Ποια μορφή αρχείου θα πρέπει να χρησιμοποιώ στην Access 2010;

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

από προεπιλογή Microsoft Access 2010 χρησιμοποιεί την επέκταση μορφής αρχείου .accdb στην Access 2007. Πρόσβαση εξακολουθεί να παρέχετε υποστήριξη για τη μορφή αρχείου που χρησιμοποιείται σε παλαιότερες εκδόσεις της Access. Σε αυτό το άρθρο εξηγεί γιατί θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τη νέα μορφή αρχείου όποτε είναι δυνατό, και γιατί ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε τη μορφή αρχείου προηγούμενης έκδοσης σε κάποιες περιπτώσεις. Θα επίσης μάθετε ρητά τον τρόπο για να μετατρέψετε μια βάση δεδομένων στη νέα μορφή αρχείου.

Σε αυτό το άρθρο

Στη νέα μορφή αρχείου (.accdb)

Η προηγούμενη μορφή αρχείου (.mdb)

Μετατροπή στη νέα μορφή αρχείου

Η νέα μορφή αρχείου (.accdb)

Access 2010 χρησιμοποιεί μια μορφή αρχείου που υποστηρίζει πολλές βελτιώσεις του προϊόντος. Όταν δημιουργείτε μια νέα βάση δεδομένων, η βάση δεδομένων χρησιμοποιεί τη νέα μορφή αρχείου από προεπιλογή και λαμβάνει την επέκταση αρχείου .accdb.

Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τη νέα μορφή αρχείου όποτε είναι δυνατόν, επειδή υποστηρίζει νέες δυνατότητες, όπως τα πεδία πολλών τιμών και τα συνημμένα. Επιπλέον, εάν θέλετε να μετατρέψετε τη βάση δεδομένων της επιφάνειας εργασίας σας σε μια βάση δεδομένων Web, χρησιμοποιώντας το Access Services, το αρχείο βάσης δεδομένων επιφάνειας εργασίας θα πρέπει να είναι σε μορφή .accdb.

Ωστόσο, η νέα μορφή αρχείου δεν είναι δυνατό να ανοίξει από ή να συνδεθεί με τις προηγούμενες εκδόσεις της Access, δεν υποστηρίζει την αναπαραγωγή και δεν υποστηρίζει την ασφάλεια σε επίπεδο χρήστη. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη βάση δεδομένων με προηγούμενες εκδόσεις της Access ή εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την αναπαραγωγή ή ασφάλεια σε επίπεδο χρήστη, πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια μορφή αρχείου παλαιότερης έκδοσης.

Δυνατότητες που παρέχονται από τη μορφή αρχείου .accdb

 • Δημοσίευσης με υπηρεσίες Access Services στο Web   

  Εάν έχετε έναν διακομιστή στον οποίο εκτελείται το Access Services, ένα στοιχείο του SharePoint Server, μπορείτε να δημοσιεύσετε μια μορφή αρχείου accdb στο Web, σύμφωνα με ορισμένους περιορισμούς συμβατότητας. Ορισμένες δυνατότητες και υποδείγματα σχεδίασης διαφέρουν στις βάσεις δεδομένων Web σε σχέση με τις βάσεις δεδομένων επιφάνειας εργασίας — ορισμένες βάσεις δεδομένων επιφάνειας εργασίας δεν μπορούν να δημοσιευτούν στο Web χωρίς να γίνουν πρώτα αλλαγές σχεδίασης.

  Μετά τη δημοσίευση μιας βάσης δεδομένων στο Web, μπορείτε να εξακολουθείτε να ανοίγετε το αρχείο .accdb για να κάνετε αλλαγές σχεδίασης και στη συνέχεια να συγχρονίσετε αυτές τις αλλαγές με τη δημοσιευμένη έκδοση. Είναι επίσης δυνατή η χρήση της δημοσιευμένης βάσης δεδομένων στο Web μέσω προγράμματος περιήγησης, χωρίς να είναι εγκατεστημένη η Access.

 • Τα πεδία πολλών τιμών   

  Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να αναθέσετε μια εργασία σε έναν από τους υπαλλήλους σας αλλά αποφασίσετε ότι πρέπει να την εκχωρήσετε σε περισσότερα από ένα άτομα. Στο Access 2010 μπορείτε να δημιουργήσετε ένα πεδίο πολλών τιμών, όπου τα ονόματα των μισθωτών μπορούν να επιλεγμένο το στοιχείο ή να εισαχθεί σε ένα πλαίσιο.

  Όταν κάνετε κλικ στο πλαίσιο, τα επιλεγμένα πλαίσια ελέγχου υποδεικνύουν τις επιλογές σας. Τα επιλεγμένα ονόματα εργαζομένων αποθηκεύονται στο πεδίο πολλών τιμών και εμφανίζονται διαχωρισμένα με κόμματα (από προεπιλογή).

  Με τα πεδία πολλών τιμών διευκολύνεται η επιλογή και αποθήκευση πολλών επιλογών, χωρίς να απαιτείται η δημιουργία βάσης δεδομένων πιο σύνθετης σχεδίασης. Τα πεδία πολλών τιμών είναι επίσης σημαντικά για την ενοποίηση με το Microsoft SharePoint Foundation, επειδή και οι λίστες του SharePoint υποστηρίζουν πεδία πολλών τιμών.

 • Τύπος δεδομένων συνημμένου   

  Ο νέος τύπος δεδομένων ’Συνημμένο’ σας επιτρέπει να αποθηκεύετε εύκολα όλους τους τύπους εγγράφων και δυαδικών αρχείων στη βάση δεδομένων χωρίς να αυξάνεται υπερβολικά το φυσικό μέγεθος της βάσης δεδομένων. Τα συνημμένα συμπιέζονται αυτόματα, όταν πρέπει, για να μεγιστοποιηθεί η δυνατότητα χρήσης του ελεύθερου χώρου. Μπορείτε να επισυνάψετε ένα έγγραφο του Word σε μια εγγραφή ή μπορείτε να αποθηκεύσετε μια σειρά ψηφιακών φωτογραφιών. Μπορείτε επίσης να επισυνάψετε πολλά συνημμένα σε μία εγγραφή.

 • Βελτιωμένη ενοποίηση με το SharePoint και το Outlook   

  Στο παρελθόν, πρόσβαση σε αρχεία με τη μορφή .mdb έχουν αποκλειστεί από του SharePoint ή το Outlook λόγω του ότι οι επισφαλή κώδικα μπορεί να συμπεριληφθεί μέσα σε μια βάση δεδομένων της Access. Access 2010 επιτρέπει κώδικα, είτε την επαλήθευση ως ασφαλή ή έχει απενεργοποιηθεί. Αυτό δίνει τη δυνατότητα να ενοποιήσετε βάσεις δεδομένων της Access πληρέστερα με το SharePoint ή το Outlook.

 • Παρακολούθηση ιστορικού του πεδίου "Υπόμνημα"   

  Πεδία "Υπόμνημα" είναι χρήσιμες για την αποθήκευση μεγάλου όγκου πληροφοριών. Ξεκινώντας με Access 2007, μπορείτε να ορίσετε μια ιδιότητα (AppendOnly) που επιβάλλει στην Access για να διατηρήσετε ένα ιστορικό όλων των αλλαγών σε ένα πεδίο υπομνήματος. Στη συνέχεια, μπορείτε να προβάλετε ένα ιστορικό αυτών των αλλαγών. Αυτή η δυνατότητα υποστηρίζει τη δυνατότητα διαχείρισης εκδόσεων σε Windows SharePoint Services 3.0, έτσι ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Access για να παρακολουθείτε τις αλλαγές σε πολλές γραμμές ενός πεδίου κειμένου που είναι αποθηκευμένο σε μια λίστα του SharePoint (υπό την προϋπόθεση ότι το πεδίο έχει την επιλογή Προσάρτηση των αλλαγών σε υπάρχον κείμενο οριστεί Ναι ).

 • Βελτιωμένη κρυπτογράφηση   

  Μπορείτε να επιλέξετε να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης βάσης δεδομένων και να κρυπτογραφήσετε το περιεχόμενο της βάσης δεδομένων σας. Όταν κάνετε μέσω Access 2007 και ένα αρχείο που χρησιμοποιεί τη νέα μορφή αρχείου, η Access χρησιμοποιεί το Windows Crypto API για την κρυπτογράφηση των δεδομένων. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί εργαλεία κρυπτογράφησης τρίτων κατασκευαστών.

Αρχή της σελίδας

Η παλαιότερη έκδοση μορφής αρχείου (.mdb)

Εκδόσεις της Access παλαιότερη από το Office Access 2007 υποστηρίζει μορφές αρχείων που χρησιμοποιούν την επέκταση αρχείου .mdb. Στο Access 2010 μπορείτε να ανοίξετε αρχεία .mdb. Εάν το αρχείο είναι αποθηκευμένο στη μορφή αρχείου Access 2000 ή Access 2002-2003, μπορείτε να το ανοίξετε και να το χρησιμοποιήσετε στο Access 2010 όπως θα κάνατε κανονικά. Ωστόσο, δεν μπορείτε να επωφεληθείτε από τις νέες δυνατότητες που απαιτούν τη μορφή αρχείου .accdb.

Εάν το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε μορφή αρχείου Access 95 ή της Access 97, όταν το ανοίξετε πρώτα στο Access 2010, παρέχεται η δυνατότητα αναβάθμισης της βάσης δεδομένων στη μορφή αρχείου που έχει οριστεί ως την προεπιλεγμένη μορφή αρχείου (συνήθως η μορφή αρχείου .accdb, εκτός εάν εσείς ή ο διαχειριστής έχει c hanged τη ρύθμιση). Εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη βάση δεδομένων με εκδόσεις της Access παλαιότερη από το Access 2007, και που θα δεν η κοινή χρήση της βάσης δεδομένων με άλλους χρήστες που χρησιμοποιούν εκδόσεις της Access παλαιότερη από το Access 2007 και δεν χρησιμοποιείτε αναπαραγωγής ή ασφάλεια σε επίπεδο χρήστη, μπορείτε πρέπει να αναβαθμίσετε το αρχείο βάσης δεδομένων στη νέα μορφή αρχείου .accdb. Μετά την αναβάθμιση της βάσης δεδομένων σε μορφή αρχείου .accdb, μπορείτε να ανοίξετε τη βάση δεδομένων δεν είναι πλέον, χρησιμοποιώντας μια έκδοση της Access παλαιότερη από το Access 2007.

Εάν το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε μορφή Access 95 ή της Access 97 και επιλέξετε να μην κάνετε αναβάθμιση σε μορφή .accdb, δεν μπορείτε να κάνετε αλλαγές στη σχεδίαση. Μπορείτε να προβάλετε αντικείμενα και να κάνετε αλλαγές στα δεδομένα σας μέσω Access 2010, αλλά δεν μπορείτε να κάνετε αλλαγές στη σχεδίαση.

Αρχή της σελίδας

Μετατροπή στη νέα μορφή αρχείου

Για να μετατρέψετε πλήρως μια βάση δεδομένων Access στη νέα μορφή αρχείου .accdb, πρέπει πρώτα να ανοίξετε τη βάση δεδομένων και έπειτα να την αποθηκεύσετε σε μορφή αρχείου .accdb.

Σημαντικό: Η ακόλουθη διαδικασία αφορά τα αρχεία που έχουν δημιουργηθεί στην έκδοση Access 97, Access 2000, Access 2002 ή Access 2003.

Πρώτα πρέπει να ανοίξετε τη βάση δεδομένων:

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Στα αριστερά, κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα επιλέξτε και ανοίξτε τη βάση δεδομένων που θέλετε να μετατρέψετε.

Μετατρέψτε τη βάση δεδομένων:

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

 2. Στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Κοινή χρήση.

 3. Στην περιοχή Αποθήκευση ολόκληρης βάσης δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση βάσης δεδομένων ως.

 4. Στα δεξιά, στην περιοχή Τύποι αρχείων βάσης δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Βάση δεδομένων της Access.

 5. Στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως, στο πλαίσιο Όνομα αρχείου, πληκτρολογήστε ένα όνομα αρχείου ή χρησιμοποιήστε το όνομα αρχείου που παρέχεται.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

  Δημιουργείται ένα αντίγραφο της βάσης δεδομένων σε μορφή αρχείου .accdb.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×