασης σε μια ημερομηνία διαφορετική από τη σημερινή, ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες έργου.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×